Általános szerződési feltételek

Utolsó frissítés: 2022. március 10

Contents

 1. § 1. Az ÁSZF érvényessége, az ÁSZF módosítása
 2. § 2. Szerződéskötés, ingyenes licencszerződés
 3. § 3. Mobilalkalmazás
 4. § 4. Név
 5. § 5. Fiókok
 6. § 6. Elvárt műszaki felszerelés
 7. § 7. A szolgáltatás tartalma
 8. § 8. Prémium-licencszerződés
 9. § 9. Visszavonási jog, a prémiumszolgáltatások visszavonási jogáról szóló tájékoztatás
 10. § 10. A szerződés időtartama és felmondása
 11. § 11. Biztonság, csalás
 12. § 12 A felhasználó kötelességei
 13. § 13. Jogátruházás; mobilalkalmazás szoftver
 14. § 14. Rendelkezésre állás
 15. § 15. Szavatosság a hibákkal kapcsolatban és felelősségkorlátozás
 16. § 16. Adatvédelem
 17. § 17. Tájékoztató az Online Fogyasztói Vitarendezésről
 18. § 18. Alkalmazandó jog / illetékes bíróság

§ 1. Az ÁSZF érvényessége, az ÁSZF módosítása

 1. 1.1 Az InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg („InnoGames”), egyebek mellett, különböző legfelső szintű domain tartományok, valamint e domain tartományok altartományain és aliasain keresztül különböző online játékokat („játékok”) üzemeltet. A játékokkal felhasználók („felhasználók”) játszhatnak mobilalkalmazások („mobilalkalmazások”) vagy böngészők segítségével.
  A játékok keretén belül felkínált szolgáltatásokat, beleértve ebbe például a felhasználó profiloldalának megjelenítését, a fórumok használatát, a felhasználó által előállított tartalmak, például a szövegek, fényképek, grafikák vagy mozgóképek megjelenítését, valamint a játékon belüli információs hírszolgáltatási rendszerek („szolgáltatások”) rendelkezésre bocsátását, az InnoGames kizárólag a jelen Általános szerződési feltételek („ÁSZF”) alapján biztosítja. Jelen ÁSZF-et a mobilalkalmazások megrendelési folyamatának részeként, illetve a játékok weboldalán hozzuk nyilvánosságra. Az ÁSZF bármikor hozzáférhető és kinyomtatható. Az ÁSZF-en felül (amennyiben elérhetők) ugyancsak érvényesek az adott letöltött alkalmazásban, vagy a weboldalakon közzétett játékszabályok és játékleírások. Amennyiben az ÁSZF, valamint a játékszabályok és játékleírások közt ellentmondás tapasztalható, az ÁSZF az irányadó. Az egyes játékokra és a játékok változataira egyedi felhasználási feltételek vonatkozhatnak. Amennyiben ez a helyzet, a felhasználó megfelelő formában tájékoztatást kap ezekről a feltételekről az adott ajánlat használatának megkezdése előtt.
 2. 1.2 Az ÁSZF elfogadásával a felek között licencszerződés jön létre. Az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” jelölőnégyzet kipipálásával és a regisztrációs gombra kattintással a felhasználó elfogadja az ÁSZF-et.
 3. 1.3 Amennyiben a felhasználó mobilalkalmazáson keresztül játszik a játékkal, az adott mobilalkalmazás letöltése minősül az ÁSZF elfogadásának. A felhasználó Általános szerződési feltételei hangsúlyozottan nem képezik részét ennek a szerződésnek.
 4. 1.4 Az InnoGames nem visszamenőleges hatállyal jogosult az ÁSZF és a hasonló rendelkezések módosítására. Az InnoGames kizárólag fontos okból hajt végre ilyen módosításokat, különös tekintettel az alábbiakra: új technikai fejlesztések, az InnoGames szolgáltatásainak kiterjesztése, törvényi vagy igazságszolgáltatást érintő változások vagy más, hasonló okok. A módosítás nem lép hatályba, amennyiben súlyosan torzítaná a szerződő felek jogainak egyensúlyát. Az egyéb esetek tekintetében minden módosítás a felhasználó hozzájárulását igényli. A felhasználó beleegyezését adja abba, hogy az ÁSZF módosításáról vagy az adott játékplatformra történő bejelentkezéskor a játékon belül küldött üzenetben, vagy a felhasználó utoljára megadott e-mail címére küldött e-mailben tájékoztatassuk. A módosítás elfogadottnak tekintendő, amennyiben a felhasználó a kézhezvételtől számított 8 héten belül nem emel kifogást írásban vagy szöveges formában (például e-mailben vagy faxon) („kifogásemelési határidő”). A módosításokról történő tájékoztatás során az InnoGames a fentiekre való különös figyelemmel jár el. Az InnoGames azt javasolja a felhasználónak, hogy a bizonyíthatóság érdekében kifogását írásban, illetőleg e-mailben juttassa el az InnoGames részére. Az utóbbi esetben a tárgysorban kérjük a játék, illetve a játékos nevének feltüntetését.
 5. 1.5 Amennyiben a felhasználó nem emel kifogást az ÁSZF módosítása ellen az InnoGames-nél a kifogás-emelési határidőn belül, vagy a módosításokról szóló értesítéshez való hozzáférés ellenére folytatja a játék használatát, a módosított vagy kiegészített ÁSZF automatikusan hatályba lép.
  Amennyiben a felhasználó határidőn belül él a kifogás-emelés lehetőségével, a licencszerződést, illetve a prémium-licencszerződést mindkét fél jogosult felmondani a jelen ÁSZF 10. szakaszának megfelelően, és a felmondási határidő után a fiók törölhető. A megszüntetés utánra túlnyúló időszakra előre fizetett esetleges szolgáltatási díjakat időarányosan visszatérítjük a felhasználónak vagy más játékokra könyveljük át őket. Bármely, módosításokkal kapcsolatos tájékoztatóban az InnoGames hangsúlyozottan felhívja a figyelmet a kifogásemelés és a felmondás lehetőségeire, az elévülési határidőre, valamint a jogi következményekre, különös tekintettel arra az esetre, ha elmaradna a kifogásemelés.

2. Szerződéskötés, ingyenes licencszerződés

 1. 2.1 A felhasználó és az InnoGames között a játékok böngészőben vagy mobilalkalmazással történő ingyenes használatával jön létre a szerződés („licencszerződés”). A felhasználó nem támaszthat igényt sem licencszerződésre, sem a szolgáltatások vagy a prémiumszolgáltatások használatára. A licencszerződést mind az InnoGames, mind a felhasználó jogosult indoklás nélkül felbontani, és a szolgáltatás bármikor, indoklási kötelezettség nélkül megszüntethető.
 2. 2.2 Játékunkat csak 16 éven felüliek használhatják. 16 évnél fiatalabbak számára a játék használata nem engedélyezett.
 3. 2.3 A szolgáltatás ingyenes, a böngészőn keresztül történő használatát szabályozó licencszerződés a regisztrációs űrlapon megadott adatok InnoGames-hez érkezésével és a fiók általunk történő megnyitásával, valamint a jelen ÁSZF 1.2 szakaszban leírt, felhasználó által történő elfogadásával lép életbe. A licencszerződés ingyenes.
 4. 2.4 A 2.3 szakaszban meghatározott ingyenes licencszerződésen felül az InnoGames térítési díj fejében díjköteles szolgáltatásokat („prémiumszolgáltatások”) is kínál. Ezen szolgáltatások igénybe vétele a felhasználó döntésének függvénye. A használatba vételük előtt a felhasználó egyértelmű formában tájékoztatást kap arról a kötelezettségről, hogy ezekért a szolgáltatásokért fizetnie kell, a felhasználónak pedig kifejezetten ki kell nyilvánítania a szolgáltatások igénybe vételét. A prémiumszolgáltatásokkal kapcsolatos további részleteket, különös tekintettel a szerződéskötésre, a prémiumszolgáltatások leírására, a térítési díjra, valamint a visszavonásra vonatkozó jogi tájékoztatásra, a 8. szakasz tartalmazza („prémium-licencszerződés”).
 5. 2.5 Az licencszerződés az InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg és a felhasználó közt jön létre. Az InnoGames további információt, különösen elérhetőségi adatait (fax, e-mail), cégbejegyzési számát és a képviseletre jogosult személyek nevét az InnoGames weboldalainak „Impresszum” pontja tartalmazza.
 6. 2.6 Játékosként a felhasználónak lehetősége van az InnoGames együttműködő partnerei által biztosított szolgáltatások igénybevételére is. Ezekben az esetekben különálló szerződés jön létre az együttműködő partner és a felhasználó között, melyre olyan egyedi feltételek vonatkoznak, melyekről az együttműködő partner értesíti a felhasználót a szerződés hatályba lépése előtt.

§ 3. Mobilalkalmazás

 1. 3.1 A játékokat mobilalkalmazásként különböző szolgáltatók (például iTunes, vagyis az App Store, és a Google, vagyis a Google Play Áruház) teszik elérhetővé ingyenes letöltésként („áruházak”). A felhasználók úgy játszhatnak a mobilalkalmazások használatával, hogy letöltik a megfelelő mobilalkalmazást a végkészülékükre valamelyik áruházból.
 2. 3.2 A szolgáltatás ingyenes, mobilalkalmazáson keresztül történő használatát szabályozó licencszerződés a mobilalkalmazás végkészülékre történő letöltésével, valamint a jelen ÁSZF 1.2 szakaszban leírt, felhasználó által történő elfogadásával lép életbe.
 3. 3.3 A 3.2 szakaszban hivatkozott ingyenes licencszerződésen felül a felhasználók a mobilalkalmazások esetében az adott áruházban prémiumszolgáltatásokat is vásárolhatnak (ez az úgynevezett alkalmazáson belüli vásárlás). Az alkalmazáson belüli vásárlás igénybe vétele a felhasználó döntésétől függ. A fizetési kötelezettségről a felhasználó egyértelmű formában tájékoztatást kap, és a felhasználónak ki kell nyilvánítania a fizetéshez való hozzájárulását azzal, hogy a „Vásárlás” vagy hasonló jelentésű elemre kattint.
 4. 3.4 A díjköteles prémiumszolgáltatások használatának vonatkozásában az áruház felhasználási feltételei mellett a jelen ÁSZF rendelkezései is hatályosak maradnak. A prémiumszolgáltatásokkal kapcsolatos további részleteket, különös tekintettel a szerződéskötésre, a prémiumszolgáltatások leírására, a térítési díjra, valamint a visszavonásra vonatkozó jogi tájékoztatásra, a 8. szakasz tartalmazza („prémium-licencszerződés”).
 5. 3.5 A mobilalkalmazások ingyenes használatára, illetve a prémiumszolgáltatások díjköteles használatára vonatkozó szerződés létrejöttekor az InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg a szerződő fél, és nem az adott áruház. A licencbe adott mobilalkalmazásért és annak tartalmáért kizárólagosan az InnoGames, és nem az áruházak felelősek. A mobilalkalmazással kapcsolatos panaszokkal, kérésekkel és kérdésekkel a felhasználóknak az InnoGames-hez kell fordulniuk. Az InnoGames további információt, különösen elérhetőségi adatait (fax, e-mail), cégbejegyzési számát és a képviseletre jogosult személyek nevét az InnoGames weboldalainak „Impresszum” pontja tartalmazza.
 6. 3.6 A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a mobilalkalmazás használata során tartózkodik minden olyan használattól, amely ellentmond vagy megsérti a felhasználó és az áruházak között fennálló felhasználási, licenc-feltételeket vagy egyéb szerződéseket.
 7. 3.7 Az érintett áruházak nem kötelesek karbantartást és támogatást biztosítani a mobilalkalmazásokhoz.
 8. 3.8 A felhasználóknak a díjköteles prémiumszolgáltatásokra vonatkozó valamennyi igénnyel – nem kizárólagosan beleértve ebbe a hibákkal kapcsolatos szavatosságot vagy egyéb teljesítményzavarokat érintő jogokra vonatkozó kéréseket – szerződő félként az InnoGames-hez, és nem az áruházakhoz kell fordulniuk. A jelen ÁSZF rendelkezései érvényesek. A szavatossággal kapcsolatos jogokra, valamint a felelősségvállalásra vonatkozó szabályozást az ÁSZF § 15. szakasza tartalmazza.
 9. 3.9 Abban az esetben, ha a mobilalkalmazás, és/vagy a felhasználó, valamint az InnoGames között fennálló licencszerződés harmadik fél jogait sérti, kizárólag az InnoGames felel a szerzői jogi megkeresések tisztázásért, illetve a jogviták rendezéséért, és nem az áruház, amelyen keresztül a felhasználó letöltötte a mobilalkalmazást.
 10. 3.10 Az áruházakon keresztül letöltött mobilalkalmazások esetében a következő korlátozás érvényesek:
  A mobilalkalmazások letöltése nem engedélyezett, amennyiben a felhasználó lakhelye olyan ország, amellyel szemben az USA kormányzata embargót vezetett be, vagy amelyet az USA kormányzata a terrorizmust támogató országként tart nyilván. A mobilalkalmazások áruházból történő letöltésekor a felhasználó kijelenti és szavatolja a következőket:
  • a lakhelye nem olyan ország, amellyel szemben az USA kormányzata embargót vezetett be, vagy amelyet az USA kormányzata a terrorizmust támogató országként tart nyilván, és
  • nem szerepel azon a listán, amelyen az USA kormányzata a „kitiltott vagy korlátozott személyeket” (prohibited or restricted parties) tartja nyilván.
 11. 3.11 Az áruházak, amelyeken keresztül a felhasználó letölti a mobilalkalmazásokat, harmadik fél kedvezményezettnek minősülnek a felhasználó és az InnoGames között fennálló szerződésben, és harmadik fél kedvezményezettként jogosultak a felhasználóval szemben a szerződést érvényre juttatni.

§ 4. Név

 1. 4.1 A játékokban a felhasználónak nevet kell választania a játékban való részvételhez („felhasználónév”). A felhasználó nem támaszthat igényt egy bizonyos felhasználói névre.
 2. 4.2 Az InnoGames a felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult a felhasználó által választott név megváltoztatására vagy törlésére többek között technikai, etikai vagy jogi okokból.

§ 5. Fiókok

 1. 5.1 A licencszerződéssel a felhasználó egy felhasználói fiókot („fiók”) kap. A felhasználó ezzel a fiókkal tudja megváltoztatni az adatait és kezelni a játékokat.
 2. 5.2 Fiókot az InnoGames játékportálján vagy az egyes játékok megfelelő internetes oldalán, illetve a végkészülékre letöltött mobilalkalmazásban lehet létrehozni.
 3. 5.3 A fiók az InnoGames kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházható át, sem díjmentesen, sem díjtérítés ellenében.
 4. 5.4 Egy játékos egy fiókkal rendelkezhet játékvilágonként (egy játék egy részén belül). A felhasználó a letöltött alkalmazásban vagy a játék weboldalán tud bejelentkezni a fiókjába. Egy játékos számára egy játékvilágon belül (függetlenül attól, hogy letöltött mobilalkalmazással vagy a játék weboldalán játszik) több fiók birtoklása („multi fiók”) tilos, és a felhasználó azonnali zárolásával, illetve a licencszerződés rendkívüli felmondásával büntethető. Ebben az esetben mindenfajta felhasználói igény kizárt.
 5. 5.5 A felhasználó vállalja, hogy fiókja bejelentkezési adatait, jelszavait és hozzáférési adatait (összefoglaló néven „hozzáférési adatok”) titokban tartja, és haladéktalanul értesíti az InnoGames vállalatot, amennyiben tudomására jut, vagy azt gyanítja, hogy illetéktelen harmadik fél tudomására jutottak a hozzáférési adatai. Ebben az esetben a felhasználó megváltoztatja adatait, vagy az InnoGames végzi el ezt. Ilyen esetekben az InnoGames jogosult a felhasználó hozzáférésének ideiglenes letiltására. A felhasználó hozzáférését az InnoGames visszaállítja, amint tisztátza, hogy a hozzáférési adatokkal nem élt vissza sem a felhasználó, sem valamely harmadik fél.
 6. 5.6 Amennyiben a felhasználónak felróható okból egy harmadik fél hozzáfér a felhasználó hozzáférési adataihoz és felhatalmazás nélkül használja a fiókot, az InnoGames úgy kezeli a felhasználót, mintha a felhasználó maga járt volna el.
 7. 5.7 Más felhasználó fiókjának használata tilos, kivéve, ha erre a játékszabályok kifejezetten engedélyt adnak (például „fiók-helyettesítés”).
 8. 5.8 Amennyiben az InnoGames azt gyanítja, hogy valamely harmadik fél tudomására jutottak bizonyos hozzáférési adatok, az InnoGames jogosult, de nem köteles, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztatni a hozzáférési adatokat, illetve zárolni a fiókot. A megfelelő lépés megtételéről az InnoGames haladéktalanul értesíti a felhasználót, és kérésre ésszerű határidőn belül új hozzáférési adatokat biztosít. Az InnoGames kizárja a fiók átmeneti zárolásából vagy a hozzáférési adatok megváltoztatásából fakadó további felhasználói igényeket.
 9. 5.9 Az inaktív fiókokat az InnoGames a mindenkori játékszabályoknak megfelelően törölheti. Ezzel automatikusan megszűnik a licencszerződés.

§ 6. Elvárt műszaki felszerelés

 1. A játék kizárólag lokálisan, a felhasználó számítógépére, táblagépére, okostelefonjára vagy más végkészülékére („számítógép”) telepített szoftverrel használható, és működő internetkapcsolatot igényel. Ide tartozik az internetböngésző, az internetkapcsolat, az operációs rendszer, az esetlegesen használandó bővítmények (plugin), például Java vagy Flash, illetve a játék használatához esetleg szükséges kliensek. A szoftverek és alkalmazásuk, valamint az internetkapcsolat költségét a felhasználó viseli. A felhasználónak olyan állapotban kell tartania a végkészülékét, hogy az alkalmas legyen a játék használatára. Ehhez az InnoGames nem biztosít semmiféle támogatást.

§ 7. A szolgáltatás tartalma

 1. 7.1 Az InnoGames technikai és üzemeltetési lehetőségeinek keretein belül bocsátja rendelkezésre a játékokat és egyéb szolgáltatási ajánlatait. A játékok szolgáltatásai azon felhasználók számára érhetők el, akik rendelkeznek licencszerződéssel és így fiókkal is.
 2. 7.2 Az InnoGames az általa kínált játékokat, szolgáltatásokat, prémiumszolgáltatásokat, tárgyakat vagy fizetőeszközöket saját belátása szerint folyamatosan átdolgozza és frissíti abból a célból, hogy a lehető legnagyobb felhasználói kört sikerüljön elérni velük. Az összes felhasználónak a játékban való részvétele érdekében szükséges, hogy minden felhasználó ugyanazt a verzióját használja egy adott játéknak, szolgáltatásnak, prémiumszolgáltatásnak, tárgynak vagy fizetőeszköznek. Emiatt a felhasználók csak a mindenkor aktuális állapotban vehetik igénybe az adott játékot, szolgáltatást, prémiumszolgáltatást, tárgyat vagy fizetőeszközt.
 3. 7.3 Az InnoGames fenntartja a jogot arra, hogy a játékok vagy a játékok egyes részeinek üzemeltetését indoklás nélkül beszüntesse.
 4. 7.4 Arra az esetre, ha például technikai problémák, harmadik fél miatt fellépő zavar, vagy hasonló ok miatt a felhasználónak hibás ajánlatot tenne (például hibásan, illetve helytelenül adja meg a prémiumpontok árát), az InnoGames kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a szerződést, amennyiben egyáltalán létrejött, megtámadja, és a felhasználó által adott esetben megfizetett díjak megtérítése mellett visszakövetelje a felhasználónak nyújtott szolgáltatásokat, különös tekintettel a felhasználónak biztosított prémiumpontokra. A fenti jog a felhasználót is megilleti.

§ 8. Prémium-licencszerződés

 1. 8.1 A prémiumszolgáltatásokra vonatkozó szerződés („prémium-licencszerződés”) a böngészőjátékok és a mobilalkalmazások esetében egyaránt akkor lép életbe, amikor a felhasználó, a prémiumszolgáltatás kiválasztása után, a „Fizetés most” vagy hasonló gombra kattint, illetve megerősíti a szolgáltatás megrendelését játékon belüli üzenetként vagy e-mailben.
 2. 8.2 A prémiumszolgáltatások különösen, de nem kizárólagos módon, az alábbiakat foglalják magukba: virtuális fizetőeszköz rendelkezésre bocsátása (például „prémiumpontok, arany”), játékelőnyök kihasználása virtuális áruk segítségével („tárgyak”).
 3. 8.3 A prémiumszolgáltatásokra az a tartalom, funkciók és előfeltételek érvényesek, melyek a rendelés időpontjában az InnoGames internetes oldalán és a mobilalkalmazásban, illetve a megfelelő bevásárlókosárban láthatók, és a mindenkori rendelésigazolásban szerepelnek.
 4. 8.4 Általános szabályként a felhasználó meghatározott ideig használhatja a tárgyakat. A játék során a felhasználó elveszítheti a tárgyakat, például abban az esetben, ha játék közben megsemmisülnek, vagy más felhasználók elveszik őket.
 5. 8.5 A prémiumszolgáltatások csak külön megrendelés keretében érhetőek el. Nincs kötelezettség a prémiumszolgáltatások tartós vagy ismételt megvásárlására.
 6. 8.6 Az árak abban a formában érvényesek, ahogy az a rendelés időpontjában az InnoGames internetes oldalán és árlistáiban, illetve a megfelelő bevásárlókosárban látható, és a mindenkori rendelésigazolásban szerepel. Az árak magukban foglalják az összes, esetlegesen felmerülő, törvényileg előírt forgalmi adót.
 7. 8.7 Bizonyos esetekben az árak nem foglalják magukba a különböző fizetéslebonyolítók által felszámolt díjakat, illetve költségeket. Amennyiben a felhasználó számára a kiválasztott fizetéslebonyolító részéről további díj vagy költség merül fel, erre kifejezetten felhívjuk a figyelmet. Böngészős játék esetén a fizetési folyamat lezárása előtt a felhasználónak lehetősége van a fizetéslebonyolítók közti váltásra. Az InnoGames semmilyen befolyással nem bír a fizetéslebonyolítók által alkalmazott díjakra, illetve költségekre. A felmerülő díjakról és költségekről kizárólag a fizetéslebonyolító adhat jogilag kötelező érvényű tájékoztatást.
 8. 8.8 A mobilalkalmazások esetében az az ár érvényes, amelyet az adott áruház (például App Store vagy Google Play Áruház) kijelez, és a mindenkori rendelésigazolásban szerepel. Az árak magukban foglalják az összes, esetlegesen felmerülő, törvényileg előírt forgalmi adót. A mobilalkalmazások esetében a fizetés az adott áruházban történik. Ebben az esetben az áruház felhasználási és fizetési feltételei érvényesek, amelyek kiegészítik a jelen ÁSZF-et. Amennyiben ellentmondás tapasztalható az áruház általános szerződési feltételei és a jelen ÁSZF között, az áruház felhasználási és fizetési feltételei élveznek előnyt.
 9. 8.9 Mivel a játékban szereplő fizetőeszközök, például a prémiumpontok, szimuláltak, ezekben az esetekben prémiumszolgáltatásokról és nem valódi pénzről van szó. A prémiumszolgáltatások (többek között a fizetőeszközök) csak abban az esetben válthatók vissza valódi pénzre, ha az InnoGames tartósan beszünteti összes weboldala és mobilalkalmazása üzemeltetését. Ebben az esetben az InnoGames a felhasználó számára a befizetésnek azt a részét téríti vissza, amelyet még nem használt fel prémiumszolgáltatások vagy tárgyak igénybevételére.
 10. 8.10 A szolgáltatások ellenértékét a prémiumhasználat megvásárlásával előre kell kiegyenlíteni.
 11. 8.11 A felhasználónak nincs joga egy bizonyos fizetési lehetőség megkövetelésére.
 12. 8.12 A felhasználó jótáll az InnoGames felé minden, a felhasználónak felróható stornírozásért vagy visszaterhelésért, mely például elégtelen számlafedezet miatt áll elő. A felhasználó viseli az emiatt felmerülő rendszeres költségeket (például a fizetéslebonyolító által felszámolt díjakat), és a 4,00 EUR mértékű kezelési költséget. Az InnoGames jogosult lehívni a fenti összegeket a felhasználó számlájáról, az eredeti összeggel együtt. A felhasználónak joga van annak bizonyítására, hogy nem történt károkozás, vagy a károkozás értéke nem érte el a követelt összeget.
 13. 8.13 A felhasználó fizetési késedelme esetén az InnoGames jogosult a szolgáltatások nyújtásának megszakítására és a fiók zárolására, ugyanakkor ebben az esetben a felhasználó fizetési kötelezettsége továbbra is fennáll. Ez idő alatt a szolgáltatásokért fizetési kötelezettség nem áll fenn. Az InnoGames ugyanakkor fenntartja a jogot 3,00 EUR kezelési költség felszámítására a zárolás megszüntetéséért a teljes tartozás kiegyenlítését követően. A felhasználónak lehetősége van annak bizonyítására, hogy nem történt károkozás, vagy az okozott kár csak alacsonyabb mértékű. Mindezeken túlmenően az InnoGames minden esetben jogosult a mindenkori jegybanki alapkamatnál 5%-kal magasabb, törvényileg megengedett késedelmi kamat felszámítására.
 14. 8.14 A játékok § 7.2 és § 7.3 szakaszban kifejtett átalakításának és frissítésének keretében az InnoGames fenntartja a jogot arra, hogy a játékokban való jövőbeli részvételre vonatkozó részvételi feltételekben új prémiumszolgáltatásokat, tárgyakat vagy fizetőeszközöket kínáljon, megváltoztassa a meglevőket, vagy a továbbiakban ne kínálja őket. Ebben az esetben az InnoGames kötelezettséget vállal arra, hogy lehetőséget biztosít a felhasználónak a prémiumszolgáltatások, tárgyak vagy fizetőeszközök felhasználására az előzetesen közzétett határidőn belül. Emellett az InnoGames fenntartja a jogot arra, hogy a megvásárolt prémiumszolgáltatásokért, tárgyakért és fizetőeszközökért cserébe olyan jóváírást ajánljon fel a felhasználónak, mely más módon használható fel. Amennyiben az InnoGames megszüntet egy adott játékot, a felhasználónak joga van a megvásárolt prémiumszolgáltatások, tárgyak és fizetőeszközök felhasználására a megszüntetési dátumáig, és cserébe olyan jóváírás kérésére, amely más játékokban használható fel. A felhasználó által támasztott egyéb igény kizárt.
 15. 8.15 Az InnoGames saját belátása szerint jogosult a prémiumszolgáltatások árának megváltoztatására.

9. Visszavonási jog, a prémiumszolgáltatások visszavonási jogáról szóló tájékoztatás

 1. Amennyiben e-mailben küldi el a visszavonást, kérjük, a gyorsabb feldolgozás érdekében a tárgysorban tüntesse fel a nevét és a játék címét.
 2. Visszavonási jogról szóló tájékoztatás
 3. Visszavonási jog
 4. A felhasználó a szerződést létesítő nyilatkozatát 14 napon belül indoklás nélkül visszavonhatja.
 5. A visszavonási határidő a szerződés életbe lépésétől számított 14 nap.
 6. A visszavonás a következő elérhetőségeken tehető meg: InnoGames GmbH, Friesenstrasse 13, 20097 Hamburg; Tel.: +49 40 7889335-0; Fax: +49 40 7889335-200; e-mail: info@innogames.com azzal, hogy a felhasználó egyértelműen értesíti az InnoGames vállalatot (például levél, fax, e-mail útján) arról, hogy vissza kívánja vonni a jelen szerződést. A visszavonáshoz a felhasználó használhatja ezt a mintanyilatkozatot, ez azonban nem kötelező.
 7. A visszavonási határidő betartásához elegendő a visszavonás időben történő elküldése.
 8. A visszavonás következményei
 9. A szerződés visszavonása esetén az InnoGames a felhasználótól kapott összes befizetést visszatéríti, a szállítási költségeket is beleszámítva (kivéve azokat a kiegészítő költségeket, amelyek abból adódnak, hogy a felhasználó az InnoGames által felajánlott olcsó, alapértelmezett szállítási módtól eltérő szállítási módot választott), haladéktalanul, legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor az InnoGames megkapta az értesítést a szerződés visszavonásáról. A visszafizetésnél ugyanazt a fizetési módot alkalmazzuk, amellyel a felhasználó az eredeti tranzakciót kezdeményezte, kivéve, ha a Felek kifejezetten más megállapodást kötnek; a visszafizetésnél semmiképpen sem alkalmazunk külön díjat.
 10. A visszavonási tájékoztatás vége.
 11. Külön felhívás a visszavonási jog idő előtti megszűnésére vonatkozóan:
 12. A visszavonási jog idő előtt megszűnik, amennyiben a felhasználó elkezdte a szerződésben foglaltak végrehajtását a visszavonási határidő előtt, a felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul, és tudomásul veszi, hogy ennek következtében a szerződés végrehajtásának megkezdésével elveszíti visszavonási jogát.
 13. Külön felhívás a szerződés szövegére vonatkozóan:
 14. Az InnoGames a felhasználó számára e-mailben igazolja vissza a szerződés létrejöttét, egy számla megküldésével és a szerződés szövegének tárolásával.

§ 10. A szerződés időtartama és felmondása

 1. 10.1 Amennyiben az InnoGames aktuális ajánlata máshogy nem rendelkezik, a felhasználó és az InnoGames között létrejövő licencszerződés és/vagy prémium-licencszerződés határozatlan idejű. A prémiumszolgáltatásokra ettől eltérő feltételek vonatkozhatnak.
 2. 10.2 Amennyiben a licencszerződéssel kapcsolatban nem került megállapításra határozott érvényességi idő, a szerződés bármikor, indokolás nélkül felmondható.
 3. 10.3 A prémiumszerződést az InnoGames és a felhasználó három (3) hónapos rendes felmondási határidővel mondhatja fel. A rendes felmondást nem kell indokolni.
 4. 10.4 A fenti rendelkezések nem érintik a felek azon jogát, hogy fontos okból bármikor felmondják a licencszerződést vagy a prémium-licencszerződést.
 5. 10.5 Az InnoGames-nek különösképpen, de nem kizárólagosan, joga van felmondani a licencszerződést vagy a prémium-licencszerződést fontos okból, ha
 6. 10.6 Amennyiben az adott játék nem tartalmaz felmondási lehetőséget (vagyis törlési lehetőséget), a felmondásnak írásban (levél, fax, e-mail) kell történnie. Rendkívüli felmondás esetén a felmondást indokolni kell.
 7. 10.7 Technikai okokból a fiók és a felhasználó adatainak végleges törlésére néhány napos késéssel kerül sor.
 8. 10.8 Amennyiben a felhasználó rendes felmondással él vagy az InnoGames él a felmondással fontos okból, a felmondás után a felhasználó által tett kifizetések nem követelhetők vissza. A felhasználónak a megszűnésig joga van a prémiumpontok, illetve a megvásárolt tárgyak felhasználására. A felhasználó ezt követően nem követelhet kompenzációt az InnoGames-től, különösen a még fel nem használt prémiumszolgáltatások tekintetében nem. Hasonló módon nem követelhető a prémiumszolgáltatások további nyújtása. Mindezeken felül az InnoGames-nek jogában áll követelni mindazokat a kifizetéseket, melyeket a felhasználónak teljesítenie kellett volna (elsősorban a már megrendelt prémiumszolgáltatások tekintetében). A felhasználó joga annak bizonyítására, hogy nem történt károkozás, vagy az okozott kár mértéke jelentősen kisebb volt, nem csorbul.

§ 11. Biztonság, csalás

 1. 11.1 A felhasználó nem jogosult olyan mechanizmusok, szoftverek, programok vagy egyéb eszközök használatára, melyek zavart okozhatnak az InnoGames rendszereiben. A felhasználó nem alkalmazhat olyan eljárásokat, melyek a rendszerek indokolatlan túlterheléséhez vezethetnek. Tilos speciális szoftvereket használni, különösen a játékok vagy bizonyos játékfunkciók (botok, makrók) rendszerszerű vagy automatikus kezelésére a játékok reprodukálásának vagy kiértékelésének céljával.
 2. 11.2 Tilos kihasználni a játékokban található, a felhasználónak potenciális előnyt nyújtó bugokat, illetve programozási hibákat, saját célra és/vagy mások céljaira. Amennyiben a felhasználó programhibára bukkan, haladéktalanul értesítenie kell az InnoGames-t. Amennyiben a játékos előnyhöz jutott a fenti okból, az előnyt kompenzálni kell – amennyiben lehetséges. A bugok és a hibák szándékos kihasználása – akár a böngészős verziót, akár a mobilalkalmazásokat érintik – a licencszerződés felmondását és a fiók törlését eredményezheti.
 3. 11.3 Tilos olyan szoftver használata, mely „adatbányászatot” tesz lehetővé, vagy bármely más módon a játékkal kapcsolatos információkat gyűjt.
 4. 11.4 Tilos a tárgyak játékon kívüli felhasználása, valódi pénz ellenében történő adásvétele, illetve cseréje.

§ 12 A felhasználó kötelességei

 1. 12.1 A felhasználó szavatolja, hogy az adatok, melyeket az InnoGames számára a regisztráció során és a prémiumszolgáltatások használatának keretében megad, valósak és teljesek. A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy azonnal értesíti az InnoGames vállalatot az adatokban bekövetkezett bármilyen változás esetén, és kérésre igazolja az adatok helyességét.
 2. 12.2 A felhasználó kötelezettséget vállal jelen ÁSZF rendelkezéseinek követésére, a játékszabályok betartására, valamint az InnoGames, az InnoGames alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottai által adott utasítások végrehajtására. Ez magában foglalja a játék fórumadminisztrátorainak és -moderátorainak (Community Managers) utasításait is.
 3. 12.3 A felhasználó tartózkodik minden olyan cselekedettől, mely a játék működését és funkcióit, valamint a felhasználók sikeres interakcióját veszélyezteti vagy megzavarja. A felhasználó számára különösen tiltottak az alábbiak:
 4. 12.4 Hamis adatok szándékos megadása, tiltott tartalmak használata vagy beállítása, vagy a § 11 és § 12.3 szakasz rendelkezéseinek megsértése, illetve az adatok nem rendeltetésszerű használata rendkívüli felmondásra jogosítja fel az InnoGames-t. Az InnoGames emellett fenntartja a jogot jogi lépések megtételére.
 5. 12.5 Az InnoGames jogosult a felhasználók által létrehozott tartalom törlésére. Ez különösen vonatkozik az olyan tartalmakra, melyek sértik a jelen ÁSZF-et.

§ 13. Jogátruházás; mobilalkalmazás szoftver

 1. 13.1 A mobilalkalmazások és a játékok szoftver telepítését igénylik a felhasználó végkészülékére („mobilalkalmazás-szoftver”). A felhasználó tudatában van annak, hogy a mobilalkalmazás-szoftver összes jogával az InnoGames, és adott esetben az InnoGames licencadója rendelkezik. Az InnoGames a felhasználó rendelkezésére bocsátja a mobilalkalmazás-szoftvert, és egyszerű felhasználási jogot biztosít számára magánhasználatra a felhasználó végkészülékén. Ezen túlmenően a mobilalkalmazás-szoftver nem sokszorozható, nem tehető szabadon hozzáférhetővé az interneten vagy egy hálózaton, és nem tárolható adathordozókon. Nem használható kereskedelmileg és tilos a belőle származó haszonszerzés. Mindezeken felül tilos az átdolgozása, a kód visszafejtése, parancsokra bontása és technológiai visszafejtése. Harmadik fél megbízása ezzel a feladattal vagy segítségnyújtás ehhez a tevékenységhez ugyancsak tilos. Az InnoGames bármikor, indoklási kötelezettség nélkül visszavonhatja a fenti jogokat. Ebben az esetben a felhasználó köteles törölni a mobilalkalmazás-szoftvert a végkészülékéről. A megadott jogok használatára való felhatalmazás legkésőbb a felhasználó licencszerződésének lejáratával együtt lejár.
 2. 13.2 A mobilalkalmazások vonatkozásában a jelen ÁSZF 13.1 szakaszát kiegészítik az áruházak használati feltételei és az azokban szabályozott jogátruházások. Ezt követően a felhasználó az összes általa birtokolt és vezérelt végkészülékre nézve megkapja a letöltött mobilalkalmazás, illetve a mobilalkalmazás szoftverének egyszerű, magáncélú felhasználásra vonatkozó használati jogát.
 3. 13.3 Amennyiben a felhasználó a játékban vagy az InnoGames által üzemeltetett fórumokon információkat tesz közzé szövegek, fényképek, grafikák, videók, hivatkozások, zene stb. („tartalom”) útján, a felhasználó ezzel ingyenes, egyszerű és térben nem korlátozott jogot biztosít az InnoGames-nek a tartalom sokszorozására és közzétételére a játékokkal kapcsolatban és a fórumokon. Az információkért személyesen a felhasználó viseli a felelősséget. Az InnoGames-nek ebben a tekintetben semmilyen befolyása sincs, és a tartalmat nem teszi a sajátjává. Az InnoGames nem végez ellenőrzést. Amennyiben az InnoGames illegális tartalomról vagy a § 12.3 szakasz hatálya alá eső tartalomról szerez tudomást, ezt a tartalmat azonnal törli.
 4. 13.4 A felhasználó minden olyan igénytől mentesen tartja az InnoGames-t, beleértve azokat a kártérítési igényeket is, melyeket más felhasználók vagy más harmadik felek támasztanak az InnoGames-szel szemben jogaik megsértése miatt, mely a felhasználó viselkedése és/vagy az általa publikált tartalom vagy adatok miatt áll elő. A felhasználó emellett kompenzálja az InnoGames-t a felmerülő méltányos költségekért, különösen azon költségekért, melyeket az InnoGamesnek az esetleges jogi képviseletért kell kifizetnie. Az InnoGames többi joga, valamint a károk következményeként előálló igényei érintetlenek maradnak. A felhasználó korábban említett kötelezettségei nem érvényesek, amennyiben nem a felhasználó felelős az adott jogsértésért. Amennyiben a felhasználó tartalma harmadik fél jogait sérti, a felhasználó – a lehetséges mértékig, az InnoGames választása szerint és a felhasználó költségére – biztosítja a jogot az InnoGames számára a tartalom használatára vagy a tartalom oltalmi jogot nem sértő újratervezésére. Amennyiben harmadik fél joga sérül amiatt, hogy a felhasználó a szolgáltatásokat használja, az InnoGames kérésére a felhasználó haladéktalanul felhagy azzal a használattal, mely ellentétes a szerződés rendelkezéseivel és/vagy illegális.

§ 14. Rendelkezésre állás

 1. Éves szinten garantáljuk a játékok 98%-os rendelkezésre állását. Ez az érték nem foglalja magába a játékok rendszeres karbantartásának idejét, ami csak offline módban végezhető el, illetve azt az időt, amikor a játékok vis maior, külső manipuláció vagy egyéb, a befolyásunkon vagy az ügynökeink befolyásán kívüli okból nem érhetőek el. Játékaink elérhetetlenségéért csak abban az esetben vállalunk felelősséget, amennyiben az szándékosan vagy nagyfokú gondatlanságból következik be, vagy halált, személyi sérülést esetleg egészségkárosodást okoz.

§ 15. Szavatosság a hibákkal kapcsolatban és felelősségkorlátozás

 1. 15.1 A licencszerződés a játék mindenkori aktuális állapotának használati jogát biztosítja a felhasználó számára. A felhasználó tudatában van annak, hogy az InnoGames ajánlatában szereplő játékok – csakúgy, mint bármilyen szoftver – sosem lehetnek teljes mértékben mentesek a hibáktól.
 2. 15.2 Amennyiben a felhasználó hibát, hiányosságot észlel, azonnal jelentenie kell. A bizonyítékok megőrzésére a felhasználónak szöveges formában dokumentálnia kell a hibákat, és értesítést kell küldenie róluk az InnoGames-nek (faxon, levélben vagy e-mailben). Mielőtt értesítést küldene egy lehetséges hibáról, a felhasználónak el kell olvasnia a fórum összes súgó- és GYIK-oldalát.
 3. 15.3 A szavatosság nem terjed ki azokra a hibákra, melyek külső hatásnak, üzemeltetési hibának vagy vis maiornak tulajdoníthatók.
 4. 15.4 A felhasználó – a lehetséges mértékig – köteles együttműködni a játék hibáinak elhárításában.
 5. 15.5 Az InnoGames saját részéről alapértelmezés szerint mindenfajta felelősséget kizár; felelősségvállalás csak az alábbi feltételek szerint történik.
 6. Az InnoGames csak az alábbi esetekben, a szerződéses vagy szerződésen kívüli kötelezettség megsértése esetén vállal felelősséget a károkkal kapcsolatos igényekért és az anyagi veszteségekért („károkkal kapcsolatos igények”):
 7. A fontos szerződéses kötelezettségek megsértése miatt előálló károkkal kapcsolatos igények a szerződésekkel kapcsolatos tipikus és előre látható károkra korlátozottak, kivéve, ha szándékosság vagy nagyfokú gondatlanság, élet, testi épség vagy egészség károsítása, valamely minőségi vagy állapotra vonatkozó garancia átvétele vagy termékfelelősség áll fenn.
 8. 15.6 A § 15.5 szakasz felelősségkorlátozása kiterjed az InnoGames alkalmazottai, részvényesei, megbízottai, szervei és ezek tagjai, community managerei, moderátorai, támogatási munkatársai és ügynökei személyes felelősségére.
 9. 15.7 A fenti szabályozás nem változtatja meg a felhasználót terhelő bizonyítási eljárást.
 10. 15.8 Az InnoGames kifejezetten kijelenti, hogy nincs köze egy olyan weboldal tartalmához sem, melyekre az InnoGames termékei közvetlen vagy közvetett utalásokat (úgynevezett „hivatkozásokat”) tartalmaznak. Az InnoGames semmilyen felelősséget sem vállal ezekkel a tartalmakkal és oldalakkal kapcsolatban. Ezen oldalak tartalmáért kizárólag a megfelelő oldalak szolgáltatói viselnek személyes felelősséget.

§ 16. Adatvédelem

 1. A megállapodáshoz, a megrendelések teljesítéséhez és a hírlevél kiküldéséhez az InnoGames számára szükséges személyes adatok begyűjtésével, feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatos, típusra, terjedelemre, helyre és célra vonatkozó információk, valamint a felhasználó információhoz jutáshoz való jogára, továbbá a módosításra, zárolásra és törlésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos információk az adatvédelmi rendelkezésekben olvashatók.

§ 17. Tájékoztató az Online Fogyasztói Vitarendezésről

 1. 17.1 Játék support és játékkal kapcsolatos kérdésekkel fordulj ide: Support.
 2. 17.2 Az Európai Bizottság megnyitotta új, online vitarendezési platformját (ODR), ahol alternatív megoldást kínál a vásárlók és az online kereskedők közötti viták rendezésére. Lépj ide: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Az ODR rendszerén keresztül elérhetőek vagyunk. Normál esetben közvetlenül felvesszük a kapcsolatot veled, mert nem vagyunk kötelesek a fogyasztói választott bizottság előtt közvetlenül részt venni a vitarendezési eljárásban.

§ 18. Alkalmazandó jog / illetékes bíróság

 1. 18.1 Jelen megállapodás esetében a Németországi Szövetségi Köztársaságban érvényes jog alkalmazandó az ENSZ Áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződésekről alkotott egyezménye (CISG) és a nemzetközi magánjog kizárásával.
 2. 18.2 A felhasználókkal folytatott jogvitákban az illetékes bírósági joghatóság az illetékes abban az esetben, ha a felhasználó általános terület szerint illetékes bírósági joghatósága a Németországi Szövetségi Köztársaságban található. Kereskedőkkel, közjogi jogi képviselőkkel vagy közszolgálati különvagyon kapcsán folytatott jogügyletekből keletkező, folytatott jogviták esetében az érintett felek minden esetben a hamburgi bíróság illetékességét kötik ki.

© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Minden jog fenntartva.