PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Firma InnoGames GmbH („InnoGames“) poczuwa się w dużej mierze do obowiązku ochrony sfery prywatnej swoich użytkowników przy przetwarzaniu danych osobowych we wszystkich aspektach swojej działalności. InnoGames przestrzega właściwych przepisów odnośnie ochrony danych osobowych. Taka ochrona danych osobowych odnosi się do wszystkich usług oferowanych na wszystkich prowadzonych przez InnoGames stronach internetowych, portalach i grach online (zwanych dalej łącznie „stronami internetowymi"), ale nie odnosi się do stron innych usługodawców, do których odnośniki (linki) mogą znajdować się na stronie internetowej InnoGames. W takich wypadkach obowiązują warunki ochrony danych tych usługodawców.

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa o pozyskiwaniu i wykorzystaniu danych.

Uruchamianie i korzystanie z naszej „strony internetowej" oznacza akceptację niniejszych postanowień dotyczących ochrony danych. Akceptację taką można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość (patrz punkt 8 „Możliwość wycofania zgody“). W razie pytań odnośnie wykorzystywania danych osobowych przez InnoGames, proszę się z nami skontaktować (patrz punkt 9 „Pytania odnośnie ochrony danych i kontakt“).

1. Pozyskiwanie i wykorzystanie danych osobowych przez InnoGames

1.1 Podczas odwiedzin na stronie internetowej osoba pozostaje anonimowa. Przy każdym wejściu na stronę internetową lub pobraniu pliku, na naszym serwerze będą zapisywane zasadniczo następujące dane dostępu bez odniesienia do użytkownika w pliku protokołu: protokół internetowy, adres/adres IP, strona, z której wysłano żądanie pliku, data, godzina, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, odwiedzona strona, ilość przesyłanych danych, status dostępu (plik przekazany, pliku nie znaleziono itd.). Dane te posłużą InnoGames do tworzenia statystyk, które z kolei mają pomóc w dopasowaniu oferowanych usług do Państwa potrzeb.

1.2 Z zasady InnoGames gromadzi i wykorzystuje tylko dane przekazywane InnoGames przez użytkowników podczas korzystania ze strony internetowej podczas logowania lub rejestracji, ewentualnie po zakupieniu od InnoGames usług odpłatnych. Przy logowaniu i rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania jedynie nazwy użytkownika i adresu e-mail.

1.3 Do wykonywania postanowień zawartej Umowy Użytkowania, w szczególności usług odpłatnych, mogą być wymagane dodatkowe dane, takie jak pełne imię i nazwisko, adres, dane konta bankowego, numery karty kredytowej itd. Również do przetwarzania niektórych zapytań lub obsługi kont mogą być Państwo poproszeni o podanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. InnoGames posługuje się tymi danymi z zachowaniem poufności i przestrzegając przepisy prawne dotyczące ochrony danych. InnoGames nie przekaże tych danych osobom trzecim bez zgody użytkownika w innych celach, niż wykonanie postanowień umowy, przetwarzanie zapytań i obsługa użytkownika. Szczegóły przekazywania danych osobom trzecim opisuje punkt 7 („Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim“).

1.4 InnoGames zwraca uwagę, że w razie konieczności mogą być pozyskiwane, przetwarzane i wykorzystywane dane główne, dane użytkowania i dane rozliczeniowe w ramach §§ 14, 15 TMG (niemieckiej ustawy o mediach) lub § 28 BDSG (ustawy o ochronie danych osobowych Republiki Federalnej Niemiec), a mianowicie także w zakresie wykraczającym poza spełnienie umowy. InnoGames zastrzega sobie prawo do przechowywania adresów IP i plików dziennika systemowego (logfile) przez określony czas od logowania się na stronie internetowej w celu kontroli przestrzegania warunków użytkowania i zasad gry, w szczególności w celu zapisu prawidłowego opracowania zlecenia płatności użytkownika, do których użytkownik się zobowiązał. W szczególności ma to na celu zapobieganie przypadkom nadużyć i ich wyjaśnianiu; w tym celu w jednostkowych przypadkach dane te mogą być przekazywane organom ścigania. We wszystkich innych przypadkach opracowywanie danych odbywa się w możliwie najbardziej anonimowej formie. Po zakończeniu okresu przechowywania danych, adresy IP i pliki dziennika systemowego (logfile) zostaną całkowicie usunięte, chyba że wyjątkowo jest to niemożliwe ze względu na trwające postępowanie karne lub postępowanie związane z nadużyciem.

1.5 Z własnej inicjatywy lub na prośbę użytkownika, InnoGames może uzupełnić, skorygować lub usunąć niepełne, błędne i/lub przestarzałe dane osobowe, które są przez InnoGames przechowywane w związku z obsługą strony internetowej.

1.6 Na polecenie osób upoważnionych, w ramach przepisów prawnych, InnoGames natychmiast usunie dane osobowe, o ile InnoGames nie jest zobowiązane prawnie do dalszego przechowywania tych danych.

2. Przekazywanie informacji o grach / newsletter (biuletyn)

Rejestrując lub logując się do newslettera użytkownik oświadcza, że zgadza się na regularne wysyłanie mu wiadomości e-mail z informacjami o grze (m.in. dotyczącymi aktualizacji), w której użytkownik się zalogował/zarejestrował, jak również zgadza się na otrzymywanie newslettera z aktualnymi informacjami o innych grach itp. Użytkownik wyraża na to wyraźną zgodę, z której InnoGames sporządza protokół. Zgodnie z TMG (niemiecką ustawą o mediach) InnoGames jest zobowiązana przetrzymywać takie protokoły zgody, aby w każdej chwili móc ją wywołać.

Zgodę do wykorzystywania adresu e-mail użytkownika do wysyłania mu informacji o grach i newslettera można odwołać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. (Kontakt; patrz punkty 8 i 9). Ponadto w każdej chwili możliwe jest ponowne wycofanie zgody na otrzymywanie informacji o grze lub newslettera poprzez odpowiedni odnośnik (link).

Treść zezwolenia na wykorzystywanie adresu e-mail do przesyłania informacji o grze i newslettera jest następująca: "Zgadzam się na otrzymywanie regularnych informacji o grach (np. o ich aktualizacjach), do których się zalogowałem/am, jak również newsletterów z aktualnymi informacjami o innych grach w formie wiadomości e-mail. Mój adres e-mail nie będzie przekazywany innym przedsiębiorstwom. Zgodę do wykorzystywania mojego adresu e-mail mogę w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość."

3. Korzystanie z "ciasteczek" (cookies) i obrazów Web Beacon

3.1 Własne "ciasteczka" (cookies) i obrazy Web Beacon, reklamy osób trzecich, linki do innych stron www

Aby uprzyjemnić i ułatwić użytkownikom korzystanie z naszej oferty, InnoGames wykorzystuje, podobnie jak inne przedsiębiorstwa internetowe, tzw. trwałe i tymczasowe "ciasteczka" (cookies) oraz obrazy Web Beacon. "Ciasteczka" (cookies) to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Te zapisane dane służą m.in. automatycznemu logowaniu, aby użytkownik nie musiał za każdym razem potwierdzać swojej tożsamości. Dane zawarte w "ciasteczkach" (cookies) nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie zapisywania "ciasteczek" (cookies) na jego komputerze lub chce być powiadamiany o takim zapisie, wówczas należy zmienić odpowiednie ustawienia przeglądarki (wybrać opcję "blokuj ciasteczka" lub podobną). Aby to zrobić, proszę skonsultować się z instrukcją producenta danej przeglądarki. Jednak w przypadku zablokowania "ciasteczek", obawiamy się, że nie wszystkie funkcje strony internetowej będą w pełni dostępne.

3.2.1 Google Analytics

Na stronie internetowej spółki gromadzone są i zapisywane dane przy pomocy Google Analytics - narzędzia do analizy stron www producenta Google Incorporated („Google"); narzędzie to korzysta z pseudonimów, tworząc profile użytkowników. Profile użytkowników służą analizie odwiedzin, a tym samym udoskonaleniu i kształtowaniu oferty InnoGames. Również w tym przypadku wykorzystuje się "ciasteczka" (cookies). Jeżeli użytkownik nie życzy sobie zapisywania "ciasteczek" (cookies) na jego komputerze, wówczas należy zmienić odpowiednie ustawienia przeglądarki; jednak w przypadku zablokowania "ciasteczek", obawiamy się, że nie wszystkie funkcje strony internetowej będą w pełni dostępne. Zabezpieczone pseudonimami profile użytkowników nie będą łączone z danymi osobowymi użytkownika bez jego wyraźnej zgody poprzez nosiciela pseudonimu. Gromadzenie i zapisywanie danych w celu analizy może być w każdej chwili wyłączone ze skutkiem na przyszłość poprzez instalację dodatku do przeglądarki, który dezaktywuje Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

3.2.2 Hotjar

Niniejsza strona internetowa korzysta z usług Hotjar Ltd, Malta. Jest to narzędzie analityczne, które pomaga nam śledzić sposób korzystania z naszej witryny, np. aby zobaczyć, jak się po niej poruszasz. Ma to na celu optymalizację Twoich wrażeń jako osoby goszczącej na naszej witrynie internetowej i uatrakcyjnienie naszej oferty. Hotjar wykorzystuje pliki cookie (są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu). Więcej informacji dotyczących plików cookie używanych przez Hotjar można znaleźć tutaj: https://www.hotjar.com/cookies. Jeśli nie chcesz instalować plików cookie, możesz je dezaktywować – proces ten został opisany w sekcji 3.1. Dodatkowo wdrożyliśmy kod śledzenia Hotjar na naszej stronie internetowej, który umożliwia nam zbieranie następujących informacji: (i) dane właściwe dla konkretnego urządzenia (adres IP Twojego urządzenia – gromadzony i przechowywany w anonimowym formacie, rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikatowe identyfikatory urządzenia) i informacje o przeglądarce, kraj jako lokalizacja geograficzna, preferowany język używany do wyświetlania strony internetowej) oraz (ii) dane dziennika (domena linkująca, odwiedzona/e strona/y, kraj jako lokalizacja geograficzna, preferowany język używany do wyświetlania strony internetowej, data i godzina dostępu do stron internetowych). Ogólnie rzecz ujmując, Twoje dane zbierane są tylko w anonimowej formie i nie będą łączone z Twoją osobą. W przypadku zarejestrowania się na nasze usługi, Twoje dane z Hotjar nie będą łączone z Twoimi danymi osobowymi. Hotjar korzysta również z usług stron trzecich, takich jak Google Analytics i Optimizely. Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Hotjar można znaleźć tutaj: https://www.hotjar.com/privacy. Możesz nie wyrazić zgody na dalsze gromadzenie i przechowywanie danych przez Hotjar pod adresem: https://www.hotjar.com/opt-out.

3.3. Reklama osób trzecich, odnośniki (linki) do innych stron www, Google AdSense, przycisk Facebooka

3.3.1 Strona internetowa InnoGames może niekiedy zawierać reklamy i interaktywne odnośniki (tzw. linki) do witryn osób trzecich, za których treść InnoGames nie odpowiada. W szczególności, InnoGames nie ma wpływu na treść i kształt stron zewnętrznych, do których prowadzą odnośniki (linki). Za treść i kształt tych stron zewnętrznych, jak również przestrzeganie prawnych zasad ochrony danych na tych stronach, odpowiadają poszczególne osoby trzecie odpowiedzialne za prowadzenie tych stron.

3.3.2 Strona internetowa korzysta z Google AdSense - innego narzędzia Google, które umieszcza reklamy osób trzecich na stronie internetowej. Poprzez te reklamy te Google może instalować "ciasteczka" (cookies) na komputerze użytkownika, w celu odczytania tych reklam, jak również Web Beacon (niewidoczne, jednopikselowe obrazki), które służą do gromadzenia informacji. Dane generowane przez te "ciasteczka" (cookies) i/lub obrazy Web Beacon są przesyłane na serwery Google w USA i tam przetwarzane.

3.3.3 Reklamodawcy lub przedsiębiorcy korzystają niekiedy z technologii umożliwiających bezpośrednie przesyłanie na przeglądarkę użytkownika reklamy pojawiającej się na stronie InnoGames, co wiąże się z automatycznym pobieraniem adresu IP. Reklamodawcy lub przedsiębiorstwa również korzystają z "ciasteczek" (cookies) i innych narzędzi technicznych, aby przeanalizować efektywność reklam i zoptymalizować ich treść. Odnosi się to w szczególności, lecz nie tylko do przyporządkowywania odpowiednich stron www do odpowiednich zainteresowań w ramach korzystania użytkowników z internetu. W żadnym wypadku czynności te nie tworzą związków pomiędzy tymi informacjami, a nazwiskiem, adresem, numerem telefonu czy adresem e-mail użytkownika. InnoGames nie ma wpływu na te czynności. Z tego powodu, niniejsze oświadczenie o przestrzeganiu ochrony danych nie obejmuje przepływu danych związanego z tymi czynnościami osób trzecich. Zapisywanie "ciasteczek" (cookies) na dysku można zablokować w opcjach przeglądarki (patrz punkt 3.1). Ponadto, pobieranie tego typu danych i ich kategoryzację można wyłączyć poprzez dezaktywację narzędzia na stroniehttp://www.google.com/privacy_ads.html.

3.3.4 Strona internetowa może zawierać tzw. przycisk Facebooka „Lubię to!“, który jest obsługiwany przez portal społecznościowy Facebook, czyli przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Klikając przycisk Facebooka „Lubię to!“, użytkownik, jeśli nie posiada konta na Facebooku lub nie jest w nim obecnie zalogowany, będzie poproszony przez Facebooka o zalogowanie się, aby skorzystać z tej funkcji. W konsekwencji skorzystania z tej funkcji, dane użytkownika zostaną udostępnione portalowi Facebook. Jeżeli użytkownik posiada konto na Facebooku i jest równolegle zalogowany na swoim koncie na Facebooku, połączenie z serwerem Facebook nastąpi automatycznie, to znaczy również bez klikania na przycisk Facebooka; a więc dane zostaną przekazane na Facebooka automatycznie podczas odwiedzin na stronie internetowej. Przekazanie danych na konto Facebooka następuje zatem automatycznie, bez wysyłania dodatkowych wskazówek. InnoGames nie ma wpływu na te czynności. Przekazaniu w ten sposób danych można zapobiec wylogowując się uprzednio z konta na Facebooku. Aby uzyskać informacje na temat danych pobieranych przez Facebooka i praw z nimi związanych, proszę skonsultować się z postanowieniami odnośnie ochrony danych portalu Facebook. Postanowienia dotyczące ochrony danych portalu Facebook znajdują się na stronie http://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.php

3.3.5 Aby móc stale usprawniać oraz optymalizować nasze usługi, korzystamy z tzw. technologii „mobile tracking” (śledzenie urządzenia mobilnego). W tym celu współpracujemy z firmą adjust GmbH, z siedzibą pod adresem Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlin, Niemcy (www.adjust.com). Dzięki usługom tej firmy, gromadzimy dane statystyczne dotyczące korzystania z naszych aplikacji, aby móc nieustannie wzbogacać naszą ofertę. W trakcie korzystania z naszych aplikacji, informacje z urządzenia użytkownika są przesyłane do nas, a następnie gromadzone i analizowane. Do gromadzonych w ten sposób danych należą: adres IP, który jest natychmiast poddawany anonimizacji, adres MAC, anonimowy numer identyfikacyjny urządzenia (IDentifier For Advertisers – IDFA lub Google Advertiser ID – GAID), typ przeglądarki, ustawienia języka, dostawca Internetu, status sieci, strefa czasowa, adres URL stron wejścia i wyjścia, data wejścia oraz czas spędzony na stronie, strumienie kliknięć (clickstream) oraz inne dane statystyczne dotyczące korzystania z naszych usług. Bezpośrednia identyfikacja użytkownika jest niemożliwa. Dane zgromadzone w ten sposób wykorzystywane są do tworzenia anonimowych profilów użytkownika. Informacje, które zebrano przy pomocy technologii śledzenia urządzenia, nie zostaną użyte do identyfikacji żadnego użytkownika naszych stron bez jego wyraźnej zgody. Funkcję gromadzenia oraz przechowywania danych można wyłączyć w dowolnej chwili (ze skutkiem na przyszłość), dostosowując ustawienia urządzenia mobilnego w sposób określony w §3.5.

3.3.6 Na naszej stronie internetowej jest używany tak zwany piksel Facebooka firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, http://www.facebook.com („Facebook”). Piksel Facebooka to fragment kodu zaimplementowany na naszej stronie internetowej. Jego celem jest rejestrowanie konwersji (tj. wskazywanie, których urządzeń użytkownik użył, aby wykonać działanie) w celu utworzenia grupy tak zwanych „podobnych odbiorców” (tj. dotarcie z reklamami do użytkowników o cechach podobnych do innych klientów), a także w celu tworzenia wyczerpujących statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, piksel Facebooka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Serwer Facebooka zostaje wówczas powiadomiony o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej, a następnie Facebook przypisuje te informacje do Twojego osobistego profilu na Facebooku. Więcej informacji o zbieraniu Twoich danych osobowych przez Facebooka, a także o Twoich prawach i możliwościach możesz znaleźć tutaj: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/. Możesz wyłączyć tę funkcję, korzystając z instrukcji na stronie: https://pl-pl.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink. W tym celu należy być zalogowanym do swojego konta na Facebooku.

3.3.7 Zezwalamy AOL na wyświetlanie reklam w naszych witrynach zawierających witryny AOL lub witryny zewnętrzne będące naszymi partnerami lub partnerami AOL. Witryny AOL i/lub witryny zewnętrzne zbierają między innymi następujące informacje: identyfikator urządzenia, wyświetlenia, kliknięcia, wyświetlenia strony itp. Możesz zresygnować z wyświetlania reklam i zbierania danych, postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod adresem: http://www.youronlinechoices.com, http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp lub http://www.aboutads.info.

3.3.8 InnoGames korzysta z usług strony trzeciej dostarczanych przez firmę AppNexus Inc., 28 West 23rd Street , 4th Floor, New York, NY 10010, USA, https://www.appnexus.com („AppNexus”), w celu umieszczania reklam. W tym celu na naszej stronie internetowej zaimplementowaliśmy piksel śledzący (tj. fragment kodu) firmy AppNexus. Piksel śledzący umożliwia śledzenie działań użytkowników. Nie prowadzi to do generowania profilów z osobistymi odniesieniami, zamiast tego gromadzone są informacje statystyczne, które są przesyłane do firmy AppNexus. Celem jest optymalizacja kampanii reklamowych oraz wyświetlanie użytkownikom internetu reklam opartych na ich zainteresowaniach. Jeśli tego nie chcesz, możesz wyłączyć tę funkcję, używając przycisku opt-out na stronie https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices. Więcej informacji o tym jak AppNexus chroni dane, można znaleźć tutaj: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

3.3.9 InnoGames do obsługi reklam AdServer korzysta z usług firmy trzeciej, która używa ciasteczek ("cookies") oraz obrazów Web Beacon do mierzenia efektywności reklam oraz optymalizacji ich treści. Mechanizmy te w żadnym wypadku nie tworzą powiązania między tymi informacjami a danymi użytkownika, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail. Użycie cookies można dezaktywować w ustawieniach przeglądarki (p. sekcja 3.1). Ponadto, pobieranie takich danych i ich kategoryzację można dezaktywować korzystając z witryny https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=pl

3.4 Korzystanie poprzez platformę osoby trzeciej; MobileTracking

Przesyłamy Twój anonimowy numer identyfikacyjny urządzenia (IDentifier For Advertisers – IDFA lub Google Advertiser ID – GAID) do niektórych z naszych partnerów marketingowych z lub spoza Europy (np. z USA), aby móc tworzyć reklamy dla określonych grup użytkowników z pomocą naszych partnerów lub wyłączać niektóre grupy użytkowników z ofert specjalnych. Funkcję gromadzenia, przechowywania oraz przesyłania numerów identyfikacyjnych urządzeń można wyłączyć w dowolnej chwili (ze skutkiem na przyszłość), dostosowując ustawienia urządzenia mobilnego w sposób określony w §3.5.

3.5 Opcję śledzenia numeru identyfikacyjnego urządzenia można wyłączyć w następujący sposób:

4. Korzystanie z SZM (skalowalnego pomiaru centralnego)

Strona internetowa korzysta z SZM (skalowalnego pomiaru centralnego) firmy INFOnline (https://www.infonline.de) służącego do ustalania wartości statystycznych w celu udoskonalenia oferty InnoGames. Uzyskuje się przy tym anonimowe wartości pomiarowe. W celu rozpoznania systemu komputerowego pomiar zasięgu SZM korzysta z "ciasteczka" (cookie) „ivwbox.de“ lub sygnatury generowanej przez różnorodne automatycznie przekazywane przez komputer informacje. Podczas tego procesu, adresy IP nie są zapisywane i przekazywane są jedynie w anonimowej formie.

Pomiar zasięgu został zaprojektowany z uwzględnieniem ochrony danych. Jego celem jest gromadzenie danych statystycznych dotyczących częstotliwości użytkowania strony www i liczby użytkowników. Na żadnym etapie nie następuje identyfikacja poszczególnych użytkowników. Dane osobowe użytkownika są przez cały czas chronione. SZM nie generuje żadnych reklam.

Statystyki użytkowania ofert internetowych sporządzane przez członków związku Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (Związek Kontroli Reklamodawców - IVW –http://www.ivw.eu) lub biorących udział w badaniach „internet facts“ prowadzonych przez Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (Związek Badań Online - AGOF –http://www.agof.de) są sporządzane co miesiąc przez AGOF i Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (Związek Analizy Mediów - ag.ma -http://www.agma-mmc.de), jak również publikowane przez IVW na stronach http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de oraz http://www.ivw.eu.

Poza publikowaniem danych pomiarowych, IVW regularnie nadzoruje proces SZM pod kątem wykorzystania zgodnie z prawem dotyczącym ochrony danych.

Więcej informacji o procesie SZM można znaleźć na stronie www firmy INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), która obsługuje SZM, jak również na stronie ochrony danych AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) i na stronie ochrony danych IVW (http://www.ivw.eu).

Przetwarzanie danych w ramach SZM można wyłączyć pod tym linkiem: http://optout.ivwbox.de

5. Bezpieczeństwo danych

5.1 InnoGames dokłada wszelkich starań, aby uniemożliwić niepowołany dostęp do danych osobowych użytkowników, ich wykorzystanie lub sfałszowanie, jak również stara się zminimalizować ryzyko takich niepowołanych czynności. Pomimo tego, ujawnianie danych osobowych, czy to osobiście, telefonicznie, czy w internecie, zawsze wiąże się z ryzykiem, a żadne technologie nie są wolne od niedociągnięć, umożliwiających manipulowanie nimi oraz ich sabotowanie.

5.2 InnoGames przetwarza informacje otrzymane od swoich użytkowników zgodnie z niemieckimi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych. Wszyscy pracownicy InnoGames są zobowiązani do zachowania tajemnicy danych oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych i zostali odpowiednio poinstruowani. Podczas dokonywania płatności dane użytkowników są szyfrowane protokołem SSL.

6. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

6.1 InnoGames przekaże dane osobowe użytkowników i/lub ich dane do rozliczenia osobom trzecim, tzn. przedsiębiorstwom partnerskim, innym współpracującym z InnoGames przedsiębiorstwom, zewnętrznym usługodawcom i organom ścigania, tylko wówczas, gdy jest to wymagane do wykonywania postanowień umowy i związanych z tym czynności, w szczególności związanych z płatnościami i ochroną innych użytkowników, lub w inny sposób wymaganych przez prawo. Płatności są dokonywane za pośrednictwem zewnętrznych usługodawców (np. operatorów kart kredytowych, banków, PaySafe, Wallie, Clickandbuy, Moneybookers, Paypal, Global Collect). Czynności te będą chronione zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Zewnętrzni usługodawcy są zobowiązani do poufnego i bezpiecznego traktowania danych osobowych użytkowników i mogą je wykorzystywać tylko w celu wykonania swoich usług. Zgodnie z regulacjami prawnymi InnoGames może być niekiedy zobowiązana do przekazania danych osobowych użytkowników (np. organom ścigania). Takie przekazanie danych odbywa się zawsze zgodnie z regulacjami prawnymi.

W przypadku zaległości w płatnościach InnoGames może zatrudnić biuro windykacyjne lub prawnika w celu odzyskania należności. W tym wypadku przekazane zostaną wymagane dane przestrzegając odpowiednie regulacje prawne odnośnie ochrony danych.

6.2 W pozostałych wypadkach InnoGames przekaże dane osobowe użytkownika, które zostały powierzone InnoGames podczas rejestracji i do przetwarzania zamówień, tylko wówczas, gdy użytkownik wyraźnie na to zezwoli.

7. Zmiany

InnoGames zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie niniejszych postanowień ochrony danych, jak również do zmiany zawartości strony internetowej, zmiany lub zablokowania do niej dostępu. InnoGames w odpowiedni sposób powiadomi o takich zmianach użytkowników.

8. Możliwość wycofania zgody i usunięcia danych

8.1 W przypadku, gdy użytkownik chce wycofać zgodę na przysyłanie mu informacji o grze lub newslettera, proszę wysłać e-mail na adres privacy@innogames.com, podając nazwę użytkownika (gracza) i adres e-mail, na który przychodzą te informacje lub newsletter. Każdy newsletter zawiera też link, poprzez który można wycofać zgodę na jego przysyłanie.

8.2 Na prośbę użytkownika InnoGames niezwłocznie usunie jego wszelkie dane osobowe, o ile nie istnieją żadne przeszkody prawne lub inne zobowiązania do ich zatrzymania.

9. Pytania odnośnie ochrony danych oraz kontakt / Informacje, sprostowania, usuwanie i blokowanie

Użytkownik ma prawo w każdej chwili dowiedzieć się, jakie jego dane są przechowywane przez InnoGames, jak również o ich pochodzeniu, odbiorcy oraz celu ich przechowywania. Aby zadać pytanie odnośnie ochrony danych lub też poprosić o ich sprostowanie, zablokowanie lub usunięcie przechowywanych własnych danych, proszę napisać e-maila na poniższy adres, podając swoją nazwę użytkownika:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg

Faks: +49 40 7889335-200
privacy@innogames.com

Stan: Marzec 2017 roku
© Copyright InnoGames 2009 – 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.