Splošna določila in pogoji

Vsebina

 1. 1. člen Veljavnost SDP, spremembe SDP
 2. 2. člen Sklenitev pogodbe, brezplačna Licenčna pogodba
 3. 3. člen Mobilne aplikacije
 4. 4. člen Ime
 5. 5. člen Računi
 6. 6. člen Zahtevana tehnična oprema
 7. 7. člen Obseg vsebine
 8. 8. člen Premium Licenčna pogodba
 9. 9. člen Pravica do preklica, obvestilo o preklicu v zvezi s storitvami Premium
 10. 10. člen Trajanje in odpoved pogodbe
 11. 11. člen Varnost, goljufanje
 12. 12. člen Vaše obveznosti
 13. 13. člen Podeljevanje pravic, Programska oprema za mobilne aplikacije
 14. 14. člen Razpoložljivost
 15. 15. člen Garancija za okvare in omejitev odgovornosti
 16. 16. člen Varovanje podatkov
 17. 17. člen Reševanje sporov zunaj sodišča
 18. 18. člen Izbira prava/Sodna pristojnost

1. člen Veljavnost SDP, spremembe SDP

 1. 1.1Med drugim družba InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg (»mi«) distribuira različne spletne igre (»Igre«) prek različnih domen najvišje ravni kot tudi prek različnih poddomen in vzdevkov teh domen. Igre lahko uporabljate kot uporabnik (»Uporabnik«) preko mobilne aplikacije (»Mobilne aplikacije«) ali brskalnika(-ov). Storitve in izvedbe, ki so na voljo v okviru teh Iger, vključno z, vendar ne omejeno na prikaz vaše strani s profilom, sodelovanje na forumih, prikazovanje uporabniško ustvarjene vsebine, kot so fotografije, grafike ali gibljive slike, zagotavljanje sistemov novic v igri (»Storitve«) se izvajajo izključno na podlagi teh splošnih določil in pogojev [»SDP«]. Ti SDP so objavljeni za mobilne aplikacije med procesom naročila ustrezne aplikacije in tudi na spletni strani Iger, kjer je do njih mogoče kadarkoli dostopati ali jih natisniti. Poleg teh SDP veljajo ustrezna veljavna pravila igre in navodila (če so na voljo) za Igro, ki so na voljo prek prenesene aplikacije ali navedena na spletnem mestu. V primeru nasprotja med temi SDP in pravili igre ali navodili za igro prevladajo SDP. Posebni pogoji uporabe lahko veljajo za posamezne Igre in posamezne različice Iger. V tem primeru boste o morebitnih takšnih pogojih ustrezno obveščeni pred uporabo ustrezne ponudbe.
 2. 1.2 S potrditvijo SDP z vami sklenemo licenčno pogodbo. Ko Igre uporabljate prek brskalnika, kot uporabnik potrdite SDP za naše storitve tako, da označite polje »Sprejmem splošna določila in pogoje« in kliknete gumb za registracijo.
 3. 1.3 Pri uporabi Iger prek mobilne aplikacije potrdite SDP z vsakim prenosom ustrezne mobilne aplikacije. Vaša lastna Splošna določila in pogoji izrecno niso del pogodbe.
 4. 1.4 Upravičeni smo spremeniti SDP in druge določbe z učinkom na prihodnji datum. Te spremembe bomo izvedli le iz pomembnega razloga; zlasti na podlagi novega tehničnega razvoja, razširitve naših storitev, sprememb zakonodaje ali sodne prakse ali drugih enakovrednih razlogov. Če sprememba bistveno ogrozi pogodbeno ravnovesje med strankama, do spremembe ne bo prišlo. V vseh drugih primerih je za spremembe potrebna vaša odobritev. Strinjate se, da boste obveščeni o spremembah SDP, ko se prijavite v ustrezno platformo iger ali prek sporočil v igri ali po e-pošti na vaš nazadnje sporočen e-poštni naslov. SDP se štejejo za sprejeta, če jim v osmih tednih po prejemu ne nasprotujete v pisni obliki ali v obliki besedila (npr. po e-pošti ali faksu). (»Rok za ugovor«). Pri obveščanju o morebitnih spremembah bomo na to možnost posebej opozorili. Svetujemo vam, da nam morebitne ugovore posredujete pisno ali po elektronski pošti zaradi varovanja dokazov. V slednjem primeru je priporočljivo, da v zadevi navedete ime Igre in svoje ime.
 5. 1.5 Če kot uporabnik ne ugovarjate spremenjenim SDP do nas v roku za ugovor ali nadaljujete z uporabo Iger kljub dostopu do obvestila o spremembah, začnejo veljati spremenjeni ali dopolnjeni splošni pogoji. Če kot uporabnik ugovarjate v roku, ste tako vi kot mi upravičeni do veljavne odpovedi licenčne pogodbe ali Premium licenčne pogodbe v skladu z 10. členom teh SDP in po poteku morebitnega odpovednega roka izbrisati račun. Vse morebitne pristojbine za storitve, plačane vnaprej za obdobje po prekinitvi, se povrnejo uporabniku sorazmerno ali pripišejo drugim Igram. Pri obveščanju o spremembah bomo vedno izrecno opozorili na možnost ugovora in odpovedi ter na odpovedni rok in pravne posledice, zlasti če do ugovora ne pride.

2. člen Sklenitev pogodbe, brezplačna Licenčna pogodba

 1. 2.1 Kot uporabnik z nami sklenete pogodbo za brezplačno uporabo Iger prek brskalnika ali mobilnih aplikacij (»Licenčna pogodba«). Niste upravičeni niti do licenčne pogodbe niti do uporabe storitev ali storitev Premium. Licenčno pogodbo lahko prekinemo mi ali vi kadar koli brez navedbe razlogov, storitve pa lahko prekinete kadar koli brez navedbe razlogov.
 2. 2.2 Naše igre ponujamo le igralcem, ki so stari vsaj 16 let. Mlajši morda ne bodo uporabljali naših iger.
 3. 2.3 Licenčna pogodba za brezplačno uporabo storitev prek brskalnika začne veljati z dostopom do podatkov iz obrazca za registracijo, ki ste ga izpolnili in nam ga poslali, in našim aktiviranjem računa ter vašim sprejetjem teh SDP na podlagi člena 1.2.Licenčna pogodba je brezplačna.
 4. 2.4 Poleg brezplačne licenčne pogodbe, opisane v 2.3, nudimo plačljive storitve (»Storitve Premium«). Vaša odločitev je, ali želite uporabljati te storitve ali ne. Pred takšno uporabo ste z ustrezno jasno oznako obveščeni o vaši obveznosti plačila teh storitev, pri čemer morate to uporabo posebej potrditi. Nadaljnje podrobnosti in informacije o storitvah Premium, zlasti sklenitev pogodbe, opis ustreznih storitev Premium, plačilo in obvestilo o preklicu, so določeni v 8. členu pod »Premium licenčno pogodbo«.
 5. 2.5 Licenčne pogodbe so sklenjene z družbo InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg kot pogodbenim partnerjem. Več informacij o nas, zlasti podatki za stik (faks, e-pošta), matična številka podjetja v poslovnem registru in imena pooblaščenih zastopnikov so dostopni v »Impresumu« na naši spletni strani.
 6. 2.6 Za posamezne Igre imate kot uporabnik možnost, da uporabite storitve, ki jih ponujajo naši sodelujoči partnerji. V teh primerih se med vami in sodelujočim partnerjem sklene posebna pogodba. Za to pogodbo potem veljajo posebni pogoji, o katerih vas bo sodelujoči partner obvestil pred sklenitvijo pogodbe.

3. člen Mobilne aplikacije

 1. 3.1 Igre so na voljo kot prenos mobilnih aplikacij prek različnih ponudnikov (npr. iTunes, Google, trgovina Google Play) brezplačno (»Trgovine«). Kot uporabnik lahko Igre uporabljate prek mobilnih aplikacij tako, da prenesete ustrezno mobilno aplikacijo iz trgovine na svojo končno napravo.
 2. 3.2 Licenčna pogodba za brezplačno uporabo mobilne aplikacije je sklenjena s prenosom mobilne aplikacije na vašo končno napravo in vašim sprejetjem teh SDP v skladu s členom 1.2..
 3. 3.3 Poleg brezplačne licenčne pogodbe, kot je opisano v 3.2 zgoraj, lahko kupite tudi storitve Premium z mobilnimi aplikacijami v ustrezni trgovini (tako imenovani nakupi v aplikaciji). Vaša odločitev je, ali želite uporabljati Nakupe v aplikaciji ali ne. Z obveznostjo plačila teh Storitev boste obveščeni z jasno oznako in morate uporabo izrecno potrditi s klikom na »Kupi« ali podobne gumbe.
 4. 3.4 V zvezi z uporabo storitev Premium, ki so predmet plačila, veljajo ti SDP tudi kot dodatek k pogojem uporabe trgovin. Nadaljnje podrobnosti in informacije o storitvah Premium, zlasti sklenitev pogodbe, opis ustreznih storitev Premium, plačilo in obvestilo o preklicu, so določeni v 8. členu pod »Premium licenčno pogodbo«.
 5. 3.5 Pogodba za brezplačno uporabo mobilne aplikacije ali uporabo storitev Premium, ki je predmet plačila, je sklenjena z družbo InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg kot pogodbenim partnerjem in ne z ustreznimi trgovinami. Za licenčno mobilno aplikacijo in njeno vsebino smo odgovorni izključno mi in ne trgovine. Če imate kakršne koli pritožbe, zahteve ali vprašanja glede mobilnih aplikacij, se obrnite na nas. Več informacij o nas, zlasti podatki za stik (faks, e-pošta), matična številka podjetja v poslovnem registru in imena pooblaščenih zastopnikov so dostopni v »Impresumu« na naši spletni strani.
 6. 3.6 Kot uporabnik se strinjate, da mobilne aplikacije ne boste uporabljali na način, ki je v nasprotju s pogoji uporabe in licenčnimi pogoji ali drugimi pogodbami med vami in trgovinami ali jih krši.
 7. 3.7 Ustrezne trgovine niso odgovorne za zagotavljanje vzdrževanja in podpore v zvezi z mobilno aplikacijo.
 8. 3.8 Vse vaše zahtevke v zvezi s storitvami Premium, ki so predmet plačila, zlasti, vendar ne le v zvezi z garancijo za napake, morate uveljavljati proti nam kot vašemu pogodbenemu partnerju in ne proti trgovinam. Veljajo določbe teh SDP. Predpisi o garancijskih pravicah in našem obsegu odgovornosti so podrobno opisani v 15. členu teh SDP.
 9. 3.9 V primeru, da mobilna aplikacija in/ali licenčna pogodba z vami kot uporabnikom krši pravice tretjih oseb, smo izključno mi in ne trgovina, prek katere je bila mobilna aplikacija prenesena, odgovorni za obrambo in poravnavo morebitnih zahtevkov glede avtorskih pravic.
 10. 3.10 Če prenesete Mobilno aplikacijo prek trgovine, se morate zavedati naslednje omejitve: Prenos Mobilne aplikacije ni dovoljen, če prebivate v državi, za katero velja uradna prepoved vlade ZDA ali ki jo je vlada ZDA določila za državo, ki podpira terorizem. Ko prenesete mobilne aplikacije prek trgovine kot uporabnik, torej zagotavljate,
  • - da ne prebivate v državi, za katero velja uradna prepoved vlade ZDA ali ki jo je vlada ZDA določila za državo, ki »podpira terorizem«, in
  • - da niste na nobenem seznamu »prepovedanih ali omejenih strank«, ki ga je objavila vlada ZDA.
 11. 3.11 Trgovine, prek katerih kupujete mobilne aplikacije, so tretji upravičenci pogodbe med vami in nami in so kot tretji upravičenci upravičeni uveljavljati to pogodbo proti vam.

4. člen Ime

 1. 4.1 Kot uporabnik boste izbrali ime igralca kot vzdevek za sodelovanje v Igrah (»Uporabniško ime«). Niste upravičeni do dodelitve določenega uporabniškega imena.
 2. 4.2 Upravičeni smo spremeniti ali izbrisati uporabniško ime ne samo zaradi tehničnih, temveč tudi zaradi etičnih ali pravnih razlogov, ne da bi za to potrebovali vašo odobritev.

5. člen Računi

 1. 5.1 Kot uporabnik boste skupaj z Licenčno pogodbo prejeli uporabniški račun (»Račun«). S tem računom lahko spremenite svoje podatke in upravljate Igre.
 2. 5.2 Račun lahko ustvarimo mi na portalu iger ali na ustrezni spletni strani Igre ali prek Mobilne aplikacije, ki jo prenesete na vašo končno napravo.
 3. 5.3 Računa ni mogoče prenesti brez naše izrecne odobritve, ne glede na to, ali je ta plačljiv ali brezplačen.
 4. 5.4 Na svet igre (en del Igre) lahko imate samo en račun. V svoj račun se lahko prijavite prek ustreznega spletnega mesta Igre ali prek Aplikacije, ki ste jo prenesli. Uporaba več računov (»Več računov«) v svetu igre (ne glede na to, ali je to prek prenesene mobilne aplikacije ali spletnih mest Iger) je prepovedana in se lahko kaznuje s takojšnjo prepovedjo ali izrednim preklicem licenčne pogodbe. Uveljavljanje vaših odškodninskih zahtevkov je v takem primeru izključeno.
 5. 5.5 Kot uporabnik se zavezujete, da boste vse podatke za prijavo, gesla in podatke za dostop (skupaj imenovani »Podatki za prijavo«) do svojega računa varovali kot tajne in da nas boste nemudoma obvestili, takoj ko boste ugotovili ali posumili, da so nepooblaščene tretje osebe izvedele za vaše podatke za prijavo. V tem primeru boste svoje podatke spremenili ali pa jih dali spremeniti nam. Prav tako si pridržujemo pravico, da začasno blokiramo vaš dostop. Igro(-e) vam bo dovoljeno uporabljati takoj, ko bomo odpravili sum kakršne koli zlorabe Podatkov za prijavo vas ali tretje osebe.
 6. 5.6 Če tretja oseba nepooblaščeno uporablja račun s pridobitvijo dostopa do vaših Podatkov za prijavo, za kar ste krivi vi, se vas obravnava, kot da ste ukrepali sami.
 7. 5.7 Uporaba računa drugega uporabnika je prepovedana, razen če to izrecno določajo pravila igre (npr. »nadomestni igralec v času počitnic«).
 8. 5.8 Če sumimo, da je tretja oseba izvedela za podatke za prijavo, smo upravičeni, vendar ne dolžni, spremeniti podatke za prijavo ali blokirati račun brez predhodnega obvestila. O tem vas bomo nemudoma obvestili in vam na zahtevo posredovali nove Podatke za prijavo v razumnem roku. Vaši nadaljnji zahtevki zaradi začasne blokade vašega Računa ali spremembe vaših Podatkov za prijavo so izključeni.
 9. 5.9 Upravičeni smo do izbrisa neaktivnih Računov v skladu z ustreznimi pravili igre. V tem primeru Licenčna pogodba samodejno preneha veljati.

6. člen Zahtevana tehnična oprema

 1. Uporaba Iger je možna samo prek lokalno nameščene programske opreme in internetne povezave na vašem računalniku, tabličnem računalniku, pametnem telefonu ali drugi končni napravi (»Končna naprava«). Sem spadajo internetni brskalnik, povezava z internetom, operacijski sistem, morebitni vtičniki, npr. Java ali Flash in morda potrebni odjemalci za uporabo Igre. Vi krijete stroške te programske opreme in njene aplikacije ter stroške, ki nastanejo zaradi uporabe internetne povezave. Vaša odgovornost je, da vzdržujete svojo Končno napravo na način, ki zagotavlja uporabo Iger. Za to ne nudimo nobene podpore.

7. člen Obseg vsebine

 1. 7.1 Igre in druge storitve nudimo v okviru svojih tehničnih in operativnih možnosti. Storitve Iger so na voljo uporabnikom, ki imajo licenčno pogodbo in posledično račun.
 2. 7.2 Vse Igre, storitve, storitve Premium, predmete ali valute, ki jih ponujamo, predelamo in posodobimo po lastni presoji, da zagotovimo, da ostanejo privlačni za čim večji krog uporabnikov. Da bi zagotovili, da lahko vsi uporabniki sodelujejo v Igri, je bistveno, da vsi uporabniki uporabljajo isto različico Igre, storitev, storitev Premium, artiklov ali valute. Iz tega razloga lahko uporabljate ustrezno Igro, storitev, storitev Premium, predmete ali valute samo v najnovejši različici.
 3. 7.3 Pridržujemo si pravico do prekinitve delovanja Iger ali njihovih delov brez navedbe razlogov.
 4. 7.4 Izrecno si pridržujemo pravico do izpodbijanja pogodbe, pod pogojem, da je bila pogodba sploh sklenjena, če bi na primer tehnične težave ali vmešavanje v ponudbo s strani tretje osebe ali podobni dogodki povzročili napačne ponudbe (npr. nepravilne ali napačno določanje cen točk Premium) in zahtevati vračilo storitev, ki so vam bile opravljene, zlasti podeljenih točk Premium, proti povračilu kakršnega koli zneska, ki ste ga morda plačali. Kot uporabnik imate enako pravico.

8. člen Premium Licenčna pogodba

 1. 8.1 Pogodba za storitve Premium (»Licenčna pogodba Premium«) je sklenjena tako prek iger brskalnika kot tudi prek mobilnih aplikacij, takoj ko kliknete gumb »Plačaj zdaj« ali podobno, ko izberete storitev Premium in s pošiljanjem potrditev naročila preko Ingame-News (Novice v Igri) ali e-pošte, v kateri sprejmete ponudbo.
 2. 8.2 Storitve Premium zlasti, vendar ne izključno, vključujejo zagotavljanje virtualne valute (npr. »Premium točke, Zlato«) in uporabo prednosti igre prek virtualnih dobrin (»predmetov«).
 3. 8.3 Veljajo vsebina, funkcije in predpogoji storitev Premium, ki veljajo v času naročila in na način, kot so predstavljeni na naši spletni strani in v mobilnih aplikacijah ter ustreznih košaricah; to vam je ustrezno posredovano v ustrezni potrditvi naročila.
 4. 8.4 Na splošno lahko kot uporabnik uporabljate predmete za določen čas. Predmete lahko izgubite tudi med potekom Igre, če so na primer uničeni med igranjem ali če jih odnesejo drugi uporabniki.
 5. 8.5 Storitve Premium je mogoče kupiti le z ločenim naročilom. Ni trajne ali ponavljajoče se obveznosti nakupa Storitve Premium.
 6. 8.6 V zvezi z uporabo Iger prek brskalnikov veljajo cene, veljavne v trenutku naročila, kot so predstavljene v ustreznih košaricah in posredovane v potrditvi naročila za ustrezno naročilo. Cene vključujejo morebitni zakonsko predpisani davek na dodano vrednost.
 7. 8.7 V nekaterih primerih stroški ali nadomestila, ki izhajajo iz različnih ponudnikov plačil, niso vključeni v cene. Če bi lahko imeli dodatne provizije ali stroške prek izbranega ponudnika plačil, boste na to izrecno opozorjeni. Če igrate v brskalniku, lahko spremenite ponudnika plačila, preden zaključite postopek plačila. Nimamo vpliva na stroške ali nadomestila, ki jih zaračunava ponudnik plačil. Zavezujoče informacije o nastalih nadomestilih in stroških lahko posreduje le ponudnik plačil.
 8. 8.8 Za mobilne aplikacije veljajo cene, navedene v ustreznih trgovinah (npr. trgovina z aplikacijami ali trgovina Google Play) in v potrditvi naročila, ki vam je bila poslana za zadevno naročilo. Cene vključujejo morebitni zakonsko predpisani davek na dodano vrednost. Plačila za mobilne aplikacije se obdelujejo prek ustreznih trgovin. V tem primeru veljajo pogoji uporabe in plačilni pogoji trgovine. Ti SDP veljajo dopolnilno. Če pride do nasprotja med SDP trgovin in temi SDP, imajo prednost pogoji uporabe in plačilni pogoji trgovine.
 9. 8.9 Kolikor Igre simulirajo valute, npr. točke Premium, to so storitve Premium in ne pravi denar. Ponovna konverzija storitev Premium (tj. valut itd.) v pravi denar je možna samo, če sta delovanje našega spletnega mesta in mobilnih aplikacij kot celote trajno ukinjena. V takem primeru bodo vsa plačila, ki ste jih opravili, povrnjena, če kupljene storitve Premium ali predmeti niso bili odklenjeni.
 10. 8.10 Plačila storitev je treba plačati vnaprej ob nakupu uporabe Premium.
 11. 8.11 Kot uporabnik niste upravičeni do določenega načina plačila.
 12. 8.12 Odgovorni ste nam za morebitne preklice ali razveljavitve bremenitev, za katere ste odgovorni (npr. zaradi nezadostnih sredstev na vašem računu). Prav tako boste krili stroške (npr. provizije, ki jih zaračuna ponudnik plačil) in provizijo za obdelavo v višini 4,00 EUR, ki nastanejo zaradi takega neizpolnjevanja obveznosti. Upravičeni smo, da te zneske zaračunamo skupaj s prvotnim plačilom na vaš račun. Pravico imate dokazati, da ni nastala nobena škoda ali da ni nastala škoda v višini zahtevanega zneska.
 13. 8.13 Če zamujate s plačilom, smo upravičeni do prenehanja naših storitev in blokiranja računa, ne glede na vašo nadaljnjo obveznost plačila. V tem obdobju ni treba plačati storitev. Vendar smo upravičeni zaračunati strošek obdelave v višini 3,00 EUR za deblokado računa po popolni poravnavi (pod pogojem, da ste odgovorni za zamudo). Imate možnost dokazati, da škoda ni nastala ali da je nastala le v manjši meri. Poleg tega smo upravičeni zaračunati zakonite zamudne obresti v višini 5-odstotnih točk nad ustrezno veljavno temeljno obrestno mero.
 14. 8.14 V okviru prilagoditve in posodobitve Iger v smislu člena 7.2 in 7.3 teh pogojev uporabe lahko ponudimo nove storitve Premium, predmete ali valute ali spremenimo ali popolnoma ukinemo obstoječe storitve Premium za prihodnjo uporabo Iger. V primeru takšne prilagoditve ali ukinitve se zavezujemo, da vam bomo omogočili uporabo in uporabo storitev Premium, predmetov ali valut, ki ste jih kupili proti plačilu, v predhodno sporočenem roku. Druga možnost je, da vam kot uporabniku ponudimo možnost, da storitve Premium, predmete in valute, ki ste jih kupili proti plačilu, pretvorite v dobropis, ki ga lahko uporabite drugače. V primeru, da je določena Igra ukinjena, imate pravico uporabljati te storitve Premium, predmete in valute do dejanskega datuma ukinitve in jih pretvoriti v dobropis, ki ga lahko nato uporabite za drugo Igro. Vaši nadaljnji zahtevki so izključeni.
 15. 8.15 Po lastni presoji lahko spremenimo cene storitev Premium.

9. člen Pravica do preklica, obvestilo o preklicu v zvezi s storitvami Premium

 1. Če preklic pošiljate po e-pošti, priporočamo, da v zadevo vnesete svoje ime in ime Igre, da zagotovite hitrejšo obravnavo.
 2. Navodila za preklic
 3. Pravica do preklica
 4. Pravico imate do odstopa od te pogodbe v štirinajstih dneh brez navedbe razloga.
 5. Odstopni rok je štirinajst dni od dneva sklenitve pogodbe.
 6. Če želite uveljaviti svojo pravico do preklica, nas morate obvestiti (InnoGames GmbH, Friesenstrasse 13, 20097 Hamburg; Tel: +49 40 7889335-0; Faks: +49 40 7889335-200, e-pošta: info@innogames.com) vaše odločitve o preklicu te pogodbe z jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti, faksu ali e-pošti). Za oddajo preklica lahko uporabite ta vzorčni obrazec, čeprav to ni pogoj.
 7. Za izpolnitev roka za preklic zadostuje, da pred iztekom roka za preklic pošljete obvestilo, da želite uveljavljati pravico do preklica.
 8. Posledice preklica
 9. Če prekličete to pogodbo, vam bomo vrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, brez odlašanja in najkasneje v štirinajstih dneh od datuma, ko smo prejeli vaše obvestilo o odstopu od te pogodbe. To povračilo vključuje stroške dostave (z izjemo dodatnih stroškov, ki so nastali, ker ste izbrali drugačno vrsto dostave od najbolj stroškovno učinkovite standardne dostave). Za takšno vračilo bomo uporabili isti način plačila, ki ste ga uporabili za prvotno transakcijo, razen če se z vami izrecno dogovorimo za kaj drugega; za to vračilo vam ne bomo zaračunali provizije.
 10. Konec obvestila o preklicu.
 11. Posebno opozorilo v zvezi s predčasnim prenehanjem pravice do preklica:
 12. Vaša pravica do preklica preneha predčasno, če je pred iztekom roka za odpoklic pogodba začela veljati, potem ko ste kot uporabnik dali izrecno soglasje za to in se zavedate, da posledično izgubite pravico do preklica, ko je pogodba izvršena.
 13. Posebna opomba glede besedila pogodbe:
 14. Sklenitev pogodbe vam, uporabniku, potrdimo preko elektronske pošte s poslanim računom in potrditvijo besedila pogodbe.

10. člen Trajanje in odpoved pogodbe

 1. 10.1 Če v naši dejanski ponudbi ni dogovorjeno nič nasprotnega, se licenčna pogodba in/ali premium licenčna pogodba med vami in nami skleneta za nedoločen čas. Za zagotavljanje storitev Premium lahko veljajo drugačna določila.
 2. 10.2 Če v zvezi s trajanjem licenčne pogodbe ni dogovorjeno nobeno trajanje, jo je mogoče kadar koli preklicati. Razlogov ni treba navajati.
 3. 10.3 Pogodbo Premium lahko prekličeta obe strani (vi in mi) z ustreznim odpovednim rokom treh (3) mesecev. Za takšno odpoved niso potrebni razlogi.
 4. 10.4 Prej omenjena uredba ne vpliva na pravico pogodbenih strank, da kadar koli zaradi pomembnega razloga prekličejo licenčno pogodbo ali licenčno pogodbo Premium.
 5. 10.5 Zlasti, vendar ne izključno, smo upravičeni preklicati licenčno pogodbo ali licenčno pogodbo Premium iz pomembnih razlogov, če
 6. 10.6 Če za zadevno Igro ni predvidena odpoved (npr. možnost brisanja), je treba obvestilo o odpovedi poslati v pisni obliki (pismo, faks, e-pošta). V primeru izredne odpovedi je obvezna navedba razlogov za odpoved.
 7. 10.7 Zaradi tehničnih razlogov pride do dokončnega izbrisa računa in uporabniških podatkov šele po nekaj dneh.
 8. 10.8 V primeru vaše pravilne odpovedi ali obvestila o odpovedi, ki smo ga posredovali zaradi pomembnega razloga, ne morete zahtevati vračila plačil, ki ste jih opravili, ko obvestilo začne veljati. Kot uporabnik imate možnost, do trenutka, ko obvestilo začne veljati, uporabljati in porabiti vse predmete, kupljene na podlagi plačila. Po tem do nas niste upravičeni uveljavljati nobenih zahtevkov za povračilo stroškov, zlasti v zvezi z neuporabljenimi storitvami Premium. Poleg tega vsi zahtevki za zagotavljanje storitev Premium prenehajo obstajati. Poleg tega smo pooblaščeni, da zahtevamo vsoto vseh plačil, ki bi jih morali plačati (zlasti že naročene storitve Premium). Vaša pravica do dokazila, da ni nastala nobena škoda ali da je bila škoda bistveno nižja, ostane nespremenjena.

11. člen Varnost, goljufanje

 1. 11.1 Niste upravičeni do uporabe mehanizmov, programske opreme, programov ali drugih rutin, ki bi lahko motile naše sisteme. Ne smete sprejeti nobenih ukrepov, ki bi lahko povzročili nerazumno preobremenitev sistemov. Uporaba posebne programske opreme, zlasti za sistematičen ali samodejni nadzor Iger ali posebnih funkcij igre (boti, makri), za reprodukcijo ali vrednotenje Iger ni dovoljena.
 2. 11.2 Prepovedano je izkoriščanje računalniških napak ali napak v programiranju Iger in med igranjem, ki bi lahko pomenili prednost za vas za osebne namene in/ali namene tretjih oseb. Če odkrijete kakršne koli računalniške napake, nas morate takoj obvestiti. Če ste od tega imeli kakršne koli koristi, morate te ugodnosti povrniti, kolikor je to mogoče. Namerno izkoriščanje računalniških napak ali napak ali objava takšnih izkoriščanj na internetu ali prek mobilnih aplikacij lahko povzroči takojšen preklic licenčne pogodbe brez obvestila in izbris računa.
 3. 11.3 Prepovedana je uporaba programske opreme, ki omogoča podatkovno rudarjenje ali na kakršen koli drug način zbira informacije, povezane z Igrami.
 4. 11.4 Uporaba predmetov izven igre, njihova prodaja ali nakup za pravi denar ali njihova menjava je prepovedana.

12. člen Vaše obveznosti

 1. 12.1 Kot uporabnik se zavezujete, da nam boste ob registraciji in uporabi storitev Premium posredovali resnične in popolne informacije. Zavezujete se, da nas boste o morebitnih spremembah posredovanih podatkov nemudoma obvestili in na zahtevo potrdili njihovo veljavnost.
 2. 12.2 Zavezujete se, da boste spoštovali določila teh SDP, upoštevali pravila igre ter upoštevali naša navodila in navodila naših zaposlenih ter naših posrednikov in pooblaščencev. To vključuje navodila skrbnikov in moderatorjev (upravljavcev skupnosti, podpornikov) na forumih Igre.
 3. 12.3 Kot uporabnik se boste vzdržali vseh dejanj, ki ogrožajo ali motijo delovanje in funkcionalnost Iger ter uspešno sodelovanje z drugimi uporabniki. Zlasti je prepovedano
 4. 12.4 Namerni lažni vnosi, uporaba ali umeščanje nepooblaščenih vsebin ali kršitve člena 11 in 12.3 ali zloraba podatkov nam daje pravico do izredne odpovedi. Prav tako si pridržujemo pravico do nadaljnjih pravnih ukrepov.
 5. 12.5 Upravičeni smo do izbrisa uporabniško ustvarjene vsebine. To še posebej velja za vsebine, ki kršijo te SDP.

13. člen Podeljevanje pravic, Programska oprema za mobilne aplikacije

 1. 13.1 Mobilne aplikacije in Igre zahtevajo namestitev programske opreme na vaši končni napravi (»Programska oprema za mobilne aplikacije«). Kot uporabnik se zavedate, da smo upravičeni do vseh pravic do programske opreme za mobilno aplikacijo in, kjer je primerno, naših izdajateljev licence. Ponujamo vam to programsko opremo za mobilne aplikacije in vam podeljujemo ustrezne preproste uporabniške pravice za zasebno uporabo na vaši končni napravi. Programske opreme za mobilne aplikacije ni dovoljeno podvajati ali narediti javno dostopne na internetu ali prek omrežja ali shranjevati na nosilce podatkov zunaj zgoraj navedene predvidene uporabe. Prav tako se ne sme komercialno uporabljati ali izkoriščati. Poleg tega so prepovedani prilagajanje, dekompiliranje, razstavljanje in obratni inženiring. Prepovedano je tudi nagovarjanje ali pomoč tretjim osebam pri takih dejanjih. Te pravice, ki so vam podeljene, lahko kadar koli prekličemo brez navedbe razlogov. V takem primeru ste kot uporabnik dolžni izbrisati programsko opremo mobilne aplikacije na vaši končni napravi. Pooblastilo za uporabo podeljenih pravic poteče najkasneje s potekom vaše licenčne pogodbe.
 2. 13.2 Kar zadeva mobilno aplikacijo, poleg člena 13.1 teh SDP veljajo tudi pogoji uporabe trgovin in tam podeljene pravice. Skladno s tem so vam kot uporabniku podeljene preproste pravice do uporabe prenesenih mobilnih aplikacij ali programske opreme za mobilne aplikacije za zasebno uporabo na vsaki končni napravi, ki je v vaši lasti ali pod vašim nadzorom.
 3. 13.3 Če v okviru Iger ali na katerem koli forumu, ki ga upravljamo, omogočite dostopnost informacij prek besedil, fotografij, grafik, videoposnetkov, povezav, glasbe itd. (»vsebina«), nam dovolite brezplačno, preprosto, univerzalno pravico do podvajanja vsebine in njene javne dostopnosti v povezavi z igrami in na forumih. Za te informacije ste osebno odgovorni. V tem pogledu nimamo nadzora in si vsebine ne prisvajamo. Takšnih vsebin ne pregledujemo in ne preverjamo. Če izvemo za nezakonito vsebino ali vsebino v skladu s členom 12.3, bo taka vsebina takoj odstranjena.
 4. 13.4 Zavarujete nas pred vsemi zahtevki, vključno z odškodninskimi zahtevki, ki jih drugi uporabniki ali druge tretje osebe uveljavljajo proti nam zaradi kršitve njihovih pravic z vašim vedenjem in/ali vsebino ali podatki, ki ste jih objavili. Povrnili nam boste tudi utemeljene stroške, ki so nastali, zlasti tiste stroške, ki bi lahko nastali zaradi morebitne potrebne pravne obrambe. Vse nadaljnje pravice in odškodninski zahtevki na naši strani ostanejo nespremenjeni. Vaše zgoraj navedene obveznosti ne veljajo, če niste odgovorni za zadevno kršitev. Če vaša vsebina krši pravice tretjih oseb, nam boste, po naši presoji in na vaše stroške, zagotovili pravico do uporabe vsebine ali oblikovanja vsebine brez zaščitnih pravic, kolikor je to mogoče. Če vaša uporaba storitev krši pravice tretjih oseb, boste na našo zahtevo nemudoma prenehali z uporabo, ki je v nasprotju s pogodbo in/ali nezakonita.

14. člen Razpoložljivost

 1. Zagotavljamo razpoložljivost iger v 98 odstotkih povprečno v enem letu. Izjema so časi za redno vzdrževanje Iger, ki je možno samo v načinu brez povezave, in časi, v katerih Igre zaradi višje sile, zunanje manipulacije ali drugih težav, ki niso pod našim nadzorom ali nadzorom naših pooblaščencev, niso dosegljive. Za nerazpoložljivost Iger odgovarjamo samo v primerih naklepne ali hude malomarnosti ali nespoštovanja življenja, telesa ali zdravja.

15. člen Garancija za okvare in omejitev odgovornosti

 1. 15.1 Z licenčno pogodbo imate kot uporabnik možnost uporabe Iger v ustrezni trenutni različici. Zavedate se, da Igre, ki jih ponujamo, tako kot vsaka programska oprema, nikoli ne morejo biti popolnoma brez napak.
 2. 15.2 O vseh napakah, ki jih odkrijete, nas morate takoj obvestiti. Za ohranitev dokazov morate to dokumentirati v obliki besedila (npr. po faksu, pismu ali e-pošti) in nam informacije poslati. Preden nas obvestite o morebitnih napakah, preberite vse strani s pomočjo, strani s pogostimi vprašanji in morebitna obvestila na forumih.
 3. 15.3 Iz garancije so izključene okvare, ki jih je mogoče pripisati zunanjim vplivom, napakam pri delovanju, za katere ste odgovorni, ali tistim, ki so posledica višje sile.
 4. 15.4 Dolžni ste sodelovati v največji možni meri pri odpravi napak v Igri.
 5. 15.5 Načeloma je kakršna koli odgovornost na naši stranii izključena in velja samo pod naslednjimi pogoji:
 6. Za odškodninske zahtevke in nadomestilo nepotrebnih stroškov (»Odškodninski zahtevki«) zaradi kršitve pogodbenih ali zunajpogodbenih obveznosti odgovarjamo le v primerih
 7. Odškodninski zahtevki zaradi kršitve pomembnih pogodbenih obveznosti so omejeni na škodo, tipično in predvidljivo za pogodbe, pod pogojem, da gre za naklep ali hudo malomarnost, ali obstaja odgovornost zaradi nespoštovanja življenja, telesa ali zdravja, zaradi izrecne garancije za stanje in kakovost, ali zaradi odgovornosti za izdelek.
 8. 15.6 Navedene omejitve odgovornosti v členu 15.5 veljajo tudi za osebno odgovornost naših zaposlenih, delničarjev, predstavnikov, organov in njihovih članov, upraviteljev skupnosti, moderatorjev, podpornikov in pooblaščencev.
 9. 15.7 Zgornje določbe ne pomenijo spremembe dokaznega bremena v vašo škodo.
 10. 15.8 Izrecno se distanciramo od vsebine vseh spletnih strani, ki vsebujejo neposredne ali posredne sklice (tako imenovane »povezave«) na naše izdelke. Za takšno vsebino in strani ne prevzemamo nobene odgovornosti. Ponudniki ustreznih strani so osebno odgovorni za vsebino teh strani.

16. člen Varovanje podatkov

 1. Podatki o vrsti, obsegu, kraju in namenu zbiranja, obdelave in uporabe osebnih podatkov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe kot tudi za izvedbo naročil in pošiljanje novic na naši strani ter vaša pravica do obveščenosti in pravica za popravek, blokiranje in brisanje, najdete v Obvestilu o zasebnosti za končne uporabnike.

17. člen Reševanje sporov zunaj sodišča

 1. 17.1 Za podporo pri igri in druga vprašanja v zvezi z igro se obrnite na: Podporo.
 2. 17.2 Evropska komisija je odprla svojo novo platformo za spletno reševanje sporov (»ODR«) za alternativno reševanje sporov med potrošniki in spletnimi trgovci. Obiščite: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Z nami lahko stopite v stik preko ODR. Običajno bomo nato z vami stopili v stik neposredno, ker nismo dolžni sodelovati v postopku reševanja sporov pred razsodiščem za reševanje potrošniških sporov.

18. člen Izbira prava/Sodna pristojnost

 1. 18.1 Za to pogodbo veljajo zakoni Zvezne republike Nemčije z izključitvijo Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) in izključitvijo kolizijskih pravil.
 2. 18.2 Za spore z vami velja pravna pristojnost, če imate splošno sodno pristojnost v Zvezni republiki Nemčiji. Za spore iz pravnih poslov s trgovci, pravnimi osebami javnega prava ali posebnimi skladi javnega prava se šteje, da je za vse primere dogovorjena izključna sodna pristojnost Hamburg.


© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Avtorske pravice © InnoGames 2009-2023. Vse pravice pridržane.