นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ : 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้

บริษัท InnoGames จำกัด (“InnoGames”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการของเราในการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้โมบายแอพ เกมออนไลน์ รวมทั้งพอลทัลและเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา

ซึ่งมีผลกับผู้ใช้งานปลายทางทั้งหมด รวมไปถึงผู้ใช้งานที่จ่ายเงินและไม่จ่ายเงิน

สารบัญ

 1. บทนำ
 2. ชื่อและที่อยู่ของผู้ควบคุม
 3. ชื่อและที่อยู่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
 4. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล
 5. การให้บริการของเราและการสร้างแฟ้มบันทึกการเข้าออก
 6. การสอบถามผ่านทางแบบฟอร์มการติดต่อ อีเมล และเครื่องมือซัพพอร์ต
 7. การสมัครสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าว
 8. การสมัครรับการแจ้งเตือนแบบ push
 9. การใช้คุกกี้
 10. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม
 11. การใช้บริการเข้าสู่ระบบของบุคคลที่สาม (“เข้าสู่ระบบผ่านทางโซเชียล”) (“social logins”)
 12. การใช้บริการการวิเคราะห์ของบุคคลที่สาม
 13. การใช้บริการโฆษณาของบุคคลที่สาม
 14. การใช้บริการอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม
 15. สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล
 16. บทบัญญัติสุดท้าย

1. บทนำ

บริษัท InnoGames จำกัด (“InnoGames”, “เรา”) เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวและการยึดถือหลักคุณธรรมส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้โมบายแอพและเกมออนไลน์ รวมไปถึงพอลทัลและเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เราให้บริการ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และวิธีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ นโยบายฉบับนี้จะชี้แจงวิธีที่คุณสามารถใช้สิทธิในกรณีที่คุณให้ความไว้วางใจแก่เราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอให้คุณสละเวลาในการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างระมัดระวังสักครู่และทำความคุ้นเคยกับเนื้อหา หากคุณมีคำถามใด ๆ สามารถติดต่อเราได้โดยอาศัยข้อมูลการติดต่อที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

โปรดทราบว่า “บริการ” ของเราอาจมีลิงก์ต่าง ๆ ปรากฎอยู่ด้วย ซึ่งเป็นลิงก์ที่เชื่อมโยงจากหรือไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่สามารถได้รับการจัดการโดยบริษัทคู่ค้าและผู้ลงโฆษณาซึ่งเป็นพันธมิตรของเรา หากคุณคลิกตามลิงก์ไปยังเว็บไซต์ใด ๆ หรือใช้บริการของบุคคลที่สามเหล่านี้คุณจะต้องรับทราบว่าเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาโดยเฉพาะและเราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเหล่านี้ ดังนั้นโปรดแน่ใจว่าคุณได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้ก่อนที่จะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณลงบนเว็บไซต์ดังกล่าว

เราให้ “บริการ” ของเราแก่ผู้เล่นที่มีอายุอย่างต่ำ 16 ปีขึ้นไปเท่านั้น ดังนั้นเราจึงไม่จงใจทำการตลาดหรือเรียกร้องข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี

2. ชื่อและที่อยู่ของผู้ควบคุม

ผู้ควบคุมที่เป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation) และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลระดับชาติของประเทศสมาชิก รวมถึงกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันข้อมูลได้แก่:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Germany
แฟกซ์ : +49 40 7889335-200
อีเมล : privacy@innogames.com
เว็บไซต์ : www.innogames.com

3. ชื่อและที่อยู่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องข้อมูลของผู้ควบคุมได้แก่:

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการรับรองโดยทนายความและเนติบัญฑิตสภา
Dr. Christian Rauda
GRAEF Rechtsanwälte Digital PartG mbB
Jungfrauenthal 8
20149 Hamburg
Germany
อีเมล : dpo@innogames.com
เว็บไซต์ : www.graef.eu

4. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

4.1 ขอบเขตของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไปแล้ว เราทำการบันทึกเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเปิดเผยในระหว่างใช้ “บริการ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน และข้อมูลที่อาจเก็บรวบรวมในระหว่างการใช้ “บริการ” ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ประกอบไปด้วยสถานการณ์ส่วนบุคคลหรือข้อเท็จจริง ในระหว่างการเข้าสู่ระบบและลงทะเบียนเข้าใช้ในฐานะผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา คุณจะต้องกรอกเฉพาะอีเมลและ (ถ้ามี) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพียงเท่านั้น ในระหว่างลงทะเบียนเข้าใช้ “บริการ” บางรายการ จะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอีเมลในระหว่างการลงทะเบียนดังกล่าวแต่จะมีการเก็บข้อมูลภายหลังการใช้ “บริการ” เท่านั้น รหัสผ่านจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบที่เข้ารหัสซึ่งจะช่วยไม่ให้มีการระบุรหัสผ่านจริงได้

ในบริบทของการใช้สัญญาผู้ใช้ที่ทำขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของ “บริการ” ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่คุณได้เลือก อาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม อาทิเช่น ชื่อเต็ม ที่อยู่ รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี หมายเลขเครดิตการ์ด เป็นต้น นอกจากนี้แล้วในบางครั้งอาจจำเป็นต้องมีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลการสอบถามหรือให้บริการซัพพอร์ตแก่คุณ บริษัท InnoGames จะจัดการข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นความลับและสอดคล้องกับบทบัญญัติด้านการคุ้มครองข้อมูลทางกฎหมาย ในทางทฤษฎี บริษัท InnoGames จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ เว้นแต่จะมีความจำเป็นในการใช้งานและการดำเนินการตามสัญญาเพื่อดำเนินการตามคำขอหรือให้การซัพพอร์ตแก่คุณ หรือในกรณีที่กฎหมายอนุญาต

4.2 พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ตราบเท่าที่เราได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล มาตรา 6 (1)(a) ของกฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (EU General Data Protection Regulation) หรือ GDPR ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ในการประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาที่มีคู่สัญญาเป็นเจ้าของข้อมูลรวมอยู่ด้วย GDPR มาตรา 6 (1)(b) ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานทางกฎหมาย เช่นเดียวกับการประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการก่อนทำสัญญา

ตราบเท่าที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่บริษัทของเราต้องเคารพ GDPR มาตรา 6 (1)(c) ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานทางกฎหมาย

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลธรรมดาอื่น ๆ GDPR มาตรา 6(1)(d) ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานทางกฎหมาย

หากจำเป็นต้องทำการประมวลผลเพื่อปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทเราหรือของบุคคลที่สาม และหากผลประโยชน์ สิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลไม่ได้อยู่เหนือกว่าผลประโยชน์ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ มาตรา 6(1)(f) ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

4.3 การลบข้อมูลและระยะเวลาการจัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจะถูกลบทิ้งหรือปิดกั้นการเข้าถึงทันทีที่ไม่จำเป็นต้องทำการจัดเก็บอีกต่อไป นอกจากนี้ อาจมีการจัดเก็บดังกล่าวเกิดขึ้นได้หากเป็นไปตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป กฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่ออกโดยนักกฎหมายยุโรปหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งผู้ควบคุมอยู่ภายใต้บังคับ จะมีการปิดกั้นการเข้าถึงหรือการลบข้อมูลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บที่ระบุไว้ในข้อบังคับดังกล่าว เว้นแต่ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลต่อไปเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญา

4.4 ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัท InnoGames ให้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการใช้หรือปลอมแปลงข้อมูลเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงบางประการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และไม่มีระบบเทคโนโลยีใดที่สามารถป้องกันการจัดแต่งหรือก่อวินาศกรรมได้อย่างเด็ดขาด

บริษัท InnoGames ประมวลผลข้อมูลที่้เก็บรวบรวมมาจากคุณตามความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของเยอรมนีและยุโรป พนักงานของเราทุกคนมีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการป้องกันข้อมูลและการรักษาความลับข้อมูล และได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ข้อมูลของคุณจะถูกส่งในรูปแบบที่เข้ารหัสลับโดยใช้วิธีการ SSL

5. การให้บริการของเราและการสร้างแฟ้มบันทึกการเข้าออก

5.1 คำอธิบายและขอบเขตของการประมวลผลข้อมูล

ในแต่ละครั้งที่มีการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ระบบของเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงโดยอัตโนมัติ

จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ :

นอกจากนี้ ข้อมูลยังจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มบันทึกการเข้าออกของระบบของเราอีกด้วย จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลนี้ร่วมกับข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ของผู้ใช้

เมื่อเข้าสู่โมบายแอพ ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกเก็บรวบรวม :

หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในระหว่างการใช้งาน “บริการ” ของเราและเราต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว เราอาจจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ด้วย อาทิเช่น รหัส ID ของผู้เล่นและชื่อผู้ใช้

5.2 พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลชั่วคราวและแฟ้มลงบันทึกการเข้าออกได้รับการระบุโดยมาตรา 6 (1)(f) ของ GDPR

5.3 วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

การเก็บรักษาที่อยู่ IP โดยระบบเป็นเวลาชั่วคราวถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการจัดส่ง “บริการ” ต่าง ๆ ไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องมีการจัดเก็บที่อยู่ IP ตลอดระยะเวลาของเซสชั่น

มีการจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มลงบันทึกการเข้าออกเพื่อรับประกันการทำงานของ “บริการ” นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังช่วยให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และรับประกันความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีข้อมูลเราอีกด้วย ในบริบทดังกล่าวจะไม่มีการประเมินผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด แต่จะมีเพียงแค่การประเมินผลทางสถิติเท่านั้น

บริษัท InnoGames สงวนสิทธิในการจัดเก็บที่อยู่ IP และแฟ้มลงบันทึกการเข้าออกเป็นระยะเวลาสูงสุด 30 วันหลังจากที่มีการใช้เว็บไซต์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้และกฎระเบียบของเกม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการนี้จะใช้เพื่อป้องกันกรณีของการล่วงละเมิดใด ๆ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และโดยพิจารณาเป็นกรณีไปจะใช้เพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานสืบสวนสอบสวนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกเหนือไปจากนั้นแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ จะได้รับการดำเนินการโดยไม่ระบุตัวตนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ที่อยู่ IP และแฟ้มลงบันทึกการเข้าออกจะถูกลบทิ้ง เว้นแต่ว่าจะมีความจำเป็นในการจัดเก็บตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือมีกระบวนการสอบสวนการฟ้องร้องและการละเมิดเฉพาะที่รอการดำเนินการอยู่

วัตถุประสงค์เหล่านี้ถือเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและมีอำนาจเหนือกว่าผลประโยชน์ของเราในการประมวลผลข้อมูลตาม 6(1)(f) ของ GDPR

5.4 ระยะเวลาการจัดเก็บ

ข้อมูลจะถูกลบทิ้งทันทีที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวมรวมอีกต่อไป ในกรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เว็บไซต์พร้อมใช้งานได้ ซึ่งเป็นกรณีที่มีการสิ้นสุดเซสชั่นที่เกี่ยวข้อง

โดยทั่วไปแล้ว แฟ้มลงบันทึกการเข้าออกที่มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่จะถูกลบอย่างช้าสุดหลังจากเจ็ดวัน อาจมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นเวลาเพิ่มเติมในกรณีที่เรียกว่าบันทึกข้อผิดพลาดซึ่งช่วยให้เราสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้ บันทึกข้อผิดพลาดเหล่านี้จะถูกลบทิ้งอย่างช้าสุดหลังจาก 30 วันถัดไป ที่อยู่ IP ที่ถูกเก็บรวบรวมจะไม่ได้รับการระบุตัวตนหลัง 30 วัน

5.5 ความสามารถในการคัดค้านและการลบ

ข้อมูลจะถูกลบทิ้งทันทีที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวมรวมอีกต่อไป ในกรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เว็บไซต์พร้อมใช้งานได้ ซึ่งเป็นกรณีที่มีการสิ้นสุดเซสชั่นที่เกี่ยวข้อง

6. การสอบถามผ่านทางแบบฟอร์มการติดต่อ อีเมล และเครื่องมือซัพพอร์ต

6.1 คำอธิบายและขอบเขตของการประมวลผลข้อมูล

ก) แบบฟอร์มการติดต่อ

บนเว็บไซต์ของเรามีแบบฟอร์มการติดต่ออยู่ ซึ่งสามารถใช้เพื่อทำการติดต่อเราผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ใช้เลือกตัวเลือกดังกล่าว ข้อมูลที่กรอกเข้าในรูปแบบการป้อนข้อมูลจะถูกส่งไปมายังเราและได้รับการจัดเก็บ ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ :

นอกเหนือไปจากนั้น ในขณะทำการส่งข้อความจะมีการจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้ :

เพื่อการประมวลผลข้อมูล จะมีการอ้างอิงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในบริบทของกระบวนการส่งยื่น

ข) อีเมล

อีกทางเลือกหนึ่ง สามารถติดต่อเราได้ผ่านทางอีเมลเราที่ให้ไว้ ในกรณีนี้ จะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและอีเมลของผู้ใช้

ค) เครื่องมือซัพพอร์ต

อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางเครื่องมือซัพพอร์ตที่รวมอยู่ใน “บริการ” ของเรา เครื่องมือดังกล่าวจะทำการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้และเนื้อหาของการสอบถามความช่วยเหลือ เช่นเดียวกับเวลาที่ทำการสอบถาม

ในบริบทนี้จะไม่มีการส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม ข้อมูลจะถูกนำไปใช้ในการประมวลผลการสนทนาเท่านั้น

6.2 พื้นฐานทางกฎหมาย

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลได้แก่ GDPR มาตรา 6(1)(f) หากมีการใช้อีเมลติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าทำสัญญาหรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา พื้นฐานทางกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อการประมวลผลได้แก่ GDPR มาตรา 6 (1)(b)

6.3 วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วยเราในการประมวลผลการติดต่อและคำร้องขอความช่วยเหลือเพียงเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับการประมวลผลในระหว่างการส่งยื่นช่วยป้องกันการใช้แบบฟอร์มการติดต่อในทางที่ผิดและช่วยรับประกันความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา

6.4 ระยะเวลาการจัดเก็บ

ข้อมูลจะถูกลบทิ้งทันทีที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวมรวมอีกต่อไป

6.5 ความสามารถในการคัดค้านและการลบ

หลังจากทำการติดต่อเราทุกครั้ง คุณสามารถเลือกที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลได้ไม่ว่าจะได้ทำการติดต่อผ่านทางแบบฟอร์มการติดต่อ อีเมล หรือเครื่องมือซัพพอร์ตก็ตาม ในกรณีดังกล่าว การสนทนาจะไม่สามารถไปต่อได้และข้อกังวลของคุณอาจจะไม่ได้รับการจัดการอย่างท้ายที่สุด ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการจัดเก็บในระหว่างการติดต่อจะถูกลบทิ้งในกรณีนี้ บรรทัดฐานอื่น ๆ มีผลบังคับใช้ถ้าระยะเวลาการจัดเก็บตามกฎหมายบังคับใช้ไม่ได้

7. การสมัครสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าว

คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่เว็บไซต์หรือเกมต่างๆ ของเราเพื่อรับจดหมายข่าวเกี่ยวกับเกมดังกล่าว เพื่อการนี้เราจำเป็นต้องมีอีเมลของคุณ

นอกจากนั้น เรายังต้องทำการตรวจสอบโดยคำนึงถึงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบว่าคุณเป็นเจ้าของอีเมลที่สมัครจริงและต้องการที่จะรับจดหมายข่าวจากเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราจะส่งการยืนยันอีเมลไปยังคุณ

จดหมายข่าวของเราประกอบไปด้วยรูปภาพที่มีขนาดเป็นพิกเซล (พิกเซลการติดตาม) ซึ่งจะถูกเรียกค้นโดยเซิร์ฟเวอร์ของผู้ส่งจดหมายข่าวเมื่อมีการเปิดจดหมายข่าว ในกรอบของการค้นคืนข้อมูลนี้ ข้อมูลทางเทคนิค อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการ รวมทั้งที่อยู่ IP สถานที่ และเวลาการค้นคืนข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวม ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ได้รับการระบุตัวตนและได้รับการประเมินผลโดยไม่ขึ้นกับแต่ละบุคคล

เนื่องจากการสมัครสมาชิกและรับจดหมายข่าวขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวของคุณได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องระบุเหตุผล เพื่อการนี้ ให้ช้ลิงก์ยกเลิกการสมัครสมาชิกที่สามารถพบเห็นได้ในตอนล่างของจดหมายข่าวเรา

นอกเหนือไปจากนี้ คุณยังสามารถใช้เลือกที่จะไม่รับจดหมายข่าวได้ในหน้าต่างการใช้งานข้อมูล (Data Usage Window) ที่อยู่ภายในเกมต่าง ๆ ของเราภายใต้ “ตัวเลือก” (“Options”)

8. ารสมัครรับการแจ้งเตือนแบบ push

8.1 คำอธิบายและขอบเขตของการประมวลผลข้อมูล

หากคุณได้เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนอุปกรณ์ของคุณแล้ว บริษัท InnoGames สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อให้ข้อมูลการอัพเดตเกี่ยวกับเกมและข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ คุณสามารถจัดการการแจ้งเตือนแบบ push ของคุณได้ในหน้า “ตัวเลือก” (“Options”) หรือ “การตั้งค่า” (“Settings”) บนโมบายแอพหรือในการตั้งค่าของอุปกรณ์คุณ

8.2 พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล

พื้นฐานทางกฎหมายที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลที่มีการทำสัญญาได้แก่ GDPR มาตรา 6(1)(b)

8.3 วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

การแจ้งเตือนแบบ push เป็นการแจ้งเตือนแบบพิเศษที่จะปรากฏบนอุปกรณ์มือถือของคุณโดยตรง การแจ้งเตือนดังกล่าวประกอบไปด้วยข้อมูลเช่นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างของคุณในเกมเสร็จสิ้นแล้วเป็นต้น ตามกฎแล้วการแจ้งเตือนแบบ push ประกอบไปด้วยข้อความสั้น ๆ ที่มุ่งเน้นไปที่สาระสำคัญ

8.4 ระยะเวลาการจัดเก็บ

ข้อมูลจะไม่ได้รับการจัดเก็บ

8.5 ความสามารถในการคัดค้านและการลบ

คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนแบบ push ได้โดยการปฏิบัติดังต่อไปนี้ :

ก) Android

เปิดการตั้งค่า > แอพและการแจ้งเตือน > การแจ้งเตือน > การแจ้งเตือนจากแอพ > ชื่อแอพ บนหน้าจอนี้ คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้มีการแสดงการแจ้งเตือนแบบ push หรือไม่และในรูปแบบใด

ข) iOS

เปิดการตั้งค่า > การแจ้งเตือน > ชื่อแอพ บนหน้าจอนี้ คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้มีการแสดงการแจ้งเตือนแบบ push หรือไม่และในรูปแบบใด

ค) หน้าต่างการใช้ข้อมูล (Data Usage Window)

นอกเหนือไปจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะไม่ใช้งานการแจ้งเตือนแบบ push ได้ในหน้าต่างการใช้ข้อมูล (Data Usage Window) ที่อยู่ภายในเกมต่าง ๆ ของเราภายใต้ “ตัวเลือก” (“Options”)

9. การใช้คุกกี้

9.1 คำอธิบายและขอบเขตของการประมวลผลข้อมูล

เพื่อรับประกันว่าคุณได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สุดและบริการที่ดีที่สุดเมื่อคุณเข้าชม “เว็บไซต์” รายละเอียดและข้อมูลจะได้รับการเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานคุกกี้ซึ่งจะช่วยให้เรา (และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต) สามารถสร้างประสบการณ์แบบเฉพาะตัวให้คุณได้เมื่อคุณเข้าชม “เว็บไซต์” ของเรา และยังจะช่วยให้เราสามารถปรับปรุง “บริการ” ของเราอีกด้วย รวมทั้งรับประกันว่าคุณจะสามารถหาข้อมูลที่คุณต้องการพบได้อย่างง่ายดาย เราต้องการให้คุณเข้าใจการใช้งานคุกกี้ต่างๆ ดังนั้น เราจะอธิบายประเภทของเทคโนโลยีที่เราใช้ การทำงานของเทคโนโลยีเหล่านี้ และทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าว

คุกกี้ต่าง ๆ เป็นชิ้นส่วนข้อมูลขนาดเล็ก (ไฟล์ข้อมูล) ที่ถูกส่งจากเซอร์เวอร์ของเว็บไซต์ไปยังเบราว์เซอร์ของคุณและได้รับการจัดเก็บบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้เว็บไซต์สามารถจำอุปกรณ์ของคุณได้ คุกกี้มีอยู่สองประเภทได้แก่คุกกี้แบบถาวรและแบบชั่วคราว (หรือ “เซสชั่น”) คุกกี้แบบถาวรจะถูกจัดเก็บในไฟล์บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณเป็นเวลานานกว่า คุกกี้แบบเซสชั่นจะถูกวางบนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเวลาชั่วคราวเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ แต่จะถูกลบเมื่อคุณปิดหน้าเว็บไซต์ หากคุณไม่ต้องการยอมรับคุกกี้ คุณสามารถปรับการตั้งค่าตามความพึงพอใจในความปลอดภัยของเบราว์เซอร์ของเว็บได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้างล่างนี้

เราและผู้ให้บริการของเราอาจใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้ :

ก) คุกกี้ที่จำเป็น (Essential Cookies)

คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้ที่มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราในการให้ “บริการ” ยกตัวอย่างเช่น เราอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อรับรองและระบุสมาชิกของเราเมื่อพวกเขาใช้ “เว็บไซต์” ของเรา ดังนั้นเราจึงสามารถให้ “บริการ” ของเราได้ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถจำคุณได้ และคุณจะไม่สามารถเข้าถึง “บริการ” ต่าง ๆ ของเราได้ นอกจากนี้คุกกี้เหล่านี้ยังช่วยในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของเราและรักษาความปลอดภัยของ “บริการ” เราอีกด้วย

ข) คุกกี้ประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงาน (Performance and Functionality Cookies)

Tคุกกี้เหล่านี้ไม่จำเป็นเสมอไป แต่ช่วยให้เราสร้างประสบการณ์ออนไลน์ของคุณบนเว็บไซต์เราได้ในแบบเฉพาะตัว ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจำความพึงพอใจของคุณได้ และนั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลที่คุณได้เคยให้ไว้แล้วอีกครั้ง เช่น ในระหว่างการลงชื่อสมัครใช้ “บริการ” ต่าง ๆ ของเรา นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล (เช่น หน้ายอดนิยม รูปแบบการดู การคลิกผ่าน) เกี่ยวกับการใช้งาน “บริการ” ต่าง ๆ ของเราโดยผู้เยี่ยมชมของเราเพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุง “เว็บไซต์” และ “บริการ” ต่าง ๆ ของเราได้และทำการสำรวจตลาด หากคุณเลือกที่จะลบคุกกี้เหล่านี้ คุณจะสามารถใช้การทำงานบน “บริการ” ต่าง ๆ ของเราได้อย่างจำกัด

ค) คุกกี้โฆษณา (Advertising Cookies)

คุกกี้เหล่านี้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน “เว็บไซต์” ต่าง ๆ ของเรา อาทิเช่น หน้าที่คุณเข้าชมหรือการโต้ตอบโฆษณา เพื่อส่งโฆษณาที่เหมาะสมกับคุณทั้งบนและนอก “เว็บไซต์” ของเรา โฆษณาประเภทเหล่านี้เรียกว่า “โฆษณาตามความสนใจ” คุกกี้จำนวนมากในประเภทเหล่านี้เป็นฟังก์ชันของบรรดาผู้ให้บริการเรา สำหรับผู้โฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมข้างล่างนี้

9.2 พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล

พื้นฐานทางกฎหมายที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลที่มีการใช้งานคุกกี้ได้แก่ GDPR มาตรา 6(1)(f)

9.3 วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

เราใช้ข้อมูลจากคุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราใช้งานได้ง่าย และเพื่อให้เราสามารถนำเสนอการใช้งานที่เหมาะสมกับคุณ นอกจากนี้ เรายังใช้บุคคลที่สามจำนวนหนึ่งที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นผู้วางคุกกี้ต่าง ๆ บน “เว็บไซต์” ของเราtเพื่อจัดส่งบริการต่าง ๆ ที่พวกเขาเสนอ (คุกกี้ของบุคคลที่สาม)

เราอาจใช้คุกกี้เซสชั่นเพื่อให้คุณสามารถเคลื่อนย้ายในหน้าต่าง ๆ บน “เว็บไซต์” ของเราได้โดยไม่ต้องใส่ข้อมูลอีกครั้ง

คุกกี้ถาวรใช้ได้หลายทางดังต่อไปนี้:

เรา (และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต) อาจใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับทั้งจากคุกกี้ถาวรและคุกกี้เซสชั่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติดังต่อไปนี้ :

เราตั้งค่าและอ่านคุกกี้ของเราเพื่อให้บริการฟังก์ชันต่อไปนี้ (คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง):

ก) คุกกี้จำฉัน (Remember Me Cookie)

เพื่อให้บริการฟังก์ชัน “จำฉัน (remember me)” แก่คุณ : เราอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่เกมได้ผ่านทางคุกกี้นี้ ซึ่งสามารถถูกปิดใช้งานได้โดยการยกเลิกการเลือก “จำฉัน” (“Remember Me”) ในระหว่างที่ทำการเข้าสู่ระบบด้วยตนเอง หากคุณเลือกฟังก์ชัน “จำฉัน” (“Remember Me”) จะมีการติดตั้งคุกกี้ถาวรบนอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อให้คุณจะได้ไม่ต้องล็อกอินอีกครั้งเมื่อเรียกดู “บริการ” ต่าง ๆ หากคุณออกจากระบบของ “บริการ” คุกกี้จะถูกลบทิ้งอีกครั้ง

ข) คุกกี้เวอร์ชันภาษา (Language Version Cookie)

เพื่อรับประกันเวอร์ชันภาษาที่ถูกต้องของเกมที่จะโชว์ให้คุณ

ค) คุกกี้พอลทัล (Portal Cookie)

เพื่อช่วยให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพหน้าหลักหรือที่เรียกว่าหน้า landing page และพัฒนาการตลาดของเรา : เราจัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของหน้า landing page ที่คุณได้ทำการเยี่ยมชมรวมทั้งตัวระบุในคุกกี้

ง) คุกกี้ Snippet บุคคลที่สาม (3rd Party Snippet Cookie)

เราตั้งค่าคุกกี้เพื่อบันทึกการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับ snippets และคุกกี้ติดตามบุคคลที่สาม

นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามในส่วนหนึ่งของ “บริการ” เรา คุกกี้เหล่านี้ได้รับการควบคุมโดยเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและไม่ได้รับการควบคุมโดยเรา คุณสามารถปิดการติดตั้งคุกกี้บางส่วนเหล่านี้ได้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ทั่วไปของคุณ สำหรับตัวอื่น ๆ คุณจำเป็นจะต้องไปที่เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคำชี้นำที่จัดไว้ให้

ยกตัวอย่างเช่น จะมีการตรวจสอบเวอร์ชันภาษาที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา หากคุณรู้จัก “บริการ” ต่าง ๆ ของเราผ่านทางพันธมิตรใดพันธมิตรหนึ่งของเรา เราจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับว่าใครเป็นพันธมิตรดังกล่าว

ลงโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม : เราอาจจะใช้ผู้โฆษณา เครือข่ายโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม และบริษัทโฆษณาอื่น ๆ ในการให้บริการโฆษณาบน “บริการ” ต่าง ๆ ของเรา โปรดทราบว่าบริษัทโฆษณาดังกล่าวสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชม “บริการ” ต่าง ๆ ของเราหรือของเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อให้บริษัทโฆษณารายนั้นสามารถทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ แก่คุณได้ เพื่อตรวจสอบว่ามีการส่งโฆษณาใดไปยังเบราว์เซอร์ของคุณบ้าง และหน้าเว็บใดที่คุณได้เยี่ยมชม เมื่อไหร่ที่มีการส่งโฆษณาดังกล่าว หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่สาม โปรดคลิก ที่นี่ (ลิงก์เชื่อมต่อโดยตรง) . โปรดทราบว่านโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ไม่ครอบคลุมการเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้โดยผู้โฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม

ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรายังรวมไปถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 6(1)(f) ของ GDPR

9.4 ระยะเวลาการจัดเก็บ

ข้อมูลจะถูกลบทิ้งทันทีที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวมรวมอีกต่อไป

9.5 ความสามารถในการคัดค้านและการลบ

หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้มีการจัดเก็บคุกกี้เหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือต้องการที่จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการจัดเก็บคุกกี้ดังกล่าว คุณสามารถป้องกันการติดตั้งคุกกี้ได้โดยทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ของคุณโดยเลือกตัวเลือก “ไม่ยอมรับคุกกี้” (“do not accept cookies”) ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณหรือปฏิเสธการใช้การติดตามของบุคคลที่สามในการเข้าชมเว็บไซต์ครั้งแรก คำแนะนำจากผู้ผลิตเบราว์เซอร์ของคุณจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานดังกล่าว (หรือดูที่ https://www.aboutcookies.org). อย่างไรก็ตาม เราต้องการชี้ให้เห็นว่าในกรณีที่มีการหลีกเลี่ยงการติดตั้งคุกกี้ต่าง ๆ คุณอาจจะพบว่าคุณไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ก) Android

เปิดการตั้งค่าในรายการแอพของคุณแล้วแตะที่ “ปุ่มโฆษณา” หลังจากที่คุณได้เปิดหน้าต่างโฆษณาแล้ว คุณสามารถปิดการทำงาน Google Advertising ID ได้

ข) iOS

เปิดการตั้งค่าบนโทรศัพท์มือถือปลายทางของคุณ (เช่น iPhone หรือ iPad) แล้วเลือกรายการเมนู “การคุ้มครองข้อมูล” (“Data protection”) ภายใต้ตัวเลือก “โฆษณา” (“Advertising”) คุณสามารถปิดทำงานการติดตามโฆษณา

10. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม

บริษัท InnoGames จะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินไปยังบุคคลที่สามในแง่ของการร่วมมือกับบริษัท InnoGames หรือผู้ให้บริการจากภายนอก ตราบใดที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญา การประมวลผลการชำระเงิน รวมทั้งการคุ้มครองผู้ใช้รายอื่นและตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้

ซึ่งมีผลเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการประมวลผลการชำระเงินที่กระทำผ่านทางผู้ให้บริการจากภายนอกที่คุณเลือก (เช่น ธนาคาร บริษัทเครดิตการ์ด ผู้ให้บริการในการชำระเงิน อาทิเช่น Allopass, Amazon, Apple, Boacompra, Facebook, Google, Boku Payments, DaoPay, HiPay, Mobiyo, PayPal, Samsung, Sofortüberweisung, Worldpay) ผลประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของคุณจะได้รับการพิจารณาตามความสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ผู้ให้บริการภายนอกจำเป็นต้องบริหารจัดการข้อมูลของคุณอย่างเป็นความลับและอย่างปลอดภัย รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลของคุณได้ในขอบเขตที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

ในสถานการณ์ที่การชำระเงินล่าช้าเราสามารถขอให้หน่วยงานจัดเก็บหนี้หรือทนายความกู้หนี้ค้างชำระได้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้อมูลที่จำเป็นจะถูกส่งต่อและนำไปใช้อย่างสอดคล้องกับแนวทางการป้องกันข้อมูล

นอกเหนือจากนี้แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการแบ่งปันในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องผู้ใช้รายอื่น ๆ หรือเพื่อต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐหรือสาธารณะ หรือเพื่อดำเนินคดีความผิดทางอาญาและในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลทางกฎหมาย ผลประโยชน์ที่ปกป้องได้ของคุณจะได้รับการพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โปรดทราบว่าบริษัท InnoGames อาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลอันเนื่องมาจากบัญญัติทางกฎหมาย หรือยกตัวอย่างเช่น คำสั่งจากศาล (เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สืบสวน) จะมีการเปิดเผยข้อมูลเกิดขึ้นตราบใดที่มีความจำเป็นหรือมีการอนุญาตหรือกำหนดไว้ตามกฎหมาย

11. การใช้บริการเข้าสู่ระบบของบุคคลที่สาม

1. คำอธิบายและขอบเขตการประมวลผลข้อมูล

เกมของเราให้ทางเลือกในการเข้าสู่ระบบบริการของเราผ่านบริการการเข้าสู่ระบบของบุคคลที่สาม หากคุณใช้บริการดังกล่าว คุณไม่จำเป็นจะต้องลงทะเบียนใช้บริการของเราเพิ่มเติม คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังบริการภายนอกซึ่งคุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณ โดยจะเชื่อมโยงบัญชีจากบริการภายนอกของคุณกับบัญชีผู้เยี่ยมชมบนบริการของเรา เราได้รับข้อมูลส่วนตัวจากบริการภายนอกผ่านทางลิงก์นี้โดยอัตโนมัติ ข้อมูลต่อไปนี้ถูกโอนมาให้เรา: ที่อยู่อีเมลของคุณที่ใช้ในการลงทะเบียนบริการภายนอก และข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณเลือกแบ่งปันในระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์ เมื่อใช้การเข้าสู่ระบบด้วย Apple คุณสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ว่าจะให้เรารับที่อยู่อีเมลจริงของคุณ หรือสร้างที่อยู่อีเมลแบบสุ่มซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ สามารถเข้าสู่บริการของเราด้วยระบบโซเชียลต่อไปนี้:

ก) เข้าสู่ระบบผ่านทาง Apple Sign-In

เกมของเราให้ทางเลือกในการเข้าสู่ระบบบริการของเราผ่านบัญชี Apple ของคุณ ซึ่งเป็นบริการของ Apple Distribution International Ltd. (Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland) ข้อมูลเพิ่มเติม: https://support.apple.com/en-us/HT210318.

ข) เข้าสู่ระบบผ่านทาง Facebook Login

เกมของเราให้ทางเลือกในการเข้าสู่ระบบบริการของเราผ่านบัญชี Facebook ของคุณ ซึ่งเป็นบริการของ Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/help/2230503797265156.

ค) เข้าสู่ระบบผ่านทาง Google Sign-In

เกมของเราให้ทางเลือกในการเข้าสู่ระบบบริการของเราผ่านบัญชี Google ของคุณ ซึ่งเป็นบริการของ Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland) ข้อมูลเพิ่มเติม: https://support.google.com/accounts/answer/10130420.

2. พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้เป็นข้อเริ่มต้นหรือการปฏิบัติตามสัญญาในมาตรา 6 วรรค 1 อนุมาตรา b ของ GDPR เราได้ร่างข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลกับบริการเข้าสู่ระบบของบุคคลที่สาม

3. จุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

บริการเข้าสู่ระบบของบุคคลที่สามช่วยให้ผู้ใช้งานใหม่ที่ไม่ต้องการสร้างบัญชีใหม่บนบริการของเราสามารถเข้าสู่ระบบของเราได้อย่างง่ายดาย

4. ระยะเวลาการจัดเก็บ

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บตราบเท่าที่บัญชีของคุณที่ใช้งานบริการของเรายังคงอยู่

5. การคัดค้านและการลบทิ้ง

คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลนี้โดยการยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีของคุณในบริการเข้าสู่ระบบของบุคคลที่สามจากบัญชีผู้เยี่ยมชมบนบริการของเรา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

คุณสามารถลบข้อมูลใดๆ ที่ถูกจัดเก็บในระหว่างการประมวลผลบนบริการของเราด้วยการลบบัญชีของคุณตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ในหัวข้อ 15.4

12. การใช้บริการการวิเคราะห์ของบุคคลที่สาม

1. 24metrics Fraudshield

ก) คำอธิบายและขอบเขตการประมวลผลข้อมูล

หน้าหลักเกมหรือที่เรียกว่า landing page ของเราใช้ Fraudshield Fraudshield เป็นบริการตรวจจับการฉ้อโกงที่นำเสนอโดย 24metrics GmbH (Tieckstraße 25, 10115 Berlin, Germany) เมื่อคุณเข้าสู่หน้า landing page หน้าใดหน้าหนึ่งของเรา Fraudshield จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ IP ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการระบุการฉ้อโกงผ่านโฆษณา (“ad fraud”) ด้วยการวางคุกกี้ที่ใช้งานได้ในแคชเบราเซอร์ของคุณเพื่อสื่อสารกับ 24metrics ในขั้นตอนนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจะถูกถ่ายโอนไปยัง 24metrics 24metrics จะส่งการประเมินภัยคุกคามตามข้อมูลนี้ให้กับเรา

ข) พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้เป็นข้อเริ่มต้นหรือการปฏิบัติตามสัญญาในมาตรา 6 วรรค 1 อนุมาตรา b ของ GDPR เราได้ร่างข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลกับ 24metrics

ค) จุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

บริการนี้ช่วยเราในการตรวจจับ ตรวจสอบ และป้องกันการประพฤติมิชอบ เช่น บอท/อีมูเลเตอร์, คลิกสแปม, การทำซ้ำ IP, พร็อกซี/VPN ที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

ค) ระยะเวลาการจัดเก็บ

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 6 เดือน

ง) การคัดค้านและการลบทิ้ง

คุณไม่สามารถคัดค้านการประมวลข้อมูลนี้หรือขอลบข้อมูลได้ เนื่องจากเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยบังคับ

2. Adjust

ก) คำอธิบายและขอบเขตการประมวลผลข้อมูล

แอปมือถือของเราใช้ Adjust Adjust เป็นบริการตรวจวัดสำหรับโทรศัพท์มือถือที่นำเสนอโดย adjust GmbH, (Saarbrücker St. 38a, 10405 Berlin, Germany) เมื่อคุณใช้งานอุปกรณ์มือถือเพื่อเข้าสู่บริการของเรา Adjust จะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ข้อมูลต่อไปนี้ได้รับการประมวลผล: Hashed IP address, ตัวระบุมือถือ เช่น ID For Advertisers (IDFA) หรือ Google Advertising ID (GAID), การติดตั้งและการเปิดแอปมือถือของเราบนอุปกรณ์มือถือของคุณครั้งแรก, การตอบโต้ของคุณภายในแอปของเรา (เช่น การซื้อภายในแอป, การลงทะเบียน), ข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่คุณเคยเห็นหรือคลิก ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.adjust.com/privacy-policy.

ข) พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้ตามมาตรา 6 วรรค 1 อนุมาตรา f ของ GDPR เราได้ร่างข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลกับ Adjust

ค) จุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

บริการนี้ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพแคมเปญทางการตลาดและสร้างรายงานประสิทธิภาพ

ค) ระยะเวลาการจัดเก็บ

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บตราบเท่าที่บัญชีของคุณที่ใช้งานบริการของเรายังคงอยู่

ง) การคัดค้านและการลบทิ้ง

คุณสามารถคัดค้านการประมวลนี้โดยการกำหนดการตั้งค่าอุปกรณ์มือถือของคุณตามที่อธิบายด้านบนในหัวข้อ 9.5 คุณสามารถลบข้อมูลใดๆ ที่ถูกจัดเก็บในระหว่างการประมวลผลด้วยการลบบัญชีของคุณตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ในหัวข้อ 15.4

3. Google Analytics

ก) คำอธิบายและขอบเขตการประมวลผลข้อมูล

ส่วน "อาชีพ" ของ innogames.com ใช้ Google Analytics นอกจากนี้ แอปมือถือของเราใช้ Google Analytics สำหรับ Google Analytics สำหรับ Firebase Google Analytics และ Google Analytics สำหรับ Firebase (รวมเรียกว่า “Google Analytics”) เป็นบริการที่นำเสนอโดย Google Ireland Ltd (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland) เมื่อคุณเยี่ยมชมส่วน "อาชีพ" ของ innogames.com หรือเข้าสู่บริการของเราผ่านทางแอปมือถือ Google Analytics จะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลต่อไปนี้ได้รับการประมวลผลโดย Google Analytics: ตัวระบุอินสแตนซ์ของแอป, ที่อยู่ IP ข้อมูลเพิ่มเติม: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. ข้อมูลต่อไปนี้ได้รับการประมวลผลโดย Google Analytics สำหรับ Firebase: การเปิดแอป, การอัปเดทแอป, รุ่นอุปกรณ์, การเปิดใช้งานครั้งแรก, ภูมิภาค, การซื้อในแอป, จำนวนผู้ใช้และเซสชั่น, ระบบปฏิบัติการ, ระยะเวลาเซสชั่น ข้อมูลเพิ่มเติม: https://support.google.com/firebase/answer/6318039.

ทั้ง Google Analytics และ Google Analytics สำหรับ Firebase ใช้การไม่เปิดเผยข้อมูล IP นี่หมายความว่าตัวเลขแปดหลักสุดท้ายของที่อยู่ IPv4 ของคุณ หรือ 80 บิตสุดท้ายของที่อยู่ IPv6 ของคุณตามความเหมาะสม จะถูกตั้งค่าเป็นศูนย์ในหน่วยความจำไม่นานหลังจากส่งข้อมูลไปยัง Google Anayltics ในกรณีนี้ที่อยู่ IP เต็มจะไม่ถูกเขียนลงในดิสก์

ข) พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้ตามมาตรา 6 วรรค 1 อนุมาตรา f ของ GDPR เราได้ร่างข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลกับ Google

ค) จุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

บริการนี้ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพแคมเปญทางการตลาดและสร้างรายงานประสิทธิภาพ

ค) ระยะเวลาการจัดเก็บ

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บโดย Google Analytics เป็นเวลา 14 เดือน

ข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเก็บโดย Google เป็นเวลาสูงสุดสิบสี่เดือน หรือตามความจำเป็นในการให้บริการแก่คุณ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวโดย InnoGames เว้นแต่คุณจะมีการติดต่อสื่อสารกับเรา

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บโดย Google Analytics เป็นเวลา 26 เดือน เนื่องจากการย่อของที่อยู่ IP จึงไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ง) การคัดค้านและการลบทิ้ง

คุณสามารถเลือกไม่รับการประมวลผล, คัดค้านการประมวลผล หรือขอลบข้อมูลของคุณได้ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเรา

คุณมีตัวเลือกในการป้องกันการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณโดยกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้เหมาะสม ไม่มีการรับประกันว่าคุณจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์นี้โดยไม่มีข้อจำกัด หากเบราว์เซอร์ของคุณไม่อนุญาตคุกกี้ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ปลั๊กอินของเบราว์เซอร์เพื่อป้องกันการจัดเก็บข้อมูลโดยคุกกี้ (รวมทั้งที่อยู่ IP ของคุณ) จากการจัดส่งและใช้งานโดย Google ลิงก์ต่อไปนี้นำคุณไปยังปลั๊กอินที่ต้องการ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บข้อมูลของคุณโดย Google สามารถดูได้ที่: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

4. Google Firebase

ก) คำอธิบายและขอบเขตการประมวลผลข้อมูล

Google Firebase เป็นบริการที่ให้บริการโดย Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland) Firebase เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสำหรับโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชัน Firebase นำเสนอชุดพัฒนาซอฟแวร์ให้กับเรา บริการใช้ Firebase SDK ซึ่งเรานำมาปรับใช้ในโค้ดของเกม SDK ส่งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่ถูกร้องขอโดยบริการย่อยของ Firebase ที่เราใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google และจัดเก็บที่นั่น Firebase มีเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานทำให้สามารถจัดเตรียมฟังก์ชันที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้อินเทอร์เฟสการเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์มต่างๆ ด้วยเหตุผลในด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เราไม่ได้ใช้บริการย่อยของ Firebase ทั้งหมด เราใช้บริการต่อไปนี้: Firebase Realtime Database, Firebase Hosting และ Crashlytics. We use Google Firebase Realtime Database ติดตามอีเวนท์ในเกมบนอุปกรณ์มือถือทั้งหมดเพื่อสร้างสถิติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ สถิติเหล่านี้รวมทั้งเวลาการเล่นโดยเฉลี่ย, แคลชในค่าสถิติ เราใช้ Firebase Hosting เพื่อสร้างและส่งการแจ้งเตือนแบบพุชไปยังผู้เล่น เราใช้ Crashlytics เพื่อวัดความเสถียรและความเข้ากันได้ของเวอร์ชันเกมปัจจุบันของเรา

ข) พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล

การใช้งานFirebase Realtime Database, Firebase Hosting และ Crashlytics การประมวลผลข้อมูลเกิดขึ้นบนพื้นฐานของเหตุผลทางกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามสัญญา โดยรับประกันความสามารถในการใช้งาน ความพร้อมใช้งาน และความสามารถในการเล่นเกมสำหรับผู้เล่นทุกคนตามมาตรา 6 วรรค 1 อนุมาตรา b ของ GDPR นอกจากนี้เราได้ร่างข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลกับ Google

ค) จุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

บริการ Firebase มีความสำคัญในการใช้งานเกมของเรา Firebase วัดประสิทธิภาพบนอุปกรณ์เวอร์ชันต่างๆ และปฏิกิริยาของผู้เล่นต่อการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชัน ฯลฯ Crashlytics มีความจำเป็นในการพัฒนาความเสถียรของเกมเรา และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพโดยการเก็บข้อมูลระบบ ข้อมูลเกมจากอุปกรณ์เมื่อเกิดการแคลช Firebase Realtime Database ช่วยให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมโดยรวมของผู้เล่น ทำให้เราสามารถเห็นภาพรวมสถิติว่ามีผู้เล่นกี่คนที่ประสบความสำเร็จในความก้าวหน้าเกมแบบใด หรือซื้อบริการพรีเมียมในร้านค้า ช่วยให้เรากำหนดประเภทพฤติกรรมเฉพาะที่เราต้องการติดตามได้ ความรู้ดังกล่าวช่วยให้เราปรับแต่ง ปรับปรุง และแก้ไขเกมให้เหมาะกับผู้เล่น เราใช้ Firebase Hosting Players เพื่อแจ้งเตือนผู้เล่น และพัฒนาประสบการณ์ผู้เล่นเมื่อเราปรับเกมของเรา

ค) ระยะเวลาการจัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเก็บโดย Google เป็นเวลาสูงสุดสิบสี่เดือน หรือตามความจำเป็นในการให้บริการแก่คุณ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวโดย InnoGames เว้นแต่คุณจะมีการติดต่อสื่อสารกับเรา

ง) การคัดค้านและการลบทิ้ง

คุณสามารถเลือกไม่รับการประมวลผล, คัดค้านการประมวลผล หรือขอลบข้อมูลของคุณได้ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเรา

5. LinkedIn Analytics

ก) คำอธิบายและขอบเขตการประมวลผลข้อมูล

ส่วน "อาชีพ" ในหน้าเว็บไซต์บริษัทของเรา และหน้าบริษัทของเราบน LinkedIn ใช้ LinkedIn Analytics LinkedIn Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บของ LinkedIn Ireland Unlimited Company, (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland) เมื่อคุณเยี่ยมชมส่วนอาชีพบนเว็บไซต์ของเรา LinkedIn จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ด้วยการวางคุกกี้ที่ใช้งานได้ในแคชเบราเซอร์ของคุณเพื่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ LinkedIn หากคุณเป็นผู้ใช้งาน LinkedIn, LinkedIn จะส่งสรุปข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่เปิดเผยชื่อให้กับเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ เมื่อคุณเยี่ยมชมหน้าบริษัทของเราบน LinkedIn, LinkedIn จะส่งสรุปข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่เปิดเผยชื่อให้กับเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ เมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเราผ่านทางหน้าหรือโพสต์ LinkedIn, LinkedIn จะส่งชื่อโปรไฟล์ของคุณให้กับเราด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงประกาศความเป็นส่วนตัวของ LinkedIn ที่ https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

ข) พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้เป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 6 วรรค 1 อนุมาตรา f ของ GDPR นอกจากนี้เราได้ร่างข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลกับ LinkedIn

ค) จุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

บริการนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าส่วนอาชีพและหน้า Linkedin ของเราถูกใช้งานอย่างไร และมีผลต่อการประกาศหางานของเราอย่างไร และยังช่วยให้คุณโต้ตอบกับเราเกี่ยวกับโอกาสในการจ้างงานอีกด้วย

ค) ระยะเวลาการจัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเก็บโดย LinkedIn ตราบเท่าที่บัญชี LinkedIn ของคุณยังคงอยู่ หรือตามความจำเป็นที่จะให้บริการกับคุณ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวโดย InnoGames เว้นแต่คุณจะมีการติดต่อสื่อสารกับเราบนหน้า LinkedIn ของเรา ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บจนกว่าคุณจะลบการติดต่อสื่อสารหรือบัญชี LinkedIn ของคุณ

ง) การคัดค้านและการลบทิ้ง

คุณสามารถเลือกไม่รับการประมวลผล, คัดค้านการประมวลผล หรือขอลบข้อมูลของคุณได้ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ LinkedIn หรือที่ https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

6. Singular Labs

ก) คำอธิบายและขอบเขตการประมวลผลข้อมูล

เราใช้เทคโนโลยีในการติดตามโทรศัพท์มือถือ ในกรณีนี้เราใช้บริการของ Singular Labs, Inc (181 South Park Street, Unit 2, San Francisco, CA 94107, USA) ด้วยความช่วยเหลือจากบริการเหล่านี้ เราเก็บข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานบริการของเราเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานแอปหรือเว็บไซต์ของเรา อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ให้กับเรา ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บดังต่อไปนี้: ที่อยู่ IP ที่ไม่ระบุตัวตน, Apple’s ID for Advertisers (IDFA) หรือ Google Advertising ID (GAID) ที่ไม่ระบุตัวตน, และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ปลายทางของแอปมือถือ ไม่มีตัวระบุส่วนบุคคลโดยตรง ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บด้วยวิธีนี้จะใช้ในการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้งานแบบไม่ระบุตัวตน ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บด้วยเทคโนโลยีติดตามจะไม่ถูกใช้เพื่อระบุตัวตนส่วนตัวของผู้ใช้งานบริการของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงประกาศความเป็นส่วนตัวของ Singular Labs ที่: https://www.singular.net/privacy-policy/.

ข) พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้ตามมาตรา 6 วรรค 1 อนุมาตรา f ของ GDPR เราได้ร่างข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลกับ Singular Labs

ค) จุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

จุดประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ผู้เล่นของคุณด้วยบริการของเรา และเพื่อทำให้ข้อเสนอของเราดึงดูดใจคุณยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะนำไปใช้เพื่อวิเคราห์ประสิทธิภาพแคมเปญทางการตลาดและสร้างรายงานประสิทธิภาพ

ค) ระยะเวลาการจัดเก็บ

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บโดยเราไปตลอดระยะเวลาการใช้บริการ Singular Labs จะจัดเก็บข้อมูลที่คุณสอบถาม, ข้อมูลวิเคราห์ และข้อมูลการติดต่อ ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับจุดประสงค์ทางการตลาด และและต่อมาตามความจำเป็นสำหรับเรื่องการเก็บบันทึก

ง) การคัดค้านและการลบทิ้ง

สามารถหยุดการเก็บข้อมูลและพื้นที่ได้ตลอดเวลาโดยจะมีผลในอนาคต โดยการตั้งค่าอุปกรณ์มือถือของคุณตามที่อธิบายไว้เบื้องต้นในหัวข้อ 9.5 คุณยังสามารถคัดค้านหรือร้องขอลบข้อมูลของคุณไปยัง Singular Labs โดยติดต่อพวกเขาได้ที่ privacy@singular.net.

13. การใช้บริการโฆษณาของบุคคลที่สาม

13.1 ข้อมูลทั่วไป

ในเว็บไซต์อาจมีโฆษณาของบุคคลที่สามและลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอยู่ด้วยเป็นบางครั้ง ซึ่งเราไม่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราไม่มีอิทธิพลโน้มน้าวใด ๆ ต่อเนื้อหาและการออกแบบของเว็บไซต์ภายนอกที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ที่คุณอาจถูกโยงไปผ่านทางเว็บไซต์เหล่านี้ ผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาและการออกแบบเว็บไซต์เหล่านี้รวมทั้งความสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านการป้องกันข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว บางครั้งผู้ลงโฆษณาใช้เทคโนโลยีที่ส่งโฆษณาซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของเราบนเบราว์เซอร์ของคุณโดยตรงและส่งที่อยู่ IP ของคุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ผู้ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้องยังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ในการวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาเนื้อหาของพวกเขาอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ไม่เท่านั้น เช่นเดียวกับเพื่อการจัดหมวดหมู่เว็บไซต์ให้อยู่ในหมวดหมู่ความสนใจบางประเภทภายในขอบเขตของการใช้อินเทอร์เน็ตของคุณ จะไม่มีการเชื่อมต่อเกิดขึ้นระหว่างข้อมูลดังกล่าวกับชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลของคุณ เราไม่มีอิทธิพลโน้มน้าวในเรื่องดังกล่าว การจัดการข้อมูลโดยบุคคลที่สามจึงไม่ได้รับการครอบคลุมโดยคำแถลงการณ์เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลฉบับนี้ ดังนั้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการป้องกันข้อมูลของพวกเขา คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ (โปรดอ่านข้อมูลด้านบน)

เราส่งต่อรหัส ID ของอุปกรณ์ที่ไม่ระบุตัวตน (IDentifier For Advertisers - IDFA หรือ Google Advertiser ID - GAID) ไปยังพันธมิตรทางการตลาดบางรายของเราที่อยู่ภายในยุโรป (เช่น ในสหรัฐอเมริกา) เพื่อสร้างโฆษณาสำหรับกลุ่มผู้ใช้บางกลุ่มโดยความช่วยเหลือของพันธมิตรเราหรือเพื่อยกเว้นผู้ใช้จากความพยายามในการโฆษณาบางอย่าง คุณสามารถยกเลิกการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ และการถ่ายโอนข้อมูลได้โดยปรับการตั้งค่าบนอุปกรณ์มือถือของคุณตามที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น

13.2 AppNexus

บริษัท InnoGames ใช้บริการแสดงโฆษณาของผู้ให้บริการภายนอกซึ่งได้แก่ AppNexus Inc., 28 West 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA https://www.appnexus.com ("AppNexus"). Fเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราได้ใช้พิกเซลสำหรับการติดตาม (tracking pixel) ของ AppNexus (เช่น รหัส snippet) บนเว็บไซต์ของเรา tracking pixel ช่วยในการติดตามการกระทำของผู้เล่นบนเว็บไซต์ของเราได้ ไม่มีการอ้างอิงส่วนบุคคล เฉพาะข้อมูลทางสถิติเท่านั้นที่จะได้รับการเก็บรวบรวมและถูกส่งไปยังบริษัท AppNexus ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่แคมเปญโฆษณาและเผยแพร่โฆษณาที่น่าสนใจให้กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต หากคุณไม่ประสงค์ให้มีการดำเนินการดังกล่าว คุณสามารถปิดใช้งานการติดตามของ AppNexus ได้โดยแตะปุ่มเลือกไม่ใช้ที่ https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices deaktivieren. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลในบริษัท AppNexus โปรดไปที่ : https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

13.3 Facebook Pixel

เนื่องด้วยผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการวิเคราะห์ การเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานบริการของเราอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ บริการของเราใช้ tracker ที่รู้จักกันในนามของ “Facebook pixel” โดยโซเชียลเน็ตเวิร์ค Facebook ซึ่งดำเนินการโดย Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA หรือหากคุณเป็นประชากรของสหภาพยุโรป Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”)

Facebook pixel คือรหัส snippet ที่วางอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

Facebook Pixel ช่วยให้ Facebook สามารถระบุผู้เข้าชมเนื้อหาออนไลน์ของเราเป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับการแสดงโฆษณา (รู้จักกันในชื่อว่า “Facebook ads”) เพราะฉะนั้น เราใช้ Facebook Pixel เพื่อแสดง Facebook ads ของเราที่โพสต์แก่ผู้ใช้ Facebook ที่แสดงความสนใจในบริการของเราหรือผู้ที่มีปัจจัยบางอย่างร่วมกันเท่านั้น (อาทิเช่น ความสนใจในหัวข้อหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ระบุโดยอาศัยหน้าเว็บที่เยี่ยมชม) ซึ่งเราส่งต่อให้ Facebook (ที่เป็นที่รู้จักกันในนาม Custom Audiences) Facebook Pixel ยังช่วยให้เราทราบถึงประสิทธิภาพของ Facebook ads เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและทางการตลาด โดยการแสดงว่าผู้ใช้ได้รับการเปลี่ยนเส้นทางไปยังบริการของเราหรือไม่หลังจากทำการคลิกบน Facebook ad (รู้จักกันในชื่อ Conversion และช่วยให้สามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์ใดที่ผู้ใช้กำลังดำเนินการอยู่) เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าผู้ชมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือฝาแฝดทางสถิติ (เช่น เพื่อเผยแพร่โฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะเหมือนลูกค้าที่มีอยู่แล้ว) และเพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ Facebook Pixel สร้างการเชื่อมต่อโดยตรงกับเซอร์เวอร์ของ Facebook เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยวิธีนี้ เซอร์เวอร์ของ Facebook จะได้รับการแจ้งเตือนว่าคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ Facebook ระบุข้อมูลดังกล่าวไปยังบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook

Facebook ได้รับการรับรองภายใต้ข้อตกลงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Shield Agreement) ดังนั้นจึงให้การรับประกันได้ว่าจะมีการปฏิบัติตามความสอดคล้องกับกฎหมายป้องกันข้อมูลของยุโรป : https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลโดย Facebook รวมทั้งสิทธิและทางเลือกในการป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูนโยบายป้องกันข้อมูลของ Facebook ที่ https://www.facebook.com/about/privacy/update. สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับ Facebook Pixel และการทำงานของฟังก์ชันนี้ โปรดไปที่หมวดความช่วยเหลือของ Facebook ที่ https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. คุณสามารถปิดใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวได้ตามที่แสดงไว้ใน https://www.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink หรือที่ https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . เพื่อสามารถปิดใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวได้คุณจะต้องเข้าสู่ระบบของ Facebook ก่อน

13.4 Google DoubleClick

DoubleClick เป็นบริการของ Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland (“Google”)) DoubleClick ใช้คุกกี้ในการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ เบราว์เซอร์ของคุณได้รับนามแฝงเป็นเป็นรหัสประจำตัว (ID) เพื่อตรวจสอบว่ามีโฆษณาใดที่แสดงผลในเบราว์เซอร์ของคุณและโฆษณาใดบ้างที่ได้รับการโต้ตอบ ในคุกกี้เหล่านี้จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ อยู่ การใช้คุกกี้ DoubleClick จะช่วยในการแสดงโฆษณาของ Google และเว็บไซต์พันธมิตรของ Google โดยอาศัยการเข้าชมครั้งก่อน ๆ บนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตเพียงเท่านั้น ข้อมูลที่ได้จากคุกกี้ต่าง ๆ จะถูกส่งไปยังเซอร์เวอร์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาโดย Google และได้รับการจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์ คุณสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ต่าง ๆ ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการกระทำดังกล่าวอาจจำกัดการทำงานอย่างเต็มรูปแบบของเว็บไซต์สำหรับคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้องกันไม่ให้ Google ทำการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ที่เกิดจากการใช้คุกกี้ได้โดยการปิดใช้งานคุกกี้ต่าง ๆ ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ (โปรดอ่านข้อมูลข้างต้น) คุณสามารถเลือกไม่ใช้การเก็บรวบรวมและการจัดกลุ่มข้อมูลตามความสนใจได้โดยปิดใช้งานตัวเลือกดังกล่าวบนหน้าการตั้งค่าคุกกี้ DoubleClick ที่ https://support.google.com/ads/answer/7395996

14. การใช้บริการอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

14.1 Episerver Campaign (แต่ก่อน optivo Broadmail)

จดหมายข่าวของเราได้รับการส่งผ่านทาง Episerver Campaign (แต่ก่อน optivo broadmail) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลที่ให้บริการโดย Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin

อีเมลของผู้รับจดหมายข่าวของเราและข้อมูลอื่นที่ได้อธิบายไปแล้วในเอกสารชี้แจ้งฉบับนี้จะถูกจัดเก็บเป็นระยะเวลาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวบนเซอร์เวอร์ของ Episerver ในศูนย์ข้อมูลภายในเยอรมนีและขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลของเยอรมนี บริษัท Episerver เป็นตัวแทนเราในการใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อส่งและเข้าถึงจดหมายข่าว นอกจากนี้ บริษัท Episerver ยังสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงบริการของตน อาทิเช่น การพัฒนาประสิทธิภาพทางเทคนิคในการจัดส่งและการนำเสนอจดหมายข่าว อย่างไรก็ตาม บริษัท Episerver ไม่ใช้ข้อมูลของผู้รับจดหมายข่าวของเราเพื่อเขียนถึงพวกเขาและไม่เคยส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่สามหากไม่มีความจำเป็นทางกฎหมาย แผนการรักษาความปลอดภัยของ Episerver Campaign สำหรับช่องทาง Omni และ cloud การตลาดทางอีเมลได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ : https://www.episerver.de/produkte/plattform/episerver-campaign/sicherheit.

จดหมายข่าวของเราประกอบไปด้วยรูปภาพที่มีขนาดเป็นพิกเซล (รหัสพิกเซล) ซึ่งจะถูกค้นคืนโดยเซิร์ฟเวอร์ของ Episerver เมื่อมีการเปิดจดหมายข่าว ข้อมูลทางเทคนิคถูกเก็บรวบรวมในส่วนของการค้นคืน อาทิเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการของคุณ รวมทั้งที่อยู่ IP ของคุณ สถานที่และเวลาการค้นคืน ข้อมูลดังกล่าวได้รับการระบุและประเมินโดยปราศจากข้อมูลส่วนบุคคล

14.2 Google Maps

เว็บไซต์ต่าง ๆ ของเราใช้แผนที่จาก Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland) เมื่อคุณทำการเข้าถึงหน้าที่แสดงแผนที่ที่เกี่ยวข้องหน้าใดหน้าหนึ่ง เนื้อหาแผนที่จะได้รับการค้นคืนจากเซอร์เวอร์ของ Google หากคุณเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Google ของคุณ Google สามารถบันทึกรวมพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ได้ การใช้ Google Maps ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของการนำเสนอบริการของเราในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งถึอเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายภายในความหมายของมาตรา 6 วรรค 1 อนุมาตรา f ของ GDPR นโยบายการป้องกันข้อมูลของ Google มีผลใช้บังคับ : https://policies.google.com/privacy?hl=th&gl=de .

14.3 LinkedIn

เว็บไซต์ต่าง ๆ ของเราใช้ปุ่มจาก LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA เนื้อหาต่าง ๆ ที่ถูกเก็บในเซอร์เวอร์ของ LinkedIn จะถูกค้นคืนเมื่อคุณเข้าถึงหน้าเว็บของเราหน้าใดหน้าหนึ่งโดยปุ่มที่เกี่ยวข้อง หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชี LinkedIn ของคุณ LinkedIn สามารถบันทึกรวมพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ได้ การใช้ปุ่ม LinkedIn ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเราและการปรับปรุงบริการเหล่านี้ ซึ่งถึอเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายภายในความหมายของมาตรา 6 วรรค 1 อนุมาตรา f ของ GDPR นโยบายการป้องกันข้อมูลของ LinkedIn มีผลใช้บังคับ : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

14.4 Litmus

Litmus เป็นบริการที่นำเสนอโดย Litmus Software, Inc. (675 Massachusetts Ave., 10th Floor, Cambridge, MA 02139, USA) เพื่อการวิเคราะห์อีเมล จดหมายข่าวของเราประกอบไปด้วยรูปภาพที่มีขนาดเป็นพิกเซล (รหัสพิกเซล) ซึ่งจะถูกค้นคืนโดยเซิร์ฟเวอร์ของ Litmus เมื่อมีการเปิดจดหมายข่าว ข้อมูลทางเทคนิคถูกเก็บรวบรวมในส่วนของการค้นคืน อาทิเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการของคุณ รวมทั้งที่อยู่ IP ของคุณ สถานที่และเวลาการค้นคืน ข้อมูลดังกล่าวได้รับการระบุและประเมินโดยปราศจากข้อมูลส่วนบุคคล

14.5 Mailgun

Mailgun เป็นบริการที่นำเสนอโดย Mailgun, Inc. (620 Folsom St, Ste 100, San Francisco, CA 94107, USA) เพื่อส่งอีเมลของเรา นอกจากนี้ บริการดังกล่าวยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลาที่ข้อความถูกอ่านโดยผู้ใช้และเวลาที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับข้อความขาเข้า (เช่น โดยการคลิกบนลิงก์ที่มีข้อความดังกล่าวอยู่ในนั้น) บริษัทเป็นคู่สัญญาของข้อตกลง Safe Harbor กับสหภาพยุโรปและมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการป้องกันข้อมูลในยุโรป https://www.mailgun.com/privacy.

14.6 Pinterest

เว็บไซต์ต่าง ๆ ของเราใช้ปุ่มจาก Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA เนื้อหาต่าง ๆ ที่ถูกเก็บในเซอร์เวอร์ของ Pinterest จะถูกค้นคืนเมื่อคุณเข้าถึงหน้าเว็บของเราหน้าใดหน้าหนึ่งโดยปุ่มที่เกี่ยวข้อง หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ของคุณ Pinterest สามารถบันทึกรวมพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ได้ นโยบายการป้องกันข้อมูลของ Pinterest มีผลใช้บังคับ: http://pinterest.com/about/privacy/.

14.7 Twitter

เว็บไซต์ต่าง ๆ ของเราใช้ปุ่มจาก Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA เนื้อหาต่าง ๆ ที่ถูกเก็บในเซอร์เวอร์ของ Twitter จะถูกค้นคืนเมื่อคุณเข้าถึงหน้าเว็บของเราหน้าใดหน้าหนึ่งโดยปุ่มที่เกี่ยวข้อง หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชี Twitter ของคุณ Twitter สามารถบันทึกรวมพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ได้ การใช้ปุ่ม Twitter ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเราและการปรับปรุงบริการเหล่านี้ ซึ่งถึอเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายภายในความหมายของมาตรา 6 วรรค 1 อนุมาตรา f ของ GDPR นโยบายการป้องกันข้อมูลของ Twitter มีผลใช้บังคับ : https://twitter.com/en/privacy.

14.8 YouTube

เว็บไซต์ต่าง ๆ ของเราใช้วิดีโอจาก YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA ซึ่งเป็นบริษัทของ Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ในการดำเนินการดังกล่าวเราใช้ตัวเลือก “โหมดปกป้องข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว” (“Enhanced Data Protection Mode”) ซึ่งให้บริการโดย YouTube ในการโหลดเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเราผ่านทางวิดีโอ YouTube จะมีการโหลดเนื้อหาจาก YouTube หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชี YouTube ของคุณ YouTube มีโอกาสที่จะบันทึกรวมพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ได้ การใช้วิดีโอ YouTube มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การนำเสนอบริการต่าง ๆ ของเราง่ายต่อการทำความเข้าใจ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ YouTube มีผลบังคับใช้: https://policies.google.com/privacy?hl=th&gl=de.

14.9 Xing

เว็บไซต์ต่าง ๆ ของเราใช้ปุ่มต่าง ๆ ที่ให้บริการโดย Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany ในการโหลดเว็บไซต์ของเราผ่านทางปุ่มดังกล่าว จะมีการโหลดเนื้อหาจาก Xing เท่าที่เราทราบ ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณจะไม่ได้รับการวิเคราะห์ บทบัญญัติด้านการคุ้มครองข้อมูลสำหรับปุ่ม Xing มีผลบังคับใช้: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

15. สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล

หากข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผล คุณคือเจ้าของข้อมูลตามที่ได้มีการกำหนดนิยามไว้โดย GDPR และคุณมีสิทธิต่อหน้าผู้ควบคุมดังต่อไปนี้:

15.1 สิทธิในข้อมูล

คุณสามารถร้องขอให้ผู้ควบคุมให้การยืนยันแก่คุณว่าเราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่

Iหากมีการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นจริง คุณสามารถร้องขอข้อมูลต่อไปนี้กับผู้ควบคุมได้ :

 1. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผล
 3. ผู้รับและ/หรือประเภทของผู้รับที่ได้รับหรือยังคงจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป
 4. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มีการวางแผนไว้ หรือเกณฑ์การระบุระยะเวลาการจัดเก็บหากไม่มีการระบุข้อมูลเฉพาะ
 5. การดำรงอยู่ของสิทธิในการร้องขอต่อผู้ควบคุมให้มีการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือสิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
 6. สิทธิในการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแล
 7. ในกรณีที่ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล ข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่เป็นแหล่งข้อมูล
 8. การดำรงอยู่ของกระบวนการตัดสินใจโดยอัตโนมัติรวมไปถึง profiling ที่อ้างอิงในมาตรา 22(1) และ (4) และอย่างน้อยในกรณีดังกล่าว ข้อมูลที่มีสำคัญเกี่ยวกับตรรกะที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความสำคัญและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการประมวลผลดังกล่าวสำหรับเจ้าของข้อมูล

คุณมีสิทธิเรียกร้องเพื่อที่จะทราบว่ามีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณไปยังประเทศที่สามหรือองค์กรระหว่างประเทศหรือไม่ ในเรื่องดังกล่าว คุณสามารถขอให้มีการสรุปความเกี่ยวกับการรับรองที่มีผลบังคับใช้ตามมาตรา 46 ของ GDPR ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว

เราจะตอบคำถามภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับคำขอ

15.2 สิทธิในการแก้ไข

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิในการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อมูลต่อหน้าผู้ควบคุม โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่้เกี่ยวข้องกับคุณและได้รับการประมวลผลจะต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ผู้ควบคุมมีหน้าที่ต้องดำเนินการแก้ไขทันที

15.3 สิทธิในการจำกัดการประมวลผล

ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ คุณสามารถเรียกร้องให้มีการจำกัดการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณได้ :

 1. iในกรณีที่ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการโต้แย้งโดยเจ้าของข้อมูล เป็นระยะเวลาที่ผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 2. ในกรณีที่การประมวลผลนั้นผิดกฎหมายและคุณคัดค้านการลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยร้องขอให้มีการจำกัดการใช้งานข้อมูลดังกล่าว
 3. ในกรณีที่ผู้ควบคุมไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประมวลผลอีกต่อไป แต่คุณมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อยืนยัน ใช้สิทธิ หรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ
 4. ในกรณีที่คุณได้ยื่นคัดค้านการประมวลผลตามมาตรา 21 วรรค 1 ของ GDPR และยังไม่มีการระบุว่าเหตุผลของผู้ควบคุมมีน้ำหนักมากกว่าเหตุผลของคุณ

ในกรณีที่มีการจำกัดการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะได้รับการประมวลผลเฉพาะในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้นยกเว้นการจัดเก็บ เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยัน การใช้สิทธิ หรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิของบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลอื่นๆ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญของสหภาพยุโรปหรือประเทศสมาชิก

ในกรณีที่มีการบังคับให้จำกัดการประมวลผลภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คุณจะได้รับการสรุปความโดยผู้ควบคุมก่อนที่จะมีการสิ้นสุดการจำกัดอย่างเป็นทางการ

15.4 สิทธิในการลบ

คุณสามารลบบัญชีของคุณได้ด้วยตนเองที่ https://goodbye.innogames.com/login?locale=th_TH. ดังนั้น เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขว่าเราไม่ได้รับคำสั่งตามกฎหมายให้จัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ หลังจากไม่มีการใช้งานหนึ่งปีเราจะลบบัญชีของคุณ

ก) ภาระผูกพันในการลบ

คุณมีสิทธิร้องขอให้ผู้ควบคุมลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยต้องไม่ล่าช้าเกินควร และผู้ควบคุมมีหน้าที่ที่จะต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยต้องไม่ล่าช้าเกินควรในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ :

 1. ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมหรือประมูลผลข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป
 2. คุณได้ทำการเพิกถอนความยินยอมที่เป็นพื้นฐานของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวตามมาตรา 6 วรรค 1 อนุมาตรา a หรือมาตรา 9 ววรรค 2 อนุมาตรา a ของ GDPR และไม่มีเหตุผลทางกฎหมายอื่นใดที่บังคับให้มีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป
 3. คุณได้ยื่นคัดค้านการประมวลผลตามมาตรา 21 วรรค 1 ของ GDPR และไม่มีเหตุผลสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่มีน้ำหนักมากกว่า หรือคุณยื่นคัดค้านการประมวลผลข้อมูลตามมาตรา 21 วรรค 2 ของ GDPR
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณได้รับการประมวลอย่างผิดกฎหมาย
 5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณจะต้องได้รับการลบทิ้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปหรือประเทศสมาชิกซึ่งผู้ควบคุมอยู่ภายใต้การปกครอง
 6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณที่ได้รับการเก็บรวบรวมเพื่อการใช้ข้อเสนอของบริการสังคมสารสนเทศที่อ้างถึงมาตรา 8 วรรค 1 ของ GDPR

ข) ข้อมูลสำหรับบุคคลที่สาม

หากผู้ควบคุมได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณและมีความจำเป็น ตามมาตรา 17 วรรค 1 ของ GDPR ที่จะต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลผู้ควบคุมจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงมาตรการด้านเทคนิคโดยคำนึงถึงเทคโนโลยีที่พร้อมใช้งานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อแจ้งให้ผู้ควบคุมที่กำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งคุณเป็นเจ้าของข้อมูลขอให้ผู้ควบคุมดังกล่าวลบลิงก์ใด ๆ คัดลอก หรือทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ค) ข้อยกเว้น

สิทธิในการลบจะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

 1. การใช้สิทธิในเสรีภาพของการแสดงออกและข้อมูล
 2. เพื่อปฎิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายที่กำหนดให้ต้องทำการประมวลผลภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกซึ่งใช้ปกครองผู้ควบคุม หรือเพื่อการปฏิบัติภารกิจในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการดำเนินการโดยอำนาจรัฐที่มอบให้กับผู้ควบคุม
 3. เหตุผลของสาธารณประโยชน์ในส่วนของสาธารณสุขตามความสอดคล้องกับมาตรา 9 วรรค 2 อนุมาตรา (h) และ (i) เช่นเดียวกับมาตรา 9 วรรค 3 ของ GDPR
 4. เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยที่ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ หรือการวิจัยด้านประวัติศาสตร์นิพนธ์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา 89 วรรค 1 ของ GDPR โดยมีเงื่อนไขว่าสิทธิในการลบดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคและขัดขวางการบรรลุเป้าหมายของการประมวลผล
 5. สำหรับการจัดตั้ง การใช้สิทธิ หรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย

15.5 สิทธิในการบรรยายสรุป

หากคุณยืนยันสิทธิในการแก้ไข ลบทิ้ง หรือจำกัดการประมวลผลต่อหน้าผู้ควบคุม ผู้ควบคุมมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้ผู้รับทุกรายที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณทราบถึงการแก้ไข ลบทิ้ง หรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่จะมีการยืนยันได้ว่าไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้หรือมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ไม่สมเหตุสมควร

คุณมีสิทธิได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเหล่านี้จากผู้ควบคุมข้อมูล

15.6 สิทธิในการควบคุม แชร์ และเคลื่อนย้ายข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณซึ่งเป็นข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลในรูปแบบที่มีโครงสร้าง สามารถเข้าถึงได้ และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องจักรกล นอกเหนือจากนี้ คุณยังมีสิทธิที่จะถ่ายโอนข้อมูลจากผู้ควบคุมที่คุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้ไปยังผู้ควบคุมรายอื่นโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ว่า

 1. การประมวลผลเป็นไปตามความยินยอมตามมาตรา 6 วรรค 1 อนุมาตรา a ของ GDPR หรือมาตรา 9 วรรค 2 อนุมาตรา a ของ GDPR หรือบนสัญญาตามมาตรา 6 วรรค 1 อนุมาตรา b ของ GDPR และ
 2. การประมวลผลจะได้รับการดำเนินการโดยวิธีอัตโนมัติ

ในการใช้สิทธิดังกล่าว คุณมีสิทธิเพิ่มเติมในการขอให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณจากผู้ควบคุมรายหนึ่งไปยังผู้ควบคุมอีกรายหนึ่งได้โดยตรง โดยมีเงื่อนไขว่าสามารถทำได้ในทางเทคนิค การกระทำเหล่านี้จะไม่ทำลายอิสระและสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลอื่น

สิทธิในการควบคุม แชร์ และเคลื่อนย้ายข้อมูลไม่สามารถนำมาใช้ได้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์หรือในการใช้อำนาจของรัฐที่มอบหมายให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูล

15.7 สิทธิในการคัดค้าน

Yคุณมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณบนฐานที่เกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณได้ทุกเมื่อบนพื้นฐานของมาตรา 6 วรรค 1 อนุมาตรา (e) หรือ (f) รวมไปถึง profiling ตามบทบัญญัติเหล่านั้น

ผู้ควบคุมจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป เว้นแต่ว่าผู้ควบคุมจะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมายที่บังคับใช้ในการประมวลผลข้อมูลอยู่เหนือกว่าผลประโยชน์ สิทธิและอิสรภาพของคุณ หรือเพื่อการแสดงและการใช้สิทธิ หรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย

หากมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง คุณมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ทุกเมื่อ รวมไปถึง profiling ในขอบเขตที่การดำเนินการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตลาดทางตรงนั้น

หากคุณคัดค้านการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณจะไม่ได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวอีกต่อไป

ในขอบเขตของการใช้บริการสังคมสารสนเทศและโดยไม่คำนึงถึง Directive 2002/58/EC คุณสามารถใช้สิทธิในการคัดค้านได้โดยวิธีการอัตโนมัติที่ใช้ข้อกำหนดทางเทคนิค

15.8 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมภายใต้กฎหมายการป้องกันข้อมูล

คุณมีสิทธิในการเพิกถอนการแจ้งความยินยอมภายใต้กฎหมายการป้องกันข้อมูลได้ทุกเมื่อ การเพิกถอนความยินยอมจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับความยินยอมที่มีผลบังคับใช้ก่อนหน้าการเพิกถอนดังกล่าว

15.9 การตัดสินใจรายบุคคลโดยอัตโนมัติรวมทั้ง profiling

คุณมีสิทธิที่จะไม่ได้รับการบังคับภายใต้การตัดสินใจที่อาศัยการประมวลผลโดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว รวมถึง profiling ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือน่าจะมีผลกระทบต่อคุณอย่างหนักในลักษณะเดียวกัน กรณีข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้หากการตัดสินใจนั้น

 1. จำเป็นสำหรับการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณกับผู้ควบคุมข้อมูล
 2. ได้รับการอนุมัติโดยกฎหมายของสหภาพยุโรปหรือประเทศสมาชิกที่ผู้ควบคุมอยู่ภายใต้บังคับและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์อันชอบธรรมของคุณ หรือ
 3. ได้รับการยินยอมจากคุณโดยชัดแจ้ง

การตัดสินใจที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ 2 จะต้องไม่ขึ้นอยู่กับหมวดพิเศษของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในมาตรา 9 วรรค 1 ของ GDPR ยกเว้นมาตรา 9 วรรค 2 อนุมาตรา (a) หรือ (g) มีผลบังคับใช้และมีการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชน์โดยชอบธรรมของคุณ

ในกรณีที่อ้างถึงในข้อ (1) และข้อ (3) ผู้ควบคุมข้อมูลใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องสิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคุณ ซึ่งรวมสิทธิในการได้รับการแทรกแซงของบุคคลในส่วนของผู้ควบคุมข้อมูล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง และสิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจไว้เป็นอย่างน้อย

15.10 สิทธิในการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแล

โดยไม่กระทบกระเทือนต่อหน่วยบริหารหรือการตุลาการอื่น ๆ คุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในประเทศสมาชิกของถิ่นที่ตนพำนักอยู่ ที่ทำงานหรือสถานที่ที่มีการละเมิดที่กล่าวหา หากคุณคิดว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณเป็นการละเมิด GDPR

หน่วยงานกำกับดูแลที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจะต้องแจ้งให้ผู้ทำการร้องเรียนทราบถึงความคืบหน้าและผลลัพธ์ของการร้องเรียน รวมไปถึงหนทางในการเยียวยาตามกฎหมายตามมาตรา 78 ของ GDPR

16. บทบัญญัติสุดท้าย

บริษัท InnoGames สามารถเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติด้านการคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ บริษัท InnoGames จะต้องแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม

© Copyright InnoGames 2018 สงวนสิทธิ์ทุกประการ