Son Kullanıcılar için Gizlilik Bildirimi

Son güncelleme: 30 Haziran 2024

İçindekiler

 1. Giriş
 2. Sorumlunun adı ve adresi
 3. Veri koruma görevlisinin adı ve adresi
 4. Veri işleme hakkında genel bilgiler
 5. Web sitelerimizin ve mobil uygulamalarımızın sağlanması; günlük dosyalarının oluşturulması
 6. İletişim formu, e-posta, destek aracı aracılığıyla sorular; yasal konular
 7. Haber bültenlerinin gönderilmesi
 8. Anlık bildirimlerin gönderilmesi
 9. Çerezlerin kullanımı
 10. Üçüncü taraf analiz hizmetlerinin kullanımı
 11. Üçüncü taraf müşteri destek hizmetlerinin kullanımı
 12. Üçüncü taraf e-posta hizmetlerinin kullanımı
 13. Üçüncü taraf oturum açma hizmetlerinin kullanımı
 14. Üçüncü taraf pazar araştırma hizmetlerinin kullanımı
 15. Üçüncü taraf ödeme hizmetlerinin kullanımı
 16. Üçüncü taraf sosyal ağların kullanımı
 17. Üçüncü taraf kullanıcı edinme hizmetlerinin kullanımı
 18. Üçüncü taraf video reklam hizmetlerinin kullanımı
 19. Diğer üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımı
 20. Grup İşbirlikleri
 21. Veri sahibinin hakları
 22. Nihai Hükümler

1. Giriş

InnoGames GmbH ("InnoGames", "Biz", "Bize") kişisel verilerinize ilişkin veri sorumlusudur ve web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde, mobil uygulamalarımızdan birini yüklediğinizde ve sosyal medya varlıklarımızla (birlikte "Hizmetler") etkileşimde bulunduğunuzda kişisel verilerinizin gizliliğini korumayı taahhüt eder. Bu Gizlilik Bildirimi, hakkınızda hangi kişisel verileri topladığımızı, bunları neden topladığımızı, nasıl işlediğimizi ve ne zaman sildiğimizi anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu Bildirim, kişisel verilerinizi işlememiz için bize güvendiğinizde haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi de açıklayacaktır. Bu Bildirimi bir dakikanızı ayırarak dikkatlice okumanızı ve içeriğine aşina olmanızı rica ediyoruz. Bir sorunuz olursa, bu Bildirimin sonundaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İsveçli bir oyun şirketi olan ana şirketimiz Modern Times Group MTG AB'nin ("MTG") sahibi olduğu bir grup oyun stüdyosunun parçasıyız. Birbirimizden öğrenmek, birbirimize yardımcı olmak ve hepimizin oyun yapma şeklini geliştirmek için MTG ve grubun diğer oyun stüdyolarıyla (her biri bir "Grup Şirketi") işbirliği yapıyoruz. Kendimizi harika oyunlar yapmak için birlikte çalıştığımız küçük bir oyun köyü olarak görmeyi seviyoruz. Grup olarak veri işleme yöntemlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi Başlık 20 "Grup İşbirlikleri" bölümünde bulabilirsiniz.

Hizmetlerimizin diğer şirketlerin harici web sitelerine bağlantılar içerebileceğini lütfen unutmayın. Bu web sitelerinden birine giden bir bağlantıyı takip ederseniz, kendi gizlilik bildirimlerine sahip olduklarını ve kişisel verilerinizi işlemeleri konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğimizi bilmelisiniz. Bu nedenle, lütfen gizlilik bildirimlerini okuyun.

Hizmetlerimizi yalnızca en az 16 yaşında olan oyunculara sunuyoruz. Bu nedenle, 16 yaşın altındaki kişilere pazarlama yapmıyor veya bu kişilerden kişisel veri talep etmiyoruz. Eğer 16 yaşından küçükseniz, lütfen Hizmetlerimizi kullanmadan önce yasal vasinizin onayını alınız.

2. Sorumlunun adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve üye devletlerin diğer ulusal veri koruma yasaları ve diğer yasal veri koruma hükümleri doğrultusunda sorumlu kişidir:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Almanya
E-posta: privacy@innogames.com
Website: https://innogames.com

3. Veri koruma görevlisinin adı ve adresi

Denetleyicinin veri koruma görevlisi:

Prof. Dr. Christian Rauda
ARTANA Digital GmbH
Alstertwiete 3
20099 Hamburg
Almanya
E-posta: dpo@innogames.com
Web sitesi: https://artana.law

4. Veri işleme hakkında genel bilgiler

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Genel olarak, yalnızca Hizmetlerimizden birini kullanırken bize açıkladığınız kişisel verileri işleriz. Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Web sitelerimizden veya uygulamalarımızdan birine kullanıcı olarak kaydolduğunuzda, yalnızca bir kullanıcı adı, e-posta adresi ve varsa bir şifre girmeniz gerekir. Mobil uygulamalar gibi belirli Hizmetlere kayıt olurken, kullanıcı adları ve e-posta adresleri kayıt sırasında değil, ancak daha sonra Hizmetin kullanımı sırasında toplanır. Seçtiğiniz parolayı her zaman karma biçimde saklarız, bu da hiçbir zaman gerçek parolanın ortaya çıkarılmasına izin vermez.

Bizimle imzaladığınız bir sözleşmenin uygulanması bağlamında, özellikle seçtiğiniz ücrete dayalı Hizmetler bağlamında, tam adınız, fiziksel adresiniz, ödeme bilgileriniz gibi daha fazla verinin ifşa edilmesi gerekebilir. Bazen sorularınızı işleme koymak veya size destek sağlamak amacıyla daha fazla kişisel veri talep etmek de gerekebilir. InnoGames bu verileri gizli bir şekilde ve geçerli veri gizliliği hükümlerine uygun olarak ele alacaktır. Prensip olarak InnoGames, belirli bir yasal dayanağı olmadığı sürece kişisel verileri sizin izniniz olmadan üçüncü taraflara ifşa etmeyecektir.

2. Kişisel veri işlemenin yasal dayanağı

Kişisel verilerin işlenmesi için veri sahibinin onayını aldığımız sürece, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin ("GDPR") AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin ("GDPR") 6(1)(a) maddesi kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak teşkil etmektedir.

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olan kişisel veri işlemede, GDPR md. 6(1)(b) GDPR yasal dayanak olarak hizmet vermektedir. Bu aynı zamanda sözleşme öncesi işlemlerin gerçekleştirilmesi için gereken işleme faaliyetleri için de geçerlidir.

Şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişisel veri işlemenin gerekli olduğu durumlarda, GDPR md. 6(1)(c) GDPR yasal dayanak olarak hizmet vermektedir.

Veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi durumunda, GDPR md. 6(1)(d) GDPR yasal dayanak olarak hizmet vermektedir.

Şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru çıkarlarını korumak için işlem yapılması gerekiyorsa ve veri sahibinin çıkarları, temel hakları ve özgürlükleri ilk başta belirtilen çıkarlardan üstün değilse, GDPR Madde 6 (1) (f) işleme için yasal dayanak oluşturur.

3. Verilerin silinmesi ve saklama süresi

Veri sahibinin kişisel verileri, saklama amacı ortadan kalkar kalkmaz silinir veya anonim hale getirilir. Ayrıca, tabi olduğumuz AB yasaları veya Üye Devlet yasaları tarafından öngörülmesi halinde bu tür bir depolama gerçekleşebilir. Verilerin silinmesi veya anonimleştirilmesi, bir sözleşmenin imzalanması veya yerine getirilmesi için verilerin daha fazla saklanması gerekmedikçe, yukarıda belirtilen yasalarda öngörülen saklama süresi sona erdiğinde de gerçekleşir.

4. Veri güvenliği

InnoGames, kişisel verilerinize yetkisiz erişimin yanı sıra bu verilerin yetkisiz kullanımını veya tahrif edilmesini önlemek ve ilgili riskleri en aza indirmek için makul çabayı gösterir. Bununla birlikte, kişisel verilerin sağlanması, ister şahsen, ister telefonla veya internet üzerinden olsun, her zaman risk içerir ve hiçbir teknolojik sistem manipüle veya sabote edilme olasılığından tamamen korunamaz.

InnoGames sizden topladığı bilgileri Alman ve Avrupa veri koruma yasalarına uygun olarak işler. Tüm çalışanlar veri gizliliği ve veri koruma hükümlerine uymakla yükümlüdür ve bu konuda bilgilendirilir. Verileriniz SSL yöntemi kullanılarak şifrelenmiş bir biçimde iletilir.

5. Web sitelerimizin, mobil uygulamalarımızın ve forumlarımızın kullanıma sunulması; günlük dosyalarının oluşturulması

A) Oyunlar

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Oyunlarımızı web sitesi, mobil uygulama veya bunların her ikisi üzerinden oynayabilirsiniz. Web sitelerimizden veya mobil uygulamalarımızdan birine her erişildiğinde, sistemimiz erişimde bulunan cihazın sisteminden otomatik olarak veri toplar.

Bir web sitesine erişildiğinde aşağıdaki veriler toplanır:

Bir mobil uygulamaya erişildiğinde aşağıdaki veriler toplanır:

Günlük dosyalarında tarih, saat ve IP adresi de saklanır. Web sitelerimizin veya mobil uygulamalarımızın kullanılması sırasında bir hata meydana gelirse ve bunu düzeltmek istersek oyuncu kimliği ve kullanıcı adı gibi başka verileri de toplayabiliriz.

2. Veri işlemenin amacı

Web sitesinin veya mobil uygulamanın kullanıcının bilgisayarından kullanılmasını sağlamak için IP adresinizin oturum süresince saklanması gerekmektedir. Ayrıca, web sitesinin veya mobil uygulamanın işlevselliğini sağlamak, web sitesini/uygulamayı optimize etmek, bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için IP adresinizi ve günlük dosyalarınızı saklamaktayız.

Buna ek olarak, InnoGames IP adreslerini ve günlük dosyalarını saklama ve Hizmet Şartlarımıza ve Oyun Kurallarımıza uygunluğu izleme hakkını saklı tutar ("Şartların İhlali"). Böyle bir durumda veriler herhangi bir kötüye kullanımı önlemek veya bunu bir mahkeme nezdinde veya dışında çözmek ("Hukuki Uyuşmazlık") için ve duruma bağlı olarak verileri bu amaç kapsamında soruşturma makamlarına iletmek için kullanılır. Bunun dışında, verilerin başka her türlü analizi mümkün olduğunca anonim bir şekilde yapılmaktadır. Kullanım süresinin bitiminden sonra, zorunlu yasal saklama şartlarını veya devam eden belirli kovuşturma ve kötüye kullanım soruşturması işlemleri olmadığı sürece IP adresi ve günlük dosyaları silinir.

3. Veri işleme ile ilgili yasal dayanak

Bu işlemin yasal dayanağı GDPR Madde 6(1)(f)'de tanımlanan meşru menfaattir.

4. Verilerin saklanma süresi

Veriler, toplanma amaçlarını artık yerine getirmediklerinde silinir. Verilerin web sitesini veya mobil uygulamayı kullanılabilir hâle getirmek amacıyla toplandığı durumlarda bu ilgili oturum sona erdiğinde geçerlidir.

Kişisel veri içeren günlük dosyaları aşağıdaki durumlar haricinde genellikle en geç yedi gün sonra silinir:

Kullanım süresinin bitiminden sonra, zorunlu yasal saklama şartlarını veya devam eden belirli kovuşturma işlemleri olmadığı sürece IP adresi ve günlük dosyaları silinir.

5. İtiraz ve silme imkânı

Web sitesinin veya mobil uygulamanın kullanılabilir hâle getirilmesi için verilerin toplanması ve bu verilerin günlük dosyalarında saklanması web sitesinin çalışması için gereklidir. Bu nedenle kullanıcının herhangi bir itiraz imkânı bulunmamaktadır. Benzer şekilde, hata günlükleri ve hizmet şartlarının ihlali ile ilgili bir itirazda bulunma veya kayıt dosyalarının silinmesini talep etme imkânı bulunmamaktadır. Bu karar GDPR'ın Madde 21(1) ve 17(3)(f) hükümlerine dayanmaktadır.

6. Otomatik karar verme uygulaması

InnoGames, Hizmet Şartlarımızı veya Oyun Kurallarımızı yasaklanmış botlar ve komut dosyaları kullanarak ihlal edip etmediğinizi belirlemek için otomatik bir araç ("Bot Tespit Aracı") kullanır. Bot Tespit Aracı, oyunlarımızı oynarken donanımınız tarafından üretilen verileri analiz ederek bize yardımcı olur. Bot Tespit Aracının oyundaki eylemlerinizin bir insan tarafından gerçekleştirilen eylemlerle uyuşmadığını belirlemesi durumunda otomatik olarak yasaklanmaya maruz kalabilirsiniz.

B) Oyun Forumları

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

InnoGames oyunlarının yanı sıra size oyun forumlarına katılma fırsatı da sunuyor. Forumları kullanmak için oyun hesabınızı kullanarak bir hesap oluşturmanız ve bir kullanıcı adı ve parola belirtmeniz gerekiyor. Forumlar kapsamında aşağıdaki veriler işlenmektedir:

Takma e-posta adresinin InnoGames tarafından otomatik olarak oluşturulduğunu ve başkaları tarafından görülemediğini unutmayın.

2. Veri işlemenin amacı

Bu verilerin toplanması size hizmet sunma, diğer kullanıcılarca tanınma ve moderasyon, hesap kişiselleştirme ve yönetimi amacıyla oyuncunun tanınması amacına hizmet eder.

Buna ek olarak, diğer kullanıcıları korumak veya devlet veya kamu güvenliğine yönelik tehditleri önlemek veya cezai suçları kovuşturmak için gerekli olması ve yasal veri koruma hükümlerinin buna izin vermesi hâlinde, kişisel bilgileriniz paylaşılacaktır. Korunmaya tabi menfaatleriniz yasal hükümlere uygun olarak göz önünde bulundurulacaktır. InnoGames'in yasal hükümler veya örneğin bir yargı kararı (ör. soruşturma makamlarına ifşa) uyarınca veri ifşa etmek zorunda kalabileceğini lütfen unutmayın. İfşa her zaman yalnızca gerekli olduğu ve yasal olarak izin verildiği veya öngörüldüğü ölçüde gerçekleşir.

3. Veri işleme ile ilgili yasal dayanak

Forum verilerinin işlenmesinin yasal dayanağı GDPR'ın sözleşmenin ifası ile ilgili Madde 6(1)(b)'dir.

Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1)(f)'de tanımlanmış meşru menfaatlerimizdir. InnoGames forumlardaki tüm bireysel oyuncu katkılarını muhafaza etme konusunda meşru bir menfaate sahiptir. Her bir katkı oyun ve topluluk hakkında değerli bilgiler sunar. Bu yorumların bir kısmını silmek sadece forumları okunamaz hâle getirmekle kalmaz, aynı zamanda diğer oyuncuların oyun hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilecek geçmiş bilgileri de siler.

InnoGames'in yasal olarak veri ifşa etmek zorunda olduğu durumlarda veri işlemenin yasal dayanağı GDPR Madde 6(1)(c)'de belirtilmiştir.

4. Verilerin saklanma süresi

Oyun hesabınızın silinmesi otomatik olarak forum hesabınızın da silinmesine yol açar. Ancak, forum hesabınızın silinmesi forumda kullanıcı olarak oluşturduğunuz içeriğin silinmesine yol açmaz.

6. İletişim formu, e-posta, destek aracı aracılığıyla sorular; yasal konular

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

İletişim, e-posta veya Destek aracı aracılığıyla sizden doğrudan bir talep aldığımızda, talebinize yanıt vermek için verilerinizi işlememiz gerekir. Talebinizin hukuk departmanının katılımını gerektirmesi durumunda verileriniz onlar tarafından da işlenecektir. Aynı şekilde, yasal bir meseleye veya anlaşmazlığa dahil olmanız durumunda hukuk departmanının verilerinizi işlemesi gerekebilir.

a) İletişim formu

Şirketimizin web sitesinde, bizimle elektronik olarak iletişime geçmek için kullanılabilecek bir iletişim formu mevcuttur. Bu seçeneği seçerseniz, giriş maskesine girilen veriler bize iletilecek ve saklanacaktır. Bu veriler şunlardır:

Ayrıca, mesajın gönderildiği noktada aşağıdaki veriler saklanır:

Verilerin işlenmesi için, başvuru süreci bağlamında bu Gizlilik Bildirimine atıfta bulunulur.

b) Email

Ayrıca, e-posta adreslerimiz aracılığıyla da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda, kullanıcının e-posta ile iletilen kişisel verileri saklanır.

c) Destek aracı

Hizmetimize entegre destek aracımız aracılığıyla da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda destek araı kullanıcı verilerinizi, destek talebinin içeriğini ve talebin zamanını da depolayacaktır.

Bu bağlamda üçüncü taraflara hiçbir veri aktarılmaz. Veriler yalnızca görüşmenin işlenmesi için kullanılır.

d) Hukuki konular

Hukuk departmanı InnoGames'in diğer departmanlarını desteklemektedir. Bu departman bağımsız olarak ya da diğer üçüncü taraf danışmanların yardımıyla çalışır. Hukuk departmanının davanıza dahil olması durumunda, işlenen veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir:

Hukuk departmanı tarafından işlenen tam kişisel veri türleri, ilgili olduğunuz konuya veya ihtilafa bağlıdır.

2. Veri işlemenin amacı

Kişisel verilerin işlenmesi, sorumlu departmanlar tarafından iletişim ve destek talebini işlememize hizmet eder.

İletişime geçmenizin hukuki bir mesele veya sizinle InnoGames arasındaki bir ihtilafla ilgili olması ve bu mesele veya ihtilafın hukuk departmanının ilgisini gerektirmesi durumunda, verilerinizin işlenmesi hukuki meselelerin veya ihtilafların giderilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, düzenleyici gerekliliklere uyulması ve ihtilaflara eşlik etmek ve müzakere etmek de dahil, mahkeme kararlarının ve hükümlerinin alınması ve yorumlanmasında iş birimlerinin desteklenmesi amacına hizmet edecektir.

Gönderme işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötüye kullanılmasını önlemeye ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamaya hizmet eder.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Bu veri işlemenin yasal dayanağı meşru menfaattir, Madde. 6(1)(f) GDPR.

Bir sözleşmenin imzalanması veya sözleşmenin uygulanmasına hizmet etmek amacıyla işlemenin yasal dayanağı bir sözleşmenin ifasıdır, GDPR Madde 6(1)(b).

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve/veya düzenleyici gerekliliklere uyulması amacıyla işlemenin yasal dayanağı, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesidir. 6(1)(c) GDPR.

Yasal taleplerin oluşturulması, savunulması veya uygulanması amacıyla işlemenin yasal dayanağı meşru menfaattir, Madde. 6(1)(f) GDPR.

4. Verilerin depolanma süresi

Veriler, toplanma amaçlarını yerine getirmek için artık gerekli olmadıkları anda silinir.

Yasal konuların veya ihtilafların yönetilmesi için kullanılan verilerin saklama süresi ya geçerli zaman aşımı süresine göre ya da Alman Mali Kanunu (Abgabenordnung) Bölüm 147 ve Alman Ticaret Kanunu (Handelsgesetzbuch) Bölüm 257 gibi kayıtların korunmasına ilişkin ilgili yasal yükümlülüklere göre belirlenir. Aynı verilerin bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen başka bir amaç için de kullanıldığı durumlarda, söz konusu amaca ilişkin saklama süresi de geçerlidir.

5. İtiraz ve kaldırma olasılığı

Bizimle iletişime geçtikten sonra herhangi bir zamanda, bir iletişim formu, e-posta veya destek aracı aracılığıyla yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme seçeneğiniz vardır. Böyle bir durumda, görüşme devam edemez ve endişeniz kesin olarak giderilemeyebilir. Bizimle iletişime geçtiğiniz sırada saklanan tüm kişisel verileri silmek isterseniz, hesabınızı https://goodbye.innogames.com/login adresinden kendiniz silme olanağına sahipsiniz. Ayrıca, üç yıl içinde bir oyuna veya oyun forumuna giriş yapmadıysanız hesabınızı otomatik olarak sileceğiz. Zorunlu yasal saklama gerekliliklerinin geçerli olması halinde bu durum geçerli olmayacaktır.

Bununla birlikte, verilerinizin sürekli olarak işlenmesinin yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerekli olduğu belirli durumlar olabileceğini ve bu durumlarda, Madde 17 (3) (e) ve Madde 17 (3) (e) uyarınca, itiraz etme ve silme talebinde bulunma hakkınızın olmayacağını unutmayın. 17(3)(e) ve GDPR Md. GDPR MADDE 21(1).

7. Haber bültenlerinin gönderilmesi

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Bültenimiz, ürün değişiklikleri ve yeni sürümler hakkında sizi bilgilendirmek, ürünlerimizi tanıtmak, harekete geçirici mesajlar oluşturmak ve oyunlarımıza daha fazla ilgi çekmek ve oyuncu abonelerine hediyeler dağıtmak içindir.

İzninizle, size haber bültenleri sağlamak ve bunların dağıtımını yönetmek ve analiz etmek için e-postanızı topluyoruz. Ayrıca, "Hemen çıkma listesi" olarak adlandırılan listenin bülten yönetiminin bir parçası olduğunu unutmayın. Geri dönen listeler, daha önce geri dönen veya haber bültenlerimizi alamayan e-posta adreslerinden oluşur. Bu adresleri posta listemizden çıkararak, haber bültenlerimizin teslim edilebilirliğini artırabilir ve bir gönderici olarak olumlu bir itibar sağlayabiliriz.

Haber bültenlerimiz, haber bülteni açıldığında haber bülteni göndericisinin sunucusu tarafından alınan piksel boyutunda bir görüntü (izleme pikselleri) içerir. Bu alımın bir parçası olarak, tarayıcınız veya işletim sisteminiz hakkındaki bilgilerin yanı sıra IP adresiniz, konumunuz ve alım zamanı gibi teknik bilgiler toplanır. Bu bilgiler anonimleştirilir ve bireyden bağımsız olarak değerlendirilir.

2. Veri işlemenin amacı

Bu veri işlemenin amacı, size haber bültenlerimizi sağlamak ve bunların dağıtımını yönetmektir. Bu, bültenin teslim edilemediği e-postaların bir listesini içeren ve "Bouncing listesi" olarak adlandırılan bülten teslim başarı oranına ilişkin bilgileri içerir.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Bu veri işlemenin yasal dayanağı onaydır, Madde. 6(1)(a) GDPR.

4. Verilerin depolanma süresi

E-postanızı, bülten abonesi olduğunuz sürece size bülten göndermek amacıyla saklıyoruz. İzninizi iptal ettiğinizde e-postanıza artık haber bültenleri gönderilmeyecektir.

5. İtiraz ve kaldırma imkanı

Haber bülteninin gönderilmesi ve alınması izninize bağlı olduğundan, verilerinizin toplanması ve saklanması için verdiğiniz bu izni, nedenlerini belirtmeksizin istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu amaçla, haber bültenlerimizin sonunda bulunan abonelikten çıkma bağlantısını da kullanabilirsiniz.

Ayrıca, oyunlarımızdan herhangi birinin içindeki Veri Kullanım Penceresinde "Ayarlar" altında haber bültenlerini almaktan vazgeçme seçeneğiniz vardır.

8. Anlık bildirimlerin gönderilmesi

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Cihazınızda uygun ayarları seçtiyseniz, InnoGames mobil cihazınıza anlık bildirimler göndererek size oyunlar ve diğer ilgili haberler için güncellemeler sağlayabilir.

2. Veri işlemenin amacı

Anlık bildirimler, doğrudan mobil cihazınızda görüntülenen özel bildirimlerdir. Bildirimler, örneğin oyundaki binalarınızdan birinin tamamlandığı bilgisini içerir. Kural olarak, anlık bildirimler temel konulara odaklanan kısa mesajlar içerir.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Bu veri işlemenin yasal dayanağı sözleşmenin ifasıdır, Madde. 6(1)(b) GDPR.

4. Verilerin depolanma süresi

Mesajlar anlık ağ geçidimizde 21 güne kadar saklanır. Mesajlar ayrıca anonimleştirilmiş bir şekilde etkinlik takip sistemimizde belirsiz bir süre boyunca saklanmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla, mesajlar mobil cihazınızın tedarikçisi tarafından saklanabilir.

5. İtiraz ve kaldırma olasılığı

Anlık bildirimleri aşağıdaki şekilde kapatabilirsiniz:

a) Android

"Ayarlar" > "Uygulamalar ve bildirimler" > "Bildirimler" > "Uygulama bildirimleri" > "uygulamanın adı"nı açın. Bu ekranda Anlık Bildirimlerin size gösterilip gösterilmeyeceğini ve nasıl gösterileceğini kontrol edebilirsiniz.

b) iOS

"Ayarlar" > "Bildirimler" > "uygulamanın adı"nı açın. Bu ekranda Anlık Bildirimlerin size gösterilip gösterilmeyeceğini ve nasıl gösterileceğini kontrol edebilirsiniz.

c) Veri Kullanım Penceresi

Ayrıca, oyunlarımızın içindeki Veri Kullanım Penceresinde "Ayarlar" altında anlık bildirimleri almaktan vazgeçme seçeneğiniz vardır.

9. Çerezlerin kullanımı

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde en alakalı bilgileri ve en iyi hizmeti almanızı sağlamak için çerezler kullanılarak veriler toplanacaktır. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmamız için bize (ve diğer yetkili üçüncü taraflara) yardımcı olur ve ayrıca hizmetimizi geliştirmemize ve istediğinizi kolayca bulmanızı sağlamamızı sağlar.

Çerezler, bir web sunucusundan tarayıcınıza gönderilen ve web sitesinin cihazınızı tanıyabilmesi için cihazınızda depolanan küçük veri parçalarıdır (metin dosyaları). Kalıcı (veya "kalıcı") ve geçici (veya "oturum") çerezler olmak üzere iki tür çerez vardır. Kalıcı çerezler, daha uzun bir süre boyunca bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda bir dosya olarak saklanır. Oturum çerezleri, web sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza geçici olarak yerleştirilir, ancak tarayıcıyı kapattığınızda silinir. Çerezleri kabul etmek istemiyorsanız, web tarayıcılarınızın güvenlik tercihlerindeki ayarları değiştirebilirsiniz, bu konuda daha fazla bilgi için aşağıya bakınız.

Biz ve hizmet sağlayıcılarımız aşağıdaki çerez kategorilerini kullanabiliriz:

a) Temel Çerezler

Bu çerezler, Hizmetlerimizi sunabilmemiz için kesinlikle gereklidir. Örneğin, Hizmetlerimizi sunabilmemiz için Sitemizi kullandıklarında üyelerimizin kimliğini doğrulamak ve tanımlamak için bu çerezleri kullanabiliriz. Bu çerezler olmadan sizi tanıyamayız ve Hizmetlerimize erişemezsiniz. Ayrıca Hüküm ve Koşullarımızı uygulamamıza ve Hizmetlerimizin güvenliğini sağlamamıza yardımcı olurlar.

b) İşlevsellik Çerezleri

Bu çerezler kesinlikle gerekli değildir, ancak web sitemizdeki çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirmemizi sağlar. Örneğin, tercihlerinizi hatırlamamızı sağlarlar ve örneğin Hizmetlerimize kaydolurken daha önce sağladığınız bilgileri tekrar girmeniz gerekmez. Bu çerezleri, hizmetlerimizi iyileştirmek ve pazar araştırması yapmak amacıyla ziyaretçilerimizin Hizmetlerimizi kullanımı hakkında bilgi (ör. popüler sayfalar, görüntüleme kalıpları, tıklamalar) toplamak için de kullanırız. Bu çerezleri silmeyi seçerseniz, Hizmetlerimizin sınırlı işlevselliğine sahip olursunuz.

c) Reklam Çerezleri

Bu çerezler, hem web sitemizde hem de web sitemiz dışında size daha uygun reklamlar sunmak için web sitelerimizi kullanımınızla ilgili bilgileri (örneğin, ziyaret ettiğiniz sayfalar veya reklamlara verdiğiniz yanıtlar) kullanır. Bu tür reklamlar "ilgi alanına dayalı reklamcılık" olarak adlandırılır. Bu tür çerezlerin birçoğu hizmet sağlayıcılarımıza aittir. Üçüncü taraf reklamverenler için aşağıya bakın.

2. Veri işlemenin amacı

Çerezlerden gelen bilgileri, web sitemizi kullanıcı dostu hale getirmek ve size kişiselleştirme özellikleri (birinci taraf çerezleri) sunmak için kullanıyoruz. Çerezlerden alınan bilgileri, web sitelerinde sağladıkları hizmetleri sunmak için çeşitli yetkili üçüncü taraflara da aktarabiliriz (üçüncü taraf çerezleri).

Bilgileri yeniden girmek zorunda kalmadan web sitemizdeki sayfalar arasında geçiş yapmanızı sağlamak için oturum çerezlerini kullanabiliriz.

Kalıcı çerezler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanılır:

Biz (ve yetkili üçüncü taraflarımız) hem kalıcı çerezlerden hem de oturum çerezlerinden elde edilen kişisel olmayan bilgileri istatistiksel amaçlarla aşağıdaki şekilde kullanabiliriz:

Aşağıdaki işlevleri sağlamak için kendi çerezlerimizi ayarlar ve okuruz (birinci taraf çerezleri):

a) Beni Hatırla Çerezleri

Size 'beni hatırla' işlevselliği sağlamak için: Kullanıcıların bu çerez aracılığıyla oyuna giriş yapmasını sağlıyoruz. Bu durum, manuel oturum açma sırasında "Beni Hatırla" seçimi kaldırılarak devre dışı bırakılabilir. "Beni Hatırla" işlevini seçerseniz, kullandığınız cihaza kalıcı bir çerez yüklenir, böylece Hizmetlere göz atarken tekrar giriş yapmanız gerekmez. Bir Hizmetten çıkış yaparsanız, çerez tekrar silinir.

b) Dil Sürümü Çerezi

Oyunun doğru dil sürümünün size gösterilmesi için.

c) Portal Çerezi

Açılış sayfalarımızı optimize etmemiz ve pazarlamamızı geliştirmemiz için: ziyaret ettiğiniz açılış sayfasının ayrıntılarını ve bir tanımlayıcıyı bir çerezde saklarız.

d) 3. Taraf Alıntı Çerezi

Üçüncü taraf izleme parçacıkları ve çerezler hakkındaki kararınızı kaydetmek için bir çerez ayarlıyoruz.

Hizmetlerimiz kapsamında çeşitli üçüncü taraf çerezleri de kullanıyoruz. Bu çerezler ilgili siteler tarafından yönetilir ve bizim tarafımızdan kontrol edilmez. Bu çerezlerden bazılarının kurulumunu genel tarayıcı ayarlarınızdan kapatabilirsiniz, diğerleri için ilgili web sitelerine gitmeniz ve sağlanan talimatları izlemeniz gerekecektir.

Örneğin, Hizmetlerimize erişmek için hangi dil sürümünü kullandığınız kontrol edilir. Hizmetlerimizden ortaklarımızdan biri aracılığıyla haberdar olduysanız, ortağın kim olduğuna ilişkin bilgileri saklarız.

Üçüncü taraf reklamcılar: Hizmetlerimizde reklam sunmak için reklamverenleri, üçüncü taraf reklam ağlarını ve diğer reklam şirketlerini kullanabiliriz. Bu tür reklam şirketlerinin, bu tür reklam şirketlerinin size ürün veya hizmet pazarlamasını sağlamak, tarayıcınıza hangi reklamların sunulduğunu ve bu tür reklamlar sunulduğunda hangi web sayfalarını görüntülediğinizi izlemek için Hizmetlerimize veya diğer sitelere yaptığınız ziyaret hakkında bilgi toplayabileceğini lütfen unutmayın. Üçüncü taraf reklamcılar tarafından bilgilerin toplanması ve kullanılmasının bu Gizlilik Bildirimi kapsamında olmadığını lütfen unutmayın.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Bu veri işlemenin yasal dayanağı meşru menfaattir, GDPR md. 6(1)(f) GDPR.

4. Verilerin depolanma süresi

Veriler, toplanma amacını yerine getirmek için artık gerekli olmadıkları anda silinir.

5. İtiraz ve kaldırma olasılığı

Bu çerezlerin bilgisayarınızda depolanmasını istemiyorsanız veya depolanmaları hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız, tarayıcı ayarlarınızda "çerezleri kabul etme" seçeneğini belirleyerek veya web sitesine ilk ziyaretinizde üçüncü taraf izleme kullanımını reddederek tarayıcı yazılımınızda ilgili bir ayarlama yaparak çerezlerin yüklenmesini önleyebilirsiniz. Tarayıcı üreticinizin talimatları size bunun nasıl çalıştığına dair daha fazla ayrıntı verecektir. Ancak, çerezleri engelleyerek web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

a) Android

"Ayarlar" > "Gizlilik" > "Reklamlar"ı açın. Bu ekranda, bu cihazda reklam kişiselleştirmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ve nasıl gerçekleşeceğini kontrol edebilirsiniz.

b) iOS

"Ayarlar" > "Gizlilik ve Güvenlik" > "İzleme"yi açın. Bu ekranda, uygulamaların sizi diğer şirketlerin uygulamalarında ve web sitelerinde izleyip izleyemeyeceğini ve nasıl izleyebileceğini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, "Ayarlar" > "Gizlilik" Güvenlik" > "Apple Reklamcılığı"nı açın. Bu ekranda Apple'ın size kişiselleştirilmiş reklamlar gösterip göstermeyeceğini ve nasıl göstereceğini kontrol edebilirsiniz.

c) Veri Kullanım Penceresi

Ayrıca, oyunlarımızdan herhangi birinin içindeki Veri Kullanım Penceresinde "Ayarlar" altında üçüncü taraf izlemeyi kullanmamayı tercih etme seçeneğiniz vardır.

10. Üçüncü taraf analiz hizmetlerinin kullanımı

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

a) Oyun analizi hizmetleri

Hizmetlerimizi kullandığınızda, InnoGames ve üçüncü taraf analiz hizmeti ortaklarımız kişisel verileri toplar. Bu, tarayıcınızın önbelleğine bir çerez yerleştirerek veya Ortaklarımıza bilgi gönderen uygulamalarımıza gömülü bir SDK aracılığıyla yapılır. Bu veriler genellikle IP adresinizi ve oyun içi etkinlikleri içerir.

b) Diğer analiz hizmetleri

Şirket web sitemizin "Kariyer" bölümünü ve LinkedIn şirket sayfamızı ziyaret ettiğinizde, InnoGames ve üçüncü taraf analiz hizmeti ortaklarımız kişisel verileri toplar. Bu, LinkedIn sunucuları ile iletişim kuran tarayıcınızın önbelleğine bir çerez yerleştirerek yapılır. LinkedIn kullanıcısıysanız, LinkedIn kişisel verilerinizin anonimleştirilmiş bir özetini istatistiksel amaçlarla bize iletecektir.

2. Veri işlemenin amacı

a) Oyun analizi hizmetleri

InnoGames bu üçüncü taraf analiz hizmetlerini dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, InnoGames'in Hüküm ve Koşullarının ihlallerini tespit etmek, kullanıcı ile ilgili etkinlik istatistikleri oluşturmak için oyun içi olayları izlemek, farklı cihaz sürümlerindeki performansı ve oyuncuların sürüm değişikliklerine tepkisini ve mevcut oyun sürümünün kararlılığını ve uyumluluğunu ölçmek için kullanır.

b) Diğer analiz hizmetleri

InnoGames, iş ilanlarının etkinliğini yönetmek ve analiz etmek ve şirket web sitemizin Kariyer bölümünün kullanıcı deneyimini geliştirmek için bu üçüncü taraf analiz hizmetlerinden yararlanır. Ayrıca, toplanan veriler pazarlama kampanyalarının performansını analiz etmek ve performans raporları oluşturmak için kullanılır.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

a) Oyun analizi hizmetleri için veri işlemenin yasal dayanağı sözleşmenin ifasıdır, Madde. 6(1)(b) GDPR.
b) Diğer analiz hizmetleri için veri işlemenin yasal dayanağı meşru menfaatlerdir, Madde. 6(1)(f) GDPR.

4. Verilerin depolanma süresi

Veriler, Hizmetin kullanım süresi boyunca tarafımızca saklanacaktır. Ortaklarımız, sorgulama bilgilerini, analiz Bilgilerini ve iletişim bilgilerini iş amaçları için gerekli olduğu sürece ve daha sonra kayıt tutma konuları için gerektiği kadar saklayacaktır.

5. Veri alıcıları

11. Üçüncü taraf müşteri destek hizmetlerinin kullanımı

1. İşlemenin tanımı ve kapsamı

InnoGames'in oyun destek kanallarının yanı sıra, InnoGames, oyuncularımızla iletişim kurmak ve etkileşimde bulunmak ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tanıtmak için kullandığımız çeşitli sosyal medya ağlarında aktif bir profil sürdürmektedir. InnoGames, bu etkileşimleri yönetmek ve bizimle olan tüm iletişiminizi karşılamak için üçüncü taraf müşteri destek hizmetlerinden yararlanır. InnoGames ayrıca, sosyal ağ yayınlarımızdaki bağlantıların kısaltılmış versiyonlarını dahil ederek önemli bildirimlerin iletişimini kolaylaştırmak için bu tür müşteri destek hizmetlerini kullanır.

Ayrıca InnoGames, bize yabancı dillerde gönderilen mesajların içeriğini çevirmek için makine çevirisi araçları kullanır. Hizmet sağlayıcılara aktarılan veriler mesajınızın içeriğiyle sınırlı olacak ve yalnızca çeviri amacıyla gerekli olduğu sürece saklanacaktır.

2. Veri işlemenin amacı

InnoGames, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve sizinle iletişimimizi yönetmek için bu üçüncü taraf müşteri hizmetleri araçlarını kullanır.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Bu veri işlemenin yasal dayanağı meşru menfaattir, Madde. 6(1)(f) GDPR.

4. Verilerin depolanma süresi

Veriler, daha önce silinmesini talep etmediğiniz sürece, toplanma amacını yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklanacaktır.

5. Veri alıcıları

12. Üçüncü taraf e-posta hizmetlerinin kullanımı

1. İşlemenin tanımı ve kapsamı

Bizden haber bültenleri almak için kayıt yaptırdıysanız veya oyundaki ilerlemeniz veya şifrenizin sıfırlanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hesabınız hakkında sizinle e-posta yoluyla iletişim kurmamız gerekiyorsa, bu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar aracılığıyla gerçekleşecektir. Haber bültenlerinin gönderilmesini yönetmek için e-postalar, haber bülteni açıldığında hizmet sağlayıcı sunucusu tarafından alınan piksel boyutunda bir görüntü (piksel kodu) içerir. E-posta iletişiminin işlenmesi için InnoGames, hesap adınızı ve e-postanızı üçüncü taraf e-posta hizmetleriyle paylaşır.

2. Veri işlemenin amacı

InnoGames, size haber bültenleri sağlamak ve sizinle e-posta yoluyla iletişim kurmak için bu üçüncü taraf hizmetlerinden yararlanır.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Haber bültenleri göndermek amacıyla işlemenin yasal dayanağı rızadır, Madde. 6(1)(a) GDPR. Hesapla ilgili iletişim amacıyla verilerin işlenmesinin yasal dayanağı bir sözleşmenin ifasıdır, Madde. 6(1)(b) GDPR.

4. Verilerin depolanma süresi

Veriler, haber bültenimizi almak için kaydolduğunuz veya bizde bir hesap tuttuğunuz sürece saklanacak ve onayınızı geri çektiğiniz veya verilerinizin silinmesini talep ettiğiniz anda silinecektir.

5. Veri alıcıları

13. Üçüncü taraf oturum açma hizmetlerinin kullanımı

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Oyunlarımız, üçüncü taraf oturum açma hizmetleri aracılığıyla Hizmetlerimize giriş yapma imkanı sunar. Bunları kullanırsanız, Hizmetlerimiz için ek bir kayıt gerekli değildir. Hesabınızla giriş yapabileceğiniz harici bir hizmete yönlendirileceksiniz. Bu, harici hizmetteki hesabınızı Hizmetlerimizdeki bir konuk hesabıyla ilişkilendirir. Bağlantı aracılığıyla, harici hizmetten otomatik olarak kişisel veriler alırız. Aşağıdaki veriler bize aktarılır: Harici hizmete kaydolmak için kullandığınız e-posta adresiniz ve kimlik doğrulama sırasında paylaşmayı seçtiğiniz tüm ek bilgiler. Apple ile Oturum Açma özelliğini kullanırken ayrıca gerçek e-posta adresinizi mi yoksa hesabınıza bağlanan rastgele oluşturulmuş bir e-posta adresini mi alacağımızı seçebilirsiniz.

2. Veri işlemenin amacı

Üçüncü taraf oturum açma hizmetleri, Hizmetlerimizde yeni bir hesap oluşturmak istemeyen yeni kullanıcılar için oturum açmayı basitleştirmemize yardımcı olur.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Bu işlemenin yasal dayanağı sözleşmenin ifasıdır, GDPR md. 6(1)(b) GDPR.

4. Verilerin depolanma süresi

Veriler, Hizmetlerimizdeki hesabınız var olduğu sürece saklanır.

5. İtiraz ve silme

Üçüncü taraf oturum açma hizmetindeki hesabınızın Hizmetlerimizdeki misafir hesabınızla bağlantısını kaldırarak bu işleme itiraz edebilirsiniz. Aşağıda Bölüm 21'de açıklandığı şekilde hesabınızı silerek Hizmetlerimizde işlenirken saklanan tüm verileri silebilirsiniz.

6. Veri alıcıları

14. Üçüncü taraf pazar araştırma hizmetlerinin kullanımı

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

InnoGames, tercihlerinizi daha iyi anlamak için üçüncü taraflarca sunulan pazar araştırma araçlarından yararlanır. Oyunlarımızı oynarken tercihlerinizin ne olduğunu ne kadar iyi anlarsak, sunduğumuz hizmetler sizin için o kadar cazip olacaktır. Pazar araştırmamız, seçimlerinizin kaydedileceği ve sizden hangi uygulama özelliklerinin size daha çekici geldiği konusunda fikir vermenizin isteneceği bir uygulama mağazası optimizasyon testi şeklinde olabilir veya sadece bir ankete katılmanızı ve oyunlarımızdaki deneyiminizi bizimle paylaşmanızı isteyebiliriz. Pazar araştırmamıza katıldığınızda, biz ve Ortaklarımız teknik, cihaz, kullanım verilerinizi ve bize verdiğiniz yanıtları toplarız. Bu, sunduğumuz hizmetleri nasıl geliştirebileceğimizi belirlememize yardımcı olur.

2. Veri işlemenin amacı

InnoGames, mevcut ve/veya gelecekteki ürünlerini geliştirmek amacıyla pazar araştırması yapmak için bu hizmetlerden yararlanır.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Kişisel verilerinizin pazar araştırması amacıyla işlenmesinin yasal dayanağı meşru menfaattir, Madde. 6(1)(f) GDPR.

4. Verilerin depolanma süresi

Veriler, daha önce silinmesini talep etmediğiniz sürece, toplanma amacını yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklanacaktır.

5. Veri alıcıları

15. Üçüncü taraf ödeme hizmetlerinin kullanımı

1. İşlemenin tanımı ve kapsamı

InnoGames, ücretsiz oyun hizmetlerimize ek olarak oyuncularımıza premium hizmetler de sunmaktadır. InnoGames'in premium hizmetlerinden birini satın almaya karar vermeniz durumunda. InnoGames kişisel ve/veya faturalandırma ile ilgili verilerinizi bu ödeme ortaklarına aktaracaktır. Bu, sözleşmenin yerine getirilmesi, ödeme işlemleri ve diğer kullanıcıların korunması için gereklidir ve yasal olarak izin verilmiş veya öngörülmüştür.

Ayrıca, diğer kullanıcıları korumak veya devlet veya kamu güvenliğine yönelik tehditlere karşı koymak veya cezai suçları kovuşturmak için gerekli olması ve yasal veri koruma hükümlerinin izin vermesi halinde kişisel bilgileriniz paylaşılacaktır. Korunabilir menfaatleriniz yasal hükümlere uygun olarak değerlendirilecektir. InnoGames'in yasal hükümler veya örneğin bir yargı kararı (örneğin, soruşturma makamlarına ifşa) nedeniyle verileri ifşa etmek zorunda kalabileceğini lütfen unutmayın. İfşaat her zaman yalnızca gerekli olduğu ve yasal olarak izin verildiği veya öngörüldüğü ölçüde gerçekleşir.

2. Veri işlemenin amacı

InnoGames, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için üçüncü taraf ödeme hizmetlerinden yararlanır. Ödemenin gecikmesi durumunda, ödenmemiş borcu tahsil etmek için bir borç tahsilat ajansını veya bir avukatı görevlendirebiliriz.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Bu veri işlemenin yasal dayanağı sözleşmenin ifasıdır, Madde. 6(1)(b) GDPR.

4. Verilerin depolanma süresi

Kişisel ve/veya faturalandırma ile ilgili verileriniz, anonimleştirme işlemine tabi tutulmadan önce InnoGames tarafından satın alma tarihinden itibaren en fazla 3 yıl boyunca saklanacaktır. Verileriniz anonim hale getirildikten sonra, verileriniz yasal ve kanuni amaçlar için 10 yıla kadar saklanacaktır.

5. Veri alıcıları

16. Üçüncü taraf sosyal ağların kullanımı

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

InnoGames çeşitli sosyal ağlarda yer almaktadır. Sosyal medyayı farklı amaçlar için kullanıyoruz: şirketimizi tanıtmaktan ekibimizin bir parçası olmak için iyi yetenekler edinmeye, topluluklarımızı oluşturmaya ve yönetmeye ve ayrıca oyunlarımızı size pazarlamaya kadar. Sosyal ağlar, web sitelerini veya beğen düğmeleri, banner reklamlar vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere entegre sosyal medya içeriğine sahip siteleri ziyaret ettiğinizde kullanıcı davranışınızı kapsamlı bir şekilde analiz edebilir, bu nedenle sosyal medya varlıklarımızı ziyaret etmek veri gizliliği ile ilgili çeşitli süreçleri tetikleyecektir. Ayrıntılar için lütfen ilgili sosyal medya portallarının kullanım koşullarına ve veri gizliliği politikalarına bakın.

2. Veri işlemenin amacı

InnoGames, ürün ve İK pazarlaması, müşteri ilişkileri yönetimi ve topluluğumuzu oluşturmak ve büyütmek için üçüncü taraf sosyal ağlardan yararlanır.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Bu veri işlemenin yasal dayanağı meşru menfaattir, Madde. 6(1)(f) GDPR.

4. Verilerin depolanma süresi

Veriler, daha önce silinmesini talep etmediğiniz sürece, toplanma amacını yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklanacaktır.

5. Veri alıcıları

17. Üçüncü taraf kullanıcı edinme hizmetlerinin kullanımı

1. İşlemenin tanımı ve kapsamı

InnoGames, Hizmetlerimizi tanıtmak için dijital reklamlara güvenir. Banner, interstisyel veya video reklamlarımızı göstermek için çeşitli reklam ağları kullanıyoruz. Oyunumuzu yüklediğinizde ortaklarımıza ödeme yapılır, bu nedenle reklamımıza tıkladığınızda ve uygulamamızı yüklediğinizde hem InnoGames hem de ortaklar, daha sonra ödenmesi gereken tazminat miktarını belirlemek için birbirleriyle karşılaştırmak üzere verilerinizi toplar. Verileriniz, Hizmetlerimize yerleştirilen reklam ağının çerezi veya SDK'sı tarafından toplanır.

2. Veri işlemenin amacı

InnoGames, oyuncu tabanımızı büyütmek ve InnoGames'in ürünleri arasında çapraz satış sağlamak için bu hizmetlerden yararlanır.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Bu veri işlemenin yasal dayanağı meşru menfaattir, Madde. 6(1)(f) GDPR.

4. Verilerin depolanma süresi

Veriler, daha önce silinmesini talep etmediğiniz sürece, toplanma amacını yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklanacaktır.

5. Veri alıcıları

18. Üçüncü taraf video reklam hizmetlerinin kullanımı

1. İşlemenin tanımı ve kapsamı

Oyunlarımızın indirilmesi ve oynanması genellikle ücretsiz olduğundan, oyunlarımızı sürdürebilmek ve sürekli geliştirebilmek için içlerinde reklamlar göstererek onlardan para kazanıyoruz. Reklamları görüntülerken, oyunlarımızda reklamları sunmak için üçüncü taraf reklam şirketlerini kullanırız. Reklam şirketleri reklamlarını göstermemiz için bize ödeme yapmaktadır ve bu da size oyunu ücretsiz olarak sunmamızı sağlamaktadır. Bunun dışında, normalde ödemeniz gereken bir özellik için ödeme yapmak yerine size bir reklam izleme imkanı da verebiliriz. Üçüncü taraf reklam şirketleri, size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak ve aynı zamanda video reklamı tıklayıp izlemediğinizi bilmek için IP adresi, coğrafi konum ve dil ayarları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bazı kişisel bilgilerinizi toplayabilir ve kullanabilir. Aynı reklamın kaç kez sunulduğu ve görüntülendiği de dahil olmak üzere, bu oyun içindeki reklam dağıtımını yönetmek ve ölçmek için kişisel olarak tanımlanamayan bilgiler toplanabilir.

2. Veri işlemenin amacı

Veriler, ilginizi çeken mal ve hizmetler hakkında reklamlar sunmak için tarafımızdan işlenir. Mobil oyunlarımızı ücretsiz olarak sunuyoruz, bu nedenle bu reklamlar en kaliteli ücretsiz oyunları yapmaya ve güncellemeye devam etmemizi sağlar, bu da hem bizim hem de ücretsiz oyun oynamak istiyorsanız sizin meşru bir menfaatinizdir. Reklam göstermezsek, oyunları size ücretsiz olarak sunmaya devam etmek için yeterli para kazanamayız. Kişisel verilerinizin reklam amacıyla işlenmesini istemiyorsanız lütfen oyunlarımızı oynamayın.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

a) iOS ve tarayıcı

Kişiselleştirilmiş Reklamlar: Kişisel verilerinizin (özellikle IDFA'nızın) iOS'ta kişiselleştirilmiş reklamlar için işlenmesinin yasal dayanağı sizin izninizdir; bu, Madde. 6(1)(a)GDPR, oyunun başlangıcında açılır pencere aracılığıyla izlemeye izin vererek bize verdiğiniz izinden oluşmaktadır.

Onayınızı gelecek için geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde iptal edebilirsiniz:

iOS: Oyunun başlangıcında açılan onay penceresinde "Uygulamaya İzlememesini Sor" seçeneğini seçin (sistem ayarlarınızda izlemeyi zaten devre dışı bırakmadıysanız). Onayınızı daha sonra geri çekmek isterseniz: "Ayarlar" > "Gizlilik ve Güvenlik" > "İzleme"yi açın. Bu ekranda, uygulamaların sizi diğer şirketlerin uygulamalarında ve web sitelerinde izleyip izleyemeyeceğini ve nasıl izleyebileceğini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, "Ayarlar" > "Gizlilik" Güvenlik" > "Apple Reklamcılığı"nı açın. Bu ekranda Apple'ın size kişiselleştirilmiş reklamlar gösterip göstermeyeceğini ve nasıl göstereceğini kontrol edebilirsiniz.

Tarayıcı: Oyunun Veri Kullanımı Penceresinde "Üçüncü taraf tarayıcı çerezlerine ve piksellerine izin ver" seçimini kaldırın.

Kişiselleştirilmemiş Reklamlar: Kişisel verilerinizi kişiselleştirilmemiş reklamlar göstermek için işlemenin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1)(f) uyarınca meşru menfaatimizdir. Oyunlarımızı ücretsiz olarak sunuyoruz. Bunu yapmaya devam edebilmek için oyunlarımızda reklam şirketlerinin bize ödeme yaptığı reklamlar gösteriyoruz. Bu olmasaydı, oyunlarımızı oynamanız için sizden ücret talep etmek zorunda kalırdık. Size oyunlarımızı ücretsiz olarak sunmaya devam edebilmek ve böylece piyasadaki diğer şirketlerle rekabet edebilmek ve ne kadar para harcayabileceğine bakılmaksızın geniş bir kitlenin keyif alabileceği harika ve eğlenceli oyunlar yaratabilmek için kişiselleştirilmemiş reklamlar göstermek amacıyla verilerinizi işlemek meşru menfaatimizdir. Bu menfaat, verilerinizin reklam göstermek için işlenmesini istemiyorsanız, olası bir karşıt menfaatinizden daha ağır basar. Ne yazık ki, kişisel verilerinizin bir kısmını bu amaçla işlemeden reklamları verimli bir şekilde görüntülemek teknik olarak mümkün değildir. Kişiselleştirilmiş olmayan reklamlar göstermemiz için kişisel verilerinizin işlenmesini istemiyorsanız lütfen oyunlarımızı oynamayın.

b) Android ve Fire OS

Kişiselleştirilmiş ve Kişiselleştirilmemiş Reklamlar: Kişisel verilerinizi kişiselleştirilmiş reklamların yanı sıra kişiselleştirilmemiş reklamları görüntülemek için işlemenin yasal dayanağı meşru menfaatimizdir, GDPR Madde 6(1)(f)). Oyunlarımızı ücretsiz olarak sunuyoruz. Bunu yapmaya devam edebilmek için oyunlarımızda reklam şirketlerinin bize ödeme yaptığı reklamlar gösteriyoruz. Bu olmasaydı, oyunlarımızı oynamanız için sizden ücret talep etmek zorunda kalırdık. Size oyunlarımızı ücretsiz olarak sunmaya devam edebilmek ve böylece piyasadaki diğer şirketlerle rekabet edebilmek ve ne kadar para harcayabileceğine bakılmaksızın geniş bir kitlenin keyif alabileceği harika ve eğlenceli oyunlar yaratabilmek için kişiselleştirilmemiş reklamlar göstermek amacıyla verilerinizi işlemek meşru menfaatimizdir.

Kişisel verilerinizin kişiselleştirilmiş reklamlar için işlenmesini aşağıdaki şekilde devre dışı bırakabilirsiniz:

Android: "Ayarlar" > "Gizlilik" > "Reklamlar"ı açın. Bu ekranda, cihazdaki reklam kişiselleştirmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ve nasıl gerçekleşeceğini kontrol edebilirsiniz.

Fire OS: "Ayarlar" > "Güvenlik ve Gizlilik" > "Reklam Kimliği" > "İlgi Alanına Dayalı Reklamlar"ı açın. Bu ekranda, cihazdaki reklam kişiselleştirmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ve nasıl gerçekleşeceğini kontrol edebilirsiniz.

Kişiselleştirilmemiş reklamlar gösterdiğimizde kişisel verilerinizin işlenmesini devre dışı bırakmak maalesef mümkün değildir. Kişiselleştirilmemiş reklamlar konusunda, bu tür reklamları görüntülemek için verileri işlemeye yönelik meşru menfaatimiz (yukarıya bakın), sizin olası bir aykırı menfaatinizden daha ağır basmaktadır. Ne yazık ki, kişisel verilerinizin bir kısmını bu amaçla işlemeden reklamları verimli bir şekilde görüntülemek teknik olarak mümkün değildir. Kişiselleştirilmiş olmayan reklamlar göstermemiz için kişisel verilerinizin işlenmesini istemiyorsanız lütfen oyunlarımızı oynamayın.

4. Verilerin depolanma süresi

Veriler, hesabınızı bizde tuttuğunuz sürece saklanacaktır. Misafir olarak oynayarak, yani e-postanızı bize kaydettirmemiş ve onaylamamış olsanız bile, yine de bizde bir hesabınız ("Misafir Hesabı") olduğunu unutmayın. Ayrıca, hesabınız 3 yıl kullanılmadığında veya Bölüm 20'de açıklandığı gibi aktif olarak silinmesini talep etmeniz halinde daha erken silinecektir.

5. Veri alıcıları

19. Diğer üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımı

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

InnoGames, şirket web sitemizi barındırmak ve Hizmetlerimizle etkileşiminizi yönetmek için farklı üçüncü taraf hizmetlerinden yararlanır. İlgili bir harita içeren sayfalarımızdan birine erişmeniz durumunda, harita içeriği Google sunucularından alınır. Google hesabınızla oturum açtıysanız, Google tarama davranışınızı diğer bilgilerle birleştirebilir. Bir form veya bilgi girmenin başka bir yolunu içeren bir Hizmete eriştiğinizde, Google'ın sunucularından bir CAPTCHA alınır. CAPTCHA, insan mı yoksa makine mi olduğunuzu anlamak için çeşitli özelliklere (ör. IP adresi, kalış süresi, fare hareketleri) dayalı olarak giriş davranışınızı analiz eder.

2. Veri işlemenin amacı

InnoGames, şirket web sitesini barındırmak, son kullanıcılara iletişim formu hizmetleri sunmak, açık pozisyonları görüntülemek ve başvuruları yönetmek, son kullanıcıların web sitelerimizle etkileşimini yönetmek ve web sitemizi dolandırıcılık ve spam'den korumak için üçüncü taraf hizmet sağlayıcıdan yararlanır.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Web sitelerimiz aracılığıyla bizimle etkileşim kurma amacıyla veri işlemenin yasal dayanağı meşru menfaattir, Madde 6(1)(f) GDPR.

InnoGames'te bir pozisyon için başvurunuzu yönetmek amacıyla veri işlemenin yasal dayanağı onaydır, Madde. 6(1)(a) GDPR.

4. Verilerin depolanma süresi

Veriler, daha önce silinmesini talep etmediğiniz sürece, toplanma amacını yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklanacaktır.

5. Veri alıcıları

20. Grup İşbirlikleri

I - Ortak Kontrolörlük

Ortak kontrolörlük ne anlama geliyor?

Bazı durumlarda MTG ve/veya bir Grup Şirketi ile işbirliği yaptığımızda, belirli kişisel verilerinizin işlenip işlenmeyeceğini ve nasıl işleneceğini birlikte belirleriz. Böyle bir durumda, ilgili şirketlerin her biri bunu yaparken verilerinizin kontrolörüdür ve çalışma ilişkisi ortak kontrolörlük olarak adlandırılır. MTG ve tüm Grup Şirketleri ile ortak kontrolümüze ilişkin kuralların belirlendiği ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nde veya Avrupa Birliği ile aynı veri koruma seviyesine sahip olduğu düşünülen bir ülkede yerleşik olmayan Grup Şirketi ile aramızda transfer edildiğinde Avrupalı oyuncuların kişisel verilerinin yeterince korunmasını sağlayan standart sözleşme maddeleri olarak adlandırılan bir anlaşma imzaladık.

A) Birleşme ve Devralmalar

1. İşlemenin tanımı ve kapsamı

MTG, Grup Şirketleri ve biz, bir şirket satın alırken veya satarken birbirimize destek olabiliriz. Bu tür durumlarda, bu tür bir işleme dahil olan sınırlı sayıda personel, potansiyel bir satıcı tarafından paylaşılan ilgili belgelerde yer alan kişisel verilere (örneğin, isimler, e-posta adresleri, benzersiz tanımlayıcılar) erişebilir veya potansiyel bir alıcıyla hangi kişisel verilerin paylaşılacağını ve bunun nasıl yapılacağını belirleyebilir. Esas olarak, kişisel veriler ifşa edilmeden önce anonim hale getirilir ve kişisel verilerin ifşa edilmesinin gerekli olması halinde, bu tür kişisel verilerin ifşası asgari düzeyde tutulur.

2. Veri işlemenin amacı

Bu tür bir işbirliğinin amacı, potansiyel bir satıcı tarafından bizimle paylaşılan ilgili materyalleri gözden geçirmektir, böylece biz ve/veya MTG ve/veya ilgili Grup Şirketleri iyi iş kararları verebilir veya potansiyel bir alıcının bu tür verileri kendisiyle paylaşırken bunu yapmasını sağlayabiliriz. Bu bizim, MTG'nin, ilgili Grup Şirketlerinin ve potansiyel satıcıların veya alıcıların meşru menfaatidir.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Kişisel verilerinizin Birleşme ve Devralmalar amacıyla işlenmesinin yasal dayanağı meşru menfaattir, Madde. 6(1)(f) GDPR.

4. Verilerin depolanma süresi

Yasal konuların veya ihtilafların ele alınması amacıyla işlenen verilerin saklama süresi, taleplere karşı kendimizi yeterince savunabilmemiz için ilgili zaman aşımı süresine ve belgeleri saklamak için ilgili yasal yükümlülüklere tabidir. Bir işlem başarılı olmuşsa, ilgili kişisel verileri yürürlükteki yasal hükümlere göre saklamak zorunda olabiliriz, bu durumda belgeleri bu hükümlerde belirtilen saklama sürelerine göre saklayacağız. Bir işlem başarıyla gerçekleştirilmediyse artık ilgili olmayan kişisel veriler, bu gizlilik politikası kapsamında başka bir amaçla ilgili değilse silinecektir.

5. Veri alıcıları

İşlenen kişisel verilerin alıcıları, ofis araçları sağlayıcılarımız, veri odaları sağlayıcılarımız ve harici mali ve hukuki danışmanlar, MTG, ilgili Grup Şirketleri ve potansiyel alıcı olabilir. Kişisel verilerinizi bir Grup Şirketinden veya potansiyel bir satıcıdan alabiliriz; bu durumda da aynı alıcılar geçerli olabilir.

B) İşle İlgili Bilgiler

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Oyunlarımızı nasıl oynadığınızı ve nelerden hoşlandığınızı daha iyi anlamak için MTG ile sınırlı miktarda veri paylaşıyoruz, böylece onları geliştirebiliriz. Bu, bir gruba özgü benzersiz tanımlayıcı, oyun başlığı, yükleme zamanı, platform, yükleme başına ülke kodu, pazarlama kanalı/kategorisi ve pazarlama kampanyası, tarayıcı bilgileri, oyunla etkileşim (oturum açma oturumları), oyunda harcanan para miktarı ve bir pazarlama kampanyasının ne kadar etkili olduğunu içerir.

2. Veri işlemenin amacı

Oyunlarımızı nasıl oynadığınızı ve nelerden hoşlandığınızı daha iyi anlamak, onları daha iyi hale getirmemize ve pazarlama şeklimizi geliştirmemize yardımcı olur. Bir oyun stüdyosu olarak, oyunların nasıl oynandığını ve pazarlama çabalarımızın ne kadar etkili olduğunu anlayabilmemiz bizim için çok önemlidir; böylece yeterli sayıda oyuncunun oyunlarımızdan keyif almasını sağlayarak onları üretmeye devam edebiliriz. Bu çıkar MTG ve Grup Şirketleri tarafından paylaşılmaktadır.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Kişisel verilerinizin Ticari Bilgiler amacıyla işlenmesinin yasal dayanağı meşru menfaattir, Madde. 6(1)(f) GDPR.

4. Verilerin depolanma süresi

Veriler, oyunun aktif bir oyuncusu olduğunuz sürece saklanır. Verileriniz, en son bir oyunumuzu oynadığınız tarihe bağlı olarak 3 yıl kullanılmadığında silinecek veya anonimleştirilecektir.

5. Veri alıcıları

İşlenen kişisel verilerin alıcısı ana şirketimiz olan MTG'dir. Bilgiler Grup Şirketleri ile paylaşılmaz.

C) Veri Koruma Uyum Çalışmaları

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

MTG, veri koruma uyumluluğu çalışmalarımızda bize destek olmaktadır. Veri koruma yasalarına uyumu sağlamak için gerekli olan kişisel verilerinizi ortaklaşa işleyebiliriz, örneğin isimler, e-posta adresleri, kullanıcı adları, benzersiz tanımlayıcılar (örneğin, oyun kimliği oyuncuları). Örneğin, bize bir veri koruma talebiyle ulaştığınızda ve MTG'nin yeterli ve zamanında yanıt vermek için desteğini istediğimizde bu durum söz konusu olabilir.

2. Veri işlemenin amacı

Oyunlarımızı oynarken size yüksek düzeyde veri koruması sunabilmek istiyoruz. İlgili veri koruma yasalarına uymak için MTG'den destek alıyoruz. Bu bizim, MTG'nin, diğer Grup Şirketlerinin ve sizin meşru menfaatimizdir.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Kişisel verilerinizin veri koruma uyum çalışması amacıyla işlenmesinin yasal dayanağı meşru menfaattir, Madde. 6(1)(f) GDPR ve yasal bir yükümlülüğe uygunluk, Madde. 6(1)(c) GDPR.

4. Verilerin depolanma süresi

Veriler, veri koruma yasalarına uyduğumuzu kanıtlayabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz süre boyunca saklanacaktır. Bu nedenle, veri koruma talepleriniz (...) yıl boyunca saklanacaktır.

5. Veri alıcıları

İşlenen kişisel verilerin alıcıları ofis araçları sağlayıcılarımız ve MTG olabilir.

II - Diğer İşbirlikleri

Ortaklaşa kişisel veri işlediğimiz durumlar dışında, aşağıdaki durumlarda grup içinde işbirliği yapıyoruz:

A) Oyun geliştirmek veya dağıtmak

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

MTG, oyunlarımızı geliştirirken veya dağıtırken bize destek olabilir (örneğin, oyun özellikleri veya işlevleri konusunda danışmanlık). Bu süreçte, oyunlarımızın oyuncularına ait isimler, e-posta adresleri, kullanıcı adları veya benzersiz tanımlayıcılar gibi bazı kişisel verilerin MTG'ye ifşa edilmesi mümkündür. Bu tür kişisel veriler MTG tarafından bu tür bir destek için aktif olarak saklanmayacak veya kullanılmayacaktır.

2. Veri işlemenin amacı

Aynı grubun parçası olduğumuz ve MTG ana şirketimiz olduğu için, her ikimiz de harika oyunlar geliştirme ve dağıtma konusundaki meşru menfaati paylaşıyoruz. Bunu yapabilmek için yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Kişisel verilerinizin oyun geliştirmek veya dağıtmak amacıyla işlenmesinin yasal dayanağı meşru menfaattir, Madde. 6(1)(f) GDPR.

4. Verilerin depolanma süresi

Kişisel veriler, bu gizlilik politikasının geçerli saklama sürelerine göre tarafımızdan saklanır (örneğin, hesap verileriniz için saklama süresi).

5. Veri alıcıları

İşlenen kişisel verilerin alıcıları ofis araçları sağlayıcılarımız ve MTG olabilir.

B) Yasal Destek

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

MTG, karşılaşabileceğimiz yasal şikayetler, iddialar, mahkeme işlemleri veya diğer yasal konularla ilgili olarak bize yasal rehberlik sağlar. Bu gibi durumlarda MTG, bu tür hukuki meselelere dahil olan kişilerin kişisel verilerini (örneğin, davacıların veya şikayetçilerin isimleri ve iletişim bilgileri) bizden alabilir.

2. Veri işlemenin amacı

Aynı grubun parçası olduğumuz ve MTG ana şirketimiz olduğu için, her ikimiz de karşılaşabileceğimiz yasal şikayetleri, talepleri, mahkeme işlemlerini veya diğer yasal konuları etkili bir şekilde ele alma konusundaki meşru menfaati paylaşıyoruz. Bunu yapabilmek için birlikte yakın bir şekilde çalışıyoruz.

3. Veri işlemenin yasal dayanağı

Kişisel verilerinizin yasal destek amacıyla işlenmesinin yasal dayanağı meşru menfaattir, Madde. 6(1)(f) GDPR.

4. Verilerin depolanma süresi

Veriler, yasal yükümlülükler (örn. iş kanunları) veya yasal taleplere karşı kendimizi savunmaya yönelik meşru menfaatimiz uyarınca saklanacaktır.

5. Veri alıcıları

İşlenen kişisel verilerin alıcıları ofis araçları sağlayıcılarımız ve MTG olabilir.

21. Veri sahibinin hakları

Kişisel verilerinizi işlediğimiz takdirde aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Erişim hakkı

Hakkınızda işlediğimiz kişisel veriler hakkında sizi bilgilendirmemizi talep edebilirsiniz. Böyle bir işleme varsa, size aşağıdaki bilgileri vermemizi talep edebilirsiniz:

 1. İşleme amaçları.
 2. İşlenen kişisel veri kategorileri.
 3. Etkilenen kişisel verilerin ifşa edildiği veya edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri.
 4. Mümkünse, kişisel verilerinizin planlanan saklama süresi veya mümkün değilse, saklama süresinin belirlenmesine ilişkin kriterler.
 5. Kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkı varsa, işlemenin kısıtlanması veya bu tür işlemeye itiraz edilmesi.
 6. Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı.
 7. Kişisel verilerin doğrudan sizden toplanmadığı durumlarda, kaynağına ilişkin mevcut her türlü bilgi.
 8. GDPR Madde 22(1) ve (4)'te atıfta bulunulan profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık hakkında anlamlı bilgilerin yanı sıra bu tür işlemenin sizin için önemi ve öngörülen sonuçları.
 9. Kişisel verilerinizin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılması durumunda, aktarımla bağlantılı olarak GDPR Madde 46 uyarınca uygun güvenceler. 46 GDPR uyarınca aktarımla ilgili uygun güvenlik önlemleri.

Talebinizi aldıktan sonra bir ay içinde sorunuza yanıt vereceğiz.

2. Düzeltme hakkı

Verilerin yanlış veya eksik olması halinde, kişisel verilerinizi düzeltmemizi ve/veya tamamlamamızı talep edebilirsiniz. Verileri gecikmeksizin düzeltecek veya tamamlayacağız.

3. Silme hakkı ("unutulma hakkı")

3 yıl kullanılmayan tüm hesapları otomatik olarak siliyoruz. Ayrıca, hesabınızın ve ilgili kişisel verilerinizin daha önce silinmesini istediğiniz zaman şu adresten talep edebilirsiniz: https://goodbye.innogames.com/login.Silme talebi 7 gün içinde karşılanır ("kesin silme"). O zamana kadar, oyuna giriş yaparak talebi iptal edebilirsiniz ("kolay silme" yasal süre).

a) Silme yükümlülüğü

Aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu durumlarda kişisel verilerinizi gecikmeksizin silmemizi talep edebilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin toplanma amaçları için artık gerekli olmaması.
 2. GDPR Madde 6(1)(a) veya Madde 9(2)(a) uyarınca veri toplamanın dayandığı onayınızı iptal ettiyseniz ve işleme için başka bir yasal dayanak yoksa.
 3. GDPR Madde 21(1) uyarınca işlemeye itiraz ediyorsanız ve işleme için ağır basan meşru gerekçeler yoksa veya GDPR Madde 21(2) uyarınca işlemeye itiraz ediyorsanız.
 4. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmiş olması.
 5. Kişisel verilerinizin, tabi olduğumuz Avrupa Birliği veya Üye Devlet yasaları uyarınca yasal bir yükümlülüğe uymak için silinmesi gerekir.
 6. Kişisel verileriniz, GDPR Madde 8(1)'de atıfta bulunulan bilgi toplumu hizmetlerinin sunulmasıyla ilgili olarak toplanmıştır.

b) Üçüncü taraflar için bilgiler

Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara açık hale getirdiysek ve GDPR Madde 17(1) uyarınca kişisel verileri silmemiz gerekiyorsa, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak, kişisel verilerinizi işleyen üçüncü tarafları bu kişisel verilere olan bağlantıların veya bunların kopyalarının veya çoğaltılmasının silinmesini talep ettiğiniz konusunda bilgilendirmek için teknik önlemler de dahil olmak üzere makul adımları atacağız.

c) İstisnalar

Silme hakkı, işlemenin gerekli olduğu ölçüde geçerli değildir:

 1. İfade ve bilgi edinme özgürlüğü hakkını kullandığı için.
 2. Tabi olduğumuz Avrupa Birliği veya Üye Devlet yasası uyarınca işlemeyi gerektiren yasal bir yükümlülüğe uymak veya kamu yararına bir görevi yerine getirmek veya bize verilen kamu yetkisini kullanmak için.
 3. GDPR Madde 21(1) uyarınca işlemeye itiraz ediyorsanız ve işleme için ağır basan meşru gerekçeler yoksa veya GDPR Madde 21(2) uyarınca işlemeye itiraz ediyorsanız.
 4. Madde 9(2)(h) ve (i) ile GDPR Madde 9(3) uyarınca kamu sağlığına ilişkin kamu yararı gerekçeleriyle.
 5. Kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya GDPR Madde 89(1) uyarınca istatistiksel amaçlar için, silme hakkının söz konusu işlemenin hedeflerine ulaşılmasını imkansız hale getirmemesi veya ciddi şekilde bozmaması koşuluyla.
 6. Yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için.

4. İşlemenin kısıtlanması hakkı

Aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep edebilirsiniz:

 1. Kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmemize olanak tanıyan bir süre boyunca kişisel verilerin doğruluğuna tarafınızdan itiraz edilmesi.
 2. İşlemenin hukuka aykırı olması ve kişisel verilerin silinmesine karşı çıkmanız, bunun yerine kullanımının kısıtlanmasını talep etmeniz.
 3. İşleme amaçları için kişisel verilere artık ihtiyacımız yok, ancak yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için bu verilere ihtiyacınız olduğunda.
 4. GDPR Madde 21(1) uyarınca işlemeye itiraz ettiniz ve meşru gerekçelerimizin sizinkilerden daha ağır basıp basmadığı henüz belirlenmediği durumlarda.

İşleme kısıtlanmışsa, bu tür kişisel veriler, depolama dışında, yalnızca sizin izninizle; yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması amacıyla; başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması amacıyla; veya Avrupa Birliği'nin veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedenleriyle işlenecektir.

İşleme kısıtlaması yukarıdaki durumlardan herhangi biri uyarınca getirilmişse, kısıtlama kaldırılmadan önce sizi bilgilendireceğiz.

5. Bilgilendirilme hakkı

Düzeltme, silme veya işlemenin kısıtlanması hakkını ileri sürerseniz, bunun imkansız olduğu veya orantısız çaba gerektirdiği kanıtlanmadıkça, kişisel verilerinizin ifşa edildiği her alıcıyı bu konuda bilgilendireceğiz. Talep etmeniz halinde bu alıcılar hakkında sizi bilgilendireceğiz.

6. Veri taşınabilirliği hakkı

Bize sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, bu verileri kontrolörün bizden herhangi bir engel çıkarmaması koşuluyla başka bir kontrolöre iletme hakkına sahipsiniz:

 1. İşlemenin GDPR Madde 6(1)(a) veya GDPR Madde 9(2)(a) uyarınca rızaya veya GDPR Madde 6(1)(b) uyarınca bir sözleşmeye dayanması ve
 2. işleme otomatik yollarla gerçekleştirilmesi.

Bu hakkınızı kullanırken, teknik olarak mümkün olduğu durumlarda, ilgili kişisel verilerinizin bir kontrolörden diğerine doğrudan iletilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri taşınabilirliği hakkı, kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya bize verilen kamu yetkisinin kullanılması için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için geçerli olmayacaktır.

Bu veri taşınabilirliği hakkı, başkalarının hak ve özgürlüklerini ve haklarını olumsuz yönde etkilemeyecektir.

7. İtiraz hakkı

Özel durumunuzla ilgili gerekçelerle, bu hükümlere dayalı profil oluşturma da dahil olmak üzere GDPR Madde 6(1)(e) veya (f) temelinde kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işleme için veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler göstermediğimiz sürece kişisel verileri artık işlemeyeceğiz.

Kişisel veriler doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa, kişisel verilerinizin bu tür bir pazarlama için işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; buna, bu tür bir doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma da dahildir.

Doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz etmeniz halinde, kişisel verileriniz artık bu amaçlarla işlenmeyecektir.

Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında ve 2002/58/EC sayılı Direktife bakılmaksızın, teknik özellikler kullanılarak otomatik yollarla itiraz etme hakkınızı kullanabilirsiniz.

8. Rızanın geri çekilmesi hakkı

Veri koruma yasası uyarınca rıza beyanınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Rızanın geri çekilmesi, geri çekilmeden önce geçerli olan rızaya dayalı veri işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir.

9. Profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik bireysel karar verme

Sizinle ilgili yasal etkiler doğuran veya benzer şekilde sizi önemli bir şekilde etkileyen, profil oluşturma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahipsiniz.

Yukarıdaki hükümler kararın alınması halinde geçerli olmayacaktır:

 1. Sizinle aramızdaki bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için gerekli olduğu durumlarda,
 2. tabi olduğumuz ve haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemleri de belirleyen Avrupa Birliği veya Üye Devlet yasaları tarafından yetkilendirilmişse; veya
 3. açık rızanıza dayandığı durumlarda.

Madde (1) ve (3)'te belirtilen durumlarda, haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için, en azından bizim tarafımızdan insan müdahalesi alma, görüşünüzü ifade etme ve karara itiraz etme hakkını içeren uygun önlemleri uygulayacağız.

Yukarıda atıfta bulunulan kararlar, GDPR Madde 9(2)(a) veya (g) geçerli olmadıkça ve haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemler alınmadıkça, GDPR Madde 9(1)'de atıfta bulunulan özel kişisel veri kategorilerine dayanmayacaktır.

10. Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin, kişisel verilerinizin işlenmesinin GDPR'yi ihlal ettiğini düşünüyorsanız, özellikle ikamet ettiğiniz, çalıştığınız veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devletteki bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

22. Nihai Hükümler

Bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman değiştirebilir, tamamlayabilir veya yerine yenisini koyabiliriz ve bunu geçerli veri koruma yasaları ve kurallarına uygun olarak kendi takdirimize bağlı olarak yapabiliriz. Gizlilik Bildirimimizdeki tüm revizyonlar https://privacy.innogames.com adresinde ve Hizmetlerin göze çarpan bir yerinde bir bildirim olarak yayınlanacaktır. Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmek için Gizlilik Bildirimini aldığınızı onaylamanız gerekmektedir. Revize edilen herhangi bir politika, yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli olmak üzere önceki gizlilik bildirimlerinin yerine geçecek ve bunların yerini alacaktır. Revize edilmiş herhangi bir Gizlilik Bildirimi yayınlandıktan sonra Hizmetleri kullanmanız, tüm bu değişiklikleri kabul ettiğinizi teyit eder.

© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Tüm hakları saklıdır.