ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η InnoGames GmbH ("InnoGames") δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών κατά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και αυτό τηρείται σε όλες τις συναλλαγές. Η InnoGames τηρεί όλους τους σχετικούς όρους προστασίας δεδομένων. Οι συγκεκριμένες διατάξεις προστασίας δεδομένων ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται στις ιστοσελίδες της InnoGames, καθώς και στα portal και όλα τα διαδικτυακά παιχνίδια της InnoGames ("Ιστοσελίδα"), όχι όμως στις ιστοσελίδες άλλων παροχέων, οι σύνδεσμοι των οποίων ενδέχεται να υπάρχουν στην ιστοσελίδα. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν οι εκάστοτε όροι προστασίας δεδομένων των παροχέων.

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις διαδικασίες συλλογής και χρήσης δεδομένων. Με την είσοδό σας και τη χρήση της Ιστοσελίδας δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους προστασίας δεδομένων που ακολουθούν. Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει συναίνεση στο παρελθόν, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον (βλέπε σημείο 8 "Δυνατότητα ανάκλησης"). Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την InnoGames, απευθυνθείτε σε εμάς (βλέπε σημείο 9 “Ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων και επικοινωνία”).

1. Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων από την InnoGames

1.1 Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα διασφαλίζεται η ανωνυμία σας. Με κάθε πρόσβαση ενός χρήστη στην ιστοσελίδα και την εμφάνιση ενός αρχείου αποθηκεύονται βασικά δεδομένα εισόδου στο διακομιστή μας μέσω της διαδικασίας που ακολουθεί δίχως να γίνεται αναφορά σε προσωπικά δεδομένα: Πρωτόκολλο διαδικτύου, διεύθυνση/διεύθυνση IP, σελίδα από την οποία προήλθε το αρχείο, ημερομηνία, ώρα, είδος φυλλομετρητή και λειτουργικό σύστημα, σελίδα την οποία επισκεφτήκατε, όγκος δεδομένων που μεταφέρθηκαν, κατάσταση πρόσβασης (εμφάνιση αρχείου, δεν ήταν δυνατή η εύρεση του αρχείου κτλ.). Μέσω των δεδομένων αυτών δημιουργούνται στατιστικές, οι οποίες βοηθούν την InnoGames να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχει και να τις προσαρμόσει στις απαιτήσεις σας.

1.2 Καταρχήν η InnoGames έχει πρόσβαση, συλλέγει και χρησιμοποιεί μόνο τα δεδομένα, τα οποία διατίθενται μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας στα πλαίσια της εισόδου σας ή/και της εγγραφής σας και στα πλαίσια χρήσης υπηρεσιών με χρέωση. Κατά την είσοδό σας και την εγγραφή σας ως χρήστης το μόνο που θα πρέπει να κάνετε είναι να δηλώσετε όνομα χρήστη και μία διεύθυνση e-mail.

1.3 Στα πλαίσια της συμπλήρωσης της ολοκληρωμένης σύμβασης χρήσης, κυρίως όσον αφορά στις επιλεγμένες από εσάς υπηρεσίες με χρέωση, ενδέχεται να απαιτείται η συμπλήρωση στοιχείων, όπως π.χ. πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία λογαριασμού τραπέζης, αριθμός πιστωτικής κάρτας κτλ. Ακόμη και για την επεξεργασία ή για την εξυπηρέτησή σας ενδέχεται να σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail και αριθμός τηλεφώνου. Η InnoGames θα τα χειριστεί ως εμπιστευτικά δεδομένα και τηρώντας τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Η InnoGames δεν θα κοινοποιήσει σε τρίτους αυτού του είδους τις πληροφορίες δίχως την άδειά σας, εκτός και εάν κάτι τέτοιο απαιτείται στα πλαίσια της σύμβασης, για την επεξεργασία των αιτημάτων σας ή για την εξυπηρέτησή σας. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση δεδομένων σε τρίτους θα βρείτε στο σημείο 6 ("Διάθεση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους").

1.4 Σε αυτό το σημείο, η InnoGames σας εφιστά την προσοχή ότι τα δεδομένα λειτουργίας, χρήσης και διαχείρισης λογαριασμού υποβάλλονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται βάσει των §§ 14, 15 του Νόμου περί Τηλεπικοινωνιών ή/και του § 28 του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων, πέρα από την εκπλήρωση της ανάθεσης και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Η InnoGames επιφυλάσσεται της αποθήκευσης διευθύνσεων IP και αρχείων log για εύλογο χρονικό διάστημα για τον έλεγχο τήρησης των όρων χρήσης και των κανόνων του παιχνιδιού και κυρίως για την ομαλή διεξαγωγή της πληρωμής που έχετε δεχτεί. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει κυρίως στην αποφυγή ή και την επίλυση περιπτώσεων παράνομης χρήσης και για την μεμονωμένη κοινοποίηση των δεδομένων αυτών στις αρμόδιες αρχές. Κατά τα άλλα, όσο είναι εφικτό, οποιαδήποτε άλλη αξιολόγηση των δεδομένων πραγματοποιείται ανώνυμα. H διεύθυνση IP και τα αρχεία log διαγράφονται πλήρως μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, εκτός και εάν εκκρεμούν συγκεκριμένες διαδικασίες επιβολής ποινικών κυρώσεων και εξέτασης περιπτώσεων παράνομης χρήσης.

1.5 Η InnoGames διατηρεί το δικαίωμα, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν δική σας επιθυμίας, να συμπληρώσει, να καταγγείλει ή να διαγράψει μη ολοκληρωμένα, λανθασμένα ή/και παραγραμμένα προσωπικά δεδομένα, τα οποία αποθηκεύονται από την InnoGames στα πλαίσια λειτουργίας της ιστοσελίδας.

1.6 Στα πλαίσια των νομικών διατάξεων, η InnoGames διαγράφει αμέσως, , προσωπικά δεδομένα κατόπιν οδηγιών του δικαιούχου, εφόσον δεν ισχύουν νομικές υποχρεώσεις τήρησής τους.

2. Λήψη πληροφοριών σχετικά με το Παιχνίδι / Ενημερωτικά Δελτία

Κατά την εγγραφή σας στις λίστες λήψης ενημερωτικών δελτίων, δηλώνετε ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε e-mail ανά τακτά χρονικά διαστήματα με πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι (π.χ. πληροφορίες που αφορούν σε ενημερώσεις κτλ.), στο οποίο έχετε αρχικά εγγραφεί/δηλωθεί, καθώς και ενημερωτικά φυλλάδια που αφορούν σε άλλα παιχνίδια κτλ. Τη ρητή συγκατάθεσή σας, την οποία λάβαμε κατά περίπτωση, την πρωτοκολλήσαμε. Βάσει του Νόμου περί τηλεπικοινωνιών είμαστε υποχρεωμένοι, να προσκομίσουμε ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο αυτών των συγκαταθέσεων.

Τη συγκατάθεσή σας για χρήση της διεύθυνσής e-mail για την αποστολή πληροφοριών που αφορούν στο παιχνίδι, καθώς και ενημερωτικών φυλλαδίων μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον (Για επικοινωνία βλέπε τα σημεία 8 και 9). Πέρα από αυτό, οποιαδήποτε στιγμή έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την εγγραφή σας στη λίστα λήψης πληροφοριών σχετικά με το παιχνίδι ή/και ενημερωτικών φυλλαδίων μέσω ενός ξεχωριστού συνδέσμου.

Άδεια χρήσης της διεύθυνσης e-mail για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με το παιχνίδι, καθώς και ενημερωτικών φυλλαδίων: "Επιθυμώ να λαμβάνω μέσω e-mail ανά τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι (π.χ. πληροφορίες σχετικά με ενημερώσεις κτλ.), βάσει της εγγραφής μου, καθώς και ενημερωτικών φυλλαδίων με τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με άλλα παιχνίδια. Η διεύθυνσή μου e-mail δεν θα διατεθεί σε άλλες επιχειρήσεις. Τη συγκατάθεσή μου αυτή σχετικά με τη χρήση της διεύθυνσής μου e-mail μπορώ να την ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον."

3. Χρήση Cookies και Web Beacons

3.1 Cookies και Web Beacons, διαφημίσεις τρίτων, σύνδεσμοι για άλλες ιστοσελίδες

Προκειμένου να σας παρέχουμε όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες, χρησιμοποιούμε, όπως και πολλές άλλες επιχειρήσεις, τα λεγόμενα μόνιμα ή προσωρινά Cookies και Web Beacons. Τα Cookies αποτελούν μικρά σε όγκο αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και τα οποία δίνουν τη δυνατότητα ανάλυσης της χρήσης της ιστοσελίδας από το χρήστη. Η αποθήκευση εξυπηρετεί π.χ. τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης, ώστε να μην χρειάζεται να πληκτρολογείτε κάθε φορά τα στοιχεία πρόσβασής σας. Λόγω των αποθηκευμένων δεδομένων στα Cookies, δεν λαμβάνει χώρα πιστοποίηση των στοιχείων πρόσβασης του χρήστη.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αποθήκευση των Cookies στον υπολογιστή σας ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερώνεστε για την αποθήκευσή τους, μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή σας ώστε να μην αποθηκεύει Cookies, επιλέγοντας από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή να μην γίνεται αποδοχή Cookies. Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες ανάλογα με το φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στις οδηγίες του δημιουργού φυλλομετρητή. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας.

3.2.1 Google Analytics

Στην ιστοσελίδα της εταιρίας συλλέγονται και αποθηκεύονται δεδομένα μέσω της Google Analytics, μίας υπηρεσίας αναλύσεων της Google Incorporated ("Google"), μέσω των οποίων δημιουργούνται προφίλ χρηστών με τη χρήση ψευδώνυμων. Αυτά τα προφίλ χρηστών χρησιμεύουν στην ανάλυση της επισκεψιμότητας και χρησιμεύουν στη βελτίωση και την καλύτερη διαμόρφωση της προσφοράς και των υπηρεσιών μας. Γι' αυτό το λόγο ενδέχεται να χρησιμοποιούνται Cookies. Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των Cookies μέσω των αντίστοιχων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σας. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας. Τα προφίλ χρηστών με ψευδώνυμο δεν συνδέονται με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη του ψευδώνυμου δίχως τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη λειτουργία συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων για λόγους ανάλυσης με ισχύ για το μέλλον, εγκαθιστώντας το add-on για απενεργοποίηση της Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

3.2.2 Hotjar

Αυτός ο ιστότοπος κάνει χρήση υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία Hotjar Ltd, Malta. Πρόκειται για ένα εργαλείο συλλογής και στατιστικής ανάλυσης δεδομένων που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την από μέρους σας χρήση του ιστοτόπου μας, π.χ. να δούμε πώς ακριβώς περιηγείστε σε αυτόν. Αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση και βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας ως επισκέπτη του ιστοτόπου μας και στο να καταστήσουμε πιο ελκυστικά σε εσάς αυτά που παρέχουμε μέσω αυτού. Η τεχνολογία Hotjar χρησιμοποιεί τα λεγόμενα Cookies (δηλ. μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας). Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των Cookies που χρησιμοποιεί η Hotjar, ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.hotjar.com/cookies. Εάν θα θέλατε να αποφύγετε εγκατάσταση των Cookies, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3.1 Έχουμε, επίσης, υλοποιήσει τον κώδικα παρακολούθησης Hotjar-Tracking-Code στον ιστότοπό μας, ο οποίος μας επιτρέπει να συλλέγουμε τα εξής στοιχεία και πληροφορίες: (i) δεδομένα που αφορούν ειδικά στη συσκευή σας (τη διεύθυνση IP της συσκευής σας, η οποία συλλέγεται και αποθηκεύεται σε μορφή που διατηρεί την ανωνυμία σας, το μέγεθος οθόνης της συσκευής σας, τον τύπο της συσκευής σας (μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής), καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τη χώρα ως στοιχείο γεωγραφικής θέσης, την προτιμώμενη γλώσσα απεικόνισης του ιστοτόπου) και, επίσης, (ii) δεδομένα από το αρχείο καταγραφής του διακομιστή (τομέας παραπομπής, σελίδα ή σελίδες που επισκεφτήκατε, την προτιμώμενη γλώσσα απεικόνισης του ιστοτόπου, καθώς και την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης των σελίδων του ιστοτόπου). Γενικά, τα δεδομένα σας συλλέγονται σε μορφή που διατηρεί την ανωνυμία σας και δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε εσάς προσωπικά. Σε περίπτωση που είστε εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες μας, δεν γίνεται οποιαδήποτε διασύνδεση των δεδομένων από τη Hotjar με τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Hotjar αξιοποιεί, επίσης, υπηρεσίες τρίτων εταιρειών, όπως Google Analytics και Optimizely. Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.hotjar.com/privacy. Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρείστε στο εξής από τυχόν συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων σας μέσω της Hotjar, από τη διεύθυνση: https://www.hotjar.com/opt-out.

3.3. Διαφημίσεις τρίτων, σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες, Google AdSense, πλήκτρο Facebook

3.3.1 Κατά καιρούς, η ιστοσελίδα ενδέχεται να λαμβάνει περιστασιακά διαφημίσεις τρίτων και διαδραστικές παραπομπές (σύνδεσμοι) στη διαδικτυακή παρουσία τρίτων, για την οποία η InnoGames δεν φέρει ευθύνη.Πιο συγκεκριμένα, η InnoGames δεν επηρεάζει το περιεχόμενο και τη διαμόρφωση των εξωτερικών ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, ή/και τη διαδικτυακή παρουσία. Αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο και τη διαμόρφωση της διαδικτυακής παρουσίας, καθώς και για την τήρηση των Όρων Προστασίας Δεδομένων φέρουν οι εκάστοτε παροχείς.

3.3.2 Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τη Google AdSense, μία διαδικτυακή υπηρεσία της Google, μέσω της οποίας τοποθετούνται διαφημίσεις τρίτων στην ιστοσελίδα. Στα πλαίσια των διαφημίσεων αυτών ενδέχεται να εγκατασταθούν Cookies από την Google στο σκληρό δίσκο των χρηστών και να χρησιμοποιηθούν "Web Beacons" (μικρά σε όγκο αόρατα αρχεία γραφικών) για τη συλλογή πληροφοριών. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα Cookies και/ή τα Web Beacons μεταφέρονται και επεξεργάζονται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ.

3.3.3 Συχνά, οι εταιρίες που διαφημίζονται ενδέχεται να χρησιμοποιούν τεχνολογίες, με τις οποίες οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στη σελίδα της InnoGames, αποστέλλονται άμεσα στο φυλλομετρητή σας ώστε να διαβιβάζεται η διεύθυνσή σας IP. Οι επιχειρήσεις που διαφημίζονται χρησιμοποιούν Cookies, καθώς και άλλα μέσα για να υπολογίσουν την αποδοτικότητα των διαφημίσεων ή τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου τους. Αυτό αφορά κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά στην ταξινόμηση ιστοσελίδων σε συγκεκριμένες κατηγορίες ενδιαφέροντος στα πλαίσια της χρήσης του διαδικτύου. Οι πληροφορίες αυτές δεν σχετίζονται με το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Η InnoGames δεν έχει καμία επιρροή σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό το λόγο, ο χειρισμός των δεδομένων από τρίτους δεν καλύπτεται από το παρόν έγγραφο προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση Cookies μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σας (βλέπε σημείο 3.1). Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα συλλογής των σχετικών δεδομένων, καθώς και την κατηγοριοποίησή τους μέσα από τη σελίδαhttp://www.google.com/privacy_ads.html.

3.3.4 Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει το πλήκτρο Facebook "Μου αρέσει", του οποίου η διαχείριση πραγματοποιείται αποκλειστικά από το κοινωνικό δίκτυο Facebook και κατ' επέκταση από την εταιρία Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ ("Facebook"). Σε περίπτωση που κάνετε κλικ στο πλήκτρο Facebook "Μου αρέσει", θα σας ζητηθεί από το Facebook, εφόσον δεν διαθέτετε λογαριασμό στο Facebook ή δεν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας Facebook, να συνδεθείτε στο Facebook για να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία. Αυτό σημαίνει πως τα στοιχεία σας θα κοινοποιηθούν στο Facebook. Ωστόσο, σε περίπτωση που διαθέτετε ήδη έναν λογαριασμό στο Facebook και ταυτόχρονα είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας Facebook κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα, δημιουργείται αυτόματα σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διατεθούν δεδομένα στο Facebook. Η κοινοποίηση των στοιχείων σας και η συσχέτιση με το λογαριασμό σας στο Facebook πραγματοποιείται αυτόματα, δίχως να λάβετε σχετική ενημέρωση. Η InnoGames δεν επηρεάζει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Τη συγκεκριμένη διαδικασία μπορείτε να την αποφύγετε μόνο σε περίπτωση που έχετε αποσυνδεεί προηγουμένως από το λογαριασμό σας Facebook . Η InnoGames σας εφιστά την προσοχή ότι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα, τα οποία συλλέγει το Facebook, καθώς και για τα δικαιώματά σας θα πρέπει να ανατρέξετε στο Facebook και τους όρους προστασίας δεδομένων του συγκεκριμένου δικτύου. Τους όρους προστασίας δεδομένων του Facebook θα τους βρείτε στη σελίδα http://el-gr.facebook.com/policy.php

3.3.5 Μεταβιβάζουμε το ανωνυμοποιημένο αναγνωριστικό της συσκευής σας (Αναγνωριστικό για διαφημιζόμενους - IDFA ή Αναγνωριστικό διαφημιζόμενου Google - GAID) σε ορισμένους από τους συνεργάτες μας στον τομέα του μάρκετινγκ εντός ή εκτός Ευρώπης (π.χ. στις ΗΠΑ), προκειμένου να δημιουργήσουμε διαφημίσεις για συγκεκριμένες ομάδες χρηστών με τη βοήθεια των συνεργατών μας ή για να εξαιρέσουμε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών από ειδικές διαφημίσεις. Η συλλογή, η αποθήκευση και η μεταβίβαση του αναγνωριστικού συσκευής μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς αναδρομική ισχύ, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας όπως καθορίζεται στην ενότητα §3.5.

3.3.6 Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το λεγόμενο Facebook Pixel της εταιρείας Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, http://www.facebook.com (“Facebook”). Το Facebook Pixel αποτελεί μέρος του κώδικα που έχει υλοποιηθεί στον ιστότοπό μας. Αποσκοπεί στο να εμφανίζει τις λεγόμενες «μετατροπές» (conversions, δηλαδή ποιες συσκευές έχουν χρησιμοποιηθεί από κάποιον χρήστη για κάποια ενέργεια), για τη δημιουργία των λεγόμενων ομοιότυπων ακροατηρίων (δηλαδή να απευθυνθεί με διαφημίσεις σε χρήστες στη βάση χαρακτηριστικών που είναι παρόμοια με άλλους πελάτες) και να δημιουργεί αναλυτικά στατιστικά για τη χρήση του ιστοτόπου μας. Εάν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας, το Facebook Pixel δημιουργεί απευθείας μια σύνδεση με τους διακομιστές (σέρβερ) του Facebook. Σε αυτήν την περίπτωση ο διακομιστής του Facebook ενημερώνεται ότι έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπό μας και το Facebook αντιστοιχίζει αυτήν την πληροφορία με το προσωπικό σας προφίλ στο Facebook. Περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του Facebook, καθώς και για τα δικαιώματα και τις επιλογές σας, μπορείτε να βρείτε εδώ: https://el-gr.facebook.com/about/privacy/. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, όπως περιγράφεται στον εξής σύνδεσμο: https://el-gr.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink . Για αυτό, θα πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή με τον λογαριασμό σας στο Facebook.

3.3.7 Επιτρέπουμε στην AOL να παρέχει στους ιστοτόπους μας διαφημίσεις ιστοτόπων της AOL ή/και ιστοτόπων τρίτων εταιρειών που συνεργάζονται είτε με την AOL είτε με εμάς. Μεταξύ άλλων, τα εξής στοιχεία συλλέγονται από την AOL ή/και τους ιστοτόπους τρίτων εταιρειών: αναγνωριστικό (ID) συσκευής, κλικ, προβολές σελίδων κ.λπ. Μπορείτε να διακόψετε αυτές τις διαφημίσεις και τη συλλογή δεδομένων στο μέλλον, επιλέγοντας να εξαιρεθείτε, όπως περιγράφεται εδώ: http://www.youronlinechoices.com, http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp ή εδώ: http://www.aboutads.info.

3.3.8 Η InnoGames χρησιμοποιεί μια τρίτη υπηρεσία της εταιρείας AppNexus Inc., 28 West 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA, https://www.appnexus.com („AppNexus“) για την τοποθέτηση διαφημίσεων. Για το λόγο αυτό, έχουμε υλοποιήσει την τεχνολογία Tracking Pixel (δηλαδή, μέρος κώδικα) της AppNexus στον ιστότοπό μας. Με τη βοήθεια του Tracking Pixel είναι δυνατή η ιχνηλάτηση των ενεργειών των χρηστών. Δεν γίνεται συλλογή προσωπικών στοιχείων για τα προφίλ των χρηστών, αλλά μάλλον συλλογή και διαβίβαση στην AppNexus πληροφοριών και στοιχείων στατιστικής φύσεως. Ο σκοπός είναι η βελτιστοποίηση των διαφημιστικών εκστρατειών και η δημοσίευση διαφημίσεων βάσει των ενδιαφερόντων των χρηστών. Εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μέσω του κουμπιού εξαίρεσης, στη διεύθυνση https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices . Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων από την AppNexus μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

3.3.9 Η InnoGames χρησιμοποιεί για δαφήμιση έναν AdServer άλλου παρόχου , ο οποίος διαβάζει cookies , καθώς επίσης παρέχει και μία εικόνα καταμέτρησης επισκεπτών, ώστε να μετρήσει την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων ή να βελτιστοποιήσει το περιεχόμενο τους. Κάνοντας αυτό , δεν θα υπάρξει καμία σύνδεση μεταξύ των πληροφοριών σας και του ονόματος σας , της διεύθυνσης , του τηλεφώνου ή της διεύθυνσης του email σας και αυτού. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του browser σας (Δείτε παράγραφο 3.1). Επιπλέον, μπορούν να αποτρέψουν την συλλογή και την κατηγοριοποίηση πληροφοριών με βάση τις προτιμήσεις σας , απενεργοποιώντας αυτά στο ακόλουθο site: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=gr

3.4 Χρήση μέσω πλατφόρμας τρίτων. Παρακολούθηση κινητών συσκευών

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση και βελτιστοποίηση της υπηρεσίας μας, χρησιμοποιούμε τις ονομαζόμενες τεχνολογίες παρακολούθησης για κινητά. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της εταιρείας adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Βερολίνο, Γερμανία. (www.adjust.com). Με τη βοήθεια των υπηρεσιών αυτών, συλλέγουμε στατιστικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τις προσφορές μας. Όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας, οι πληροφορίες που μεταδίδονται σε εμάς από τη συσκευή σας συλλέγονται και αναλύονται. Για το σκοπό αυτό, συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα: διεύθυνση IP, η οποία ανωνυμοποιείται άμεσα, διεύθυνση MAC, ανωνυμοποιημένο αναγνωριστικό συσκευής (Αναγνωριστικό για διαφημιζόμενους - IDFA ή Αναγνωριστικό διαφημιζόμενου Google - GAID), τύπος προγράμματος περιήγησης, ρυθμίσεις γλώσσας, πάροχος υπηρεσίας internet, κατάσταση δικτύου, ζώνη ώρας, διευθύνσεις URL των σελίδων εισόδου και εξόδου, ημερομηνία πρόσβασης και χρόνος παραμονής, δεδομένα διαδρομής κλικ και άλλες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας. Δεν είναι δυνατή η άμεση αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη. Τα δεδομένα που συλλέγονται κατ’ αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ανώνυμων προφίλ χρηστών. Τα δεδομένα που συλλέγονται με τις τεχνολογίες παρακολούθησης δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη προσωπική ταυτοποίηση κανενός χρήστη των ιστότοπών μας χωρίς τη ρητή συγκατάθεση τους. Η συλλογή και η αποθήκευση των δεδομένων μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς αναδρομική ισχύ, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας όπως καθορίζεται στην ενότητα §3.5.

3.5 Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση του αναγνωριστικού της συσκευής σας ως εξής:

4. Χρήση της Scalable Central Measuring Procedure (Κλιμακωτής Κεντρικής Διαδικασίας Μέτρησης)

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τη "Scalable Central Measuring Procedure" (SZM) της εταιρίας INFOnline (https://www.infonline.de) για τον καθορισμό στατιστικών για χρήση των προσφορών της InnoGames. Κατά τη διαδικασία χρησιμοποιούνται ανώνυμες μετρήσεις. Για την αναγνώριση των συστημάτων πληροφορικής, η μέτρηση εμβέλειας SZM χρησιμοποιεί είτε ένα Cookie με ονομασία "ivwbox.de", είτε μία ψηφιακή υπογραφή, η οποία αποτελείται από διάφορες πληροφορίες του υπολογιστή σας που συλλέγονται αυτόματα. Οι διευθύνσεις IP δεν αποθηκεύονται στη διαδικασία και επεξεργάζονται μόνο ανώνυμα.

Η μέτρηση εμβέλειας αναπτύχθηκε τηρώντας τους όρους προστασίας δεδομένων. Στόχος της αποτελεί ο στατιστικός καθορισμός της συχνότητας χρήσης και του αριθμού των χρηστών μίας ιστοσελίδας. Τα στοιχεία παραμένουν ανώνυμα καθ' όλη τη διάρκεια. Τα προσωπικά σας στοιχεία προστατεύονται. Μέσω του συστήματος δεν λαμβάνετε διαφημίσεις.

Για τις προσφορές διαδικτύου που συμμετέχουν στο σύλλογο για καθορισμό της διάδοσης των μέσων διαφήμισης (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.) (IVW –http://www.ivw.eu) ή λαμβάνουν μέρος στη μελέτη "internet facts" της ομάδας εργασίας Online-Forschung e.V. (AGOF –http://www.agof.de), δημοσιεύονται στατιστικές σε μηνιαία βάση από την AGOF και την ομάδα εργασίας Media-Analyse e.V. (ag.ma -http://www.agma-mmc.de), καθώς και από το IVW, τις οποίες μπορείτε να δείτε στις ιστοσελίδες http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de και http://www.ivw.eu.

Μαζί με τη δημοσίευση των μετρήσεων, ο IVW ελέγχει τη διαδικασία SZM ανά τακτά χρονικά διαστήματα όσον αφορά στην τήρηση των κανόνων και τον όρων προστασίας δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία SZM θα βρείτε στην ιστοσελίδα της INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), η οποία διεξάγει τη διαδικασία SZM, στην ιστοσελίδα περί προστασίας δεδομένων της AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) και την ιστοσελίδα περί προστασίας δεδομένων του IVW (http://www.ivw.eu).

Για να δηλώσετε την άρνησή σας όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων μέσω της SZM κάντε κλικ στο σύνδεσμο που ακολουθεί: http://optout.ivwbox.de

5. Ασφάλεια δεδομένων

5.1 Η InnoGames λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για να αποτραπεί τυχόν μη εγκεκριμένη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, καθώς και κακόβουλη χρήση τους ή και τυχόν παραποίηση, καθώς και για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο. Παρόλα αυτά, η διάθεση δεδομένων, προσωπικά, μέσω τηλεφώνου ή μέσω του διαδικτύου, εγκυμονεί κινδύνους και κανένα σύστημα δεν μπορεί να είναι πλήρως προστατευμένο από τυχόν παραποιήσεις ή σαμποτάζ.

5.2 Η InnoGames επεξεργάζεται τις πληροφορίες που της κοινοποιείτε βάσει της γερμανικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Όλα τα μέλη δεσμεύονται να τηρούν τους όρους μυστικότητας των δεδομένων και προστασίας δεδομένων. Ο χειρισμός των στοιχείων σας κατά τη διαδικασία πληρωμών πραγματοποιείται με κωδικοποιημένο τρόπο μέσω της διαδικασίας SSL.

6. Διάθεση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

6.1 Η InnoGames θα διαθέσει καταρχήν τα προσωπικά σας και/ή τα στοιχεία εικονικού περιεχομένου σε τρίτους, δηλαδή σε συνεργάτες της InnoGames, εξωτερικούς συνεργάτες και τις αρμόδιες αρχές, μόνο για τις ανάγκες εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων, για τους λόγους που έχουν αναφερθεί παραπάνω, κυρίως όσον αφορά στη διαδικασία πληρωμής, καθώς και εφόσον κριθεί αναγκαίο ώστε να προστατευτούν άλλοι χρήστες ή βάσει σχετικής νομοθεσίας. Η διαδικασία πληρωμής πραγματοποιείται μέσω εξωτερικών συνεργατών (π.χ. χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, PaySafe, Wallie, Clickandbuy, Moneybookers, Paypal, Global Collect). Τα έννομα συμφέροντά σας προστατεύονται βάσει της σχετικής νομοθεσίας. Οι εξωτερικοί συνεργάτες υποχρεούνται να διαχειρίζονται τα δεδομένα σας με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα και επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα στοιχεία σας μόνο για εκτέλεση της ανάθεσης που έχουν λάβει. Σας ενημερώνουμε, ότι η InnoGames ενδέχεται να υποχρεωθεί, βάσει νομοθεσίας, να διαθέσει τα δεδομένα (π.χ. σε αρμόδιες αρχές). Η διάθεση γίνεται στο βαθμό που απαιτείται και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης πληρωμής, η InnoGames ενδέχεται να αναθέσει την είσπραξη σε μία εισπρακτική εταιρία ή κάποιο δικηγόρο. Σε αυτή την περίπτωση θα διατεθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τηρώντας όλες τις κατευθυντήριες γραμμές περί προστασίας δεδομένων.

6.2 Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η InnoGames θα διαθέσει τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία διαθέσατε στην InnoGames στα πλαίσια της εγγραφής σας και της επεξεργασίας της ανάθεσης μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας.

7. Τροποποιήσεις

Η InnoGames έχει δικαίωμα να τροποποιήσει ή να κλειδώσει οποιαδήποτε στιγμή τους όρους προστασίας δεδομένων ή το περιεχόμενο της σελίδας και την πρόσβαση σε αυτή. Η InnoGames θα σας ενημερώσει σε περίπτωση τέτοιων τροποποιήσεων.

8. Δυνατότητα ανάκλησης και διαγραφής δεδομένων

8.1 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για αποστολή πληροφοριών που αφορούν στο παιχνίδι ή/και ενημερωτικά δελτία , θα σας παρακαλέσουμε να μας στείλετε ένα email στη διεύθυνση privacy@innogames.com αναφέροντας το όνομα παίκτη και τη διεύθυνση email, στην οποία λαμβάνετε τις πληροφορίες ή/και τα ενημερωτικά δελτία. Κάθε ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο, ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για λήψη των ενημερωτικών δελτίων .

8.2 Κατόπιν αιτήματός σας, η InnoGames θα διαγράψει άμεσα τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον δεν υπάρχει κάποια νομική υποχρέωση φύλαξης των δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που να αντιτίθενται σε αυτήν τη διαγραφή.

9. Ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων και επικοινωνία / πληροφόρηση, διόρθωση, διαγραφή και αποκλεισμός

Κατόπιν αίτησής σας, μπορείτε πάντοτε να ενημερωθείτε οποιαδήποτε στιγμή σχετικά με τα δεδομένα που διατηρεί η InnoGames και αφορούν σε εσάς, καθώς και την προέλευσή τους και τον λόγο που αποθηκεύονται. Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την προστασία δεδομένων ή στην περίπτωση που επιθυμείτε να διορθωθούν, να κλειδώσουν ή να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας αναφέροντας το όνομα χρήστη και τη διεύθυνση email σας:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg

Φαξ: +49 40 7889335-200
privacy@innogames.com

Έκδοση: Μάρτιος 2017
© Copyright InnoGames 2009 – 2018. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.