ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

Az InnoGames GmbH („InnoGames”) kötelezi magát, hogy teljes mértékben megvédi felhasználói személyes adatait azok feldolgozásakor, és ezt a kötelezettségét minden üzleti folyamatban érvényesíti. Az InnoGames betartja a vonatkozó adatvédelmi előírásokat. A jelen adatvédelmi rendelkezések az InnoGames által üzemeltetett weboldalak, portálok, valamint az InnoGames által felkínált online játékok („weboldal”) összes szolgáltatására érvényesek, kivéve azokat az oldalakat, melyek más szolgáltatókhoz tartoznak, és melyekre a weboldal adott esetben hivatkozik. E weboldalakra a megfelelő szolgáltató adatkezelési rendelkezései és kikötései érvényesek.

A következőkben adatgyűjtési és felhasználási eljárásainkat ismertetjük.

Felhasználó a weboldalhoz való hozzáféréssel és a weboldal használatával kifejezetten hozzájárul az alábbi adatvédelmi rendelkezések alkalmazásához. Joga van bármely korábban adott beleegyezését a jövőre nézve visszavonni. (Lásd a 8. szakaszt: „Visszavonási lehetőség”). Amennyiben kérdése van azzal kapcsolatban, hogy az InnoGames hogyan használja személyes adatait, kérjük lépjen kapcsolatba velünk (lásd a 9. szakaszt: „Adatvédelemmel és kapcsolattartással kapcsolatos kérdések”).

1. Személyes adatok InnoGames általi gyűjtése és felhasználása

1.1 A weboldal felkeresésekor Ön anonim marad. Minden alkalommal, amikor mint felhasználó fellép a weboldalra, valamint letölt egy fájlt, rendszerünk egy protokollfájlt hoz létre és rögzít kiszolgálónkon, mely az Ön azonosíthatósága nélkül a következő adatokat tartalmazza az adott hozzáféréssel kapcsolatban: Internet Protocol, cím / IP-cím, az oldal, ahonnan a fájlletöltést igényelte, dátum, idő, a böngésző és az operációs rendszer típusa, a meglátogatott oldal, az átvitt adatmennyiség, valamint a hozzáférési állapotjelentések (fájlátvitel megtörtént, a fájl nem található stb.). Ezek az adatok statisztikák alapjául szolgálnak, melyek segítik az InnoGames-t, hogy az Ön igényeihez igazíthassa kínált szolgáltatásait.

1.2 Az InnoGames alapértelmezés szerint csak azokról az adatokról szerez tudomást, valamint azokat az adatokat rögzíti és használja fel, melyeket Ön a bejelentkezéskor és a regisztrációkor megad a weboldal, illetve adott esetben a díjköteles szolgáltatások használatakor. Bejelentkezéskor, valamint a regisztrációkor Önnek csak a felhasználói nevet és az e-mail címet kell megadnia.

1.3 A hatályba lépett felhasználói szerződés keretében - különös tekintettel az Ön által kiválasztott díjköteles szolgáltatásokra - lehet, hogy esetenként további adatokat is meg kell adnia, például: teljes név, lakcím, banki adatok, hitelkártyaszám stb. Kéréseinek feldolgozása, vagy az Ön számára nyújtott támogatás bizonyos esetekben szintén szükségessé teheti, hogy személyes adatokat kérjünk Öntől, például a nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát. Az InnoGames ezeket az adatokat bizalmasan, a jogszabályban előírt adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezeli. Az adatokat az InnoGames az Ön felhatalmazása nélkül a szerződés végrehajtásához, kéréseinek feldolgozásához, vagy az ön számára nyújtott támogatáshoz szükséges mértéken felül nem adja át harmadik félnek. A harmadik félnek történő adatátadásról a 6. szakaszban („Személyes adatok átadása harmadik feleknek”) talál bővebb információt.

1.4 Az InnoGames itt hívja fel a figyelmét arra, hogy a németországi telekommunikációs médiára vonatkozó törvény – Telemediengesetz (TMG) – 14. és 15. bekezdésével, illetve a szövetségi adatvédelmi törvény – Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) – 28. bekezdésével összhangban az állomány-, a felhasználási és az elszámolási adatok esetenként a szerződés végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges mértéken felül is gyűjthetők, feldolgozhatók és felhasználhatók. Az InnoGames fenntartja a jogot, hogy a weboldal használatát követően ésszerű időtartamra megőrizze az IP-címeket, valamint a naplófájlokat a felhasználási feltételek és a játékszabályok betartásának ellenőrzésére, különösen abból a célból, hogy biztosítsa az Ön által kezdeményezett fizetések megfelelő lebonyolítását. Az eljárás elsődleges célja az, hogy megakadályozza és tisztázza az esetleges visszaéléseket, és szükség esetén e célból az adatokat a nyomozó hatóságnak átadhassa. Egyéb esetekben az adatokat bármilyen céllal - amennyire csak lehetséges - anonim formában dolgozzuk fel és értékeljük. A fent említett időtartam elteltével az IP-címeket és a naplófájlokat teljes mértékben töröljük, amennyiben nincs konkrét, folyamatban levő büntető eljárás vagy visszaélés ügyében indított nyomozás.

1.5 Az InnoGames saját kezdeményezésére vagy az Ön kérésére kiegészítheti, helyesbítheti vagy törölheti azokat a hiányos, helytelen és/vagy elavult személyes adatokat, amelyeket az InnoGames a weboldal üzemeltetésével kapcsolatban tárol.

1.6 Az erre felhatalmazott személy kérésére a jogszabályi rendelkezések betartásával az InnoGames azonnal törli a személyes adatokat, amennyiben ez a kérés nem sérti az adatok kötelező megőrzését előíró törvényi előírásokat.

2. Információk fogadása a játékkal kapcsolatban / hírlevél

Ön a regisztráció vagy a hírlevélre történő feliratkozás során beleegyezését adta abba, hogy e-mailben rendszeresen információkat kapjon (például a frissítésekről) azzal a játékkal kapcsolatban, amelyre feliratkozott / regisztrált, illetve aktuális információkat tartalmazó hírlevelet kapjon más játékokról stb.. Beleegyezését határozottan és világosan kinyilvánította, az InnoGames pedig rögzítette ezt. A telekommunikációs médiára vonatkozó törvény értelmében kötelességünk bármikor hozzáférhetővé tenni Ön számára ezt a beleegyező nyilatkozatát.

Joga van a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonni ezt a beleegyezését, mely lehetővé tette e-mail címe használatát a játékkal kapcsolatos információk és/vagy a hírlevél küldésére (lásd a 8. és a 9. szakaszt). Mindezen felül a játékkal kapcsolatos információk mellett, illetve a hírlevélben minden esetben rendelkezésre áll az a hivatkozás, mellyel lemondhatja az információk további fogadását.

Engedély az e-mail cím használatára a játékkal kapcsolatos információk és hírlevelek küldéséhez: „Szeretnék rendszeresen információkat kapni e-mailben a játékról (például a frissítésekről), amelyre feliratkoztam, illetve ugyanilyen módon szeretnék hírlevelet kapni, mely további játékokról nyújt aktuális információkat. Más vállalatok nem jutnak hozzá az e-mail címemhez. E-mail címem használatára vonatkozó jelen beleegyezésemet bármikor visszavonhatom a jövőre nézve.”

3. Cookie-k és adatgyűjtő jelek (web beacons) használata

3.1 Saját cookie-k és adatgyűjtő jelek, harmadik féltől származó hirdetések, hivatkozások más weboldalakra

A lehető legkellemesebb internetes ajánlat nyújtásának érdekében vállalatunk - számos más vállalathoz hasonlóan - állandó vagy ideiglenes cookie-kat és adatgyűjtő jeleket használ. A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, melyeket a felhasználó számítógépe tárol, és a segítségükkel elemezhető, hogyan használja az illető a weboldalt. A tárolt cookie lehetővé teszi például az automatikus bejelentkezést, hogy ne kelljen megadnia azonosító adatait minden egyes bejelentkezéskor. A cookie-ban tárolt adatok alapján a felhasználót nem azonosítjuk.

Amennyiben nem szeretné, hogy számítógépe tárolja a cookie-kat, vagy figyelmeztetést szeretne kapni, ha a tárolásukra sor kerül, a böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k telepítését: ehhez a böngészőben állítsa be a „cookie-k fogadásának tiltása” lehetőséget. A pontos beállítás érdekében forduljon a böngésző gyártójához. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a cookie-k letiltása azt eredményezheti, hogy nem tudja teljes egészében kihasználni a weboldal funkcióit.

3.2.1 Google Analytics

A vállalat weboldalán az adatokat a Google Analytics, a Google Incorporated („Google”) webelemző szolgáltatása segítségével gyűjti és tárolja, melyekből fiktív nevekkel felhasználási profilokat hoz létre. Ezek a felhasználási profilok a felhasználó viselkedésének elemzésére szolgálnak, és értékelésük ajánlataink javítására, illetve az igényekhez való igazítására szolgál. A cookie-k erre a célra is használhatók. A böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k telepítését, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez azt eredményezheti, hogy nem tudja teljes egészében kihasználni a weboldal funkcióit. A fiktív névvel rendelkező felhasználói profil adatait soha nem kapcsoljuk össze a fiktív névhez tartozó felhasználó személyes adataival, kivéve azt az esetet, amikor az adott személy erre kifejezetten felhatalmazást ad. A jövőre nézve letilthatja az adatok webelemzés céljára történő gyűjtését és tárolását, amennyiben telepíti a Google Analytics működését kikapcsoló böngészőbővítést (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu).

3.2.2 Hotjar

Ez a webhely a máltai Hotjar Ltd. szolgáltatásait használja. Ez egy elemző eszköz, ami segít nekünk webhelyünk használatának követésében, azaz hogy lássuk, hogyan navigál a weboldalunkon. A cél az, hogy optimalizáljuk az Ön, mint webhelyünk látogatójának élményét, és hogy ajánlatunkat még vonzóbbá tegyük. A Hotjar sütiket használ (ami az Ön eszközén tárolt kis szövegfájlokat jelent). A Hotjar által használt sütikről további információkat talál a következő oldalon: https://www.hotjar.com/cookies. Ha szeretné elkerülni a sütik telepítését, kikapcsolhatja őket a 3.1. szakaszban leírtak szerint. Továbbá beépítettünk egy Hotjar követőkódot a webhelyünkbe, ami lehetővé teszi a következő információk összegyűjtését: (i) készülékspecifikus adatok (készüléke IP-címe - anonimizált formában gyűjtjük és tároljuk, a készülék kijelzőmérete, készülék típusa (egyedi készülékazonosítók), böngésző információi, az ország, mint tartózkodási hely, a weboldal megjelenítéséhez használt nyelv), valamint (ii) naplózott adatok (hivatkozó domain, meglátogatott oldal(ak), ország, mint tartózkodási hely, a weboldal megjelenítéséhez használt nyelv, a webhely elérésének dátuma és ideje). Általánosságban elmodható, hogy adatait csak anonimizált formában gyűjtjük, és nem készülnek személyes hivatkozások. Amennyiben regisztrál szolgáltatásiankra, a Hotjartól érkező adatai nem lesznek összekapcsolva az Ön személyes adataival. A Hotjar harmadik felek, pl. Google Analytics és Optimizely szolgáltatásait is használja. További információt talál a Hotjar adatvédelméről az alábbi címen: https://www.hotjar.com/privacy. A jövőre vonatkozóan leiratkhozhat a Hotjar mindennemű adatgyűjtéséről és -tárolásról a következő címen: https://www.hotjar.com/opt-out.

3.3. Harmadik féltől származó hirdetések, hivatkozások más weboldalakra, Google AdSense, Facebook-gomb

3.3.1 A weboldal alkalomszerűen harmadik féltől származó hirdetéseket, illetve harmadik fél internetes megjelenésére mutató interaktív hivatkozásokat tartalmazhat, amelyekért az InnoGames nem felel. Az InnoGames-nek különösen nincs hatása a hivatkozott külső oldalak tartalmára és megjelenésére, illetve azokra az internetes helyekre, amelyek ezekről az oldalakról érhetők el. A fenti internetes helyek tartalmáért és megjelenéséért, valamint az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek való megfelelésükért kizárólag az adott szolgáltató felel.

3.3.2 A weboldal a Google webes szolgáltatását, a Google AdSense-t használja a harmadik féltől származó hirdetések megjelenítésére a weboldalon. A hirdetésekhez kapcsolódóan a Google cookie-kat helyezhet el a felhasználó merevlemezén az adatok kiolvasására és adatgyűjtő jeleket (apró, láthatatlan grafikus fájlokat) használhat az információgyűjtésre. A cookie-k és adatgyűjtő jelek által előállított információ a Google USA-beli kiszolgálóira kerül, és ott is dolgozzák fel azokat.

3.3.3 A hirdetők vagy a vállalatok időnként olyan technológiákat alkalmazhatnak, melyek segítségével az InnoGames weboldalán megjelenő hirdetések közvetlenül jutnak el az Ön számítógépére, ami az Ön IP-címének automatikus átvitelét eredményezi. Az érintett hirdetők vagy vállalatok emellett időnként arra is használnak cookie-kat és egyéb technikai megoldásokat, hogy mérjék a hirdetések hatékonyságát vagy optimalizálják azok tartalmát. Ez különösképpen, de nem kizárólag az internetes oldalak érdeklődési kategóriákba sorolását foglalja magába az Ön internethasználata alapján. E folyamatban a fenti információ és az Ön neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe nem kerül kapcsolatba. Az InnoGames-nek nincs befolyása a fentiekre. Emiatt a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya nem terjed ki a fent említett harmadik felek adatkezelési gyakorlatára. A cookie-k használatát letilthatja a böngésző beállításaival (lásd a 3.1 szakaszt). Ezen túlmenően a http://www.google.com/privacy_ads.html oldalon elvégzett deaktiválással megakadályozhatja az érdeklődési területekhez kapcsolódó adatok győjtését és kategóriákba sorolását.

3.3.4 A weboldal emellett tartalmazhatja a Facebook úgynevezett „Tetszik” gombját, melyet kizárólag a Facebook közösségi hálózat, vagyis a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) üzemeltet. Amennyiben a „Tetszik” Facebook-gombra kattint, a Facebook felajánlja a regisztrációt a Facebookon a funkció használatához, amennyiben nincs Facebook fiókja, vagy aktuálisan nem jelentkezett be Facebook fiókjába. Mindezek következményeként adataihoz a Facebook hozzájut. Amennyiben azonban már rendelkezik Facebook fiókkal és be is jelentkezett Facebook fiókjába, miközben a weboldalon tartózkodik, automatikusan, vagyis a Facebook-gombra történő kattintás nélkül is kapcsolat épül ki a Facebook kiszolgálóival, ami azt jelenti, hogy azonnali adatátvitel történik a Facebook részére a weboldal látogatása közben. Az adatai átvitele és a kapcsolódás Facebook fiókjához automatikusan, további figyelmeztetés nélkül történik meg. Az InnoGames-nek nincs befolyása a fentiekre. Az adatátvitel kizárólag úgy akadályozható meg, ha előzetesen kijelentkezik Facebook fiókjából. Az InnoGames nyomatékosan felhívja a figyelmét arra, hogy a Facebook által gyűjtött adatokról, valamint az ehhez kapcsolódó jogairól a Facebook weboldalán, illetve az ott elérhető adatvédelmi rendelkezésekből tájékozódhat. A Facebook adatvédelmi rendelkezései a http://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation.php oldalon olvashatók.

3.3.5 Anonimizált eszközazonosítóját (azonosító hirdetők számára – IDFA, vagy Google hirdetői azonosító – GAID) átadjuk bizonyos európai és Európán kívüli (például Egyesült Államokbeli) marketingpartnereinknek, hogy hirdetéseket hozhassunk létre a segítségükkel adott felhasználói csoportok számára, illetve hogy kizárjunk adott felhasználói csoportokat bizonyos hirdetésekből. Az §3.5 szakaszban foglaltaknak megfelelően az eszközazonosítók gyűjtése, tárolása és átadása bármikor letiltható a jövőre nézve a mobileszköz megfelelő beállításainak módosításával.

3.3.6 Webhelyünk a Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, http://www.facebook.com (a továbbiakban: „Facebook”) Facebook Pixelnek nevezett eljárását használja. A Facebook Pixel egy kódrészlet, amelyet beépítettünk a webhelyünkbe. Az a célja, hogy megjelenítse a konverziókat (azaz megmutassa, milyen eszközöket használtak a látogatók a megadott műveletek elvégzéséhez), hogy ún. hasonló közönségeket hozzon létre (azaz elérje azokat a felhasználókat hirdetésekkel, akik a többi ügyfélhez hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek), és hogy részletes statisztikát készítsen webhelyünk használatáról. Amikor Ön meglátogatja webhelyünket, a Facebook Pixel közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook kiszolgálóival. Ebben az esetben a Facebook-kiszolgáló információt kap arról, hogy Ön meglátogatta a webhelyünket, és a Facebook tárolja ezt az információt az Ön személyes Facebook-profiljában. A személyes adatok a Facebook általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a kapcsolódó jogairól és lehetőségeiről a következő címen olvashat további információt: https://hu-hu.facebook.com/about/privacy/. Kikapcsolhatja a funkciót a következő oldalon leírt módon: https://hu-hu.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebook-fiókjába.

3.3.7 Engedélyezzük az AOL számára, hogy hirdetéseket szolgáljon ki weboldalaink számára az AOL weboldalaival és / vagy harmadik fél weboldalaival, melyek partnereink vagy az AOL partnerei. A következő információkat többet között összegyűjti(k) az AOL és / vagy harmadik fél weboldalai: eszközazonosító, megjelenítések, kattintások, oldalletöltések stb. Leiratkozással leállíthatja ezeket a hirdetéseket és az adatok összegyűjtését a jövőre nézve a következő oldalon leírtak szerint: http://www.youronlinechoices.com, http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp vagy http://www.aboutads.info.

3.3.8 Az InnoGames egy harmadik fél, az AppNexus Inc., 28 West 23rd Street , 4th Floor, New York, NY 10010, USA, https://www.appnexus.com (a továbbiakban: „AppNexus“) hirdetéselhelyezési szolgáltatását használja. Ezért beépítettük az AppNexus Tracking Pixel funkcióját (egy kódrészletet) a webhelyünkbe. A Tracking Pixel segítségével nyomon követhetők a felhasználói műveletek. Fontos azonban tudnia, hogy nem készülnek felhasználói profilok személyes hivatkozásokkal, csupán statisztikai információkat gyűjtünk és továbbítunk az AppNexus számára. A cél az, hogy optimalizáljuk a hirdetési kampányainkat, és érdeklődésalapú hirdetéseket jelenítsünk meg az internet felhasználói számára. Ha nem kívánja engedélyezni a funkciót, kikapcsolhatja a https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices oldalon található opt-out gomb segítségével. Az alábbi címen további információt talál az AppNexus adatvédelmi politikájáról: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

3.3.9 Az InnoGames a hirdetések megjelenítésére egy harmadik féltől származó AdServer-t használ, amely a cookie-kat és web-beacon-okat használ és olvas annak érdekében, hogy a hirdetések hatékonyságát mérje, vagy optimalizálja azok tartalmát. E tevékenységgel nem kerülnek kapcsolatba az Ön adatai: a neve, címe, telefonszáma, vagy e-mail címe. A böngésző beállításaiban (lásd: 3.1. szakasz) a cookie-k kikapcsolhatók. Ezen kívül a további, érdeklődésen-alapuló adatgyűjtés és kategorizálás megakadályozható az alábbi webhelyen történő deaktiválással: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=hu

3.4 Használat harmadik fél platformján keresztül; MobileTracking

Szolgáltatásunk folyamatos frissítése és optimalizálása érdekében úgynevezett mobil-nyomkövetési technológiákat használunk. Erre a célra az adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlin, Németország (www.adjust.com) szolgáltatásait vesszük igénybe. A szolgáltatások segítségével statisztikai adatokat gyűjtünk az alkalmazásaink használatáról az ajánlataink folyamatos továbbfejlesztése érdekében. Az alkalmazásaink használatának részeként összegyűjtjük és elemezzük a készüléke által számunkra elküldött adatokat. Az adatgyűjtés körébe a következők tartoznak: IP-cím (azonnal anonimizáljuk), MAC-cím, anonimizált eszközazonosító (azonosító hirdetők számára – IDFA, vagy Google hirdetői azonosító – GAID), böngésző típusa, nyelvi beállítások, internetszolgáltató, hálózati állapot, időzóna, belépési és kilépési oldal URL-je, az elérés dátuma és időtartama, kattintástörténeti adatok és a szolgáltatásaink használatával kapcsolatos egyéb statisztikai információk. A felhasználó közvetlen egyedi azonosítása nem lehetséges. Az így begyűjtött adatokat anonim felhasználói profilok létrehozására használjuk fel. A nyomkövetési technológiákkal begyűjtött adatokat kifejezett hozzájárulásuk nélkül nem használjuk fel weboldalaink látogatóinak személyes azonosítására. Az $3.5 szakaszban foglaltaknak megfelelően az adatgyűjtés és -tárolás bármikor letiltható a jövőre nézve a mobileszköz megfelelő beállításainak módosításával.

3.5 Eszközazonosítója nyomkövetése a következő módon tiltható le:

4. A skálázható központi mérési eljárás használata

A weboldal az INFOnline (https://www.infonline.de) „Skalierbares Zentrales Messverfahren” (Skálázható központi mérési eljárás – SZM) nevű eljárását használja az InnoGames ajánlatainak használatára vonatkozó statisztikai értékek megállapítására. A folyamat közben gyűjtik a névtelen mérési értékeket. A számítógépes rendszerek felismerésére a mérési eljárás vagy egy cookie-t használ, amely az „ivwbox.de” azonosítót viseli, vagy egy aláírást, melyet a rendszer különböző, számítógépe által automatikusan küldött információból állít elő. Az eljárás során a rendszer az IP-címeket nem tárolja, a feldolgozásuk pedig anonim módon történik.

Az eljárást az adatvédelmi szempontokat figyelembe véve fejlesztették ki. A célcsoport-elérés mérés célja egy adott weboldal felhasználási intenzitásának és a felhasználók számának statisztikai meghatározása. A felhasználókat egyedileg soha nem azonosítják. Az Ön személyazonossága mindig védett. A rendszer nem juttat el Önhöz reklámokat.

Az azon weboldalakra vonatkozó statisztikákat, melyek az Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW –http://www.ivw.eu) [Információs közösség a hirdetők elterjedésének megállapítására] tagjai, vagy részt vesznek az „Internet Facts” (Internetes tények) vizsgálatban, melyet az Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF –http://www.agof.de) [Online-kutatási munkacsoport] szervez, az AGOF (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma –http://www.agma-mmc.de) [Médiaelemzési kutatócsoport], valamint az IVW havonta közzéteszi. Az adatok a http://www.agof.de, a http://www.agma-mmc.de, valamint a http://www.ivw.eu oldalon érhetők el.

A mérési adatok közzététele mellett az IVW rendszeresen ellenőrzi az SZM folyamatot annak érdekében, hogy annak használata összhangban legyen a törvényi és adatvédelmi szabályokkal.

Az SZM folyamatról az INFOnline GmbH, az SZM folyamat üzemeltetőjének weboldalán (htpps://www.infonline.de), az AGOF adatvédelmi weboldalán (http://agof.de/datenschutz), valamint az IVW adatvédelmi weboldalán (http://www.ivw.eu) talál bővebb információt.

Az SZM adatfeldolgozását a követező hivatkozás segítségével tilthatja le: http://optout.ivwbox.de

5. Adatbiztonság

5.1 Az InnoGames ésszerű mértékben folyamatosan törekszik olyan óvintézkedések megtételére, melyek megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést személyes adataihoz, ezen adatok illetéktelen felhasználását vagy meghamisítását, illetve minimalizálják a kapcsolódó kockázatokat. Ennek ellenére a személyes adatok megadása, történjen bár személyesen, telefonon vagy az interneten, mindig kockázatos, és egyetlen műszaki rendszer esetében sem lehet teljes mértékben kiküszöbölni a manipuláció és a szabotázs lehetőségét.

5.2 Az InnoGames az Öntől begyűjtött adatokat a németországi adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli. Minden munkavállalóval szemben követelmény az adatbiztonsági és adatvédelmi rendelkezések betartása, és erre utasítást is kapnak. Fizetési tranzakciók esetén az adatai átvitele SSL eljárás szerinti titkosítással történik.

6. Személyes adatok átadása harmadik feleknek

6.1 Az InnoGames alapértelmezés szerint csak abban az esetben adja ki személyes és/vagy számlázással kapcsolatos adatait harmadik félnek (partnervállalatnak), más, az InnoGames-szel együttműködő vállalatnak, külső szolgáltatónak és nyomozó hatóságoknak), ha ez a szerződés teljesítése és a fent említett célok elérése - különös tekintettel a fizetés lebonyolítása -, más felhasználók védelme vagy a törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges. A fizetés lebonyolítását külső szolgáltatók végzik (például hitelkártya-társaságok, bankok, a PaySafe, a Wallie, a Clickandbuy, a Moneybookers, a Paypal, a Global Collect). A törvényi előírásokkal összhangban védjük érdekeit. A külső szolgáltatók kötelezettek adatai bizalmas és biztonságos kezelésére, és csak olyan mértékben használhatják fel azokat, mely feladatuk teljesítéséhez szükséges. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az InnoGames a törvényi előírások alapján adott esetben adatai kiadására kötelezheto (például az adatok átadására a nyomozó hatóságok számára). Az adatok átadására csak akkor kerül sor, amennyiben ezt a törvény megköveteli vagy előírja.

Fizetési késedelem esetére az InnoGames szükség esetén adósságbehajtó vállalatot vagy jogi képviselőt bíz meg a fizetendő összeg behajtásával. Az ehhez szükséges adatokat átadjuk, a felhasználásuk pedig az összes adatvédelmi előírással összhangban történik.

6.2 Az összes egyéb esetben az InnoGames csak akkor adja tovább az Ön által a regisztrációkor és a rendelései feldolgozásához megadott adatokat, ha Ön erre előzetesen és kifejezetten engedélyt adott.

7. Módosítások

Az InnoGames bármikor megváltoztathatja a jelen adatvédelmi rendelkezéseket vagy az oldalak tartalmát, illetve megváltoztathatja vagy zárolhatja a hozzáférést ezekhez az oldalakhoz. Az InnoGames megfelelő módon felhívja a figyelmet ezekre a módosításokra.

8. Visszavonási és adattörlési lehetőség

8.1 Amennyiben vissza kívánja vonni a játékkal kapcsolatos információk és/vagy a hírlevél küldésére vonatkozó beleegyezését, küldjön e-mailt a következő címre: privacy@innogames.com, melyben megadja a játékos nevét és az e-mail címét, amelyre az információkat, illetve a hírlevelet kapta. Minden hírlevél tartalmaz egy olyan hivatkozást, amely lehetőséget ad a beleegyezés visszavonására és a hírlevél lemondására.

8.2 Amennyiben kéri, az InnoGames azonnal törli személyes adatait, vagyis azokat az adatokat, melyek a felhasználó személyes információit és anyagi körülményeit rögzítik, ha csak a törlést az adatok megőrzésére vonatkozó kötelező törvényi, vagy egyéb előírások nem tiltják / akadályozzák.

9. Adatvédelemmel és kapcsolattartással / felvilágosítással, helyesbítéssel, törléssel és zárolással kapcsolatos kérdések

Bármikor joga van információt kérni azokról az adatokról, amelyeket az InnoGames tárol Önről, az adatok eredetéről, címzettjéről és a tárolás céljáról. Ha adatvédelemmel kapcsolatos kérdése van, illetve ha helyesbíteni, zárolni vagy törölni szeretné profilját vagy bármilyen személyes adatát, a felhasználói neve és e-mail címe megadásával lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg

Fax: +49 40 7889335-200
privacy@innogames.com

Állapot: 2017 március
© Copyright InnoGames 2009 – 2018. Minden jog fenntartva.