Adatvédelmi Nyilatkozat Végfelhasználók esetén

Utolsó frissítés dátuma: június 30. 2024

Tartalomjegyzék

 1. Bevezetés
 2. Az adatkezelő neve és címe
 3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe
 4. Általános tájékoztatás az adatkezelésről
 5. Weboldalaink és mobilalkalmazásaink rendelkezésre bocsátása; naplófájlok létrehozása
 6. Kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailben, támogatási eszközön keresztül érkező megkeresések; jogi ügyek
 7. Hírlevelek megküldése
 8. Push-értesítések küldése
 9. A sütik használata
 10. Harmadik fél elemző szolgáltatásainak használata
 11. Harmadik felek ügyfélszolgálati szolgáltatásainak igénybe vétele
 12. Harmadik felek e-mail szolgáltatásainak igénybe vétele
 13. Harmadik felek bejelentkezési szolgáltatásainak igénybe vétele
 14. Harmadik felek piackutatási szolgáltatásainak igénybe vétele
 15. Harmadik felek fizetési szolgáltatásainak igénybe vétele
 16. Harmadik felek közösségi médiás szolgáltatásainak igénybe vétele
 17. Harmadik felek ügyfélszerzési szolgáltatásainak igénybe vétele
 18. Harmadik felek videós hirdetési szolgáltatásainak igénybe vétele
 19. Harmadik felek szolgáltatásainak igénybe vétele
 20. Cégcsoporton belüli együttműködés
 21. Az adatalanyok jogai
 22. Záró rendelkezések

1. Bevezetés

Az InnoGames GmbH (az „InnoGames cég", „cégünk”, és annak ragozott alakjai) az Ön személyes adatainak adatkezelője. Cégünk mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében, olyan esetekben, amikor Ön felkeresi valamelyik weboldalunkat, telepíti valamelyik mobilalkalmazásunkat és közösségi médiafelületeinken tevékenykedik (együttesen a „Szolgáltatások"). A jelen adatvédelmi tájékoztató ismereti, hogy Cégünk milyen személyes adatokat gyűjt Önről, miért gyűjtjük azokat, hogyan kezeljük és mikor töröljük azokat. Ez a tájékoztató azt is bemutatja, hogy Ön hogyan gyakorolhatja jogait, ha ránk bízza személyes adatainak kezelését. Kérjük, hogy szánjon egy kis időt a Tájékoztató elolvasására, és tartalmának megismerésére. Ha bármilyen kérdése van, nyugodtan vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen tájékoztató végén található elérhetőségek valamelyikén.

Cégünk egy játékstúdiókból álló cégcsoporthoz tartozunk, amely anyavállalatunk, egy svéd szerencsejáték vállalat, a Modern Times Group MTG AB („MTG”) tulajdonában van. Cégünk együttműködik az MTG-vel és a cégcsoporthoz tartozó többi játékstúdióval (továbbiakban együttesen: „cégcsoporthoz tartozó vállalat"), annak érdekében, hogy tanuljunk egymástól, segítsük egymást és egyre jobban tudjunk játékokat készíteni. Szeretünk úgy tekinteni magunkra, mint egy kis játékfalura, amelyben mindenki arra törekszik, hogy nagyszerű játékokat készítsünk. További információkat arról, hogy cégcsoportként hogyan kezeljük az adatokat, a „Cégcsoporton belüli együttműködés" c. 20. fejezetben találhat további információkat.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy Szolgáltatásaink más vállalatok külső webhelyeire mutató linkeket is tartalmazhatnak. Ha rákattint az ilyen weboldalakra mutató linkekre, tudnia kell, hogy ezekre vonatkozóan a cégek saját adatvédelmi tájékoztatói irányadók, és ilyen esetben nem vállalunk felelősséget az Ön személyes adatainak kezeléséért. Ezért kérjük, mindenképpen olvassa el az adott cégek adatvédelmi tájékoztatóit.

Szolgáltatásainkat kizárólag olyan játékosoknak kínáljuk, akik legalább 16 évesek. Ezért nem folytatunk 16 év alatti személyekre irányuló marketingtevékenységet, és nem kérünk tőlük személyes adatokat. Ha Ön még nem töltötte be a 16. életévét, kérjük, szerezze be a törvényes képviselője hozzájárulását, mielőtt igénybe venné Szolgáltatásainkat.

2. Az adatkezelő neve és címe

Az adatkezelő az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) és a tagállamok más nemzeti adatvédelmi jogszabályaival valamint más jogi adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban a következő cég:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Németország
Fax: +49 40 7889335-200
E-Mail: privacy@innogames.com
Honlap: https://innogames.com

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Prof. Dr. Christian Rauda
ARTANA Digital GmbH
Alstertwiete 3
20099 Hamburg
Németország
E-Mail: dpo@innogames.com
Honlap: https://artana.law

4. Általános tájékoztatás az adatkezelésről

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Cégünk általában csak azokat a személyes adatokat kezeli, amelyeket Ön valamelyik szolgáltatásunk igénybe vételekor megadott cégünknek. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Amikor Ön valamelyik weboldalunkon vagy alkalmazásunkban felhasználóként regisztrál, csak egy felhasználónevet, egy e-mail-címet és adott esetben egy jelszót kell megadnia. Cégünk bizonyos Szolgáltatásokra, például mobilalkalmazásokra történő regisztráció esetén a felhasználóneveket és az e-mail-címeket nem a regisztráció során, hanem csak később, a Szolgáltatás használata során gyűjti be. Az Ön által választott jelszót mindig hash formában tároljuk, ami nem teszi lehetővé azt, hogy ebből a tényleges jelszóra lehessen következtetni.

A Cégünkkel kötött szerződés végrehajtása során, különösen az Ön által választott díjköteles Szolgáltatásokkal összefüggésben további adatok megadása válhat szükségessé. Ilyen adatok lehetnek például az Ön teljes neve, tényleges címe, és fizetési adatok. Esetenként további személyes adatok bekérése is szükségessé válhat annak érdekében, hogy Cégünk az Ön megkereséseit kezelni tudja vagy az Ön számára támogatást tudjon nyújtani. Az InnoGames cég ezeket az adatokat bizalmasan és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezeli. Az InnoGames cég elveivel összhangban nem adja át személyes adatait harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül, kivéve, ha erre konkrét jogalapja van.

2. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Amennyiben Cégünk a személyes adatok feldolgozásához az érintett hozzájárulását beszerzi, a személyes adatok kezelésének alapja az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete („GDPR") 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok feldolgozása esetén, amelyben az adatalany szerződő félként vesz részt, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja. Ez vonatkozik az olyan adatkezelésekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések elvégzéséhez szükségesek.

Amennyiben a személyes adatok kezelése olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelyet Cégünk köteles teljesíteni, az adatkezelés jogalapja a GDPR AGDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

Abban az esetben, ha az adatalany vagy más természetes személy alapvető érdekei teszik szükségessé a személyes adatok feldolgozását, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja.

Ha az adatkezelésre Cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelme érdekében van szükség, és ha az adatalany érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget az elsőként említett érdekekkel szemben, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

3. Adatok törlése és az adattárolás tartama

Cégünk az adatalanyok személyes adatait törli vagy anonimizálja, amint az adattárolás célja megszűnik. Ilyen tárolásra ezen kívül akkor kerülhet sor, ha ezt az uniós jog vagy a cégünkre vonatkozó tagállami jogszabályok előírják. Cégünk az adatokat abban az esetben is törli vagy anonimizálja, ha a fent említett jogszabályokban előírt adattárolási időszak lejár, kivéve, ha az adatok további tárolása szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges.

4. Az adatok biztonsága

Az InnoGames cég észszerű erőfeszítéseket tesz az Ön személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, valamint ezen adatok jogosulatlan felhasználásának vagy meghamisításának megakadályozására, valamint a kapcsolódó kockázatok minimalizálására. A személyes adatok megadása azonban - akár személyesen, akár telefonon, akár az interneten keresztül történt - mindig kockázatokkal jár, és egyetlen technológiai rendszer esetén sem zárható ki a manipuláció vagy károkozás lehetősége.

Az InnoGames cég az Öntől gyűjtött adatokat a német és az európai adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeli. Minden alkalmazott köteles betartani az adatokra vonatkozó titoktartási és adatvédelmi előírásokat, és erre vonatkozóan utasításokat kapnak. Az Ön adatait titkosított formában, SSL-módszerrel továbbítjuk.

5. Weboldalaink, mobilalkalmazásaink és fórumaink felhasználóink számára történő rendelkezésre bocsátása; naplófájlok létrehozása

A) Játékok

Az adatkezelés ismertetése és köre

Felhasználóink a játékaikkal a weboldalunkon, a mobilalkalmazáson vagy mindkettőn játszhatnak. Amikor a felhasználó megnyitja valamely weboldalunkat vagy mobilalkalmazásunkat, a rendszerünk automatikusan adatokat gyűjt azon eszközről, amely a hozzáférést biztosítja.

Cégünk a weboldalra való belépéskor a következő adatokat gyűjti:

Cégünk a mobilalkalmazáshoz való csatlakozás során a következő adatokat gyűjti:

A naplófájlok a fentieken kívül a dátumot, az időpontot és az IP-címet is tárolják. Ha hiba lép fel a cégünk webhelyeinek vagy mobilalkalmazásainak használata során, és a hibát cégünk ki akarja javítani, ebben az esetben cégünk más adatokat is gyűjthet, pl. a játékos azonosítóját és a felhasználói nevét.

2. Az adatkezelés célja

Annak érdekében, hogy a weboldal és a mobilalkalmazás letöltődjön a felhasználó számítógépére, cégünknek tárolnia kell az Ön IP-címét azon időtartamban, amíg a munkamenet tart. Cégünk ezen kívül tárolja a felhasználó IP-címét és a naplófájlokat a weboldal és a mobilalkalmazás működésének biztosítása, a weboldal/mobilalkalmazás működésének optimalizálása, és cégünk informatikai rendszereinek biztonságának garantálása érdekében.

Az InnoGames cég fenntartja a jogot arra, hogy az IP-címeket és a naplófájlokat tárolja, valamint annak érdekében, hogy ellenőrizze azt, hogy a felhasználók betartják-e a felhasználási feltételeket és a játékszabályzat rendelkezéseit („feltételek megszegése”). Cégünk az adatokat különösen ebben az esetben arra a célra használja, hogy megelőzze a visszaéléseket, illetve azokat bírósági eljárás keretében vagy azon kívül rendezze („jogvita”), valamint esetileg arra célra használja, hogy azokat a nyomozó hatóságoknak átadja. Cégünk az adatokat a fentieken kívül egyéb célra a lehető legnagyobb mértékben automatizált formában elemzi. Ezen időszak elteltét követően cégünk az IP-címeket és naplófájlokat törli, kivéve abban az esetben, ha az adatok tárolását kötelező érvényű törvényi rendelkezések írják elő, vagy ha az adott esetben büntetőeljárás vagy visszaélés kivizsgálásra irányuló eljárás van folyamatban.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkelye (1) bekezdésének (f) pontja szerinti jogos érdek.

4. Az adatok tárolásának tartama

Cégünk az adatokat törli azt követően, hogy azok tárolása nem szükséges azon cél elérésének érdekében, amellyel kapcsolatban azt begyűjtötték. Ha cégünk az adatokat a weboldal vagy a mobilalkalmazás elérhetővé tétele érdekében gyűjti, a törlésre az adott munkamenet lezárultakor kerül sor.

Cégünk a személyes adatokat tartalmazó naplófájlokat általában hét nap elteltét követően törli, kivéve:

Ezen időtartam elteltét követően cégünk az IP-címet és a naplófájlokat törli, kivéve, ha a jogszabályok ettől eltérő tárolási tartamot írnak elő, vagy az ügyben büntetőeljárás van folyamatban.

5. A kifogásolás és az adatok eltávolításának joga

Elengedhetetlenül fontos, hogy cégünk adatokat gyűjtsön és az adatokat naplófájlokban tárolja a weboldal és a mobilalkalmazás elérhetővé tétele érdekében. Emiatt a felhasználónak nincs lehetősége arra, hogy tiltakozzon ezen adatkezelés ellen. Nincs lehetőség a naplófájlokban történő adattárolás vagy azok törlése elleni tiltakozásra a hibanaplók és a szolgáltatási feltételek megsértése esetén. Ez a döntés a GDPR 21. cikke (1) bekezdésén és a 17. cikk (3) bekezdés (f) pontján alapul.

6. Az automatizált döntéshozatal

Az InnoGames cég egy automatizált eszközt alkalmaz annak érdekében, hogy megállapítsa, Ön megszegi-e cégünk szolgáltatási feltételeit és a játékszabályzatot olyan módon, hogy a felhasználó tiltott botokat vagy szkripteket használ-e a játék során („bot-érzékelő eszköz”). A botérzékelő eszköz az Ön hardvere által a játék során generált adatokat elemzi. Ha az eszköz úgy ítéli meg, hogy a játék során végzett műveletek nem egyeztethetők össze ember által végzett műveletekkel, az adott felhasználó automatikusan letiltásra kerülhet.

B) Játékfórumok

1. Az adatkezelés leírása és a kezelt adatok köre

Az ImmoGames cég a játékokon kívül lehetőséget kínál arra, hogy a játékosok a nekik szóló fórumokon részt vegyenek. Ha a felhasználó használni akarja a fórumot, a játékos felhasználói fiókja felhasználásával egy fiókot kell létrehoznia, és meg kell adnia egy felhasználónevet és egy jelszót. A fórumok kapcsán cégünk a következő adatokat kezeli:

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a másodlagos e-mail-címet az ImmoGames cég automatikusan létrehozza, és az más személyek számára nem látható.

2. Az adatkezelés célja

Cégünk ezen adatokat abból a célból gyűjti, hogy biztosítani tudja a szolgáltatást, a többi felhasználóhoz képest az adott felhasználót azonosítani tudja, és a moderálás és a felhasználói fiók személyre szabása és kezelése kapcsán a játékost azonosítsa.

A fentieken kívül cégünk az Ön személyes adatait abban az esetben is megosztja, ha az más felhasználók védelme, az állam vagy közbiztonságot fenyegető veszélyek elhárításának vagy bűncselekmények üldözése érdekében szükséges, és ha ezt az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik. Cégünk az Ön védendő érdekeit a jogszabályi előírásokkal összhangban veszi figyelembe. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az InnoGames céget jogszabályi rendelkezések vagy bírósági végzés kötelezheti arra, hogy adatokat adjon ki, pl. nyomozóhatóságok számára történő adatközlés keretében. Cégünk az adatokat kizárólag a szükséges és a jogszabályokban megengedett vagy előírt mértékben adja meg.

3. Az adatkezelés jogalapja

A fórumadatok kezelésének jogalapja az, hogy cégünk Önnek a szolgáltatást nyújtani tudja, és ebből a célból szerződést kössön vagy a szerződést teljesítse a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (b) pontja alapján.

Az adattkezelés jogalapja a felhasználók által létrehozott tartalmak esetén cégünk jogos érdeke a GDPR 6, cikke (1) bekezdésének (f) pontja alapján. Az ImmoGames cégnek jogos érdeke, hogy megőrizze az összes egyéni játékos fórumokon tett hozzászólásait. Minden egyes hozzászólás értékes információt nyújt cégünk számára a játékról é a közösségről. Ezen hozzászólások törlése esetén a fórumok olvasása nem lenne követhető, emellett olyan korábban tett hozzászólások törlését is jelentené, amelyek segítségével más játékosok jobban meg tudnák érteni és teljesíteni tudnák a játék céljait.

Azon esetekben, amikor az ImmoGames cég a jogszabályok alapján köteles az adatokat közzétenni, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (c) pontja.

4. Az adattárolás tartama

Ha a felhasználó törli játékosi felhasználói fiókját, ez az adott felhasználó fórumfiókjának törlésével jár. A fórumfiók törlése nem jár a felhasználók által a fórumokon tett tartalmak törlésével.

6. Kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailben, támogatási eszközön keresztül érkező megkeresések; jogi ügyek.

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Amennyiben Öntől - akár a kapcsolatfelvételi űrlapon, akár e-mailben, akár az Ügyfélszolgálati lehetőségeken keresztül - közvetlen megkeresést kapunk, az Ön adatait kezelnünk kell annak érdekében, hogy válaszolhassunk a kérésére. Amennyiben az Ön kérelmének teljesítéséhez a jogi osztály részvétele is szükséges, az Ön adatait a jogi osztály is kezelni fogja. Ugyanígy a jogi részlegnek is szüksége lehet az Ön adatainak kezelésére abban az esetben, ha Ön jogi ügybe vagy jogvitába keveredik.

a) Kapcsolatfelvételi űrlap

Cégünk weboldalán elérhető egy kapcsolatfelvételi űrlap, amelynek révén elektronikus úton kapcsolatba léphet velünk. Ha ezt a lehetőséget választja, a beviteli oldalon megadott adatokat megkapjuk és tároljuk. Ezek az adatok a következők:

Ezenkívül az üzenet elküldésekor a következő adatokat tároljuk el:

Az adatok feldolgozása érdekében a beküldési folyamat során hivatkozunk erre az adatvédelmi nyilatkozatra.

b) E-mail

Arra is lehetőség van, hogy a megadott e-mail-címeinken keresztül lépjen kapcsolatba velünk. Ebben az esetben a felhasználó az e-mailben továbbított személyes adatait tároljuk.

c) Támogatási eszköz

Arra is lehetőség van, hogy a szolgáltatásunkba integrált támogatási eszközünkön keresztül lépjen kapcsolatba velünk. Ebben az esetben az eszköz tárolja az Ön felhasználói adatait és a támogatásra vonatkozó megkeresése tartalmát, valamint a megkeresés időpontját.

Ilyen esetben semmilyen adatot nem továbbítunk harmadik félnek. Az adatokat kizárólag a beszélgetésben foglaltak feldolgozására használjuk fel.

d) Jogi ügyek

A jogi osztály az InnoGames cég más részlegeinek is támogatást nyújt. A jogi osztály vagy önállóan, vagy más, harmadik fél tanácsadók közreműködésével dolgoznak. Abban az esetben, ha a jogi osztály részt vesz az Ön ügyének megoldásában, a feldolgozott adatok többek között a következők lehetnek:

Az, hogy a jogi osztály konkrétan milyen típusú személyes adatokat kezel, attól függ, hogy Ön milyen ügyben vagy vitában érintett.

2. Az adatfeldolgozás célja

A személyes adatokat cégünk abból a célból kezeli, hogy a kapcsolatfelvétel és a támogatási kérelmet az illetékes osztályok kezelni tudják.

Amennyiben az Ön jogi ügyhöz vagy az Ön és az InnoGames közötti vitához kapcsolódóan keresi meg cégünket, és ez az ügy vagy vita a jogi osztály részvételét igényli, ebben az esetben az Ön adatainak feldolgozása a jogi ügyek vagy viták kezelését, a jogi kötelezettségek teljesítését, a szabályozási követelményeknek való megfelelést, valamint azt a célt szolgálja, hogy az üzleti egységeknek segítsen bírósági határozatok és ítéletek kiadásának elérésében és azok értelmezésében, ideértve a viták figyelemmel kísérését és megtárgyalását is.

Az egyéb személyes adatoknak a benyújtási folyamat során történő kezelésének célja a kapcsolatfelvételi űrlappal való visszaélések megelőzése és informatikai rendszereink biztonságának biztosítása.

3. Az adatfeldolgozás jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek.

A szerződés megkötése vagy a szerződés teljesítésének elősegítése céljából történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

A jogi kötelezettségek teljesítése és/vagy a szabályozási követelményeknek való megfelelés céljából történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján a jogi kötelezettség teljesítése.

A jogi igények előterjesztése, védelme vagy érvényesítése céljából történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek.

4. Az adatok tárolásának időtartama

Az adatokat azt követően azonnal töröljük, miután azok már nem szükségesek a gyűjtés céljának teljesítéséhez.

A jogi ügyek vagy jogviták kezeléséhez használt adatok megőrzési időtartamát vagy az ebben az esetben megszabott elévülési idő, vagy a vonatkozó jogi nyilvántartási kötelezettségek, mint például a német Adózási Törvénykönyv (Abgabenordnung) 147. szakasza és a német Kereskedelmi Törvénykönyv (Handelsgesetzbuch) 257. szakasza határozzák meg. Abban az esetben, ha ugyanazokat az adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott más célokra is felhasználják, az adott célhoz kapcsolódó megőrzési időszakot is figyelembe kell venni.

5. Tiltakozás és eltávolítás lehetősége

Azt követően, hogy cégünkkel Ön bármikor felvette a kapcsolatot, Önnek bármikor lehetősége van tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen, függetlenül attól, hogy a kapcsolatfelvétel egy kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailben vagy támogatási eszközön keresztül történt. Ebben az esetben a beszélgetés nem folytatható, és előfordulhat, hogy az Ön problémáját nem tudjuk véglegesen megoldani. Ha Ön a velünk való kapcsolatfelvétel során begyűjtött és tárolt összes személyes adatát törölni kívánja, lehetősége van arra, hogy saját maga törölje fiókját a https://goodbye.innogames.com/login weboldalon. Ezenkívül automatikusan töröljük a fiókját, ha három éven keresztül nem jelentkezett be egy játékba vagy játékfórumba sem. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha kötelező érvényű törvényben előírt megőrzési követelmények alkalmazandók.

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor az Ön adatait folyamatosan kezelnünk szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy azok elleni védekezés során, és így az Ön tiltakozáshoz és törlés kéréséhez való joga a GDPR 17. cikke (3) bekezdésének e) pontja, valamint a 21. cikke 1. pontja alapján kizárásre kerülnek.

7. Hírlevelek megküldése

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Cégünk hírlevelének célja, hogy tájékoztassuk Önt a termékkör változásairól és új termékek megjelenéséről, valamint hogy népszerűsítsük termékeinket, valamely cselekvés megtételére (CTA) felhívó üzenetek továbbítsunk Önnek és nagyobb érdeklődést keltsünk játékaink iránt, valamint hogy ajándékokat osszunk ki a játékokra feliratkozók számára.

Az e-mail-címét az Ön beleegyezésével gyűjtjük annak érdekében, hogy hírleveleket tudjunk Önnek küldeni, és hogy elvégezzük a kézbesítést és elemezzük annak eredményét. Továbbá felhívjuk a figyelmét arra, hogy a visszapattanó e-mail-címeket tartalmazó lista a hírlevélkezelés részét képezi. A visszapattanó e-mail-címeket tartalmazó listákban azok az e-mail-címek szerepelnek, amelyről korábban visszapattantak az e-mailek, vagy amelyek nem fogadták hírleveleinket. Miután ezeket az e-mail-címeket eltávolítjuk a levelezési listánkról, javítani tudjuk hírleveleink kézbesíthetőségét és fenntarthatjuk pozitív feladói státuszunkat.

Hírleveleink egy pixel méretű képet (nyomkövető pixeleket) tartalmaznak, amelyet a hírlevél feladójának szervere a hírlevél megnyitásakor lekérdez. Ennek a lekérdezésnek a részeként technikai információkat gyűjtünk,. Ilyen információk az Ön böngészőjére vagy operációs rendszerére vonatkozó adatok, valamint az Ön IP-címe, tartózkodási helye és a lekérdezés időpontja. Ezeket az információkat anonimizálják, és az adott személytől függetlenül értékelik.

2. Az adatkezelés célja

Az adatfeldolgozás célja, hogy hírleveleinket eljuttassuk Önnek, és elvégezzük azok kézbesítését. Ez magában foglalja a hírlevél kézbesítésének sikerességi arányára vonatkozó információk kezelését. Ennek körében kezeljük visszapattanó e-mail-címek listáját, amely azon e-mail-címeket tartalmazza, amelyekre a hírlevelet nem sikerült kézbesíteni.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás.

4. Az adatok tárolásának tartama

Az Ön e-mail-címét mindaddig tároljuk hírlevelek küldése céljából, ameddig Ön a hírlevélre fel van iratkozva. Az Ön e-mail-címét azt követően nem használjuk fel hírlevelek küldésére, hogy Ön visszavonja hozzájárulását.

5. A tiltakozás és az eltávolítás lehetősége

Mivel a hírlevél küldése és kézhezvétele az Ön hozzájárulásától függ, Ön indoklás nélkül bármikor visszavonhatja az adatai gyűjtéséhez és tárolásához adott hozzájárulását. A leiratkozáshoz használhatja a leiratkozási linket is, amely minden hírlevelünk végén megtalálható.

Ezenkívül lehetősége van arra is, hogy bármelyik játékunkban az Adathasználati ablakban a „Beállítások" menüpont alatt leiratkozzon a hírlevelekről.

8. Push-értesítések küldése

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Ha Ön megtette a készülékén a megfelelő beállításokat, az InnoGames cég push-értesítéseket küldhet a mobilkészülékére, hogy friss információkat küldjön a játékokkal kapcsolatban és egyéb releváns hírekről.

2. Az adatfeldolgozás célja

A push-értesítések olyan speciális értesítések, amelyek közvetlenül az Ön mobilkészülékén jelennek meg. Az értesítések például arról adhatnak hírt, hogy a játékban az egyik épülete elkészült. A push-értesítések általában rövid üzeneteket tartalmaznak, amelyek a lényeget tartalmazzák.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

4. Az adatok tárolásának időtartama

Az üzeneteket a push-adatközpontban legfeljebb 21 napig tároljuk. Az üzeneteket anonimizált formában határozatlan ideig az eseménykövető rendszerünkben is eltároljuk. Tudomásunk szerint az üzeneteket az Ön mobilkészülékének szállítója is tárolhatja.

5. A tiltakozás és az eltávolítás lehetősége

A push-értesítéseket az alábbiak szerint kapcsolhatja ki:

a) Android

Nyissa meg a „Beállítások" > „Alkalmazások és értesítések" > „Értesítések" > „Alkalmazásértesítések" > „Alkalmazás neve” menüpontokat. Ezen a képernyőn beállíthatja, hogy a push-értesítések megjelenjenek-e és ha igen, hogyan jelenjenek meg.

b) iOS

Nyissa meg a „Beállítások" > „Értesítések" > Alkalmazás neve” menüpontokat. Ezen a képernyőn beállíthatja, hogy a push-értesítések megjelenjenek-e és ha igen, hogyan jelenjenek meg.

c) Adathasználati ablak

Ezen felül bármelyik játékunkon belül a „Beállítások" menüpont alatt található Adathasználati ablakban van lehetősége arra, hogy leiratkozzon a push-értesítések fogadásáról.

9. A sütik használata

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Annak érdekében, hogy Ön a legmegfelelőbb információkat kapja és a legjobb szolgáltatásban részesüljön, amikor meglátogatja valamelyik weboldalunkat, sütik segítségével adatokat gyűjtünk. Ez segít nekünk (és más felhatalmazott harmadik feleket) abban, hogy személyre szabott élményt nyújtsunk Önnek, amikor meglátogatja a weboldalunkat, és ennek révén javítani tudjuk szolgáltatásunkat, és biztosítani tudjuk, hogy Ön könnyen megtalálja, amit keres.

A sütik olyan kis adatdarabok (szövegfájlok), amelyeket egy webszerver küld az Ön böngészőjének, és amelyeket az Ön eszközén tárolnak, hogy a weboldal fel tudja ismerni az Ön eszközét. A sütiknek két típusa van, az állandó és az ideiglenes (vagy „munkameneti") sütik. Az állandó sütik hosszabb ideig fájlként vannak eltárolva az Ön számítógépén vagy mobileszközén. A munkamenet sütik ideiglenesen kerülnek a számítógépére, amikor meglátogatja a weboldalunkat, de a böngésző bezárásakor az ilyen sütik törlődnek. Ha nem kívánja elfogadni a sütiket, akkor a webböngésző biztonsági beállításaiban módosíthatja az ezzel kapcsolatos beállításokat. Erről bővebben az alábbiakban olvashat.

Cégünk és szolgáltatóink a következő típusú sütiket használják:

a) Alapvető sütik

Ezek a sütik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Cégünk a szolgáltatásait biztosítani tudja. Cégünk például ezeket a sütiket használja a tagok hitelesítésére és azonosítására, amikor ezen személyek a webhelyünket használják, annak érdekében, hogy cégünk a Szolgáltatásainkat biztosítani tudja számukra. Ezen sütik nélkül nem tudnánk felismerni Önt, és Ön nem tudná igénybe venni Szolgáltatásainkat. A sütik segítenek továbbá abban is, hogy érvényt szerezzünk a Felhasználási Feltételeinknek, és fenntartsuk Szolgáltatásaink biztonságát.

b) Funkcionális sütik

Ezek a sütik nem feltétlenül szükségesek, de lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabjuk azt, hogy Ön a weboldalunkon milyen online élményben részesüljön. Például lehetővé teszik Cégünk számára, hogy megjegyezzük az Ön preferenciáit, ami azt jelenti, hogy Önnek nem kell újra megadnia a korábban, például a szolgáltatásainkra való regisztráció során már megadott információkat. Ezeket a sütiket arra is használjuk, hogy információkat gyűjtsünk arról, hogy a látogatóink hogyan használják a Szolgáltatásainkat, így pl. arról, hogy melyek a népszerű oldalak, milyenek a megtekintési szokások, mire kattintanak át, mindezt annak érdekében, hogy javíthassuk szolgáltatásainkat és piackutatást tudjunk végezni. Ha úgy dönt, hogy törli ezeket a sütiket, ebben az esetben a szolgáltatásaink korlátozottan fognak működni.

c) Reklámsütik

Ezek a sütik azon információkat gyűjtik, hogy Ön hogyan használja cégünk weboldalait, pl. Ön milyen oldalakat látogat meg, vagy milyen válaszokat adott a hirdetésekre, annak érdekében, hogy olyan hirdetéseket ajánljunk a figyelmébe a weboldalunkon belül és azon kívül is, amely az Ön igényeinek jobban megfelel. Az ilyen típusú hirdetéseket „érdeklődésen alapuló hirdetéseknek" nevezzük. Az ilyen típusú sütik közül sok típusú sütit a szolgáltatóink használnak. A harmadik fél hirdetőkről bővebben az alábbiakban olvashat.

2. Az adatkezelés célja

Cégünk a sütikből származó információkat arra használja, hogy weboldalát felhasználóbaráttá tegye, és lehetővé tegye, hogy olyan funkciókat biztosítsunk Önnek, amellyel oldalainkat az Ön személyes igényeire szabhatjuk (első féltől származó sütik). Cégünk a sütikből származó információkat több arra jogosult harmadik félnek is továbbíthatja, hogy ezek segítségével weboldalukon elérhető szolgáltatásokat biztosítani tudják (harmadik féltől származó sütik).

Cégünk használhat munkamenet-sütiket is. Ezek révén tesszük Önnek lehetővé, hogy weboldalunk oldalai között az információk újbóli megadása nélkül tudjon továbblépni.

Az állandó sütiket többféleképpen használjuk, így többek között:

Cégünk (és az általunk feljogosított harmadik felek) az állandó sütikből és a munkamenet sütikből származó nem személyes adatokat statisztikai célokra használhatja:

Cégünk saját sütiket állít be és kísér figyelemmel a következő funkciók biztosítása érdekében (első féltől származó sütik):

a) Emlékezz rám sütik

Ezen sütiket annak érdekében használjuk, hogy az Ön számára elérhető legyen az „emlékezz rám" funkció: Cégünk lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ezen a sütin keresztül jelentkezzenek be a játékba. Ez kikapcsolható abban az esetben, ha a manuális bejelentkezéskor kikapcsolja az „Emlékezz rám” kijelölését. Ha kiválasztja az „Emlékezz rám" funkciót, egy állandó süti települ az Ön által használt eszközre, így a Szolgáltatások böngészése során nem kell újra bejelentkeznie. Ha kijelentkezik egy Szolgáltatásból, a süti törlődik.

b) Nyelvi verzió sütik

Ezen sütiket annak érdekében használjuk, hogy a megfelelő nyelvű játék jelenjen meg az Ön számára.

c) Portál sütik

Ezen sütiket annak érdekében használjuk, hogy optimalizálni tudjuk Cégünk céloldalait és javítani tudjuk a marketing tevékenységünket. Egy sütiben tároljuk az Ön által meglátogatott céloldal adatait, valamint egy azonosítót.

d) Harmadik féltől származó snippet-sütik

Cégünk egy sütit állít be, amely rögzíti azt, hogy Ön milyen döntést hozott a harmadik felek nyomon követési snippet-jeivel és sütijeivel kapcsolatban.

Cégünk a szolgáltatásainak részeként több harmadik féltől származó sütit is használ. Ezen sütikkel kapcsolatban az adott oldal szabályzatai irányadók, és ezekre Cégünknek nincs kihatása. Önnek lehetősége van arra, hogy néhány ilyen süti telepítését kikapcsolja a böngésző általános beállításaiban, míg más sütik esetében a megfelelő weboldalakat kell felkeresnie, és az ott megadott utasításokat kell követnie.

Ellenőrizzük például, hogy Ön milyen nyelvi verziót használ a Szolgáltatásaink eléréséhez. Ha Ön valamelyik partnerünkön keresztül szerzett tudomást Szolgáltatásainkról, akkor tároljuk az információt arról, hogy ki az adott partner.

Harmadik fél hirdetők: Cégünk hirdetőket, harmadik fél hirdetési hálózatokat és más hirdetési vállalatokat használhat arra a célra, hogy a Szolgáltatásainkat hirdetésekben reklámozzák. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az ilyen hirdetési cégek információkat gyűjthetnek a Szolgáltatásainkban vagy más webhelyeken tett látogatásáról. Ezen adatgyűjtés lehetővé teszi az ilyen hirdetési cégek számára, hogy egyrészt termékeket vagy szolgáltatásokat értékesítsenek Önnek, másrészt, hogy nyomon kövessék, mely hirdetések kerültek az Ön böngészőjébe, és mely weboldalakat tekintette meg az ilyen hirdetések megjelenítésekor. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a harmadik fél hirdetők által végzett adatgyűjtés és felhasználás nem tartozik a jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá.

3. Az adatok kezelésének jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (f) pontja szerinti jogos érdek.

4. iAz adatok tárolásának időtartama

Cégünk az adatokat törli, amint azok már nem szükségesek arra a célra, amelyre azokat gyűjtötték.

5. A kifogásolás és az eltávolítás lehetősége

Ha nem szeretné, hogy ezeket a sütiket az Ön számítógépe tárolja, vagy szeretne tájékoztatást kapni a tárolásukról, ebben az esetben a böngésző szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik telepítését. Ezt úgy teheti meg, hogy a böngésző beállításaiban kiválasztja a „nem fogadom el a sütiket" opciót, vagy a weboldal első látogatásakor elutasítja, hogy harmadik felek a tevékenységét nyomon tudják követni A böngésző gyártójának utasításai további tájékoztatást tartalmaz ennek működésével kapcsolatban. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmét arra, hogy amennyiben a sütiket letiltja, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját.

a) Android

Nyissa meg a „Beállítások" > „Adatvédelem" > „Hirdetések" menüpontot. Ezen a képernyőn beállíthatja, hogy ezen az eszközön személyre szabják-e a hirdetéseket, és ha igen, hogyan.

b) iOS

Nyissa meg a „Beállítások" > „Adatvédelem és biztonság" > „Nyomon követés" menüpontot. Ezen a képernyőn beállíthatja, hogy megengedi-ez az alkalmazásoknak azt, hogy nyomon kövessék az Ön tevékenységét más vállalatok alkalmazásaiban és webhelyein, és ha igen, hogyan. Nyissa meg a „Beállítások" > „Adatvédelem" > „ Apple hirdetés” menüpontot. Ezen a képernyőn beállíthatja, hogy az Apple megjeleníthet-e Önnek személyre szabott hirdetéseket, és ha igen, hogyan.

c) Adathasználati ablak

A fentiek mellett, bármelyik játékunkon belül a „Beállítások" menüpontban található Adathasználati ablakban lehetősége van arra, hogy letiltsa azt, hogy harmadik felek nyomon kövessék az Ön tevékenységét.

10. Harmadik fél elemző szolgáltatásainak használata

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

a) Játékelemzési szolgáltatások

Amikor Ön a Cégünk szolgáltatásait használja, az InnoGames cég és harmadik fél elemző szolgáltató partnereink személyes adatokat gyűjtenek. Ez vagy úgy történik, hogy sütiket helyezünk el az Ön böngészőjének gyorsítótárában, vagy az alkalmazásainkba ágyazott SDK-n keresztül, amely információkat küld partnereinknek. Az adatok körébe általában az Ön IP-címét és a játékbeli eseményekre vonatkozó adatok tartoznak.

b) Egyéb elemző szolgáltatások

Amikor Ön meglátogatja a Cégünk weboldalának „Karrier" menüpontját és a LinkedIn-en levő céges oldalunkat, az InnoGames cég és harmadik fél elemző szolgáltató partnereink személyes adatokat gyűjtenek. Ez úgy történik, hogy egy sütit helyeznek el az Ön böngészőjének gyorsítótárában, amely kommunikál a LinkedIn szervereivel. Ha Ön LinkedIn-felhasználó, a LinkedIn statisztikai célokra továbbítja nekünk az Ön személyes adatainak anonimizált összefoglalóját.

2. Az adatkezelés célja

a) Játékelemzési szolgáltatások

Az InnoGames cég ezeket a harmadik féltől származó elemző szolgáltatásokat csalások felderítésére és megelőzésére, az InnoGames Általános Szerződési Feltételek megsértésének felderítésére, a játékon belüli események nyomon követésére, a felhasználóval kapcsolatos tevékenységi statisztikák elkészítésére, a különböző eszközök verzióin nyújtott teljesítmény és a játékosok verzióváltozásokra adott reakciójának felmérésére, valamint az aktuális játékverzió stabilitására és kompatibilitására használja.

b) Egyéb elemző szolgáltatások

Az InnoGames cég ezeket a harmadik féltől származó elemző szolgáltatásokat az álláshirdetések hatékonyságának kezelésére és elemzésére, valamint a vállalati weboldal Karrier szekciójában a felhasználói élményének javítására használja. Ezenkívül az összegyűjtött adatokat a marketingkampányok teljesítményének elemzésére és teljesítményjelentések készítésére is felhasználjuk.

3. Az adatkezelés jogalapja

a) A játékelemzési szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti a szerződés teljesítése.
b) Az egyéb elemzési szolgáltatások esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek.

4. Az adatok tárolásának tartama

Az adatokat azon időszakban őrizzük meg, amíg a felhasználó a szolgáltatást igénybe veszi. Partnereink a lekérdezési információkat, az elemzési információkat és a kapcsolattartási adatokat addig őrzik meg, amíg az ilyen adatmegőrzés üzleti célokból szükséges, majd azt követően annyi ideig, ameddig az nyilvántartási ügyek miatt szükséges.

5. Adatcímzettek

11. Harmadik felek ügyfélszolgálati szolgáltatásainak igénybe vétele

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Cégünk a játéktámogatási csatornáin kívül aktív profilt működtet különböző közösségi hálózatokon, amelyeket a játékosokkal való kommunikációra és kapcsolattartásra, valamint termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítésére használunk. Az InnoGames cég harmadik fél ügyféltámogatási szolgáltatásait veszi igénybe ezen interakciók kezelésére és annak biztosítására, hogy amennyiben a felhasználók felveszik velünk a kapcsolatot, az adott üggyel minden esetben foglalkozzanak. Cégünk ilyen ügyféltámogatási szolgáltatásokat használ a fontos értesítések közlésének megkönnyítésére, olyan módon is, hogy közösségi hálózataink kiadványaiban a linkeket rövidített változatban közöljük.

Az InnoGames emellett gépi fordítóeszközöket használ a nekünk küldött idegen nyelvű üzenetek tartalmának lefordítására. A szolgáltatóknak továbbított adatok csupán magának az üzenetnek tartalmára korlátozódnak valamint csak addig tárolódnak, amíg a fordítás meg nem valósul.

2. Az adatfeldolgozás célja

Cégünk ezen harmadik fél ügyfélszolgálati eszközöket arra használja, hogy elősegítse az adatok megosztását és a felhasználókkal kapcsolatot tartson.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az ilyen adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek.

4. Az adatok tárolásának tartama

Az adatokat addig tároljuk, amíg az adatgyűjtés céljának teljesítéséhez az adattárolás szükséges, kivéve, ha Ön korábban kéri az adatok törlését.

5. Adatcímzettek

12. Harmadik felek e-mail szolgáltatásainak igénybe vétele

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Amennyiben Ön regisztrált annak érdekében, hogy hírleveleket kapjon tőlünk, vagy amennyiben e-mailben kell kommunikálnunk Önnel a felhasználói fiókjával, így többek között a játékban elért előrehaladásával vagy a jelszava visszaállításával kapcsolatban, ez harmadik fél szolgáltatókon keresztül történik. A hírlevelek küldésének kezelése érdekében az e-mailek egy pixel méretű képet (pixelkódot) tartalmaznak, amelyet a szolgáltató szervere a hírlevél megnyitásakor lekérdez. Cégünk az e-mail kommunikáció feldolgozásához megosztja az Ön fióknevét és e-mail-címét a harmadik fél e-mail szolgáltatásaival.

2. Az adatfeldolgozás célja

Az InnoGames cég ezeket a harmadik féltől származó szolgáltatásokat használja arra, hogy hírleveleket küldjön Önnek és e-mailben kommunikáljon Önnel.

3. Az adatkezelés jogalapja

A hírlevelek küldése céljából történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás. A fiókkal kapcsolatos kommunikáció céljából történő adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.

4. Az adatok tárolásának tartama

Az adatokat addig tároljuk, amíg Ön fel van iratkozva hírlevelünk fogadására vagy fiókot tart fenn nálunk, majd ezen adatokat töröljük, amint visszavonja hozzájárulását vagy kéri az adatai törlését.

5. Adatcímzettek

13. Harmadik felek bejelentkezési szolgáltatásainak igénybe vétele

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

A játékaink lehetőséget biztosítanak arra, hogy harmadik fél bejelentkezési szolgáltatásain keresztül jelentkezzen be a Szolgáltatásaink használatára. Ha Ön e-mail-címeket ezeket a szolgáltatásokat használja, nincs szükség további regisztrációra a Szolgáltatásaink eléréséhez. Önt egy külső szolgáltatásra irányítjuk át, ahol bejelentkezhet a fiókjával. Ez összekapcsolja a külső szolgáltatásban lévő fiókját a Szolgáltatásainkban lévő vendégfiókjával. A kapcsolaton keresztül a külső szolgáltatástól automatikusan megkapjuk a személyes adatokat. A következő adatokat továbbítják nekünk: Azon e-mail-címet, amelyet Ön a külső szolgáltatásba történő regisztrációhoz adott meg, és minden további információt, amelyet a hitelesítés során Ön meg kíván osztani. Ha Ön az Apple-lel jelentkezik be, ezen felül kiválaszthatja, hogy a tényleges e-mail-címét vagy egy véletlenszerűen generált e-mail-címet kapjunk, amely a fiókjához kapcsolódik.

2. Az adatkezelés célja

A harmadik fél bejelentkezési szolgáltatásai segítenek Cégünknek abban, hogy egyszerűsítsük a bejelentkezést azon új felhasználók számára, akik nem kívánnak új fiókot létrehozni a Szolgáltatásaink elérésére.

3. Az adatok kezelésének jogalapja

Az ilyen adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

4. Az adatok tárolásának tartama

Az adatokat mindaddig tároljuk, amíg az Ön rendelkezik fiókkal a Szolgáltatásaink elérésére.

5. Tiltakozás és törlés

Ön úgy tiltakozhat az adatkezelés ellen, hogy a harmadik fél bejelentkezési szolgáltatásában lévő fiókját leválasztja a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban létrehozott vendégfiókjáról. Önnek lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatásainkban történő feldolgozás során tárolt adatokat törölje. Ez úgy teheti meg, ha a fiókját az alábbi 21. pontban leírtak szerinti törli.

6. Adatcímzettek

14. Harmadik felek piackutatási szolgáltatásainak igénybe vétele

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Az InnoGames cég harmadik felek által kínált piackutatási eszközöket használ annak érdekében, hogy jobban megismerje az Ön preferenciáit. Minél jobban megértjük az Ön játékainkkal való játék kapcsán meglevő preferenciáit, annál vonzóbbak lesznek az Ön számára az általunk kínált szolgáltatások. Piackutatásunkat alkalmazásbolt-optimalizálási teszt formájában is végezhetjük, amelynek során regisztráljuk, hogy Ön mit választott, és megkérjük, hogy ismertesse, hogy melyik alkalmazás jellemzői vonzóbbak az Ön számára, vagy egyszerűen arra kérjük, hogy vegyen részt egy felmérésben, és ossza meg velünk a játékainkkal kapcsolatos tapasztalatait. Amikor részt vesz a piackutatásunkban, Cégünk és Partnereink összegyűjti az Ön technikai, eszköz- és használati adatait, valamint az Ön által adott válaszokat. Ennek segítségével meg tudjuk határozni, hogy hogyan tudjuk javítani a szolgáltatásainkat.

2. Az adatfeldolgozás célja

Az InnoGames ezeket a szolgáltatásokat a meglévő és/vagy jövőbeli termékek fejlesztése érdekében végzett piackutatás céljából veszi igénybe.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak piackutatási célú feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek.

4. Az adatok tárolásának tartama

Az adatokat addig tároljuk, amíg az adatgyűjtés céljának teljesítéséhez az adattárolás szükséges, kivéve, ha Ön korábban kéri az adatok törlését.

5. Adatcímzettek

15. Harmadik felek fizetési szolgáltatásainak igénybe vétele

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Cégünk az ingyenesen játszható játékszolgáltatásainkon kívül prémium szolgáltatásokat is kínál játékosainak. Abban az esetben, ha Ön úgy dönt, hogy megvásárolja az InnoGames prémium szolgáltatásainak valamelyikét, az InnoGames továbbítja az Ön személyes és/vagy számlázással kapcsolatos adatait ezeknek a fizetési partnereknek. Ez a szerződés teljesítéséhez, a fizetés feldolgozásához, valamint a többi felhasználó védelméhez szükséges, és ezt a jogszabályok írják elő, vagy engedélyezik.

Ezen túlmenően az Ön személyes adatait akkor is továbbítjuk, ha ez más felhasználók védelméhez, az állam- vagy közbiztonságot fenyegető veszélyek elhárításához vagy bűncselekmények felderítéséhez szükséges, és ha azt a törvényes adatvédelmi rendelkezések lehetővé teszik. Az Ön védhető érdekeit a törvényi rendelkezésekkel összhangban vesszük figyelembe. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az InnoGames céget törvényi rendelkezések vagy például bírósági végzés (pl. nyomozó hatóságok számára történő adatközlés) kötelezhetik az adatok kiadására. A közzététel mindig csak olyan mértékben történik, amennyire az szükséges és jogilag megengedett vagy amennyire azt a jogszabályok előírják.

2. Az adatfeldolgozás célja

Cégünk harmadik fél fizetési szolgáltatásait veszi igénybe a fizetési tranzakciók lebonyolításához. Cégünk fizetési késedelem esetén megbízhat követeléskezelő céget vagy ügyvédet a fennálló tartozás behajtásával.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

4. Az adatok tárolásának tartama

Az Ön személyes és/vagy számlázással kapcsolatos adatait az InnoGames cég a vásárlástól számított legfeljebb 3 évig őrzi meg, majd azokat anonimizálja. Az adatok anonimizálását követően az Ön adatait jogi és jogszabályi célokra legfeljebb 10 évig őrizzük meg.

5. Adatcímzettek

16. Harmadik felek közösségi médiás szolgáltatásainak igénybe vétele

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Cégünk többféle közösségi hálózaton is jelen van. A közösségi médiát különböző célokra használjuk: cégünk népszerűsítésére, tehetségek toborzására, akik a csapatunk tagjává válhatnak, a közösségeink építésére és irányítására, valamint a játékaink marketingjére. A közösségi hálózatok átfogóan elemzik azt, hogy Ön a webhelyeiken vagy az integrált közösségi médiatartalommal rendelkező webhelyeken milyen felhasználói viselkedést tanúsít, így például mikor és hogyan használja a like gombot, a banner-hirdetéseket stb., így a közösségi médiás oldalaink meglátogatásával az adatvédelem szempontjából számos folyamat indul el. További tájékoztatást az adott közösségi médiaportálok felhasználási feltételeiben és adatvédelmi szabályzatában találhat.

2. Az adatfeldolgozás célja

Az InnoGames harmadik felektől származó közösségi hálózatokat használ a termék- és HR-marketing, az ügyfélkapcsolatok kezelése, valamint a közösségünk építése és bővítése céljából.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (f) pontja szerinti jogos érdek.

4. Az adatok tárolásának tartama

Az adatokat addig tároljuk, amíg az adatgyűjtés céljának teljesítéséhez az adattárolás szükséges, kivéve, ha Ön korábban kéri az adatok törlését.

5. Adatcímzettek

17. Harmadik felek ügyfélszerzési szolgáltatásainak igénybe vétele

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Cégünk digitális hirdetéseket használ Szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében. Különböző hirdetési hálózatokat használunk banner-, réteg- vagy videóhirdetések megjelenítéséhez. Partnereink ellenszolgáltatást kapnak, ha Ön telepíti a játékunkat, ezért amikor Ön rákattint a hirdetésünkre és telepíti az alkalmazásunkat, mind az InnoGames cég, mind a partnerek összegyűjtik az Ön adatait, annak érdekében, hogy ezeket később összehasonlítsák egymással, és meghatározzák az esedékes ellenszolgáltatás összegét. Az Ön adatait a hirdetési hálózat sütije vagy SDK-k gyűjti, amelyet a Szolgáltatásainkban helyezünk el.

2. Az adatkezelés célja

Cégünk ezen szolgáltatásoka cégünk játékosállományának növelése, valamint termékeink keresztértékesítése érdekében veszi igénybe.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (f) pontja szerinti jogos érdek.

4. Az adatok tárolásának tartama

Az adatokat addig tároljuk, amíg az adatgyűjtés céljának teljesítéséhez az adattárolás szükséges, kivéve, ha Ön korábban kéri az adatok törlését.

5. Adatcímzettek

18. Harmadik felek videós hirdetési szolgáltatásainak igénybe vétele

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Mivel a játékainkat általában ingyenesen lehet letölteni és ingyenesen lehet velük játszani, a játékok fenntartása és folyamatos fejlesztése érdekében a játékokból hirdetések megjelenítésével pénzbevételre teszünk szert. A hirdetések megjelenítésekor harmadik fél reklámcégeket használunk a játékainkban történő hirdetések futtatásához. A hirdetési cégek fizetnek Cégünknek a hirdetéseik megjelenítéséért, és ez teszi lehetővé számunkra, hogy Önnek ingyenesen tegyük elérhetővé a játékokat. Cégünk emellett lehetőséget adhat arra is, hogy Ön egy reklámot nézzen meg, ahelyett, hogy fizetne egy olyan funkcióért, amelyért egyébként Önnek fizetnie kellene. A harmadik fél reklámcégek összegyűjthetnek és felhasználhatnak néhány Önre vonatkozó személyes adatot, így például az IP-címet, a földrajzi helyet és a nyelvi beállításokat, hogy személyre szabott hirdetéseket tudjanak Önnek bemutatni. A harmadik felek emellett azt is megtudhatják, hogy rákattintott-e a videóhirdetésre és megnézte-e azt. A cégek az adott játékon belül a reklám megjelenítésének kezeléséhez és méréséhez nem személyazonosításra alkalmas információkat is gyűjtenek, így azt az adatot is rögzíthetik, hogy ugyanazt a reklámot hányszor jelenítették meg, és hányszor nézték meg.

2. Az adatkezelés célja

Cégünk az adatokat azért kezeli, hogy az Önt érdeklő árukról és szolgáltatásokról szóló hirdetéseket tudjon bemutatni Önnek. Mobiljátékainkat ingyenesen kínáljuk, így ezek a hirdetések lehetővé teszik számunkra, hogy továbbra is kiváló minőségű ingyenes játékokat tudjunk készíteni és azokat frissítsük, ami a cégünk jogos érdeke, és az Ön jogos érdeke is, ha ingyenesen szeretne játszani. A hirdetések megjelenítése nélkül nem tudnánk elegendő pénzt előteremteni ahhoz, hogy továbbra is ingyenesen tudjuk a játékokat az Ön rendelkezésére bocsátani. Kérjük, ne játsszon a játékainkkal, ha nem szeretné, hogy személyes adatait reklámcélokra kezeljék.

3. Az adatkezelés jogalapja

a) iOS és böngésző

Személyre szabott hirdetések esetén: A személyes adatainak (különösen az Ön hirdetési azonosítójának (IDFA) iOS-en történő, személyre szabott hirdetések céljából történő kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (a) pontja szerint Ön által megadott hozzájárulás, amelyet Ön akkor ad meg a számunkra, amikor a játék indításakor a felugró ablakban a nyomon követést engedélyezi.

A hozzájárulását a jövőre nézve a következőképpen vonhatja vissza:

iOS esetén: A játék indulásakor a hozzájárulás megadására szolgáló felugró ablakban válassza a „Kérje az alkalmazástól a nyomon követés mellőzőse" lehetőséget (ha a rendszerbeállításokban még nem tiltotta le a nyomon követést). Ha a hozzájárulását később szeretné visszavonni: Nyissa meg a „Beállítások" > „Adatvédelem és biztonság" > „Nyomon követés" menüpontot. Ezen a képernyőn beállíthatja, hogy megengedi-ez az alkalmazásoknak azt, hogy nyomon kövessék az Ön más vállalatok alkalmazásaiban és webhelyein végzett tevékenységét, és ha igen, hogyan tegyék ezt. Nyissa meg a „Beállítások" > „Adatvédelem" > „Apple hirdetés” menüpontot. Ezen a képernyőn beállíthatja, hogy az Apple megjeleníthet-e Önnek személyre szabott hirdetéseket, és ha igen, hogyan.

Böngésző esetén: A játék Adathasználati ablakában törölje a „Harmadik féltől származó böngésző sütik és pixelek engedélyezése" jelölőnégyzetben levő jelölést.

Nem személyre szabott hirdetések: A nem személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez szükséges személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek. A játékainkat ingyenesen kínáljuk. Annak érdekében, hogy ezt továbbra is megtehessük, játékainkban hirdetéseket jelenítünk meg, amelyekért a hirdető cégek fizetnek nekünk. Enélkül díjat kellene kérnünk azért, hogy Ön játszhasson a játékainkkal. Cégünk jogos érdeke, hogy az Ön adatait a nem személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez kezeljük, hogy továbbra is ingyenesen tudjuk biztosítani Önnek a játékainkat, és így továbbra is képesek legyünk versenyezni a piacon lévő más vállalatokkal, és nagyszerű és szórakoztató játékokat tudjunk létrehozni, amelyeket a nagyközönség élvezhet, függetlenül attól, hogy az ember mennyi pénzt képes költeni. Ez az érdek felülmúlja az Ön ezzel ellentétes érdekét (ha van ilyen), miszerint nem szeretné, hogy adatait hirdetések megjelenítése céljából kezeljük. Sajnos technikailag nem lehetséges a hirdetések hatékony megjelenítése anélkül, hogy az Ön személyes adatainak egy részét e célból ne kezelnénk. Kérjük, ne játsszon a játékainkkal, ha nem szeretné, hogy személyes adatait a nem személyre szabott hirdetések megjelenítése érdekében kezeljük.

b) Android és Fire OS

Személyre szabott és nem személyre szabott hirdetések esetén: Az Ön személyes adatainak a személyre szabott, valamint a nem személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez való feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja) szerinti jogos érdekünk. A játékainkat ingyenesen kínáljuk. Annak érdekében, hogy ezt továbbra is megtehessük, játékainkban hirdetéseket jelenítünk meg, amelyekért a hirdető cégek fizetnek nekünk. Enélkül díjat kellene kérnünk azért, hogy Ön játszhasson a játékainkkal. Cégünk jogos érdeke, hogy az Ön adatait a nem személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez kezeljük, hogy továbbra is ingyenesen tudjuk biztosítani Önnek a játékainkat, és így továbbra is képesek legyünk versenyezni a piacon lévő más vállalatokkal, és nagyszerű és szórakoztató játékokat tudjunk létrehozni, amelyeket a nagyközönség élvezhet, függetlenül attól, hogy az ember mennyi pénzt képes erre költeni.

Önnek lehetősége van arra, hogy letiltsa a személyes adatainak személyre szabott hirdetések céljából történő kezelését:

Android esetén: Nyissa meg a „Beállítások" > „Adatvédelem" > „Hirdetések" menüpontot. Ezen a képernyőn beállíthatja, hogy a készülékén személyre szabott hirdetések megjelenjenek-e, és igen, ez hogyan történjen.

Fire OS esetén: Nyissa meg a „Beállítások" > „Biztonság és adatvédelem" > „Hirdetési azonosító" > „Érdeklődésen alapuló hirdetések” menüpontot. Ezen a képernyőn beállíthatja, hogy a készülékén személyre szabott hirdetések megjelenjenek-e, és igen, ez hogyan történjen.

A nem személyre szabott hirdetések megjelenítése esetén a személyes adatok kezelésének letiltása sajnos nem lehetséges. Nem személyre szabott hirdetések esetén az adatok kezelésével kapcsolatos jogos érdekünk felülmúlja az ilyen hirdetések megjelenítésével kapcsolatban az Ön esetleges ellentétes érdekét. Sajnos technikailag nem lehetséges a hirdetések hatékony megjelenítése anélkül, hogy az Ön személyes adatainak egy részét e célból ne kezelnénk. Kérjük, ne játsszon a játékainkkal, ha nem szeretné, hogy személyes adatait a nem személyre szabott hirdetések megjelenítése érdekében kezeljük.

4. Az adatok tárolásának tartama

Az adatokat mindaddig megőrizzük, amíg Ön felhasználói fiókkal rendelkezik Cégünknél. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha Ön vendégként játszik, azaz ha nem regisztrált és nem erősítette meg e-mail-címét Cégünknél, Ön akkor is rendelkezik egy fiókkal nálunk („Vendégfiók"). Fiókját 3 év inaktivitás után töröljük, vagy korábban, ha ténylegesen kéri a fiókjának törlését a 20. szakaszban leírtak szerint.

5. Adatcímzettek

19. Harmadik felek szolgáltatásainak igénybe vétele

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Cégünk számos különböző szolgáltatást vesz igénybe harmadik felektől cégünk weboldalainak hosztolása érdekében, és abból a célból, hogy kezeljük az Ön részéről a szolgáltatásaink igénybevétele során végzett interakcióit. Ha Ön csatlakozik valamely térképet bemutató oldalunkhoz, a térkép tartalmát a Google szervereiről kapjuk. Ha Ön a Google felhasználói fiókjáról jelentkezik be, a Google összekapcsolhatja az Ön böngészési tevékenységét más adatokkal. Ha Ön csatlakozik valamely űrlapot tartalmazó vagy más adatbeviteli oldalunkhoz, a CAPTCHA-t a Google szervereiről kapjuk. A CAPTCHA számos jellemző (így pl. az IP-cím, az oldalon való tartózkodás tartama, az egérmozgások) alapján elemzi az Ön adattevékenységét, és ennek alapján állapítja meg, hogy Ön ember vagy gép-e.

2. Az adatkezelés célja

Az InnoGames cég harmadik fél szolgáltatót vesz igénybe a cég weboldalának elhelyezéséhez, a végfelhasználók számára kapcsolatfelvételi űrlap-szolgáltatások nyújtásához, a nyitott álláslehetőségek megjelenítéséhez és a pályázatok kezeléséhez, a végfelhasználók weboldalainkkal való interakciójának kezeléséhez, valamint annak érdekében, hogy weboldalunkat a csalásoktól és spamektől megvédjük.

3. Az adatkezelés jogalapja

A cégünk honlapjain keresztül a velünk való kapcsolattartás céljából történő adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek.

Az InnoGames-nél meghirdetett állásokra való pályázatok kezelése céljából történő adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás.

4. Az adatok tárolásának tartama

Az adatokat addig tároljuk, amíg az adatgyűjtés céljának teljesítéséhez az adattárolás szükséges, kivéve, ha Ön korábban kéri az adatok törlését.

5. Adatcímzettek

20. Cégcsoporton belüli együttműködés

I - Közös irányítás

Mit jelent a közös irányítás?

Egyes esetekben, amikor együttműködünk az MTG-vel és/vagy egy cégcsoporthoz tartozó társasággal, közösen határozzuk meg, hogy az Ön bizonyos személyes adatait kezeljük-e, és ha igen, ebben az esetben hogyan kezeljük. Ilyen esetben az érintett vállalatok az Ön adatai tekintetében mindannyian adatkezelőnek minősülnek, és a munkakapcsolat közös adatkezelésnek minősül. Megállapodást kötöttünk az MTG-vel és a Cégcsoport valamennyi társaságával, amelyben rögzítettük a közös irányítás szabályait, és amely úgynevezett standard szerződési záradékokat is tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy az európai játékosok személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek, amikor azokat a Cégcsoport olyan vállalatainak továbbítjuk, amelyek nem az Európai Unióban vagy az Európai Unióval azonos szintű adatvédelemmel rendelkező ország területén rendelkeznek székhellyel.

A) Fúziók és felvásárlások

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Az MTG, a Cégcsoporthoz tartozó társaságok és cégünk támogatják egymást valamely vállalat megvásárlásakor vagy eladásakor. Ilyen esetekben az ilyen tranzakcióban részt vevő személyzetből csak egy szigorúan korlátozott számú tag kaphat hozzáférést a lehetséges eladó által az üggyel kapcsolatban megosztott dokumentációban szereplő személyes adatokhoz (pl. nevek, e-mail-címek, egyedi azonosítók), illetve meghatározhatják, hogy mely személyes adatokat osztják meg a lehetséges vevővel, és hogyan lehet ezen adatokat megosztani. A személyes adatok az elérhetővé tétel előtt anonimizálásra kerülnek, és amennyiben szükséges a személyes adatok elérhetővé tétele, ezen adatok közül a lehető legkevesebb adat tehető elérhetővé.

2. Az adatkezelés célja

Az ilyen együttműködés célja az, hogy át tudjuk tekinteni a lehetséges eladó által velünk megosztott releváns anyagokat annak érdekében, hogy cégünk és/vagy az MTG és/vagy a cégcsoport érintett cégei megfelelő üzleti döntéseket tudjanak hozni, vagy hogy a lehetséges vevő ugyanezt meg tudja tenni, ha ilyen adatokat osztunk meg vele. Ez a cégünk, az MTG, a cégcsoport érintett cégei és a lehetséges eladók vagy vevők jogos érdeke.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak piackutatási célú feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek.

4. Az adatok tárolásának tartama

A jogi ügyek vagy jogviták kezelése céljából kezelt adatok tárolási időtartamát a vonatkozó elévülési idő határozza meg. Ennek alapján megfelelően meg tudjuk védeni magunkat a követelésekkel szemben, valamint betartjuk a dokumentumok megőrzésére vonatkozó vonatkozó jogi kötelezettségeket is. Ha egy ügylet sikeres volt, előfordulhat, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján cégünk köteles az adott személyes adatokat tárolni. Ebben az esetben a dokumentumokat az ilyen rendelkezésekben meghatározott megőrzési időszakoknak megfelelően tároljuk. Ha a tranzakció sikertelennek bizonyul, a már nem releváns személyes adatokat töröljük, ha azok a jelen adatvédelmi szabályzat értelmében más célból nem szükségesek.

5. Az adatok címzettjei

A kezelt személyes adatok címzettjei körébe az irodai eszközök szolgáltatói, az adatszobák szolgáltatói, valamint a külső pénzügyi és jogi tanácsadók, az MTG, az érintett csoportvállalatok és a potenciális vevő tartoznak. Az Ön személyes adatait megkaphatjuk a cégcsoporthoz tartozó vállalattól, vagy egy lehetséges eladótól is. Ebben az esetben ezek a felek szintén adatcímzettek lehetnek.

B) Üzleti intelligencia

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Cégünk az MTG-vel korlátozott mennyiségű adatot oszt meg. Ezek révén értjük meg jobban, hogy Ön hogyan játszik a játékainkkal, és mit szeret bennük, annak érdekében, hogy fejleszteni tudjuk ezen játékokat. Ezek adatok körébe a csoporton belüli egyedi azonosító, a játék címe, a telepítés időpontja, a platform, a telepítés szerinti ország kódja, a marketingcsatorna/kategória és a marketingkampány, a böngészőre vonatkozó információk, a játékkal való foglalkozás (bejelentkezési munkamenetek), a játékban elköltött pénzösszeg tartoznak, valamint az arra vonatkozó adatok is ebbe a körbe tartoznak, hogy mennyire volt hatékony valamely marketingkampány.

2. Az adatkezelés célja

Az adatokat annak érdekében kezeljük, hogy jobban meg tudjuk érteni, hogy Ön hogyan játszik a játékainkkal, és mit szeret bennük. Ez segít cégünknek abban, hogy fejlesszük a játékokat, és javítsuk a marketingtevékenységünket. Játékstúdióként alapvető fontosságú cégünk számára, hogy megértsük, hogy a játékosok hogyan játszanak a játékokkal, és mennyire hatékonyak a marketing erőfeszítéseink. Ezzel biztosítjuk, hogy elegendő játékos élvezze a játékainkat, hogy továbbra is készíteni tudjunk ilyen játékokat. Ez az MTG és a cégcsoporthoz tartozó cégek számára is kiemelt érdek.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatai üzleti adatgyűjtés céljából történő kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek.

4. Az adatok tárolásának tartama

Az adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön a játékban aktív játékos. Az Ön adatait 3 év inaktivitás után töröljük vagy anonimizáljuk, attól függően, hogy mikor játszott utoljára cégünk valamely játékával.

5. Az adatok címzettjei

A kezelt személyes adatok adatcímzettje cégünk anyavállalata, az MTG. Az adatokat nem osztjuk meg a cégcsoporthoz tartozó más vállalatokkal.

C) Adatvédelmi megfelelőségi munka

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Az MTG támogatja cégünket az adatvédelmi megfelelőség elérésére irányuló munkánkban. Közösen kezelhetjük az Ön azon személyes adatait, amelyek az adatvédelmi jogszabályoknak való megfeleléshez szükségesek, pl. neveket, e-mail-címeket, felhasználóneveket, egyedi azonosítókat (pl. játékosok játékazonosítóit). Ilyen eset lehet például, amikor Ön adatvédelmi kéréssel fordul hozzánk, és mi az MTG közreműködését kérjük ahhoz, hogy megfelelő módon és időben tudjunk Önnek választ adni.

2. Az adatkezelés célja

Arra törekszünk, hogy az Ön adatait magas szintű adatvédelemben részesítsük azon időszakban, amikor Ön a játékainkkal játszik. Cégünk az MTG-től kap segítséget annak érdekében, hogy a vonatkozó adatvédelmi törvényeket betartsuk. Ez a cégünk, az MTG, a cégcsoporthoz tartozó többi cég és az Ön jogos érdeke is.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak az adatvédelmi jogszabályok betartásának biztosítására irányuló munka céljából történő kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti a jogos érdek, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti jogi kötelezettségnek való megfelelés biztosítása.

4. Az adatok tárolásának tartama

Az adatokat az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartása érdekében szükséges időtartamban tároljuk. Ennek köszönhetően az Ön által benyújtott adatvédelmi kéréseit (...) évig tároljuk.

5. Adatcímzettek

A kezelt személyes adatok címzettjei lehetnek az irodai eszközök szolgáltatói és az MTG.

II - Egyéb együttműködések

A személyes adatok közös feldolgozásának eseteitől eltekintve cégünk a cégcsoporthoz tartozó cégekkel a következő esetekben működik együtt:

A) Játékok fejlesztése és forgalmazása

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Az MTG segíthet cégünknek a játékunk fejlesztése vagy terjesztése során (pl. a játék jellemzőivel vagy funkcióival kapcsolatos tanácsadással). Ennek során előfordulhat, hogy a játékaink játékosainak bizonyos személyes adatait, például neveket, e-mail-címeket, felhasználóneveket vagy egyedi azonosítókat közlünk az MTG-vel. Az MTG az ilyen személyes adatokat nem tárolja és aktívan nem használja fel az ilyen segítségnyújtás során.

2. Az adatkezelés célja

Mivel ugyanahhoz a cégcsoporthoz tartoznunk, és az MTG az anyavállalatunk, mindkettőnknek közös jogos érdeke, hogy a nagyszerű játékokat fejlesszünk és forgalmazzunk. Annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk tenni, szorosan együttműködünk.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak a játékok kifejlesztése és forgalmazása céljából történő kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk.

4. Az adatok tárolásának tartama

Cégünk a személyes adatokat a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott megőrzési időszakoknak (pl. az Ön felhasználó fiókja adatainak megőrzési idejének) megfelelő időtartamban tárolja.

5. Adatcímzettek

A kezelt személyes adatok címzettjei lehetnek az irodai eszközök szolgáltatói és az MTG.

B) Jogi támogatás

1. Az adatkezelés leírása és mértéke

Az MTG jogi tanácsadással támogatja cégünket jogi panaszokkal, követelésekkel, bírósági eljárásokkal vagy egyéb jogi ügyekkel kapcsolatban, amelyekkel esetleg szembe kell néznünk. Ilyen esetekben az MTG megkaphatja cégünktől az ilyen jogi ügyekben érintett személyek személyes adatait (pl. a felperesek vagy panaszosok nevét és elérhetőségét).

2. Az adatkezelés célja

Mivel ugyanahhoz a cégcsoporthoz tartozunk, és az MTG az anyavállalatunk, mindkét cég közös jogos érdeke, hogy hatékonyan kezeljük a jogi panaszokat, követeléseket, bírósági eljárásokat vagy egyéb jogi ügyeket, amelyekkel esetleg szembe kell néznünk. Annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk tenni, szorosan együttműködünk.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak a jogi támogatás biztosítása céljából történő kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

4. Az adatok tárolásának tartama

Az adatokat a jogi kötelezettségek (pl. munkaügyi jogszabályok) vagy a jogi igényekkel szembeni védekezéshez fűződő jogos érdekünk alapján őrizzük meg.

5. Adatcímzettek

A kezelt személyes adatok címzettjei lehetnek az irodai eszközök szolgáltatói és az MTG.

21. Az adatalanyok jogai

Ha az Ön személyes adatait kezeljük, Önt a következő jogok illetik meg:

1. Az érintett hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy cégünk milyen személyes adatokat kezel. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Önnek joga van kérni azt, hogy cégünk megadja Önnek a következő adatokat:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. ha az érintettnek jog van arra, kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. A 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 9. Ha az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítják, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Cégünk az Ön megkeresésére a kérés kézhez vételét követő egy hónapon belül válaszol.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére cégünk helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat. Ezen adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük vagy kiegészítjük.

3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Cégünk automatikusan töröl minden felhasználói fiókot, amelyet 3 éven át nem használnak. Ezen túlmenően Ön bármikor kérheti fiókjának és a kapcsolódó személyes adatainak ezt megelőző törlését is. Ezt a következő oldalon teheti meg: https://goodbye.innogames.com/login.A törlésre irányuló kérést 7 napon belül teljesítjük („szigorú törlés”). Amíg ez meg nem történik, Önnek lehetősége van arra, hogy a kérését törölje. Ezt a játékra való bejelentkezéssel teheti meg („törlési engedékenységi időszak”).

A) Törlési kötelezettség

Ön jogosult arra, hogy kérésére cégünk indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;
 5. az Ön személyes adatait a cégünkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. az Ön személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

B) Harmadik felek tájékoztatása

Ha cégünk nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatait, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

C) Kivételek

A fenti jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a cégünkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. Madde 9(2)(h) ve (i) ile GDPR Madde 9(3) uyarınca kamu sağlığına ilişkin kamu yararı gerekçeleriyle.
 5. a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 6. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére cégünk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy cégünk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a cégünknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a cégünk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Cégünk Önt, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5. Tájékoztatáshoz való jog

Ha Ön él a helyesbítésre, törlésre vagy adatkezelés-korlátozásra vonatkozó jogával, cégünk minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére cégünk tájékoztatja Önt ezen címzettekről.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben cégünk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

8. Hozzájárulás visszavonásának joga

Önnek joga van arra, hogy a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban bármikor visszavonja a hozzájáruló nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Önnek joga van arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fentiek nem alkalmazandók abban az esetben, ha a döntés:

 1. az Ön és a cégünk közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát cégünkre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az (1)-(3) pontban említett esetekben cégünk megfelelő intézkedéseket tesz az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve Önnek legalább azt a jogát, hogy a cégünk részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

10. Panasz benyújtásának joga felügyeleti hatósághoz

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

22. Záró rendelkezések

Cégünk időről időre módosíthatja, kiegészítheti vagy helyettesítheti a jelen Adatvédelmi tájékoztatót, és ezt saját belátásunk szerint, az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel és szabályokkal összhangban tesszük meg. Cégünk az Adatvédelmi nyilatkozatunk minden módosítását közzéteszi a https://privacy.innogames.com weboldalon, valamint a Szolgáltatásokon jól látható helyen elhelyezett értesítés útján. Ön kizárólag abban az esetben használhatja a továbbiakban a Szolgáltatásainkat, ha előzetesen elismeri az Adatvédelmi nyilatkozat átvételét. A módosított szabályzatok a korábbi adatvédelmi tájékoztatók helyébe lépnek, és azok a közzétételének napjától lépnek hatályba. Amennyiben Ön a Szolgáltatásokat bármely felülvizsgált Adatvédelmi nyilatkozat közzétételét követően használja, ezzel Ön elfogadja az összes ilyen változást.

© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Minden jog fenntartva.