Termeni și condiții generale

Ultima actualizare: 10 martie 2022

Cuprins

 1. § 1 Valabilitatea Termenilor și condițiilor, modificarea Termenilor și condițiilor
 2. § 2 Încheierea contractului, contractul de licență
 3. § 3 Aplicații mobile
 4. § 4 Nume
 5. § 5 Conturi
 6. § 6 Dotările tehnice necesare
 7. § 7 Conținutul serviciilor
 8. § 8 Contractul de licență premium
 9. § 9 Dreptul de revocare, avizul de revocare cu privire la serviciile premium
 10. § 10 Durata contractului și rezilierea
 11. § 11 Siguranță, fraudă
 12. § 12 Obligațiile utilizatorului
 13. § 13 Acordarea unor drepturi; software pentru aplicațiile mobile
 14. § 14 Disponibilitatea
 15. § 15 Garanția și limitarea responsabilității
 16. § 16 Protecția datelor
 17. § 17 Informații privind Soluționarea Disputelor Online
 18. § 18 Legislația aplicabilă și sediul instanței competente

§ 1 Valabilitatea Termenilor și condițiilor, modificarea Termenilor și condițiilor

 1. 1.1 InnoGames GmbH, cu sediul în Friesenstraße 13, 20097 Hamburg („noi”), operează, printre altele, diverse jocuri online („jocuri”) utilizând diferite domenii de nivel superior, precum și diferite subdomenii și domenii alias ale acestora. Jocurile pot fi folosite de dvs. în calitate de utilizator („utilizator”) prin intermediul aplicațiilor mobile („aplicații mobile”) sau browserelor.

  Serviciile și prestațiile facilitate în cadrul jocurilor, care includ spre exemplu afișarea paginii dvs. de profil, participarea la forumuri, afișarea unor conținuturi generate de utilizatori, precum texte, fotografii, elemente grafice sau imagini în mișcare, sau punerea la dispoziție de sisteme de mesagerie în cadrul jocului („servicii”), se realizează exclusiv în baza acestor Termeni și condiții generale („Termeni și condiții”). Pentru aplicațiile mobile, publicarea acestor termeni și condiții se face în cadrul procesului de comandă a aplicației respective și de altfel și pe site-urile web ale jocurilor operate. Acestea pot fi oricând accesate și tipărite din acest loc. Pe lângă acești Termeni și condiții sunt valabile, în măsura în care există, regulile și instrucțiunile aplicabile pentru jocul în cauză, disponibile prin intermediul aplicației descărcate sau afișate pe site-urile web. În cazul unor neconcordanțe între acești Termeni și condiții și regulile sau instrucțiunile de joc, vor prevala Termenii și condițiile generale. Pentru anumite jocuri sau anumite variante ale unor jocuri se pot aplica condiții speciale de utilizare. Într-un astfel de caz, utilizatorul va fi înștiințat asupra acestor condiții într-o manieră adecvată, înainte de utilizarea ofertei respective.
 2. 1.2 Prin acceptarea Termenilor și condițiilor între părți se încheie un contract de licență. La o utilizare a jocurilor folosind browserul, utilizatorul confirmă că este de acord cu Termenii și condițiile generale aferente serviciilor prestate de noi, prin bifarea căsuței din dreptul textului „Accept Termenii și condițiile generale” și printr-un click pe butonul de înregistrare.
 3. 1.3 La o utilizare a jocurilor folosind aplicațiile mobile, utilizatorul acceptă Termenii și condițiile prin descărcarea respectivei aplicații mobile. Termenii și condiții generale ale utilizatorului nu reprezintă în mod expres o parte componentă a contractului.
 4. 1.4 Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări cu efect în viitor Termenilor și condițiilor și altor prevederi. Vom opera aceste modificări numai din motive întemeiate, mai ales ca urmare a noilor progrese tehnologice, extinderii ofertei noastre de servicii, modificării legislației sau jurisdicției, sau din alte motive de acest ordin. Dacă echilibrul contractual dintre părți va fi denaturat în mod semnificativ în urma modificării, atunci modificarea nu se va mai produce. De altfel, modificările necesită aprobarea utilizatorului. Utilizatorul consimte să fie informat asupra modificărilor Termenilor și condițiilor prin conectarea la platforma de joc respectivă, prin mesajele din cadrul jocului sau prin e-mail, la cea mai recentă adresă de e-mail indicată de acesta. Modificările sunt considerate ca fiind acceptate, dacă utilizatorul nu își exprimă dezacordul în scris sau sub formă de text (de ex. prin e-mail sau prin fax), în decursul a 8 săptămâni de la înștiințare („termenul de prezentare a dezacordului”). Vom atrage atenția în mod special asupra acestor condiții la notificarea modificărilor. Recomandăm utilizatorilor să ne transmită informarea cu privire la dezacord sub formă scrisă sau pe cale electronică pentru a se asigura păstrarea probelor. În ultimul caz, se recomandă să se specifice în subiectul e-mailului numele jocului, precum și numele utilizatorului.
 5. 1.5 Dacă utilizatorul nu ne transmite dezacordul scris față de Termenii și condițiile modificate în decursul termenului de prezentare a dezacordului sau folosește în continuare jocurile, în ciuda primirii notificării de modificare, atunci Termenii și condițiile modificate sau completate vor deveni aplicabile pentru utilizator.

  Dacă utilizatorul își exprimă dezacordul la termen, atunci ambele părți au dreptul să anuleze regulamentar acordul de licență, respectiv acordul de licență premium, conform § 10 al acestor Termeni și condiții și să șteargă contul după expirarea unui eventual termen de reziliere. Plățile pentru servicii realizate în avans care depășesc perioada de reziliere vor fi restituite utilizatorului proporțional sau creditate în contul altor jocuri. Vom indica în mod special în notificarea de modificare posibilitatea exprimării unui dezacord și rezilierea, termenul de prezentare a dezacordului și consecințele legale, mai ales în cazul omiterii exprimării unui dezacord.

§ 2 Încheierea contractului, contractul de licență

 1. 2.1 Utilizatorul poate încheia cu noi un contract de utilizare gratuită a jocurilor prin intermediul browserului sau aplicațiilor mobile („contract de licență”). Utilizatorul nu are nicio pretenție asupra unui contract de licență, nici asupra utilizării serviciilor sau serviciilor premium. Contractul de licență poate fi reziliat oricând de noi sau de către utilizator, fără a aduce justificări, iar serviciile pot fi întrerupte în orice moment, de asemenea fără specificarea unor motive.
 2. 2.2 Jocurile noastre se adresează doar celor peste 16 ani. Persoanelor sub această vârstă nu le este permis să joace pe platformele noastre.
 3. 2.3 Contractul de licență cu privire la utilizarea gratuită a serviciilor prin intermediul browserului intră în vigoare prin transferul datelor în urma completării și trimiterii formularului de înregistrare de către utilizator, prin activarea contului de către noi și acceptarea acestor Termeni și condiții conform § 1.2. Contractul de licență este gratuit.
 4. 2.4 Pe lângă contractul de licență gratuit menționat la punctul 2.3, oferim și servicii taxabile („servicii premium”). Utilizatorul poate alege dacă dorește să folosească aceste servicii. Înainte de utilizarea serviciilor, utilizatorul va fi înștiințat asupra obligației de achitare a unor costuri printr-o semnalare clară a acestora și va trebui să confirme în mod expres utilizarea. Mai multe detalii și informații despre serviciile premium, în special în ceea ce privește încheierea contractului, care descriu respectivele servicii premium, costurile și dreptul de reziliere, sunt specificate la § 8, în cadrul „contractului de licență premium”.
 5. 2.5 Contractele de licență se încheie având ca partener contractual societatea cu răspundere limitată InnoGames GmbH, cu sediul în Friesenstraße 13, 20097 Hamburg. Informații suplimentare despre noi, precum datele noastre de contact (telefax, e-mail), numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și numele persoanelor cu drept de reprezentare pot fi accesate la secțiunea „Impressum” de pe site-ul nostru web.
 6. 2.6 Utilizatorul are opțiunea de a beneficia la anumite jocuri de serviciile partenerilor noștri de cooperare. În aceste cazuri se încheie un contract separat între utilizator și partenerul de cooperare, având la bază condiții speciale care sunt comunicate de partenerul de cooperare înainte de încheierea contractului.

§ 3 Aplicații mobile

 1. 3.1 Jocurile pot fi descărcate gratuit ca aplicații mobile prin intermediul unor diverși ofertanți („magazine pentru aplicații”) (de ex. iTunes prin magazinul App Store și Google prin magazinul Google Play Store). Utilizatorul poate folosi jocurile prin aplicațiile mobile, descărcând din magazin respectiva aplicație mobilă pe aparatul său.
 2. 3.2 Contractul de licență cu privire la utilizarea gratuită a aplicației mobile intră în vigoare prin descărcarea aplicației pe aparatul utilizatorului și acceptarea acestor Termeni și condiții conform § 1.2.
 3. 3.3 Pe lângă contractul de licență gratuit menționat la punctul 3.2, utilizatorul poate să cumpere servicii premium și din magazinul de aplicații folosind aplicațiile mobile (așa-numitele achiziții din cadrul aplicației). Utilizatorul poate alege dacă dorește să realizeze achiziții în cadrul aplicației. Utilizatorul va fi înștiințat asupra obligației de achitare a unor costuri printr-o semnalare clară a acestora și va trebui să confirme în mod expres utilizarea printr-un click pe butonul „Cumpărare”.
 4. 3.4 În ceea ce privește utilizarea serviciilor premium contra cost, acești Termeni și condiții se aplică în completarea condițiilor de utilizare ale magazinelor pentru aplicații. Mai multe detalii și informații despre serviciile premium, în special în ceea ce privește încheierea contractului, care descriu respectivele servicii premium, costurile și dreptul de reziliere, sunt specificate la § 8, în cadrul „contractului de licență premium”.
 5. 3.5 Contractul cu privire la folosirea gratuită a unei aplicații mobile sau folosirea contra cost a serviciilor premium se încheie având ca partener contractual societatea cu răspundere limitată InnoGames GmbH, cu sediul în Friesenstraße 13, 20097 Hamburg. Noi, și nu magazinele pentru aplicații, ne asumăm în exclusivitate răspunderea pentru aplicația mobilă licențiată și conținutul acesteia. Vă rugăm să vă adresați ca utilizator direct nouă dacă aveți reclamații, solicitări sau întrebări cu privire la aplicațiile mobile. Informații suplimentare despre noi, precum datele noastre de contact (telefax, e-mail), numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și numele persoanelor cu drept de reprezentare pot fi accesate la secțiunea „Impressum” de pe site-ul nostru web.
 6. 3.6 Utilizatorul confirmă că nu va folosi aplicația mobilă în niciun mod care ar reprezenta o contravenție sau încălcare a condițiilor de utilizare și licențiere sau altor contracte încheiate între utilizator și magazinele pentru aplicații.
 7. 3.7 Respectivele magazine pentru aplicații nu sunt responsabile cu facilitarea serviciilor de întreținere și asistență pentru aplicația mobilă.
 8. 3.8 Formularea tuturor pretențiilor sau revendicărilor utilizatorului în ceea ce privește serviciile premium, mai ales dar nu exclusiv ca urmare a garanției în caz de defecțiuni sau altor drepturi ce reies din prestații deficitare, nu se va face către magazinele pentru aplicații, ci direct către noi, în calitate de partener contractual. Au aplicabilitate prevederile acestor Termeni și condiții. Reglementările cu privire la drepturile de garanție și domeniul nostru de răspundere sunt detaliate la § 15 din Termeni și condiții.
 9. 3.9 În cazul în care aplicația mobilă și/sau contractul de licență cu utilizatorul încalcă drepturile unor terțe părți, noi, și nu magazinul de aplicații prin care s-a descărcat aplicația mobilă, suntem singurii responsabili pentru apărarea și soluționarea unor pretenții legate de drepturile de autor.
 10. 3.10 La descărcarea unei aplicații mobile prin magazinul de aplicații se va ține cont de următoarea restricție:
  Descărcarea aplicației mobile nu este permisă utilizatorilor cu reședință într-o țară care este supusă unui embargo din partea guvernului SUA sau care este calificată de guvernul SUA drept țară care sprijină terorismul. Prin urmare, la descărcarea de aplicații mobile prin magazinul pentru aplicații utilizatorul declară și asigură că
  • nu are reședința într-o țară supusă unui embargo din partea guvernului SUA, sau care a fost calificată de guvernul SUA drept țară „care sprijină terorismul”; și
  • că nu se află pe nicio listă de „persoane supuse unor interdicții sau restricții” (prohibited or restricted parties) a guvernului SUA.
 11. 3.11 Magazinele pentru aplicații prin care s-au descărcat aplicațiile mobile sunt terți beneficiari ai contractului dintre noi și utilizator și au dreptul ca terți beneficiari să impună utilizatorului respectarea acestui contract.

§ 4 Nume

 1. 4.1 Utilizatorul alege un nume de jucător ca pseudonim pentru participarea la jocuri („nume de utilizator”). Utilizatorul nu are niciun temei în ceea ce privește atribuirea unui anumit nume de utilizator.
 2. 4.2 Noi avem dreptul să modificăm sau să ștergem numele ales de utilizator, atât din motive de ordin tehnic, cât și din motive de ordin etic sau legal, fără ca acest lucru să necesite confirmarea utilizatorului.

§ 5 Conturi

 1. 5.1 Utilizatorului i se alocă prin contractul de licență un cont de utilizator („cont”). În acest cont utilizatorul își poate modifica datele și poate gestiona jocurile.
 2. 5.2 Contul poate fi creat fie pe portalul nostru de jocuri, fie pe pagina web aferentă jocului sau prin aplicația mobilă descărcată pe aparatul utilizatorului.
 3. 5.3 Contul nu este transmisibil fără aprobarea noastră expresă, fie contra cost, fie gratuit.
 4. 5.4 Utilizatorul poate avea un singur cont de joc per lume de joc (o secțiune a unui joc). Utilizatorul se poate conecta la contul său de jucător atât prin aplicația descărcată de acesta, cât și prin pagina web aferentă jocului. Înregistrarea mai multor conturi de către utilizator („conturi multiple”) în cadrul unei lumi de joc este interzisă (indiferent dacă prin aplicația mobilă descărcată sau prin site-urile web ale jocurilor) și se poate pedepsi cu o blocare imediată sau cu o reziliere extraordinară a contractului de licență. Orice pretenții sau revendicări ale utilizatorului sunt excluse în acest caz.
 5. 5.5 Utilizatorul se obligă să păstreze confidențiale datele de conectare, parolele și datele de acces (sub numele colectiv „date de acces”) ale contului său și să ne informeze neîntârziat de îndată ce ia la cunoștință sau bănuiește că datele sale de acces sunt cunoscute unor terțe părți neautorizate. În acest caz utilizatorul însuși va realiza modificarea datelor sau va solicita modificarea acestora de către noi. Mai mult, într-o asemenea situație avem dreptul să blocăm temporar accesul utilizatorului. Utilizatorului îi este permis din nou accesul de îndată ce considerăm că suspiciunea unui abuz asupra datelor de acces din partea utilizatorului sau unor terțe părți a fost înlăturată.
 6. 5.6 Dacă o terță parte folosește neautorizat un cont deoarece a obținut datele de acces ale utilizatorului din vina acestuia, atunci utilizatorul este tratat ca și cum ar fi acționat personal.
 7. 5.7 Folosirea contului unui alt utilizator este interzisă, cu excepția cazului în care regulile de joc prevăd în mod explicit aceasta ( de ex. „înlocuire pe timpul vacanței”).
 8. 5.8 Dacă nutrim suspiciunea că datele de acces au devenit cunoscute unor terțe părți avem dreptul, dar nu și obligația, să modificăm datele de acces fără înștiințarea prealabilă, respectiv să blocăm contul. Vom informa utilizatorul neîntârziat cu privire la acest lucru și îi vom pune la dispoziție la cerere noi date de acces într-un interval rezonabil de timp. Sunt excluse alte pretenții din partea utilizatorului ca urmare a blocării temporare a contului său sau modificării datelor de acces.
 9. 5.9 Conturile inactive pot fi șterse de noi în conformitate cu regulile de joc respective. Contractul de licență va fi reziliat automat o dată cu aceasta.

§ 6 Dotările tehnice necesare

 1. Utilizarea jocurilor este posibilă numai prin intermediul unui software instalat local pe calculatorul, tableta, smartphone-ul sau alt terminal („aparat”) al utilizatorului și o conexiune la internet. Din acestea fac parte un browser, o conexiune la internet, un sistem de operare, orice plug-in-uri, de ex. Java sau Flash și eventualele programe-client necesare pentru utilizarea jocului. Utilizatorul suportă costurile pentru aceste programe de software și utilizarea acestora, precum și costurile rezultate în urma folosirii conexiunii de internet. Este responsabilitatea utilizatorului să păstreze aparatul într-o stare de utilizare care să permită folosirea jocurilor. Noi nu acordăm niciun serviciu de asistență în acest sens.

§ 7 Conținutul serviciilor

 1. 7.1 Oferim jocurile și alte oferte de servicii în măsura posibilităților noastre tehnice și de operare. Serviciile oferite prin intermediul jocurilor sunt disponibile pentru utilizatorii care au un contract de licență și dispun implicit de un cont.
 2. 7.2 Toate jocurile, serviciile, serviciile premium, obiectele sau valutele oferite sunt prelucrate și actualizate de noi după cum considerăm de cuviință, pentru a le menține atractivitatea pentru un cerc de utilizatori cât mai extins. Pentru participarea tuturor utilizatorilor la joc este necesar ca toți să folosească aceeași versiune a unui joc, serviciu, serviciu premium, obiect sau a unei valute. De aceea, există posibilitatea participării utilizatorului la jocul, serviciul, serviciul premium, obiectul sau valuta în cauză numai în cadrul versiunii actuale disponibile.
 3. 7.3 Ne rezervăm dreptul să întrerupem operarea jocurilor sau a unor părți din acestea fără a aduce explicații în acest sens.
 4. 7.4 În eventualitatea în care, de ex. în urma unor probleme tehnice sau datorită unor defecțiuni a serviciilor oferite ca urmare a intervenției unor terțe părți sau a unor evenimente similare, aceasta conduce la furnizarea de servicii defectuoase utilizatorului (de ex. premierea falsă sau incorectă cu puncte premium), ne rezervăm în mod expres dreptul să contestăm contractul, în măsura în care un astfel de contract a fost de altfel încheiat, și de a solicita restituirea serviciilor furnizate utilizatorului, în schimbul rambursării eventualei sume achitate de acesta, în special de a solicita restituirea punctelor premium acordate. Același drept îi revine și utilizatorului.

§ 8 Contractul de licență premium

 1. 8.1 Încheierea contractului cu privire la serviciile premium („contractul de licență premium”) se realizează atât în cazul browserului, cât și în cel al aplicației mobile, atunci când utilizatorul face click pe butonul „Plătește acum” după selectarea serviciului premiu și acceptă oferta confirmând comanda printr-un mesaj trimis în cadrul jocului sau prin e-mail.
 2. 8.2 Serviciile premium includ mai ales, dar fără a se limita la aceasta, furnizarea de valută virtuală (de ex. puncte premium, monede de aur), utilizarea de avantaje de joc sub formă de bunuri virtuale („obiecte”).
 3. 8.3 Sunt valabile conținuturile, funcțiile și premisele pentru serviciile premium din momentul comenzii, în forma în care acestea apar pe paginile noastre web și în aplicațiile mobile, precum și în coșurile de cumpărături aferente și care au fost transmise în mod corespunzător utilizatorului în respectiva confirmare a comenzii.
 4. 8.4 De regulă utilizatorul poate folosi obiectele o anumită perioadă de timp. Utilizatorul poate pierde obiecte pe parcursul jocului, dacă acestea sunt distruse în cadrul jocului sau sunt confiscate de alți utilizatori.
 5. 8.5 Serviciile premium pot fi achiziționate numai printr-o comandă specială. Nu există o obligație permanentă sau recurentă de achiziție a serviciilor premium.
 6. 8.6 În ceea ce privește utilizarea jocurilor prin intermediul browserului, sunt valabile prețurile din momentul comenzii, așa cum au fost afișate acestea în coșurile de cumpărături aferente și transmise utilizatorului la confirmarea comenzii respective. Prețurile conțin cota TVA aferentă prevăzută de lege.
 7. 8.7 În anumite cazuri, taxele și costurile aferente pentru diverși furnizori de plăți nu sunt incluse în prețuri. Se va indica în mod expres dacă apar costuri și taxe suplimentare pentru utilizator, datorită furnizorului de plăți ales de acesta. Atunci când joacă într-un browser, utilizatorul poate schimba furnizorul de plăți înainte de finalizarea procesului de plată. Nu avem nicio influență asupra taxelor și costurilor percepute de furnizorii de plăți. Numai furnizorii de plăți pot oferi informații angajante despre taxele și costurile aplicabile.
 8. 8.8 În ceea ce privește aplicațiile mobile, sunt valabile prețurile care sunt afișate prin intermediul respectivelor magazine pentru aplicații (de ex. App Store sau Google Play Store) și transmise utilizatorului la confirmarea comenzii în cauză. Prețurile conțin cota TVA aferentă prevăzută de lege. Pentru aplicațiile mobile plățile sunt realizate prin intermediul respectivului magazin de aplicații mobile. Au aplicabilitate condițiile de utilizare și plată ale magazinelor de aplicații mobile, iar în completare acești Termeni și condiții. În cazul unor neconcordanțe între Termenii și condițiile generale ale magazinelor de aplicații și acești Termeni și condiții, vor prevala condițiile de utilizare și plată ale magazinelor.
 9. 8.9 În măsura în care în cadrul jocurilor sunt simulate valute, de ex. puncte premium, este vorba despre servicii premium și nu despre bani reali. Conversia serviciilor premium (printre altele valuta) în bani reali este posibilă numai atunci când operarea site-urilor noastre web și a aplicațiilor mobile este întreruptă permanent. În acest caz plățile realizate de utilizator sunt rambursate în măsura în care nu au fost folosite încă la activarea serviciilor premium sau obiectelor.
 10. 8.10 Plățile pentru serviciile oferite devin scadente în avans prin achiziția unui abonament de tip premium.
 11. 8.11 Utilizatorul nu are niciun drept cu privire la o anumită metodă de plată.
 12. 8.12 Utilizatorul își asumă răspunderea față de noi pentru operațiunile de stornare întreprinse sau pentru rambursarea plăților, de ex. datorită unei acoperiri insuficiente a contului. Utilizatorul va suporta costurile care survin în mod regulat (de ex. taxele furnizorului de plăți) și taxa de procesare aferentă în valoare de 4,00 EUR. Ne rezervăm dreptul să deducem aceste sume din contul utilizatorului, odată cu taxa inițială. Utilizatorul are dreptul să demonstreze că nu a survenit niciun prejudiciu sau niciun prejudiciu cu valoarea revendicată.
 13. 8.13 În cazul unei întârzieri a plății din partea utilizatorului, avem dreptul să oprim prestarea serviciilor și să blocăm contul acestuia, chiar dacă obligația sa de plată va exista în continuare. În această perioadă nu se vor percepe costuri pentru servicii. Ne rezervăm totuși dreptul de a percepe o taxă de procesare de 3,00 EUR pentru deblocarea contului la realizarea plății integrale, în măsura în care utilizatorul poate justifica întârzierea. Utilizatorul are posibilitatea să demonstreze că nu a survenit niciun prejudiciu sau că s-a produs un prejudiciu cu o valoare mai redusă. Mai mult, avem în orice caz dreptul de a percepe dobânzile și penalitățile de întârziere conform legii cu o valoare de 5 puncte procentuale peste cota de bază a dobânzii aplicabile.
 14. 8.14 Vom oferi pentru participarea viitoare la jocuri noi servicii premium, obiecte sau valute, respectiv vom opera modificarea celor existente sau le vom suspenda complet, în cadrul ajustării și actualizării jocurilor în conformitate cu § 7.2 și § 7.3 ale acestor condiții de utilizare. În cazul unei asemenea modificări sau suspendări, ne obligăm să oferim utilizatorului posibilitatea de a folosi sau consuma serviciile premium dobândite contra costa, în decursul unui termen anunțat anterior. Ca alternativă, putem oferi utilizatorului posibilitatea să transforme serviciile premium, obiectele și valutele obținute contra cost în credit care poate fi folosit în alt mod. În cazul suspendării unui anumit joc utilizatorul are dreptul să folosească serviciile premium, obiectele și valutele obținute contra cost până în momentul realei suspendări și să le convertească astfel în credit care poate fi folosit într-un alt joc. Sunt excluse orice alte pretenții sau revendicări din partea utilizatorului.
 15. 8.15 Ne rezervăm dreptul să modificăm prețurile pentru serviciile premium după cum considerăm de cuviință.

§ 9 Dreptul de revocare, avizul de revocare cu privire la serviciile premium

 1. La transmiterea revocării prin e-mail se recomandă utilizatorului pentru o procesare mai rapidă să indice la subiect numele de utilizator și numele jocului.
 2. Avizul de revocare
 3. Dreptul de revocare
 4. Utilizatorul poate revoca acest contract în decursul a 14 zile, fără a aduce justificări în acest sens.
 5. Termenul de revocare este de 14 zile de la ziua încheierii contractului.
 6. Pentru a-și exercita dreptul de revocare, utilizatorul trebuie să ne informeze (InnoGames GmbH, Friesenstrasse 13, 20097 Hamburg; tel.: +49 40 7889335-0; fax: +49 40 7889335-200; e-mail: info@innogames.com) cu privire la decizia sa de a revoca prezentul contract printr-o declarație explicită (de ex. printr-o scrisoare trimisă poștal, telefax sau prin e-mail). Utilizatorul are posibilitatea să folosească acest model de formular la libera sa alegere.
 7. Pentru respectarea termenului de revocare este suficientă trimiterea înștiințării asupra exercitării dreptului de revocare înainte de expirarea termenului.
 8. Consecințele revocării
 9. În cazul revocării acestui contract de către dvs., suntem nevoiți să vă rambursăm neîntârziat și în termen de cel mult 14 zile de la ziua în care am primit înștiințarea de la dvs. cu privire la revocarea contractului, toate plățile pe care le-am primit de la dvs., inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare rezultate ca urmare a alegerii de către dvs. a unui alt tip de livrare, decât cea standard avantajoasă oferită de noi). Pentru rambursare vom utiliza aceeași metodă de plată folosită de dvs. la realizarea tranzacției inițiale, cu excepția cazului în care am convenit altceva împreună; nu vi se vor percepe în niciun caz taxe pentru rambursarea acestei plăți.
 10. Finalul avizului de revocare.
 11. Indicație specială cu privire la stingerea dreptului de revocare înainte de termen:
 12. Dreptul dvs. de revocare se stinge înainte de termen, dacă execuția contractului a început înainte de expirarea termenului de revocare, după ce dvs. v-ați dat consimțământul expres ca utilizator și ați luat la cunoștință că veți pierde dreptul de revocare o dată cu realizarea contractului.
 13. Indicație specială cu privire la textul contractului:
 14. Confirmăm utilizatorului încheierea contractului via e-mail, prin trimiterea unei facturi și salvarea textului contractului.

§ 10 Durata contractului și rezilierea

 1. 10.1 Contractul de licență și/sau contractul premium de licență dintre utilizator și noi sunt încheiate pe o perioadă nedeterminată, în măsura în care oferta noastră nu prevede altceva. Se pot aplica prevederi derogatorii pentru furnizarea de servicii premium.
 2. 10.2 Dacă nu a fost negociată o anumită durată a contractului de licență, acesta poate fi reziliat în orice moment, fără a fi necesară precizarea unor justificări în acest sens.
 3. 10.3 Contractul premium poate fi reziliat în mod regulamentar de ambele părți cu un preaviz de trei (3) luni. Pentru rezilierea regulamentară nu este necesară indicarea motivelor.
 4. 10.4 Dreptul ambelor părți de a rezilia în orice moment din motive importante contractul de licență, respectiv contractul de licență premium, nu este influențat de prevederile anterioare.
 5. 10.5 Ne rezervăm în mod special, însă nu în mod exclusiv, dreptul de a rezilia contractul de licență, respectiv contractul de licență premium din motive importante, dacă
 6. 10.6 Dacă în jocul în cauză nu este prevăzută posibilitatea rezilierii (de ex. funcția de ștergere), rezilierea trebuie să se facă în formă scrisă (scrisoare, fax, e-mail). În cazul unei rezilieri extraordinare este necesară indicarea motivelor de reziliere.
 7. 10.7 Din motive tehnice ștergerea definitivă a contului și a datelor de utilizator are loc cu o întârziere de câteva zile.
 8. 10.8 În cazul unei rezilieri regulamentare de către utilizator sau a unei rezilieri pronunțate de noi din motive importante, din momentul intrării în vigoare a rezilierii utilizatorul nu mai poate solicita rambursarea sumelor plătite. Utilizatorul are posibilitatea ca, până la momentul intrării în vigoare a rezilierii, să folosească și să consume punctele premium, precum și obiectele achiziționate contra cost. Ulterior, utilizatorul nu mai are dreptul la pretenții de despăgubire față de noi, în special din cauza serviciilor premium nefolosite încă. Se vor stinge toate pretențiile cu privire la furnizarea de servicii premium. Pe lângă aceasta, suntem autorizați să solicităm de la utilizator valoarea cumulată a tuturor sumelor pe care acesta ar mai fi trebuit să le achite (în special pentru serviciile premium deja comandate). Dreptul utilizatorului de a dovedi că nu a existat niciun prejudiciu sau că s-a produs un prejudiciu cu o valoare cu mult mai redusă, nu este influențat de prevederile de mai sus.

§ 11 Siguranță, fraudă

 1. 11.1 Utilizatorul nu are dreptul de a utiliza mecanisme, software, programe sau alte proceduri de natură să perturbe sistemele noastre. Utilizatorul nu are voie să adopte măsuri care ar putea duce la o suprasolicitare nepermisă a sistemelor. Utilizarea unui software special, în special privind controlul sistematic sau automat al jocurilor sau al funcțiilor individuale de joc (bots, macros), pentru reproducerea sau valorificarea jocurilor este interzisă.
 2. 11.2 Este interzisă utilizarea bug-urilor, respectiv erorilor în programarea și în derularea jocurilor, care pot prezenta un avantaj pentru utilizator, în scopuri proprii și/sau scopuri străine. Dacă utilizatorul descoperă bug-uri, ne va comunica imediat acest lucru. Dacă utilizatorul a obținut în consecință anumite beneficii, acestea trebuie să fie restituite, în măsura în care este posibil. Dacă bug-urile sau erorile au fost folosite deliberat sau au fost făcute cunoscute public pe internet sau prin intermediul aplicațiilor mobile, aceasta poate duce la rezilierea contractului de licență fără aviz prealabil și la ștergerea contului.
 3. 11.3 Este interzisă utilizarea de software, care face posibilă „extragerea de informații” sau care culege într-un alt mod informații în legătură cu jocurile.
 4. 11.4 Este interzisă utilizarea de obiecte în afara jocurilor, cumpărarea sau vânzarea acestora pentru bani reali sau oferirea lor la schimb.

§ 12 Obligațiile utilizatorului

 1. 12.1 Utilizatorul garantează că datele pe care ni le-a furnizat la înregistrare și în cadrul utilizării serviciilor premium sunt corecte și complete. Utilizatorul se obligă să ne informeze neîntârziat cu privire la modificarea datelor și să confirme la cerere corectitudinea datelor.
 2. 12.2 Utilizatorul se obligă să urmeze reglementările acestor Termeni și condiții, să respecte instrucțiunile de joc, indicațiile noastre și ale angajaților noștri, precum și pe cele ale personalului auxiliar și ale asistenților acestora. Acestea cuprind indicațiile administratorilor și moderatorilor (mangerilor de comunitate, asistenților) de pe forumurile de joc.
 3. 12.3 Utilizatorul va renunța la orice poate periclita și împiedica operarea și modul de funcționare a jocurilor, precum și interacțiunea benefică și profitabilă dintre utilizatori. Utilizatorului i se interzice în mod special,
 4. 12.4 Înregistrările false efectuate în mod deliberat, utilizarea sau publicarea unor conținuturi nepermise sau încălcările conform § 11 și § 12.3 sau abuzul de date, ne îndreptățesc la rezilierea fără preaviz. Mai mult, ne rezervăm dreptul de a întreprinde măsurile legale necesare.
 5. 12.5 Ne rezervăm dreptul să ștergem conținuturi generate de utilizatori. Aceasta se aplică în mod special pentru conținuturi care contravin acestor Termeni și condiții.

§ 13 Acordarea unor drepturi; software pentru aplicațiile mobile

 1. 13.1 Aplicațiile mobile și jocurile necesită instalarea unui software pe aparatul utilizatorului („software pentru aplicații mobile”). Utilizatorul a luat la cunoștiință faptul că nouă ne revin toate drepturile cu privire la software-ul pentru aplicații mobile și toate drepturile privitoare la licențiatorii noștri. Punem acest software pentru aplicații mobile la dispoziția utilizatorilor, acordându-le astfel cele mai simple drepturi de utilizare pentru uzul personal pe aparatul acestora. Multiplicarea software-ului pentru aplicații mobile, facilitarea accesului public la acesta pe internet sau printr-o rețea sau salvarea acestuia pe suporturi de stocare a datelor nu este permisă. Nu este permisă nici utilizarea sau exploatarea sa în scopuri comerciale. Mai mult, sunt interzise prelucrarea, decompilarea, dezasamblarea și ingineria inversă. Este interzisă și încurajarea unor terțe persoane la asemenea acțiuni sau sprijinirea lor în acest scop. Acordarea acestor drepturi poate fi retrasă oricând de noi, fără justificări. În acest caz utilizatorul se obligă să șteargă software-ul pentru aplicații mobile de pe aparatul său. Autorizația de exercitare a drepturilor acordate nu mai are aplicabilitatea cel târziu în momentul în care acordul de licență al utilizatorului este reziliat.
 2. 13.2 În ceea ce privește aplicația mobilă sunt valabile condițiile de utilizare ale magazinelor de aplicații și drepturile prevăzute acolo, în completare la § 13.1 ale acestor Termeni și condiții. Utilizatorului i se vor acorda cu privire la aplicația mobilă descărcată, respectiv a software-ului pentru aplicația mobilă, drepturi de utilizare simple pentru uzul personal pe fiecare aparat care se află în posesia utilizatorului și este controlat de acesta.
 3. 13.3 Dacă utilizatorul face accesibile în cadrul jocurilor sau în forumurile operate de noi informații sub formă de text, imagini, elemente grafice, înregistrări video, linkuri, muzică etc. („conținuturi”), atunci acesta ne acordă astfel gratuit, dreptul simplu, fără limitare în ceea ce privește spațiul, de a le multiplica și pune la dispoziția publicului în conexiune cu jocurile și forumurile. Utilizatorul este singurul responsabil pentru aceste informații. Noi nu deținem niciun control asupra acestora și nu ne însușim conținuturile. Nu se realizează nicio verificare a acestora de către noi. Dacă vom lua cunoștință de conținuturi ilicite sau conținuturi în sensul § 12.3, acestea vor fi șterse neîntârziat.
 4. 13.4 Utilizatorul ne exonerează de orice pretenții sau revendicări, inclusiv cereri de despăgubire, adresate nouă de către alți utilizatori sau alte terțe părți, ca urmare a încălcării drepturilor lor prin comportamentul utilizatorului și/sau prin conținuturile sau datele publicate de utilizator. Utilizatorul ne va rambursa totodată toate costurile rezultate astfel, în special costurile care au fost suportate de noi printr-o eventuală necesitate de apărare în fața instanței. Nu se va aduce atingere tuturor celorlalte drepturi ce decurg de aici, precum și pretențiilor noastre de despăgubire. Obligațiile utilizatorului nu mai au aplicabilitate, dacă acesta nu este responsabil pentru încălcarea respectivă. Dacă prin conținuturile postate de utilizator se încalcă drepturile unor terțe părți, în funcție de alegerea noastră, utilizatorul fie ne va acorda pe cheltuiala sa dreptul de utilizare a conținuturilor, fie va renunța la dreptul de proprietate intelectuală asupra conținuturilor. Dacă prin utilizarea serviciilor de către utilizator se încalcă drepturile unor terțe părți, la solicitarea noastră utilizatorul va înceta imediat utilizarea neconformă cu contractul și/sau ilegală.

§ 14 Disponibilitatea

 1. Garantăm o disponibilitate a jocurilor de 98% în medie pe an. Sunt excluse de la acesta intervalele de timp de mentenanță periodică a jocurilor, a căror realizare este posibilă numai în modul offline, și intervalele în care jocurile nu pot fi accesate din motive de forță majoră, ca urmare a manipulării externe sau a altor probleme care nu se află în sfera noastră de influență sau în cea a personalului nostru auxiliar de asistență. Răspundem pentru indisponibilitatea jocurilor numai în cazul intenției deliberate sau gravei neglijențe, sau datorită punerii în primejdie a vieții, vătămării corporale sau prejudicierii sănătății.

§ 15 Garanția și limitarea responsabilității

 1. 15.1 Prin contractul de licență utilizatorul obține posibilitatea de a utiliza jocurile în versiunea lor actuală. Utilizatorul este conștient de faptul că jocurile oferite de noi, ca orice software, nu pot fi niciodată lipsite în totalitate de erori.
 2. 15.2 Neajunsurile constatate de utilizator vor fi semnalate imediat după ce au fost descoperite. Pentru păstrarea dovezilor, sesizarea ni se va expedia în formă scrisă (prin fax, scrisoare sau e-mail). Înainte de raportarea unei eventuale erori, utilizatorul va citi toate paginile de ajutor, întrebările adresate frecvent și eventualele comunicări din forumuri.
 3. 15.3 Nu se acordă garanție pentru erorile produse datorită unor influențe externe, erori de operare sau cazuri de forță majoră.
 4. 15.4 Utilizatorul se obligă să participe, în măsura posibilităților, la remedierea erorilor jocurilor.
 5. 15.5 În principiu, este exclusă orice răspundere din partea noastră, aceasta având loc numai în conformitate cu reglementările care urmează.
 6. Suntem responsabili pentru acordarea de despăgubiri și restituirea unor cheltuieli nefondate („despăgubire”) datorită încălcării unor obligații contractuale sau exterioare contractului numai în următoarele cazuri
 7. Despăgubirea pentru încălcarea obligațiilor contractuale esențiale se limitează la pagubele specifice contractului, previzibile, în măsura în care nu este vorba de intenție deliberată sau gravă neglijență, de periclitarea vieții, a integrității corporale sau a sănătății, sau de preluarea unei garanții a produsului sau de răspunderea asupra produsului.
 8. 15.6 Cazurile de excludere a răspunderii de la § 15.5 sunt valabile și în ceea ce privește răspunderea personală a angajaților, colaboratorilor, acționarilor, reprezentanților, organelor și membrilor acesteia, managerilor de comunitate, moderatorilor, personalului de suport sau celui auxiliar.
 9. 15.7 Modificarea sarcinii probei în defavoarea utilizatorului nu are legătură cu reglementările anterioare.
 10. 15.8 Ne distanțăm în mod explicit de conținutul tuturor paginilor pe care există referințe directe sau indirecte (așa-numite „linkuri”) cu privire la oferta noastă. Nu ne asumăm niciun fel de răspundere pentru aceste conținuturi sau pagini. Sunt răspunzători pentru conținutul acestor pagini înșiși furnizorii paginilor respective.

§ 16 Protecția datelor

 1. În Prevederile privind protecția datelor se regăsesc informații despre felul, volumul, locul și scopul colectării, prelucrării și utilizării în vederea realizării contractului și derulării comenzilor, precum și datele personale necesare pentru expedierea buletinului informativ de către noi, precum și despre dreptul utilizatorului la informare și dreptul la rectificare, blocare și ștergere.

§ 17 Informații privind Soluționarea Disputelor Online

 1. 17.1 Pentru suport în joc și alte nelămuriri legate de joc, vă rugăm să contactați: Suportul.
 2. 17.2 Comisia Europeană a deschis nouă platformă de soluționare online (ODR), pentru soluționarea alternativă a litigiilor între consumatori și comercianți online. Du-te la: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Ne puteți contacta prin intermediul ODR. În mod normal, vă vom contacta apoi direct, pentru că nu suntem obligați să participăm la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unui organism de arbitraj pentru consumatori.

§ 18 Legislația aplicabilă și sediul instanței competente

 1. 18.1 Are aplicabilitate legislația Republicii Federale Germania excluzând Convenția Națiunilor Unite cu privire la vânzarea internațională de mărfuri (CIVM) și reglementările din dreptul internațional privat.
 2. 18.2 Pentru litigiile cu utilizatorii sediul instanței cu competență de soluționare se va afla pe teritoriul Germaniei în măsura în care utilizatorul se afla în circumscripția teritorială a unei instanțe de judecată din Republica Federală Germania. În cazul litigiilor izvorâte din acte juridice cu comercianți, persoane juridice, de drept public sau fonduri speciale de drept public se convine pentru toate cazurile ca instanță competentă exclusivă, Tribunalul din Hamburg.

© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Toate drepturile rezervate.