DATASKYDDSBESTÄMMELSER

För InnoGames GmbH ("InnoGames") är det av största vikt att skydda sina användares integritet vid behandling av personuppgifter, och de strävar efter detta i alla affärssammanhang. InnoGames följer de relevanta riktlinjerna för dataskydd. Dessa dataskyddsbestämmelser gäller alla tillgängliga tjänster på webbsidor drivna av InnoGames, samt portaler och alla onlinespel som erbjuds av InnoGames ("Webbsida"). De gäller inte för sidor tillhörande andra utgivare som webbsidan kan länka till. I dessa fall ska dataskyddsbestämmelserna för den aktuella leverantören gälla.

Härmed vill vi informera om sättet på vilket vi samlar in och använder data.

När du besöker och använder webbsidan förklarar du tydligt att du godkänner de följande dataskyddsbestämmelserna. Du har rätt att när som helst dra tillbaka alla godkännanden som kan komma att gälla i framtiden. (Se paragraf 8 "Återkallelse"). Om du har några frågor gällande hur InnoGames använder dina personliga data, vänligen kontakta oss. (Se paragraf 9 "Frågor om dataskydd och kontakt").

1. Insamling och användning av dina personliga data av InnoGames

1.1 Du är anonym när du besöker webbsidan. Vid varje besök och varje hämtning av filer samlas åtkomstdata om denna åtgärd i protokollfilen på vår server. Dessa är utan personlig koppling och lagras i vår server enligt följande: internetprotokoll, adress / IP-adress, sidan från vilken filen begärdes, datum, tid, typ av webbläsare, operativsystem, den besökta sidan, mängd överförd data och åtkomststatus (fil överförd, fil hittades ej osv.). Den här datan används för att sammanställa statistik som hjälper InnoGames att anpassa de tillgängliga tjänsterna efter dina krav.

1.2 Detta innebär I princip att InnoGames bara får, samlar in och använder information som begränsas till din första registrering och den fullständiga medlemsregistreringen och, om relevant, vid användning av tjänster som kan komma att ändras. Vid din fösta registrering och vid den fullständiga medlemsregistreringen behöver du enbart fylla i användarnamn och din e-postadress.

1.3 Vid verkställandet av det slutgiltiga användaravtalet, särskilt beträffande tjänster som kan komma att ändras, kan du bli ombedd att ange ytterligare uppgifter, såsom fullstädigt namn, adress, bankuppgifter, kreditkortsnummer osv. Vid behandling och uppföljning av dina förfrågningar kan det också hända att du måste ge kompletterande uppgifter, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. InnoGames kommer att behandla dessa uppgifter konfidentiellt och i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. InnoGames kommer inte att dela sådan information med en tredje part utan ditt godkännande. Undantag ges för det som krävs för att verkställa avtalet, behandla dina förfrågningar eller ge dig support. För mer information om överlämnande av data till en tredje part, se paragraf 6 (“Överlämnande av personliga uppgifter till tredje part”).

1.4 InnoGames påpekar att data gällande inventarier, användande och uttalanden inom ramarna för artiklarna 14 och 15 i “Telemediengesetz” (Lagen om telekommunikation) eller artikel 28 av “Bundesdatenschutzgesetz” (Lagen om dataskydd) samlas in, behandlas och används om så krävs, även utöver uppfyllandet av avtalet. InnoGames reserverar sig rätten att lagra IP-adresser och loggfiler under en rimlig tidsperiod efter användandet av webbsidan. Detta görs för att fastställa om användaren följer villkoren och spelreglerna och framförallt för att säkerställa rätt behandling av din godkända betalning. Denna procedur syftar särskilt till att förebygga eller kartlägga fall av missbruk och även för att i sådana fall skicka aktuella data vidare till en utredande myndighet. I alla andra fall, i den utsträckning det är möjligt, sker all behandling av data anonymt. Förutsatt att det inte föreligger något konkret åtal för missbruk eller att ingen inledande rättegång har inletts, kommer IP-adressen och loggfilerna att tas bort efter den här perioden.

1.5 InnoGames kan, på eget initiativ eller på din begäran, komplettera, korrigera eller radera inkomplett, felaktig och/eller utdaterad personlig information som är lagrad av InnoGames i samband med driften av webbsidan.

1.6 I enlighet med rättsliga bestämmelser, kommer InnoGames genast att ta bort personliga data på begäran av behörig person. Detta förutsatt att att det inte strider mot de obligatoriska lagarna om bevarande.

2. Mottagande av information i spelet/nyhetsbrevet

När du registrerar dig bekräftar du att du samtycker till att få regelbunden information om spelet (t.ex. information om uppdateringar m.m.) via e-post. Detta innefattar information som du inledningsvis eller fortlöpande har registrerat dig för, samt nyhetsbrev med aktuell information om andra spel osv. Nedanstående tillåtelse har ni i förekommande fall uttryckligen meddelat oss och vi har protokollfört detta. Enligt Lagen om telekommunikation är vi förpliktigade, att alltid hålla innehållet redo om tillåtelsen dras tillbaka

Du kan när som helst meddela InnoGames att du inte lägre vill mottaga sådan information. Om du vill avsäga dig ytterligare utskick har du dessutom alltid möjligheten att avregistrera dig via en särskild länk i spelinformationen eller nyhetsbrevet.

Du kan dra tillbaka rätten att använda din e-postadress för utskick om spelinformation och/eller nyhetsbrev och detta gäller från uppsägandet och framåt. (För kontaktinformation, se paragraf 8 och 9). Dessutom finns alltid möjligheten att via en särskild länk direkt i informationen om spelet eller i nyhetsbrevet avsäga sig ytterligare utskick.

Tillåtelse för nyttjande av e-postadress för mottagande av information om spel och nyhetsbrev: "Jag skulle regelbundet vilja erhålla information om spelet (t.ex. information om uppdateringar m.m.) för vilket jag har anmält mig, samt ett nyhetsbrev med aktuell information om andra spel per e-post. Min e-postadress kommer att inte ges vidare till andra företag. Detta medgivande till nyttjande av min e-postadress kan jag närsomhelst återkalla med framtida verkan."

3. Användning av cookies och webbsignaler

3.1 Egna cookies och webbsignaler, annonsering av tredje part, länkar till andra webbsidor

För att utforma våra internettjänster på ett användarvänligt sätt för dig, använder vi, och många andra företag, så kallade permanenta eller temporära cookies och webbsignaler. Cookies är små textfiler som lagras i användarens dator som kan användas för att analysera hur han eller hon använder webbsidan. Denna lagring gör det exempelvis möjligt att använda autoinloggning - så att du slipper identifiera sig varje gång du besöker sidan. Ingen personlig identifiering av användaren görs baserat på datan lagrad i cookien.

Om du inte vill att cookies ska sparas på din dator, eller om du vill bli förvarnad om att de sparas, kan du förhindra att de installeras genom att välja alternativet "använd inte cookies" i inställningarna för din webbläsare. I din webbläsare finns mer information och anvisningar för hur det fungerar. Vi vill dock påpeka att du genom att blockera cookies, kanske inte kan använda webbsidans alla funktioner i lika hög utsträckning

3.2.1 Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst av Google Incorporated ("Google"), som samlar in och lagrar data på företagets webbsida vilket möjliggör skapandet av användarprofiler under psedonymer. Dessa profiler används för att analysera besökarens beteende och kan efter utvärdering hjälpa oss att förbättra och utforma vår tjänst för att möta alla krav. Cookies kan användas för detta ändamål. Du kan förhindra att cookies installeras genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Vi måste dock påpeka att detta kan leda till att du kanske inte kan använda webbsidans alla funktioner till fullo. Psedonymanvändarprofilerna slås inte samman med personliga data via psedonyminnehavaren utan uttryckligt godkännande från den berörda personen. För att direkt, och för framtiden, förhindra insamlande och lagrande av data för webbanalys kan du installera ett webbläsartillägg för att inaktivera Google Analytics. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se).

3.2.2 Hotjar

Den här webbplatsen använder tjänster från Hotjar Ltd, Malta. Detta är ett analysverktyg som hjälper oss att följa upp ditt användande av vår webbplats, till exempel för att se hur du rör dig på den. Målet är att optimera din upplevelse som besökare på webbplatsen och göra vårt erbjudande till dig mer attraktivt. Hotjar använder cookies, det vill säga små textfiler som sparas på din enhet. Mer information om de cookies som Hotjar använder finns på https://www.hotjar.com/cookies. Om du inte vill installera cookies så kan du avinstallera dem i enlighet med sektion 3.1. Vi har även implementerat Hotjar-Tracking-Code på vår webbplats, vilket låter oss samla in följande information: (i) enhetsspecifik data (din enhets ip-adress, inhämtad och lagrad i ett anonymiserat format, enhetens skärmstorlek, enhetens typ [unika enhetsidentifikatorer] och webbläsarinformation, land som geografisk position, språket som webbplatsen visas på) och (ii) loggdata (hänvisande domän, besökta sidor, land som geografisk position, språket som webbplatsen visas på, tid och datum när webbplatserna besöktes). I allmänhet samlas din data enbart i anonymiserad form och inga personliga referenser kommer göras. Vad gäller din registrering till våra tjänster kommer din data från Hotjar inte att kopplas ihop med dina personliga uppgifter. Hotjar använder även tjänster från tredje part, som Google Analytics och Optimizely. Vidare information om Hotjars integritetspolicy finns här: https://www.hotjar.com/privacy. Du kan välja att din data inte ska insamlas eller sparas av Hotjar på: https://www.hotjar.com/opt-out.

3.3. Annonsering av tredje part, länkar till andra webbsidor, Google AdSense, Facebook-knapp

3.3.1 Webbsidan kan ibland ha annonser från, eller interaktiva länkar till, tredje parter vilka InnoGames inte har ansvar för. InnoGames har inget inflytande över innehållet eller utförandet av de externa sidor som är länkade eller de platser som du kan nå via dessa sidor. De aktuella leverantörerna är uteslutande ansvariga för innehållet och utformningen av dessa internetsidor, samt att de överensstämmer med bestämmelserna i dataskyddslagen.

3.3.2 Webbsidan använder Google AdSense, en webbtjänst utgiven av Google, som används för att lägga ut annonser från tredjeparter på webbsidan. Google kan med dessa annonser lägga cookies på användarens hårddisk för att komma åt data och samla information med hjälp av webbsignaler (små, osynliga grafikfiler). Information skapad av cookies och/eller webbsignaler överförs till en Google-server i USA där den behandlas.

3.3.3 Ibland använder annonsörer eller företag teknologi som innebär att annonser på InnoGames webbsida skickas direkt till din webbläsare, vilket leder till en automatisk överföring av din IP-adress. De aktuella annonsörerna eller företagen kan ibland även använda sig av cookies eller annan teknik för att mäta effektiviteten hos sina annonser. Detta för att kunna förbättra annonsernas innehåll. Detta gäller framförallt, men inte enbart, hur internetsidor fördelas i särskilda intressekategorier baserat på ditt internetanvändande. I detta sammanhang görs ingen koppling mellan denna information och ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadess. InnoGames har inget inflytande över detta. Datahantering som görs av dessa tredjeparter är därför inte innefattad i dessa dataskyddsbestämmelser. Du kan avaktivera användandet av cookies i inställningarna för din webbläsare (se paragraf 3.1). Du kan dessutom förhindra insamlande av intresserelaterad data och deras kategoriserande genom att gå till följande sida för att avaktivera:http://www.google.com/privacy_ads.html.

3.3.4 Webbsidan kan använda den så kallade "Like"-knappen (Gilla) från Facebook, som drivs enbart av det sociala nätverket Facebook och således av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook“). Om du inte är inloggad eller medlem på Facebook, och klickar på Facebook-knappen "Like", kommer du att bli ombedd av Facebook att registrera dig på Facebook för att kunna använda funktionen. Detta innebär att din information kommer att överföras till Facebook. Om du däremot redan har ett Facebook-konto och är inloggad samtidigt som du besöker webbsidan kommer en anslutning till Facebooks servrar automatiskt att upprättas. Detta betyder med andra ord att data kommer att överföras till Facebook direkt efter ditt besök på webbsidan, oavsett om du har klickat på Facebook-knappen eller inte. Överföringen av dina uppgifter och anslutningen till ditt Facebook-konto sker därför automatiskt utan vidare varningar. InnoGames har inget inflytande över detta. Du kan endast förhindra överföringen genom att logga ut från Facebook innan du besöker webbsidan. InnoGames påpekar att du kan läsa mer information om vilken data Facebook samlar in, och dina enskilda rättigheter angående detta, i dataskyddsbestämmelserna på Facebooks webbsida. Du kan läsa Facebooks dataskyddsbestämmelser på följande sida: http://sv-se.facebook.com/privacy/explanation.php

3.3.5 Vi överför ditt anonymiserade enhets-ID (IDentifier For Advertisers – IDFA eller Google Advertiser ID – GAID) till vissa av våra marknadsföringspartners inom eller utanför Europa (t.ex. USA) för att generera annonser för vissa användargrupper med hjälp av våra partners eller för att exkludera vissa användargrupper från vissa annonser. Insamling, lagring och överföring av enhets-ID kan när som helst inaktiveras med framtida verkan genom att justera inställningarna på din mobila enhet såsom anges i avsnitt §3.5.

3.3.6 Vår webbplats använder den så kallade Facebook-pixeln från Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, http://www.facebook.com (”Facebook”). Facebook-pixeln ingår i koden som används på vår webbplats. Syftet med den är att visa konverteringar (d.v.s. den visar vilka enheter som har använts av användare för att utföra handlingar), ta fram projicerade målgrupper (för att nå ut med reklam till användare med liknande intressen som andra kunder) och att generera omfattande statistik om användningen av vår webbplats. Om du besöker vår webbplats kommer Facebook-pixeln att upprätta en anslutning direkt till Facebooks servrar. I det här fallet informeras Facebook-servern om att du har besökt vår webbplats och Facebook knyter den här informationen till din personliga Facebook-profil. Mer information om insamlingen och användningen av dina personuppgifter via Facebook samt om dina rättigheter och möjligheter finns här: https://sv-se.facebook.com/about/privacy/. Funktionen kan stängas av genom att följa instruktionerna här: https://sv-se.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink. För att kunna göra det måste du ha registrerat dig med ditt Facebook-konto.

3.3.7 Vi tillåter att AOL visar annonser på våra webbsidor med AOL:s webbsida/webbsidor och/eller webbsidor av tredje part som är våra partner eller partner till AOL. Bland annat samlas följande information in av AOL och/eller webbsidor av tredje part: enhetens ID, intryck, klick, sidovisningar, etc. Du kan stoppa dessa annonser och insamling av data i framtiden genom att dra dig ur enligt instruktionerna här: http://www.youronlinechoices.com, http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp eller http://www.aboutads.info.

3.3.8 InnoGames använder en tredjepartstjänst från AppNexus Inc., 28 West 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA, https://www.appnexus.com (”AppNexus”) för att placera ut reklam. Av den anledningen har vi implementerat en spårande pixel (d.v.s. ett stycke kod) från AppNexus på vår webbplats. Via den spårande pixeln kan våra användares handlingar spåras. Användarprofiler med personliga referenser genereras inte med den, utan den samlar in statistiska uppgifter och för över dem till AppNexus. Syftet är att optimera reklamkampanjer och lägga upp intressebaserad reklam till användare på internet. Om du inte vill omfattas av den funktionen kan du använda knappen ”Opt-out” på https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices. Mer information om AppNexus datalagringsskydd finns här: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

3.3.9 För presentation av annonser använder InnoGamed en tredje parts AdServer som använder och läser cookies så väl som webbmarkörer för att mäta effektiviteten och oprimera innehållet. Ingen anslutning etableras genom detta, mellan denna information och ditt namn, din adress, telefonnummer eller epostadress. Du kan inaktivera användningen av cookies i dina webbläsarinställingar (se sektion 3.1). Utöver detta är det möjligt att förhindra intressebaserat datainsamling och kategorisering av denna genom inaktivering på följande webbsida: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=se

3.4 Användning via en tredjepartsplattform; mobilspårning

För att ständigt förbättra och optimera våra tjänster använder vi så kallade mobila spårningstekniker. För detta nyttjar vi tjänster från företaget adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlin, Tyskland (www.adjust.com). Med hjälp av dessa tjänster samlar vi in statistiska data om användningen av våra appar för att kontinuerligt kunna förbättra våra tjänster. När du använder våra appar kommer den information som sänds till oss av din enhet att lagras och analyseras. Härvidlag insamlas följande data: IP-adress, vilken omedelbart anonymiseras, MAC-adress, anonymiserat enhets-ID (IDentifier For Advertisers – IDFA eller Google Advertiser ID – GAID), webbläsartyp, språkinställningar, internetleverantör, nätverksstatus, tidszon, webbadresser till start- och slutsidor, datum för besöket och den spenderade tiden, klickströmsdata, samt annan statistisk information om användningen av våra tjänster. Direkt identifiering av den individuella användaren är inte möjlig. Data som insamlas på detta sätt används för att skapa anonyma användarprofiler. Data som samlas in med spårningstekniker kommer inte att användas för att personligen identifiera några besökare från våra webbplatser utan deras uttryckliga medgivande. Insamling och lagring av data kan när som helst inaktiveras med framtida verkan genom att justera inställningarna på din mobila enhet såsom anges i avsnitt §3.5.

3.5 Du kan inaktivera spårning av ditt enhets-ID enligt följande:

4. Användning av skalbar mätmetod

Webbsidan använder "Skalierbares Zentrales Messverfahren” [SZM] (Skalbar mätmetod) från INFOnline (https://www.infonline.de) för att utröna statistiska mönster och värden vid användandet av InnoGames tjänster. Detta görs genom att anonyma värden beräknas och samlas in. SZM:s publikmätning identifierar datorsystem med hjälp av antingen en cookie med kännetecknet "ivwbox.de" eller en signatur som sammanställs av en mängd information som överförs automatiskt från din dator. IP-adresser lagras inte vid användning av den här metoden och behandlas bara anonymt.

Publikmätningen utvecklades i avseende att skydda data. Målsättningen med publikmätningen är att med statistik kartlägga användarfrekvens och antal användare för en specifik webbsida. Enskilda användare kommer under inga omständigheter att identifieras och din identitet skyddas alltid. Du kommer inte att få någon reklam via systemet.

För webbsidor som är medlemmar i “Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.” (Informationsförbundet för marknadsföringsdistribution,http://www.ivw.eu) eller som deltar i studien "Internet Facts" organiserad av “Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V.” (Arbetsförbundet för onlineforskning, AGOF -http://www.agof.de) publiceras användarstatistik månadsvis av IVW, AGOF och “Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V.” (agma -http://www.agma-mmc.de). Statistiken kan ses på http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de and http://www.ivw.eu.

Utöver publikationen av mätdata gör IVW även regelbundna kontroller av SZM:s processer för att säkerställa att de används i enlighet med bestämmelserna och upprätthåller dataskyddet.

För ytterligare information om SZM som driver processen, besök INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) eller webbsidorna om dataskydd tillhörande AGOF (http://agof.de/datenschutz) och IVW (http://www.ivw.eu).

Om du har invändningar mot SZM:s databehandlig kan du använda följande länk: http://optout.ivwbox.de

5.Datasäkerhet

5.1 InnoGames strävar kontinuerligt efter att, i den utsträckning det är möjligt, vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra olovlig spridning av dina personliga uppgifter, och även obehörig användning eller förfalskning av dessa uppgifter och minimering av risker kopplade till detta. Delning av personliga uppgifter, oavsett om det sker ansikte mot ansikte, via telefon eller internet, är dock aldrig riskfritt, och inget teknologiskt system är helt förskonat från risken för manipulering eller sabotage.

5.2 InnoGames behandlar datan insamlad från dig i enlighet med tyska dataskyddslagar. Alla anställda är förpliktigade att följa datasäkerhet- och dataskyddsbestämmelserna och är instruerade i enlighet med dessa. Vid en betalningstransaktion överförs dina uppgifter i krypterad form med hjälp av SSL-processen.

6. Överlämnande av personliga uppgifter till tredje part

6.1 InnoGames kommer i princip bara att ge ut din personliga information och/eller betalningsrelaterad data till en tredje part, dvs. partnerföretag, andra företag som de samarbetar med, externa tjänsteleverantörer och utredande myndigheter, om nödvändigt, i följande fall: för att uppfylla avtalet, av de ovan nämnda skälen - i synnerhet betalningshantering, men även för att skydda andra användare, samt som föreskrivet av lagen. Betalningshantering sker via externa tjänsteleverantörer (t.ex. kreditkortsföretag, banker, PaySafe, Wallie, Clickandbuy, Moneybookers, Paypal, Global Collect). Dina skyddade intressen tas hänsyn till i enlighet med rättsliga bestämmelser. Externa tjänsteleverantörer är förpliktigade att behandla din data på ett konfidentiellt och säkert sätt och har bara rätt att använda dina uppgifter i den mån det krävs för att utföra sina uppgifter. Vi poängterar att InnoGames kan vara förpliktigade att ge ut data på grund av rättsliga bestämmelser (t.ex. överlämnande till utredande myndigheter). Data ges bara ut i den utsträckning det är nödvändigt eller föreskrivet enligt lag.

Vid fall av innestående fordringar kommer InnoGames, om nödvändigt, att vända sig till ett inkasseringsföretag eller jurist för indrivning av den aktuella summan. I detta fall ges all nödvändig data ut och hanteras i enlighet med alla dataskyddsbestämmelser.

6.2 I andra fall kommer InnoGames bara att ge ut de personliga uppgifter som du angav under registreringen och behandla din beställning om du tidigare har gett ditt uttryckliga godkännande.

7. Ändringar

InnoGames kan när som helst ändra dessa dataskyddsbestämmelser, ändra innehåll på sidan eller justera eller blockera åtkomsten till dessa sidor. InnoGames kommer att på ett passande sätt påvisa sådana ändringar.

8. Återkallelse och databorttagning

8.1 Om du vill dra tillbaka ditt godkännande att skicka information om spelet eller nyhetsbrevet, vänligen skicka ett mail till privacy@innogames.com där du anger ditt användarnamn och e-postadressen som informationen och/eller nyhetsbrevet skickas till. I alla våra nyhetsbrev finns en länk där du kan återkalla ditt godkännande och avregistrera dig från nyhetsbrevet.

8.2 InnoGames kommer på din begäran genast ta bort personliga uppgifter, som användarens information om personliga och faktiska sakförhållanden såvida inte obligatoriska skyldigheter att bevara dokumentation går emot en sådan begäran.

9. Frågor rörande dataskydd och kontakt/information, korrigering, borttagande och blockering

Du har alltid rätt att begära information om de data som lagras av InnoGames, så som datans ursprung, mottagare, samt syftet för lagrande av datan. Om du har några frågor rörande dataskydd eller om du vill korrigera, blockera eller ta bort din profil eller personliga uppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress och ange ditt användarnamn och e-postadress:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Tyskland

Fax: +49 40 7889335-200
privacy@innogames.com

Status: Mars 2017
© Copyright InnoGames 2009 – 2018. Med ensamrätt.