USTANOVENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť InnoGames GmbH (ďalej „InnoGames“) berie veľmi vážne úsilie ochraňovať súkromie svojich používateľov pri spracovávaní osobných údajov a túto misiu berie do úvahy pri všetkých svojich obchodných procesoch. InnoGames dodržiava príslušné smernice o ochrane osobných údajov. Tieto ustanovenia o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na všetky služby ponúkané na webových lokalitách prevádzkovaných spoločnosťou InnoGames, ako aj na portály a na všetky online hry InnoGames (ďalej „Webová lokalita“), avšak nie na stránky, ktoré patria iným poskytovateľom a na ktoré môže Webová lokalita odkazovať. V takom prípade budú ohľadne ochrany dát platné podmienky príslušného poskytovateľa.

Na tomto mieste by sme vás radi informovali o spôsobe, akým zbierame a používame osobné údaje.

V prípade, že navštívite a používate Webovú lokalitu, výslovne tým vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi ustanoveniami o ochrane osobných údajov. V každom momente máte právo odvolať všetky prípadné vami poskytnuté povolenia a ich platnosť do budúcnosti. (Pozri odsek č. 8, „Možnosť odvolania“). V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spôsobu používania vašich osobných údajov spoločnosťou InnoGames, nás kontaktujte. (Pozri odsek č. 9, „Otázky ohľadne ochrany osobných údajov a kontakt“).

1. Zachytávanie a používanie vašich osobných údajov spoločnosťou InnoGames

1.1 Pri návšteve Webovej lokality ste anonymní. Každý prístup používateľov na Webovú lokalitu a každé odoberanie súborov znamená, že sú o tomto procese vždy zbierané údaje do súboru protokolu umiestneného na našom serveri, a to bez osobnej relevancie. Toto ukladanie má nasledovnú formu: internetový protokol, adresa/IP adresa, stránka, z ktorej bol súbor vyžiadaný, dátum, čas, typ prehľadávača a operačný systém, navštívená stránka, množstvo prenesených údajov, stav prístupu (súbor prenesený, súbor nebol nájdený, a pod.). Tieto údaje slúžia na vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú spoločnosti InnoGames prispôsobiť svoje služby vašim potrebám.

1.2 V základnom zmysle platí, že InnoGames zbiera, zachytáva a využíva len údaje, ktoré poskytujete pri používaní Webovej lokality v rozsahu vymedzenom vaším prihlásením alebo vašou registráciou, ako aj v prípade využívania spoplatnených služieb. Pri prihlásení a pri používateľskej registrácii je potrebné, aby ste poskytli len svoje používateľské meno a emailovú adresu.

1.3 V rámci výkonu uzavretej zmluvy o používaní, a konkrétne v prípade vami zvolených spoplatnených služieb, od vás môžeme vyžadovať poskytnutie ďalších údajov, ako napríklad celé meno, adresu, bankové spojenie, čísla kreditných kariet atď. Aj pre spracovanie vašich dotazov alebo žiadosti o podporu môže byť nutné poskytnutie osobných údajov, ako napríklad vaše meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo. InnoGames bude k týmto údajom pristupovať ako k dôverným a v súlade so zákonnými ustanoveniami o ochrane údajov. InnoGames nebude bez vašej autorizácie poskytovať tieto informácie tretím stranám vo väčšom rozsahu, ako je to nevyhnutné pre výkon zmluvy, pre spracovanie vašich dotazov alebo pre poskytnutie podpory. Ďalšie informácie ohľadne poskytovania vašich osobných údajov tretím stranám nájdete v odseku č. 6, „Poskytovanie osobných údajov tretím stranám“.

1.4 Na tomto mieste InnoGames upozorňuje, že zbieranie, spracovávanie a používanie údajov o stave dát a spôsobe ich používania a účtovných údajov realizuje v súlade s §§ 14 a 15 Zákona o telekomunikáciách (TMG) alebo § 28 Spolkového zákona o ochrane osobných údajov (BDSG), a to vo vyžadovanom rozsahu, aj keď presahuje plnenie zmluvy. InnoGames si vyhradzuje právo uchovávať IP adresy a súbory denníkov na primerané časové obdobie po využití Webovej lokality, na kontrolu, či daný používateľ dodržiava podmienky používania a pravidlá hier, a najmä s cieľom zaručiť správne spracovanie vami autorizovaných platieb. Tento postup má za cieľ najmä predchádzať alebo riešiť prípadné situácie zneužívania služieb, ako aj, v konkrétnych prípadoch, náležité poskytnutie týchto údajov inštitúciám, ktoré budú takéto prípady vyšetrovať. Vo všetkých ostatných prípadoch platí, že akékoľvek ďalšie vyhodnocovanie údajov prebieha v maximálnej možnej miere anonymným spôsobom. Za predpokladu, že na dané údaje sa nevzťahuje konkrétne trestné stíhanie alebo vyšetrovacie konanie ohľadne zneužívania, budú všetky IP adresy a súbory denníkov po ukončení tohto obdobia vymazané.

1.5 InnoGames môže na základe vlastného rozhodnutia alebo v prípade vašej žiadosti, doplniť, opraviť alebo vymazať nekompletné, nesprávne a/alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré InnoGames uchováva pri prevádzke Webovej lokality.

1.6 V súlade so zákonnými ustanoveniami, InnoGames okamžite vymaže osobné údaje na základe autorizovanej požiadavky danej osoby, pokiaľ táto činnosť nie je v rozpore so zákonnými povinnostiami ohľadne uchovávania údajov.

2. Prijímanie informácií o hre / newsletter

Pri registrácii alebo pri prihlásení na newsletter vyjadrujete súhlas s prijímaním pravidelných emailových informácií o hre (napr. informácie o aktualizáciách a pod.), do ktorej ste sa na začiatku prihlásili / plne zaregistrovali, ako aj newsletterov s aktuálnymi informáciami o iných hrách a pod. Nižšie uvedené prehlásenie sme zaznamenali, v prípade keď ste výslovne vyjadrili súhlas. Podľa zákona o telekomunikáciách TMG sme povinní poskytovať obsah súhlasu kedykoľvek na prečítanie či stiahnutie.

Svoj súhlas s používaním vašej emailovej adresy na prijímanie informácií o hre alebo newsletterov môžete kedykoľvek zrušiť s platnosťou do budúcnosti (kontaktné informácie nájdete v odsekoch č. 8 a 9). Navyše máte vždy možnosť odregistrovať sa prostredníctvom špeciálneho prepojenia, ktoré býva umiestnené priamo v daných informáciách o hre alebo v newsletteroch, a prestať ich prijímať.

Povolenie používania emailovej adresy pre prijímanie informácií o hre a newsletterov: "Chcem pravideľne obdržiavať emailom informácie o hre (napr. informácie o aktualizáciách atď.), ku ktorej som sa prihlásil, a newslettery s aktuálnymi informáciami o ďalších hrách. Moja emailová adresa nebude poskytnutá iným spoločnostiam. Tento súhlas s používaním mojej emailovej adresy môžem kedykoľvel odvolať s účinkom do budúcnosti."

3. Používanie súborov cookie a webových signálov

3.1 Vlastné súbory cookie a webové signály, reklamy tretích strán, prepojenia na iné webové lokality

Naša spoločnosť, rovnako ako mnoho iných prevádzkovateľov, takisto používa takzvané trvalé alebo dočasné súbory cookie a webové signály, a to spôsobom, pokiaľ možno najvhodnejším pre používateľa. Cookie sú malé súbory, ktoré sa ukladajú na počítači používateľa a umožňujú analyzovanie spôsobu, akým používa webovú lokalitu. Toto uchovávanie slúži napríklad na umožnenie automatického prihlásenia, takže sa nemusíte identifikovať pri každej návšteve lokality. Na základe údajov, ktoré sa nachádzajú v súboroch cookie, neprebieha identifikácia osoby používateľa.

Ak si neprajete uchovávanie súborov cookie na svojom počítači alebo chcete byť informovaní o ich ukladaní, môžete zakázať ukladanie súborov cookie, a to príslušnými nastaveniami softvéru svojho prehľadávača – voľbou možnosti „neakceptovať súbory cookie“ v nastaveniach prehľadávača. Ďalšie informácie o spôsobe fungovania týchto nastavení vám poskytne producent používaného prehľadávača. Dovolíme si vás však upozorniť, že v prípade vypnutia súborov cookie môžete mať obmedzený prístup k niektorým funkciám Webovej lokality.

3.2.1 Google Analytics

Google Analytics je webová analytická služba spoločnosti Google Incorporated (ďalej „Google“), ktorá zbiera a uchováva údaje na Webovej lokalite spoločnosti a umožňuje vytváranie používateľských profilov pod pseudonymami. Tieto používateľské profily slúžia na analyzovanie správania návštevníkov a ich hodnotenie má za cieľ vylepšiť a upraviť našu ponuku tak, aby spĺňala potreby našich používateľov. Na tento účel možno používať aj súbory cookie. Môžete zakázať ukladanie súborov cookie, a to príslušnými nastaveniami softvéru svojho prehľadávača; dovolíme si vás však upozorniť, že v takom prípade môžete mať obmedzený prístup k niektorým funkciám Webovej lokality. Používateľské profily vytvorené pod pseudonymami nie sú spájané s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu bez výslovného súhlasu dotknutej osoby. Kedykoľvek môžete, s účinnosťou do budúcnosti, požiadať o zamedzenie zbierania a uchovávania údajov pre účely webových analýz inštaláciou príslušného doplnku prehľadávača na deaktiváciu služby Google Analytics. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk).

3.2.2 Hotjar

Táto webová stránka využíva služby spoločnosti Hotjar Ltd, Malta. Toto je analytický nástroj, ktorý nám pomáha sledovať vaše používanie našej webovej stránky, môžeme napr. sledovať, ako sa pohybujete na našej webovej stránke. Cieľom je optimalizovať vaše skúsenosti ako návštevníka našej webovej stránky a pripraviť pre vás atraktívnejšiu ponuku. Hotjar používa Cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia). Na tomto mieste nájdete viac informácií o Cookies používaných spoločnosťou Hotjar: https://www.hotjar.com/cookies. Ak si Cookies nechcete nainštalovať, môžete túto možnosť deaktivovať podľa postupu uvedeného v Časti 3.1. Na našu stránku sme ďalej implementovali kód sledovania Hotjar, ktorý nám umožňuje zbierať nasledovné informácie: (i) údaje špecifické pre zariadenie (IP adresa vášho zariadenia – ktoré sa zbierajú a ukladajú v anonymnom formáte, veľkosť obrazovky zariadenia, typ zariadenia (jedinečné identifikátory zariadenia) a informácie o prehliadači, krajinu ako geografická poloha, uprednostňovaný jazyk na zobrazenie webovej stránky) a (ii) údaje o prihlásení (odkazujúce na doménu, navštívenú stránku (stránky), krajinu ako geografickú polohu, uprednostňovaný jazyk na zobrazenie webovej stránky, dátum a čas prístupu na webovú stránku). Vo všeobecnosti sa vaše údaje zbierajú v anonymizovanej forme a nebudú da uskutočňovať žiadne osobné odkazy. V prípade registrácie na naše služby nebudú vaše údaje od spoločnosti Hotjar spájané s vašimi osobnými údajmi. Hotjar využíva aj služby tretích strán, ako napríklad Google Analytics a Optimizely. Na tomto mieste nájdete viac informácií o ochrane osobných údajov spoločnosti Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy. Ak budete chcieť v budúcnosti odstúpiť od zhromažďovania a ukladania vašich údajov spoločnosťou Hotjar, môžete tak spraviť tu: https://www.hotjar.com/opt-out.

3.3. Reklamy tretích strán, prepojenia na iné webové lokality, Google AdSense, tlačidlo Facebook

3.3.1 Webová lokalita môže z času na čas obsahovať aj reklamy tretích strán a interaktívne prepojenia na internetové prezentácie tretích strán, za ktoré nenesie InnoGames nijakú zodpovednosť. InnoGames najmä nemá nijaký vplyv na obsah a dizajn externých stránok alebo internetových prezentácií, na ktoré môžete cez tieto stránky prejsť. Za obsah a dizajn týchto internetových prezentácií, ako aj za ich súlad so Zákonom o ochrane osobných údajov sú zodpovední výlučne príslušní poskytovatelia.

3.3.2 Webová lokalita využíva webovú službu Google AdSense poskytovanú spoločnosťou Google, prostredníctvom ktorej sa na Webovej lokalite publikujú reklamy tretích strán. Google môže cez tieto reklamy umiestňovať na pevných diskoch používateľov súbory cookie s cieľom načítavať údaje a môže používať webové signály (malé neviditeľné grafické súbory) na zbieranie informácií. Informácie vytvorené súbormi cookie a/alebo webovými signálmi sa prenášajú na server Google v USA, kde sa spracovávajú.

3.3.3 Zadávatelia reklám z času na čas používajú technológie, ktorými sa reklamy zobrazujúce sa na stránkach InnoGames posielajú priamo do vášho prehľadávača, dôsledkom čoho sa automaticky prenáša vaša IP adresa. Príslušní zadávatelia reklamy alebo spoločnosti občas takisto používajú súbory cookie, ako aj iné technické prostriedky na hodnotenie efektivity ich reklám a na vylepšenie ich obsahu. Takéto činnosti osobitne, avšak nie výlučne, ovplyvňujú zaraďovanie internetových stránok do istých záujmových kategórií podľa vášho používania internetu. V tomto prípade nedochádza k nijakému spojeniu týchto informácií s vaším menom, adresou, telefónnym číslom alebo emailovou adresou. InnoGames nemá na tento proces nijaký vplyv. Zaobchádzanie s údajmi týmito tretími stranami preto nie je súčasťou tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov. Deaktiváciu súborov cookie môžete vykonať v nastaveniach vášho internetového prehľadávača (pozri č. 3.1). Navyše môžete zakázať zber údajov o záujmoch a ich kategorizáciu po ich deaktivácii na adresehttp://www.google.com/privacy_ads.html.

3.3.4 Webová lokalita môže obsahovať tzv. tlačidlo Facebook „Páči sa mi“, ktoré prevádzkuje výlučne sociálna sieť Facebook a teda spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej „Facebook“). V prípade kliknutia na tlačidlo „Páči sa mi“ budete v prípade, že nemáte účet Facebook alebo do tohto účtu momentálne nie ste prihlásení, vyzvaní Facebookom na registráciu, aby ste mohli túto funkciu využívať. V takom prípade sa budú vaše informácie prenášať do Facebooku. Avšak v prípade, že už máte účet Facebook a pri vašej návšteve Webovej lokality ste zároveň prihlásení na Facebooku, vytvorí sa automatické spojenie so servermi Facebooku – inými slovami, údaje sa budú prenášať do Facebooku okamžite pri vašej návšteve Webovej lokality, a to aj bez kliknutia na tlačidlo Facebook. Prenos vašich údajov a alokácia do vášho účtu Facebook tak prebieha automaticky bez akéhokoľvek ďalšieho upozornenia. InnoGames nemá na tento proces nijaký vplyv. Tomuto prenosu je možné zabrániť len tak, že sa predtým odhlásite zo svojho účtu Facebook. InnoGames výslovne zdôrazňuje, že ďalšie informácie o údajoch zbieraných sieťou Facebook, ako aj o vašich individuálnych právach vo vzťahu k nim, môžete získať na webovej lokalite siete Facebook a v tam uvedených ustanoveniach o ochrane osobných údajov. Ustanovenia o ochrane osobných údajov siete Facebook si môžete prečítať na stránke http://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation.php

3.3.5 Vaše anonymizované ID zariadenia (IDentifier For Advertisers – IDFA alebo Google Advertiser ID – GAID) odosielame niektorým našim marketingovým partnerom v rámci alebo aj mimo Európy (napr. USA), s cieľom vytvárania reklám pre isté skupiny používateľov s pomocou našich partnerov, alebo s cieľom vylúčiť isté skupiny používateľov zo špeciálnych reklám. Zbieranie, uchovávanie a prenos ID zariadenia môže byť kedykoľvek zastavené upravením nastavením vášho zariadenia tak ako je to uvedené v časti §3.5, s účinnosťou do budúcnosti.

3.3.6 Naša webová stránka používa takzvanú funkciu Facebook Pixel spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, http://www.facebook.com („Facebook“). Funkcia Facebook Pixel je súčasť kódu, ktorý je implementovaný na našej webovej stránke. Jej cieľom je zobrazovanie konverzácií (tj. zobrazuje, ktoré zariadenia boli použité používateľom na vykonanie činnosti), vytváranie takzvaného podobného publika (tj. oslovovanie používateľov reklamami, ktoré majú podobný charakter ako iní zákazníci) a generovanie komplexných štatistických údajov o používaní našej webovej stránky. Ak navštívite našu webovú stránku, funkcia Facebook Pixel priamo vytvorí spojenie s Facebookovými servermi. V takom prípade je Facebookový server informovaný, že ste navštívili našu webovú stránku a Facebook umiestni túto informáciu k vášmu osobnému profilu na Facebooku. Viac informácií o zbieraní a používaní vašich osobných údajov prostredníctvom Facebooku, rovnako ako informácie o vašich právach a možnostiach nájdete tu: https://sk-sk.facebook.com/about/privacy/. Túto funkciu môžete deaktivovať tak, ako je to popísané nižšie: https://sk-sk.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink. Aby ste tak urobili, musíte byť zaregistrovaní so svojím Facebookovým účtom.

3.3.7 Povoľujeme AOL, aby na našich webových stránkach inzeroval stránku (stránky) AOL a/aleb owebové stránky tretích strán, ktorí sú našimi alebo AOL partnermi. Nasledujúce informácie sú medzi iným zhromaždenými webovými stránkami AOL a/alebo tretích strán: ID zariadenia, pocity, kliknutia, náhľad stránky, atď. Tieto reklamy a zbieranie údajov môžete do budúcna zastaviť odstúpením a to tak, ako je to popísané tu http://www.youronlinechoices.com, http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp alebo http://www.aboutads.info.

3.3.8 InnoGames používa na umiestňovanie reklám služby tretej strany: AppNexus Inc., 28 West 23rd Street , 4th Floor, New York, NY 10010, USA, https://www.appnexus.com („AppNexus“). Z toho dôvodu sme na našu webovú stránku implementovali sledovanie pixlov (tj. súčasť kódu) AppNexus. Pomocou sledovania pixlov môžeme sledovať činnosti používateľov. S touto funkciou sa negenerujú používateľské profily s osobnými odkazmi, zhromažďujú a do AppNexus sa prenášajú skôr štatistické údaje. Cieľom je optimalizácia reklamných kampaní a pridávanie záujmovo orientovaných reklám pre internetových používateľov. Ak si to neželáte, môžete túto funkciu deaktivovať pomocou tlačidla odhlásenia (opt-out) na https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices. Viac informácií o ochrane údajov v AppNexus nájdete tu: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

3.3.9 InnoGames používa pre poskytovanie reklám poskytovateľa treťostranových reklám AdServer, ktorý tiež používa a číta Cookies spolu s Web Beacons, aby tak dokázal merať efektivitu reklám alebo aby mohol optimalizovať ich obsah. Počas toho nie je zavedená žiadna spojitosť medzi takýmito informáciami a vaším menom, adresou, telefónnym číslom ani e-mailovou adresou. Používanie Cookies môžete zakázať vo vašom internetovom prehliadači (Pozri sekcia 3.1). Navyše môžete zabrániť zbieraniu informácií o záujmoch a ich kategorizáciu deaktiváciou na nasledujúcej webstránke: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=sk

3.4 Používanie cez platformu tretích strán; MobileTracking

Kvôli neustálemu vylepšovaniu a optimalizácii našich služieb používame takzvané mobilné sledovacie technológie. Na tieto účely využívame služby spoločnosti adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlín, Nemecko (www.adjust.com). Pomocou týchto služieb zbierame štatistické údaje o používaní našich aplikácií, aby sme mohli neustále vylepšovať našu ponuku. Počas používania našich aplikácií sa zbierajú a analyzujú informácie, ktoré nám odosiela vaše zariadenie. V tomto zmysle zhromažďujeme nasledujúce údaje: adresa IP, ktorá je okamžite anonymizovaná; adresa MAC; anonymizované ID zariadenia (IDentifier For Advertisers – IDFA alebo Google Advertiser ID – GAID); typ prehliadača; jazykové nastavenia; poskytovateľ internetových služieb; stav siete; časové pásmo; URL vstupnej a výstupnej stránky; dátum prístupu a strávený čas; clickstreamové údaje, ako aj iné štatistické informácie o používaní našich služieb. Priama identifikácia konkrétneho používateľa nie je možná. Údaje zbierané týmto spôsobom sa používajú na vytváranie anonymných profilov používateľov. Údaje získané pomocou sledujúcich technológií nebudú využité na osobnú identifikáciu žiadnych návštevníkov našich webových stránok bez ich výslovného súhlasu. Zbieranie a uchovávanie údajov môže byť kedykoľvek zastavené upravením nastavením vášho zariadenia tak ako je to uvedené v časti §3.5, s účinnosťou do budúcnosti.

3.5 Sledovanie vášho ID zariadenia môžete vypnúť nasledovným spôsobom:

4. Používanie škálovateľnej centrálnej metódy merania

Webová lokalita používa škálovateľnú centrálnu metódu merania „Scalable Central Measurement Method / Skalierbares Zentrales Messverfahren“ [SZM] firmy INFOnline (https://www.infonline.de) na určovanie štatistických charakteristických hodnôt pri používaní produktov InnoGames. Počas tohto procesu sa zbierajú anonymné namerané hodnoty. Meranie návštevníkov SZM s cieľom rozpoznania počítačových systémov využíva buď súbory cookie s identifikátorom „ivwbox.de“, alebo podpis vytváraný rôznymi informáciami automaticky prenášanými vašim počítačom. Pri tejto metóde sa neuchovávajú IP adresy a spracovávanie prebieha len anonymným spôsobom.

Meranie návštevníkov bolo vyvinuté s ohľadom na ochranu osobných údajov. Cieľom merania návštevníkov je štatistické určovanie intenzity používateľov, ako aj počet používateľov danej webovej lokality. Identifikácia individuálnych používateľov neprebieha v nijakom štádiu tohto procesu. Vaša identita je stále chránená. Prostredníctvom tohto systému nebudete dostávať nijaké reklamné oznámenia.

V prípade webových lokalít, ktoré sú členmi asociácie IVW Nemeckého auditového úradu pre obeh (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.,http://www.ivw.eu) [Informačná asociácia na určovanie distribúcie zadávateľov reklám], alebo ktoré sú súčasťou štúdie „Internetové fakty“ organizovanej skupinou Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. [Pracovná skupina výskumov online](AGOF -http://www.agof.de), organizácie AGOF a Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma -http://www.agma-mmc.de) a IVW pravidelne každý mesiac publikujú používateľské štatistiky, ktoré je možné prehliadať na adresách http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de a http://www.ivw.eu.

Okrem uverejňovania údajov meraní organizácia IVW takisto pravidelne kontroluje proces SZM s cieľom zaručiť jeho používanie v súlade so smernicami a ochranou osobných údajov.

Ďalšie informácie o procese SZM nájdete na webovej lokalite firmy INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), ktorá je prevádzkovateľom procesu SZM, na webovej lokalite o ochrane osobných údajov organizácie AGOF (http://agof.de/datenschutz) a na webovej lokalite o ochrane osobných údajov organizácie IVW (http://www.ivw.eu).

Námietky voči spracovávaniu osobných údajov v procese SZM môžete vzniesť prostredníctvom tohto prepojenia: http://optout.ivwbox.de

5.Bezpečnosť osobných údajov

5.1 InnoGames sa snaží v každej situácii a v zmysluplnom rozsahu vykonávať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať neautorizovanému prístupu k vašim osobným údajom, ako aj ich neautorizovanému používaniu alebo falšovaniu, a tak minimalizovať s tým súvisiace riziká. Avšak poskytovanie osobných údajov, či už v osobnom styku, cez telefón alebo internet, je vždy spojené s rizikami a nijaký technologický systém nie je celkom bezpečný v zmysle možnosti manipulácie alebo sabotáže.

5.2 InnoGames spracováva od vás zozbierané údaje v súlade s nemeckým Zákonom o ochrane osobných údajov. Všetci naši zamestnanci sú povinní dodržiavať postupy utajovania údajov a ustanovenia o ochrane údajov a sú vyškolení príslušným spôsobom. Pri platobných transakciách sú vaše údaje prenášané v šifrovanej forme s použitím procesu SSL.

6. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

6.1 InnoGames bude poskytovať vaše osobné alebo platobné údaje tretím stranám, ako napríklad partnerským spoločnostiam, ďalším spoločnostiam spolupracujúcim so spoločnosťou InnoGames, externým poskytovateľom služieb a vyšetrovacím orgánom zásadne len v rozsahu nevyhnutnom pri plnení zmluvy a za účelmi uvedenými vyššie, a to najmä s cieľom spracovania platieb a k ochrane iných používateľov, alebo keď je k tomu zákonne zaviazaná. Spracovávanie platieb sa realizuje prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (napr. spoločnosti vydávajúce kreditné karty, banky, spoločnosti PaySafe, Wallie, Clickandbuy, Moneybookers, Paypal, Global Collect). Vaše chránené záujmy sa berú do úvahy v súlade so zákonnými predpismi. Externí poskytovatelia služieb sú viazaní pristupovať k vašim údajom dôverným a bezpečným spôsobom a môžu ich používať len v rozsahu vyžadovanom na plnenie ich povinností. Pripomíname, že spoločnosť InnoGames môže byť nútená poskytovať osobné údaje na základe zákonných ustanovení (napríklad ich poskytnutie vyšetrovacím orgánom). Osobné údaje sú poskytované len v rozsahu vyžadovanom alebo predpísanom zákonom.

V prípade meškajúcich platieb bude InnoGames za nevyhnutných okolností využívať služby vymáhačských spoločností alebo právnych poradcov s cieľom získať dlžnú sumu. Za týmto účelom budú potrebné údaje poskytované a využívané v súlade so všetkými smernicami ochrany osobných údajov.

6.2 Vo všetkých iných prípadoch bude InnoGames poskytovať vaše osobné údaje uvedené počas registrácie a pri spracovávaní vašich objednávok len v prípade, že ste predtým dali na to svoj výslovný súhlas.

7. Zmeny

InnoGames môže kedykoľvek zmeniť tieto ustanovenia o ochrane osobných údajov, zmeniť obsah stránky alebo zmeniť alebo zablokovať prístup k týmto stránkam. InnoGames použije vhodné prostriedky na upozornenie o takýchto zmenách.

8. Možnosť odvolania a vymazanie údajov

8.1 Ak si prajete odvolať svoj súhlas s posielaním informácií o hrách a newsletteroch, pošlite emailovú správu na adresu: privacy@innogames.com a uveďte svoje používateľské meno a emailovú adresu, na ktorú sa informácie a newslettery posielajú. Každý z našich newsletterov obsahuje prepojenie, ktoré vám umožňuje odvolať váš súhlas a zrušiť odoberanie newsletteru.

8.2 InnoGames na základe vašej žiadosti okamžite vymaže osobné údaje, ktoré obsahujú informácie o používateľovi týkajúce sa osobných a faktických okolností, nakoľko neexistuje zákonná povinnosť uchovávať záznamy, alebo ak by bolo vymazanie v rozpore s inými ustanoveniami.

9. Otázky ohľadne ochrany osobných údajov a kontakt / informácie, oprava, vymazanie a zablokovanie

Vždy môžete požiadať o informácie o akýchkoľvek vašich údajoch uchovávaných spoločnosťou InnoGames, ako aj o ich pôvode, príjemcovi a cieli ich uchovávania. V prípade akýchkoľvek otázok o ochrane osobných údajov alebo ak si prajete opraviť, zablokovať alebo vymazať váš profil alebo akékoľvek vaše osobné údaje, kontaktujte nás týmto spôsobom a nezabudnite uviesť svoju emailovú adresu a používateľské meno:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Nemecko

Fax: +49 40 7889335-200
privacy@innogames.com

Stav: Marec 2017
© Copyright InnoGames 2009 – 2018. Všetky práva vyhradené.