Rättsligt meddelande

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Tyskland

Fax: +49 40 7889335-200
Allmän e-post: info@innogames.com - Ingen support för spelärenden, vänligen kontakta oss endast på engelska eller tyska. För frågor om spelet, vänligen kontakta kundtjänst.

Momsnr.: DE264068907
Hamburgs lokala domstol, HRB 108973
Verkställande direktör: Hendrik Klindworth, Michael Zillmer

Dataskyddsansvarig: Prof. Dr. Christian Rauda, ARTANA Digital GmbH, Alstertwiete 3, 20099 Hamburg, Tyskland, E-Mail: dpo@innogames.com
Ungdomsskyddsansvarig: USK Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, Torstr. 6, 10119 Berlin, Tyskland, E-Mail: jugendschutzbeauftragter-innogames@usk.de

Information om online-tvistlösning utanför domstol

EU-kommissionen tillhandahåller en onlineplattform för tvistlösning online utanför domstol (ODR-plattform) mellan konsumenter och onlinehandlare. ODR-plattformen kan nås via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Du kan kontakta oss via ODR-plattformen. Som regel kommer vi då att kontakta dig direkt, eftersom vi inte är skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljedomsnämnd.