Loppukäyttäjiä koskeva tietosuojakäytäntö

Viimeisin päivitys: 8. kesäkuuta 2022

Asiakirjan tarkoitus

InnoGames GmbH (”InnoGames”) on sitoutunut suojelemaan käyttäjän henkilötietojen yksityisyyttä ja turvallisuutta.

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, kuinka keräämme ja käytämme käyttäjän henkilötietoja, kun käyttäjä käyttää mobiilisovelluksiamme, online-pelejämme sekä portaalejamme ja verkkosivustojamme.

Se koskee kaikkia loppukäyttäjiä, sekä maksavia että ei-maksavia käyttäjiä.

SIsältö

 1. Johdanto
 2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
 3. Tietosuojavaltuutetun nimi ja osoite
 4. Tietojenkäsittelyä koskevia yleisiä tietoja
 5. Palvelujemme tarjoaminen ja lokitiedostojen luominen
 6. Tiedustelut yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse ja tukityökalua käyttäen
 7. Uutiskirjeiden lähettäminen
 8. Push-ilmoitusten lähettäminen
 9. Evästeiden käyttö
 10. Henkilötietojen siirtäminen kolmansille osapuolille
 11. Kolmansien osapuolten kirjautumispalvelujen käyttö (”sosiaaliset kirjautumispalvelut”)
 12. Kolmansien osapuolten analyysipalvelujen käyttö
 13. Kolmansien osapuolten mainospalvelujen käyttö
 14. Kolmansien osapuolten muiden palvelujen käyttö
 15. Rekisteröidyn oikeudet
 16. Loppumääräykset

I. Johdanto

InnoGames GmbH (”InnoGames”, ”Me”) on käyttäjän henkilötietojen rekisterinpitäjä ja sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan käyttäjän yksityisyyttä ja henkilökohtaista koskemattomuutta, kun käyttäjä käyttää tarjoamiamme mobiilisovelluksia ja online-pelejä sekä portaaleja ja verkkosivustoja (yhdessä ”Palvelut”). Tämä Tietosuojakäytäntö auttaa käyttäjää ymmärtämään, mitä henkilötietoja keräämme käyttäjästä, miksi keräämme niitä ja miten käytämme niitä. Tässä selvennetään, kuinka käyttäjä voi käyttää oikeuksiaan, kun hän antaa meidän käsitellä henkilötietojaan puolestaan. Pyydämme käyttäjää lukemaan tämän Tietosuojakäytännön huolellisesti läpi ja tutustumaan sen sisältöön. Jos käyttäjällä on kysyttävää, meihin voi ottaa yhteyttä käyttäen tämän Tietosuojakäytännön lopusta löytyviä yhteystietoja.

Käyttäjän on syytä ottaa huomioon, että Palvelumme voivat sisältää linkkejä verkkosivustoilta ja verkkosivustoihin, joita voivat ylläpitää kumppaniyritykset ja mainostajat. Jos käyttäjä seuraa linkkiä jollekin tällaiselle verkkosivustolle tai käyttää kolmannen osapuolen palveluja, käyttäjän on hyvä olla tietoinen siitä, että niillä on omat tietosuojakäytäntönsä ja että me emme ota mitään vastuuta niiden suorittamasta käyttäjän henkilötietojen käsittelystä. Tästä syystä käyttäjän tulee lukea niiden tietosuojakäytännöt ennen henkilötietojensa luovuttamista niille.

Tarjoamme Palvelujamme ainoastaan vähintään 16 vuotta täyttäneille pelaajille. Näin ollen emme tietoisesti kohdista markkinointia alle 16-vuotiaille lapsille tai pyydä heiltä henkilötietoja.

II. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja-asetuksen ja jäsenvaltioiden muiden kansallisten tietosuojalakien sekä muiden tietosuojasäännösten mukainen rekisterinpitäjä on

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Saksa
Faksi: +49 40 7889335-200
Sähköposti: privacy@innogames.com
Verkkosivusto: www.innogames.com

III. Tietosuojavaltuutetun nimi ja osoite

Rekisterinpitäjän tietosuojavaltuutettuna toimii

lakimies ja virallisesti hyväksytty asiantuntija tietotekniikkaa koskevan lainsäädännön alalla
Tri Christian Rauda
GRAEF Rechtsanwälte Digital PartG mbB
Jungfrauenthal 8
20149 Hamburg
Saksa
Sähköposti: dpo@innogames.com
Verkkosivusto: www.graef.eu

IV. Tietojenkäsittelyä koskevia yleisiä tietoja

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Tallennamme yleensä vain sellaisia henkilötietoja, jotka käyttäjä luovuttaa käyttäessään Palveluja sisäänkirjautumisen tai rekisteröitymisen yhteydessä ja mahdollisesti käyttäessään maksullisia palveluja. Henkilötiedot ovat henkilökohtaisia tai tosiasiallisia olosuhteita koskevia tietoja. Käyttäjän kirjautuessa sisään ja rekisteröityessä käyttäjäksi verkkosivustollamme hänen on annettava ainoastaan sähköpostiosoite ja tarvittaessa käyttäjätunnus ja salasana. Tiettyihin Palveluihin rekisteröidyttäessä sähköpostiosoitteita ei kerätä rekisteröinnin yhteydessä vaan vasta myöhemmin Palvelun käytön aikana. Salasana tallennetaan salatussa muodossa, josta ei koskaan ole mahdollista päätellä varsinaista salasanaa.

Lisätietojen kuten koko nimen, osoitteiden, tilitietojen, luottokortin numeron jne. luovuttamista voidaan edellyttää pantaessa solmittua käyttäjäsopimusta täytäntöön, etenkin käyttäjän valitsemien maksullisten Palvelujen yhteydessä. Toisinaan on myös tarpeen pyytää henkilötietoja, kuten käyttäjän nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa, jotta käyttäjän kyselyjä voidaan käsitellä tai käyttäjälle voidaan tarjota tukea. InnoGames käsittelee tällaiset tiedot luottamuksellisesti ja tietosuojasäännösten mukaisesti. InnoGames ei periaatteessa luovuta tällaisia tietoja kolmansille osapuolille ilman käyttäjän lupaa, ellei sopimuksen täytäntöönpano, käyttäjän pyynnön käsittely tai tuen tarjoaminen käyttäjälle edellytä tätä tai ellei tähän ole laillista lupaa.

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Siltä osin kuin saamme rekisteröidyltä luvan henkilötietojen käsittelyyn, henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi vaadittavan henkilötietojen käsittelyn, jonka osapuolena rekisteröity on, oikeusperustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tämä koskee myös käsittelyä, joka on tarpeen sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely on tarpeen yritykseemme kohdistuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, oikeusperustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, oikeusperustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan d alakohta.

Jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen suojaamiseksi ja jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet eivät syrjäytä tällaisia etuja, käsittelyn oikeusperustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

3. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai niihin pääsy estetään heti, kun niiden säilyttämisen tarkoitus on lakannut. Tietoja voidaan lisäksi säilyttää, jos EU tai kansallinen lainsäätäjä määrää tästä rekisteröityä koskevissa EU:n asetuksissa, laeissa tai muissa määräyksissä. Tietoihin pääsy estetään tai ne poistetaan myös silloin, kun edellä mainituissa määräyksissä vahvistettu säilytysaika päättyy, ellei tietojen säilyttäminen pidempään ole tarpeen sopimuksen solmimiseksi tai täytäntöönpanemiseksi.

4. Tietoturvallisuus

InnoGames pyrkii kohtuudella estämään luvattoman pääsyn käyttäjän henkilötietoihin samoin kuin niiden luvattoman käytön tai väärentämisen ja pyrkii minimoimaan vastaavat riskit. Henkilötietojen antamiseen liittyy kuitenkin aina riskejä riippumatta siitä, annetaanko ne henkilökohtaisesti, puhelimitse tai internetissä, eikä mikään tekninen järjestelmä ole täysin suojassa mahdolliselta manipuloinnilta tai sabotoinnilta.

InnoGames käsittelee käyttäjältä keräämiään tietoja Saksan ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kaikki työntekijät ovat velvollisia noudattamaan salassapitoa ja tietosuojaa koskevia määräyksiä, ja heitä on ohjeistettu tältä osin. Käyttäjän tiedot lähetetään salatussa muodossa käyttäen SSL-tekniikkaa.

V. Palvelujemme tarjoaminen ja lokitiedostojen luominen

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Joka kerta kun verkkosivustollamme käydään, järjestelmämme kerää automaattisesti tietoja järjestelmässämme käyneen tietokoneen tietokonejärjestelmästä.

Tällöin kerätään seuraavat tiedot:

Tiedot tallennetaan myös järjestelmämme lokitiedostoihin. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjän muiden henkilötietojen kanssa.

Mobiilisovelluksia käytettäessä kerätään seuraavat tiedot:

Jos Palvelujemme käytön yhteydessä tapahtuu virhe ja haluamme korjata sen, voimme kerätä myös muita tietoja, kuten Pelaajatunnuksen ja käyttäjätunnuksen.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tietojen ja lokitiedostojen väliaikaisen tallentamisen oikeusperustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Järjestelmän on tallennettava IP-osoite väliaikaisesti, jotta Palvelut voidaan toimittaa käyttäjän tietokoneelle. Tätä varten käyttäjän IP-osoite on tallennettava istunnon ajaksi.

Lokitiedostoihin tallennus suoritetaan Palvelujen toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi käytämme tietoja verkkosivuston optimointiin ja tietotekniikkajärjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen. Tässä yhteydessä tietoja ei arvioida markkinointitarkoituksiin. Tiedostoja arvioidaan ainoastaan tilastollisesti.

InnoGames pidättää itsellään oikeuden tallentaa IP-osoitteet ja lokitiedostot enintään 30 päivän ajaksi verkkosivuston käytön jälkeen valvoakseen pelin käyttöehtojen ja sääntöjen noudattamista. Tätä menettelyä käytetään erityisesti kaikkien väärinkäytösten estämiseen tai selvittämiseen ja tapauskohtaisesti tietojen siirtämiseen tätä tarkoitusta varten tutkintaviranomaisille. Näitä lukuun ottamatta tietojen mahdollinen muu analysointi suoritetaan mahdollisuuksien mukaan anonyymissä muodossa. Tämän ajanjakson päättyessä IP-osoitteet ja lokitiedostot poistetaan kokonaan, ellei säilyttäminen ole pakollista lakisääteisten vaatimusten, vireillä olevien syytetoimien tai väärinkäytöksiin liittyvien tutkimusten vuoksi.

Nämä tarkoitukset muodostavat myös oikeutetun ja ensisijaisen etumme tietojenkäsittelyn osalta GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Jos tietoja kerätään verkkosivuston tarjoamiseksi, niitä ei tarvita istunnon päätyttyä.

Henkilötietoja sisältävät lokitiedostot poistetaan yleensä viimeistään seitsemän päivän kuluttua. Pidempiaikainen säilyttäminen on mahdollista niin kutsuttujen virhelokitiedostojen yhteydessä, jotka auttavat meitä korjaamaan virheitä. Nämä virhelokit poistetaan viimeistään 30 päivän kuluttua ja kerätyt IP-osoitteet anonymisoidaan 30 päivän kuluttua.

5. Mahdollisuus esittää vastalause ja pyytää poistamista

Tietojen kerääminen verkkosivuston tarjoamiseksi ja tietojen tallentaminen lokitiedostoihin on välttämätöntä verkkosivuston toiminnan kannalta. Näin ollen käyttäjällä ei ole mahdollisuutta esittää vastalausetta.

VI. Tiedustelut yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse ja tukityökalua käyttäen

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

a) Yhteydenottolomake

Verkkosivustollamme on saatavilla yhteydenottolomake, jolla meihin voi ottaa yhteyttä sähköisesti. Jos käyttäjä valitsee tämän vaihtoehdon, syöttömaskiin syötetyt tiedot lähetetään meille ja tallennetaan. Näitä tietoja ovat

Lisäksi viestiä lähetettäessä tallennetaan seuraavat tiedot:

Tietojenkäsittelyn osalta lähetysprosessin yhteydessä viitataan tähän tietosuojakäytäntöön.

b) Sähköposti

Meihin voi vaihtoehtoisesti ottaa yhteyttä käyttäen ilmoittamiamme sähköpostiosoitteita. Tällöin käyttäjän meille sähköpostitse lähettämät henkilötiedot tallennetaan.

c) Tukityökalu

Meihin voi vaihtoehtoisesti ottaa yhteyttä käyttäen Palveluumme integroitua tukityökalua. Se tallentaa käyttäjän käyttäjätiedot ja tukipyynnön sisällön samoin kuin tukipyynnön ajankohdan.

Tässä yhteydessä ei lähetetä mitään tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään ainoastaan keskustelun prosessointiin.

2. Oikeusperusta

Tietojenkäsittelyn oikeusperustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Jos sähköpostiyhteydenoton tavoitteena on sopimuksen solmiminen tai täytäntöönpano, käsittelyn oikeusperustana on lisäksi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

3. Tietojenkäsittelyn tavoite

Henkilötietojen käsittely auttaa meitä ainoastaan käsittelemään yhteydenotto- ja tukipyyntöjä. Muut lähetysprosessin aikana käsitellyt henkilötiedot auttavat estämään yhteydenottolomakkeen väärinkäytöksiä ja varmistamaan tietotekniikkajärjestelmiemme turvallisuuden.

4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin.

5. Mahdollisuus esittää vastalause ja pyytää poistamista

Käyttäjä voi milloin tahansa otettuaan meihin yhteyttä vastustaa henkilötietojen käsittelyä riippumatta siitä, käyttikö hän yhteydenottoon yhteydenottolomaketta, sähköpostia tai tukityökalua. Tässä tapauksessa keskustelua ei voida jatkaa eikä käyttäjän ongelmaa käsitellä perusteellisesti. Tällöin kaikki yhteydenoton aikana tallennetut henkilötiedot poistetaan. Tätä ei sovelleta, jos pakolliset lakisääteiset säilytysajat estävät sen.

VII. Uutiskirjeiden lähettäminen

Käyttäjä voi tilata verkkosivustoillamme tai peliemme yhteydessä tiettyä peliä koskevan uutiskirjeen. Tätä varten tarvitsemme käyttäjän sähköpostiosoitteen.

Lisäksi meidän on varmistettava asianmukaiset lakisääteiset määräykset huomioon ottaen, että käyttäjä on annetun sähköpostiosoitteen tosiasiallinen omistaja ja haluaa saada uutiskirjeen. Tätä tarkoitusta varten lähetämme käyttäjälle vahvistussähköpostin.

Uutiskirjeemme sisältävät pikselikokoisen kuvan (seurantapikseleitä), jonka uutiskirjeen lähettäjän palvelin hakee, kun uutiskirje avataan. Tämän hakuprosessin yhteydessä kerätään teknisiä tietoja, kuten tietoja käyttäjän selaimesta tai käyttöjärjestelmästä, sekä käyttäjän IP-osoite, sijainti ja haun ajankohta. Nämä tiedot anonymisoidaan ja niitä tarkastellaan erillään henkilöstä.

Koska uutiskirjeen lähetys ja vastaanotto perustuvat käyttäjän suostumukseen, käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojensa keräämiseen ja tallentamiseen ilmoittamatta mitään syytä. Käyttäjän tulee käyttää tähän tarkoitukseen peru tilaus -linkkiä, joka löytyy uutiskirjeemme lopusta.

Käyttäjä voi lisäksi poistaa uutiskirjeiden vastaanottamisen käytöstä jokaiseen peliimme sisältyvän tietojen käyttö -ikkunan kohdassa ”Vaihtoehdot”.

VIII. Push-ilmoitusten lähettäminen

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Jos käyttäjä on valinnut asianmukaiset asetukset laitteellaan, InnoGames voi lähettää käyttäjän laitteeseen push-ilmoituksia toimittaakseen käyttäjälle pelipäivityksiä ja muita merkityksellisiä uutisia. Käyttäjä voi hallita push-ilmoituksia mobiilisovelluksen sivulla ”Vaihtoehdot” tai ”Asetukset” tai laitteensa asetuksissa.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Jos sopimus on olemassa, tietojenkäsittelyn perustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Push-ilmoitukset ovat erityisiä ilmoituksia, jotka näytetään suoraan käyttäjän mobiililaitteella. Ilmoitukset sisältävät esimerkiksi tiedon siitä, että jokin peliin sisältyvä käyttäjän rakennus on saatu valmiiksi. Pääsääntöisesti push-ilmoitukset sisältävät lyhyitä viestejä, joissa keskitytään olennaiseen.

4. Säilytysaika

Viestejä ei tallenneta.

5. Mahdollisuus esittää vastalause ja pyytää poistamista

Käyttäjä voi ottaa push-ilmoitukset pois päältä seuraavasti:

a) Android

Avaa Asetukset > Sovellukset & ilmoitukset > Ilmoitukset > Sovelluksen ilmoitukset > Sovelluksen nimi. Tällä näytöllä käyttäjä voi hallita sitä, näytetäänkö hänelle push-ilmoituksia ja miten ne näytetään.

b) iOS

Avaa Asetukset > Ilmoitukset > Sovelluksen nimi. Tällä näytöllä käyttäjä voi hallita sitä, näytetäänkö hänelle push-ilmoituksia ja miten ne näytetään.

c) Tietojen käyttö -ikkuna

Käyttäjä voi lisäksi poistaa push-ilmoitusten vastaanottamisen käytöstä jokaiseen peliimme sisältyvän tietojen käyttö -ikkunan kohdassa ”Vaihtoehdot”.

IX. Evästeiden käyttö

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Varmistaaksemme, että käyttäjä saa asianmukaisimmat tiedot ja parhaan palvelun vieraillessaan Verkkosivustollamme, keräämme tietoja käyttämällä evästeitä. Tämä auttaa meitä (ja muita valtuutettuja kolmansia osapuolia) tarjoamaan käyttäjälle henkilökohtaisen kokemuksen, kun hän vierailee Verkkosivustollamme, ja antaa meille myös mahdollisuuden parantaa Palveluamme ja varmistaa, että käyttäjä löytää etsimänsä helposti. Haluamme käyttäjän ymmärtävän, kuinka käytämme evästeitä. Näin ollen kerromme, minkätyyppisiä tekniikoita käytämme, miten ne toimivat ja minkälaisia valintoja käyttäjä voi tehdä niiden käytön osalta.

Evästeet ovat tietojen osasia (tekstitiedostoja), jotka lähetetään käyttäjän selaimelle verkkopalvelimelta ja jotka tallennetaan käyttäjän laitteelle, jotta verkkosivusto voi tunnistaa käyttäjän laitteen. On olemassa kahdentyyppisiä evästeitä, pysyviä ja väliaikaisia (tai ”istuntoevästeitä”). Pysyvät evästeet tallennetaan tiedostoksi käyttäjän tietokoneelle tai mobiililaitteelle pidemmäksi aikaa. Istuntoevästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle väliaikaisesti käyttäjän vieraillessa Verkkosivustollamme, ja ne poistetaan käyttäjän sulkiessa sivun. Jos käyttäjä ei halua hyväksyä evästeitä, hän voi muokata asetuksia selaimensa turvallisuusasetuksissa; katso lisätietoja jäljempää.

Me ja palveluntarjoajamme käytämme seuraavia evästeluokkia:

a) Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta voimme tarjota Palvelujamme. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi jäsentemme todentamiseen ja tunnistamiseen, kun he käyttävät Sivustoamme, jotta voimme tarjota Palvelujamme. Ilman näitä evästeitä emme pystyisi tunnistamaan käyttäjää eikä käyttäjä pääsisi Palveluihimme. Ne auttavat meitä myös Ehtojemme toimeenpanossa ja ylläpitävät Palvelujemme turvallisuutta.

b) Suorituskyky- ja toimintaevästeet

Nämä evästeet eivät ole ehdottoman välttämättömiä, mutta ne auttavat meitä personoimaan käyttäjän käyttäjäkokemuksen Sivustollamme. Niiden avulla voimme esimerkiksi muistaa käyttäjän mieltymykset, jolloin käyttäjän ei tarvitse syöttää uudelleen tietoja, jotka hän on jo antanut esimerkiksi rekisteröityessään Palveluihimme. Käytämme näitä evästeitä myös tietojen keräämiseen (esim. suositut sivut, katselukäyttäytyminen, klikkaukset) siitä, miten vierailijamme käyttävät Palvelujamme, jotta voimme parantaa Sivustoa ja Palveluja ja tehdä markkinatutkimusta. Jos käyttäjä haluaa poistaa nämä evästeet, Palvelujemme toiminnallisuus on rajoitettu.

c) Mainosevästeet

Nämä evästeet käyttävät tietoja siitä, miten käyttäjä käyttää Sivustoamme ja muita verkkosivustoja, esimerkiksi tietoja käyttäjän vierailemista sivuista tai käyttäjän reagoinnista mainoksiin. Näin voimme näyttää käyttäjälle paremmin kohdennettuja mainoksia sekä Sivustollamme että sen ulkopuolella. Tämäntyyppisiä mainoksia kutsutaan ”internet-perustaiseksi mainonnaksi”. Monet tämäntyyppiset evästeet kuuluvat palvelujentarjoajillemme. Katso lisätietoja ulkopuolisista mainostajista jäljempää.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana evästeiden käytön yhteydessä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Käytämme evästeistä saatavia tietoja parantaaksemme Verkkosivustomme käyttäjäystävällisyyttä ja tarjotaksemme käyttäjälle personoituja suosituksia. Voimme myös käyttää valtuutettuja kolmansia osapuolia, jotka tallentavat evästeitä Verkkosivustollemme toimittaakseen tarjoamiaan palveluja (kolmannen osapuolen evästeet).

Voimme käyttää istuntoevästeitä, joiden ansiosta käyttäjä voi siirtyä sivujen välillä Verkkosivustollamme ilman, että hänen tarvitsee syöttää tietoja uudestaan.

Pysyviä evästeitä käytetään eri tavoin, kuten seuraaviin tarkoituksiin:

Me (ja valtuutetut kolmannet osapuolemme) voimme käyttää sekä pysyvistä evästeistä että istuntoevästeistä saatuja ei-personoituja tietoja tilastollisiin tarkoituksiin seuraavasti:

Asennamme omat evästeemme seuraaville toiminnoille ja seuraamme niitä (ensimmäisen osapuolen evästeet):

a) Muista minut -eväste

Tarkoituksena on tarjota käyttäjälle muista minut -toiminnallisuus. Sallimme käyttäjien kirjautua peliin tämän evästeen kautta. Se voidaan ottaa pois käytöstä poistamalla ”Muista minut” vaihtoehto käytöstä manuaalisen kirjautumisen yhteydessä. Jos käyttäjä valitsee ”Muista minut” -toiminnon, pysyvä eväste asennetaan hänen käyttämälleen laitteelle, jottei käyttäjän tarvitse kirjautua sisään uudestaan Palveluja selatessaan. Jos käyttäjä kirjautuu pois Palvelusta, eväste poistetaan uudelleen.

b) Kieliversio-eväste

Tarkoituksena on varmistaa, että käyttäjälle näytetään pelin oikea kieliversio.

c) Portaali-eväste

Tarkoituksena on auttaa meitä optimoimaan laskeutumissivujamme ja parantamaan markkinointiamme: tallennamme käyttäjän vieraileman laskeutumissivun tiedot samoin kuin tunnisteen evästeeseen.

d) Kolmannen osapuolen eväste

Asennamme evästeen tallentamaan päätöksen, jonka käyttäjä on tehnyt kolmannen osapuolen seurantaevästeistä.

Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä osana Palvelujamme. Nämä evästeet ovat kyseisten sivustojen hallinnassa, emmekä me valvo niitä. Käyttäjä voi ottaa pois päältä joidenkin näiden evästeiden asentamisen selaimensa yleisasetuksissa; muiden osalta käyttäjän on mentävä kyseiselle verkkosivustolle ja seurattava siellä annettuja ohjeita.

Evästeiden avulla esimerkiksi tarkistetaan, minkä kieliversion käyttäjä valitsee käyttääkseen Palvelujamme. Jos käyttäjä saa tiedon Palveluistamme kumppanimme kautta, tallennamme tiedon siitä, mikä kumppani on kyseessä.

Ulkopuoliset mainostajat: Voimme käyttää mainostajia, kolmansien osapuolten mainosverkostoja ja muita mainosyrityksiä mainostamaan Palvelujamme. Käyttäjän on syytä huomata, että tällaiset mainosyritykset voivat kerätä tietoja käyttäjän vierailusta Palveluissamme tai muilla sivustoilla, jotta ne voivat markkinoida tuotteitaan tai palvelujaan käyttäjälle ja seurata, mitä mainoksia käyttäjän selaimelle on toimitettu ja mitä verkkosivuja käyttäjä katseli, kun tällaiset mainokset toimitettiin. Käyttäjä saa halutessaan lisätietoa ulkopuolisista mainostajista klikkaamalla tästä. On syytä huomata, että tämä tietosuojakäytäntö ei kata ulkopuolisten mainostajien suorittamaa tietojen keräämistä ja käyttöä.

Myös edellä mainituissa tarkoituksissa meillä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyyn.

4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin.

5. Mahdollisuus esittää vastalause ja pyytää poistamista

Jos käyttäjä ei halua, että näitä evästeitä tallennetaan hänen tietokoneelleen tai haluaa tietoja niiden tallentamisesta, käyttäjä voi estää evästeiden asentamisen muokkaamalla selainohjelmistoaan valitsemalla vaihtoehdon ”älä hyväksy evästeitä” selaimensa asetuksissa tai kieltäytymällä kolmannen osapuolen seurannasta, kun käyttäjä vierailee ensimmäistä kertaa verkkosivustolla. Lisätietoja tästä on saatavilla käyttäjän selaimen valmistajan ohjeista (tai katso https://www.aboutcookies.org). Haluamme kuitenkin myös muistuttaa, että estämällä evästeet käyttäjä ei välttämättä pysty käyttämään kaikkia verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti.

Lisäksi käyttäjä voi ottaa kolmannen osapuolen seurannan pois käytöstä jokaiseen peliimme sisältyvän tietojen käyttö -ikkunan kohdassa ”Vaihtoehdot”.

a) Android

Avaa asetukset sovellusluettelosta ja napsauta ”Mainos”-painiketta. Kun mainosikkuna on avautunut, voit ottaa pois käytöstä Google-mainostajatunnisteen.

b) iOS

Avaa mobiililaitteesi (esim. iPhone tai iPad) asetukset ja valitse valikosta vaihtoehto ”Tietosuoja”. Voit kytkeä mainosseurannan pois päältä kohdassa ”Mainonta”.

X. Henkilötietojen siirtäminen kolmansille osapuolille

InnoGames siirtää ainoastaan käyttäjän henkilötietoja ja/tai laskutukseen liittyviä tietoja kolmansille osapuolille, jotka ovat InnoGamesin kanssa yhteistyötä tekeviä yrityksiä tai ulkopuolisia palveluntarjoajia, siltä osin kuin tämä on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, maksun käsittelemiseksi ja muiden käyttäjien suojaamiseksi sekä on laissa sallittua tai säädettyä.

Tämä koskee erityisesti sellaisten maksujen käsittelyä, jotka suoritetaan käyttäjän valitsemien ulkoisten palveluntarjoajien kautta (esim. pankit, luottoyhtiöt, maksupalvelujen tarjoajat kuten Allopass, Amazon, Apple, Boacompra, Facebook, Google, Boku Payments, DaoPay, HiPay, Mobiyo, PayPal, Samsung, Sofortüberweisung, Worldpay). Käyttäjän lakisääteisesti suojatut edut otetaan huomioon säännösten mukaisesti. Ulkopuolisten palveluntarjoajien on käsiteltävä käyttäjän tietoja luottamuksellisesti ja turvallisesti, ja ne voivat käyttää käyttäjän tietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin on tarpeen niiden tehtävien suorittamiseksi.

Jos maksu viivästyy, voimme antaa perintätoimistolle tai lakimiehelle toimeksiannon periä saatavat. Tähän tarkoitukseen tarvittavat tiedot välitetään eteenpäin ja niitä käytetään kaikkien tietosuojaohjeiden mukaisesti.

Lisäksi käyttäjän henkilötietoja jaetaan, jos tämä on tarpeen muiden käyttäjien suojaamiseksi, valtioon tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien torjumiseksi tai syytteen nostamiseksi rikoksista ja jos tietosuojasäännökset sallivat sen. Käyttäjän lakisääteisesti suojatut edut otetaan huomioon säännösten mukaisesti. Käyttäjän on syytä huomata, että InnoGames voi olla velvollinen luovuttamaan tietoja säädösten tai esimerkiksi oikeuden määräyksen perusteella (esimerkiksi luovutus tutkintaviranomaisille). Luovutus tapahtuu aina vain siltä osin kuin on tarpeen ja on laissa sallittu tai säädetty.

XI. Kolmansien osapuolten kirjautumispalveluiden käyttö

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Pelimme tarjoavat sinulle mahdollisuuden kirjautua palveluihimme kolmansien osapuolten kirjautumispalveluita käyttäen. Jos käytät näytä palveluita, erillinen rekisteröityminen Palveluihimme ei ole tarpeen. Sinut ohjataan ulkoiseen palveluun, jossa voit kirjautua sisään tililläsi. Tämä yhdistää Palveluidemme vierastilin ulkoisen palvelun tiliisi. Tämän yhteyden kautta saamme automaattisesti henkilötietojasi ulkoisesta palvelusta. Meille lähetetään seuraavat tiedot: Sähköpostiosoitteesi, jota käytettiin ulkoiseen palveluun rekisteröitymiseen, ja kaikki muut tiedot, jotka valitset jaettavaksi todennuksen aikana. Kun käytät Applen sisäänkirjautumista, voit lisäksi valita, saammeko todellisen sähköpostiosoitteesi vai sinulle satunnaisesti luodun sähköpostiosoitteen, joka yhdistetään tiliisi. Voit kirjautua Palveluihimme käyttämällä seuraavia sosiaalisia kirjautumispalveluita:

a) Kirjautuminen Applen kirjautumispalvelua käyttäen

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kirjautua Palveluihimme Apple-tiliäsi käyttäen. Tämä on Apple Distribution International Ltd:n tarjoama palvelu. (Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland). Lisätietoja saat osoitteesta: https://support.apple.com/en-us/HT210318

b) Kirjautuminen Facebookin kirjautumispalvelua käyttäen

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kirjautua Palveluihimme Facebook-tiliäsi käyttäen. Tämä on Meta Platforms Ireland Ltd:n tarjoama palvelu. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland). Lisätietoja saat osoitteesta: https://www.facebook.com/help/2230503797265156.

c) Kirjautuminen Googlen kirjautumispalvelua käyttäen

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kirjautua Palveluihimme Google-tiliäsi käyttäen. Tämä on Google Ireland Ltd:n tarjoama palvelu. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlanti). Lisätietoa saat osoitteesta: https://support.google.com/accounts/answer/10130420.

2. Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Tämän käsittelyn oikeusperusta on sopimuksen aloittaminen tai täytäntöönpano EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n artikla 6(1)(f) mukaisesti. Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen kolmansien osapuolten kirjautumispalveluiden kanssa.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Kolmansien osapuolten kirjautumispalvelut auttavat meitä yksinkertaistamaan kirjautumista uusille käyttäjille, jotka eivät halua luoda uutta tiliä Palveluihimme.

4. Säilytyksen kesto

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilisi on olemassa Palveluissamme.

5. Vastustaminen ja poistaminen

Voit vastustaa tätä käsittelyä poistamalla tilisi kolmannen osapuolen kirjautumispalvelusta Palveluidemme vierastililläsi. Lisätietoa saat osoitteista:

Voit poistaa Palveluidemme käsittelyn aikana tallennetut tiedot poistamalla tilisi alla kohdassa XV.4 kuvatulla tavalla.

XII. Kolmansien osapuolten analyysipalveluiden käyttö

1. 24metrics Fraudshield

a) Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Pelimme aloitussivuillamme käytetään Fraudshieldia. Fraudshield on petosten havaitsemispalvelu, jonka tarjoaa 24metrics GmbH (Tieckstraße 25, 10115 Berliini, Saksa). Kun vierailet jollakin pelin aloitussivullamme, Fraudshield käsittelee henkilötietojasi, kuten IP-osoitteesi, jotka ovat tärkeitä mainontapetosten ("mainospetos") tunnistamisessa. Tämä tehdään asettamalla toiminnallinen eväste selaimesi välimuistiin, joka kommunikoi 24metricsin kanssa. Osana tätä asiaankuuluvat henkilötiedot välitetään 24metricsille. 24metrics lähettää meille näihin tietoihin perustuvan uhka-arvion.

b) Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Tämän käsittelyn oikeusperusta on sopimuksen aloittaminen tai täytäntöönpano EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n artikla 6(1)(f) mukaisesti. Olemme tehneet 24metricsin kanssa tietojenkäsittelysopimuksen.

c) Tietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelu auttaa meitä havaitsemaan, tutkimaan ja ehkäisemään vilpillistä toimintaa, kuten botteja/emulaattoreita, napsautusroskapostia, IP-kopiointia ja välityspalvelimia/VPN-verkkoja, jotka rikkovat käyttöehtojamme.

d) Säilytyksen kesto

Tiedot säilytetään 6 kuukautta.

e) Vastustaminen ja poistaminen

Et voi vastustaa tätä käsittelyä tai pyytää tietojen poistamista, koska näiden tietojen käsittely on pakollinen turvatoimi.

2. Adjust

a) Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Mobiilisovelluksemme käyttävät Adjustia. Adjust on adapt GmbH:n (Saarbrücker St. 38a, 10405 Berliini, Saksa) tarjoama mobiilimittauspalvelu. Kun käytät mobiililaitetta käyttääksesi Palveluitamme, Adjust käsittelee henkilötietojasi. Seuraavat tiedot käsitellään: Tiivistetty IP-osoite, mobiilitunnisteet, kuten mainostajien IDFA (IDFA) tai Google Advertising ID (GAID), mobiilisovelluksemme asennus ja ensimmäinen avaaminen mobiililaitteellasi, vuorovaikutuksesi sovelluksessamme (esim. sovelluksen sisäiset ostot, rekisteröinti) , tiedot siitä, mitä mainoksia olet nähnyt tai napsauttanut. Lisätietoja saat osoitteesta: https://www.adjust.com/privacy-policy.

b) Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Tämän käsittelyn oikeusperusta on EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n artikla 6(1)(f). Olemme tehneet Adjustin kanssa tietojenkäsittelysopimuksen.

c) Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tämä palvelu auttaa meitä analysoimaan markkinointikampanjoiden tehokkuutta ja luomaan tulosraportteja.

d) Säilytyksen kesto

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilisi on olemassa Palveluissamme.

e) Vastustaminen ja poistaminen

Voit vastustaa tätä tiedonkäsittelyä määrittämällä mobiililaitteesi kohdassa IX.5 kuvatulla tavalla. Voit poistaa käsittelyn aikana tallennetut tiedot poistamalla tilisi alla kohdassa XV.4 kuvatulla tavalla.

3. Google Analytics

a) Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Innogames.comin Ura-osio käyttää Google Analyticsia. Lisäksi mobiilisovelluksemme käyttävät Google Analytics for Firebasea. Google Analytics ja Google Analytics for Firebase (yhteisesti "Google Analytics") ovat Google Ireland Ltd:n tarjoamia palveluita. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Kun vierailet innogames.com-sivuston "Ura"-osiossa tai käytät Palveluitamme mobiilisovelluksen kautta, Google Analytics käsittelee henkilötietojasi.

Google Analytics käsittelee seuraavat tiedot: Sovellusesiintymän tunniste, IP-osoite. Lisätietoja saat osoitteesta: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Google Analytics for Firebase käsittelee seuraavat tiedot: Sovelluksen avaukset, sovelluspäivitykset, laitemalli, ensimmäinen käynnistys, maantiedetiedot, sovelluksen sisäiset ostot, käyttäjien ja istuntojen määrä, käyttöjärjestelmät, istunnon kesto. Lisätietoja saat osoitteesta: https://support.google.com/firebase/answer/6318039.

Sekä Google Analytics että Google Analytics for Firebase käyttävät IP-anonymisointia. Tämä tarkoittaa sitä, että IPv4-osoitteesi viimeinen oktetti tai IPv6-osoitteesi viimeiset 80 bittiä (soveltuvin osin) asetetaan nolliksi tallennusmuistissa pian sen jälkeen, kun tiedot on lähetetty Google Anaylticsiin. Täydellistä IP-osoitetta ei koskaan kirjoiteta levylle tässä tapauksessa.

b) Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Tämän käsittelyn oikeusperusta on EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n artikla 6(1)(f). Olemme tehneet Googlen kanssa tietojenkäsittelysopimuksen.

c) Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tämä palvelu auttaa meitä analysoimaan markkinointikampanjoiden tehokkuutta ja luomaan tulosraportteja.

d) Säilytyksen kesto

Google Analytics säilyttää tiedot 14 kuukautta.

Google säilyttää henkilötietoja enintään neljäntoista kuukauden ajan tai niin kauan kuin on tarpeellista palvelujen tarjoamiseksi. InnoGames ei säilytä henkilötietojasi, ellet ole aktiivisesti kommunikoinut kanssamme.

Google säilyttää tiedot 26 kuukautta; IP-osoitteiden lyhenteiden vuoksi henkilötietoja ei tallenneta.

e) Vastustaminen ja poistaminen

Voit kieltäytyä käsittelystä, vastustaa käsittelyä tai pyytää tietojesi poistamista tietosuoja-asetuksissamme.

Sinulla on mahdollisuus estää evästeiden tallentaminen laitteellesi määrittämällä selaimesi estämään evästeet. Ei ole taattua, että pääset käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja rajoituksetta mikäli selaimesi ei salli evästeitä. Lisäksi voit käyttää selainlaajennusta estääksesi evästeiden keräämien tietojen (mukaan lukien IP-osoitteesi) lähettämisen ja käyttämisen Googlen toimesta. Seuraava linkki vie sinut tarvittavaan laajennukseen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lisätietoja siitä, miten Google käyttää tietojasi, löytyy osoitteesta: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

4. Google Firebase

a) Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Google Firebase on Google Ireland Limitedin (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland) tarjoama palvelu. Firebase on mobiili- ja verkkosovellusten kehitysalusta. Firebase tarjoaa meille ohjelmistokehityspaketin. Palvelu käyttää Firebase SDK:ta, jonka toteutimme Pelin koodissa. SDK lähettää yleistä tietoa ja tietoja – joita käyttämämme Firebasen tytäryhtiöt vaativat – Googlen palvelimelle, jonne ne tallennetaan. Firebase tarjoaa työkaluja ja infrastruktuureja, joiden avulla on mahdollista tarjota yksinkertaisempia ja tehokkaampia toimintoja ohjelmointirajapintojen avulla eri alustoilla. Tietosuojasyistä emme käytä kaikkia Firebasen tytäryhtiöpalveluita. Käytämme seuraavia palveluita: Firebase Realtime Database, Firebase Hosting jaCrashlytics. Käytämme Google Firebase Realtime Databasea pelien sisäisten tapahtumien seuraamiseen kaikilla mobiililaitteilla luodaksemme käyttäjiin liittyviä toimintatilastoja. Nämä tilastot sisältävät keskimääräiset peliajat ja kaatumiskerrat tilastoarvioina. Käytämme Firebase Hostingia push-ilmoitusten luomiseen ja lähettämiseen pelaajalle. Käytämme Crashlyticsia nykyisen peliversiomme vakauden ja yhteensopivuuden mittaamiseen.

b) Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Firebase Realtime Databasen, Firebase Hostingin ja Crashlyticsin tietojenkäsittely tapahtuu laillisten perusteiden, kuten sopimuksen täyttämisen, perusteella varmistamalla pelien toimivuus, saatavuus ja pelattavuus kaikille pelaajille EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n Artiklan 6(1)(b) mukaisesti. Lisäksi olemme tehneet Googlen kanssa tietojenkäsittelysopimuksen.

c) Tietojen käsittelyn tarkoitus

Firebase-palvelut ovat välttämättömiä peliemme käyttämiselle. Firebase mittaa suorituskykyä eri laiteversioissa ja pelaajan reaktiota versiomuutokseen jne. Crashlytics on välttämätön peliemme vakauden ja suorituskyvyn parantamiseksi. Se toimii keräämällä järjestelmätietoja ja pelitietoja laitteesta, jossa pelin kaatuminen tapahtui. Firebase Realtime Database auttaa meitä ymmärtämään käyttäjien yleistä käyttäytymistä. Sen avulla voimme nähdä tilastollisen yleiskatsauksen siitä, kuinka moni pelaaja on arkistoinut pelinsä edistymisen tai on ostanut premium-palveluita kaupasta. Tämän avulla voimme määrittää, mitä tiettyä käyttäytymisluokkaa haluamme seurata. Tämä tieto auttaa meitä kehittämään, parantamaan ja muokkaamaan peliä pelaajien eduksi. Käytämme Firebase Hosting Playersiä parantaaksemme peliemme käyttökokemusta ja ilmoittaaksemme asiasta pelaajalle, kun mukautamme pelejämme.

d) Säilytyksen kesto

Google säilyttää henkilötietoja enintään neljäntoista kuukauden ajan tai niin kauan kuin on tarpeellista palvelujen tarjoamiseksi. InnoGames ei säilytä henkilötietojasi, ellet ole aktiivisesti kommunikoinut kanssamme.

e) Vastustaminen ja poistaminen

Voit kieltäytyä käsittelystä, vastustaa käsittelyä tai pyytää tietojesi poistamista tietosuoja-asetuksissamme.

5. LinkedIn Analytics

a) Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Yrityksemme verkkosivuston Ura-osio ja LinkedIn-yrityssivumme käyttävät LinkedIn Analyticsia. LinkedIn Analytics on LinkedIn Ireland Unlimited Companyn (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti) verkkoanalyysipalvelu. Kun vierailet verkkosivuillamme Ura-osiossa, LinkedIn käsittelee henkilötietojasi. Tämä tehdään asettamalla toiminnallinen eväste selaimesi välimuistiin, joka kommunikoi LinkedIn-palvelimien kanssa. Jos olet LinkedIn-käyttäjä, LinkedIn lähettää meille anonymisoidun yhteenvedon henkilötiedoistasi tilastotarkoituksia varten. Kun vierailet yrityssivullamme LinkedInissä, LinkedIn käsittelee henkilötietojasi ja lähettää meille anonymisoidun yhteenvedon henkilötiedoistasi tilastotarkoituksia varten. Kun kommunikoit kanssamme LinkedIn-sivuilla tai julkaisuissa, LinkedIn välittää meille myös profiilinimesi. Lisätietoja on LinkedInin tietosuojailmoituksessa osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

b) Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Tämän käsittelyn oikeusperusta on oikeutettu etumme EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n artikla 6(1)(f) mukaisesti. Lisäksi olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen LinkedInin kanssa.

c) Tietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelu auttaa meitä ymmärtämään, miten Ura-osiota ja Linkedin-sivuamme käytetään ja kuinka tehokkaita työpaikkailmoituksemme ovat. Se auttaa sinua myös olemaan vuorovaikutuksessa kanssamme rekrytointimahdollisuuksia varten.

d) Säilytyksen kesto

LinkedIn säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin LinkedIn-tilisi on olemassa tai niin kauan kuin se on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi. InnoGames ei säilytä henkilötietoja, ellet ole aktiivisesti kommunikoinut kanssamme LinkedIn-sivullamme. Tässä tapauksessa henkilötietojasi säilytetään, kunnes poistat viestinnän tai LinkedIn-tilisi.

e) Vastustaminen ja poistaminen

Voit kieltäytyä käsittelystä, vastustaa käsittelyä tai pyytää tietojen poistamista LinkedInin tietosuoja-asetuksissa tai osoitteessa https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

6. Singular Labs

a) Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Käytämme mobiiliseurantatekniikoita. Tätä tarkoitusta varten käytämme Singular Labs, Inc:in palveluita. (181 South Park Street, Unit 2, San Francisco, CA 94107, USA). Näiden palveluiden avulla keräämme tilastotietoja palveluidemme käytöstä parantaaksemme niitä jatkuvasti. Kun käytät sovelluksiamme tai verkkosivustojamme, laitteesi lähettää meille tietoja, joita keräämme ja analysoimme. Keräämme seuraavia tietoja: anonymisoitu IP-osoite, anonymisoitu Applen mainostajille tarkoitettu IDFA (IDFA) tai Google Advertising ID (GAID) ja maantieteelliset tiedot, tiedot mobiilisovellusten loppukäyttäjien käyttäytymisestä ja käyttötavoista. Suoria henkilötietoja ei kerätä. Tällä tavalla kerättyjä tietoja käytetään anonyymien käyttäjäprofiilien luomiseen. Seurantatekniikalla kerättyjä tietoja ei käytetä palveluidemme käyttäjän henkilökohtaiseen tunnistamiseen ilman asianomaisen henkilön nimenomaista suostumusta. Lisätietoja Singular Labsin tietosuojakäytännöstä saat osoitteesta: https://www.singular.net/privacy-policy/.

b) Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Tämän käsittelyn oikeusperusta on EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n artikla 6(1)(f). Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen Singular Labsin kanssa.

c) Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tarkoituksena on parantaa Palvelujemme käyttökokemustasi ja tehdä tarjouksestamme sinulle houkuttelevampi. Lisäksi kerättyä dataa käytetään markkinointikampanjoiden tehokkuuden analysointiin ja tulosraporttien luomiseen.

d) Säilytyksen kesto

Säilytämme tietoja Palvelun käytön ajan. Singular Labs säilyttää tiedustelutietosi, analytiikkatietosi ja yhteystietosi niin kauan kuin se on tarpeellista liiketoiminnallisia tarkoituksia varten ja sen jälkeen tarpeen mukaan arkistointitarkoituksiin.

e) Vastustaminen ja poistaminen

Tiedonkeruu ja tallennus voidaan keskeyttää milloin tahansa määrittämällä mobiililaitteesi kohdassa IX.5 kuvatulla tavalla. Määrittely vaikuttaa tulevaisuuden tiedonkeruuseen ja tallennukseen. Voit myös vastustaa tai pyytää tietojesi poistamista ottamalla yhteyttä Singular Labsiin lähettämällä viestin osoitteeseen privacy@singular.net.

XIII. Kolmansien osapuolten mainospalvelujen käyttö

1. Yleistä

Verkkosivustolla voi toisinaan olla kolmansien osapuolten mainoksia ja interaktiivisia linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, joista me emme ole vastuussa. Emme etenkään pysty mitenkään vaikuttamaan verkkosivustolle linkitettyjen ulkoisten sivustojen sisältöön ja suunnitteluun tai verkkosivustoihin, joille käyttäjä saatetaan ohjata näiltä sivustoilta. Tällaisten verkkosivustojen tarjoajat ovat yksinomaisesti vastuussa niiden sisällöstä ja suunnittelusta samoin kuin tietosuojamääräysten noudattamisesta. Mainostajat käyttävät toisinaan tekniikoita, jotka lähettävät verkkosivustoillamme näytettäviä mainoksia suoraan käyttäjän selaimelle, jolloin ne automaattisesti lähettävät käyttäjän IP-osoitteen. Nämä mainostajat käyttävät joskus myös evästeitä ja muita teknisiä keinoja mitatakseen mainontansa tehokkuutta ja optimoidakseen mainosten sisältöä. Tämä koskee erityisesti muttei pelkästään verkkosivustojen luokittelua tiettyihin kiinnostuksenkohteiden mukaisiin luokkiin käyttäjän internetin käytön perusteella. Tällaisia tietoja ei millään tavalla yhdistetä käyttäjän nimeen, osoitteeseen, puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Me emme voi mitenkään vaikuttaa tähän. Tästä syystä tämä tietosuojailmoitus ei kata tällaisten kolmansien osapuolten toimesta tapahtuvaa tietojenkäsittelyä. Näin ollen pyydämme käyttäjää ottamaan suoraan yhteyttä kyseisiin palveluntarjoajiin, jos hän haluaa tietoja niiden tietosuojamääräyksistä. Käyttäjä voi ottaa evästeet pois käytöstä selainasetuksissaan (katso edellä).

Lähetämme edelleen käyttäjän anonymisoidun laitetunnisteen (mainostajatunniste IDFA tai Google-mainostajatunniste GAID) joillekin Euroopassa ja sen ulkopuolella (esim. USA:ssa) sijaitseville markkinointikumppaneillemme, jotta voimme tuottaa mainontaa tietyille käyttäjäryhmille kumppaneidemme avustuksella tai jättää käyttäjät tietynlaisen mainonnan ulkopuolelle. Käyttäjä voi peruuttaa tietojen keräämisen, tallentamisen ja siirron mobiililaitteensa asetuksissa edellä kuvatulla tavalla.

2. AppNexus

InnoGames käyttää mainosten näyttöpalveluja, joita tarjoaa ulkopuolinen myyjä AppNexus Inc., 28 West 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA, https://www.appnexus.com („AppNexus“). Tätä varten käytämme verkkosivustollamme AppNexuksen seurantapikseliä (eli koodinpätkää). Seurantapikselin ansiosta voimme seurata pelaajien toimintaa verkkosivustollamme. Viittauksia ei muodosteta henkilöihin. Keräämme ja lähetämme AppNexukselle ainoastaan tilastotietoja. Tarkoituksena on optimoida mainoskampanjoita ja lähettää internetin käyttäjille heitä kiinnostavia mainoksia. Käyttäjä voi halutessaan ottaa AppNexuksen seurannan pois käytöstä napauttamalla poista käytöstä painiketta osoitteessa https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices. Lisätietoja AppNexuksen tietosuojasta löytyy täältä: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

3. Facebook-pikseli

Koska meillä on oikeutettu etu palvelujemme analysointiin, optimointiin ja tehokkaaseen toimintaan, palveluissamme käytetään seurantatoimintoa, joka tunnetaan nimellä ”Facebook-pikseli”, jonka tarjoaa Facebookin sosiaalinen verkosto, jonka toiminnasta vastaa Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, tai jos käyttäjä asuu EU:n alueella Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (”Facebook”).

Facebook-pikseli on koodinpätkä, joka asennetaan verkkosivustollemme.

Facebook-pikselin ansiosta Facebook voi tunnistaa verkkosisällössämme vierailijat mainonnan (”Facebook-mainosten”) kohderyhmäksi. Näin ollen käytämme Facebook-pikseliä esittääksemme Facebook-mainoksiamme ainoastaan niille Facebookin käyttäjille, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta palveluihimme ja joita yhdistävät tietyt tekijät (kuten vierailtujen verkkosivujen perusteella määritelty kiinnostus tiettyihin aihealueisiin tai tuotteisiin) ja jotka lähetämme Facebookille (näitä kutsutaan ”Asiakasyleisöiksi”). Facebook-pikseli auttaa meitä myös ymmärtämään Facebook-mainosten vaikuttavuutta tilastollisia tarkoituksia ja markkinatutkimuksia varten, sillä se näyttää, onko käyttäjät ohjattu palveluihimme, kun he ovat klikanneet Facebook-mainosta (tätä kutsutaan konversioksi, ja se auttaa määrittämään, millä laitteella käyttäjä suorittaa toiminnon). Näin voimme luoda samankaltaisia yleisöjä tai ”tilastollisia kaksoisolentoja” (eli lähettää mainoksia kohderyhmille, jotka ovat olemassa olevien asiakkaiden kaltaisia) ja saada kattavat tilastotiedot verkkosivuston käytöstä. Facebook-pikseli luo suoran yhteyden Facebookin palvelimille, kun käyttäjä vierailee verkkosivustollamme. Tällä tavoin Facebookin palvelimelle ilmoitetaan, että käyttäjä on vieraillut verkkosivustollamme, ja Facebook liittää nämä tiedot käyttäjän henkilökohtaiseen Facebook-tiliin.

Facebook on Privacy Shield -sopimuksella hyväksytty toimija, joten se vakuuttaa noudattavansa Euroopan tietosuojalakeja ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Lisätietoja Facebookin tietojen keruusta ja käytöstä ja käyttäjän tietosuojaoikeuksista ja vaihtoehdoista löytyy Facebookin tietosuojakäytännöstä osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy/update. Yksityiskohtaisia tietoja Facebook-pikselistä ja sen toiminnasta löytyy Facebookin ohjeista osoitteessa https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Käyttäjä voi ottaa tämän toiminnon pois käytöstä siten kuin on esitetty osoitteessa https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink tai https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Tämä toiminto edellyttää kirjautumista Facebookiin.

4. Google DoubleClick

DoubleClick on palvelu, jonka tarjoaa Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland (”Google”)). DoubleClick käyttää evästeitä käyttäjälle merkityksellisten mainosten esittämiseen. Käyttäjän selaimelle annetaan salanimetty tunnistenumero (ID), jolla voidaan tarkistaa, mitä mainoksia käyttäjän selaimella on näytetty ja mitä mainoksia on napautettu. Nämä evästeet eivät sisällä mitään henkilötietoja. DoubleClick-evästeiden ansiosta Google ja sen kumppaneiden verkkosivustot voivat ainoastaan näyttää mainoksia käyttäjän aiempien sivustollamme ja muilla internetin verkkosivustoilla vierailujen perusteella. Evästeiden luomat tiedot lähetetään Googlelle USA:sa olevalle palvelimelle ja tallennetaan analysointia varten. Käyttäjä voi kieltäytyä evästeiden käytöstä valitsemalla asianmukaiset asetukset selaimessaan. Käyttäjän on kuitenkin syytä huomata, että tämä voi rajoittaa verkkosivustomme täysimääräistä toimintaa. Käyttäjä voi myös estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä tietoja, jotka evästeet ovat luoneet käyttäjän verkkosivuston käytöstä, ottamalla evästeet pois käytöstä selaimensa asetuksissa (katso edellä). Käyttäjä voi myös poistaa käytöstä kiinnostukseen perustuvien tietojen keräämisen ja luokittelun poistamalla sen käytöstä DoubleClickin evästeasetuksissa osoitteessa https://support.google.com/ads/answer/7395996

XIV. Kolmansien osapuolten muiden palvelujen käyttö

1. Episerver Campaign (aiemmin optivo Broadmail)

Uutiskirjeemme lähetetään Episerver Campaignin (aiemmin optivo broadmail) kautta, joka on sähköpostimarkkinointialusta, jonka tarjoaa Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Uutiskirjeidemme vastaanottajien sähköpostiosoitteet ja muut tässä ilmoituksessa kuvatut tiedot tallennetaan väliaikaisesti tätä tarkoitusta varten Saksassa sijaitsevissa tietokeskuksissa oleville Episerverin palvelimille ja niihin sovelletaan Saksan tietosuojalakia. Episerver käyttää näitä tietoja lähettääkseen ja arvioidakseen uutiskirjeitä puolestamme. Episerver voi myös käyttää näitä tietoja parantaakseen omia palvelujaan, kuten uutiskirjeiden lähettämisen ja esittämisen tekniseen optimointiin. Episerver ei kuitenkaan käytä uutiskirjeidemme vastaanottajien tietoja ottaakseen yhteyttä heihin eikä koskaan lähetä tietoja edelleen kolmansille osapuolille, ellei laki vaadi niin. Omni-kanavaa ja sähköpostimarkkinointialustaa koskeva Episerver Campaignin turvallisuussuunnitelma on ISO 27001-sertifioitu. Lisätietoja löytyy osoitteesta https://www.episerver.de/produkte/plattform/episerver-campaign/sicherheit.

Uutiskirjeemme sisältävät pikselikokoisen kuvan (pikselikoodin), jonka Episerverin palvelin hakee, kun uutiskirje avataan. Tämän haun yhteydessä kerätään teknisiä tietoja, kuten tietoja käyttäjän selaimesta tai käyttöjärjestelmästä sekä käyttäjän IP-osoite ja haun paikka ja aika. Nämä tiedot anonymisoidaan, ja niitä arvioidaan käyttämättä henkilötietoja.

2. Google Maps

Verkkosivustomme käyttävät karttoja, jotka tarjoaa Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Kun käyttäjä käy kartan sisältävällä sivullamme, kartan sisältö haetaan Googlen palvelimilta. Jos käyttäjä on kirjautunut sisään Google-tilillään, Google voi yhdistää hänen selauskäyttäytymisensä muihin tietoihin. Palvelujemme esittäminen helposti ymmärrettävällä tavalla edellyttää Google Maps -palvelun käyttöä. Tämä muodostaa GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun oikeutetun edun. Tähän sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä: https://policies.google.com/privacy?hl=fi.

3. LinkedIn

Verkkosivustoillamme käytetään painikkeita, jotka tarjoaa LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. LinkedInin palvelinten sisältö haetaan, kun käyttäjä käy jollakin sivullamme, jolla on kyseinen painike. Jos käyttäjä on kirjautunut sisään LinkedIn-tililleen, LinkedIn voi yhdistää hänen selauskäyttäytymisensä muihin tietoihin. Tietojenvaihto palveluistamme ja palvelujemme parantaminen edellyttävät LinkedInin painikkeiden käyttöä. Tämä muodostaa GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun oikeutetun edun. Tähän sovelletaan LinkedInin tietosuojakäytäntöä: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4. Litmus

Litmus on palvelu, jonka tarjoaa sähköpostien analysointiin Litmus Software, Inc. (675 Massachusetts Ave., 10th Floor, Cambridge, MA 02139, USA). Uutiskirjeet sisältävät pikselikokoisen kuvan (pikselikoodin), jonka Litmuksen palvelin hakee, kun uutiskirje avataan. Tämän haun yhteydessä kerätään teknisiä tietoja, kuten tietoja käyttäjän selaimesta tai käyttöjärjestelmästä sekä käyttäjän IP-osoite ja haun paikka ja aika. Nämä tiedot anonymisoidaan ja niitä arvioidaan käyttämättä henkilötietoja.

5. Mailgun

Mailgun on palvelu, jonka tarjoaa sähköpostiemme lähettämiseen Mailgun, Inc. (620 Folsom St, Ste 100, San Francisco, CA 94107, USA). Tämä palvelu voi myös kerätä tietoja päivämäärästä ja ajasta, jolloin käyttäjä on lukenut viestit ja suorittanut toimintoja saapuneille viesteille (kuten klikannut niissä olevia linkkejä). Yritys on EU:n kanssa tehdyn safe harbour -sopimuksen osapuoli ja sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuojanormeja ( https://www.mailgun.com/privacy).

6. Pinterest

Verkkosivustoillamme käytetään painikkeita, jotka tarjoaa Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Pinterestin palvelinten sisältö haetaan, kun käyttäjä käy jollakin sivullamme, jolla on kyseinen painike. Jos käyttäjä on kirjautunut sisään Pinterest-tililleen, Pinterest voi yhdistää hänen selauskäyttäytymisensä muihin tietoihin. Tähän sovelletaan Pinterestin tietosuojakäytäntöä: http://pinterest.com/about/privacy/.

7. Twitter

Verkkosivustoillamme käytetään painikkeita, jotka tarjoaa Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Twitterin palvelinten sisältö haetaan, kun käyttäjä käy jollakin sivullamme, jolla on kyseinen painike. Jos käyttäjä on kirjautunut sisään Twitter-tililleen, Twitter voi yhdistää hänen selauskäyttäytymisensä muihin tietoihin. Tietojenvaihto palveluistamme ja niiden kehittäminen edellyttävät Twitterin painikkeiden käyttöä. Tämä muodostaa GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun oikeutetun edun. Tähän sovelletaan Twitterin tietosuojakäytäntöä: https://twitter.com/de/privacy.

8. YouTube

Verkkosivustoillamme käytetään videoita, jotka tarjoaa YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, Google Incin omistama yritys, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland. Tällöin käytämme YouTuben tarjoamaa tehostettua tietosuojaa. Kun joku sivustomme ladataan YouTube-videon kautta, samalla ladataan YouTuben sisältö. Jos käyttäjä on kirjautunut sisään YouTube-tililleen, YouTubella on mahdollisuus yhdistää hänen navigointikäyttäytymisensä muihin tietoihin. Käytämme YouTuben videoita, jotta voimme esittää palvelumme ymmärrettävällä tavalla. Tähän sovelletaan YouTuben tietosuojakäytäntöä: https://policies.google.com/privacy?hl=fi.

9. Xing

Verkkosivustoillamme käytetään painikkeita, jotka tarjoaa Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Saksa. Kun jotakin sivustoamme käytetään näiden painikkeiden kautta, samalla ladataan Xingin sisältö. Parhaan tietämyksemme mukaan tällöin ei kerätä henkilötietoja eikä analysoida käyttäjän navigointikäyttäytymistä. Tähän sovelletaan Xingin painikkeita koskevia tietosuojasäännöksiä: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

XV. Rekisteröidyn oikeudet

Jos käyttäjän henkilötietoja käsitellään, käyttäjä on GDPR:ssä tarkoitettu rekisteröity ja hänellä on seuraavat oikeudet rekisterinpitäjän suhteen:

1. Tiedonsaantioikeus

Käyttäjä voi pyytää rekisterinpitäjää antamaan hänelle vakuutuksen siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä käyttäjää koskevia henkilötietoja.

Jos tällaista käsittelyä suoritetaan, käyttäjä voi pyytää rekisterinpitäjää antamaan hänelle seuraavat tiedot:

 1. tarkoitukset, joihin käyttäjän henkilötietoja käsitellään
 2. käsiteltävien henkilötietojen luokat
 3. vastaanottajat ja/tai vastaanottajien luokat, joiden henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan
 4. käyttäjän henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos yksityiskohtaisia tietoja ei voida antaa, säilytysajan määrittämiskriteerit
 5. oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
 6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 7. jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot
 8. automaattisen päätöksenteon, muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

Käyttäjällä on oikeus vaatia tietoa siitä, siirretäänkö käyttäjää koskevia henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Tältä osin käyttäjä voi vaatia tietoja kyseiseen siirtoon GDPR:n 46 artiklan mukaisesti sovellettavista takeista.

Vastaamme kyselyihin kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta.

2. Oikeus tietojen oikaisuun

Käyttäjällä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjältä tietojen oikaisemista ja/tai täydentämistä, edellyttäen että käyttäjää koskevat henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia. Rekisterinpitäjä on velvollinen suorittamaan oikaisun välittömästi.

3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Käyttäjä voi seuraavissa tilanteissa vaatia häntä koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista:

 1. jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
 2. jos käsittely on lainvastaista ja käyttäjä vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 3. jos rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta käyttäjä tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai
 4. jos käyttäjä on vastustanut käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti eikä vielä ole määritetty, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet käyttäjän perusteet.

Jos käsittelyä on rajoitettu, näitä henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan käyttäjän suostumuksella, oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

Jos käsittelyä on rajoitettu jonkin edellä mainitun tilanteen perusteella, rekisterinpitäjä ilmoittaa käyttäjälle ennen rajoituksen poistamista.

4. Oikeus tietojen poistamiseen

Käyttäjällä on mahdollisuus poistaa tilinsä itse osoitteessa https://goodbye.innogames.com/login. Poistamme tällöin kaikki käyttäjän henkilötiedot, edellyttäen että meidän ei ole lain mukaan pakko säilyttää niitä. Jos käyttäjän tiliä ei ole käytetty yhteen vuoteen, poistamme käyttäjän tilin.

a) Velvollisuus poistaa tiedot

Käyttäjällä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan kaikki häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy:

 1. käyttäjää koskevia henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 2. käyttäjä on peruuttanut suostumuksen, johon käsittely on perustunut GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 3. käyttäjä vastustaa käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai käyttäjä vastustaa käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 2 kohdan nojalla
 4. käyttäjää koskevia henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
 5. käyttäjää koskevat henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
 6. käyttäjää koskevat henkilötiedot on kerätty GDPR:n 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

b) Tiedot kolmansille osapuolille

Jos rekisterinpitäjä on julkistanut käyttäjää koskevat henkilötiedot ja sillä on GDPR:n 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, sen on käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että käyttäjä on rekisteröidyn ominaisuudessa pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.

c) Poikkeukset

Oikeutta tietojen poistamiseen ei sovelleta, jos käsittely on tarpeen

 1. sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi
 2. rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten
 3. kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä GDPR:n 9 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdan sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti
 4. yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten GDPR:n 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos a kohdassa tarkoitettu oikeus todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti
 5. oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

5. Tiedotusoikeus

Jos käyttäjä vaatii oikeuttaan tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen rekisterinpitäjältä, jälkimmäisellä on velvollisuus ilmoittaa tästä tietojen oikaisemisesta tai poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta kaikille vastaanottajille, joille on luovutettu käyttäjää koskevia henkilötietoja, ellei tämä osoittaudu mahdottomaksi tai kustannuksiltaan kohtuuttomaksi.

Käyttäjällä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tiedot näistä vastaanottajista.

6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Käyttäjällä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi käyttäjällä on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos

 1. käsittely perustuu suostumukseen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja
 2. käsittely suoritetaan automaattisesti.

Käyttäessään tätä oikeuttaan käyttäjällä on lisäksi oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Nämä toimet eivät saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

7. Vastustamisoikeus

Käyttäjällä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan, kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää käyttäjän edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, käyttäjällä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Jos käyttäjä vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, käyttäjä voi käyttää vastustamisoikeuttaan automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

8. Oikeus peruuttaa suostumus tietosuojalain nojalla

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa ilmoitus suostumuksestaan milloin tahansa tietosuojalain nojalla. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

9. Automaattisesti tehtävät yksittäispäätökset, mukaan lukien profilointi

Käyttäjällä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös

 1. on välttämätön käyttäjän ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten
 2. on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet käyttäjän oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi tai
 3. perustuu käyttäjän nimenomaiseen suostumukseen.

Edellä 2 kohdassa tarkoitetut päätökset eivät saa perustua GDPR:n 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin, paitsi jos sovelletaan 9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohtaa ja asianmukaiset toimenpiteet käyttäjän oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi on toteutettu.

1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet käyttäjän oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos käyttäjä katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan GDPR:ää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien GDPR:n 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta.

XVI. Loppumääräykset

InnoGames voi muuttaa näitä tietosuojamääräyksiä milloin tahansa. InnoGames ilmoittaa tällaisista muutoksista asianmukaisia kanavia käyttäen.

© Copyright InnoGames 2018. Kaikki oikeudet pidätetään