Loppukäyttäjiä koskeva tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty: 7. kesäkuuta 2023

Sisältö

 1. Johdanto
 2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
 3. Tietosuojavaltuutetun nimi ja osoite
 4. Tietojenkäsittelyä koskevia yleisiä tietoja
 5. Verkkosivustojemme ja mobiilisovellustemme tarjoaminen; lokitiedostojen luominen
 6. Tiedustelut yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse tai tukityökalua käyttäen; oikeudelliset asiat
 7. Uutiskirjeiden lähettäminen
 8. Push-ilmoitusten lähettäminen
 9. Evästeiden käyttö
 10. Kolmansien osapuolten analyysipalvelujen käyttö
 11. Kolmansien osapuolten asiakastukipalvelujen käyttö
 12. Kolmansien osapuolten sähköpostipalvelujen käyttö
 13. Kolmansien osapuolten kirjautumispalvelujen käyttö
 14. Kolmansien osapuolten markkinatutkimuspalvelujen käyttö
 15. Kolmansien osapuolten maksupalvelujen käyttö
 16. Kolmansien osapuolten sosiaalisten verkostojen käyttö
 17. Kolmansien osapuolten hankintapalvelujen käyttö
 18. Kolmansien osapuolten videomainospalvelujen käyttö
 19. Kolmansien osapuolten muiden palvelujen käyttö
 20. Konserniyhteistyö
 21. Rekisteröidyn oikeudet
 22. Loppumääräykset

1. Johdanto

InnoGames GmbH (jäljempänä ”InnoGames” tai ”me” eri taivutusmuodoissaan) toimii henkilötietojesi osalta rekisterinpitäjänä ja on sitoutunut suojelemaan henkilötietojesi yksityisyyttä, kun vierailet jollakin verkkosivustollamme, asennat jonkin mobiilisovelluksemme ja olet vuorovaikutuksessa sosiaalisen median profiiliemme kanssa (jäljempänä yhdessä ”Palvelut”). Tämä Tietosuojaseloste auttaa sinua ymmärtämään, mitä henkilötietoja keräämme sinusta, miksi keräämme niitä, miten käsittelemme niitä ja milloin poistamme ne. Selosteessa selvennetään myös, miten voit käyttää oikeuksiasi, kun annat meidän käsitellä henkilötietojasi. Pyydämme sinua lukemaan huolellisesti tämän Selosteen ja tutustumaan sen sisältöön. Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa meihin yhteyttä käyttäen tämän Selosteen lopussa annettuja yhteystietoja.

Olemme osa pelistudioiden konsernia, jonka omistaa emoyhtiömme Modern Times Group MTG AB (jäljempänä ”MTG”), joka on ruotsalainen peliyritys. Teemme yhteistyötä MTG:n ja konsernin muiden pelistudioiden kanssa (kukin jäljempänä ”Konserniyritys”) oppiaksemme toisiltamme, auttaaksemme toisiamme ja kehittääksemme parempia pelejä. Näemme itsemme mielellämme pienenä pelikylänä, jossa pyrimme yhdessä tekemään korkeatasoisia pelejä. Lisätietoja siitä, kuinka käsittelemme tietoja konsernina, löytyy otsikon 20 ”Konserniyhteistyö” alta.

On syytä huomata, että Palveluissamme voi olla linkkejä muiden yritysten ulkopuolisille verkkosivustoille. Jos seuraat linkkiä jollekin näistä verkkosivustoista, sinun on hyvä tietää, että kyseisillä yrityksillä on omat tietosuojaselosteet eikä meillä ole mitään vastuuta siitä, miten ne käsittelevät henkilötietojasi. Tästä syystä pyydämme sinua lukemaan kyseisten yritysten tietosuojaselosteet.

Tarjoamme Palvelujamme ainoastaan vähintään 16 vuotta täyttäneille pelaajille. Näin ollen emme kohdista markkinointia alle 16-vuotiaille henkilöille tai pyydä heiltä henkilötietoja. Jos olet alle 16-vuotias, pyydäthän suostumuksen lailliselta huoltajaltasi ennen Palvelujemme käyttöä.

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja-asetuksen ja jäsenvaltioiden muiden tietosuojalakien sekä muiden tietosuojasäännösten mukainen rekisterinpitäjä on

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Saksa
Sähköposti: privacy@innogames.com
Verkkosivusto: www.innogames.com

3. Tietosuojavaltuutetun nimi ja osoite

Rekisterinpitäjän tietosuojavaltuutettuna toimii

Tri Christian Rauda
GRAEF Rechtsanwälte Digital PartG mbB
Jungfrauenthal 8
20149 Hamburg
Saksa
Sähköposti: dpo@innogames.com
Verkkosivusto: www.graef.eu

4. Tietojenkäsittelyä koskevia yleisiä tietoja

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Käsittelemme yleensä vain niitä henkilötietoja, jotka luovutat meille käyttäessäsi jotakin Palveluamme. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Kun rekisteröidyt käyttäjäksi jollakin verkkosivustollamme tai jossakin sovelluksessamme, sinun täytyy antaa ainoastaan käyttäjätunnus, sähköpostiosoite ja tarvittaessa salasana. Tiettyihin Palveluihin, kuten mobiilisovelluksiin rekisteröidyttäessä, käyttäjätunnuksia ja sähköpostiosoitteita ei kerätä rekisteröitymisen yhteydessä vaan vasta myöhemmin Palvelun käytön aikana. Valitsemasi salasana tallennetaan aina salatussa muodossa, josta ei koskaan ole mahdollista päätellä varsinaista salasanaa.

Meidän kanssamme solmimasi sopimuksen täytäntöönpano voi etenkin valitsemiesi maksullisten Palvelujen yhteydessä edellyttää lisätietojen antamista, kuten koko nimi, fyysinen osoite ja maksutiedot. Toisinaan on myös tarpeen pyytää lisää henkilötietoja, jotta kyselyjäsi voidaan käsitellä ja sinulle voidaan tarjota tukea. InnoGames käsittelee tällaiset tiedot luottamuksellisesti ja sovellettavien tietosuojasäännösten mukaisesti. InnoGames ei periaatteessa luovuta henkilötietoja kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi, ellei tähän ole erityistä oikeusperustetta.

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Siltä osin kuin saamme rekisteröidyltä suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä ”tietosuoja-asetus”) 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Jos henkilötietojen käsittelyä edellytetään sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jonka osapuolena rekisteröity on, oikeusperustana on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tämä koskee myös käsittelyä, joka on tarpeen sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely on tarpeen yritykseemme kohdistuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, oikeusperustana on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, oikeusperustana on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d alakohta.

Jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen suojaamiseksi ja jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet eivät syrjäytä tällaisia etuja, käsittelyn oikeusperustana on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

3. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan heti, kun niiden säilyttämiselle ei enää ole tarvetta. Tietoja voidaan lisäksi säilyttää, jos tästä säädetään meitä koskevassa EU:n tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä. Tiedot poistetaan tai anonymisoidaan myös silloin, kun edellä mainituissa laeissa säädetty säilytysaika päättyy, ellei tietojen säilyttäminen pidempään ole tarpeen sopimuksen solmimiseksi tai täytäntöönpanemiseksi.

4. Tietoturvallisuus

InnoGames pyrkii kohtuudella estämään luvattoman pääsyn henkilötietoihisi samoin kuin näiden tietojen luvattoman käytön tai väärentämisen ja minimoimaan vastaavat riskit. Henkilötietojen antamiseen liittyy kuitenkin aina riskejä riippumatta siitä, annetaanko ne henkilökohtaisesti, puhelimitse tai internetissä, eikä mikään tekninen järjestelmä ole täysin suojassa mahdolliselta manipuloinnilta tai sabotoinnilta.

InnoGames käsittelee sinulta keräämiään tietoja Saksan ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kaikki työntekijät ovat velvollisia noudattamaan salassapitoa ja tietosuojaa koskevia säännöksiä, ja heille on annettu tähän liittyvät ohjeet. Tietosi lähetetään salatussa muodossa käyttäen SSL-tekniikkaa.

5. Verkkosivustojen, mobiilisovellusten ja keskustelupalstojen tarjoaminen; lokitiedostojen luominen

A) Pelit

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Voit pelata pelejämme verkkosivuston, mobiilisovelluksen tai molempien kautta. Joka kerta kun jotakin verkkosivustoamme tai mobiilisovellustamme käytetään, järjestelmämme kerää automaattisesti tietoja käyttävän laitteen järjestelmästä.

Kun käytät verkkosivustoa, keräämme seuraavat tiedot:

Kun käytät mobiilisovellusta, keräämme seuraavat tiedot:

Päivämäärä, kellonaika ja IP-osoite tallennetaan myös lokitiedostoihin. Jos verkkosivustojemme tai mobiilisovellustemme käytön aikana tapahtuu virhe ja haluamme korjata sen, voimme kerätä myös muita tietoja, kuten pelaajatunnuksen ja käyttäjätunnuksen.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Jotta verkkosivusto tai mobiilisovellus voidaan toimittaa käyttäjän tietokoneelle, IP-osoitteesi on säilytettävä istunnon ajan. Lisäksi tallennamme IP-osoitteesi ja lokitiedostosi varmistaaksemme verkkosivuston tai mobiilisovelluksen toimivuuden, optimoidaksemme verkkosivuston/sovelluksen sekä varmistaaksemme tietotekniikkajärjestelmiemme turvallisuuden.

Lisäksi InnoGames varaa oikeuden tallentaa IP-osoitteita ja lokitiedostoja sekä valvoa palveluehtojemme ja pelisääntöjen noudattamista (“Ehtojen rikkominen”). Erityisesti tässä tapauksessa tietoja käytetään väärinkäytösten estämiseen tai niiden ratkaisemiseen oikeudessa tai sen ulkopuolella (“Oikeuskiista”) ja tapauskohtaisesti tietojen luovuttamiseen tutkintaviranomaisille tätä tarkoitusta varten. Muulloin tietoja analysoidaan nimettömästi mahdollisimman usein. Tämän ajanjakson päätyttyä IP-osoite ja lokitiedostot poistetaan, ellei ole olemassa pakollisia lakisääteisiä säilytysvaatimuksia tai vireillä olevia erityisiä syytteisiin tai väärinkäytöksiin liittyviä tutkintamenettelyjä.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tämän tietojenkäsittelyn oikeudellinen perusta on oikeutettu etu, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artikla 6(1)(f).

4. Tietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita keräystarkoituksen toteuttamiseksi. Kun tiedot on kerätty verkkosivuston tai mobiilisovelluksen tarjoamiseksi saataville, ne poistetaan, kun kyseinen istunto päättyy.

Henkilötietoja sisältävät lokitiedostot poistetaan yleensä viimeistään seitsemän päivän kuluttua, paitsi näissä tapauksissa:

Tämän ajanjakson päätyttyä IP-osoite ja lokitiedostot poistetaan, ellei ole olemassa pakollisia lakisääteisiä säilytysvaatimuksia tai erityisiä syytteitä vireillä.

5. Vastustamisen ja poistamisen mahdollisuus

Tietojen kerääminen verkkosivuston tai mobiilisovelluksen tarjoamiseksi ja tietojen säilyttäminen lokitiedostoissa on välttämätöntä verkkosivuston toiminnan kannalta. Tästä syystä käyttäjällä ei ole mahdollisuutta vastustaa sitä. Samoin virhelokien ja palveluehtojen rikkomisen yhteydessä ei ole mahdollisuutta pyytää lokitiedostojen vastustamista tai poistamista. Tämä päätös perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artikloihin 21(1) ja 17(3)(f).

6. Automatisoidun päätöksenteon käyttäminen

InnoGames käyttää automaattista työkalua määrittääkseen, rikotko palveluehtojamme tai pelisääntöjämme kiellettyjen bottien ja komentosarjojen käytön suhteen (”Botinhavaintityökalu”). Botinhavaintityökalu palvelee meitä analysoimalla tietoja, joita laitteistosi tuottaa pelatessasi pelejämme. Jos Botinhavaintityökalu toteaa, että toimintasi pelissä ei vastaa ihmisen toimintaa, saatat saada automaattisen pelikiellon.

B) Pelien keskustelupalstat

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Itse pelien lisäksi InnoGames tarjoaa sinulle mahdollisuuden käyttää pelien keskustelupalstoja. Niiden käyttäminen edellyttää, että luot tilin pelitililläsi ja annat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Seuraavia tietoja käsitellään keskustelupalstojen yhteydessä:

Huomaa, että InnoGames luo alias-sähköpostiosoitteen automaattisesti, eikä se näy muille.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Näiden tietojen keräämisen tarkoituksena on tarjota sinulle palvelu, yksilöidä sinut muita käyttäjiä varten ja tunnistaa pelaaja moderointia, tilin personointia ja hallintaa varten.

Lisäksi henkilötietojasi jaetaan, jos se on tarpeen muiden käyttäjien suojelemiseksi, valtioon tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien torjumiseksi tai rikossyytteiden nostamiseksi, ja jos lakisääteiset tietosuojasäännökset sen sallivat. Suojeltavat etusi huomioidaan lain määräysten mukaisesti. Huomaathan, että InnoGames voi olla velvoitettu luovuttamaan tietoja lain tai esimerkiksi oikeuden määräyksen vuoksi (esim. luovuttaminen tutkintaviranomaisille). Tietoja luovutetaan aina vain siltä osin kuin se on tarpeellista ja lain sallimaa tai määräämää.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Keskustelupalstojen tietojen käsittelyn oikeusperusta on sopimuksen täyttäminen, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artikla 6(1)(b).

Käyttäjien luoman sisällön käsittelyn oikeusperusta on oikeutetut etumme, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artikla 6(1)(f). InnoGamesilla on oikeutettu etu säilyttää kaikki yksittäisten pelaajien tuottamat keskustelupalstojen sisällöt. Ne tarjoavat arvokkaita näkemyksiä pelistä ja yhteisöstä. Näiden kommenttien osittainen poistaminen tekee foorumeista lukukelvottomia ja poistaa historiallisia tietoja, jotka voivat auttaa muita pelaajia saavuttamaan pelitavoitteensa.

Tapauksissa, joissa InnoGames on lain mukaan velvollinen luovuttamaan tietoja, käsittelyn oikeusperusta on perusteltu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklassa 6(1)(c).

4. Tietojen säilytysaika

Pelitilisi poistaminen johtaa automaattisesti keskustelupalstatilisi poistamiseen. Keskustelupalstatilisi poistaminen ei kuitenkaan johda käyttäjänä luomasi sisällön poistamiseen keskustelupalstalta.

6. Tiedustelut yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse tai tukityökalua käyttäen; oikeudelliset asiat

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Jos saamme sinulta suoran tiedustelun joko yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse tai tukityökalun kautta, meidän on käsiteltävä tietojasi vastataksemme pyyntöösi. Jos pyyntösi edellyttää lakiosaston osallistumista, myös lakiosasto käsittelee tietojasi. Lakiosaston voi myös olla tarpeen käsitellä tietojasi, jos olet osallisena oikeudellisessa asiassa tai riidassa.

a) Yhteydenottolomake

Yrityksemme verkkosivustolla on saatavilla yhteydenottolomake, jolla meihin voi ottaa yhteyttä sähköisesti. Jos valitset tämän vaihtoehdon, syöttömaskiin syötetyt tiedot lähetetään meille ja tallennetaan. Näitä tietoja ovat

Lisäksi viestiä lähetettäessä tallennetaan seuraavat tiedot:

Tietojen käsittelyn osalta lähetysprosessin yhteydessä viitataan tähän Tietosuojaselosteeseen.

b) Sähköposti

Meihin voi vaihtoehtoisesti ottaa yhteyttä käyttäen ilmoittamiamme sähköpostiosoitteita. Tällöin tallennetaan sähköpostitse lähetetyt käyttäjän henkilötiedot.

c) Tukityökalu

Meihin voi vaihtoehtoisesti ottaa yhteyttä käyttäen Palveluihimme integroitua tukityökalua. Se tallentaa käyttäjätietosi ja tukipyynnön sisällön samoin kuin tukipyynnön ajankohdan.

Tässä yhteydessä kolmansille osapuolille ei lähetetä mitään tietoja. Tietoja käytetään yksinomaan keskustelun käsittelyyn.

d) Oikeudelliset asiat

Lakiosasto tukee InnoGamesin muita osastoja. Se työskentelee joko itsenäisesti tai käyttäen apuna ulkopuolisia konsultteja. Jos lakiosasto osallistuu asiasi käsittelyyn, käsiteltyihin tietoihin sisältyvät näihin rajoittumatta

Lakiosaston käsittelemien henkilötietojen tarkka tyyppi riippuu asiasta tai riidasta, jossa olet osallisena.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely auttaa meitä käsittelemään yhteydenotto- ja tukipyyntöjä vastaavissa osastoissa.

Jos yhteydenottosi koskee oikeudellista asiaa tai sinun ja InnoGamesin välistä riitaa ja jos tämä asia tai riita edellyttää lakiosaston osallistumista, tietojesi käsittelyn tarkoituksena on oikeudellisten asioiden tai riitojen käsittely, lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen, sääntelyvaatimusten noudattaminen ja liiketoimintayksiköiden tukeminen tuomioistuimen määräysten ja ratkaisujen hankkimisessa ja tulkinnassa, mukaan lukien mukanaolo ja neuvottelu riidoissa.

Muut lähetysprosessin aikana käsitellyt henkilötiedot auttavat ehkäisemään yhteydenottolomakkeen väärinkäyttöä ja varmistamaan tietotekniikkajärjestelmiemme turvallisuuden.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tämän tietojenkäsittelyn oikeusperustana on oikeutettu etu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Sopimuksen solmimista tai täytäntöönpanoa varten suoritettavan tietojenkäsittelyn oikeusperustana on sopimuksen täytäntöönpano tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Lakisääteisten velvoitteiden täyttämistä ja/tai sääntelymääräysten noudattamista varten suoritettavan käsittelyn oikeusperustana on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Oikeusvaateiden laatimista, esittämistä tai puolustamista varten suoritettavan käsittelyn oikeusperustana on oikeutettu etu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin.

Oikeudellisten asioiden tai riitojen käsittelyyn käytettyjen tietojen säilytysaika määräytyy joko sovellettavan vanhentumisajan tai tietojen säilyttämistä koskevien asiaankuuluvien lakisääteisten velvoitteiden mukaan, jotka johtuvat esimerkiksi Saksan verolain (Abgabenordnung) 147 pykälästä ja Saksan kauppalain (Handelsgesetzbuch) 257 pykälästä. Tapauksissa, joissa samoja tietoja käytetään myös muuhun tässä Tietosuojaselosteessa ilmoitettuun käyttöön, sovelletaan kyseiseen tarkoitukseen liittyvää säilytysaikaa.

5. Mahdollisuus esittää vastalause ja pyytää poistamista

Voit milloin tahansa otettuasi meihin yhteyttä vastustaa henkilötietojen käsittelyä riippumatta siitä, käytettiinkö yhteydenottoon yhteydenottolomaketta, sähköpostia tai tukityökalua. Tällaisessa tapauksessa keskustelua ei voida jatkaa eikä ongelmaasi voida ratkaista. Jos haluat poistaa kaikki yhteydenoton yhteydessä tallennetut henkilötietosi, voit poistaa itse tilisi osoitteessa https://goodbye.innogames.com/login . Lisäksi poistamme tilisi automaattisesti, jos et ole kirjautunut peliin tai pelialustalle kolmeen vuoteen. Tätä ei sovelleta, jos pakolliset lakisääteiset säilytysajat estävät sen.

On kuitenkin syytä huomata, että tietyissä tilanteissa tietojesi käsittelyn jatkaminen saattaa olla tarpeen oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, jolloin sinulla ei tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 3 kohdan e alakohdan ja 21 artiklan 1 kohdan nojalla ole oikeutta esittää vastalausetta ja pyytää poistamista.

7. Uutiskirjeiden lähettäminen

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Uutiskirjeemme tarkoituksena on ilmoittaa sinulle muutoksista tuotteisiin ja uusista julkaisuista, mainostaa tuotteitamme, luoda toimintakehotuksia ja lisätä kiinnostusta peleihimme sekä antaa lahjoja pelien tilaajille.

Keräämme suostumuksellasi sähköpostiosoitteesi, jotta voimme toimittaa sinulle uutiskirjeitä ja hallinnoida ja analysoida niiden toimittamista. Lisäksi on syytä huomata, että niin kutsuttu ”Hylkäysluettelo” on osa uutiskirjeiden hallinnointia. Hylkäysluettelot koostuvat sähköpostiosoitteista, joista uutiskirjeemme ovat aikaisemmin palautuneet tai joissa niitä ei ole vastaanotettu. Poistamalla nämä osoitteet postituslistaltamme voimme parantaa uutiskirjeidemme toimittamista ja säilyttää hyvän maineen lähettäjänä.

Uutiskirjeisiimme sisältyy pikselikokoinen kuva (seurantapikselit), jonka uutiskirjeen lähettäjän palvelin hakee, kun uutiskirje avataan. Tämän hakuprosessin yhteydessä kerätään teknisiä tietoja, kuten tietoja selaimestasi tai käyttöjärjestelmästäsi sekä IP-osoitteesi, sijainti ja haun ajankohta. Nämä tiedot anonymisoidaan, ja niitä tarkastellaan erillään henkilöstä.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Tämän tietojenkäsittelyn tarkoituksena on toimittaa sinulle uutiskirjeitä ja hallinnoida niiden toimittamista. Tähän sisältyvät uutiskirjeiden toimituksen onnistumisastetta koskevat tiedot, joihin kuuluu luettelo sähköpostiosoitteista, joihin uutiskirjettä ei voitu toimittaa ja jota kutsutaan ”Hylkäysluetteloksi”.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tämän tietojenkäsittelyn oikeusperustana on suostumus tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika

Säilytämme sähköpostiosoitteesi lähettääksemme sinulle uutiskirjeitä niin kauan kuin olet uutiskirjeiden tilaaja. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä uutiskirjeiden lähettämiseen sinulle enää sen jälkeen, kun olet peruuttanut suostumuksesi.

5. Mahdollisuus esittää vastalause ja pyytää poistamista

Koska uutiskirjeen lähettäminen ja vastaanottaminen riippuvat suostumuksestasi, voit milloin tahansa peruuttaa tämän suostumuksen tietojesi keräämiseen ja säilyttämiseen syytä ilmoittamatta. Voit käyttää tähän tarkoitukseen myös peruutuslinkkiä, joka löytyy jokaisen uutiskirjeemme lopusta.

Voit lisäksi poistaa uutiskirjeiden vastaanottamisen käytöstä jokaiseen peliimme sisältyvän tietojen käyttö -ikkunan kohdassa ”Asetukset”.

8. Push-ilmoitusten lähettäminen

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Jos olet valinnut asianmukaiset asetukset laitteellasi, InnoGames voi lähettää push-ilmoituksia mobiililaitteellesi toimittaakseen sinulle pelipäivityksiä ja muita merkityksellisiä uutisia.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Push-ilmoitukset ovat erityisiä ilmoituksia, jotka näytetään suoraan mobiililaitteellasi. Ilmoitukset sisältävät esimerkiksi tiedon siitä, että jokin peliin sisältyvistä rakennuksistasi on saatu valmiiksi. Pääsääntöisesti push-ilmoitukset sisältävät lyhyitä viestejä, joissa keskitytään olennaiseen.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tämän tietojenkäsittelyn oikeusperustana on sopimuksen täytäntöönpano tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika

Viestit tallennetaan push-yhdyskäytäväämme enintään 21 päivän ajaksi. Viestit tallennetaan myös anonymisoidussa muodossa tapahtumien seurantajärjestelmäämme määrittämättömäksi ajaksi. Meidän tietojemme mukaan mobiililaitteesi toimittaja voi tallentaa viestejä.

5. Vastustusmahdollisuus ja poistaminen

Voit ottaa push-ilmoitukset pois päältä seuraavasti:

a) Android

Avaa ”Asetukset” > ”Sovellukset & ilmoitukset” > ”Ilmoitukset” > ”Sovelluksen ilmoitukset” > ”Sovelluksen nimi”. Tällä näytöllä voit myös hallita sitä, näytetäänkö sinulle push-ilmoituksia ja miten ne näytetään.

b) iOS

Avaa ”Asetukset” > ”Ilmoitukset” > ”Sovelluksen nimi”. Tällä näytöllä voit myös hallita sitä, näytetäänkö sinulle push-ilmoituksia ja miten ne näytetään.

c) Tietojen käyttö -ikkuna

Voit lisäksi poistaa push-ilmoitusten vastaanottamisen käytöstä jokaiseen peliimme sisältyvän tietojen käyttö -ikkunan kohdassa ”Asetukset”.

9. Evästeiden käyttö

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Varmistaaksemme, että saat asianmukaisimmat tiedot ja parhaan palvelun vieraillessasi jollakin verkkosivustollamme, tietoja kerätään käyttämällä evästeitä. Tämä auttaa meitä (ja muita valtuutettuja kolmansia osapuolia) tarjoamaan sinulle henkilökohtaisen kokemuksen vieraillessasi verkkosivustollamme ja antaa meille myös mahdollisuuden parantaa palveluamme ja varmistaa, että löydät etsimäsi helposti.

Evästeet ovat tietojen osasia (tekstitiedostoja), jotka lähetetään selaimellesi verkkopalvelimelta ja tallennetaan laitteellesi, jotta verkkosivusto voi tunnistaa laitteesi. On olemassa kahdentyyppisiä evästeitä: pysyviä evästeitä ja väliaikaisia evästeitä (”istuntoevästeet”). Pysyvät evästeet tallennetaan tiedostoksi tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi pidemmäksi aikaa. Istuntoevästeet tallennetaan tietokoneellesi väliaikaisesti, kun vierailet verkkosivustollamme, ja ne poistetaan sulkiessasi selaimen. Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muokata asetuksia verkkoselaimesi turvallisuusasetuksissa. Lisätietoja tästä löytyy jäljempää.

Me ja palveluntarjoajamme voimme käyttää seuraavia evästeluokkia:

a) Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta pystymme tarjoamaan Palvelujamme. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi jäsentemme todentamiseen ja tunnistamiseen, kun he käyttävät verkkosivustoamme, jotta voimme tarjota Palvelujamme. Ilman näitä evästeitä emme pystyisi tunnistamaan sinua etkä pääsisi käyttämään Palvelujamme. Ne auttavat meitä myös Ehtojemme toimeenpanossa ja ylläpitävät Palvelujemme turvallisuutta.

b) Toimintaevästeet

Nämä evästeet eivät ole ehdottoman välttämättömiä, mutta auttavat meitä personoimaan verkkokokemuksesi verkkosivustollamme. Niiden avulla voimme muun muassa muistaa mieltymyksesi, jolloin sinun ei tarvitse syöttää uudestaan tietoja, jotka olet jo antanut esimerkiksi rekisteröityessäsi Palveluihimme. Käytämme näitä evästeitä myös tietojen keräämiseen (esim. suositut sivut, katselukäyttäytyminen, klikkaukset) siitä, miten vierailijamme käyttävät Palvelujemme, jotta voimme parantaa Palvelujamme ja tehdä markkinatutkimusta. Jos haluat poistaa nämä evästeet, Palvelujemme toiminnallisuus on rajoitettu.

c) Mainosevästeet

Nämä evästeet käyttävät tietoja siitä, miten käytät verkkosivustoamme, esimerkiksi tietoja vierailemistasi sivuista tai reagoinnistasi mainoksiin. Näin voimme toimittaa sinulle paremmin kohdennettuja mainoksia sekä verkkosivustollamme että sen ulkopuolella. Tällaisia mainoksia kutsutaan ”kiinnostukseen perustuvaksi mainonnaksi”. Monet tämäntyyppiset evästeet kuuluvat palveluntarjoajillemme. Katso lisätietoja ulkopuolisista mainostajista jäljempää.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Käytämme evästeistä saatavia tietoja parantaaksemme verkkosivustomme käyttäjäystävällisyyttä ja tarjotaksemme sinulle personoituja ominaisuuksia (ensimmäisen osapuolen evästeet). Voimme myös siirtää tietoja evästeistä useille valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotta voimme toimittaa heidän verkkosivustoillaan tarjottavia palveluja (kolmannen osapuolen evästeet).

Voimme käyttää istuntoevästeitä, joiden ansiosta voit siirtyä sivujen välillä verkkosivustollamme ilman, että sinun tarvitsee syöttää tietoja uudestaan.

Pysyviä evästeitä käytetään eri tavoin muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

Me (ja valtuutetut kolmannet osapuolemme) voimme käyttää sekä pysyvistä evästeistä että istuntoevästeistä saatuja personoimattomia tietoja tilastollisiin tarkoituksiin seuraavasti:

Asennamme omat evästeemme seuraavia toimintoja varten ja seuraamme niitä (ensimmäisen osapuolen evästeet):

a) Muista minut -eväste

Tarkoituksena on tarjota sinulle Muista minut -toiminnallisuus. Sallimme käyttäjien kirjautua peliin tämän evästeen kautta. Se voidaan poistaa käytöstä poistamalla Muista minut -vaihtoehto manuaalisen kirjautumisen yhteydessä. Jos valitset Muista minut -toiminnon, käyttämällesi laitteelle asennetaan pysyvä eväste, jotta sinun ei tarvitse kirjautua sisään uudelleen selatessasi Palveluita. Jos kirjaudut ulos Palveluista, eväste poistetaan uudelleen.

b) Kieliversioeväste

Tarkoituksena on varmistaa, että sinulle näytetään pelin oikea kieliversio.

c) Portaalieväste

Tarkoituksena on auttaa meitä optimoimaan laskeutumissivujamme ja parantamaan markkinointiamme: tallennamme sen laskeutumissivun tiedot, jolla vierailit, samoin kuin tunnisteen evästeeseen.

d) Kolmannen osapuolen eväste

Asennamme evästeen tallentamaan päätöksen, jonka käyttäjä on tehnyt kolmannen osapuolen seurantaevästeistä.

Käytämme myös useita kolmannen osapuolen evästeitä osana Palvelujamme. Nämä evästeet ovat kyseisten sivustojen hallinnassa, emmekä me valvo niitä. Voit ottaa pois päältä joidenkin näiden evästeiden asentamisen selaimesi yleisasetuksissa; muiden osalta sinun on mentävä kyseiselle verkkosivustolle ja seurattava siellä annettuja ohjeita.

Evästeiden avulla esimerkiksi tarkistetaan, mitä kieliversiota käytät käyttääksesi Palvelujamme. Jos sait tiedon Palveluistamme kumppanimme kautta, tallennamme tiedon siitä, mikä kumppani on kyseessä.

Ulkopuoliset mainostajat: Voimme käyttää mainostajia, kolmansien osapuolten mainosverkostoja ja muita mainosyrityksiä mainostamaan Palvelujamme. On syytä huomata, että tällaiset mainosyritykset voivat kerätä tietoja vierailustasi Palveluissamme tai muilla sivustoilla, jotta ne voivat markkinoida tuotteitaan tai palvelujaan sinulle ja seurata, mitä mainoksia selaimellesi on toimitettu ja mitä verkkosivuja katselit, kun tällaiset mainokset toimitettiin. On syytä huomata, että tämä Tietosuojakäytäntö ei kata ulkopuolisten mainostajien suorittamaa tietojen keräämistä ja käyttöä.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tämän tietojenkäsittelyn oikeusperustana on oikeutettu etu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin.

5. Mahdollisuus esittää vastalause ja pyytää poistamista

Jos et halua, että näitä evästeitä tallennetaan tietokoneellesi tai haluat tietoja niiden tallentamisesta, voit estää evästeiden asentamisen muokkaamalla selainohjelmistoasi valitsemalla vaihtoehdon ”älä hyväksy evästeitä” selaimesi asetuksissa tai kieltäytymällä kolmannen osapuolen seurannasta, kun vierailet ensimmäistä kertaa verkkosivustolla. Lisätietoja tästä on saatavilla selaimesi valmistajan ohjeista. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että estämällä evästeet et välttämättä pysty käyttämään kaikkia verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti.

a) Android

Avaa ”Asetukset” > ”Tietosuoja” > ”Mainokset”. Tässä näytössä voit hallita sitä, personoidaanko mainoksia tällä laitteella ja miten se tehdään.

b) iOS

Avaa ”Asetukset” > ”Tietosuoja” > ”Seuranta”. Tällä näytöllä voit hallita sitä, voivatko sovellukset seurata sinua muiden yritysten sovelluksissa ja verkkosivustoilla ja miten ne voivat seurata sinua. Avaa lisäksi ”Asetukset” > ”Tietosuoja” > ”Apple-mainonta”. Tällä näytöllä voit hallita, näyttääkö Apple sinulle personoituja mainoksia ja miten niitä näytetään.

c) Tietojen käyttö -ikkuna

Voit lisäksi poistaa kolmansien osapuolten seurannan käytöstä jokaiseen peliimme sisältyvän tietojen käyttö -ikkunan kohdassa ”Asetukset”.

10. Kolmansien osapuolten analyysipalvelujen käyttö

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

a) Pelin analyysipalvelut

Käyttäessäsi Palvelujamme InnoGames ja analyysipalveluja tarjoavat ulkopuoliset kumppanimme keräävät henkilötietoja. Tämä tehdään joko asettamalla eväste selaimesi välimuistiin tai sovellukseemme upotetun ohjelmistokehityspaketin kautta, joka lähettää tietoja Kumppaneillemme. Nämä tiedot sisältävät yleensä IP-osoitteesi ja pelitapahtumat.

b) Muut analyysipalvelut

Kun vierailet yrityksemme verkkosivuston Rekrytointi-osiossa ja LinkedInin yrityssivullamme, InnoGames ja analyysipalveluja tarjoavat ulkopuoliset kumppanimme keräävät henkilötietoja. Tämä tehdään asettamalla selaimesi välimuistiin eväste, joka kommunikoi LinkedInin palvelinten kanssa. Jos olet LinkedInin käyttäjä, LinkedIn lähettää meille anonymisoidun tiivistelmän henkilötiedoistasi tilastollisiin tarkoituksiin.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

a) Pelin analyysipalvelut

InnoGames hyödyntää näitä kolmansien osapuolten analyysipalveluja petosten havaitsemiseen ja ehkäisemiseen, InnoGamesin ehtojen rikkomisten havaitsemiseen, pelitapahtumien seuraamiseen käyttäjiin liittyvien toimintatilastojen luomiseksi, laitteiden eri versioiden suorituskyvyn ja versiomuutoksiin liittyvien pelaajan reaktioiden mittaamiseen sekä nykyisen peliversiomme vakauden ja yhteensopivuuden arviointiin.

b) Muut analyysipalvelut

InnoGames hyödyntää näitä kolmansien osapuolten analyysipalveluja työpaikkailmoitusten vaikuttavuuden hallinnointiin ja analysointiin ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen verkkosivustonsa Rekrytointi-osiossa. Lisäksi kerättyjä tietoja käytetään markkinointikampanjoiden tulosten analysointiin ja tulosraporttien laatimiseen.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

a) Pelin analyysipalveluihin liittyvän tietojenkäsittelyn oikeusperustana on sopimuksen täytäntöönpano tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
b) Muihin analyysipalveluihin liittyvän tietojenkäsittelyn oikeusperustana on oikeutettu etu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja Palvelun käytön ajan. Kumppanimme säilyttävät kyselytietoja, analytiikkatietoja ja yhteystietoja niin kauan kuin se on tarpeen liiketoimintatarkoituksiin ja sen jälkeen tarpeen mukaan rekisterinpitotarkoituksiin.

5. Tietojen vastaanottajat

11. Kolmansien osapuolten asiakastukipalvelujen käyttö

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

InnoGamesin pelien tukikanavien lisäksi InnoGames ylläpitää aktiivista profiilia erilaisissa sosiaalisen median verkostoissa, joita käytämme viestintään ja pelaajiemme osallistamiseen sekä tuotteidemme ja palvelujemme markkinointiin. InnoGames käyttää kolmansien osapuolten asiakastukipalveluja tällaisen vuorovaikutuksen hallinnointiin ja sen varmistamiseen, että kaikkiin yhteydenottoihisi reagoidaan. InnoGames käyttää tällaisia asiakastukipalveluja myös tärkeiden ilmoitusten välittämiseen sisällyttämällä linkkien lyhennettyjä versioita sosiaalisten verkostojen julkaisuihin.

Lisäksi InnoGames käyttää konekäännöstyökaluja kääntääkseen meille lähetettyjen vieraskielisten viestien sisällön. Palveluntarjoajille siirretyt tiedot rajoittuvat viestisi sisältöön, ja niitä säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen kääntämisen tarkoituksen saavuttamiseksi.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

InnoGames käyttää näitä kolmansien osapuolten asiakaspalvelutyökaluja helpottaakseen tietojen jakamista ja hallinnoidakseen viestintäänsä kanssasi.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tämän tietojenkäsittelyn oikeusperustana on oikeutettu etu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin, ellet pyydä poistamaan tietoja aikaisemmin.

5. Tietojen vastaanottajat

12. Kolmansien osapuolten sähköpostipalvelujen käyttö

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Jos olet rekisteröitynyt uutiskirjeidemme vastaanottajaksi tai jos meidän tarvitsee olla sinuun sähköpostitse yhteydessä tiliäsi koskevissa asioissa, jotka liittyvät esimerkiksi edistymiseesi pelissä tai salasanan palauttamiseen, tämä tapahtuu ulkopuolisten palveluntarjoajien kautta. Jotta voimme hallinnoida uutiskirjeiden lähettämistä, sähköpostiviesteihin sisältyy pikselikokoinen kuva (pikselikoodi), jonka palveluntarjoajan palvelin hakee, kun uutiskirje avataan. InnoGames jakaa tilisi nimen ja sähköpostiosoitteesi kolmannen osapuolen sähköpostipalvelujen kanssa sähköpostiviestinnän käsittelyä varten.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

InnoGames käyttää näitä kolmansien osapuolten palveluja uutiskirjeiden toimittamiseen sinulle ja sähköpostiviestintään kanssasi.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Uutiskirjeiden lähettämistä varten suoritettavan käsittelyn oikeusperustana on suostumus tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Tiliä koskevaa viestintää varten suoritettavan käsittelyn oikeusperustana on sopimuksen täytäntöönpano tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin olet rekisteröityneenä uutiskirjeemme vastaanottajaksi tai sinulla on meillä tili, ja ne poistetaan heti, kun peruutat suostumuksesi tai pyydät tietojesi poistamista.

5. Tietojen vastaanottajat

13. Kolmansien osapuolten kirjautumispalvelujen käyttö

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Pelimme tarjoavat mahdollisuuden kirjautua Palveluihimme kolmansien osapuolten kirjautumispalveluita käyttäen. Jos käytät näitä palveluita, erillinen rekisteröityminen Palveluihimme ei ole tarpeen. Sinut ohjataan ulkoiseen palveluun, jossa voit kirjautua sisään tililläsi. Tämä yhdistää Palveluidemme vierastilin ulkoisen palvelun tiliisi. Tämän yhteyden kautta saamme automaattisesti henkilötietojasi ulkoisesta palvelusta. Meille lähetetään seuraavat tiedot: sähköpostiosoitteesi, jota käytettiin ulkoiseen palveluun rekisteröitymiseen, ja kaikki muut tiedot, jotka valitset jaettavaksi todennuksen aikana. Kun käytät Applen sisäänkirjautumista, voit lisäksi valita, saammeko todellisen sähköpostiosoitteesi vai sinulle satunnaisesti luodun sähköpostiosoitteen, joka yhdistetään tiliisi.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Kolmansien osapuolten kirjautumispalvelut auttavat meitä yksinkertaistamaan kirjautumista uusille käyttäjille, jotka eivät halua luoda uutta tiliä Palveluihimme.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tämän käsittelyn oikeusperustana on sopimuksen täytäntöönpano tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilisi on olemassa Palveluissamme.

5. Vastustaminen ja poistaminen

Voit vastustaa tätä käsittelyä poistamalla kolmannen osapuolen kirjautumispalveluun liittyvän tilisi Palveluidemme vierastilistä. Voit poistaa kaikki tiedot, jotka on tallennettu Palveluidemme käsittelyn aikana, poistamalla tilisi jäljempänä 21 kohdassa kuvatulla tavalla.

6. Tietojen vastaanottajat

14. Kolmansien osapuolten markkinatutkimuspalvelujen käyttö

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

InnoGames käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia markkinatutkimustyökaluja ymmärtääkseen mieltymyksiäsi paremmin. Mitä paremmin ymmärrämme, mitkä ovat mieltymyksesi pelatessasi pelejämme, sitä houkuttelevampia palveluja voimme tarjota sinulle. Markkinointitutkimustamme voidaan tehdä sovelluskaupan optimointitestin avulla, jossa valintasi kirjataan ja sinua pyydetään kertomaan, mitkä sovelluksen ominaisuudet ovat mielestäsi kiinnostavimpia, tai saatamme pyytää sinua osallistumaan kyselyyn ja kertomaan meille pelejämme koskevista kokemuksistasi. Kun osallistut markkinatutkimukseemme, me ja Kumppanimme keräämme teknisiä tietoja, laitetta ja käyttöä koskevia tietoja ja meille antamasi vastaukset. Tämä auttaa meitä määrittelemään, kuinka voimme parantaa tarjoamiamme palveluja.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

InnoGames käyttää näitä palveluja markkinatutkimuksen toteuttamiseen, jotta se voi parantaa nykyisiä ja/tai tulevia tuotteita.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Markkinatutkimusta varten suoritettavan henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on oikeutettu etu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin, ellet pyydä poistamaan tietoja aikaisemmin.

5. Tietojen vastaanottajat

15. Kolmansien osapuolten maksupalvelujen käyttö

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Ilmaisten pelipalvelujen lisäksi InnoGames tarjoaa premium-palveluja pelaajilleen. Jos päätät ostaa InnoGamesin premium-palvelun, InnoGames lähettää henkilötietosi ja/tai laskutustietosi asianomaisille maksupalvelukumppaneille. Tämä on välttämätöntä sopimuksen täytäntöönpanon, maksujen käsittelyn sekä muiden käyttäjien suojelemisen kannalta, ja se on laissa sallittua tai säädettyä.

Lisäksi henkilötietojasi jaetaan sen ollessa välttämätöntä muiden käyttäjien suojelemiseksi tai valtioon tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien torjumiseksi tai syytteen nostamiseksi rikoksista ja jos tietosuojasäännökset sallivat sen. Suojattavat etusi otetaan huomioon säännösten mukaisesti. On syytä huomata, että InnoGames voi olla velvollinen luovuttamaan tietoja säännösten nojalla tai esimerkiksi tuomioistuimen määräyksen perusteella (esimerkiksi luovutus tutkintaviranomaisille). Tietoja luovutetaan aina vain siltä osin kuin on välttämätöntä ja laissa sallittua tai säädettyä.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

InnoGames käyttää kolmansien osapuolten maksupalveluja maksutapahtumien suorittamiseen. Jos maksu on myöhässä, voimme antaa perintätoimistolle tai lakimiehelle tehtäväksi periä erääntyneen saatavan.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tämän tietojenkäsittelyn oikeusperustana on sopimuksen täytäntöönpano tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika

InnoGames säilyttää henkilötietojasi ja/tai laskutukseen liittyviä tietoja enintään kolmen vuoden ajan ostopäivästä ennen tietojen anonymisointia. Kun tietosi on anonymisoitu, niitä säilytetään lakisääteisiin ja sääntömääräisiin tarkoituksiin enintään 10 vuoden ajan.

5. Tietojen vastaanottajat

16. Kolmansien osapuolten sosiaalisten verkostojen käyttö

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

InnoGames on läsnä useissa sosiaalisissa verkostoissa. Käytämme sosiaalista mediaa eri tarkoituksiin: yrityksemme mainostamiseen löytääksemme lahjakkaita henkilöitä tiimiimme, yhteisöjemme rakentamiseen ja hallintaan sekä peliemme markkinointiin sinulle. Sosiaaliset verkostot voivat kattavasti analysoida käyttäytymistäsi, kun vierailet niiden verkkosivustoilla tai sosiaalisen median sisältöön integroiduilla sivustoilla, mukaan lukien näihin rajoittumatta tykkäysnapit, bannerimainokset jne., joten vierailu sosiaalisen median profiileissamme käynnistää useita prosesseja, joilla on merkitystä tietosuojan kannalta. Yksityiskohtaisia tietoja löytyy kyseisten sosiaalisen median portaalien käyttöehdoista ja tietosuojaselosteista.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

InnoGames käyttää kolmansien osapuolten sosiaalisia verkostoja tuotteiden markkinointiin ja henkilöstömarkkinointiin, asiakassuhteiden hoitoon sekä yhteisömme rakentamiseen ja kasvattamiseen.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tämän tietojenkäsittelyn oikeusperustana on oikeutettu etu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin, ellet pyydä poistamaan tietoja aikaisemmin.

5. Tietojen vastaanottajat

17. Kolmansien osapuolten hankintapalvelujen käyttö

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

InnoGames käyttää digitaalista mainontaa Palveluidensa mainostamiseen. Käytämme erilaisia mainosverkostoja, joissa esitetään bannereita, interstitiaaleja tai videomainoksia. Kumppanimme saavat korvauksen, kun asennat pelimme, joten kun klikkaat mainostamme ja asennat sovelluksemme, sekä InnoGames että kumppanit keräävät tietojasi ja vertaavat niitä myöhemmin toisiinsa määrittääkseen asianmukaisen korvauksen. Tietojasi kerätään mainosverkoston evästeen tai ohjelmistokehityspaketin kautta, joka on asetettu Palveluihimme.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

InnoGames käyttää näitä palveluja pelaajien määrän kasvattamiseen ja ristiinmyynnin mahdollistamiseen InnoGamesin tuotteiden välillä.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tämän tietojenkäsittelyn oikeusperustana on oikeutettu etu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin, ellet pyydä poistamaan tietoja aikaisemmin.

5. Tietojen vastaanottajat

18. Kolmansien osapuolten videomainospalvelujen käyttö

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Koska pelimme ovat yleensä ladattavissa ja pelattavissa ilmaiseksi, saamme niiden ylläpitoon ja jatkuvaan kehittämiseen rahaa esittämällä peleissä mainoksia. Esittäessämme mainoksia käytämme ulkopuolisia mainosyrityksiä, jotka tarjoavat mainoksia peleihimme. Mainosyritykset maksavat meille mainostensa näyttämisestä, minkä ansiosta voimme tarjota sinulle pelin ilmaiseksi. Tämän lisäksi voimme antaa sinulle mahdollisuuden katsoa mainoksia sen sijaan, että maksaisit muutoin maksullisesta ominaisuudesta. Ulkopuoliset mainosyritykset voivat kerätä ja käyttää joitakin henkilötietojasi, joita ovat näihin rajoittumatta IP-osoite, maantieteellinen sijainti ja kieliasetukset, jotta sinulle voidaan tarjota personoituja mainoksia sekä saada tietoa siitä, oletko klikannut videomainosta ja katsonut sen. Kyseisessä pelissä tarjotun mainonnan hallinnointia ja mittaamista varten voidaan kerätä tietoja, joista ei voida tunnistaa henkilöitä, kuten saman mainoksen tarjoamis- ja katselukertojen lukumäärä.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Käsittelemme tietoja tarjotaksemme mainoksia sinua kiinnostavista tavaroista ja palveluista. Tarjoamme mobiilipelimme maksutta, joten nämä mainokset auttavat meitä jatkamaan korkealaatuisten ilmaisten pelien kehittämistä ja päivittämistä, mikä on sekä meidän että sinun oikeutettu etu, jos haluat pelata pelejä ilmaiseksi. Jos emme näyttäisi mainoksia, emme saisi riittävästi rahaa pelien tarjoamiseen sinulle ilmaiseksi. Pyydämme olemaan pelaamatta pelejämme, jos et halua, että henkilötietojasi käsitellään mainontatarkoituksiin.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

a) iOS ja selain

Personoidut mainokset: Personoituja mainoksia iOSissa koskevan henkilötietojen (erityisesti IDFAn) käsittelyn oikeusperustana on suostumuksesi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Annat meille suostumuksesi sallimalla meidän seurata sinua pelin alkaessa tarjotun ponnahdusviestin kautta.

Voit peruuttaa suostumuksesi tulevan varalta seuraavasti:

iOS: Valitse ”Älä salli seurantaa sovelluksessa” suostumusta koskevassa ponnahdusviestissä pelin alussa (jos et jo ole ottanut seurantaa pois käytöstä järjestelmäasetuksissasi). Jos haluat peruuttaa suostumuksesi myöhemmin: Avaa ”Asetukset” > ”Tietosuoja” > ”Seuranta”. Tällä näytöllä voit hallita sitä, voivatko sovellukset seurata sinua muiden yritysten sovelluksissa ja verkkosivustoilla ja miten ne voivat seurata sinua. Avaa lisäksi ”Asetukset” > ”Tietosuoja” > ”Apple-mainonta”. Tällä näytöllä voit hallita, näyttääkö Apple sinulle personoituja mainoksia ja miten niitä näytetään.

Selain: Poista valinta ”Salli kolmansien osapuolten evästeet ja pikselit” pelin tietojen käyttö -ikkunassa.

Personoimattomat mainokset: Personoimattomien mainosten näyttämistä koskevan henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on meidän oikeutettu etumme tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Tarjoamme pelimme ilmaiseksi. Jotta voimme jatkaa tätä, näytämme peleissämme mainoksia, mistä mainosyritykset maksavat meille. Ilman tätä meidän pitäisi veloittaa sinulta maksu peliemme pelaamisesta. Meidän oikeutettu etumme on käsitellä tietojasi, jotta voimme esittää personoimattomia mainoksia ja siten tarjota sinulle jatkossakin pelimme ilmaisiksi. Näin pystymme kilpailemaan muiden markkinoilla olevien yritysten kanssa ja luomaan korkealaatuisia ja viihdyttäviä pelejä, joista suuri yleisö voi nauttia riippumatta siitä, kuinka paljon rahaa kukin pystyy käyttämään. Tämä etu syrjäyttää sinun mahdollisesti vastakkaisen etusi, jos et halua, että tietojasi käsitellään mainosten näyttämistä varten. Valitettavasti mainosten näyttäminen tehokkaasti ei ole teknisesti mahdollista ilman joidenkin henkilötietojesi käsittelyä tähän tarkoitukseen. Pyydämme olemaan pelaamatta pelejämme, jos et halua, että henkilötietojasi käsitellään personoimattomien mainosten näyttämistä varten.

b) Android ja Fire OS

Personoidut ja personoimattomat mainokset: Personoitujen ja personoimattomien mainosten näyttämistä koskevan henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on oikeutettu etumme tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Tarjoamme pelimme ilmaiseksi. Jotta voimme jatkaa tätä, näytämme peleissämme mainoksia, mistä mainosyritykset maksavat meille. Ilman tätä meidän pitäisi veloittaa sinulta maksu peliemme pelaamisesta. Meidän oikeutettu etumme on käsitellä tietojasi, jotta voimme esittää personoimattomia mainoksia ja siten tarjota sinulle jatkossakin pelimme ilmaisiksi. Näin pystymme kilpailemaan muiden markkinoilla olevien yritysten kanssa ja luomaan korkealaatuisia ja viihdyttäviä pelejä, joista suuri yleisö voi nauttia riippumatta siitä, kuinka paljon rahaa kukin pystyy käyttämään.

Voit poistaa käytöstä henkilötietojesi käsittelyn personoituja mainoksia varten seuraavasti:

Android: Avaa ”Asetukset” > ”Tietosuoja” > ”Mainokset”. Tässä näytössä voit hallita sitä, personoidaanko mainoksia kyseisellä laitteella ja miten se tehdään.

Fire OS: Avaa ”Asetukset” > ”Tietosuoja” > ”Mainostunnus” > ”Kiinnostukseen perustuvat mainokset”. Tässä näytössä voit hallita sitä, personoidaanko mainoksia kyseisellä laitteella ja miten se tehdään.

Henkilötietojen käsittelyn ottaminen pois käytöstä ei valitettavasti ole mahdollista, kun näytämme personoimattomia mainoksia. Personoimattomien mainosten tapauksessa tällaisten mainosten näyttäminen on oikeutettu etumme (ks. edellä), joka syrjäyttää mahdolliset vastakkaiset etusi. Valitettavasti mainosten näyttäminen tehokkaasti ei ole teknisesti mahdollista ilman joidenkin henkilötietojesi käsittelyä tähän tarkoitukseen. Pyydämme olemaan pelaamatta pelejämme, jos et halua, että henkilötietojasi käsitellään personoimattomien mainosten näyttämistä varten.

4. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin sinulla on meillä tili. On syytä huomata, että vaikka pelaisit vieraana, eli et ole rekisteröitynyt ja vahvistanut meille sähköpostiosoitettasi, sinulla on silti meillä tili (”Vierastili”). Lisäksi tilisi poistetaan kolmen vuoden kuluttua, jos sitä ei ole käytetty, tai aikaisemmin, jos aktiivisesti pyydät sen poistamista 20 kohdassa esitetyllä tavalla.

5. Tietojen vastaanottajat

19. Kolmansien osapuolten muiden palvelujen käyttö

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

InnoGames käyttää erilaisia kolmansien osapuolten palveluja yrityksen verkkosivuston isännöintiin ja sinun ja Palvelujemme välisen vuorovaikutuksen hallinnointiin. Kun käyt sivullamme, jossa on kartta, kartan sisältö haetaan Googlen palvelimilta. Jos olet kirjautuneena sisään Google-tililläsi, Google voi yhdistää selainkäyttäytymisesi muihin tietoihin. Kun käytät Palvelua, joka käyttää lomaketta tai muuta tietojen syöttötapaa, Googlen palvelimilta haetaan CAPTCHA. CAPTCHA analysoi käyttäytymistäsi erilaisten ominaisuuksien perusteella (IP-osoite, käynnin kesto, hiiren liikkeet) erottaakseen, oletko ihminen vai kone.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

InnoGames käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa yrityksen verkkosivuston isännöintiin, yhteydenottolomakkeen tarjoamiseen loppukäyttäjille, avoimien tehtävien esittämiseen ja hakemusten käsittelyyn, loppukäyttäjien ja verkkosivustojensa vuorovaikutuksen hallinnointiin sekä verkkosivustonsa suojaamiseen petoksilta ja roskapostilta.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Verkkosivustojemme kautta tapahtuvaa vuorovaikutusta varten suoritettavan tietojenkäsittelyn oikeusperustana on oikeutettu etu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

InnoGamesille jättämäsi työpaikkahakemuksen käsittelyä varten suoritettavan tietojenkäsittelyn oikeusperustana on suostumus tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin, ellet pyydä poistamaan tietoja aikaisemmin.

5. Tietojen vastaanottajat

20. Konserniyhteistyö

I - Yhteinen rekisterinpito

Mitä yhteinen rekisterinpito tarkoittaa?

Tehdessämme yhteistyötä MTG:n ja/tai Konserniyrityksen kanssa määritämme joissakin tapauksissa yhdessä, käsitelläänkö tiettyjä henkilötietojasi ja miten niitä käsitellään. Tällaisessa tapauksessa kukin asianosainen yritys on tietojesi rekisterinpitäjä käsitellessään tietoja. Tätä kutsutaan yhteiseksi rekisterinpidoksi. Olemme tehneet MTG:n ja kaikkien Konserniyritysten kanssa sopimuksen, jossa vahvistetaan yhteistä rekisterinpitoamme koskevat säännöt ja joka myös sisältää niin kutsutut vakiosopimuslausekkeet, joilla varmistetaan, että eurooppalaisten pelaajien henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti, kun niitä siirretään meidän ja sellaisen Konserniyrityksen välillä, joka ei ole sijoittautuneena Euroopan unioniin, tai sellaisen maan välillä, jossa tietosuojan ei katsota olevan samalla tasolla kuin Euroopan unionissa.

A) Sulautumat & yritysostot

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

MTG, Konserniyritykset ja me voimme tukea toisiamme ostaessamme tai myydessämme yrityksen. Näissä tapauksissa tiukasti rajattu vähimmäismäärä tällaiseen liiketoimeen osallistuvia henkilöitä voi saada pääsyn henkilötietoihin (esim. nimet, sähköpostiosoitteet, yksilölliset tunnisteet), jotka sisältyvät asiaankuuluviin asiakirjoihin, jotka mahdollinen myyjä antaa, tai he voivat määrittää, mitkä henkilötiedot jaetaan mahdollisen ostajan kanssa ja miten tämä tehdään. Periaatteessa henkilötiedot anonymisoidaan ennen niiden luovuttamista, joten jos henkilötietojen luovuttaminen on tarpeen, tällainen henkilötietojen luovuttaminen pidetään minimissään.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Tällaisen yhteistyön tarkoituksena on tarkastella asiaankuuluvaa aineistoa, jonka mahdollinen myyjä on antanut meille, jotta me ja/tai MTG ja/tai asianosaiset Konserniyritykset voimme tehdä hyviä liiketoimintapäätöksiä tai auttaa mahdollista ostajaa tekemään tällaisen päätöksen, kun jaamme sen kanssa tällaisia tietoja. Tämän on meidän, MTG:n, asianosaisten Konserniyritysten ja mahdollisten ostajien tai myyjien oikeutettu etu.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Sulautumia ja yhteenliittymiä koskevan henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on oikeutettu etu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika

Oikeudellisia asioita tai riitoja varten käsiteltyjen tietojen säilytysaikaa sääntelee asianmukainen vanhentumisaika, jotta voimme riittävästi puolustautua vaateilta, ja asiankirjojen säilyttämistä koskevat asiaankuuluvat lakisääteiset velvoitteet. Jos liiketoimi on toteutunut, saatamme olla velvollisia säilyttämään vastaavia henkilötietoja sovellettavien säännösten mukaisesti, jolloin säilytämme asiakirjoja tällaisissa säännöksissä vahvistettujen säilytysaikojen mukaisesti. Jos liiketoimi ei ole toteutunut, tarpeettomat henkilötiedot poistetaan, ellei niitä tarvita johonkin muuhun tämän tietosuojaselosteen mukaiseen tarkoitukseen.

5. Tietojen vastaanottajat

Käsiteltyjen henkilötietojen vastaanottajat voivat olla toimistotyökalujemme toimittajia, datahuoneidemme toimittajia sekä ulkoisia taloudellisia ja oikeudellisia neuvonantajia, MTG, asianosaisia Konserniyrityksiä ja mahdollinen ostaja. Voimme saada henkilötietojasi Konserniyritykseltä tai mahdolliselta myyjältä, jolloin tietojen vastaanottajat voivat olla samat.

B) Liiketoimintatiedon hallinta

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Jaamme rajallisen määrän tietoa MTG:lle, jotta voimme ymmärtää paremmin, kuinka pelaat pelejämme ja mistä pidät niissä, ja parantaa niitä. Näihin kuuluvat konsernin sisäinen yksilöllinen tunniste, pelin nimi, asennusaika, alusta, asennuskohtainen maakoodi, markkinointikanava/kategoria ja markkinointikampanja, selaintiedot, peliin osallistuminen (kirjautumisistunnot), peliin käytetty rahamäärä ja markkinointikampanjan vaikuttavuus.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Parempi ymmärrys siitä, kuinka pelaat pelejämme ja mistä pidät niissä, auttaa meitä parantamaan pelejä ja niiden markkinointia. Pelistudiona meille on välttämätöntä ymmärtää, kuinka pelejä pelataan ja kuinka vaikuttavia markkinointitoimemme ovat, jotta voimme varmistaa, että riittävä määrä pelaajia nauttii peleistämme, ja jatkaa pelien tekemistä. MTG:llä ja Konserniyrityksillä on sama etu.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Liiketoimintatietojen hallintaa varten suoritettavan henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on oikeutettu etu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin olet pelin aktiivinen pelaaja. Tietosi poistetaan tai anonymisoidaan kolmen vuoden kuluttua siitä, kun et ole käyttänyt peliä. Tämä lasketaan siitä päivästä, jolloin viimeksi pelasit peliämme.

5. Tietojen vastaanottajat

Käsiteltyjen henkilötietojen vastaanottajana on emoyhtiömme MTG. Näitä tietoja ei jaeta Konserniyrityksille.

C) Tietosuojan noudattamista koskeva työ

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

MTG tukee meitä tietosuojan noudattamista koskevassa työssämme. Voimme käsitellä yhdessä henkilötietojasi, joita tarvitaan tietosuojalainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi, esim. nimet, sähköpostiosoitteet, käyttäjätunnukset, yksilölliset tunnisteet (esim. pelitunnus, pelaajat). Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa esität meille tietosuojaa koskevan pyynnön ja me pyydämme MTG:ltä apua, jotta voimme antaa asianmukaisen vastauksen ajallaan.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Haluamme tarjota sinulle korkeatasoisen tietosuojan, kun pelaat pelejämme. Saamme tukea MTG:ltä, jotta voimme varmistaa asianmukaisten tietosuojalakien noudattamisen. Tämän on meidän, MTG:n, muiden Konserniyritysten ja sinun oikeutettu etu.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tietosuojan noudattamista koskevaa työtä varten suoritettavan henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on oikeutettu etu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti ja lakisääteisen velvoitteen noudattaminen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika

Tiedot tallennetaan ajaksi, jonka tarvitsemme pystyäksemme todistamaan, että noudatamme tietosuojalakeja. Tästä syystä tietosuojaa koskevia pyyntöjäsi säilytetään (...) vuoden ajan.

5. Tietojen vastaanottajat

Käsiteltyjen henkilötietojen vastaanottajia voivat olla meidän toimistotyökalujemme toimittajat ja MTG.

II - Muu yhteistyö

Niiden tapausten lisäksi, joissa käsittelemme henkilötietoja yhdessä, teemme yhteistyötä konsernin sisällä seuraavissa tilanteissa:

A) Pelien kehittäminen tai jakelu

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

MTG voi tukea meitä, kun kehitämme tai jakelemme pelejämme (esim. pelin ominaisuuksiin tai toimintoihin liittyvä konsultointi). Tässä yhteydessä on mahdollista, että peliemme pelaajien joitakin henkilötietoja saatetaan luovuttaa MTG:lle, kuten nimet, sähköpostiosoitteet, käyttäjätunnukset tai yksilölliset tunnisteet. MTG ei aktiivisesti tallenna tai käytä näitä henkilötietoja tällaisen tuen tarjoamista varten.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Koska olemme osa samaa konsernia ja MTG on emoyhtiömme, meidän molempien oikeutettuna etuna on kehittää ja jaella korkealaatuisia pelejä. Tämä edellyttää meiltä tiivistä yhteistyötä.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Pelien kehittämistä tai jakelua varten suoritettavan henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on oikeutettu etu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen sovellettavien säilytysaikojen mukaisesti (esim. tilitietojesi säilytysaika).

5. Tietojen vastaanottajat

Käsiteltyjen henkilötietojen vastaanottajia voivat olla meidän toimistotyökalujemme toimittajat ja MTG.

B) Oikeudellinen tuki

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

MTG tukee meitä antamalla oikeudellisia neuvoja valitusten, kanteiden, tuomioistuinmenettelyjen tai muiden oikeudellisten asioiden osalta, joita meihin saattaa kohdistua. Tällaisissa tapauksissa MTG saattaa saada meiltä kyseisissä oikeudellisissa asioissa asianosaisina olevien henkilötietoja (esimerkiksi kantajien tai valittajien nimet ja yhteystiedot).

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Koska olemme osa samaa konsernia ja MTG on kumppaniyrityksemme, meillä molemmilla on sama oikeutettu etu käsitellä valitukset, kanteet, tuomioistuinmenettelyt ja muut meihin mahdollisesti kohdistuvat oikeudelliset asiat tehokkaasti. Tämä edellyttää meiltä tiivistä yhteistyötä.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Oikeudellista tukea varten suoritettavan henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on oikeutettu etu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

4. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään lakisääteisten (esim. työlainsäädännöstä johtuvien) velvoitteiden mukaisesti tai meillä olevan oikeusvaateilta puolustautumista koskevan oikeutetun edun mukaisesti.

5. Tietojen vastaanottajat

Käsiteltyjen henkilötietojen vastaanottajia voivat olla meidän toimistotyökalujemme toimittajat ja MTG.

21. Rekisteröidyn oikeudet

Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on seuraavat oikeudet:

1. Tiedonsaantioikeus

Voit pyytää, että ilmoitamme sinulle henkilötiedot, joita käsittelemme sinusta. Jos tällaista käsittelyä suoritetaan, voit pyytää meitä antamaan sinulle seuraavat tiedot:

 1. käsittelyn tarkoitukset
 2. käsiteltävien henkilötietojen luokat
 3. vastaanottajat ja/tai vastaanottajien luokat, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan
 4. henkilötietojesi suunniteltu säilytysaika tai jos yksityiskohtaisia tietoja ei voida antaa, säilytysajan määrittämiskriteerit
 5. mahdollinen oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
 6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 7. jos henkilötietoja ei kerätä sinulta suoraan, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot
 8. tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun automaattisen päätöksenteon, muun muassa profiloinnin, olemassaolo sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset sinulle
 9. jos henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, siirtoon liittyvät tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaiset asianmukaiset takeet

Vastaamme kyselyysi kuukauden kuluessa kyselyn vastaanottamisesta.

2. Oikaisuoikeus

Voit pyytää, että oikaisemme ja/tai täydennämme henkilötietojasi, jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia. Oikaisemme tietosi tai täydennämme niitä ilman aiheetonta viivytystä.

3. Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Poistamme automaattisesti kaikki tilit, joita ei ole käytetty kolmeen vuoteen. Voit lisäksi milloin tahansa pyytää tilisi ja siihen liittyvien henkilötietojen poistamista aikaisemmin osoitteessa https://goodbye.innogames.com/login. Poistamispyyntö toteutetaan 7 päivän kuluessa (”kova poistaminen”). Siihen asti voit edelleen peruuttaa pyynnön kirjautumalla sisään peliin (”pehmeä poistaminen”, jatkoaika).

a) Velvollisuus poistaa tiedot

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista perusteista täyttyy:

 1. henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne kerättiin
 2. olet peruuttanut suostumuksen, johon käsittely on perustunut tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 3. vastustat käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole ensisijaista oikeusperustetta tai vastustat käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan nojalla
 4. henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti
 5. henkilötietosi on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
 6. henkilötietosi on kerätty tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

b) Tiedot kolmansille osapuolille

Jos olemme julkistaneet henkilötietojasi kolmansille osapuolille ja meillä on tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti velvollisuus poistaa henkilötiedot, meidän on käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaaksemme henkilötietojasi käsitteleville kolmansille osapuolille, että olet pyytänyt poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.

c) Poikkeukset

Oikeutta tietojen poistamiseen ei sovelleta siltä osin kuin käsittely on välttämätöntä

 1. sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi
 2. meihin sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten
 3. kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdan sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti
 4. yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos oikeus tietojen poistamiseen ei estä kyseisen käsittelyn tavoitteiden saavuttamista tai vaikeuta sitä suuresti
 5. oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Voit pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä, jos joku seuraavista perusteista täyttyy:

 1. kiistät henkilötietojesi oikeellisuuden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa henkilötietojesi paikkansapitävyyden
 2. käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 3. emme enää tarvitse henkilötietoja käsittelytarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeusvaateiden perustelemiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 4. olet vastustanut käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti eikä vielä ole määritelty, syrjäyttävätkö meidän oikeusperusteet sinun perusteet.

Jos käsittelyä on rajoitettu, näitä henkilötietoja käsitellään säilyttämistä lukuun ottamatta ainoastaan suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai EU:n tai sen jäsenvaltion tärkeän yleisen edun vuoksi.

Jos käsittelyä on rajoitettu jonkin edellä mainitun tilanteen perusteella, ilmoitamme sinulle asiasta ennen rajoituksen poistamista.

5. Oikeus tiedotustilaisuuteen

Jos vaadit oikeuttasi tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitamme tästä kaikille vastaanottajille, joille on luovutettu henkilötietojasi, ellei tämä osoittaudu mahdottomaksi tai kustannuksiltaan kohtuuttomaksi. Annamme pyynnöstäsi sinulle tiedot näistä vastaanottajista.

6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi sinua koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos

 1. käsittely perustuu suostumukseen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja
 2. käsittely suoritetaan automaattisesti.

Käyttäessäsi tätä oikeutta sinulla on lisäksi oikeus pyytää, että kyseiset henkilötietosi siirretään suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Tämä tietojen siirto-oikeus ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

7. Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan, kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Emme enää käsittele henkilötietoja, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointia varten, henkilötietojasi ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, voit käyttää vastustamisoikeuttasi automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

8. Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa ilmoitus suostumuksestasi milloin tahansa tietosuojalain nojalla. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

9. Automaattisesti tehtävät yksittäispäätökset, mukaan lukien profilointi

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.

Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös

 1. on välttämätön sinun ja meidän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten
 2. on hyväksytty meihin sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi tai
 3. perustuu nimenomaiseen suostumukseesi.

Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa toteutamme asianmukaisia toimenpiteitä oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi. Tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee meidän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantasi ja riitauttaa päätös.

Edellä tarkoitetut päätökset eivät saa perustua tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin, paitsi jos sovelletaan 9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohtaa ja asianmukaiset toimenpiteet oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi on toteutettu.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa on vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

22. Loppumääräykset

Voimme aika ajoin harkintamme mukaan muuttaa tai täydentää tätä Tietosuojaselostetta tai korvata sen sovellettavien tietosuojalakien ja -sääntöjen mukaisesti. Tietosuojaselosteen muutoksista ilmoitetaan osoitteessa https://privacy.innogames.com samoin kuin Palveluissa näkyvään paikkaan sijoitetulla ilmoituksella. Sinun on hyväksyttävä Tietosuojaselosteen vastaanottaminen, jotta voit jatkaa Palvelujemme käyttöä. Tarkistettu seloste syrjäyttää ja korvaa aiemmat tietosuojaselosteet ja on voimassa siitä päivästä, jolloin se julkaistaan. Jos jatkat Palvelujen käyttöä tarkistetun Tietosuojaselosteen julkaisemisen jälkeen, vahvistat hyväksyneesi kaikki tällaiset muutokset.

© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.