Yleiset käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 10. maaliskuuta 2022

SIsältö

 1. Artikla 1 Ehtojen voimassaolo, ehtojen muutokset
 2. Artikla 2 Sopimuksen päättäminen, maksuton käyttöoikeussopimus
 3. Artikla 3 Mobiilisovellukset
 4. Artikla 4 Nimi
 5. Artikla 5 Tilit
 6. Artikla 6 Vaadittavat tekniset laitteet
 7. Artikla 7 Sisällön laajuus
 8. Artikla 8 Premium-käyttöoikeussopimus
 9. Artikla 9 Peruutusoikeus, premium-palveluita koskeva peruutusilmoitus
 10. Artikla 10 Sopimuksen kesto ja peruuttaminen
 11. Artikla 11 Turvallisuus, petokset
 12. Artikla 12 Velvollisuutesi
 13. Artikla 13 Oikeuksien myöntäminen; mobiilisovellusten ohjelmistot
 14. Artikla 14 Saatavuus
 15. Artikla 15 Vikoja koskeva takuu ja vastuun rajoitus
 16. Artikla 16 Tietosuoja
 17. Artikla 17 Riidanratkaisu tuomioistuimen ulkopuolella
 18. Artikla 18 Lainvalinta/oikeuspaikka

Artikla 1 Ehtojen voimassaolo, ehtojen muutokset

 1. 1.1 InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hampuri, Saksa (”me”) muun muassa jakelee erilaisia verkkopelejä (”pelit”) useiden ylätason verkkotunnusten sekä näiden verkkotunnusten useiden aliverkkotunnusten ja aliasten kautta. Sinä käyttäjänä (”käyttäjä”) voit käyttää pelejä mobiilisovelluksen (”mobiilisovellukset”) tai selaimen (tai selainten) kautta.

  Näiden pelien yhteydessä tarjottavat palvelut ja suoritukset, mukaan lukien rajoituksetta profiilisivusi näyttö, foorumeihin osallistuminen, käyttäjien luoman sisällön – kuten valokuvien, grafiikoiden tai liikkuvien kuvien – näyttö, pelin sisäisten viestitysjärjestelmien tarjonta (”palvelut”), toteutetaan yksinomaan näiden yleisten käyttöehtojen (”ehdot”) perusteella. Nämä ehdot julkistetaan mobiilisovellusten osalta kyseessä olevan sovelluksen tilausprosessin aikana, ja lisäksi ne julkaistaan pelien verkkosivustolla, josta ne ovat milloin tahansa saatavilla ja tulostettavissa. Näiden ehtojen lisäksi ovat voimassa pelin asiaankuuluvat sovellettavat pelisäännöt ja peliohjeet (tarvittaessa), jotka asetetaan saataville ladatun sovelluksen kautta tai luetellaan verkkosivustolla. Jos näiden ehtojen ja pelisääntöjen tai peliohjeiden välillä on ristiriita, ehdot ovat etusijalla. Erikoiskäyttöehtoja saatetaan soveltaa yksittäisiin peleihin ja pelien tiettyihin variaatioihin. Jos näin on, sinulle ilmoitetaan kyseisistä ehdoista asianmukaisesti ennen kyseessä olevan tarjouksen hyödyntämistä.
 2. 1.2 Hyväksyessäsi ehdot solmimme kanssasi käyttöoikeussopimuksen. Kun käytät pelejä selaimen kautta, sinä käyttäjänä hyväksyt palveluidemme ehdot valitsemalla ruudun ”Hyväksyn yleiset käyttöehdot” ja napsauttamalla rekisteröitymispainiketta.
 3. 1.3 Kun käytät pelejä mobiilisovelluksen kautta, hyväksyt ehdot kyseessä olevan mobiilisovelluksen jokaisella latauksella. Omat yleiset käyttöehtosi eivät nimenomaisesti muodosta sopimuksen osaa.
 4. 1.4 Meillä on oikeus muuttaa ehtoja ja muita määräyksiä niin, että muutokset tulevat voimaan tulevana päivämääränä. Toteutamme näitä muutoksia vain tärkeästä syystä; erityisesti uusien teknisten edistysaskeleiden, palveluidemme laajentamisen, lainsäädännössä tai juridiikassa tapahtuvien muutosten tai muiden vastaavien syiden perusteella. Jos muutos vääristäisi merkittävästi osapuolten välistä sopimuksellista tasapainoa, muutosta ei toteuteta. Kaikissa muissa tapauksissa muutokset edellyttävät hyväksyntääsi. Hyväksyt, että sinulle tiedotetaan ehtojen muutoksista kirjautuessasi sisään asiaankuuluvien pelien alustalle tai pelin sisäisten viestien kautta tai sähköpostitse viimeksi ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Ehdot katsotaan hyväksytyiksi, jos et vastusta niitä kirjallisesti tai tekstimuodossa (esim. sähköpostitse tai faksilla) kahdeksan viikon sisällä niiden vastaanottamisesta (”vastustamisen määräaika”). Ilmoittaessamme muutoksista kohdistamme erityishuomiota tähän mahdollisuuteen. Kehotamme sinua osoittamaan vastalauseesi meille kirjallisesti tai sähköpostitse, jotta siitä jää todiste. Jälkimmäisessä tapauksessa on suositeltavaa antaa aiherivillä sekä pelin nimi että oma nimesi.
 5. 1.5 Jos sinä käyttäjänä et ilmoita meille vastustavasi muutettuja ehtoja vastustamisen määräajan sisällä tai jos jatkat pelien käyttämistä, vaikka käytettävissäsi on muutoksia koskeva ilmoitus, muutetut tai täydentävät ehdot tulevat voimaan.

  Jos sinä käyttäjänä annat vastalauseesi määräajan sisällä, sekä sinulla että meillä on oikeus irtisanoa käyttöoikeussopimus tai premium-käyttöoikeussopimus näiden ehtojen artiklan 10 mukaisesti ja mahdollisen irtisanomisajan päätyttyä oikeus poistaa tili. Mahdolliset palvelumaksut, jotka on maksettu etukäteen irtisanomisen jälkeiseltä ajalta, palautetaan käyttäjälle pro rata -periaatteella tai hyvitetään muihin peleihin. Ilmoittaessamme muutoksista huomautamme aina nimenomaisesti vastustamis- ja irtisanomismahdollisuudesta sekä irtisanomisajasta ja oikeudellisista seuraamuksista erityisesti siinä tapauksessa, että vastalausetta ei esitetä.

Artikla 2 Sopimuksen päättäminen, maksuton käyttöoikeussopimus

 1. 2.1 Käyttäjänä solmit kanssamme sopimuksen maksuttomasta pelien käytöstä selaimen tai mobiilisovellusten kautta (”käyttöoikeussopimus”). Et ole oikeutettu käyttöoikeussopimukseen taikka palveluiden tai premium-palveluiden käyttöön. Me ja sinä voimme irtisanoa käyttöoikeussopimuksen milloin tahansa syitä ilmoittamatta, ja palvelut voidaan lopettaa milloin tahansa syitä ilmoittamatta.
 2. 2.2 Tarjoamme pelejämme vain vähintään 16-vuotiaille pelaajille. Sitä nuoremmat eivät saa käyttää pelejämme.
 3. 2.3 Käyttöoikeussopimus palveluiden maksuttomasta käytöstä selaimen kautta tulee voimaan, kun käytämme tietoja täyttämästäsi ja meille lähettämästäsi rekisteröitymislomakkeesta ja kun aktivoimme tilin ja kun hyväksyt nämä ehdot artiklan artiklan 1.2. Käyttöoikeussopimus on maksuton.
 4. 2.4 Kohdassa 2.3 kuvatun ilmaisen käyttöoikeussopimuksen lisäksi tarjoamme maksullisia palveluita (”premium-palvelut”). Päätät itse, haluatko hyödyntää näitä palveluita vai et. Ennen niiden hyödyntämistä sinulle huomautetaan asianmukaisen selkeällä merkinnällä velvollisuudestasi maksaa näistä palveluista, ja sinun on nimenomaisesti vahvistettava tällainen käyttö. Lisätietoja premium-palveluista, erityisesti tietoja sopimuksen solmimisesta, asiaankuuluvien premium-palveluiden kuvauksesta, maksusta ja peruutusilmoituksesta, on artiklassa 8 kohdassa ”Premium-käyttöoikeussopimus”.
 5. Käyttöoikeussopimukset solmittaessa sopimuskumppani on InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hampuri, Saksa. Lisätietoja meistä, erityisesti yhteystietomme (faksi, sähköposti), kaupparekisterinumeromme ja valtuutettujen edustajiemme nimet, on verkkosivustollamme kohdassa ”Imprint” (Julkaisutiedot).
 6. 2.6 Yksittäisten pelien osalta sinä käyttäjänä voit hyödyntää yhteistyökumppaniemme tarjoamia palveluita. Näissä tapauksissa solmitaan erillinen sopimus sinun ja yhteistyökumppanin välille. Tätä sopimusta koskevat sitten erikoisehdot, joista yhteistyökumppani tiedottaa sinulle ennen sopimuksen solmimista.

Artikla 3 Mobiilisovellukset

 1. 3.1 Pelit tarjotaan mobiilisovelluslatauksina eri palveluntarjoajien (esim. iTunes, Google, Google Play Kauppa) kautta maksutta (”kaupat”). Käyttäjänä voit käyttää pelejä mobiilisovellusten kautta lataamalla asiaankuuluvan mobiilisovelluksen kaupasta päätelaitteellesi.
 2. 3.2 Käyttöoikeussopimus mobiilisovelluksen maksuttomasta käytöstä syntyy, kun lataat mobiilisovelluksen päätelaitteellesi ja hyväksyt nämä ehdot artiklan 1.2mukaisesti.
 3. 3.3 Edellä kohdassa 3.2 kuvatun maksuttoman käyttöoikeussopimuksen lisäksi voit ostaa mobiilisovellusten premium-palveluita asiaankuuluvasta kaupasta (niin kutsutut sovelluksen sisäiset ostot). Päätät itse, haluatko käyttää näitä sovelluksen sisäisiä ostoja vai et. Sinulle huomautetaan selkeällä merkinnällä velvollisuudestasi maksaa näistä palveluista, ja sinun on hyväksyttävä käyttö nimenomaisesti napsauttamalla ”Osta”- tai vastaavaa painiketta.
 4. 3.4 Maksullisten premium-palveluiden käytön osalta näitä ehtoja sovelletaan kauppojen käyttöehtojen täydennyksenä. Lisätietoja premium-palveluista, erityisesti tietoja sopimuksen solmimisesta, asiaankuuluvien premium-palveluiden kuvauksesta, maksusta ja peruutusilmoituksesta, on artiklassa 8 kohdassa ”Premium-käyttöoikeussopimus”.
 5. Solmittaessa sopimus mobiilisovelluksen maksuttomasta käytöstä tai premium-palveluiden maksullisesta käytöstä sopimuskumppani on InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hampuri, Saksa, eivät asiaankuuluvat kaupat. Yksinomaan me, eivät kaupat, olemme vastuussa lisensoidusta mobiilisovelluksesta ja sen sisällöstä. Jos sinulla on mobiilisovelluksia koskevia valituksia, pyyntöjä tai kysymyksiä, ota meihin yhteyttä. Lisätietoja meistä, erityisesti yhteystietomme (faksi, sähköposti), kaupparekisterinumeromme ja valtuutettujen edustajiemme nimet, on verkkosivustollamme kohdassa ”Imprint” (Julkaisutiedot).
 6. 3.6 Käyttäjänä suostut siihen, että et käytä mobiilisovellusta millään tavalla, joka on ristiriidassa käyttöehtojen ja käyttöoikeusehtojen tai muiden sinun ja kauppojen välisten sopimusten kanssa taikka rikkoo niitä.
 7. 3.7 Asiaankuuluvat kaupat eivät ole vastuussa mobiilisovellusta koskevan ylläpidon ja tuen tarjoamisesta.
 8. 3.8 Kaikki maksullisten premium-palveluiden käyttöä koskevat vaatimuksesi – erityisesti mutta ei ainoastaan vaatimukset, jotka koskevat vioista tai muista laiminlyönneistä annettavaa takuuta – on esitettävä meille sopimuskumppaninasi eikä kaupoille. Näiden ehtojen määräykset ovat voimassa. Takuuoikeuksia ja vastuumme laajuutta koskevat säännökset on esitetty yksityiskohtaisesti näiden ehtojen artiklassa 15.
 9. 3.9 Jos mobiilisovellus ja/tai kanssasi käyttäjänä solmittu käyttöoikeussopimus rikkoo kolmansien osapuolten oikeuksia, yksin me, eikä kauppa, jonka kautta mobiilisovellus ladattiin, olemme vastuussa tekijänoikeusvaatimuksilta puolustautumisesta ja niistä sopimisesta.
 10. 3.10 Jos lataat mobiilisovelluksen kaupasta, sinun on oltava tietoinen seuraavasta rajoituksesta:
  Mobiilisovelluksen lataus ei ole sallittua asuessasi maassa, johon kohdistuu Yhdysvaltain hallituksen antama virallinen kielto tai jonka Yhdysvaltain hallitus on määrittänyt terrorismia tukevaksi maaksi. Kun lataat mobiilisovelluksia kaupasta käyttäjänä, vakuutat siksi, että
  • et asu maassa, johon kohdistuu Yhdysvaltain hallituksen antama virallinen kielto tai jonka Yhdysvaltain hallitus on määrittänyt ”terrorismia tukevaksi” maaksi, ja
  • et ole missään Yhdysvaltain hallituksen julkaisemassa ”kiellettyjen tai säänneltyjen osapuolten” luettelossa.
 11. 3.11 Kaupat, joiden kautta ostat mobiilisovellukset, ovat sinun ja meidän välisen sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaajia, ja kolmannen osapuolen edunsaajina niillä on oikeus panna tätä sopimusta täytäntöön sinua kohtaan.

Artikla 4 Nimi

 1. 4.1 Käyttäjänä valitset pelaajanimen aliakseksi, jotta voit osallistua peleihin (”käyttäjänimi”). Sinulla ei ole oikeutta saada tiettyä käyttäjänimeä.
 2. 4.2 Meillä on oikeus vaihtaa tai poistaa käyttäjänimesi paitsi teknisistä myös eettisistä tai oikeudellisista syistä ilman hyväksyntääsi.

Artikla 5 Tilit

 1. 5.1 Käyttäjänä saat käyttäjätilin (”tili”) yhdessä käyttöoikeussopimuksesi kanssa. Voit tällä tilillä muuttaa tietojasi ja hallinnoida pelejä.
 2. 5.2 Voimme joko luoda tilin peliportaalissa tai se voidaan luoda pelin asiaankuuluvalla verkkosivustolla tai päätelaitteellesi ladatun mobiilisovelluksen kautta.
 3. 5.3 Tiliä ei voi siirtää ilman nimenomaista hyväksyntäämme, olipa se maksullinen tai maksuton.
 4. 5.4 Sinulla saa olla vain yksi tili pelimaailmaa kohti (pelin yksi osio). Voit kirjautua sisään tilillesi sekä pelin asiaankuuluvan verkkosivuston että lataamasi sovelluksen kautta. Useiden tilien (”useat tilit”) käyttö pelimaailmassa (riippumatta siitä, tapahtuuko tämä ladatun mobiilisovelluksen vai pelien verkkosivustojen kautta) on kielletty, ja siitä voidaan rangaista välittömällä käyttökiellolla tai käyttöoikeussopimuksen poikkeuksellisella peruutuksella. Et voi tällöin esittää vahingonkorvausvaatimuksia.
 5. 5.5 Käyttäjänä sitoudut pitämään tilisi sisäänkirjautumistiedot, salasanat ja käyttöoikeustiedot (yhdessä ”kirjautumistiedot”) salassa ja ilmoittamaan meille viipymättä saadessasi kuulla tai epäillessäsi, että valtuuttamattomat kolmannet osapuolet ovat saaneet kirjautumistietosi tietoonsa. Tällöin vaihdat tietosi tai me vaihdamme ne. Varaamme myös oikeuden estää pääsysi väliaikaisesti. Saat taas käyttää pelejä heti, kun olemme varmistuneet siitä, että et ole tai kolmas osapuoli ei ole käyttänyt kirjautumistietoja väärin.
 6. 5.6 Jos kolmas osapuoli käyttää tiliä valtuutuksetta saatuaan kirjautumistietosi käyttöönsä sinusta johtuvasta syystä, katsotaan ikään kuin olisit toiminut itse.
 7. 5.7 Toisen käyttäjän tilin hyödyntäminen on kielletty, elleivät pelin säännöt nimenomaisesti salli sitä (esim. ”lomasijainen”).
 8. 5.8 Jos epäilemme kolmannen osapuolen saaneen kirjautumistiedot tietoonsa, meillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, vaihtaa kirjautumistiedot tai estää pääsy ilman etukäteen annettua ilmoitusta. Ilmoitamme sinulle asiasta viipymättä ja, pyynnöstä, toimitamme sinulle uudet kirjautumistiedot kohtuullisessa määräajassa. Et voi esittää muita vaatimuksia tilisiä väliaikaisen estämisen tai kirjautumistietojesi vaihtamisen seurauksena.
 9. 5.9 Meillä on oikeus poistaa ei-aktiiviset tilit kyseessä olevan pelin sääntöjen mukaisesti. Tässä tapauksessa käyttöoikeussopimus päättyy automaattisesti.

Artikla 6 Vaadittavat tekniset laitteet

 1. Pelien käyttö on mahdollista vain paikallisesti asennetun ohjelmiston sekä Internet-yhteyden kautta \tietokoneellasi, tabletillasi, älypuhelimellasi tai muulla päätelaitteellasi (”päätelaite”). Käyttöön vaaditaan Internet-selain, yhteys Internetiin, käyttöjärjestelmä, mahdolliset laajennukset, esim. Java tai Flash, ja pelin käyttöön mahdollisesti vaadittavat asiakasohjelmat. Vastaat tämän ohjelmiston ja sen käytön kustannuksista sekä Internet-yhteyden käytöstä syntyneistä kustannuksista. On sinun vastuullasi ylläpitää päätelaitettasi niin, että pelien käyttö voidaan varmistaa. Emme anna mitään tukea tähän.

Artikla 7 Sisällön laajuus

 1. 7.1 Tarjoamme pelit ja muut palvelut teknisten ja operatiivisten mahdollisuuksiemme mukaisesti. Pelien palvelut ovat avoimet käyttäjille, joilla on käyttöoikeussopimus ja näin ollen tili.
 2. 7.2 Kaikkia tällä hetkellä tarjoamiamme pelejä, palveluita, premium-palveluita, tuotteita tai valuuttoja parannellaan ja päivitetään harkintamme mukaan, jotta voidaan varmistaa niiden pysyvän houkuttelevina mahdollisimman suurelle käyttäjäjoukolle. Varmistaaksemme, että kaikki käyttäjät voivat osallistua peliin, on olennaista, että kaikki käyttäjät käyttävät pelin, palveluiden, premium-palveluiden, tuotteiden tai valuutan samaa versiota. Tästä syystä voit käyttää kyseessä olevasta pelistä, palvelusta, premium-palvelusta, tuotteesta tai valuutasta vain uusinta versiota.
 3. 7.3 Varaamme oikeuden lopettaa pelien tai niiden osien toiminnan syitä ilmoittamatta.
 4. 7.4 Varaamme nimenomaisesti oikeuden kiistää sopimuksen, kunhan sopimus oli alun alkaen solmittu, jos esimerkiksi teknisten ongelmien tai kolmannen osapuolen tarjouksen yhteydessä esiintyvien häiriöiden tai vastaavien tapahtumien vuoksi saat virheellisiä tarjouksia (esim. premium-pisteiden vääränlainen tai virheellinen hinnoittelu), sekä oikeuden vaatia sinulle tarjottujen palveluiden palautusta, erityisesti myönnettyjen premium-pisteiden palautusta, minkä tahansa maksamasi summan korvaamista vastaan. Käyttäjänä sinulla on sama oikeus.

Artikla 8 Premium-käyttöoikeussopimus

 1. 8.1 Sopimus premium-palveluista (”premium-käyttöoikeussopimus”) solmitaan sekä selainpelien että mobiilisovellusten kautta heti napsauttaessasi ”Maksa nyt”- tai vastaavaa painiketta, kun olet valinnut premium-palvelun ja lähetät pelin sisäisten viestien tai sähköpostin kautta tilausvahvistuksen, jossa hyväksyt tarjouksen.
 2. 8.2 Premium-palvelut erityisesti, mutta eivät yksinomaan, sisältävät virtuaalisen valuutan (esim. ”premium-pisteet, kulta”) tarjoamista sekä pelin etujen käyttöä virtuaalisin tavaroin (”tuotteet”).
 3. 8.3 Premium-palveluiden sisältöä, ominaisuuksia ja edellytyksiä, jotka ovat voimassa tilaus tehtäessä ja sillä tavalla kuin ne esitetään verkkosivustollamme ja mobiilisovelluksissa, sekä vastaavia ostoskoreja sovelletaan; tämä ilmaistaan sinulle vastaavasti asiaankuuluvassa tilausvahvistuksessa.
 4. 8.4 Voit yleensä käyttäjänä hyödyntää tuotteita tietyn ajan verran. Voit myös menettää tuotteita pelin aikana, jos ne esimerkiksi tuhoutuvat pelissä tai muut käyttäjät ottavat ne.
 5. 8.5 Premium-palvelut ovat ostettavissa vain erillisellä tilauksella. Premium-palvelun ostamiseen ei ole pysyvää tai toistuvaa velvoitetta.
 6. 8.6 Selainten kautta pelattavien pelien käytön osalta sovelletaan hintoja, jotka ovat voimassa tilaus tehtäessä, siten kuin on esitetty asiaankuuluvissa ostoskoreissa ja välitetty vastaavan tilauksen tilausvahvistuksessa. Hintoihin sisältyy mahdollinen lakisääteinen arvonlisävero.
 7. 8.7 Joissakin tapauksissa hintoihin eivät sisälly eri maksupalveluntarjoajista aiheutuvat kustannukset tai maksut. Jos sinulle voi aiheutua lisämaksuja tai -kustannuksia valitsemastasi maksupalveluntarjoajasta, asiasta huomautetaan nimenomaisesti. Jos pelaat selaimessa, voit vaihtaa maksupalveluntarjoajan ennen maksuprosessin viimeistelemistä. Emme voi vaikuttaa maksupalveluntarjoajan kustannuksiin tai maksuihin. Vain maksupalveluntarjoaja voi antaa sitovia tietoja aiheutuneista maksuista ja kustannuksista.
 8. 8.8 Mobiilisovellusten osalta sovelletaan asiaankuuluvissa kaupoissa (esim. App Store tai Google Play Kauppa) ja sinulle lähetetyssä, kyseessä olevaa tilausta koskevassa tilausvahvistuksessa ilmoitettuja hintoja. Hintoihin sisältyy mahdollinen lakisääteinen arvonlisävero. Mobiilisovellusten maksut käsitellään asiaankuuluvissa kaupoissa. Tässä tapauksessa sovelletaan kauppojen käyttöehtoja ja maksuehtoja. Nämä ehdot ovat voimassa täydentävinä ehtoina. Jos kauppojen ehtojen ja näiden ehtojen välillä on ristiriita, kauppojen käyttöehdot ja maksuehdot ovat etusijalla.
 9. 8.9 Jos peleissä simuloidaan valuuttoja, esim. käytetään premium-pisteitä, nämä ovat premium-palveluita eivätkä oikeaa rahaa. Premium-palveluiden (ts. valuuttojen jne.) muuntaminen takaisin oikeaksi rahaksi on mahdollista vain, jos verkkosivustomme ja mobiilisovellustemme toiminta kokonaisuutena lopetetaan pysyvästi. Tässä tapauksessa suorittamasi maksut palautetaan, jos ostettujen premium-palveluiden tai tuotteiden lukitusta ei ole avattu.
 10. 8.10 Palvelumaksut erääntyvät etukäteen premium-palvelu ostettaessa.
 11. 8.11 Käyttäjänä sinulla ei ole oikeutta tiettyyn maksutapaan.
 12. 8.12 Olet vastuuvelvollinen meitä kohtaan peruutuksista tai takaisinveloituksista, jotka ovat vastuullasi (esim. jos tililläsi ei ole riittävästi varoja). Vastaat myös kustannuksista (esim. maksupalveluntarjoajan veloittamista maksuista) ja 4,00 euron käsittelymaksusta, jotka aiheutuvat kyseisenlaisesta laiminlyönnistä. Meillä on oikeus veloittaa nämä summat tililtäsi yhdessä alkuperäisen maksun kanssa. Sinulla on oikeus todistaa, ettei vahinkoa tapahtunut tai ettei vaadittua summaa vastaavaa vahinkoa sattunut.
 13. 8.13 Jos sinulla on rästissä olevia maksuja, meillä on oikeus lopettaa palvelumme ja estää tili, vaikka maksuvelvollisuutesi säilyy edelleen. Tänä aikana ei eräänny palvelumaksua. Meillä on kuitenkin oikeus veloittaa 3,00 euron käsittelymaksu tilin vapauttamiseksi, kun maksut on maksettu kokonaan (jos olet vastuussa laiminlyönnistä). Saat mahdollisuuden todistaa, ettei vahinkoa tapahtunut tai että vahinko oli vain vähäinen. Lisäksi meillä on oikeus veloittaa rästimaksuista lakisääteinen korko, joka on 5 % suurempi kuin asiaankuuluva voimassa oleva peruskorko.
 14. 8.14 Osana pelien mukauttamista ja päivittämistä näiden käyttöehtojen artiklan 7.2 ja artiklan 7.3 mukaisesti saatamme tarjota uusia premium-palveluita, tuotteita tai valuuttoja taikka muuttaa olemassa olevia premium-palveluita tai lopettaa ne kokonaan pelien tulevan käytön osalta. Kyseisen mukauttamisen tai lopettamisen tapahtuessa sitoudumme antamaan sinulle mahdollisuuden ottaa käyttöön ja käyttää ostamiasi maksullisia premium-palveluita, tuotteita tai valuuttoja aiemmin ilmoitetun määräajan sisällä. Vaihtoehtoisesti annamme sinulle käyttäjänä mahdollisuuden muuntaa ostamasi maksulliset premium-palvelut, tuotteet ja valuutat hyvitykseksi, jonka voit käyttää muutoin. Jos tietty peli lopetetaan, sinulla on oikeus käyttää kyseisiä premium-palveluita, tuotteita ja valuuttoja varsinaiseen lopetuspäivään asti ja muuntaa ne hyvitykseksi, jonka voi sitten käyttää muuhun peliin. Et voi esittää muita vaatimuksia.
 15. 8.15 Meillä on oikeus muuttaa premium-palveluiden hintoja oman harkintamme mukaan.

Artikla 9 Peruutusoikeus, premium-palveluita koskeva peruutusilmoitus

 1. Jos lähetät peruutuksesi sähköpostitse, suosittelemme lisäämään nimesi ja pelin nimen aiheriville käsittelyn nopeuttamiseksi.
 2. Peruutusohjeet
 3. Peruutusoikeus
 4. Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista vuorokauden sisällä syitä ilmoittamatta.
 5. Peruutusaika on neljätoista vuorokautta sopimuksen solmimispäivästä lukien.
 6. Jos haluat käyttää peruutusoikeuttasi, sinun on kerrottava meille (InnoGames GmbH, Friesenstrasse 13, 20097 Hampuri, Saksa; puh.: +49 40 7889335-0; faksi: +49 40 7889335-200, sähköposti: info@innogames.com) päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus selkeällä ilmoituksella (esim. postitse lähetetty kirje, faksi tai sähköposti). Voit käyttää tätä mallilomaketta peruutusilmoituksen lähettämiseen, mutta se ei ole välttämätöntä.
 7. Lähetät peruutuksesi määräajassa, kunhan lähetät ennen peruutuksen määräajan päättymistä ilmoituksen siitä, että haluat käyttää peruutusoikeuttasi.
 8. Peruutuksen seuraamukset
 9. Jos peruutat tämän sopimuksen, palautamme sinulle kaikki sinulta saamamme maksut viipymättä ja viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluttua päivämäärästä, jolloin saimme ilmoituksesi tästä sopimuksesta vetäytymisestä. Tähän palautukseen sisältyvät toimituskulut (poikkeuksena siitä aiheutuneet lisäkulut, että valitsit eri toimitustavan kuin kustannustehokkaimman vakiotoimituksen). Käytämme palautuksessa samaa maksutapaa, jota käytit alkuperäisessä tapahtumassasi, ellei muutoin ole kanssasi nimenomaisesti sovittu; sinulta ei veloiteta maksua tästä palautuksesta.
 10. Peruutusilmoituksen loppu.
 11. Erityishuomautus peruutusoikeuden ennenaikaisesta umpeutumisesta:
 12. Peruutusoikeutesi päättyy ennenaikaisesti, jos ennen peruutuksen määräajan umpeutumista sopimus on alkanut sen jälkeen, kun sinä käyttäjänä olet antanut nimenomaisen hyväksyntäsi tähän ja olet tietoinen siitä, että sen seurauksena menetät peruutusoikeutesi, kun sopimus on pantu täytäntöön.
 13. Erityishuomautus sopimuksen tekstistä:
 14. Vahvistamme sopimuksen päättymisen sinulle käyttäjänä sähköpostitse lähettämällä laskun ja vahvistamalla sopimuksen tekstin.

Artikla 10 Sopimuksen kesto ja peruuttaminen

 1. 10.1 Jos varsinaisessa tarjouksessamme ei sovita mitään päinvastaista, käyttöoikeussopimus ja/tai premium-käyttöoikeussopimus sinun ja meidän välillämme solmitaan toistaiseksi. Premium-palvelujen tarjoamiseen saatetaan soveltaa erilaisia määräyksiä.
 2. 10.2 Jos käyttöoikeussopimuksen kestosta ei sovita mitään, sopimuksen voi peruuttaa milloin tahansa. Syitä ei tarvitse antaa.
 3. 10.3 Kumpikin osapuoli (sinä ja me) voi peruuttaa premium-sopimuksen antamalla asianmukaisen ilmoituksen kolme (3) kuukautta etukäteen. Kyseisenlaiseen peruutukseen ei tarvita syitä.
 4. 10.4 Edellä mainittu säännös ei vaikuta osapuolten oikeuteen peruuttaa käyttöoikeussopimus tai premium-käyttöoikeussopimus milloin tahansa tärkeästä syystä.
 5. 10.5 Meillä on erityisesti, mutta ei yksinomaan, oikeus peruuttaa käyttöoikeussopimus tai premium-käyttöoikeussopimus milloin tahansa tärkeistä syistä, jos
 6. 10.6 Jos asiaankuuluvan pelin osalta ei ole sovittu peruutuksesta (esim. poisto-ominaisuus), peruutusilmoitus on tehtävä kirjallisessa muodossa (kirje, faksi, sähköposti). Peruutuksen syyt on annettava epätavanomaisen peruutusilmoituksen tapauksessa.
 7. 10.7 Teknisistä syistä tilin ja käyttäjän tietojen lopullinen poisto tapahtuu vasta muutaman päivän kuluttua.
 8. 10.8 Jos teet peruutuksen asianmukaisesti tai me annamme peruutusilmoituksen tärkeästä syystä, et saa vaatia niiden maksujen palautusta, jotka olet suorittanut ilmoituksen tullessa voimaan. Käyttäjänä sinulla on mahdollisuus – kunnes ilmoitus tulee voimaan – käyttää ostettuja maksullisia tuotteita ja kuluttaa ne loppuun; sen jälkeen sinulla ei ole oikeutta esittää korvausvaatimuksia meitä kohtaan, erityisesti hyödyntämättömien premium-palvelujen osalta. Lisäksi kaikki vaatimukset premium-palvelujen tarjoamisesta lakkaavat olemasta. Olemme myös valtuutettuja vaatimaan niiden kaikkien maksujen summan, jotka olisit joutunut maksamaan (erityisesti jo tilatut premium-palvelut). Oikeutesi todistaa, ettei vahinkoa tapahtunut tai että vahinko oli merkittävästi pienempi, säilyy ennallaan.

Artikla 11 Turvallisuus, petokset

 1. 11.1 Sinulla ei ole oikeutta käyttää mekanismeja, ohjelmistoja, ohjelmia tai muita rutiineja, jotka voivat häiritä järjestelmiemme toimintaa. Et saa ottaa käyttöön toimenpiteitä, jotka voisivat johtaa järjestelmiemme kohtuuttomaan ylikuormitukseen. Erikoisohjelmistojen käyttäminen, erityisesti pelien tai pelin erikoistoimintojen systemaattiseen tai automaattiseen hallintaan (botit, makrot), pelien kopioimiseksi tai arvioimiseksi ei ole sallittua.
 2. 11.2 On kiellettyä hyödyntää pelien ohjelmoinnissa ja pelaamisessa esiintyviä bugeja tai vikoja, jotka voisivat olla hyödyksi sinulle, henkilökohtaisia ja/tai kolmannen osapuolen tarkoituksia varten. Jos havaitset bugeja, ilmoita asiasta meille heti. Jos olet saanut niistä hyötyjä, kyseiset hyödyt on korvattava suurimmassa mahdollisessa laajuudessa. Jos bugia tai vikaa hyödynnetään tahallisesti tai kyseisiä hyödyntämismahdollisuuksia julkaistaan Internetissä tai mobiilisovellusten kautta, käyttöoikeussopimus saatetaan peruuttaa välittömästi asiasta ilmoittamatta ja tili saatetaan poistaa.
 3. 11.3 Sellaisen ohjelmiston käyttäminen, joka sallii tiedonlouhinnan tai joka muutoin kerää peleihin liittyviä tietoja, on kielletty.
 4. 11.4 Tuotteiden käyttäminen pelin ulkopuolella, niiden myyminen tai ostaminen oikeasta rahasta tai niiden vaihtaminen on kielletty.

Artikla 12 Velvollisuutesi

 1. 12.1 Käyttäjänä sitoudut tarjoamaan meille todenmukaiset ja täydelliset tiedot rekisteröityessäsi ja käyttäessäsi premium-palveluita. Sitoudut ilmoittamaan meille välittömästi toimitetuissa tiedoissa tapahtuvista muutoksista ja vahvistamaan niiden paikkansapitävyyden pyydettäessä.
 2. 12.2 Sitoudut noudattamaan näiden ehtojen määräyksiä, pelin sääntöjä sekä meidän, työntekijöidemme, sijaisina toimivien edustajiemme ja apulaistemme antamia ohjeita. Tämä sisältää pelin foorumeiden ylläpitäjien ja moderaattoreiden (yhteisöpäälliköt, tukijat) antamat ohjeet.
 3. 12.3 Käyttäjänä et ryhdy mihinkään toimenpiteeseen, joka vaarantaa pelien toiminnan ja toimivuuden sekä onnistuneen yhteistyön muiden käyttäjien kanssa tai häiritsee niitä. Erityisesti kielletään, että
 4. 12.4 Voimme antaa poikkeuksellisen huomautuksen, jos annat tahallisesti vääriä tietoja taikka käytät tai asetat saataville valtuuttamatonta sisältöä taikka rikot artiklaa 11 ja artiklaa 12.3 taikka väärinkäytät tietoja. Varaamme myös oikeuden ryhtyä muuhun oikeustoimeen.
 5. 12.5 Meillä on oikeus poistaa käyttäjien luoma sisältö. Tämä koskee erityisesti näitä ehtoja rikkovaa sisältöä.

Artikla 13 Oikeuksien myöntäminen; mobiilisovellusten ohjelmistot

 1. 13.1 Mobiilisovellukset ja pelit edellyttävät ohjelmiston asentamista päätelaitteellesi (”mobiilisovelluksen ohjelmisto”). Käyttäjänä olet tietoinen siitä, että meillä on kaikki oikeudet mobiilisovelluksen ohjelmistoon ja soveltuvin osin lisenssinantajiimme. Tarjoamme tämän mobiilisovelluksen ohjelmiston sinulle ja myönnämme sinulle vastaavat yksinkertaiset käyttäjän oikeudet yksityiseen käyttöön päätelaitteellasi. Mobiilisovelluksen ohjelmistoa ei saa monistaa tai asettaa julkisesti saataville Internetiin tai verkon kautta eikä tallentaa tietovälineille muutoin kuin edellä esitettyä käyttötarkoituksen mukaista käyttöä varten. Sitä ei myöskään saa käyttää tai hyödyntää kaupallisesti. Lisäksi kiellettyjä ovat muokkaaminen, purkaminen, hajottaminen ja takaisinmallinnus. Kiellettyä on myös kolmansien osapuolten kehottaminen kyseisiin toimenpiteisiin tai auttaminen niissä. Voimme kumota nämä sinulle myönnetyt oikeudet milloin tahansa syitä ilmoittamatta. Siinä tapauksessa sinä käyttäjänä olet velvollinen poistamaan mobiilisovelluksen ohjelmiston päätelaitteeltasi. Valtuutus myönnettyjen oikeuksien käyttämiseen umpeutuu viimeistään käyttöoikeussopimuksesi umpeutuessa.
 2. 13.2 Mobiilisovelluksen osalta sovelletaan myös kauppojen käyttöehtoja ja niissä myönnettyjä oikeuksia näiden ehtojen artiklan 13.1 lisäksi. Vastaavasti sinulle käyttäjänä myönnetään yksinkertaiset oikeudet ladattujen mobiilisovellusten tai mobiilisovellusten ohjelmistojen yksityiseen käyttöön kullakin omistamallasi tai hallinnassasi olevalla päätelaitteella.
 3. 13.3 Jos asetat näiden pelien yhteydessä tai jollakin ylläpitämällämme foorumilla saataville tietoja tekstien, valokuvien, grafiikkojen, videoiden, linkkien, musiikin jne. kautta (”sisältö”), myönnät meille ilmaisen, yksinkertaisen, universaalin oikeuden monistaa sisältö ja asettaa se julkisesti saataville pelien yhteydessä ja foorumeilla. Olet henkilökohtaisesti vastuussa näistä tiedoista. Emme voi hallita asiaa tältä osin emmekä myöskään ota sisältöä käyttöön omana sisältönämme. Emme tutki tai tarkasta kyseisenlaista sisältöä. Jos saamme tietää laittomasta sisällöstä tai artiklan 12.3 mukaisesta sisällöstä, kyseinen sisältö poistetaan heti.
 4. 13.4 Hyvität meille kaikki vaatimukset, mukaan lukien vahingonkorvausvaatimukset, joita muut käyttäjät tai muut kolmannet osapuolet esittävät meitä vastaan, koska olet loukannut heidän oikeuksiaan käytökselläsi ja/tai julkaisemallasi sisällöllä tai tiedolla. Korvaat meille myös kohtuulliset aiheutuneet kustannukset, erityisesti kustannukset, joita meille voi aiheutua mahdollisesti vaadittavasta oikeudellisesta puolustuksesta. Tämä ei vaikuta mihinkään muihin oikeuksiin ja vahingonkorvausvaatimuksiin osaltamme. Edellä mainittuja velvollisuuksiasi ei sovelleta, jos et ole vastuussa kyseessä olevasta loukkauksesta. Jos sisältösi loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, annat meille – harkintamme mukaan ja kustannuksellasi – oikeuden käyttää sisältöä tai suunnitella sisällön omistusoikeuksista vapaaksi mahdollisin osin. Jos palveluiden käyttösi loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, lopetat heti sopimusta rikkovan ja/tai laittoman käytön pyynnöstämme.

Artikla 14 Saatavuus

 1. Takaamme pelien saatavuuden olevan keskimäärin 98 % vuositasolla. Poikkeuksia tästä ovat ajat, jolloin peleille tehdään säännöllistä ylläpitoa, joka on mahdollista vain offline-tilassa, ja ajat, jolloin peleihin ei saa yhteyttä ylivoimaisen esteen, ulkopuolisen peukaloinnin tai muiden sellaisten ongelmien vuoksi, jotka eivät ole hallinnassamme tai sijaisina toimivien edustajiemme hallinnassa. Olemme vastuuvelvollisia pelien käyttökeskeytyksistä vain tilanteissa, joissa on kyse tahallisesta aikomuksesta taikka törkeästä huolimattomuudesta taikka hengen, ruumiin tai terveyden tuottamuksellisesta loukkaamisesta.

Artikla 15 Vikoja koskeva takuu ja vastuun rajoitus

 1. 15.1 Sinulle käyttäjänä myönnetään käyttöoikeussopimuksella mahdollisuus käyttää pelejä niiden asiaankuuluvana ajantasaisena versiona. Tiedät, etteivät tarjoamamme pelit – kuten eivät mitkään ohjelmistot – voi olla koskaan täysin virheettömiä.
 2. 15.2 Sinun on ilmoitettava meille heti havaitsemistasi vioista. Todisteiden säilyttämiseksi sinun tulisi dokumentoida asia tekstimuodossa (esim. faksi, kirje tai sähköposti) ja lähettää tiedot meille. Ennen kuin ilmoitat meille mahdollisista vioista, sinun pitäisi lukea kaikki ohjesivut, UKK-sivut ja mahdolliset ilmoitukset foorumeilta.
 3. 15.3 Takuusta suljetaan pois viat, jotka johtuvat ulkoisista vaikutuksista, toimintaviat, joista sinä olet vastuussa, tai ylivoimaisesta esteestä johtuvat viat.
 4. 15.4 Olet velvollinen tekemään yhteistyötä pelien vikojen eliminoinnissa mahdollisimman pitkälti.
 5. 15.5 Periaatteessa kaikki vastuut on poissuljettu osaltamme, ja niitä sovelletaan vain seuraavissa tilanteissa:
 6. Olemme vastuussa vahingonkorvausvaatimuksista ja turhien kustannusten korvaamisesta (”vahingonkorvausvaatimukset”), jotka aiheutuvat sopimusvelvoitteiden tai sopimuksen ulkopuolisten velvoitteiden loukkauksesta, vain tapauksissa, joissa on kyse
 7. Vahingonkorvausvaatimukset tärkeiden sopimusvelvoitteiden rikkomisesta rajoittuvat vahinkoihin, jotka ovat tyypillisiä ja ennakoitavia sopimuksille, jos esiintyy tahallista aikomusta tai törkeää huolimattomuutta tai vastuu esiintyy hengen, ruumiin tai terveyden tuottamuksellisen loukkauksen tai nimenomaisen kunnosta ja laadusta annetun takuun tai tuotevastuun johdosta.
 8. 15.6 Edellä artiklassa 15.5 mainittuja vastuun rajoituksia sovelletaan myös työntekijöidemme, osakkeenomistajiemme, edustajiemme, elintemme ja niiden jäsenten, yhteisöpäällikkömme, moderaattoreidemme, tukijoidemme ja sijaisina toimivien edustajiemme henkilökohtaiseen vastuuseen.
 9. 15.7 Edellä mainitut ehdot eivät tarkoita sinulle haitallista todistustaakan muutosta.
 10. 15.8 Sanoudumme nimenomaisesti irti kaikkien sellaisten verkkosivustojen sisällöstä, jotka sisältävät suoria tai epäsuoria viittauksia (”linkkejä”) tuotteisiimme. Emme ota mitään vastuuta kyseisestä sisällöstä ja kyseisistä sivuista. Kyseessä olevien sivustojen tarjoajat ovat henkilökohtaisesti vastuussa näiden sivujen sisällöstä.

Artikla 16 Tietosuoja

 1. Tiedot, jotka koskevat sopimusta varten tarvittavien sekä tilausten täytäntöönpanoa ja uutiskirjeemme lähettämistä varten tarvittavien henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja käytön tyyppiä, laajuutta, paikkaa ja tarkoitusta sekä oikeuttasi tietoihin ja korjaus-, esto- ja poisto-oikeutta, ovat nähtävissä tietosuojamääräyksistä..

Artikla 17 Riidanratkaisu tuomioistuimen ulkopuolella

 1. 17.1 Jos tarvitset pelitukea tai sinulla on muita peleihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä: tukeen.
 2. 17.2 Euroopan komissio on avannut uuden verkkovälitteisen riidanratkaisualustan (”ODR-alusta”) kuluttajien ja verkkokauppiaiden väliseen vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun. Siirry osoitteeseen http://ec.europa.eu/consumers/odr. Tavoitat meidät ODR-alustan kautta. Otamme sitten sinuun yhteyttä yleensä suoraan, koska emme ole velvollisia osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajien välimieslautakunnan edessä.

Artikla 18 Lainvalinta/oikeuspaikka

 1. 18.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Saksan liittotasavallan lakeja pois lukien YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG) ja pois lukien lainvalintasäännöt.
 2. 18.2 Kanssasi esiintyvissä riidoissa laillinen oikeuspaikka pätee, kunhan sinulla on yleinen oikeuspaikka Saksan liittotasavallassa. Riidoissa, jotka aiheutuvat laillisista liiketoimista kauppiaiden, julkisoikeuden mukaisten oikeussubjektien tai julkisoikeuden mukaisten erityisrahastojen kanssa, Hampurin oikeuspaikan yksinomainen toimivalta katsotaan hyväksytyksi kaikissa tapauksissa.

© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.