Generelle vilkår og betingelser

Indhold

 1. § 1 Vilkår og betingelsers gyldighed, ændring af vilkår og betingelser
 2. § 2 Kontrakt, gratis licensaftale
 3. § 3 Mobil-apps
 4. § 4 Navn
 5. § 5 Kontoer
 6. § 6 Tekniske krav
 7. § 7 Ydelsesindhold
 8. § 8 Premium-licensaftale
 9. § 9 Fortrydelsesret, fortrydelsesretsskrivelse for premium-tjenesterne
 10. § 10 Kontraktperiode og opsigelse
 11. § 11 Sikkerhed, snyd
 12. § 12 Dine forpligtelser
 13. § 13 Tildeling af rettigheder; Mobil-app-software
 14. § 14 Tilgængelighed
 15. § 15 Garantier og ansvarsbegrænsning
 16. § 16 Datasikkerhed
 17. § 17 Information angående den online-klageløsning (Online Dispute Resolution)
 18. § 18 Lovvalg / Jurisdiktion

§ 1 Vilkår og betingelsers gyldighed, ændring af vilkår og betingelser

 1. 1.1 InnoGames ApS, Friesenstraße 13, 20097 Hamborg (»Vi«) driver forskellige onlinespil (»spil«) under bl.a. forskellige top-level-domæner såvel som under forskellige subdomæner og aliasser af disse domæner. Spillene kan bruges af dig som bruger (»user«) via mobile enheder (»mobil-apps«) eller via en browser.

  Tjenester og ydelser inden for rammerne af spillene, samt visningen af din profilside, din deltagelse i fora, visningen af brugergenereret indhold som tekster, billeder, grafik eller video, in-game-meddelelsessystemer (»tjenester«) bliver udelukkende tilvejebragt på basis af de Generelle vilkår og betingelser (»Generelle vilkår og betingelser«). Disse Generelle vilkår og betingelser bliver offentliggjort i forbindelse med bestillingen mobil-apps og i øvrigt på spillenes hjemmesider. Der kan de til enhver tid gennemses og udskrives. Sammen med de Generelle vilkår og betingelser gælder - såfremt de findes - spillets regler og spilmanualen, der er tilgængelig i den downloadede app eller på spillets hjemmeside. I tilfælde af modsigelser mellem de Generelle vilkår og betingelser og spilleregler og spilanvisninger gælder de Generelle vilkår og betingelser. For enkelte spil og særlige varianter af spil kan der gælde særlige vilkår for anvendelse. Hvis dette er tilfældet, bliver du som bruger på en passende måde gjort opmærksom på disse vilkår, inden du tager et givent tilbud i brug.
 2. 1.2 Ved at godkende de Generelle vilkår og betingelser indgår vi og du en licensaftale. Når du spiller spillene via en browser, godkender du som bruger de Generelle vilkår og betingelser for vores tjenester ved at sætte et flueben ved »Jeg godkender de Generelle vilkår og betingelser« og at klikke på tilmeldingsknappen.
 3. 1.3 Ved at bruge spillene via mobil-apps godkender du de Generelle vilkår og betingelser, når du downloader de givne mobil-apps. Dine Generelle vilkår og betingelser bliver udtrykkeligt ikke en del af kontrakten.
 4. 1.4 Vi har ret til at ændre de Generelle vilkår og betingelser og yderligere betingelser på en måde, der virker ud i fremtiden. Vi vil kun gennemføre disse ændringer af gyldige grunde som den nye teknologiske udvikling, udvidelser af vores tjenester, ændringer i lovgivningen eller retspraksis eller andre tilsvarende grunde. Forstyrres den kontraktmæssige balance mellem dig og os i væsentlig grad, udebliver ændringen. I øvrigt kræver ændringer din godkendelse. Du som bruger indvilliger i at blive informeret over ændringer i de Generelle vilkår og betingelser, når du logger på en spilplatform, via in-game-beskeder eller pr. e-mail. De gælder som godkendte, hvis du ikke gør skriftlig indsigelse eller modsætter dig i tekstform (fx pr. e-mail eller fax) inden for 8 uger efter (»indsigelsesfrist«). Vi vil påpege dette forhold i ændringsmeddelelsen. Vi anbefaler dig som bruger at gøre indsigelse skriftligt dvs. pr. e-mail til os af hensyn til bevissikringen. I sidstnævnte tilfælde betaler det sig at angive spilnavnet og dit navn i emnefeltet.
 5. 1.5 Gør du som bruger ikke indsigelse mod de ændrede Generelle vilkår og betingelser inden for fristen, eller spiller du spillene fortsat efter at have tilgået ændringsmeddelelsen, så træder de ændrede eller supplerende Generelle vilkår og betingelser i kraft.

  Gør du som bruger indsigelse inden for fristen, så har du som vi ret til at opsige licensaftalen eller premium-licensaftalen ifølge § 10 af de foreliggende Generelle vilkår og betingelser og til at slette din konto efter opsigelsesfristen. Eventuelle gebyrer, som du har betalt i opsigelsesperioden, bliver refunderet eller overført til andre spil. Vi vil gøre dig særskilt opmærksom på indsigelsen og opsigelsen, fristen og de juridiske konsekvenser, særligt iht. en udeladt indsigelse.

§ 2 Kontrakt, gratis licensaftale

 1. 2.1 Du kan som bruger indgå en kontrakt om den gratis brug af spil via browseren eller via mobil-apps med os (»Licensaftale«). Du har ikke krav på en licensaftale eller brugen af tjenesterne eller premium-tjenesterne. Licensaftalen kan til enhver tid opsiges af os eller dig uden begrundelse, og tjenesterne kan indstilles uden begrundelse.
 2. 2.2 Vi tilbyder kun vores spil til personer der er over 16 år gamle. Det er ikke tilladt for personer yngre end dette at spiller vores spil.
 3. 2.3 Licensaftalen om at bruge tjenesterne via browser sker gennem tilgangen af data, som du har oplyst i og indsendt med tilmeldingsformularen og vores aktivering af din konto og din godkendelse af disse Generelle vilkår og betingelser ifølge § 1.2. Licensaftalen er gratis.
 4. 2.4 Udover den nævnte gratis licensaftale i 2.3 tilbyder vi betalingstjenester, der betales gennem et gebyr („premium-tjenester"). Du har som bruger valget, om du vil benytte dig af tjenesterne eller ej. Inden anvendelsen vil vi gøre dig opmærksom på din betalingspligt, og du skal udtrykkeligt bekræfte anvendelsen. Yderligere detaljer og informationer om premium-tjenesterne, særligt om kontraktindgåelsen, til beskrivelsen af de enkelte premium-tjenester, gebyret og opsigelsesrettigheder er ordnet i § 8 under »Premium-licensaftale«.
 5. 2.5 Licensaftaler indgås med InnoGames ApS, Friesenstraße 13, D-20097 Hamborg som kontraktpartner. Yderligere informationer om os, særligt vores kontaktoplysninger (fax, e-mailadresse), CVR-nr. og navn på repræsentanterne finder du under »Kontakt« på vores hjemmesider.
 6. 2.6 Som bruger har du i de enkelte spil mulighed for at tage ydelser fra vores samarbejdspartnere i brug. I disse tilfælde indgår du og vores samarbejdspartner en særskilt kontrakt, i hvilken der ligger særlige betingelser til grunde, og som vores samarbejdspartner forelægger dig inden kontraktindgåelsen.

§ 3 Mobil-apps

 1. 3.1 Spillene fås som gratis-downloads (»Stores«) af forskellige udbydere (fx iTunes via App Store og Google via Google Play Store). Som bruger kan du spille spillene via mobil-apps, idet du downloader appen fra en store til din mobile enhed.
 2. 3.2 Licensaftalen om at bruge tjenesterne via browser sker gennem tilgangen af data, som du har oplyst i og indsendt med tilmeldingsformularen og vores aktivering af din konto og din godkendelse af disse Generelle vilkår og betingelser ifølge § 1.2.
 3. 3.3 Udover den gratis licensaftale, der nævnes i 3.2, kan du som bruger også købe mobil-app-premiumtjenester i app-storen (såkaldte in-app-køb). Du har valget, om du vil foretage in-app-køb eller ej. Inden anvendelsen vil vi gøre dig opmærksom på din betalingspligt, og du skal udtrykkeligt bekræfte anvendelsen ved at klikke på feltet »Køb« eller lignende.
 4. 3.4 For anvendelsen af premium-tjenesterne gælder udover disse Generelle vilkår og betingelser særskilt også storenes vilkår for anvendelse. Yderligere detaljer og informationer om premium-tjenesterne, særligt om kontraktindgåelsen, til beskrivelsen af de enkelte premium-tjenester, gebyret og opsigelsesrettigheder er ordnet i § 8 under »Premium-licensaftale«.
 5. 3.5 Kontrakten til den gratis anvendelse af en mobil-app eller til betalings-premium-tjenesterne indgås med InnoGames Aps, Friesenstraße 13, D-20097 Hamborg som kontraktpartner og ikke de enkelte stores. Vi alene og ikke storene er ansvarlige for licensen til mobil-appen og dens indhold. Vær venlig at henvende dig hos os, hvis du vil klage, gøre krav eller har spørgsmål til mobil-appene. Yderligere informationer om os, særligt vores kontaktoplysninger (fax, e-mailadresse), CVR-nr. og navn på repræsentanterne finder du under »Kontakt« på vores hjemmesider.
 6. 3.6 Som bruger indvilliger du i, at du ikke vil bruge mobil-appen på en måde, der er i strid med eller skader licensbetingelserne eller andre kontrakter mellem dig og storene.
 7. 3.7 De enkelte stores er ikke ansvarlige for vedligeholdelse og support i forbindelse med mobil-appen.
 8. 3.8 Alle dine krav til de betalte premium-tjenester, forhold til mangler eller defekt, skal ikke rettes til storene, men til os som kontraktpartnere. Bestemmelserne i disse Generelle vilkår og betingelser er gældende. Reglerne om garantirettigheder og om vores ansvarsomfang befinder sig i § 15 i disse Generelle vilkår og betingelser.
 9. 3.9 I tilfælde af at mobil-appen og/eller licensaftalen med dig som bruger, skulle skade en tredjepart, er vi alene og ikke storen, der udbyder appen, ansvarlige for at forsvare eller afvikle ophavsretslige krav.
 10. 3.10 Følgende indskrænkelser ved download af en mobil-app fra en store må tages i betragtning:
  Download af en mobil-app er ikke tilladt, hvis du bor i et land, der er omfattet af en embargo fra den amerikanske regerings side, eller som er klassificeret som et terrorisme-støttende land af den amerikanske regering. Når du downloader en mobil-app erklærer og garanterer du altså som bruger, at
  • du ikke bor i et land, der er omfattet af en embargo fra den amerikanske regerings side, eller som er klassificeret som et »terrorisme-støttende« land af den amerikanske regering, og
  • at du ikke står på den amerikanske regerings liste over »personer, der ligger under for forbud og restriktioner« (prohibited or restricted parties).
 11. 3.11 Storene, som udbyder mobil-appene, gælder som tredjepartsbegunstigede i kontrakten mellem dig og os og har derfor retten til at håndhæve kontrakten over for dig.

§ 4 Navn

 1. 4.1 Du vælger som bruger et spillernavn som pseudonym for deltagelsen i spillene (»brugernavn«). Du har ikke krav på at få tildelt et bestemt brugernavn.
 2. 4.2 Vi har ret til at ændre eller slette dit valgte brugernavn af tekniske såvel som etiske eller retslige hensyn, uden at det kræver dit samtykke.

§ 5 Kontoer

 1. 5.1 Som bruger modtager du en brugerkonto (»brugerkonto«) sammen med licensaftalen. I denne konto kan du ændre dine data og forvalte dine spil.
 2. 5.2 En konto kan enten oprettes på en af vores spillerportaler eller på spillets hjemmeside eller gennem den downloadede mobil-app på din mobile enhed.
 3. 5.3 En konto kan ikke overdrages uden udtrykkelig tilladelse fra os, uanset om vederlag eller ej.
 4. 5.4 Som spiller kan du kun have en konto pr. spilverden (et delelement af et spil). Du kan logge på kontoen via den downloadede app såvel som via spillets hjemmeside. Du må ikke have mere end en konto (»multi-kontoer«) i en spilverden (lige meget, om de er oprettet via mobil-app eller spillenes hjemmesider), og det kan straffes med en spærring af din konto, eller at din licensaftale ekstraordinært bliver opsagt. Eventuelle krav fra din side er i det tilfælde udelukket.
 5. 5.5 Som bruger indvilliger du i at holde adgangsdata, adgangskoder og loginoplysninger (samlet "Kontooplysninger") til din konto hemmelig og at informere os straks, hvis du har viden eller mistanke om, at en uautoriseret tredjepart er bekendt med disse adgangsoplysninger. I det tilfælde må du ændre dine data eller lade os ændre dem. I sådan et tilfælde har vi ret til at spærre din konto midlertidigt. Som bruger kan du atter få adgang, så snart mistanken om misbrug af data i vores øjne er udryddet af dig eller en tredjepart.
 6. 5.6 Bruger en tredjepart din konto, fordi denne har fået adgang til dine data grundet din egen uagtsomhed, bliver du behandlet, som havde du handlet selv.
 7. 5.7 Det er forbudt at bruge en anden brugers konto, medmindre spillereglerne foreskriver dette udtrykkeligt (fx »ferievikar«)
 8. 5.8 Hvis vi formoder, at en tredjepart er bekendt med dine adgangsoplysninger, har vi ret til, men er ikke forpligtet til uden forudgående varsel at ændre adgangen til eller spærre kontoen. Vi vil informere dig om dette straks og opfordre dig til inden for en rimelig frist at få nye adgangsoplysninger. Som følge af den midlertidige spærring af din konto eller ændring af dine adgangsdata er yderligere krav fra din side udelukket.
 9. 5.9 Inaktive kontoer kan slettes af os i overensstemmelse med de respektive spilregler. Licensaftalen ophører dermed automatisk.

§ 6 Tekniske krav

 1. At spille spillene er kun muligt ved hjælp af installeret software og internetforbindelsen på din computer, tablet, smartphone eller en anden enhed (»enhed«). Disse omfatter en internetbrowser, en internetforbindelse, et operativsystem, eventuelle plug-ins, fx Java eller Flash, og eventuelt påkrævede spilklienter til at spille spillet. Omkostningerne for denne software og dens brug samt omkostningerne ved internetforbindelsen dækker du. Det er op til dig at holde enheden i en tilstand, der muliggør brugen af ​​spillene. Vi yder ingen support til dette.

§ 7 Ydelsesindhold

 1. 7.1 Vi tilbyder spil og andre tjenester inden for vores tekniske og operationelle kapacitet. Spillene kan spilles af brugere, som råder over en licensaftale og dermed over en konto.
 2. 7.2 Alle spil, der tilbydes af os, tjenesteydelser, premium-tjenester, genstande eller valutaer, revideres og opdateres efter vores skøn, for at holde dem attraktive for den bredest mulige brugerkreds. For at alle brugere kan deltage i spillet, er det nødvendigt, at alle brugere anvender den samme version af et spil, service, premium-tjeneste, genstande eller valuta. Derfor kan du kun deltage i et spil, service, premium-tjeneste, genstand eller valuta i en aktuel version.
 3. 7.3 Vi forbeholder os ret til at indstille driften af ​​spillene eller en del deraf uden at give nogen begrundelse.
 4. 7.4 Vi forbeholder os i tilfælde af fx tekniske problemer eller på grund af en fejl i tilbuddet ved indgriben fra tredjeparter eller lignende begivenheder, der fører til fejlagtige tilbud til dig (dvs. fejlagtige eller forkert prissætning af premium-point) retten til at bestride kontrakten, hvis en sådan er blevet indgået, og opkræve ydelserne, der er leveret til dig mod betaling. Herunder især premium-point. Som bruger har du krav på de samme rettigheder.

§ 8 Premium-licensaftale

 1. 8.1 Kontrakten for premium-tjenester (»Premium-licensaftale") indgås ved browserspil og via mobile apps, når du efter at have valgt premium-tjenesten klikker på knappen «Betal nu« eller lignede, sender ordrebekræftelsen og tager imod tilbuddet via in-game-besked eller e-mail.
 2. 8.2 Premium-tjenesterne inkluderer specifikt, men ikke begrænset til, levering af virtuel valuta (fx premium-point, guld) og anvendelse af spilfordele i form af virtuelle varer (»genstand«).
 3. 8.3 Det gælder indhold, funktioner og betingelser for premium-tjenester på ordretidspunktet, som de blev præsenteret på vores hjemmeside og i de mobile apps såvel som i de tilsvarende indkøbskurve og sendt til dig i overensstemmelse med de respektive ordrebekræftelser.
 4. 8.4 Normalt kan du som bruger benytte genstande i en vis periode. Du kan også tabe genstande inden for rammerne af et spil, når de bliver ødelagt eller taget af andre spillere.
 5. 8.5 Premium-tjenester kan kun erhverves ved særskilt bestilling. En vedvarende eller tilbagevendende forpligtelse til at købe premium-tjenester findes ikke.
 6. 8.6 Med hensyn til brug af spil via browseren gælder priserne for ordretidspunktet, som det bliver vist i de respektive indkøbsvogne og sendes i ordrebekræftelsen for hver ordre. Priserne er inklusive eventuel moms.
 7. 8.7 Nogle af de gebyrer eller afgifter, der pålægges af forskellige betalingsudbydere, er ikke inkluderet i priserne. Såfremt du pålægges yderligere gebyrer eller omkostninger af din valgte betalingsudbyder, vil der henvises udtrykkeligt til dette. Du kan ændre betalingsudbyder, når du spiller i en browser, før du gennemfører betalingen. Vi har ingen indflydelse på betalingsudbyderes hævede gebyrer eller omkostninger. Kun betalingsudbydere kan give bindende oplysninger om gældende gebyrer og omkostninger.
 8. 8.8 Hvad angår mobil-apps gælder de samme priser, som de angives i de respektive stores (fx App Store eller Google Play Store) og i ordrebekræftelsen for hver ordre. Priserne er inklusive eventuel moms. Betalingen for mobil-appene bliver afviklet i de respektive stores. Her gælder storenes brugs- og betalingsbetingelser og disse Generelle vilkår og betingelser i tillæg. I tilfælde af modsigelser mellem vilkårene for storene og disse Generelle vilkår og betingelser er brugs- og betalingsbetingelser af storene gældende.
 9. 8.9 Hvis valutaer i spil som fx premium-point simuleres, drejer det sig om premium-tjenester og ikke rigtige penge. En veksling af premium-tjenester (herunder valuta) i rigtige penge er kun mulig, hvis driften af ​​vores hjemmesider og mobile apps indstilles permanent. I dette tilfælde vil de gebyrer, du har betalt, blive refunderet, hvis disse ikke er blevet brugt til at aktivere premium-tjenester eller genstande.
 10. 8.10 Gebyrerne bliver opkrævet i forvejen, hvis der købes en premium-adgang.
 11. 8.11 Som bruger har du ikke ret til en bestemt betalingsmetode.
 12. 8.12 Du er ansvarlig for manglende eller tilbageholdt betaling fx ved manglende dækning på din konto. Du dækker de deraf opståede omkostninger (fx gebyrer til betalingsudbyderen) og ekspeditionsgebyret på 4,00 EUR. Vi har ret til at opkræve disse beløb, sammen med de oprindelige gebyrer, fra din konto. Du har ret til at bevise, at en skade ikke er sket eller ikke svarer til det opkrævede beløbs størrelse.
 13. 8.13 I tilfælde af for sen betaling har vi, uagtet din fortsatte forpligtelse til at betale, ret til at indstille vores tjenester og til at spærre kontoen. Der betales ikke gebyr i denne periode. Men har vi ret til at opkræve et administrationsgebyr på 3,00 EUR for at ophæve spærringen, hvis du betaler det fulde beløb, og du er ansvarlig for forsinkelsen. Du har mulighed for at bevise, at en skade ikke eller kun i ringere grad er sket. Desuden har vi til enhver tid ret til at forhøje de lovbestemte renter for forsinket betaling med 5 procent over de gældende basisrenter
 14. 8.14 Under rammerne for tilpasning eller ajourføring af spil ifølge § 7.2 og § 7.3 af disse Generelle vilkår og betingelser vil den fremtidige spildeltagelse byde på nye premium-tjenester, genstande og valutaer, ændre de eksisterende eller indstille dem. Vi forpligter os til, i tilfælde af en sådan ændring eller justering, at give dig muligheden for at bruge betalte premium-tjenester, genstande eller valuta inden for en fastsat og annonceret tidsfrist. Alternativt kan vi give dig lov til at bruge betalte premium-tjenester, genstande og valutaer indtil lukningen og konvertere dem til et tilgodehavende, der kan bruges andetsteds. I tilfælde af at et bestemt spil bliver lukket ned, har du ret til at bruge betalte premium-tjenester, genstande og valutaer indtil lukningen og konvertere dem til et tilgodehavende, der kan bruges i et andet spil. Yderligere krav fra din side er udelukket.
 15. 8.15 Vi har ret til at ændre priserne for premium-tjenester efter vores skøn.

§ 9 Fortrydelsesret, fortrydelsesretsskrivelse for premium-tjenesterne

 1. Ved fortrydelse pr. e-mail fremskynder det afviklingen at angive dit brugernavn og spilnavnet i emnefeltet.
 2. Fortrydelsesretsskrivelse
 3. Fortrydelsesret
 4. Du har ret til at fortryde kontrakten inden for fjorten dage uden at give en begrundelse.
 5. Fortrydelsesretten udløber fjorten dage, efter kontrakten er indgået.
 6. For at gøre brug af din fortrydelsesret og informere os om, at du fortryder kontrakten, må du sende os en utvetydig erklæring (fx i brevform, fax eller e-mail) til InnoGames ApS, Friesenstrasse 13, D-20097 Hamborg; tlf.: +49 40 7889335-0; fax: +49 40 7889335-200; e-mail: info@innogames.com. Du kan benytte dig af denne fortrydelsesformular, men det er ikke påkrævet.
 7. For at overholde fortrydelsesretten er det nok, at du sender meddelelsen om anvendelsen af fortrydelsesretten inden udløb af fristen.
 8. Konsekvenser af fortrydelsen
 9. Hvis du fortryder kontrakten, skal vi tilbagebetale alle de udgifter samt leveringsomkostninger (ekstraomkostninger, du måtte have haft ved ikke at bruge vores standardlevering, undtaget), inden for senest fjorten dage fra den dag, du sendte meddelelsen om fortrydelsen af kontrakten med os. Ved tilbagebetalingen bruger vi den betalingsmetode, som du anvendte ved den oprindelige transaktion, med mindre andet er aftalt. Under ingen omstændigheder vil der blive påregnet gebyrer til tilbagebetalingen.
 10. Slutningen af Fortrydelsesretsskrivelsen
 11. Særlig henvisning til fortrydelsesrettens utidige ophør:
 12. Din fortrydelsesret ophører før tiden, hvis udførelsen af kontrakten blev påbegyndt inden fortrydelsesrettens ophør, og efter du udtrykkeligt har givet dit samtykke til, at du med udførelsen af kontrakten mister din fortrydelsesret.
 13. Særlig henvisning til kontraktteksten:
 14. Vi bekræfter kontraktens gyldighed for dig som bruger via e-mail ved at sende en regning og gemmer kontraktteksten.

§ 10 Kontraktperiode og opsigelse

 1. 10.1 Licensaftalen og/eller premium-licensaftalen mellem dig og os indgås på ubestemt tid, såfremt intet andet er aftalt i vores tilbud. Andre betingelser kan gøre sig gældende for udbuddet af premium-tjenester.
 2. 10.2 Er licensaftalen ikke tidsbegrænset, kan den opsiges til enhver tid og uden begrundelse.
 3. 10.3 Premium-aftalen kan opsiges ordentligt af såvel os som dig med et varsel på tre (3) måneder. Der kræves ingen begrundelse for en ordentlig opsigelse.
 4. 10.4 Både vores og dine rettigheder til at opsige licensaftalen eller premium-licensaftalen til enhver tid forbliver upåvirket af de ovennævnte bestemmelser.
 5. 10.5 Vi har især, men ikke udelukkende, ret til at opsige licensaftalen eller premium-licensaftalen af vægtige grunde, hvis
 6. 10.6 Hvis der i det respektive spil ikke er mulighed for opsige aftale (fx sletning), skal opsigelsen sendes (brev, fax, e-mail) i tekstform. Ved en ekstraordinær opsigelse er det nødvendigt at angive opsigelsesgrundene.
 7. 10.7 Af tekniske grunde sker den endelig sletning af kontoen og dine brugerdata først med et par dages forsinkelse.
 8. 10.8 I tilfælde af opsigelse fra din eller vores side kan du ikke kræve de gebyrer, du har betalt, tilbage, efter at opsigelsen er trådt i kraft. Som bruger har du mulighed for at indsætte og opbruge såvel dine premium-point som dine betalte genstande, indtil opsigelsen træder i kraft. Derefter kan du ikke længere gøre erstatningskrav til os. Særligt ikke ved ubrugte premium-tjenester. Du kan derefter heller ikke gøre krav på leverancen af premium-tjenester mere. Derudover har vi ret til at opkræve summen af ​​alle de gebyrer, som du (især for allerede bestilte premium-tjenester) stod til at skulle afvikle. Du har stadig ret til at bevise, at ingen eller væsentligt mindre skade er sket.

§ 11 Sikkerhed, snyd

 1. 11.1 Du har som bruger ikke ret til at bruge mekanismer, software, programmer eller yderligere rutiner, der kan ødelægge vores systemer. Du må ikke foretage handlinger, der kan føre til en urimelig overbelastning af systemerne. Brugen af ​​særlig software, især til systematisk eller automatisk at styre spil eller individuelle spilfunktioner (bots, makroer) til at reproducere eller analysere spillene, er forbudt.
 2. 11.2 Det er forbudt at bruge bugs eller fejl i programmering eller i spilforløbet, der er til fordel for brugeren, og udnytte det til sin egen fordel. Opdager du bugs, meddeler du os om det straks. Har du draget nytte af dem, skal der - så vidt dette er muligt - ske erstatning. Var bugs eller fejl bevidst udnyttet eller offentliggjort på internettet eller via mobile applikationer, kan det resultere i øjeblikkelig opsigelse af licensaftalen og sletning af kontoen.
 3. 11.3 Det er forbudt at bruge software, der muliggør »datamining« eller på anden vis samler informationer, der står i forbindelse med spillene.
 4. 11.4 Det er forbudt at bruge genstande uden for spillene, at købe eller sælge dem for rigtige penge eller at bedrive byttehandel med dem.

§ 12 Dine forpligtelser

 1. 12.1 Du garanterer som bruger, at du har givet os de sande og komplette oplysninger i forbindelse med tilmeldingen og brugen af premium-tjenester. Du er forpligtet til at underrette os om dataændringer og at bekræfte, at alle oplysninger er korrekte ved forespørgsel.
 2. 12.2 Du er forpligtet til at overholde disse Generelle vilkår og betingelser, at følge spillenes anvisninger og at følge de regler, der udstikkes af vores medarbejdere og supportere. Disse omfatter anvisninger fra administratorer og redaktører (community-managere, supportere) i fora for spillene.
 3. 12.3 Som bruger vil du undlade alt, der kan forstyrre driften og funktioner i spillene eller forstyrrer eller bringer det frugtbare samvær brugerne imellem i fare. Det er særligt forbudt
 4. 12.4 Forsætligt at angive falske oplysninger, at anvende eller publicere ulovligt indhold eller krænkelser ifølge § 11 og § 12.3 eller at misbruge data, giver os ret til at opsige dig uden varsel. Vi forbeholder os derudover yderligere retslige skridt.
 5. 12.5 Vi har ret til at slette brugergenereret indhold. Dette gælder særlige indhold, der krænker disse Generelle vilkår og betingelser.

§ 13 Tildeling af rettigheder; Mobil-app-software

 1. 13.1 Mobil-apps og spil kræver installationen af software på din mobilenhed (»Mobil-app-software«). Som bruger er du bekendt med, at vi og vores licensgivere har samtlige rettigheder til mobil-app-softwaren. Vi stiller mobil-app-softwaren til rådighed og giver dig enkle brugerrettighederne til at bruge den privat på din mobilenhed. Mobil-app-softwaren må ikke reproduceres eller gøres offentligt tilgængeligt på internettet eller via et netværk eller lagres på diske. Den må heller ikke benyttes til kommercielt brug. Derudover er forarbejdning, dekompilering, adskillelse og reverse-engineering forbudt. Også tilskyndelse til at en tredjemand eller støtter foretager sådanne handlinger er forbudt. Denne tildeling af rettigheder kan fortrydes af os til enhver tid uden varsel og uden begrundelse. I dette tilfælde er du som bruger forpligtet til at slette mobil-app-softwaren fra din mobilenhed. Retten til at gøre brug af disse rettigheder stopper ved sletningen af din licensaftale.
 2. 13.2 Hvad angår den mobile app gælder i tillæg til§ 13.1 i disse Generelle vilkår og betingelser brugsbetingelserne for storene og lovordninger heri. Herefter får du som bruger med henblik på den downloadede mobil-app eller softwaren til mobil-apps rettighederne til at anvende dem til privat brug på hver mobil enhed, som du ejer og styrer.
 3. 13.3 Hvis du publicerer tekster, fotos, grafikker, videoer, links, musik etc. inden for rammerne af spillet eller i dertilhørende fora, så giver du os samtidigt de uforbeholdne rettigheder til at mangfoldiggøre og publicere dette indhold i sammenhæng med spillene og de dertilhørende fora. Du er selv ansvarlig for disse informationer. Vi har ingen kontrol over disse og ejer ikke dette indhold. Vi undersøger dem ikke. Får vi kendskab til ulovligt indhold eller indhold iht. § 12.3, vil det blive fjernet med det samme.
 4. 13.4 Du som bruger fritager os for samtlige skadeserstatningskrav, hvis andre brugere eller tredjeparter henvender sig hos os pga. krænkelse af deres rettigheder gennem dig og din opførsel eller det indhold eller de data, du har offentliggjort. Du er forpligtet til at erstatte de deraf opståede omkostninger, særligt de omkostninger vi vil have i forbindelse med et eventuelt sagsanlæg. Alle andre rettigheder, herunder erstatningskrav fra os, påvirkes ikke. Dine førnævnte forpligtelser gælder ikke, hvis du ikke er ansvarlig for overtrædelsen. Krænker dit indhold tredjeparters rettigheder, vil du efter vores valg og for egen regning skaffe os rettighederne til dit indhold eller fjerne de krænkende elementer fra indholdet. Krænker din brug af vores tjenester tredjeparters rettigheder, ophører din kontraktlig og/eller retsstridig brug på vores opfordring øjeblikkeligt.

§ 14 Tilgængelighed

 1. Vi sikrer en tilgængelighed for ​​spillene på 98% i årsgennemsnit. Undtagelser herfra er tidspunkter for almindelig vedligeholdelse af spillene, der kun kan køre i offline-modus og tidspunkter, hvor spillene pga. force majeure, ekstern manipulation eller andre problemer, der er uden for vores indflydelsesområde, ikke kan tilgås. Vi hæfter kun i det omfang for ikke-tilgængeligheden af spillet, at der ikke er tale om forsætlighed eller grov uagtsomhed eller for skader på liv, krop eller helbred.

§ 15 Garantier og ansvarsbegrænsning

 1. 15.1 Med licensaftalen har du som bruger mulighed for at spille spillene i den mest aktuelle udgave. Du er klar over, at de spil, vi tilbyder - ligesom enhver software - aldrig kan blive fejlfri.
 2. 15.2 Opdager du mangler, skal du indberette dem straks efter. Af hensyn til bevissikringen bør du sende os indberetningen i tekstform (fx pr. fax eller e-mail). Du læser alle hjælpesider og FAQ-sider og eventuelle bekendtgørelser i foraene, før du rapporterer en eventuel fejl.
 3. 15.3 Udelukket fra garantien er fejl, der skyldes eksterne påvirkninger, betjeningsfejl af dig eller force majeure.
 4. 15.4 I det omfang, det er muligt, forpligter du dig til at hjælpe med udbedringen af defekter ved spillene.
 5. 15.5 Som udgangspunkt er ethvert ansvar fra vores side udelukket og vil kun ske i overensstemmelse med følgende bestemmelser.
 6. Vi hæfter kun for skadeserstatninger og erstatning af udgifter (»skadeserstatninger«) for misligholdelse af kontraktlige eller ikke-kontraktlige forpligtelser
 7. Skadeserstatningen for misligholdelse af kontraktlige forpligtelser begrænser sig til den kontrakttypiske, forudsigelige skade, så vidt der ikke er tale om forsætlighed eller grov uagtsomhed, eller der hæftes for skader på liv, krop eller helbred eller overtagelse af en kontraktopfyldelsesgaranti eller et produktansvar.
 8. 15.6 De gældende ansvarsbegrænsninger i § 15.5 gælder også med henblik på vores medarbejderes personlige ansvar, andelshavende, stedfortrædere, organer og deres medlemmer, community-managere, redaktører, supportere og agenter.
 9. 15.7 En ændring af bevisbyrden mod din favør er ikke forbundet med de ovennævnte bestemmelser.
 10. 15.8 Vi tager kraftigt afstand fra indholdet af samtlige sider, der indirekte eller direkte benytter sig af »links« til vores tilbud. Vi hæfter ikke for dette indhold og disse sider. Udbyderen af de respektive sider er selv ansvarlig for indholdet af disse sider.

§ 16 Datasikkerhed

 1. Informationer om arten, omfanget, sted og formål med undersøgelsen, forarbejdning og anvendelsen af kontrakten, og personlige data til gennemførelsen af bestillinger, såvel som til udsendelsen af nyhedsbreve, som vi foretager, som også retten til oplysninger, til rettelse, spærring og sletning finder du under Beskyttelse af personlige oplysninger.

§ 17 Information angående den online-klageløsning (Online Dispute Resolution)

 1. 17.1 For spilsupport og andre spil relaterede henvendelser, kontakt venligst Support.
 2. 17.2 Europa-kommissionen har åbnet deres nye online-klageløsningsplatform (ODR) til alternativ klageløsning mellem forbrugere og online virksomheder. Gå til: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Du kan nå os via ODR. Normalt, vil vi så kontakte dig direkte, fordi vi ikke er forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure foran en forbruger voldgiftsret.

§ 18 Lovvalg / Jurisdiktion

 1. 18.1 Lovgivningen i Tyskland er gældende. Undtagelser herfra er den internationale købelov (CISG) og lovkonflikter.
 2. 18.2 Ved stridigheder med dig gælder den lovmæssige jurisdiktion, for så vidt at du har denne i Tyskland. Ved stridigheder i forhandlinger med handlere, juridiske personer med forbindelse til offentlig ret eller public service gælder kun Hamborgs jurisdiktion.

Senest ajourført: 23. maj 2018
© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Alle rettigheder forbeholdt.