Opći uvjeti

Sadržaj

 1. Čl. 1. Važenje Općih uvjeta, izmjene Općih uvjeta
 2. Čl. 2. Sklapanje ugovora, besplatni Licencni sporazum
 3. Čl. 3. Mobilne aplikacije
 4. Čl. 4. Ime
 5. Čl. 5. Računi
 6. Čl. 6. Potrebna tehnička oprema
 7. Čl. 7. Opseg sadržaja
 8. Čl. 8. Sporazum o naprednoj licenciji
 9. Čl. 9. Pravo na opoziv, obavijest o opozivu glede naprednih usluga
 10. Čl. 10. Trajanje i raskid ugovora
 11. Čl. 11. Sigurnost, varanje
 12. Čl. 12 Vaše obveze
 13. Čl. 13. Davanje prava; softver mobilne aplikacije
 14. Čl. 14. Dostupnost
 15. Čl. 15. Jamstvo za nedostatke i ograničenje odgovornosti
 16. Čl. 16. Zaštita podataka
 17. Čl. 17. Izvansudsko rješavanje sporova
 18. Čl. 18. Odabir prava / mjesna nadležnost

Čl. 1. Važenje Općih uvjeta, izmjene Općih uvjeta

 1. 1.1 Među ostalim, društvo InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg („mi”) distribuira razne mrežne igre („igre”) putem različitih vršnih domena kao i različitih poddomena i pseudonima tih domena. Igre možete upotrebljavati kao korisnik („korisnik”) putem mobilne aplikacije („mobilne aplikacije”) ili preglednika.

  Usluge i funkcionalnosti koje se pružaju u sklopu ovih igara, uključujući, među ostalim, prikaz vaše profilne stranice, sudjelovanje u forumima, prikaz sadržaja koje stvaraju korisnici poput fotografija, grafičkih prikaza ili videozapisa, pružanje sustava novosti unutar igre („usluge”) isključivo se obavljaju na temelju ovih Općih uvjeta („Opći uvjeti”). Ovi Opći uvjeti objavljeni su za mobilne aplikacije u tijeku postupka naručivanja relevantne aplikacije, ali i na mrežnom mjestu igara na kojima im se može pristupiti i gdje se mogu u bilo kojem trenutku ispisati. Osim ovih Općih uvjeta primjenjuju se i relevantna mjerodavna pravila igre i upute igre (ako je primjenjivo) za igru koja su stavljena na raspolaganju pomoću preuzete aplikacije ili koja su navedena na mrežnom mjestu. U slučaju bilo kakvih proturječnosti između ovih Općih uvjeta i pravila ili uputa igara, prednost imaju Opći uvjeti. Na pojedinačne igre i posebne varijacije igara mogu se primjenjivati Posebni uvjeti upotrebe. Ako je to slučaj, bit ćete odgovarajuće obaviješteni o takvim uvjetima prije iskorištavanja relevantne ponude.
 2. 1.2 Vašim prihvaćanjem Općih uvjeta s vama sklapamo licencni sporazum. Prilikom upotrebe igara pomoću preglednika vi, kao korisnik, prihvaćate Opće uvjete za naše usluge označavanjem okvira „Prihvaćam Opće uvjete” i klikom na gumb za registraciju.
 3. 1.3 Prilikom upotrebe igara putem mobilne aplikacije prihvaćate Opće uvjete svakim preuzimanjem relevantne mobilne aplikacije. Vaši vlastiti Opći uvjeti izričito ne tvore dio ugovora.
 4. 1.4 Imamo pravo izmijeniti Opće uvjete i ostale odredbe s budućim učinkom. Ove izmjene provodimo samo iz važnog razloga, posebice na osnovi novih tehničkih razvitaka, zbog proširenja svoje ponude, promjena u zakonodavstvu ili jurisprudenciji ili drugih ekvivalentnih razloga. Ako se izmjenom znatno narušava ugovorna ravnoteža između strana, izmjena se neće provesti. U svim drugim slučajevima za izmjene je potrebno vaše odobrenje. Pristajete biti obaviješteni o izmjenama Općih uvjeta prilikom prijave u platformu relevantnih igara, putem poruka unutar igre ili e- porukom na vašu najnoviju navedenu e-adresu. Opći uvjeti smatraju se prihvaćenima ako pismeno ili u tekstualnom obliku (npr. e-poštom ili telefaksom) ne prigovorite na njih unutar osam tjedana od primitka („rok za prigovor”). Prilikom obavještavanja o izmjenama, skrećemo posebnu pažnju na ovu mogućnost. Savjetujemo vam da nam sve prigovore uputite pismeno ili elektroničkom porukom radi sačuvanja dokaza. U slučaju slanja elektroničke poruke, preporučuje se da navedete naziv igre i svoje ime i prezime u retku predmeta.
 5. 1.5 Ako nam vi, kao korisnik, ne prigovorite na izmijenjene Opće uvjete unutar roka za prigovor ili ako se nastavite koristiti igrama unatoč pristupu obavijesti o promjenama, izmijenjeni ili dopunjeni Opći uvjeti stupaju na snagu.
  Ako vi, kao korisnik, prigovorite unutar roka, i vi i mi imamo pravo raskinuti Licencni sporazum ili Sporazum o naprednoj licenciji u skladu s čl. 10. ovih Općih uvjeta i, nakon isteka mogućeg otkaznog roka, izbrisati račun. Sve možebitno unaprijed plaćene naknade za usluge za razdoblje nakon raskida vraćaju se korisniku razmjerno ili se pridaju drugim igrama. Prilikom obavještavanja o izmjenama uvijek izričito naglašavamo mogućnost prigovora i raskida, kao i razdoblje otkaznog roka i pravne posljedice, posebice ako ne dođe do postavljanja prigovora.

Čl. 2. Sklapanje ugovora, besplatni Licencni sporazum

 1. 2.1 Kao korisnik sklapate ugovor s nama za besplatnu upotrebu igara pomoću preglednika ili mobilnih aplikacija („Licencni sporazum”). Licencni sporazum ili upotrebu usluga ili naprednih usluga nisu vaše pravo. Licencni sporazum možemo raskinuti i mi i vi u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga, a usluge se mogu prestati pružati u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga.
 2. 2.2 Svoje igre nudimo samo igračima koji imaju najmanje 16 godina. Mlađe osobe ne smiju se koristiti našim igrama.
 3. 2.3 Licencni sporazum za besplatnu upotrebu usluga pomoću preglednika stupa na snagu pristupom podatcima iz obrasca za registraciju koji ste ispunili i poslali nam i našom aktivacijom računa i vašim prihvaćanjem ovih Općih uvjeta u skladu s čl. 1.2. Licencni je sporazum besplatan.
 4. 2.4 Uz besplatni Licencni sporazum opisan u članku 2.3 nudimo i usluge koje se plaćaju („napredne usluge”). Vi birate želite li iskoristiti te usluge ili ne. Prije takvog korištenja, obavještava vas se o vašoj obvezi plaćanja tih usluga primjereno jasnom oznakom, a vi morate posebno potvrditi tu upotrebu. Daljnje pojedinosti i informacije o naprednim uslugama, posebice o sklapanju ugovora, opis relevantnih naprednih usluga, plaćanje i obavijest o opozivu navedeni su u čl. 8 pod naslovom „Sporazum o naprednoj licenciji”.
 5. 2.5 Licencni sporazum sklapa se s društvom InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg kao ugovornim partnerom. Više informacija o nama, posebice naše pojedinosti za kontakt (telefaks, e-adresa), broj upisa u trgovački registar i imena ovlaštenih zastupnika mogu se pronaći pod odjeljkom „Impresum” na našem mrežnom mjestu.
 6. 2.6 Za pojedine igre vi, kao korisnik, imate mogućnost upotrebe usluga koje vam nude naši partneri. U tim slučajevima sklapa se zasebni sporazum između vas i tog partnera. Taj sporazum podliježe posebnim uvjetima o kojima će vas partner obavijestiti prije sklapanja sporazuma.

Čl. 3. Mobilne aplikacije

 1. 3.1 Igre se besplatno nude kao preuzimanja mobilnih aplikacija putem raznih pružatelja (npr. iTunes, Google, prodavaonica Google Play) („prodavaonice”). Kao korisnik možete se služiti igrama pomoću mobilnih aplikacija preuzimanjem relevantne mobilne aplikacije iz prodavaonice na svoj krajnji uređaj.
 2. 3.2 Licencni sporazum za besplatnu upotrebu mobilne aplikacije stupa na snagu preuzimanjem mobilne aplikacije na vaš krajnji uređaj i vašim prihvaćanjem ovih Općih uvjeta u skladu s čl. 1.2.
 3. 3.3 Osim besplatnog Licencnog sporazuma opisanog u gornjem članku 3.2, možete kupiti i napredne usluge pomoću mobilnih aplikacija u relevantnoj prodavaonici (tzv. kupnje u aplikaciji). Vi birate hoćete li se služiti tim kupnjama u aplikaciji ili ne. Obavijestit će vas se o obvezi plaćanja tih usluga jasnom oznakom i morate izričito potvrditi upotrebu klikom na gumb „Kupi” ili slične gumbe.
 4. 3.4 U pogledu upotrebe naprednih usluga podložnih plaćanju, i ovi se Opći uvjeti primjenjuju kao dopuna uvjetima upotrebe prodavaonice. Daljnje pojedinosti i informacije o naprednim uslugama, posebice o sklapanju ugovora, opis relevantnih naprednih usluga, plaćanje i obavijest o opozivu navedeni su u čl. 8 pod naslovom „Sporazum o naprednoj licenciji”.
 5. 3.5 Sporazum za besplatnu upotrebu mobilne aplikacije ili upotrebu naprednih usluga podložnih plaćanju sklapa se s društvom InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg kao ugovornim partnerom, a ne s relevantnim prodavaonicama. Samo mi, a ne prodavaonice, odgovorni smo za licenciranu mobilnu aplikaciju i njezin sadržaj. Ako imate pritužbi, zahtjeva ili pitanja u vezi s mobilnim aplikacijama, obratite nam se. Više informacija o nama, posebice naše pojedinosti za kontakt (telefaks, e-adresa), broj upisa u trgovački registar i imena ovlaštenih zastupnika mogu se pronaći pod odjeljkom „Impresum” na našem mrežnom mjestu.
 6. 3.6 Kao korisnik, slažete se da se nećete služiti mobilnom aplikacijom na način koji se protivi ili krši uvjete upotrebe, uvjete licencije ili druge sporazume između vas i prodavaonica.
 7. 3.7 Relevantne prodavaonice nisu odgovorne za pružanje održavanja i podrške u vezi s mobilnom aplikacijom.
 8. 3.8 Svi važi zahtjevi u vezi s naprednim uslugama podložnim plaćanju, posebice, ali ne isključivo u vezi s jamstvom za nedostatke ili druge kvarove moraju se postaviti nama kao vašem ugovornom partneru, a ne prodavaonicama. Primjenjuju se odredbe ovih Općih uvjeta. Odredbe o jamstvenim pravima i naš opseg odgovornosti podrobnije su navedeni u čl. 15. ovih Općih uvjeta.
 9. 3.9 U slučaju da se mobilnom aplikacijom i/ili Licencnim sporazumom s vama kao s korisnikom krše prava trećih strana, samo mi, a ne prodavaonice iz kojih je mobilna aplikacija preuzeta, odgovorni smo za obranu i rješavanje bilo kojih zahtjeva na temelju autorskih prava.
 10. 3.10 Ako preuzmete mobilnu aplikaciju putem prodavaonice, morate biti svjesni sljedećeg ograničenja:
  Preuzimanje mobilne aplikacije nije dopušteno ako boravite u zemlji koja ima službenu zabranu vlade SAD-a ili koju je vlada SAD-a označila kao zemlju koja podržava terorizam. Kada preuzimate mobilne aplikacije putem prodavaonice, stoga kao korisnik izjavljujete da
  • ne boravite u zemlji koja ima službenu zabranu vlade SAD-a ili koju je vlada SAD-a označila kao zemlju „koja podržava terorizam” i da
  • se ne nalazite na popisu „zabranjenih ili ograničenih subjekata” koji objavljuje vlada SAD-a.
 11. 3.11 Prodavaonice u kojima kupite mobilne aplikacije predstavljaju treće strane u ulozi korisnika ugovora između nas i vas i, kao treće strane u ulozi korisnika, imaju pravo na provedbu ovog ugovora protiv vas.

Čl. 4. Ime

 1. 4.1 Kao korisnik, odabirete igračko ime kao pseudonim za sudjelovanje u igrama („korisničko ime”). Nemate pravo da vam se dodijeli određeno korisničko ime.
 2. 4.2 Imamo pravo promijeniti ili izbrisati korisničko ime ne samo iz tehničkih već i iz etičkih ili pravnih razloga bez vašeg odobrenja.

Čl. 5. Računi

 1. 5.1 Kao korisnik dobit ćete korisnički račun („račun”) zajedno s Licencnim sporazumom. Pomoću ovog računa možete promijeniti svoje podatke i upravljati igrama.
 2. 5.2 Račun možemo stvoriti ili na portalu igara ili na relevantnom mrežnom mjestu igre ili pomoću mobilne aplikacije preuzete na vaš krajnji uređaj.
 3. 5.3 Račun se ne može prenijeti bez našeg izričitog dopuštenja, bilo da je riječ o besplatnom računu ili računu uz plaćanje.
 4. 5.4 Možete imati samo jedan račun za svaki svijet igre (jedan odjeljak igre). Možete se prijaviti u svoj račun na relevantnom mrežnom mjestu igre ili pomoću aplikacije koju ste preuzeli. Upotreba više računa („višestruki računi”) unutar svijeta igre (neovisno o tome odvija li se to u preuzetoj mobilnoj aplikaciji ili na mrežnim mjestima igara) zabranjena je i može se kazniti trenutačnom zabranom ili izvanrednim raskidom Licencnog sporazuma. Vaše postavljanje bilo kojih odštetnih zahtjeva u tom je slučaju isključeno.
 5. 5.5 Kao korisnik obvezujete se držati tajnima podatke za prijavu, lozinke i pristupne podatke (zajednički: „pojedinosti za prijavu)” za svoj račun i obavijestiti nas bez odgode čim postanete svjesni ili posumnjate da su neovlaštene treće strane otkrile vaše pojedinosti za prijavu. U tom slučaju mijenjate svoje podatke ili nam povjeravate da ih mi promijenimo. Zadržavamo i pravo na to da privremeno blokiramo vaš pristup. Upotreba igara dopustit će vam se čim isključimo sumnju da ste vi ili treća strana zloupotrijebili pojedinosti za prijavu.
 6. 5.6 Ako se treća strana služi računom bez ovlaštenja ostvarivanjem pristupa vašim pojedinostima za prijavu zbog vaše krivice, prema vama se postupa kao da ste djelovali vi sami.
 7. 5.7 Upotreba računa drugog korisnika zabranjena je osim ako to nije izričito dopušteno pravilima igre (npr. „zamjena tijekom odmora”).
 8. 5.8 Ako sumnjamo da je treća strana saznala pojedinosti za prijavu, imamo pravo, ali ne i obvezu, promijeniti pojedinosti za prijavu ili blokirati račun bez prethodne obavijesti. Obavještavamo vas bez odgode i na zahtjev pružamo vam nove pojedinosti za prijavu u razumnom roku. Isključeni su vaši daljnji zahtjevi kao posljedica privremenog blokiranja vašeg računa ili promjene vaših pojedinosti za prijavu.
 9. 5.9 Imamo pravo izbrisati neaktivne račune prema relevantnim pravilima igre. U tom slučaju licencni sporazum automatski prestaje.

Čl. 6. Potrebna tehnička oprema

 1. Upotreba igara moguća je samo pomoću lokalno instaliranog softvera, kao i internetske veze na vašem računalu, tabletu, pametnom telefonu ili drugom krajnjem uređaju („krajnji uređaj”). To obuhvaća internetski preglednik, vezu s internetom, operativni sustav, moguće dodatke, kao što su npr. Java ili Flash, i možda klijente potrebne za upotrebu igre. Vi snosite troškove tog softvera i njegove primjene, kao i troškove nastale upotrebom internetske veze. Vaša je odgovornost održavati krajnji uređaj na način kojim se omogućuje upotreba igara. Ne pružamo podršku za to.

Čl. 7. Opseg sadržaja

 1. 7.1 Pružamo igre i ostale usluge u opsegu svojih tehničkih i operativnih mogućnosti. Usluge igara dostupne su korisnicima koji imaju licencni sporazum i, slijedom toga, račun.
 2. 7.2 Sve igre, usluge, napredne usluge, artikli ili valute koje nudimo prerađuju se i ažuriraju prema našem nahođenju kako bi se osiguralo da ostanu privlačnima najširem mogućem krugu korisnika. Kako bi se osiguralo da svi korisnici mogu sudjelovati u igri, ključno je da se svi korisnici služe istom inačicom igre, usluga, naprednih usluga, artikala ili valute. Iz tog razloga, možete se služiti samo najnovijom inačicom relevantne igre, usluge, napredne usluge, artikla ili valute.
 3. 7.3 Zadržavamo pravo da prekinemo pružanje igara ili njihovih dijelova bez navođenja razloga.
 4. 7.4 Izričito zadržavamo pravo na osporavanje ugovora, pod uvjetom da je ugovor uopće sklopljen, ako, primjerice, tehnički problemi ili tuđe ometanje ponude ili slični događaji dovedu do neispravnih ponuda vama (npr. neispravno ili krivo određivanje cijena za napredne bodove) i zahtijevati povrat pruženih vam usluga, posebice dodijeljenih naprednih bodova, uz naknadu iznosa koji ste možda platili. Kao korisnik imate isto pravo.

Sporazum o naprednoj licenciji

 1. 8.1 Ugovor za napredne usluge („Sporazum o naprednoj licenciji”) sklapa se i pomoću igara u pregledniku kao i mobilnih aplikacija čim kliknete na gumb „Plati sada” ili neki slični gumb, nakon što odaberete naprednu uslugu i slanjem potvrde narudžbe putem značajke novosti u igri ili e-porukom u kojoj prihvaćate ponudu.
 2. 8.2 Napredne usluge posebice, ali ne i isključivo, uključuju pružanje virtualne valute (npr. „napredni bodovi”, „zlato”) i upotrebu prednosti igre virtualnim dobrima („artikli”).
 3. 8.3 Primjenjuju se sadržaj, značajke i preduvjeti naprednih usluga koji su na snazi u trenutku naručivanja i na način na koji su prikazani na našem mrežnom mjestu i u mobilnim aplikacijama, kao i odgovarajućoj košarici; o njima vas se odgovarajuće obavještava u relevantnoj potvrdi narudžbe.
 4. 8.4 Općenito, kao korisnik, možete se služiti artiklima u određenom trajanju. Možete i izgubiti artikle tijekom igre, primjerice ako se unište tijekom igranja igre ili ako ih drugi igrači oduzmu.
 5. 8.5 Napredne se usluge mogu kupiti samo zasebnom narudžbom. Ne postoji trajna ili ponavljana obveza kupnje napredne usluge.
 6. 8.6 S obzirom na upotrebu igara pomoću preglednika, primjenjuju se cijene koje su na snazi u trenutku naručivanja, kako su prikazane u relevantnim košaricama i navedene u potvrdi narudžbe za odgovarajuću narudžbu. Cijene uključuju mogući propisani porez na dodanu vrijednost.
 7. 8.7 U nekim slučajevima troškovi ili naknade pružatelja plaćanja nisu uključeni u cijene. Ako bi vam mogli nastati dodatni troškovi ili naknade zbog vašeg odabranog pružatelja plaćanja, to se izričito ističe. Ako igrate u pregledniku, možete promijeniti pružatelja plaćanja prije završetka postupka plaćanja. Nemamo utjecaja na troškove ili naknade koje naplaćuje pružatelj plaćanja. Obvezujuće informacije o nastalim troškovima ili naknadama može vam dati samo pružatelj plaćanja.
 8. 8.8 U pogledu mobilnih aplikacija, primjenjuju se cijene navedene u relevantnim prodavaonicama (npr. prodavaonici App Store ili prodavaonici Google Play) i u potvrdi narudžbe koja vam je poslana za relevantnu narudžbu. Cijene uključuju mogući propisani porez na dodanu vrijednost. Plaćanja za mobilne aplikacije obrađuju se putem relevantnih prodavaonica. U tom se slučaju primjenjuju uvjeti upotrebe i uvjeti plaćanja prodavaonica. Dodatno se primjenjuju i ovi Opći uvjeti. Ako postoji proturječnost između uvjeta upotrebe prodavaonica i ovih Općih uvjeta, prednost imaju uvjeti upotrebe i uvjeti plaćanja prodavaonica.
 9. 8.9 Ako se u igrama simuliraju valute, npr. u obliku naprednih bodova, riječ je o naprednim uslugama, a ne stvarnom novcu. Ponovna pretvorba naprednih usluga (tj. valuta i sl.) u stvarni novac moguća je samo ako se trajno prestanu pružati naše mrežno mjesto i mobilne aplikacije u cijelosti. U tom slučaju, sva plaćanja koja ste izvršili vraćaju se ako se kupljene napredne usluge ili artikli nisu otključali.
 10. 8.10 Plaćanja za usluge dospijevaju unaprijed kupnjom napredne upotrebe.
 11. 8.11 Kao korisnik nemate pravo na određeni način plaćanja.
 12. 8.12 Odgovorni ste prema nama za sve otkaze ili povratna terećenja za koje ste odgovorni (npr. zbog nedostatnih sredstava na vašem računu). Dužni ste i snositi troškove (npr. naknade koje naplaćuje pružatelj plaćanja) i naknadu za obradu od 4,00 EUR nastalu zbog takvog dugovanja. Imamo pravo naplatiti te iznose zajedno s izvornim plaćanjem s vašeg računa. Imate pravo dokazati da nije nastala šteta ili da šteta nije istovjetna zahtijevanom iznosu.
 13. 8.13 Ako kasnite s plaćanjem, imamo pravo prestati s pružanjem svojih usluga i blokirati račun bez obzira na vašu nastavljenu obvezu plaćanja. Plaćanja za usluge ne dospijevaju u tom razdoblju. Međutim, imamo pravo naplatiti naknadu za obradu od 3,00 EUR za odblokiranje računa po potpunoj namiri (pod uvjetom da ste vi odgovorni za dugovanje). Imate priliku dokazati da nije nastala šteta ili da je nastala šteta manjeg stupnja. Nadalje, imamo pravo naplatiti zakonske kamate na kašnjenja u plaćanju od 5 postotnih bodova iznad relevantne valjane osnovne kamatne stope.
 14. 8.14 U sklopu promjena i ažuriranja igara u smislu čl. 7.2 i čl. 7.3 ovih Općih uvjeta, možemo ponuditi nove napredne usluge, artikle ili valute ili promijeniti ili u potpunosti prestati pružati postojeće napredne usluge za buduću upotrebu igara. U slučaju takvih promjena ili prestanka, dužni smo pružiti vam priliku da promijenite i iskoristite napredne usluge, artikle ili valute koje ste kupili za naknadu unutar roka o kojem vas se prethodno obavijestilo. Nudimo vam, kao korisniku, i mogućnost da pretvorite napredne usluge, artikle i valute koje ste kupili za naknadu u kredit koji možete drukčije iskoristiti. U slučaju da se određena igra prestane pružati, imate pravo koristiti se tim naprednim uslugama, artiklima i valutama do stvarnog datuma prestanka i pretvoriti ih u kredit koji se zatim može iskoristiti za drugu igru. Isključeni su vaši daljnji zahtjevi.
 15. 8.15 Imamo pravo po vlastitom nahođenju promijeniti cijene naprednih usluga.

Čl. 9. Pravo na opoziv, obavijest o opozivu glede naprednih usluga

 1. Ako svoj opoziv šaljete e-poštom, preporučujemo vam da u redak predmeta upišete svoje ime i prezime kao i naziv igre radi brže obrade.
 2. Upute za opoziv
 3. Pravo na opoziv
 4. Imate pravo opozvati ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.
 5. Razdoblje za opoziv iznosi četrnaest dana od datuma sklapanja ugovora.
 6. Kako biste ostvarili svoje pravo na opoziv, morate nas obavijestiti (InnoGames GmbH, Friesenstrasse 13, 20097 Hamburg; tel.: +49 40 7889335-0; telefaks: +49 40 7889335-200, e-adresa: info@innogames.com ) o svojoj odluci o raskidu ovog ugovora jasnom izjavom (npr. pismom poslanim poštom, telefaksom ili e-poštom). Možete se koristiti ovim predloškom za slanje opoziva, ali to nije obvezno.
 7. Kako biste ispoštovali rok za opoziv, dovoljno je da pošaljete obavijest prije isteka roka za opoziv u kojoj izjavljujete da želite ostvariti pravo na opoziv.
 8. Posljedice opoziva
 9. Ako opozovete ovaj ugovor, vraćamo vam sva od vas primljena plaćanja bez odgode i u roku od četrnaest dana od datuma primitka vaše obavijesti o povlačenju iz ovog ugovora. Ovaj povrat obuhvaća troškove dostave (izuzevši dodatne troškove nastale zbog vašeg odabira neke druge vrste dostave umjesto najekonomičnije standardne dostave). Za taj povrat služimo se istim načinom plaćanja koji ste vi upotrijebili za izvornu transakcije osim ako se nismo izričito drukčije dogovorili. Ne plaćate naknadu za ovaj povrat.
 10. Kraj obavijesti o opozivu.
 11. Posebna napomena o prijevremenom prestanku prava na opoziv:
 12. Vaše pravo na opoziv prijevremeno prestaje ako se prije isteka roka za opoziv ugovor počeo primjenjivati nakon što ste kao korisnik za to dali svoje izričito odobrenje i bili svjesni da posljedično gubite svoje pravo na opoziv nakon što se ugovor počeo provoditi.
 13. Posebna napomena o tekstu ugovora:
 14. Sklapanje ugovora potvrđujemo vam kao korisniku putem e-pošte slanjem fakture i potvrdom teksta ugovora.

Čl. 10. Trajanje i raskid ugovora

 1. 10.1 Pod uvjetom da se ništa suprotno nije ugovorilo u našoj stvarnoj ponudi, Licencni sporazum i/ili Sporazum o naprednoj licenciji između vas i nas sklapaju se na neodređeno razdoblje. Različite se odredbe mogu primjenjivati za pružanje naprednih usluga.
 2. 10.2 Ako trajanje Licencnog sporazuma nije ugovoreno, on se može raskinuti u bilo kojem trenutku. Razlozi se ne moraju navesti.
 3. 10.3 Sporazum o naprednoj licenciji mogu raskinuti obje strane (vi i mi) uz slanje ispravne obavijesti o otkazu tri (3) mjeseca unaprijed. Za taj se raskid ne moraju navesti razlozi.
 4. 10.4 Prije spomenuta odredba ne utječe na pravo strana na raskid Licencnog sporazuma ili Sporazuma o naprednoj licenciji u bilo kojem trenutku iz važnog razloga.
 5. 10.5 Posebice, ali ne i isključivo, imamo pravo na raskid ovog Licencnog sporazuma ili Sporazuma o naprednoj licenciji iz važnog razloga ako
 6. 10.6 Ako raskid nije određen za relevantnu igru (npr. značajka brisanja), obavijest o raskidu mora se poslati u pisanom obliku (kao pismo, telefaksom ili e-poštom). Razlozi za raskid moraju se navesti u slučaju izvanredne obavijesti o raskidu.
 7. 10.7 Iz tehničkih razloga konačno brisanje računa i korisničkih podataka odvija se tek nakon nekoliko dana.
 8. 10.8 U slučaju vašeg ispravnog raskida ili naše obavijesti o raskidu iz važnog razloga, ne možete zahtijevati povrat izvršenih plaćanja kada otkaz stupi na snagu. Kao korisnik imate mogućnost, do trenutka kada otkaz stupi na snagu, upotrebljavati i iskoristiti sve artikle koje ste kupili uz plaćanje. Nakon toga nemate nam pravo postaviti zahtjeve za naknadu, posebice u vezi s neiskorištenim naprednim uslugama. Nadalje, bilo kakvi zahtjevi za pružanje naprednih usluga prestaju postojati. Pored toga, ovlašteni smo zahtijevati iznos svih plaćanja koja biste morali platiti (posebice već naručene napredne usluge). Vaše pravo na dokazivanje da šteta nije nastala ili da je šteta znatno manja ostaje nepromijenjeno.

Čl. 11. Sigurnost, varanje

 1. 11.1 Nemate pravo na upotrebu mehanizama, softvera, programa ili drugih rutina kojima bi se mogli omesti naši sustavi. Ne smijete primijeniti nikakve koje bi mogle dovesti do nerazumnog preopterećenja sustava. Nije dopuštena upotreba posebnog softvera, posebno za sustavnu ili automatsku kontrolu igara ili posebnih značajki igara (botovi, makronaredbe) za reprodukciju ili procjenu igara.
 2. 11.2 Zabranjeno je iskorištavanje buba ili pogrešaka u programiranju igara ili tijekom igranja igre koji bi mogli predstavljati prednost za vas u osobne svrhe i/ili svrhe treće strane. Ako otkrijete bube, dužni ste nas odmah obavijestiti. Ako ste time stekli nekakvu korist, takva se korist mora nadoknaditi u mjeri koja je moguća. Namjerno iskorištavanja buba ili pogrešaka ili objavljivanje tog iskorištavanja na internetu ili pomoću mobilnih aplikacija mogu dovesti do trenutačnog raskida Licencnog sporazuma bez otkaznog roka i do brisanja računa.
 3. 11.3 Zabranjena je upotreba softvera kojim se omogućava rudarenje podataka ili kojim se na bilo koji drugi način prikupljaju informacije povezane s igrama.
 4. 11.4 Zabranjena je upotreba artikala izvan igre, njihova prodaja ili kupnja za stvarni novac, kao i njihova razmjena.

Čl. 12 Vaše obveze

 1. 12.1 Kao korisnik dužni ste pružiti istinite i potpune informacije prilikom registracije i upotrebe naprednih usluga. Dužni ste nas smjesta obavijestiti o svim promjenama dostavljenih podataka i na zahtjev potvrditi njihovu valjanost.
 2. 12.2 Dužni ste pridržavati se odredbi ovih Općih uvjeta, poštovati pravila igre i slijediti naše upute i upute naših zaposlenika, kao i naših ovlaštenih zastupnika i pomoćnika. To obuhvaća upute administratora i moderatora (upravitelja zajednica, podržavatelja) na forumima igre.
 3. 12.3 Kao korisnik dužni ste se suzdržavati od bilo koje radnje kojom se ugrožavaju ili ometaju rad i funkcionalnost igara i uspješna suradnja s drugim korisnicima. Posebice, zabranjeni su vam
 4. 12.4 Namjerni lažni upisi, upotreba ili postavljanje neodobrenog sadržaja ili povrede čl. 11. i čl. 12.3 ili zloupotreba podataka daju nam pravo na izvanredni raskid bez otkaznog roka. Zadržavamo pravo i na poduzimanje daljnjih pravnih radnji.
 5. 12.5 Imamo pravo na brisanje sadržaja koji je stvorio korisnik. To se posebice odnosi na sadržaj kojima se krše ovi Opći uvjeti.

Čl. 13. Davanje prava; softver mobilne aplikacije

 1. 13.1 Za mobilne aplikacije i igre nužna je instalacija softvera na vaš krajnji uređaj („softver mobilne aplikacije”). Kao korisnik svjesni ste da imamo sva prava na softver mobilne aplikacije, i tamo gdje je to primjenjivo, naši davatelji licencija. Pružamo vam ovaj softver mobilne aplikacije i dajemo vam odgovarajuća jednostavna korisnička prava na privatnu upotrebu na vašem krajnjem uređaju. Softver mobilne aplikacije ne smije se duplicirati ni staviti javnosti na raspolaganje na internetu ili pomoću mreže ni pohraniti na prijenosnicima podataka izvan gore navedene namjene. Ne smije se komercijalno upotrebljavati ni iskorištavati. Nadalje, zabranjeni su prilagodba, dekompiliranje, rastavljanje i obrnuti inženjering. Zabranjeno je traženje pomoći trećih strana ili pomaganje trećim stranama za takve radnje. Možemo opozvati ova prava koja su vam dana u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga. U tom slučaju kao korisnik obvezni ste izbrisati softver mobilne aplikacije sa svojeg krajnjeg uređaja. Ovlaštenje za upotrebu danih prava istječe najkasnije istekom vašeg Licencnog sporazuma.
 2. 13.2 U pogledu mobilne aplikacije, primjenjuju se i uvjeti upotrebe prodavaonica i tamo dana prava uz čl. 13.1 ovih Općih uvjeta. Kao korisniku dana su vam jednostavna prava na upotrebu preuzetih mobilnih aplikacija ili softvera mobilnih aplikacija za privatnu upotrebu na svakom krajnjem uređaju u vašem vlasništvu ili pod vašom kontrolom.
 3. 13.3 Ako u sklopu igara ili bilo kojih foruma koje pružamo vi tekstovima, fotografijama, grafičkim prikazima, videozapisima, poveznicama, glazbom itd. („sadržaj”) stavite informacije na raspolaganje, dajete nam besplatno, jednostavno, univerzalno pravo na kopiranje sadržaja i njegovo stavljanje javnosti na raspolaganje u vezi s igrama i na forumima. Osobno ste odgovorni za te informacije. Nemamo nikakvu kontrolu u tom pogledu niti sa sadržajem postupamo kao da je naš. Ne ispitujemo niti provjeravamo taj sadržaj. Ako postanemo svjesni nezakonitog sadržaja ili sadržaja u skladu s čl. 12.3, taj se sadržaj smjesta uklanja.
 4. 13.4 Obeštećujete nas u vezi sa svim zahtjevima, uključujući odštetne zahtjeve koje drugi korisnici ili druge treće strane postave protiv nas zbog kršenja njihovih prava vašim ponašanjem i/ili sadržajem ili podatcima koje ste objavili. Dužni ste nam i nadoknaditi nastale razumne troškove, posebice one troškove koji nam mogu nastati za potencijalno nužnu pravnu obranu. Sva daljnja prava i odštetni zahtjevi s naše strane ostaju nepromijenjeni. Vaše prethodno spomenute obveze ne primjenjuju se ako niste odgovorni za te povrede. Ako se vašim sadržajem krše prava trećih strana, dužni ste nam dati – po našem nahođenju i na vaš trošak – pravo na upotrebu sadržaja ili dizajn sadržaja oslobođeno od zaštitnih prava u mjeri koja je moguća. Ako se vašom upotrebom usluga krše prava trećih strana, na naš zahtjev smjesta prestajete s upotrebom kojom se krši ugovor i/ili koja je nezakonita.

Čl. 14. Dostupnost

 1. Jamčimo dostupnost igara od 98 % u godišnjem prosjeku. Od toga su izuzeta razdoblja redovnog održavanja igara, koje je moguće samo u neaktivnom načinu rada, i razdoblja u kojima igre zbog više sile, vanjske manipulacije ili drugih problema izvan naše kontrole ili kontrole naših ovlaštenih zastupnika nisu dostupne. Odgovorni smo za nedostupnost igara samo u slučajevima namjere ili krajnje nepažnje ili skrivljenih povreda protiv života, tijela ili zdravlja.

Čl. 15. Jamstvo za nedostatke i ograničenje odgovornosti

 1. 15.1 Licencnim sporazumom daje vam se, kao korisniku, mogućnost upotrebe igara u njihovoj relevantnoj trenutačnoj inačici. Svjesni ste da igre koje nudimo, baš kao i bilo koji softver, nikada ne mogu biti u potpunosti bez nedostataka.
 2. 15.2 Morate nas smjesta obavijestiti o svim nedostatcima koje otkrijete. U svrhu sačuvanja dokaza, trebate to dokumentirati u pisanom obliku (npr. telefaksom, pismom ili e-porukom) i poslati nam te informacije. Prije nego što nas obavijestite o mogućim pogreškama, dužni ste pročitati stranice za pomoć, stranice s često postavljenim pitanjima i moguće obavijesti na forumima.
 3. 15.3 Iz jamstva su izuzeti nedostatci zbog vanjskih utjecaja, operativne pogreške za koje ste vi odgovorni ili nedostatci prouzročeni višom silom.
 4. 15.4 Dužni ste surađivati koliko je god moguće u postupku otklanjanja nedostataka igara.
 5. 15.5 U načelu je bilo kakva odgovornost s naše strane isključena i primjenjuje se samo u sljedećim uvjetima:
 6. Odgovorni smo za odštetne zahtjeve i zahtjeve za naknadu uzaludnih troškova („odštetni zahtjevi”) zbog povrede ugovornih ili izvanugovornih obveza samo u slučajevima
 7. Odštetni zahtjevi zbog povrede bitnih ugovornih obveza ograničeni su na štetu uobičajenu i predvidljivu za ugovore, osim ako postoje namjera ili krajnja nepažnja ili ako odgovornost proizlazi iz skrivljene povrede protiv života, tijela ili zdravlja, izričitog jamstva stanja i kvalitete ili iz odgovornost za proizvod.
 8. 15.6 Ograničenja odgovornosti prethodno spomenuta u čl. 15.5 primjenjuju se i na osobnu odgovornost naših zaposlenika, dioničara, zastupnika, tijela i njihovih članova, upravitelja zajednice, moderatora, podržavatelja i ovlaštenih zastupnika.
 9. 15.7 Gornje odredbe ne podrazumijevaju promjenu tereta dokaza na vašu štetu.
 10. 15.8 Izričito se ograđujemo od sadržaja svih mrežnih mjesta koja sadrže izravne ili neizravne referencije (takozvane „poveznice”) na naše proizvode. Ne preuzimamo odgovornost za takav sadržaj i stranice. Pružatelji relevantnih stranica osobno su odgovorni za sadržaj tih stranica.

Čl. 16. Zaštita podataka

 1. Informacije o vrsti, opsegu, mjestu i svrsi prikupljanja, obrade i upotrebe osobnih podataka potrebnih za sporazum kao i za provedbu narudžbi i naše slanje biltena, kao i vaše pravo na informacije i pravo na ispravak, blokiranje i brisanje mogu se pronaći u Odredbama o zaštiti podataka.

Čl. 17. Izvansudsko rješavanje sporova

 1. 17.1 Za pružanje podrške za igre i druge upite u vezi s igrom obratite se: Službi za podršku.
 2. 17.2 Europska komisija otvorila je novu platformu za internetsko rješavanje sporova („ODR”) za alternativan način rješavanja sporova između potrošača i mrežnih trgovaca. Posjetite: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Možete nam se obratiti putem te platforme. Obično vam se zatim izravno obraćamo budući da nismo dužni sudjelovati u postupku rješavanja spora pri tijelu za arbitražu potrošačkih sporova.

Čl. 18. Odabir prava / mjesna nadležnost

 1. 18.1 Ovaj sporazum podliježe zakonima Savezne Republike Njemačke uz izuzeće Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG) i izuzeće pravila o sukobu zakona.
 2. 18.2 Za sporove s vama mjesna nadležnost primjenjuje se samo ako ja za vas opće mjesno nadležan sud u Saveznoj Republici Njemačkoj. Za sporove koji proizlaze iz pravnih poslovnih transakcija s trgovcima, pravnim osobama javnog prava ili s posebnim fondovima javnog prava, smatra se da je za sve slučajeve dogovorena isključiva mjesna nadležnost suda u Hamburgu.

Posljednje ažuriranje: 23. svibnja 2018
© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Sva prava pridržana.