Generelle vilkår og betingelser

Siste oppdatering: 10. mars 2022

Innhold

 1. § 1 Gyldighet av generelle vilkår og betingelser, endring av generelle vilkår og betingelser
 2. § 2 Kontraktinngåelse, gratis lisensavtale
 3. § 3 Mobilapper
 4. § 4 Navn
 5. § 5 Kontoer
 6. § 6 Nødvendig teknisk utstyr
 7. § 7 Ytelsesinnhold
 8. § 8 Premium-lisensavtale
 9. § 9 Tilbakekallingsrett, informasjon om tilbakekalling når det gjelder premium-tjenester
 10. § 10 Avtalens varighet og oppsigelse
 11. § 11 Sikkerhet, juksing
 12. § 12 Dine plikter
 13. § 13 Innvilgelse av rettigheter; mobilapp-programvare
 14. § 14 Tilgjengelighet
 15. § 15 Mangelgaranti og ansvarsbegrensning
 16. § 16 Personvern
 17. § 17 Lovvalg/domsmyndighet

§ 1 Gyldighet av generelle vilkår og betingelser, endring av generelle vilkår og betingelser

 1. 1.1 InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg («Vi»), driver nettspill («Spill») med forskjellige Top-Level-domener samt underdomener og aliaser til disse domenene. Spillene kan brukes av deg som bruker («Bruker») ved hjelp av mobilprogrammer («Mobilapper») eller via nettleser.

  Tjenestene som tilbys for spill, herunder også visning av din profilside, deltakelse i fora, visning av brukergenerert innhold som tekst, bilder, grafikk eller bevegelige bilder, levering av in-game meldingssystemer («Tjenester») leveres utelukkende basert på disse generelle vilkårene og betingelsene («Generelle vilkår og betingelser»). Disse vilkårene og betingelsene publiseres for mobilapper ved bestilling av de enkelte appene, og ellers på spillenes nettsider. Der er de tilgjengelige til enhver tid og kan skrives ut. I tillegg til disse vilkårene og betingelsene gjelder – såfremt tilgjengelig – de aktuelle gjeldende spillereglene og spillets bruksanvisning, disse er tilgjengelig via de respektive nedlastede appene eller finnes på nettstedet. Ved konflikt mellom disse vilkårene og betingelsene og spillreglene eller spillets bruksanvisning, har disse vilkårene og betingelsene fortrinnsrett. For enkelte spill og spesielle versjoner av spill kan det gjelde spesielle bruksvilkårene. Hvis dette er tilfelle, vil du som bruker bli informert om disse vilkårene på en hensiktsmessig måte før du tar de enkelte tilbudene i bruk.
 2. 1.2 Vi inngår en lisensavtale med deg ved at du anerkjenner disse vilkårene og betingelsene. Ved bruk av spill via nettleseren anerkjenner du som bruker vilkårene og betingelsene for våre tjenester ved å hake av for «Jeg godtar de generelle vilkårene og betingelsene» og klikke på logg på-knappen.
 3. 1.3 Ved bruk av spill via mobilapper anerkjenner du de generelle vilkårene og betingelsene gjennom nedlasting av de enkelte mobilappene. Dine generelle vilkår og betingelser er uttrykkelig ikke del av kontrakten.
 4. 1.4 Vi har rett til å endre de generelle vilkår og betingelser, og særskilte vilkår med virkning for fremtiden. Vi vil kun gjøre slike endringer av gyldige grunner, og da særlig på grunn av teknologiske nyvinninger, tjenesteutvidelser, endringer i lover eller rettspraksis, eller andre tilsvarende grunner. Dersom endringen forstyrrer den kontraktsmessige likevekten mellom deg og oss på en overdreven måte, vil endringen utelates. I tillegg krever endringer ditt samtykke. Du som bruker godtar at du vil bli informert om endringer i de generelle vilkår og betingelser ved å logge deg på den respektive spillplattformen, via in-game meldinger eller e-post til den siste kjente, oppgitte e-postadressen. De anses som godkjent hvis du ikke motsier deg dem skriftlig eller i tekstform innen 8 uker etter mottak (for eksempel via e-post eller faks) («Innsigelsesfrist»). Vi vil påpeke slike forhold separat ved meddelelse om endringer. Det anbefales at du som bruker sender inn dine innsigelser skriftlig eller via e-post, slik at du har bevis for dette. I sistnevnte tilfelle, anbefales det å oppgi navnet på spillet samt navnet ditt i emnelinjen.
 5. 1.5 Dersom du som bruker ikke motsier deg de endrede generelle vilkår og betingelser innen innsigelsesfristen eller fortsetter å bruke spillene til tross for varsel om endring, vil de endrede eller supplerende generelle vilkår og betingelser tre i kraft for deg.

  Dersom du som bruker sender inn en innsigelse innen fristen, har både du og vi rett til å si opp lisensavtalen eller premium-lisensavtalen i henhold til § 10 av disse generelle vilkår og betingelser, og slette kontoen din etter utløpet av en eventuell oppsigelsesfrist. Eventuelle forhåndsbetalte tjenester som går utover oppsigelsesperioden vil bli refundert eller kreditert forholdsmessig til andre spill. I meldingen om endringer vil vi spesifikt informere om muligheten for innsigelse og oppsigelse, frister og eventuelle juridiske konsekvenser av uteblitt innsigelse.

§ 2 Kontraktinngåelse, gratis lisensavtale

 1. 2.1 Du som bruker kan inngå en kontrakt med oss om gratis bruk av spillene via nettleseren eller via mobilapper («Lisensavtale»). Du har hverken rett på en lisensavtale, eller krav på bruk av tjenestene eller premium-tjenestene. Lisensavtalen kan til enhver tid sies opp av oss eller deg uten angivelse av årsak og tjenstene kan til enhver tid stoppes uten angivelse av årsak.
 2. 2.2 Vi tilbyr kun våre spill til personer som er over 16 år. Personer yngre enn dette har ikke lov til å spille våre spill.
 3. 2.3 Lisensavtalen om gratis bruk av tjenestene via nettleser trer i kraft gjennom tilsendelse av data fra registreringsskjemaet som du har fyllt ut og sendt til oss, opprettelse av brukerkonto hos oss og din godkjennelse av disse generelle vilkår og betingelser i henhold til § 1.2. Lisensavtalen er gratis.
 4. 2.4 I tillegg til den gratis lisensavtalen som beskrives i 2.3, tilbyr vi også kostnadspliktige tjenester («Premium-tjenester»). Du som bruker kan velge om du vil bruke disse tjenestene eller ikke. Før du tar dem i bruk vil du bli informert om kostnadsplikten gjennom en tydelig merking og må uttrykkelig bekrefte bruken av dem. Ytterligere detaljer og informasjon om premium-tjenestene, og da spesielt om kontraktinngåelse, beskrivelse av de enkelte premium-tjenestene, kostnader og informasjon om innsigelse er angitt i § 8 under «Premium-lisensavtale».
 5. 2.5 Lisensavtalen inngås med InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg som kontrahent. Ytterligere informasjon om oss, spesielt vår kontaktinformasjon (faks, e-post), foretaksnummer og navn på autoriserte representanter er tilgjengelig på nettsidene våre under «Kontaktinformasjon».
 6. 2.6 Du som bruker har muligheten til å bruke tjenester fra våre samarbeidspartnere i de enkelte spillene. I disse tilfellene inngås en egen avtale mellom deg og vår samarbeidspartner. Slike avtaler vil ha egne vilkår og betingelser, som samarbeidspartneren vår vil varsle deg om før kontraktinngåelse.

§ 3 Mobilapper

 1. 3.1 Spillene tilbys som mobilapper til gratis nedlasting via forskjellige tilbydere (f.eks. iTunes via App Store og Google via Google Play Store) («Nettbutikker»). Du som bruker kan benytte spillene via mobilapper, ved at du laster ned de enkelte mobilappene fra en butikk til din mobilenhet.
 2. 3.2 Lisensavtalen om gratis bruk av mobilappene trer i kraft gjennom nedlasting av mobilappen til din mobilenhet, og ved at du godtar disse generelle vilkår og betingelser i henhold til § 1.2.
 3. 3.3 I tillegg til den gratis lisenavtalen angitt i 3.2 kan duogså som bruker av mobilapper kjøpe premium-tjenester i de enkelte butikkene (såkalte in-app-kjøp). Du kan selv velge å gjøre in-app-kjøp eller ikke. Du blir informert om kostnadsplikten gjennom en tydelig merking og må uttrykkelig bekrefte bruken av dem ved å klikke på feltet «Kjøp» og lignende.
 4. 3.4 Med hensyn til bruk av kostnadspliktige premium-tjenester gjelder disse generelle vilkår og betingelser i tillegg til nettbutikkenes bruksbetingelser. Ytterligere detaljer og informasjon om premium-tjenestene, og da spesielt om kontraktinngåelse, beskrivelse av de enkelte premium-tjenestene, kostnader og informasjon om innsigelse er angitt i § 8 under «Premium-lisensavtale».
 5. 3.5 Avtalen om gratis bruk av en mobilapp eller kostnadspliktig bruk av premium-tjenester inngås med InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg som kontrahent, ikke den enkelte butikken. Kun vi og ikke nettbutikkene er ansvarlig for den lisensierte mobilappen og innholdet i den. Vennligst ta kontakt med oss ved eventuelle klager, krav eller spørsmål om mobilapper. Ytterligere informasjon om oss, spesielt kontaktdetaljer (faks, e-post), foretaksnummer og navn på autoriserte representanter finner du under «Kontaktinformasjon» på våre nettsider.
 6. 3.6 Du som bruker samtykker til at du ikke bruker mobilappen på noen måte som er i strid med bruks- og lisensbetingelsene, eller som bryter med andre avtaler mellom deg og nettbutikkene eller kan skade dem.
 7. 3.7 De enkelte nettbutikkene er ikke ansvarlig for å utføre vedlikehold og kundestøtte med hensyn til mobilappen.
 8. 3.8 Alle krav fra deg i forhold til betalte premium-tjenester, og da særlig men ikke utelukkende på grunn av mangelgaranti eller annet tjenestebrudd skal ikke gjøres gjeldende mot nettbutikken, men mot oss som kontrahent. Bestemmelsene i disse generelle vilkår og betingelser gjelder. Forskrifter om garantirettigheter og vårt ansvarsomfang kan finnes i § 15 av disse generelle vilkår og betingelser.
 9. 3.9 Dersom mobilappen og/eller lisensavtalen med deg som bruker krenker rettighetene til tredjeparter, er det kun vi og ikke nettbutikken hvor mobilappen lastes ned, som er ansvarlig for eventuelle opphavsrettskrav.
 10. 3.10 For mobilapper som lastes ned via nettbutikk må man være oppmerksom på følgende restriksjoner:
  Du har ikke lov til å laste ned mobilapper dersom du bor i et land som er pålagt en embargo av myndighetene i USA eller som er klassifisert som et terrorstøttende land av amerikanske myndigheter. Når du laster ned mobilapper gjennom nettbutikken erklærer du som bruker at
  • du ikke bor i et land som er pålagt embargo av myndighetene i USA, eller som er klassifisert som et land som «støtter terrorisme» av amerikanske myndigheter; og
  • og at du ikke står på en liste over «personer med forbud eller restriksjoner» (prohibited or restricted parties) i henhold til myndighetene i USA.
 11. 3.11 Nettbutikken hvor du kjøper mobilappene er tredjeparter til kontrakten mellom deg og oss, og er som tredjeparter berettiget til å håndheve denne avtalen mot deg.

§ 4 Navn

 1. 4.1 Du som bruker velger et spillernavn som pseudonym for deltakelse i spillene («Brukernavn»). Du har ikke krav på tildeling av et bestemt brukernavn.
 2. 4.2 Vi har rett til å endre det valgte brukernavnet, både av tekniske og etiske eller juridiske grunner, uten at dette krever ditt samtykke.

§ 5 Kontoer

 1. 5.1 Med lisensavtalen får du som bruker en brukerkonto («Konto»). I denne kontoen kan du endre dine opplysninger og administrere spillene dine.
 2. 5.2 En konto kan enten opprettes av oss på spillportalen, eller på det enkelte spillets nettsted eller via mobilappen som er lastet ned til din mobilenhet.
 3. 5.3 En konto kan ikke overføres uten uttrykkelig samtykke fra oss, uavhengig av om den er gratis eller betalt.
 4. 5.4 Du som bruker kan bare ha én konto per spilleverden (et delområde for et spill). Du kan logge deg inn på kontoen din både fra apper du laster ned og de enkelte spillenes nettsteder. Det å ha flere kontoer («Flere kontoer») i en spilleverden (uavhengig av om det er via en nedlastet mobilapp eller spillets nettsted) er forbudt og kan føre til omgående sperring eller oppsigelse av lisensavtalen. Eventuelle krav fra deg er i dette tilfellet utelukket.
 5. 5.5 Du forplikter deg som bruker å holde påloggingsdata, passord og tilgangsdata (samlet «Tilgangsdata») for din konto hemmelig og informere oss straks, dersom du får vite eller tror at uvedkommende tredjeparter har fått tilgang til dine tilgangsdata. I slikt tilfelle må du endre dine opplysninger eller la oss endre dem. I tillegg har vi i et slikt tilfelle rett til å midlertidig sperre din tilgang. Du blir som bruker igjen godkjent straks mistanken om misbruk av tilgangsdata gjennom deg eller tredjepart er blitt avklart av oss.
 6. 5.6 Dersom en tredjepart bruker din konto, og denne tredjeparten har fått tilgang til kontoen på grunn av deg, vil dette behandles som om du selv har utført handlingen.
 7. 5.7 Det er forbudt å bruke kontoen til en annen bruker, såfremt ikke spillereglene uttrykkelig sier noe annet (f.eks. «Ferievikar»).
 8. 5.8 Dersom vi har mistanke om at tilgangsdata er blitt tilgjengelig for tredjepart, er vi berettiget men ikke forpliktet til å endre tilgangsdata eller sperre kontoen uten forhåndsvarsling. Vi vil omgående informere deg om dette og sende deg nye tilgangsdata innenfor en passende frist. Ytterligere krav fra deg som følge av en midlertidig sperring av kontoen eller endring av dine tilgangsdata er utelukket.
 9. 5.9 Inaktive kontoer kan slettes av oss i samsvar med de respektive spillereglene. Dermed opphører lisensavtalen automatisk.

§ 6 Nødvendig teknisk utstyr

 1. Bruken av spillene er kun mulig med programvare som er installert lokalt på din PC, nettbrett, smarttelefon eller andre enheter («Sluttenhet»), itillegg kreves det Internettforbindelse. Hertil teller en nettleser, nettforbindelse, et operativsystem, eventuelle plug-in, f.eks. Java eller Flash, og eventuelle nødvendige klienter for bruk av spillet. Kostnadene for denne programvaren og kostnader som oppstår gjennom bruk av Internettforbindelsen betales av deg. Det er ditt ansvar å holde sluttenheten i en slik stand at det er mulig å bruke spillene. Vi leverer ikke kundestøtte for dette.

§ 7 Ytelsesinnhold

 1. 7.1 Vi stiller spillene og øvrige tjenester til rådighet innenfor rammen av våre tekniske og driftsmessige muligheter. Spillytelsene er tilgjengelig for våre spillere som har en lisensavtale og dermed en konto.
 2. 7.2 Alle spill, tjenester, premium-tjenester, gjenstander eller valuta som tilbys av oss, bearbeides og oppdateres etter vårt skjønn for å være interresante for en størst mulig brukerkrets. For enhver spillerdeltakelse er det nødvendig at alle brukerne bruker samme versjon av spillet, tjenesten, premium-tjenesten, gjenstanden eller valutaen. Derfor har du kun muligheten til å delta i det enkelte spillet, tjenesten, premium-tjenesten, gjenstanden eller valutaen med den aktuelle versjonen.
 3. 7.3 Vi forbeholder oss retten til å stoppe driften av spillene uten å oppgi en årsak.
 4. 7.4 Vi forbeholder oss retten til å, for eksempel ved tekniske problemer, på grunn av en funksjonsfeil i tilbud via tredjeparter eller lignende hendelser som fører til feilaktige tilbud til deg (dvs. feil eller feilprising av premium-poeng), heve avtalen, dersom en slik i det hele tatt ble inngått, og refundere beløpet du ev. har betalt, spesielt for premium-poeng. Du som bruker har samme rett.

§ 8 Premium-lisensavtale

 1. 8.1 Kontraktinngåelsen om premium-tjenester («Premium-lisensavtale») inngås både ved nettleserspill og ved mobilapper, såfremt du etter valg av premium-tjenesten trykker på knappen «Betal nå» e.l. og så tar i bruk tilbudet gjennom forsendelse av en ordrebekreftelse via ingame-melding eller e-post.
 2. 8.2 Premium-tjenestene omfatter særlig, men ikke utelukkende, tilgang til virtuell valuta (f.eks. premium-poeng, gull), bruk av spillfordeler i form av virtuelle varer («Gjenstander»).
 3. 8.3 Innhold, funksjoner og betingelser for våre premium-tjenester på bestillingstidspunktet gjelder som de ble presentert på våre nettsteder og i mobilappene, samt de tilsvarende handlekurvene og ble sendt til deg i samsvar med den respektive ordrebekreftelsen.
 4. 8.4 Som regel kan du som bruker benytte deg av gjenstander i løpet av en bestemt periode. I løpet av spillet kan du også miste gjenstander, for eksempel ved at de ødelegges eller tas av andre brukere under spillets gang.
 5. 8.5 Premium-tjenester kjøpes kun gjennom separate bestillinger. Det finnes ingen forpliktelse for varig eller tilbakevendende kjøp av premium-tjenester.
 6. 8.6 Med hensyn til bruken av spill via nettleseren gjelder prisene på bestillingens tidspunkt, som angitt i den tilsvarende handlekurven og i ordrebekreftelsen for den enkelte bestillingen. Prisene er inkludert eventuell lovpålagt merverdiavgift.
 7. 8.7 Til dels er gebyrene eller kostnadene til forskjellige betalingstilbydere ikke inkludert i prisen. Såfremt det gjennom betalingstilbyderen som velges av deg oppstår ytterligere gebyrer eller kostnader, blir du uttrykkelig informert om dette. Hvis du spiller i en nettleser kan duendre betalingstilbyder før betalingen utføres. Vi har ingen innflytelse på gebyrer eller kostnader som kreves av betalingstilbyderen. Kun betalingstilbyderne kan gi deg forpliktende informasjon om gebyrer og kostnader som må betales.
 8. 8.8 Med hensyn til mobilapper gjelder prisene slik de angis i de enkelte nettbutikkene (f.eks. App Store eller Google Play Store) og sendes i ordrebekreftelsen for den enkelte bestillingen. Prisene er inkludert eventuell lovpålagt merverdiavgift. For mobilappene utføres betalingen via de enkelte nettbutikkene. Her gjelder nettbutikkenes bruks- og betalingsvilkår, i tillegg til disse generelle vilkår og betingelser. Ved motsigelser mellom nettbutikkens generelle vilkår og betingelser og disse generelle vilkår og betingelser, gjelder nettbutikkenes bruks- og betalingsvilkår.
 9. 8.9 Såfremt det i spillene simuleres valuta, f.eks. premium-poeng, dreier dette seg om premium-tjenester og ikke ekte penger. En endring av premium-tjenester (bl.a. valuta) til ekte penger er kun mulig hvis driften av våre nettsteder og mobilapper stanses for godt. I slikt tilfelle vil gebyret som er betalt av deg refunderes i den grad dette ikke er blitt brukt til kjøp av premium-tjenester eller gjenstander.
 10. 8.10 Tjenestegebyrer betales på forhånd ved kjøp av premium-bruk.
 11. 8.11 Du som bruker har ikke rett på en bestemt betalingsmetode.
 12. 8.12 Du er ansvarlig ovenfor oss for kanselleringer eller refusjoner, f.eks. på grunn av manglende dekning på kontoen din. Du er ansvarlig for regelmessige kostnader (f.eks. gebyrer til betalingstilbyderen) som oppstår og bearbeidelsesgebyret på 4,00 euro. Vi har rett til å debitere disse beløpene, sammen med den opprinnelige avgiften, fra kontoen din. Du har rett til å bevise at du ikke skylder oss en sum eller at du skylder en annen sum enn den som kreves.
 13. 8.13 Ved en betalingsforsinkelse er vi berettiget til å stoppe våre tjenester og sperre kontoen din, uavhengig av din gjeldende betalingsplikt. I denne perioden kreves det ikke noe tjenestavgift. Men vi har rett til å kreve et bearbeidingsgebyr på 3,00 euro for å oppheve sperringen ved fullført betaling, såfremt du er ansvarlig for forsinkelsen. Du har mulighet til å bevise at det ikke har oppstått en skade eller at skaden ikke tilsvarer beløpet som kreves. Videre har vi alltid rett til å kreve en lovbestemt forsinkelsesrente på 5 prosentpoeng over gjeldende grunnbeløp.
 14. 8.14 Innen rammen for tilpasning og oppdatering av spillene har vi, i henhold til § 7.2 og § 7.3 av disse bruksvilkårene, rett til å tilby nye, endre gjeldende eller stanse levering av premium-tjenester, gjenstander eller valuta helt for fremtidig spilldeltakelse. I tilfelle av en slik endring eller leveringsstans, forplikter vi oss til å gi deg mulighet til å bruke betalte premium-tjenester, gjenstander eller valuta innen en fastsatt frist. Alternativt kan vi gi deg som bruker muligheten til å endre kjøpte premium-tjenester, gjenstander og valuta til en kreditt som kan brukes på annen måte. Ved stans av et bestemt spill har du rett til å bruke kjøpte premium-tjenester, gjenstander og valutaer frem til det stanses, og endre dem til en kreditt som kan brukes i et annet spill. Ytterligere krav fra deg er utelukket.
 15. 8.15 Vi har rett til å endre prisene for premium-tjenester etter eget skjønn.

§ 9 Tilbakekallingsrett, informasjon om tilbakekalling når det gjelder premium-tjenester

 1. Ved tilbakekalling via e-post kan man angi bruker- og spillnavnet i emnelinjen for raskere bearbeidelse.
 2. Informasjon om tilbakekalling
 3. Tilbakekallingsrett
 4. Du har rett til å tilbakekalle denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi årsak.
 5. Tilbakekallingsfristen er fjorten dager etter kontraktinngåelse.
 6. For å benytte tilbakekallingsretten må du informere oss (InnoGames GmbH, Friesenstrasse 13, 20097 Hamburg; Tlf.: +49 40 7889335-0; Faks: +49 40 7889335-200; E-post: info@innogames.com ) via en entydig erklæring (f.eks. via brevpost, faks eller e-post) om din avgjørelse om å tilbakekalle denne avtalen. Du kan bruke dette mal skjemaet, eller skrive ditt eget.
 7. For ivaretakelse av tilbakekallingsfristen er det nok at du sender meddelelsen om håndheving av tilbakekallingsretten før utløpet av fristen.
 8. Følger av tilbakekalling
 9. Hvis du tilbakekaller denne avtalen, må vi tilbakebetale deg alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert frakt (med unntak av eventuelle ekstra kostnader fordi du valgte en annen leveringsmåte enn den kostnadsgunstige standardleveransen som tilbys av oss), umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dag meddelelsen om tilbakekalling av denne avtalen ble mottatt av oss. For refunderingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, såfremt det ikke er avtalt noe annet med deg; vi vil aldri beregne utgifter for denne refusjonen.
 10. Slutt på informasjon om tilbakekalling.
 11. Spesiell merknad om tidlig tap av tilbakekallingsretten:
 12. Du taper tilbakekallingsretten tidlig, hvis du før utløp av tilbakekallingsretten har begynt å bruke avtalen, etter at du som bruker har gitt oss uttrykkelig samtykke til dette og har forstått at du taper din tilbakekallingsrett ved å bruke avtalen.
 13. Spesiell henvisning til avtaleteksten:
 14. Vi bekrefter avtaleinngåelsen med deg som bruker gjennom tilsending av en regning via e-post og lagrer denne avtaleteksten.

§ 10 Avtalens varighet og oppsigelse

 1. 10.1 Lisensavtalen og/eller premium-lisensavtalen mellom deg og oss inngås for ubestemt tid, såfremt det konkrete tilbudet fra oss ikke angir noe annet. Avvikende bestemmelser kan gjelde for tilgang tilpremium-tjenester.
 2. 10.2 Dersom det ikke er avtalt en bestemt løpetid for lisensavtalen, kan den sies opp til enhver tid uten at dette krever en angivelse av årsak.
 3. 10.3 Premium-avtalen kan sies opp av deg og oss med en frist på tre (3) måneder. Det trengs ingen angivelse av årsak for oppsigelsen.
 4. 10.4 Både vår og din rett til å si opp lisensavtalen eller premium-lisensavtalen på ethvert tidspunkt basert på en viktig årsak forblir uberørt av denne regelen.
 5. 10.5 Vi har særlig, men ikke utelukkende, rett til oppsigelse av lisensavtalen eller premium-lisensavtalen av viktig årsak, når
 6. 10.6 Hvis det enkelte spillet ikke har mulighet for oppsigelse (f.eks. slettefunksjon) skal oppsigelsen skje i form av tekst (brev, faks, e-post). Ved slik ekstrordinær oppsigelse er det nødvendig med angivelse av oppsigelsesårsak.
 7. 10.7 Av tekniske årsaker skjer den endelige slettingen av kontoen og dine brukerdata først etter et par dager.
 8. 10.8 I tilfelle av en oppsigelse fra deg eller fra oss med en viktig årsak, kan du ved ikrafttredelse av oppsigelsen ikke kreve tilbake avgifter som er blitt betalt av deg. Du som bruker har mulighet til å bruke premium-poeng samt gjenstander som er blitt kjøpt frem til oppsigelsen trer i kraft, deretter har du ingen erstatningskrav mot oss, heller ikke på grunn av premium-tjenester som ikke er blitt brukt. Du har da heller ikke lenger krav på levering av premium-tjenester. I tillegg har vi rett til å kreve at du betaler summen av alle avgifter som du (spesielt for premium-tjenester som allerede er blitt bestilt) har utestående. Din rett til å bevise at ingen eller betydelig lavere skadesum har oppstått forblir upåvirket av dette.

§ 11 Sikkerhet, juksing

 1. 11.1 Du som bruker er ikke autorisert til å bruke mekanismer, programvare, programmer eller andre rutiner som kan forstyrre våre systemer. Du har ikke lov til å gjøre tiltak som kan føre til en unødig overbelastning av systemene. Bruken av bestemt programvare, spesielt for systematisk eller automatisk styring av spillene eller bestemte spillfunksjoner (bots, makroer), eller til å reprodusere eller evaluere spillene er forbudt.
 2. 11.2 Det er forbudt å utnytte bugs eller feil i spillets programmeringeller spillets forløp som kan være en fordel for brukeren, dette gjelder både for egne og/eller andre formål. Dersom du oppdager bugs, må du meddele oss dem umiddelbart. Hvis du har dratt nytte av denne bruken, skal dette – så langt som mulig –refunderes. Dersom bugs eller feil ble utnyttet bevisst eller offentliggjøres på Internett eller i mobilapper, kan dette føre til umiddelbar oppsigelse av lisensavtalen og sletting av kontoen.
 3. 11.3 Det er forbudt å bruke programvare som tillater «Dataminering» eller på annen måte samler informasjon relatert til spillene.
 4. 11.4 Det er forbudt å bruke gjenstander utenfor spillene, kjøpe dem for ekte penger, eller selge og bytte dem.

§ 12 Dine plikter

 1. 12.1 Du som bruker er ansvarlig for at opplysningene som angis ved registreringen er korrekte og fullstendige når det gjelder bruk av premium-tjenester. Du forplikter deg til å varsle oss umiddelbart om eventuelle endringer av data og bekrefte riktigheten av data.
 2. 12.2 Du forplikter deg til å overholde bestemmelsene i disse generelle vilkår og betingelser, overholde spillenes spilleregler samt følge våre og våre ansattes anvisninger. Dette inkluderer administratorer og moderatorer (foraledere, kundemedarbeidere) på spillfora.
 3. 12.3 Du som bruker skal avstå fra alt som truer eller forstyrrer drift og funksjon av spillene, og brukernes sameksistens. Det er spesielt forbudt for deg
 4. 12.4 Forsettlige falske oppføringer, bruk eller oppføring av upassende innhold, brudd i henhold til § 11 og § 12.3 eller misbruk av data gir oss rett til å si opp avtalen uten forvarsel. Vi forbeholder oss i tillegg retten til å foreta andre rettslige skritt.
 5. 12.5 Vi har rett til å slette brukergenerert innhold. Dette gjelder spesielt for innhold som bryter med disse generelle vilkår og betingelser.

§ 13 Innvilgelse av rettigheter; mobilapp-programvare

 1. 13.1 Mobilapper og spill krever installasjon av programvare på din enhet («Mobilapp-programvare»). Du som bruker forstår at alle rettigheter til mobilapp-programvaren og ev. våre lisensgivere er vår eiendom. Vi stiller denne mobilapp-programvaren til din disposisjon og gir deg i tillegg rettigheter til privat bruk på din enhet. Mobileapp-programvaren skal i tillegg ikke reproduseres eller gjøres offentlig tilgjengelig på Internett, via et nettverk eller lagres på harddisker. Den må heller ikke brukes eller utnyttes til kommersielle formål. I tillegg er bearbeidelse, dekompilering, demontering og Reverse-Engineering forbudt. Det å oppfordreg tredjeparter til å utføre eller be om hjelp til slike handlinger er også forbudt. Denne bevilgningen av rettigheter kan tilbakekalles av oss når som helst og uten årsaksangivelse. I slikt tilfelle er du som bruker forpliktet til å slette mobilapp-programvaren fra din enhet. Tillatelsen til å bruke de tildelte rettighetene utløper senest ved utløpet av lisensavtalen.
 2. 13.2 Med hensyn til mobilappen gjelder i tillegg til § 13.1 også disse generelle vilkår og betingelser, nettbutikkens brukervilkår og overdragelse av rettigheter som er regulert i dem. Du vil så som bruker bli gitt enkle bruksrettigheter for nedlastede mobilapper eller mobilappenes programvarepå enhver enhet som du eier og kontrollerer.
 3. 13.3 Hvis du gjør informasjon tilgjengelig ved hjelp av tekster, bilder, grafikk, videoer, lenker, musikk osv. («Innhold») innefor rammen av spill eller på for a som drives av oss, gir du oss gratis, ubegrenset rett til å reprodusere og offentliggjøre dette i tilknytning til spillene og på fora. Du er selv ansvarlig for slik informasjon. Vi har ingen kontroll over dette og bruker ikke innholdet til egne formål. Vi vil ikke kontrollere slikt innhold. Hvis vi har kjennskap til ulovlig innhold eller innhold i henhold til § 12.3, vil det bli fjernet umiddelbart.
 4. 13.4 Som bruker fritar du oss fra alle krav, herunder også erstatningskrav mot oss som hevdes av andre brukere eller tredjeparter for en krenkelse av deres rettigheter på grunn av din oppførsel og/eller innhold eller data som du benytter. Du erstatter oss også rimelige kostnader som oppstår på grunn av dette, særlig kostnader som vi pådrar oss gjennom ved et eventuelt juridisk forsvar. Alle andre rettigheter, inkludert skadekrav fra oss, forblir upåvirket. Dine nevnte forpliktelser gjelder ikke dersom du ikke er ansvarlig for overtredelsen. Dersom du krenker en tredjesparts rettigheter med innholdet ditt, gir du oss bruksrett etter vårt skjønn på din bekostning om bruk av nevnt innhold eller gjengivelse av innholdet uten enhver krenkelse av varemerker. Dersom rettighetene til en tredjepart krenkes ved din bruk av tjenestene, vil du umiddelbart etter vår forespørsel avslutte misbruket og/eller den ulovlige bruken.

§ 14 Tilgjengelighet

 1. Vi sikrer tilgjengeligheten av spillene i 98 % av året. Herav untatt er perioder med regelmessig vedlikehold av spill som bare er mulig i offline-modus, og perioder der spillene opplever nedetid på grunn av force majeure, ekstern manipulasjon eller andre problemer som vi eller våre medarbeidere ikke har innflytelse på. Vi er kun ansvarlig for nedetid av spill i den utstrekning det er forsettelig eller utgjør grov uaktsomhet, eller skade av liv, legeme eller helse.

§ 15 Mangelgaranti og ansvarsbegrensning

 1. 15.1 Med lisensavtalen får du som bruker mulighet til å bruke spillene i de aktuelle versjonene. Du er klar over at spillene vi tilbyr – akkurat som all programvare – aldri kan være fullstendig feilfri.
 2. 15.2 Feil som konstateres av deg må rapporteres umiddelbart etter oppdagelsen. Du bør av bevisgrunner dokumentere dette i tekstform (eventuelt via faks, brev eller e-post) og sende det til oss. Du bør lese alle hjelpe-FAQ-sider samt eventuelle merknader i fora før du varsler oss om den eventuelle feilen.
 3. 15.3 Utelukket fra denne garantien er feil som er basert på ytre påvirkning, betjeningsfeil fra din side eller force majeure.
 4. 15.4 Du forplikter deg i den grad det er mulig til å bistå i utbedring av mangler på spillene.
 5. 15.5 I prinsippet er ethvert ansvar ekskludert av oss og vil bare bestå i samsvar med følgende bestemmelser.
 6. Vi er kun ansvarlig for skader og refusjon av ubrukte utgifter («Skaderstatning») for brudd på kontrakts- eller ikke-kontraktsmessige forpliktelser
 7. Skadeerstatning for brudd på vesentlige kontraktsmessige forpliktelser er begrenset til kontraktstypisk påregnelige skader hvis det ikke er forsettlig eller utvist grov uaktsomhet, eller basert på ansvar for skade på liv, legeme eller helse, eller aksept av en garanti eller et produktansvar.
 8. 15.6 Foregående ansvarsbegrensning i § 15.5 gjelder også i forhold til personlig ansvar for våre ansatte, aksjonærer, representanter, organer og deres medlemmer, foraledere, moderatorer, kundemedarbeidere og andre medarbeidere.
 9. 15.7 Det er ikke forbundet en endring i bevisbyrden til din ulempe med ovennevnte bestemmelser.
 10. 15.8 Vi tar uttrykkelig avstand fra innholdet på samtlige sider som direkte eller indirekte henviser (såkalte «Koblinger») til vårt tilbud. Vi tar ikke ansvar for dette innholdet og nettstedene. De respektive nettstedenes tilbydere er ansvarlig for dette innholdet.

§ 16 Personvern

 1. Informasjon om type, omfang, plassering og formål ved innsamling, bearbeiding og bruk i henhold til kontraktsvilkårene, og de ​​personlige data som er nødvendig for utførelsen av bestillinger, utsendelse ut nyhetsbrev fra oss, samt din rett til informasjon og rettelse, sperring og sletting finner du i personvernerklæringen.

§ 17 Lovvalg/domsmyndighet

 1. 17.1 Lovgivningen for Forbundsrepublikken Tyskland vil gjelde, med utelukkelse av FNs kjøpskonvensjon (CISG) og motstridende lover.
 2. 17.2 For tvister med deg gjelder denne domsmyndigheten, så sant du har generelt verneting i Forbundsrepublikken Tyskland. For tvister som oppstår fra rettshandel med kjøpmenn, juridiske personer i offentlig rett eller offentlige særfond, gjelder alltid domsmyndigheten til de aktuelle domstoler i Hamburg.

© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Alle rettigheter forbeholdt.