Personvernerklæring for sluttbrukere

Sist oppdatert: 30. juni 2024

Innhold

 1. Introduksjon
 2. Navn og adresse for behandlingsansvarlig
 3. Personvernrådgivers navn og adresse
 4. Generell informasjon om databehandling
 5. Tilveiebringelse av våre nettsteder og mobilapper; opprettelse av loggfiler
 6. Forespørsler via kontaktskjema, e-post, støtteverktøy; juridiske forhold
 7. Utsending av nyhetsbrev
 8. Utsending av push-varsler
 9. Bruk av informasjonskapsler
 10. Bruk av tredjeparts analysetjenester
 11. Bruk av tredjeparts kundestøttetjenester
 12. Bruk av tredjeparts e-posttjenester
 13. Bruk av tredjeparts påloggingstjenester
 14. Bruk av tredjeparts markedsundersøkelsestjenester
 15. Bruk av tredjeparts betalingstjenester
 16. Bruk av tredjeparts sosiale nettverk
 17. Bruk av tredjeparts brukergenereringstjenester
 18. Bruk av tredjeparts videoannonseringstjenester
 19. Bruk av andre tredjepartstjenester
 20. Konsernsamarbeid
 21. Den registrertes rettigheter
 22. Sluttbestemmelser

1. Introduksjon

InnoGames GmbH ("InnoGames", "vi", "oss") er behandlingsansvarlig med hensyn til dine personopplysninger og ønsker å beskytte dine personopplysninger når du besøker et av våre nettsteder, installerer en av våre mobilapper og samhandler med oss på sosiale medier ("tjenestene"). Denne personvernerklæringen vil hjelpe deg med å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hvorfor vi samler dem inn, hvordan vi behandler dem, og når vi sletter dem. Denne erklæringen vil også klargjøre hvordan du kan utøve dine rettigheter knyttet til vår håndtering av dine personopplysninger. Vi ber deg lese denne erklæringen nøye og gjøre deg kjent med innholdet. Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt på slutten av denne erklæringen.

Vi er en del av en gruppe spillstudioer som eies av vårt morselskap Modern Times Group MTG AB ("MTG"), et svensk spillselskap. Vi samarbeider med MTG og de andre spillstudioene i gruppen (hvert et "konsernselskap") for å lære av hverandre, hjelpe hverandre og forbedre hvordan vi alle lager spill. Vi liker å se på oss selv som en liten spilllandsby der vi sammen streber etter å lage gode spill. Du finner mer informasjon om hvordan vi som konsern behandler data, i avsnitt 20 "Konsernsamarbeid".

Vær oppmerksom på at våre tjenester kan inneholde lenker til eksterne nettsteder til andre selskaper. Hvis du følger en lenke til noen av disse nettstedene, må du være klar over at de har sin egen personvernerklæring, og at vi ikke påtar oss noe ansvar for deres behandling av dine personopplysninger. Sørg derfor for å lese personvernerklæringen deres.

Vi tilbyr våre tjenester kun til spillere som er minst 16 år gamle. Derfor markedsfører vi ikke eller ber om personopplysninger fra personer under 16 år. Hvis du er under 16 år, ber vi deg innhente samtykke fra din foresatte før du bruker tjenestene våre.

2. Navn og adresse for behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig i tråd med EUs personvernforordning og andre nasjonale personvernlover i medlemslandene, samt andre juridiske personvernbestemmelser, er:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Tyskland
E-post: privacy@innogames.com
Nettsted: https://innogames.com

3. Personvernrådgivers navn og adresse

Personvernrådgiver for behandlingsansvarlig er:

Prof. Dr. Christian Rauda
ARTANA Digital GmbH
Alstertwiete 3
20099 Hamburg
Tyskland
E-post: dpo@innogames.com
Nettsted: https://artana.law

4. Generell informasjon om databehandling

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

Generelt behandler vi kun personopplysningene du oppgir til oss når du bruker en av våre tjenester. Personopplysninger betyr all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Når du registrerer deg som bruker på en av våre nettsider eller i en av våre apper, trenger du kun å oppgi brukernavn, e-postadresse og eventuelt passord. Når du registrerer deg for visse tjenester, som mobilapper, samles ikke brukernavn og e-postadresser inn under registrering, men først senere under bruk av tjenesten. Vi lagrer alltid ditt valgte passord i hash-form, som aldri viser det faktiske passordet.

I forbindelse med implementering av en kontrakt du har inngått med oss, spesielt i forbindelse med gebyrbaserte tjenester du har valgt, kan det være nødvendig å oppgi ytterligere opplysninger, slik som ditt fulle navn, fysiske adresse og betalingsinformasjon. Noen ganger er det også nødvendig å be om ytterligere personopplysninger for å behandle dine henvendelser eller gi deg støtte. InnoGames vil håndtere disse dataene konfidensielt og i samsvar med gjeldende personvernbestemmelser. Som prinsipp vil InnoGames ikke utlevere personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er et spesifikt juridisk grunnlag for å gjøre det.

2. Rettslig grunnlag for databehandlingen

I den grad vi innhenter samtykke fra registrerte personer for behandling av personopplysninger, tjener art. 6(1)(a) i EUs personvernforordning ("GDPR") som det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysninger.

Ved behandling av personopplysninger som kreves for å oppfylle en kontrakt som den registrerte personen er part i, tjener art. 6(1)(b) i GDPR som rettslig grunnlag. Dette gjelder også for behandlingen som kreves for å utføre førkontraktuelle handlinger.

I den grad behandling av personopplysninger kreves for å oppfylle en juridisk forpliktelse som selskapet vårt er underlagt, tjener art. 6(1)(c) i GDPR som rettslig grunnlag.

Dersom en registrert persons eller en annen fysisk persons grunnleggende interesser krever behandling av personopplysninger, tjener art. 6(1)(d) i GDPR som rettslig grunnlag.

Hvis behandling er nødvendig for å beskytte de legitime interessene til selskapet vårt eller en tredjepart, og hvis den registrerte personens interesser, grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran de førstnevnte interessene, tjener art. 6(1)(f) i GDPR som rettslig grunnlag for behandlingen.

3. Sletting av data og lagringens varighet

Personopplysningene til den registrerte personen slettes eller anonymiseres så snart formålet med lagringen ikke lenger eksisterer. I tillegg kan slik lagring forekomme dersom dette følger av europeisk eller nasjonal lovgivning som vi er underlagt. Sletting eller anonymisering av opplysninger skjer også når lagringsperioden foreskrevet i de ovennevnte lovene utløper, med mindre ytterligere lagring av opplysningene er nødvendig for inngåelse eller oppfyllelse av en kontrakt.

4. Datasikkerhet

InnoGames gjør rimelige anstrengelser for å forhindre uautorisert tilgang til personopplysningene dine samt uautorisert bruk eller forfalskning av disse opplysningene, og for å minimere tilhørende risiko. Utlevering av personopplysninger, enten det er personlig, over telefon eller Internett, innebærer imidlertid alltid risiko, og ingen teknologiske systemer er helt uten risiko for manipulasjon eller sabotasje.

InnoGames behandler informasjonen som samles inn fra deg, i samsvar med tysk og europeisk personvernlovgivning. Alle ansatte plikter å overholde bestemmelser om fortrolighet og personvern, og får instrukser vedrørende dette. Opplysningene dine overføres i kryptert form ved bruk av SSL-metoden.

5. Tilveiebringelse av våre nettsteder, mobilapper og fora; opprettelse av loggfiler

A) Spill

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

Du kan spille spillene våre via nettstedet, mobilappen eller begge deler. Hver gang et av våre nettsteder eller mobilapper åpnes, samler systemet vårt automatisk inn data fra systemet til enheten som brukes.

Når du går inn på et nettsted, samles følgende data inn:

Når du bruker en mobilapp, samles følgende data inn:

Dato, klokkeslett og IP-adresse lagres også i loggfilene. Hvis det oppstår en feil under bruken av nettstedene eller mobilappene våre og vi ønsker å rette dette, kan vi også samle inn andre data, for eksempel spiller-ID og brukernavn.

2. Formålet med databehandlingen

For at nettstedet eller mobilappen skal kunne leveres til brukerens datamaskin, må IP-adressen din lagres i løpet av økten. I tillegg lagrer vi IP-adressen din og loggfilene dine for å sikre at nettstedet eller mobilappen fungerer på riktig måte, for å optimalisere nettstedet/appen og for å ivareta sikkerheten til våre informasjonsteknologisystemer.

I tillegg forbeholder InnoGames seg retten til å lagre IP-adresser og loggfiler, og overvåke overholdelse av våre vilkår for bruk og spillregler ("brudd på vilkårene"). I slike tilfeller spesielt brukes dataene til å forhindre misbruk eller løse saker i eller utenfor en domstol ("juridisk tvist"), og, etter hva som er aktuelt fra sak til sak, for å videreformidle data til etterforskningsmyndigheter for slike formål. Bortsett fra dette gjøres enhver annen analyse av data i anonym form så langt det er mulig. Ved slutten av denne perioden slettes IP-adressen og loggfilene, med mindre det er obligatoriske lovpålagte lagringskrav eller spesifikke saker som fortsatt undersøkes.

3. Rettslig grunnlag for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er legitim interesse i henhold til personvernforordningens (GDPR) art. 6(1)(f).

4. Datalagringsperiode

Dataene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med innsamlingen. I tilfeller data samles inn med det formål å gjøre nettstedet eller mobilappen tilgjengelig, vil dette skje når den respektive økten avsluttes.

Loggfiler som inneholder personopplysninger, slettes vanligvis senest etter syv dager, med mindre:

Ved slutten av denne perioden slettes IP-adressen og loggfilene, med mindre det er obligatoriske lovpålagte lagringskrav eller spesifikke saker som fortsatt undersøkes.

5. Mulighet for innsigelse og fjerning

Innsamling av data med det formål å gjøre nettstedet eller mobilappen tilgjengelig og lagring av dataene i loggfiler er avgjørende for driften av nettstedet. På dette området er det derfor ingen muligheter for innsigelse fra brukerens side. På samme måte er det ved feillogger og brudd på tjenestevilkår ingen mulighet for å be om innsigelse eller sletting av loggfilene. Denne avgjørelsen er basert på personvernforordningens (GDPR) art. 21(1) og 17(3)(f).

6. Automatisert beslutningstaking

InnoGames bruker et automatisert verktøy for å avgjøre om du bryter våre tjenestevilkår eller spillregler med hensyn til bruk av forbudte bots og skript ("bot-deteksjonsverktøy"). Bot-deteksjonsverktøyet analyserer dataene som produseres av maskinvaren din når du spiller spillene våre. Dersom bot-deteksjonsverktøyet fastslår at handlingene dine i spillet er inkompatible med handlinger utført av et menneske, kan du bli utsatt for en automatisk utestengelse.

B) Spillfora

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

Ved siden av selve spillene tilbyr InnoGames deg muligheten til å delta i spillforumene. For å bruke forumene må du opprette en konto ved å bruke spillkontoen din og oppgi brukernavn og passord. Følgende data behandles i sammenheng med forumene:

Merk at alias-e-postadressen opprettes automatisk av InnoGames og ikke er synlig for andre.

2. Formålet med databehandlingen

Innsamlingen av disse dataene gjøres for det formål å gi deg tjenesten, identifisere deg overfor andre brukere og identifisere spilleren med det formål å moderere, tilpasse og administrere brukerkontoen.

I tillegg vil personopplysningene dine bli delt dersom det er nødvendig for å beskytte andre brukere eller for å motvirke trusler mot staten eller offentlig sikkerhet, eller for å straffeforfølge straffbare handlinger og dersom det er tillatt i henhold til relevant personvernlovgivning. Dine beskyttede interesser vil bli vurdert i samsvar med bestemmelsene i relevant personvernlovgivning. Vær oppmerksom på at InnoGames kan ha plikt til å utlevere data på grunn av lovbestemmelser eller, for eksempel, en rettslig kjennelse (for eksempel utlevering til etterforskningsmyndigheter). Utlevering skjer alltid bare i den grad det er nødvendig og tillatt eller obligatorisk i henhold til lovverket.

3. Rettslig grunnlag for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for behandling av forumdata er utførelse av en kontrakt i henhold til personvernforordningens (GDPR) art. 6(1)(b).

Det rettslige grunnlaget for behandling av brukergenerert innhold er våre legitime interesser i henhold til personvernforordningens (GDPR) art. 6(1)(f). InnoGames har en legitim interesse i å bevare alle individuelle bidrag fra spillere i forumene. Hvert bidrag gir verdifull innsikt om spillet og fellesskapet. Sletting av deler av disse kommentarene gjør ikke bare forumene uleselige, men sletter også historisk informasjon som kan hjelpe andre spillere med å nå sine mål.

I tilfeller der InnoGames er juridisk forpliktet til å utlevere data, er det rettslige grunnlaget for behandlingen begrunnet i personvernforordningens (GDPR) art. 6(1)(c).

4. Datalagringsperiode

Sletting av spillkontoen din fører automatisk til at forumkontoen din også slettes. Sletting av forumkontoen din fører imidlertid ikke til sletting av brukergenerert innhold i forumet.

6. Forespørsler via kontaktskjema, e-post, støtteverktøy; juridiske forhold

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

Dersom vi mottar en direkte henvendelse fra deg, enten via kontaktskjema, e-post eller støtteverktøyet, må vi behandle opplysningene dine for å svare på forespørselen din. Dersom forespørselen din krever at vår juridiske avdeling involverer seg, vil opplysningene dine også behandles av dem. På samme måte kan det hende den juridiske avdelingen må behandle opplysninger om deg i tilfelle du er involvert i en juridisk sak eller tvist.

a) Kontaktskjema

På selskapets nettsider er det et kontaktskjema som du kan bruke til å kontakte oss elektronisk. Hvis du velger dette alternativet, vil opplysningene som legges inn i feltene, overføres til oss og lagres. Disse opplysningene er:

Når meldingen sendes, lagres også følgende opplysninger:

For databehandlingen henvises det til denne personvernerklæringen i forbindelse med innsendingsprosessen.

b) E-post

Alternativt er det mulig å kontakte oss via våre oppgitte e-postadresser. I dette tilfellet lagres personopplysninger som overføres med e-posten.

c) Støtteverktøy

Alternativt kan du kontakte oss via vårt støtteverktøy som er integrert i tjenesten. Det vil da lagre brukerdataene dine og innholdet i støtteforespørselen, samt tidspunktet for henvendelsen.

Ingen data overføres til tredjeparter i denne sammenhengen. Dataene brukes utelukkende til behandlingen av henvendelsen.

d) Juridiske forhold

Den juridiske avdelingen støtter andre avdelinger i InnoGames. De jobber enten selvstendig eller ved hjelp av andre tredjepartskonsulenter. I tilfelle den juridiske avdelingen er involvert i saken din, behandles blant annet følgende opplysninger:

Den nøyaktige typen personopplysninger som behandles av den juridiske avdelingen, avhenger av saken eller tvisten du er involvert i.

2. Databehandlingens formål

Behandlingen av personopplysninger gjør at vi kan behandle henvendelsen og støtteforespørselen fra de ansvarlige avdelingene.

I tilfelle kontakten din er relatert til en juridisk sak eller en tvist mellom deg og InnoGames, og denne saken eller tvisten krever at den juridiske avdelingen involverer seg, vil behandlingen av dataene dine gjøres for at vi skal kunne håndtere juridiske saker eller tvister, oppfylle juridiske forpliktelser, etterleve regulatoriske krav og for å støtte forretningsenhetene i å innhente og tolke rettskjennelser og dommer, inkludert forhandling i tvister.

De andre personopplysningene som behandles under innsendingsprosessen, forhindrer misbruk av kontaktskjemaet og bidrar til å sikre våre informasjonsteknologisystemer.

3. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er legitim interesse iht. art. 6(1)(f) i GDPR.

Det rettslige grunnlaget for behandling av data med det formål å inngå en kontrakt eller kommunisere om kontoen din er utførelse av en kontrakt iht. art. 6(1)(b) i GDPR.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen med det formål å oppfylle juridiske forpliktelser og/eller etterleve myndighetskrav er oppfyllelse av en juridisk forpliktelse iht. art. 6(1)(c) i GDPR.

Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger med henblikk på å fastsette, forsvare eller utøve rettslige krav er legitim interesse iht. art. 6(1)(f) i GDPR.

4. Lagringens varighet

Dataene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innsamlet for.

Oppbevaringstiden for data som brukes til å håndtere juridiske saker eller tvister, bestemmes enten av gjeldende foreldelsesfrist, eller av de relevante juridiske forpliktelsene til å oppbevare dokumentasjon, som del 147 i den tyske skatteloven (Abgabenordnung) og del 257 i den tyske handelsloven (Handelsgesetzbuch). I tilfeller der de samme dataene også brukes til et annet formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen, gjelder også oppbevaringsperioden knyttet til dette formålet.

5. Mulighet for innsigelse og fjerning

Etter du har kontaktet oss, har du når som helst mulighet til å protestere mot behandlingen av personopplysninger, uavhengig av om dette ble gjort via kontaktskjema, e-post eller støtteverktøy. I et slikt tilfelle kan ikke kommunikasjonen fortsette, og forespørselen blir kanskje ikke endelig håndtert. Hvis du ønsker å slette alle personopplysninger som er lagret i løpet av kontakten med oss, har du muligheten til å slette kontoen din selv på: https://goodbye.innogames.com/login . I tillegg vil vi automatisk slette kontoen din hvis du ikke har logget deg inn på et spill eller spillforum på tre år. Dette gjelder ikke dersom lovpålagte krav til oppbevaring er gjeldende.

Vær imidlertid oppmerksom på at det kan være visse situasjoner der kontinuerlig behandling av opplysningene dine er nødvendig for å fastsette, utøve eller forsvare juridiske krav, og der din rett til å protestere og be om sletting derfor utelukkes i henhold til art. 17(3)(e) og art. 21(1) i GDPR.

7. Utsending av nyhetsbrev

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

Nyhetsbrevet vårt er for å informere deg om produktendringer og nye utgivelser, for å markedsføre produktene våre, for å lage handlingsfremmende meldinger og generere mer interesse for spillene våre, og for å dele ut gaver til spillenes abonnenter.

Med ditt samtykke samler vi inn e-postadressen din for å gi degnyhetsbrev og administrere og analysere leveringen av dem. Merk også at den såkalte "bounce-listen" er en del av administrasjonen av nyhetsbrevet. Bounc-lister består av e-postadresser som tidligere har blitt returnert eller ikke mottatt nyhetsbrevene våre. Ved å fjerne disse adressene fra e-postlisten vår kan vi forbedre leveringen av våre nyhetsbrev og opprettholde et positivt rykte som avsender.

Våre nyhetsbrev inneholder et bilde i pikselstørrelse (sporingspiksler) som hentes av avsenderens server når nyhetsbrevet åpnes. Som en del av denne hentingen samles det inn teknisk informasjon, som informasjon om nettleseren din eller operativsystemet din, samt din IP-adresse, plassering og tidspunkt for hentingen. Denne informasjonen anonymiseres og vurderes uavhengig av enkeltpersoner.

2. Databehandlingens formål

Formålet med denne databehandlingen er å gi deg våre nyhetsbrev og administrere leveringen av dem. Dette inkluderer informasjon om suksessraten for levering av nyhetsbrev, som inkluderer en liste over e-postene som nyhetsbrevet ikke kunne leveres til, kalt "bounce-liste".

3. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er samtykke iht. art. 6(1)(a) i GDPR.

4. Lagringens varighet

Vi lagrer e-postadressen din med det formål å sende deg nyhetsbrev så lenge du er abonnent på nyhetsbrevet vårt. E-postadressen din vil ikke lenger bli brukt til å sende deg nyhetsbrev når du trekker tilbake samtykket ditt.

5. Mulighet for innsigelse og fjerning

Siden utsending og mottak av nyhetsbrevet avhenger av ditt samtykke, kan du når som helst tilbakekalle dette samtykket for innsamling og lagring av dine opplysninger uten å oppgi grunn. For dette formålet kan du også bruke avmeldingslenken som du finner på slutten av hvert av våre nyhetsbrev.

I tillegg har du muligheten til å velge bort mottak av nyhetsbrev i vinduet "Data Usage" under "Settings" i et av spillene våre.

8. Utsending av push-varsler

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

Hvis du har valgt de riktige innstillingene på enheten din, kan InnoGames sende push-varsler til mobilenheten din for å gi deg oppdateringer om spill og andre relevante nyheter.

2. Databehandlingens formål

Push-varsler er spesielle varsler som vises direkte på mobilenheten din. Varslene inneholder for eksempel informasjon om at en av bygningene dine i spillet er ferdigstilt. Som regel inneholder push-varsler korte meldinger som fokuserer på det vesentligste.

3. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er utførelse av en kontrakt iht. art. 6(1)(b) i GDPR.

4. Lagringens varighet

Meldingene lagres i vår push-gateway i opptil 21 dager. Meldingene lagres også i anonymisert form i vårt hendelsessporingssystem på ubestemt tid. Så vidt vi vet, kan meldinger lagres av leverandøren av din mobile enhet.

5. Mulighet for innsigelse og fjerning

Du kan slå av push-varslene på følgende måte:

a) Android

Åpne "Settings" > "Apps & notifications" > "Notifications" > "App notifications" > "appens navn". På denne skjermen kan du styre om og hvordan push-varsler vises for deg.

b) iOS

Åpne "Settings" > "Notifications" > "appens navn". På denne skjermen kan du styre om og hvordan push-varsler vises for deg.

c) Vinduet "Data Usage"

I tillegg har du muligheten til å velge bort mottak av push-varsler i vinduet "Data Usage" under "Settings" i et av spillene våre.

9. Bruk av informasjonskapsler

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

For å sikre at du får den mest relevante informasjonen og den beste servicen når du besøker et av våre nettsteder, vil data samles inn gjennom bruk av informasjonskapsler. Dette hjelper oss (og andre autoriserte tredjeparter) med å gi deg en personlig opplevelse når du besøker nettstedet vårt, og det lar oss også forbedre tjenesten vår og sikre at du enkelt finner det du ser etter.

Informasjonskapsler er små databiter (tekstfiler) som sendes til nettleseren din fra en webserver og lagres på enheten din slik at nettstedet kan gjenkjenne den. Det finnes to typer informasjonskapsler – permanente (eller "vedvarende") og midlertidige (eller "øktbaserte") informasjonskapsler. Permanente informasjonskapsler lagres som en fil på datamaskinen eller mobilenheten din over lengre tid. Øktbaserte informasjonskapsler plasseres midlertidig på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt, men slettes når du lukker nettleseren. Hvis du ikke ønsker å akseptere informasjonskapsler, kan du justere innstillingene i nettleserens sikkerhetspreferanser. Se mer informasjon om dette nedenfor.

Vi og våre tjenesteleverandører kan bruke følgende kategorier av informasjonskapsler:

a) Essensielle informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene er strengt nødvendige for at vi skal kunne tilby tjenestene våre. Vi kan for eksempel bruke disse informasjonskapslene for å autentisere og identifisere medlemmene våre når de bruker nettstedet vårt, slik at vi kan tilby tjenestene våre. Uten disse informasjonskapslene vil vi ikke kunne gjenkjenne deg, og du ville ikke ha tilgang til våre tjenester. De hjelper oss også med å håndheve våre vilkår og betingelser, og opprettholde sikkerheten for tjenestene våre.

b) Funksjonelle informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene er ikke strengt nødvendige, men lar oss tilpasse din opplevelse av nettstedet vårt. For eksempel lar de oss huske dine preferanser og betyr at du ikke trenger å legge inn informasjon du allerede har oppgitt, på nytt, for eksempel når du registrerer deg for våre tjenester. Vi bruker også disse informasjonskapslene til å samle inn informasjon (f.eks. populære sider, visningsmønstre, klikk) om våre besøkendes bruk av tjenestene våre, slik at vi kan forbedre tjenestene våre og gjennomføre markedsundersøkelser. Hvis du velger å slette disse informasjonskapslene, vil du ha begrenset funksjonalitet i tjenestene våre.

c) Annonseinformasjonskapsler

Disse informasjonskapslene bruker informasjon om din bruk av nettstedene våre, for eksempel sidene du besøker, eller responsen din på annonser, for å levere annonser som er bedre skreddersydd for deg, både på og utenfor nettstedet vårt. Disse annonsetypene kalles "interessebasert annonsering". Mange av disse typene informasjonskapsler tilhører våre tjenesteleverandører. For tredjepartsannonsører finner du mer nedenfor.

2. Databehandlingens formål

Vi bruker informasjonen fra informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt brukervennlig og muliggjøre personaliseringsfunksjoner (førsteparts informasjonskapsler). Vi kan også videreformidle informasjon fra informasjonskapsler til flere autoriserte tredjeparter for å levere tjenester de tilbyr på sitt nettsted (tredjeparts informasjonskapsler).

Vi kan bruke øktinformasjonskapsler for at du skal kunne bevege deg mellom sider på nettstedet vårt uten å måtte legge inn informasjon på nytt.

Permanente informasjonskapsler brukes på flere måter, inkludert:

Vi (og våre autoriserte tredjeparter) kan bruke ikke-personlig informasjon fra både permanente informasjonskapsler og øktbaserte informasjonskapsler for statistiske formål:

Vi setter og leser våre egne informasjonskapsler for å tilby følgende funksjoner (førsteparts informasjonskapsler):

a) "Husk meg"-informasjonskapsel

For å gi deg "husk meg"-funksjonalitet: Brukere kan logge på spillet via denne informasjonskapselen. Dette kan deaktiveres ved å fjerne merkingen av "Husk meg" ved manuell pålogging. Hvis du velger "Husk meg"-funksjonen, vil en permanent informasjonskapsel bli installert på enheten du bruker, slik at du ikke trenger å logge på igjen når du skal bruke tjenestene. Hvis du logger ut av en tjeneste, vil informasjonskapselen bli slettet igjen.

b) Språkversjon-informasjonskapsel

For å sikre at riktig språkversjon av spillet vises til deg.

c) Portal-informasjonskapsel

For at vi skal kunne optimalisere landingssidene våre og forbedre markedsføringen vår, lagrer vi detaljer om landingssiden du besøkte, samt en identifikator i en informasjonskapsel.

d) Tredjeparts snutt-informasjonskapsel

Vi setter en informasjonskapsel for å registrere din beslutning om tredjeparters sporingssnutter og informasjonskapsler.

Vi bruker også flere tredjeparts informasjonskapsler som en del av tjenestene våre. Disse informasjonskapslene styres av de respektive nettstedene og kontrolleres ikke av oss. Du kan slå av installasjonen av noen av disse informasjonskapslene i de generelle nettleserinnstillingene dine, mens du for andre må gå til de respektive nettstedene og følge instruksjonene der.

For eksempel sjekkes det hvilken språkversjon du bruker for å få tilgang til tjenestene våre. Hvis du ble oppmerksom på våre tjenester gjennom en av våre partnere, lagrer vi informasjonen om hvem partneren er.

Tredjepartsannonsører: Vi kan bruke annonsører, tredjeparts annonsenettverk og andre annonseringsselskaper for å vise annonser i våre tjenester. Vær oppmerksom på at slike annonseringselskaper kan samle informasjon om ditt besøk på tjenestene våre eller andre nettsteder for å gjøre det mulig for slike selskaper å markedsføre produkter eller tjenester til deg, for å overvåke hvilke annonser som har blitt vist i nettleseren din, og hvilke nettsider du så på da slike annonser ble levert. Vær oppmerksom på at tredjepartsannonsørers innsamling og bruk av informasjon ikke omfattes av denne personvernerklæringen.

3. Rettslig grunnlag for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er legitim interesse iht. art. 6(1)(f) i GDPR.

4. Lagringens varighet

Dataene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innsamlet for.

5. Mulighet for innsigelse og fjerning

Hvis du ikke ønsker at disse informasjonskapslene skal lagres på datamaskinen din eller ønsker å bli informert om lagringen av dem, kan du forhindre installasjon av informasjonskapsler ved en tilsvarende justering av nettleserprogramvaren ved å velge alternativet "Ikke godta informasjonskapsler" i dine nettleserinnstillinger eller avslå bruk av tredjepartssporing ved første besøk på nettstedet. Nettleserprodusentens instruksjoner vil gi deg flere detaljer om hvordan dette fungerer. Hvis du avviser informasjonskapsler, kan du imidlertid oppleve at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet i full utstrekning.

a) Android

Åpne "Settings" > "Privacy" > "Ads". På denne skjermen kan du styre om og hvordan annonsetilpasning på enheten skjer.

b) iOS

Åpne "Settings" > "Privacy & Security" > "Tracking". På denne skjermen kan du styre om og hvordan apper kan spore deg på tvers av andre selskapers apper og nettsteder. I tillegg kan du åpne "Settings" > "Privacy & Security" > "Apple Advertising". På denne skjermen kan du styre om og hvordan Apple viser deg tilpassede annonser.

c) Vinduet "Data Usage"

I tillegg har du muligheten til å velge bort bruk av tredjepartssporing i vinduet "Data Usage" under "Settings" i et av spillene våre.

10. Bruk av tredjeparts analysetjenester

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

a) Spillanalysetjenester

Når du bruker tjenestene våre, samler InnoGames og våre tredjeparts analysetjenestepartnere inn personopplysninger. Dette gjøres enten ved å plassere en informasjonskapsel i din nettlesers buffer eller via en SDK innebygd i appene våre som sender informasjon til våre partnere. Dataene inkluderer vanligvis din IP-adresse og hendelser i spillet.

b) Andre analysetjenester

Når du besøker "Karriere"-delen av selskapets nettsted og vår LinkedIn-side, samler InnoGames og våre tredjeparts analysetjenestepartnere inn personopplysninger. Dette gjøres ved å plassere en informasjonskapsel i din nettlesers buffer som kommuniserer med LinkedIn-serverne. Hvis du er en LinkedIn-bruker, vil LinkedIn overføre et anonymisert sammendrag av dine personlige data til oss for statistiske formål.

2. Databehandlingens formål

a) Spillanalysetjenester

InnoGames bruker disse tredjeparts analysetjenestene for svindeldeteksjon og -forebygging, for å oppdage brudd på InnoGames' vilkår og for å spore hendelser i spillet for utarbeidelse av brukerrelatert statistikk over aktivitet, for å måle ytelse for forskjellige versjoner av enheter og spillernes reaksjon på versjonsendringer, og den gjeldende spillversjonens stabilitet og kompatibilitet.

b) Andre analysetjenester

InnoGames bruker disse tredjeparts analysetjenestene for å administrere og analysere effektiviteten av stillingsannonser og forbedre brukeropplevelsen av karrieredelen på selskapets nettsted. I tillegg brukes dataene som samles inn, til å analysere markedsføringskampanjers ytelse og generere resultatrapporter.

3. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen

a) Det rettslige grunnlaget for spillanalyse-databehandlingen er utførelse av en kontrakt iht. art. 6(1)(b) i GDPR.
a) Det rettslige grunnlaget for databehandlingen for andre analysetjenester er legitime interesser iht. art. 6(1)(f) i GDPR.

4. Lagringens varighet

Dataene vil bli oppbevart av oss så lenge tjenesten brukes. Våre partnere vil beholde forespørselsinformasjon, analyseinformasjon og kontaktinformasjon så lenge det er nødvendig for forretningsformål, og deretter etter behov for journalføringsformål.

5. Datamottakere

11. Bruk av tredjeparts kundestøttetjenester

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

Bortsett fra InnoGames' spillstøttekanaler opprettholder InnoGames en aktiv profil i ulike sosiale medier, noe vi bruker til å kommunisere og samhandle med spillerne våre, samt for å markedsføre produktene og tjenestene våre. InnoGames bruker tredjeparts kundestøttetjenester for å administrere denne kontakten og sørge for at all din kontakt med oss behandles. InnoGames bruker også slike kundestøttetjenester for å lette kommunikasjonen av viktige meldinger ved å inkludere forkortede versjoner av lenker i våre innlegg på sosiale medier.

InnoGames bruker dessuten maskinoversettelsesverktøy for å oversette innholdet i meldinger som sendes til oss på andre språk. Opplysningene som overføres til tjenesteleverandørene, er begrenset til innholdet i meldingen din og lagres bare så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med oversettelsen.

2. Databehandlingens formål

InnoGames bruker disse tredjeparts kundeserviceverktøyene for å lette informasjonsdeling og administrere kommunikasjonen vår med deg.

3. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er legitim interesse iht. art. 6(1)(f) i GDPR.

4. Lagringens varighet

Dataene vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen, med mindre du ber om tidligere sletting.

5. Datamottakere

12. Bruk av tredjeparts e-posttjenester

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

Dersom du registrerte deg for å motta nyhetsbrev fra oss, eller dersom vi trenger å kommunisere med deg via e-post om kontoen din, inkludert, men ikke begrenset til fremgangen din i spillet eller for tilbakestilling av passordet ditt, vil dette skje via tredjeparts tjenesteleverandører. For å administrere utsendelse av nyhetsbrev inneholder e-postene et bilde på størrelse med en piksel (pikselkode) som hentes av tjenesteleverandørens server når nyhetsbrevet åpnes. For behandlingen av e-postkommunikasjonen deler InnoGames ditt kontonavn og e-post med tredjeparts e-posttjenester.

2. Databehandlingens formål

InnoGames bruker disse tredjepartstjenestene for å gi deg nyhetsbrev og kommunisere med deg via e-post.

3. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for behandlingen med det formål å sende deg nyhetsbrev er samtykke iht. art. 6(1)(a) i GDPR. Det rettslige grunnlaget for behandling av data med det formål å kommunisere om kontoen din er utførelsen av en kontrakt iht. art. 6(1)(b) i GDPR.

4. Lagringens varighet

Dataene vil bli oppbevart så lenge du registrerer deg for å motta vårt nyhetsbrev eller opprettholder en konto hos oss, og vil bli slettet så snart du trekker tilbake samtykket ditt eller ber om sletting av dataene dine.

5. Datamottakere

13. Bruk av tredjeparts påloggingstjenester

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

Spillene våre tilbyr muligheten til å logge inn på tjenestene våre via tredjeparts påloggingstjenester. Hvis du bruker dem, er det ikke nødvendig med en ekstra registrering for våre tjenester. Du vil bli omdirigert til en ekstern tjeneste hvor du kan logge inn med kontoen din. Dette kobler kontoen din på den eksterne tjenesten til en gjestekonto på våre tjenester. Gjennom lenken mottar vi automatisk personopplysninger fra den eksterne tjenesten. Følgende data overføres til oss: E-postadressen som du brukte til å registrere deg hos den eksterne tjenesten, og all tilleggsinformasjon du velger å dele under autentiseringen. Når du bruker pålogging med Apple, kan du i tillegg velge om vi skal motta din faktiske e-postadresse eller en tilfeldig generert e-postadresse som kobles til kontoen din.

2. Databehandlingens formål

Tredjeparts påloggingstjenestene hjelper oss med å forenkle påloggingen for nye brukere som ikke ønsker å opprette en ny konto på våre tjenester.

3. Rettslig grunnlag for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er utførelse av en kontrakt iht. art. 6(1)(b) i GDPR.

4. Lagringens varighet

Dataene lagres så lenge kontoen din hos oss eksisterer.

5. Innsigelse og sletting

Du kan protestere mot denne behandlingen ved å koble kontoen din på tredjeparts påloggingstjenesten fra gjestekontoen din på våre tjenester. Du kan slette alle data som er lagret under behandlingen på våre tjenester, ved å slette kontoen din som beskrevet nedenfor i avsnitt 21.

6. Datamottakere

14. Bruk av tredjeparts markedsundersøkelsestjenester

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

InnoGames bruker markedsundersøkelsesverktøy som tilbys av tredjeparter for å forstå dine preferanser bedre. Jo bedre vi forstår hva dine preferanser er når du spiller spillene våre, desto mer attraktive vil tjenestene vi tilbyr, bli for deg. Vår markedsundersøkelse kan ta form av en appbutikk-optimaliseringstest, der valgene dine registreres og du vil bli bedt om å gi innsikt i hvilke appegenskaper som er mest attraktive for deg, eller vi kan ganske enkelt be deg om å delta i en undersøkelse og dele dine erfaringer med spillene våre med oss. Når du deltar i vår markedsundersøkelse, samler vi og våre partnere inn dine tekniske data, enhetsdata, bruksdata og svarene du gir oss. Dette hjelper oss med å finne ut hvordan vi kan forbedre tjenestene vi tilbyr.

2. Databehandlingens formål

InnoGames bruker disse tjenestene for å gjennomføre markedsundersøkelser, for å forbedre eksisterende og/eller fremtidige produkter.

3. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger med henblikk på markedsundersøkelser er legitim interesse iht. art. 6(1)(f) i GDPR.

4. Lagringens varighet

Dataene vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen, med mindre du ber om tidligere sletting.

5. Datamottakere

15. Bruk av tredjeparts betalingstjenester

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

I tillegg til våre gratisspilltjenester tilbyr InnoGames premium-tjenester til spillerne våre. I tilfelle du bestemmer deg for å kjøpe en av InnoGames' premium-tjenester, vil InnoGames overføre dine personlige og/eller faktureringsrelaterte opplysninger til disse betalingspartnerne. Dette er nødvendig for oppfyllelse av kontrakten, for betalingsbehandling samt for beskyttelse av andre brukere, og er lovlig tillatt eller foreskrevet.

I tillegg vil personopplysningene dine bli delt dersom det er nødvendig for å beskytte andre brukere eller for å motvirke trusler mot staten eller offentlig sikkerhet, eller for å straffeforfølge straffbare handlinger og dersom det er tillatt i henhold til lovbestemte personvernbestemmelser. Dine beskyttede interesser vil bli vurdert i samsvar med lovbestemmelsene. Vær oppmerksom på at InnoGames kan være forpliktet til å utlevere opplysninger på grunn av lovbestemmelser eller for eksempel en rettslig kjennelse (f.eks. utlevering til etterforskende myndigheter). Utlevering skjer alltid bare i den grad det er nødvendig og lovlig tillatt eller foreskrevet.

2. Databehandlingens formål

InnoGames bruker tredjeparts betalingstjenester for å utføre betalingstransaksjoner. Ved betalingsforsinkelse kan vi gi et inkassobyrå eller en advokat i oppdrag å inndrive utestående gjeld.

3. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er utførelse av en kontrakt iht. art. 6(1)(b) i GDPR.

4. Lagringens varighet

Dine personlige og/eller faktureringsrelaterte opplysninger vil bli oppbevart av InnoGames i maksimalt 3 år fra kjøpsdatoen før de gjennomgår en anonymiseringsprosess. Etter at dataene dine har blitt anonymisert, vil de bli oppbevart for juridiske og lovbestemte formål i opptil 10 år.

5. Datamottakere

16. Bruk av tredjeparts sosiale nettverk

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

InnoGames er til stede i ulike sosiale nettverk. Vi bruker sosiale medier til forskjellige formål – fra å promotere selskapet vårt til å finne talenter til teamet vårt, bygge og administrere fellesskapene våre, samt markedsføring av spillene våre til deg. Sosiale nettverk kan analysere brukeratferden din når du besøker deres nettsteder eller nettsteder med integrert sosiale-medier-innhold, inkludert, men ikke begrenset til, likerklikk-knapper, bannerannonser osv. Besøk på våre sosiale medier vil derfor utløse flere prosesser som er relevante for personvern. For detaljer viser vi til vilkårene for bruk og personvernretningslinjene hos de respektive sosiale-medier-portalene.

2. Databehandlingens formål

InnoGames bruker sosiale nettverk fra tredjeparter for produkt- og HR-markedsføring, kunderelasjonsstyring samt for å bygge og utvide fellesskapet vårt.

3. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er legitim interesse iht. art. 6(1)(f) i GDPR.

4. Lagringens varighet

Dataene vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen, med mindre du ber om tidligere sletting.

5. Datamottakere

17. Bruk av tredjeparts brukergenereringstjenester

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

InnoGames bruker digital annonsering for å markedsføre tjenestene våre. Vi bruker ulike annonsenettverk for å vise banner-, interstitial- eller videoannonser. Partnerne våre blir kompensert når du installerer spillet vårt, så når du klikker på annonsen vår og installerer appen vår, samler både InnoGames og partnerne inn dataene dine for senere å sammenligne dem med hverandre for å finne ut hvor mye kompensasjon som skal betales. Dataene dine samles inn av annonsenettverkets informasjonskapsel eller SDK som er plassert på våre tjenester.

2. Databehandlingens formål

InnoGames bruker disse tjenestene for å utvide spillerbasen vår samt for å muliggjøre kryssalg mellom InnoGames' produkter.

3. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er legitim interesse iht. art. 6(1)(f) i GDPR.

4. Lagringens varighet

Dataene vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen, med mindre du ber om tidligere sletting.

5. Datamottakere

18. Bruk av tredjeparts videoannonseringstjenester

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

Siden spillene våre generelt er gratis å laste ned og spille, tjener vi penger på dem ved å vise annonser i dem. På denne måten kan vi fortsette å vedlikeholde og kontinuerlig utvikle spillene våre. Når vi viser annonser, bruker vi tredjeparts annonseringsselskaper for å vise annonsene i spillene våre. Annonseringsselskapene betaler oss for å vise annonsene deres, og det er dette som gjør det mulig for oss å tilby deg spillet gratis. Bortsett fra dette kan vi også gi deg muligheten til å se en annonse i stedet for å betale for en funksjon du ellers hadde måttet betale for. Tredjeparts annonseringsselskaper kan samle inn og bruke personopplysninger om deg, inkludert, men ikke begrenset til, IP-adresse, geografisk plassering og språkinnstillinger, for å kunne tilby deg personlig tilpassede annonser, men også for å vite om du klikket på og så videoannonsen. Ikke-personlig identifiserbar informasjon for å administrere og måle leveringen av reklame i spillet kan samles inn, inkludert antall ganger den samme annonsen leveres og vises.

2. Databehandlingens formål

Dataene behandles av oss for å gi annonser om varer og tjenester av interesse for deg. Vi tilbyr mobilspillene våre gratis, så disse annonsene gjør at vi kan fortsette å lage og oppdatere gratisspill av toppkvalitet, som er en legitim interesse for oss, men også for deg hvis du vil spille gratis spill. Uten å vise annonser ville vi ikke tjent nok penger til å fortsette å tilby spillene gratis til deg. Vi ber deg om ikke å spille spillene våre dersom du ikke ønsker at dine personopplysninger skal behandles for reklameformål.

3. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen

a) iOS og nettleser

Personlig tilpassede annonser: Det juridiske grunnlaget for å behandle dine personopplysninger (spesielt din IDFA) for personlig tilpassede annonser på iOS er ditt samtykke iht. art. 6(1)(a) i GDPR, som du gir oss ved å tillate sporing gjennom popup-vinduet i starten av spillet.

Du kan trekke tilbake samtykket ditt på følgende måte:

iOS: Velg "Ask App Not to Track" i popup-vinduet for samtykke i starten av spillet (hvis du ikke allerede har deaktivert sporing i systeminnstillingene). Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt senere: Åpne "Settings" > "Privacy & Security" > "Tracking". På denne skjermen kan du styre om og hvordan apper kan spore deg på tvers av andre selskapers apper og nettsteder. I tillegg kan du åpne "Settings" > "Privacy & Security" > "Apple Advertising". På denne skjermen kan du styre om og hvordan Apple viser deg tilpassede annonser.

Nettleser: Fjern merkingen av "Allow third party browser cookies and pixels" i vinduet "Data Usage" i spillet.

Ikke-tilpassede annonser: Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger for å vise annonser som ikke er personlig tilpasset, er vår legitim interesse iht. art. 6(1)(f) i GDPR. Vi tilbyr spillene våre gratis. For å kunne fortsette å gjøre dette viser vi annonser i spillene våre som annonseringsselskapene betaler oss for. Uten dette ville vi måttet kreve et gebyr for å spille spillene våre. Det er en legitim interesse for oss å behandle dataene dine for å vise annonser som ikke er personlig tilpasset, for å kunne fortsette å tilby deg spillene våre gratis, og slik at vi fortsatt kan konkurrere med andre selskaper på markedet og lage flotte og underholdende spill som et stort publikum kan glede seg over, uansett hvor mye penger man er i stand til å bruke. Denne interessen oppveier en potensiell motsatt interesse for deg dersom du ikke vil at dataene dine skal behandles for å vise annonser. Dessverre er det teknisk sett ikke mulig å vise annonser på en effektiv måte uten å behandle noen av dine personopplysninger for dette formålet. Vi ber deg om ikke å spille spillene våre dersom du ikke ønsker at dine personopplysninger skal behandles for visning av ikke-tilpassede annonser.

b) Android og Fire OS

Personlig tilpassede og ikke-tilpassede annonser: Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger for å vise personlig tilpassede annonser så vel som annonser som ikke er personlig tilpasset, er vår legitim interesse iht. art. 6(1)(f) i GDPR. Vi tilbyr spillene våre gratis. For å kunne fortsette å gjøre dette viser vi annonser i spillene våre som annonseringsselskapene betaler oss for. Uten dette ville vi måttet kreve et gebyr for å spille spillene våre. Det er en legitim interesse for oss å behandle dataene dine for å vise annonser som ikke er personlig tilpasset, for å kunne fortsette å tilby deg spillene våre gratis, og slik at vi fortsatt kan konkurrere med andre selskaper på markedet og lage flotte og underholdende spill som et stort publikum kan glede seg over, uansett hvor mye penger man er i stand til å bruke.

Du kan velge bort behandling av personopplysningene dine for personlig tilpassede annonser som følger:

Android: Åpne "Settings" > "Privacy" > "Ads". På denne skjermen kan du styre om og hvordan annonsetilpasning på enheten skjer.

Fire OS: Åpne "Settings" > "Security & Privacy" > "Advertising ID" > "Interest-Based Ads". På denne skjermen kan du styre om og hvordan annonsetilpasning på enheten skjer.

Det er dessverre ikke mulig å velge bort behandling av dine personopplysninger når vi viser ikke-tilpassede annonser. For annonser som ikke er personlig tilpasset, oppveier vår legitime interesse i å behandle data for å vise slike annonser (se ovenfor) en potensiell motstridende interesse for deg. Dessverre er det teknisk sett ikke mulig å vise annonser på en effektiv måte uten å behandle noen av dine personopplysninger for dette formålet. Vi ber deg om ikke å spille spillene våre dersom du ikke ønsker at dine personopplysninger skal behandles for visning av ikke-tilpassede annonser.

4. Lagringens varighet

Dataene vil bli oppbevart så lenge du opprettholder kontoen din hos oss. Merk at du ved å spille som gjest, det vil si selv om du ikke har registrert deg og bekreftet e-posten din hos oss, fortsatt opprettholder en konto hos oss ("gjestekonto"). I tillegg vil kontoen din bli slettet etter 3 år med inaktivitet eller tidligere hvis du aktivt ber om sletting som beskrevet i avsnitt 20.

5. Datamottakere

19. Bruk av andre tredjepartstjenester

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

InnoGames bruker forskjellige tredjepartstjenester for hosting av selskapets nettsted og for å administrere din samhandling med tjenestene våre. Hvis du går inn på en av sidene våre med et relevant kart, hentes kartinnholdet fra Googles servere. Hvis du er logget på med Google-kontoen din, kan Google slå sammen nettleseratferden din med annen informasjon. Når du bruker en tjeneste som inneholder et skjema eller en annen måte å legge inn informasjon på, hentes en CAPTCHA fra Googles servere. CAPTCHA analyserer inndataatferden din basert på ulike egenskaper (f.eks. IP-adresse, oppholdstid, musebevegelser) for å se om du er et menneske eller en maskin.

2. Databehandlingens formål

InnoGames benytter seg av tredjeparts tjenesteleverandører for hosting av selskapets nettsted, for å gi sluttbrukere kontaktskjematjenester, vise ledige stillinger og administrere applikasjoner, administrere sluttbrukeres interaksjon med nettstedene våre og sikre nettsiden vår mot svindel og spam.

3. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger ved din samhandling med oss via nettstedene våre er legitim interesse iht. art. 6(1)(f) i GDPR.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen med det formål å administrere din søknad på en stilling hos InnoGames er samtykke iht. art. 6(1)(a) i GDPR.

4. Lagringens varighet

Dataene vil bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen, med mindre du ber om tidligere sletting.

5. Datamottakere

20. Konsernsamarbeid

I - Felles behandlingsansvar

Hva innebærer felles behandlingsansvar?

Når vi samarbeider med MTG og/eller et konsernselskap, avgjør vi iblant i fellesskap om og hvordan visse personopplysninger om deg behandles. I et slikt tilfelle er de involverte selskapene hver for seg behandlingsansvarlige for dine data når de gjør det, og arbeidsforholdet kalles "felles behandlingsansvar". Vi har inngått en avtale med MTG og alle konsernselskaper der reglene for vårt felles behandlingsansvar er nedfelt, og som også inkluderer såkalte standard kontraktsbestemmelser som sikrer at personopplysninger om europeiske spillere er tilstrekkelig sikret når de overføres mellom oss og et konsernselskap som ikke er hjemmehørende i EU, eller et land som anses å ha samme nivå av personvern som EU.

A) Fusjoner og oppkjøp

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

MTG, konsernselskapene og vi kan støtte hverandre ved kjøp eller salg av et selskap. I slike tilfeller kan et strengt begrenset antall personell som er involvert i en slik transaksjon, få tilgang til personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser, unike identifikatorer) inkludert i relevant dokumentasjon som deles av en potensiell selger, eller bestemme hvilke personopplysninger som deles med en potensiell kjøper, og hvordan dette skal gjøres. I hovedsak anonymiseres personopplysninger før de utleveres, og dersom det skulle være nødvendig å utlevere personopplysninger, vil slik utlevering av personopplysninger holdes på et minimum.

2. Databehandlingens formål

Hensikten med et slikt samarbeid er å gjennomgå relevant innhold som deles med oss av en potensiell selger, slik at vi og/eller MTG, og/eller de involverte konsernselskapene kan ta gode forretningsbeslutninger eller gjøre det mulig for en potensiell kjøper å gjøre det når de deler slike data med dem. Dette er en legitim interesse for oss, MTG, de involverte konsernselskapene og potensielle selgere eller kjøpere.

3. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger med henblikk på fusjoner og oppkjøp er legitim interesse iht. art. 6(1)(f) i GDPR.

4. Lagringens varighet

Oppbevaringsperioden for data som behandles med det formål å håndtere juridiske forhold eller tvister, er underlagt den aktuelle foreldelsesfristen, slik at vi i tilstrekkelig grad kan forsvare oss mot krav, og av relevante juridiske forpliktelser til å oppbevare dokumenter. Hvis en transaksjon har vært vellykket, kan vi være forpliktet til å lagre de respektive personopplysningene i henhold til gjeldende lovbestemmelser, og i så fall vil vi lagre dokumentene i henhold til oppbevaringsperiodene angitt i slike bestemmelser. Personopplysninger som ikke lenger er relevante dersom en transaksjon ikke er gjennomført, vil bli slettet, dersom de ikke er relevante for et annet formål under denne personvernerklæringen.

5. Datamottakere

Mottakere av de behandlede personopplysningene kan være våre leverandører av kontorverktøy, leverandører av datarom samt eksterne finansielle og juridiske rådgivere, MTG, involverte konsernselskaper og den potensielle kjøperen. Vi kan motta dine personopplysninger fra et konsernselskap eller en potensiell selger, i hvilket tilfelle de samme mottakerne vil kunne gjelde.

B) Forretningsanalyse

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

Vi deler en begrenset mengde data med MTG for å få en bedre forståelse av hvordan du spiller spillene våre, og hva du liker med dem, slik at vi kan forbedre dem. Dette inkluderer en gruppeintern unik identifikator, spilltittel, installasjonstidspunkt, plattform, landskode per installasjon, markedsføringskanal/-kategori og markedsføringskampanje, nettleserinformasjon, engasjement med spillet (påloggingsøkter), beløp brukt i spillet og hvor effektiv en markedsføringskampanje har vært.

2. Databehandlingens formål

En bedre forståelse av hvordan du spiller spillene våre og hva du liker med dem, hjelper oss med å gjøre dem bedre og forbedre måten vi markedsfører dem på. Som et spillstudio er det viktig for oss at vi kan forstå hvordan spill spilles, og hvor effektive markedsføringstiltakene våre er, for å sikre at nok spillere liker spillene våre til at vi kan fortsette å lage dem. Denne interessen deles av MTG og konsernselskapene.

3. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger med henblikk på forretningsanalyse er legitim interesse iht. art. 6(1)(f) i GDPR.

4. Lagringens varighet

Dataene lagres så lenge du er en aktiv spiller av spillet. Dataene dine vil bli slettet eller anonymisert etter 3 år med inaktivitet, basert på datoen da du sist spilte et av spillene våre.

5. Datamottakere

Mottakeren av de behandlede personopplysningene er vårt moderselskap, MTG. Informasjonen deles ikke med konsernselskaper.

C) Arbeid med regelverksetterlevelse på personvernområdet

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

MTG støtter oss i vårt arbeid med regelverksetterlevelse på personvernområdet. Vi kan i fellesskap behandle dine personopplysninger som kreves for å sikre overholdelse av personvernlover, som navn, e-postadresser, brukernavn, unike identifikatorer (f.eks. spiller-ID). Dette kan for eksempel være tilfelle når du kontakter oss med en forespørsel knyttet til personvern, og vi ber om MTGs støtte for å svare tilfredsstillende og i tide.

2. Databehandlingens formål

Vi ønsker å kunne tilby deg et høyt nivå av personvern når du spiller spillene våre. For å sikre at vi overholder relevante personvernlover, mottar vi støtte fra MTG. Dette er en legitim interesse for oss, MTG, de involverte konsernselskapene og deg.

3. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger med henblikk på arbeid med regelverksetterlevelse på personvernområdet er legitim interesse iht. art. 6(1)(f) i GDPR og overholdelse av en juridisk forpliktelse iht. art. 6(1)(c) i GDPR.

4. Lagringens varighet

Dataene vil bli lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne bevise at vi overholder personvernlovgivning. Dine forespørsler vedrørende personvern vil derfor bli lagret i (...) år.

5. Datamottakere

Mottakere av de behandlede personopplysningene kan være våre leverandører av kontorverktøy og MTG.

II – Andre samarbeid

Bortsett fra tilfeller der vi behandler personopplysninger i fellesskap, samarbeider vi intert i konsernet i følgende tilfeller:

A) Utvikling eller distribusjon av spill

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

MTG kan støtte oss når vi utvikler eller distribuerer spillene våre (f.eks. rådgivning angående spillfunksjoner eller -funksjonalitet). I denne prosessen er det mulig at visse personopplysninger fra spillere av spillene våre kan bli utlevert til MTG, for eksempel navn, e-postadresse, brukernavn eller unike identifikatorer. Slike personopplysninger vil ikke aktivt lagres eller brukes av MTG til slik støtte.

2. Databehandlingens formål

Siden vi er en del av samme gruppe og MTG er vårt moderselskap, deler vi begge en legitim interesse i å utvikle og distribuere gode spill. For å klare dette jobber vi tett sammen.

3. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger med henblikk på utvikling eller distribusjon av spill er legitim interesse iht. art. 6(1)(f) i GDPR.

4. Lagringens varighet

Personopplysningene lagres av oss i henhold til gjeldende oppbevaringsperiode i denne personvernerklæringen (f.eks. oppbevaringsperioden for kontodataene dine).

5. Datamottakere

Mottakere av de behandlede personopplysningene kan være våre leverandører av kontorverktøy og MTG.

B) Juridisk støtte

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

MTG støtter oss med juridisk veiledning angående juridiske klager, krav, rettssaker eller andre juridiske forhold vi kan stå overfor. I slike tilfeller kan MTG motta personopplysninger (f.eks. navn og kontaktinformasjon til saksøkere eller klagere) fra oss om personer involvert i slike juridiske saker.

2. Databehandlingens formål

Siden vi er en del av samme konsern og MTG er vårt moderselskap, deler vi begge en legitim interesse i å håndtere juridiske klager, krav, rettssaker eller andre juridiske forhold vi kan stå overfor, på en effektiv måte. For å klare dette jobber vi tett sammen.

3. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for å behandle dine personopplysninger med henblikk på juridisk støtte er legitim interesse iht. art. 6(1)(f) i GDPR.

4. Lagringens varighet

Data vil bli oppbevart i henhold til juridiske forpliktelser (f.eks. arbeidslovgivning) eller vår legitime interesse i å forsvare oss mot juridiske krav.

5. Datamottakere

Mottakere av de behandlede personopplysningene kan være våre leverandører av kontorverktøy og MTG.

21. Den registrertes rettigheter

Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du følgende rettigheter:

1. Rett til innsyn

Du kan be om at vi informerer deg om personopplysningene vi behandler om deg. Hvis slik behandling utføres, kan du be om at vi gir deg følgende informasjon:

 1. Formålet med behandlingen.
 2. Kategoriene av personopplysninger som behandles.
 3. Mottakerne eller kategoriene av mottakere som de berørte personopplysningene har blitt eller vil bli utlevert til.
 4. Der det er mulig, den planlagte lagringsvarigheten av dine personopplysninger eller, hvis det ikke er mulig, kriteriene for å bestemme lagringsvarigheten.
 5. Dersom det foreligger rett til å be om retting eller sletting av personopplysninger – begrensning av behandlingen eller innsigelse mot slik behandling.
 6. Rett til å klage til en tilsynsmyndighet.
 7. Der personopplysningene ikke samles inn direkte fra deg – all tilgjengelig informasjon om kilden.
 8. Eksistensen av automatisert beslutningstaking, inkludert profilering, referert til i art. 22(1) og (4) i GDPR og, som et minimum i disse tilfellene, meningsfull informasjon om logikken som er involvert, samt betydningen og de forutsatte konsekvensene for deg av slik behandling.
 9. Hvis dine personopplysninger overføres til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon – de passende sikkerhetstiltakene i henhold til art. 46 i GDPR knyttet til overføringen.

Vi vil svare på forespørselen din innen en måned etter mottak av forespørselen.

2. Rett til retting

Du kan be om at vi retter og/eller kompletterer dine personopplysninger, forutsatt at opplysningene er uriktige eller ufullstendige. Vi vil korrigere eller komplettere dataene uten unødig forsinkelse.

3. Rett til sletting ("rett til å bli glemt")

Vi sletter automatisk alle kontoer etter 3 år uten aktivitet. I tillegg kan du når som helst be om tidligere sletting av kontoen din og tilhørende personopplysninger på: https://goodbye.innogames.com/login. En slettingsforespørsel utføres innen 7 dager ("hard sletting"). Frem til da kan du fortsatt kansellere forespørselen ved å logge på spillet ("myk sletting" med utsettelsesperiode).

a) Plikt til å slette

Du kan be om at vi sletter dine personopplysninger uten unødig forsinkelse når ett av følgende gjelder:

 1. Dine personopplysninger er ikke lenger nødvendige for formålene de ble samlet inn for.
 2. Du har tilbakekalt ditt samtykke som datainnsamlingen var basert på, i henhold til art. 6(1)(a) eller art. 9(2)(a) i GDPR, og det finnes ikke noe annet rettslig grunnlag for behandlingen.
 3. Du protesterer mot behandlingen i henhold til art. 21(1) i GDPR og det er ingen overordnede legitime grunner for behandlingen, eller du protesterer mot behandlingen i henhold til art. 21(2) i GDPR.
 4. Dine personopplysninger er ulovlig behandlet.
 5. Dine personopplysninger må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse i henhold til en europeisk eller nasjonal lov som vi er underlagt.
 6. Dine personopplysninger er samlet inn i forbindelse med tilbudet om informasjonssamfunnstjenester som nevnt i art. 8(1) i GDPR.

b) Informasjon til tredjeparter

Hvis vi har gjort dine personopplysninger offentlig til tredjeparter og er pålagt i henhold til art. 17(1) i GDPR å slette personopplysningene, vil vi, tatt i betraktning tilgjengelig teknologi og kostnadene ved implementering, gjøre det som er rimelig, inkludert tekniske tiltak, for å informere tredjepartene som behandler dine personopplysninger, om at du har bedt om sletting av lenker til eller kopier eller replikering av disse personopplysningene.

c) Unntak

Retten til sletting gjelder ikke i den grad behandling er nødvendig:

 1. For å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet.
 2. For å overholde en juridisk forpliktelse som krever behandling i henhold til europeisk eller nasjonal lovgivning som vi er underlagt, eller for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller under utøvelse av offentlig myndighet som er tillagt oss.
 3. Av hensyn til allmenne hensyn angående folkehelse i henhold til art. 9(2)(h) og (i), samt art. 9(3) i GDPR.
 4. For arkiveringsformål i allmennhetens interesse, for vitenskapelige eller historiske forskningsformål, eller statistiske formål i henhold til art. 89(1) i GDPR, forutsatt at slettingsretten ikke umuliggjør eller alvorlig svekker oppnåelsen av formålene for behandlingen.
 5. For fastsettelse, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

4. Rett til begrensning av behandling

Du kan be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger når ett av følgende gjelder:

 1. Personopplysningenes riktighet bestrides av deg, i en periode som gjør det mulig for oss å verifisere riktigheten personopplysningenes.
 2. Behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene, og ber om at bruken av dem begrenses i stedet.
 3. Vi trenger ikke lenger personopplysningene for formålet de ble samlet inn for, men du trenger dem for å fastsette, utøve eller forsvare deg mot rettslige krav.
 4. Du har protestert mot behandlingen i henhold til art. 21(1) i GDPR, og det er ennå ikke fastslått om våre legitime interesser oppveier dine.

Hvis behandlingen har blitt begrenset, vil slike personopplysninger, bortsett fra lagring, kun behandles med ditt samtykke for det formål å fastsette, utøve eller forsvare oss mot rettslige krav, for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person, eller av grunner som er av vesentlig offentlig interesse for EU eller en medlemsstat.

Hvis begrensningen av behandlingen ble pålagt i henhold til noen av de ovennevnte omstendighetene, vil vi informere deg før begrensningen oppheves.

5. Rett til orientering

Hvis du benytter deg av retten til retting, sletting eller begrensning av behandling, vil vi varsle hver mottaker som personopplysningene dine ble utlevert til, om dette, med mindre dette viser seg umulig eller innebærer uforholdsmessig arbeid. Vi vil informere deg om disse mottakerne hvis du ber om det.

6. Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysninger som du har gitt oss, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Videre har du rett til å overføre disse dataene til en annen behandlingsansvarlig uten at vi hindrer dette, forutsatt at:

 1. Behandlingen er basert på samtykke iht. 6(1)(a) i GDPR eller art. 9(2)(a) i GDPR, eller på en kontrakt i henhold til art. 6(1)(b) i GDPR, og
 2. behandlingen utføres på automatiserte måter.

Når du benytter deg av denne retten, har du rett til å be om at dine personopplysninger overføres direkte fra en behandlingsansvarlig til en annen, der det er teknisk mulig.

Retten til dataportabilitet skal ikke gjelde for behandling av personopplysninger som er nødvendig for å utføre en oppgave utført i allmennhetens interesse eller under utøvelse av offentlig myndighet som er tillagt oss.

Denne retten til dataportabilitet skal ikke påvirke andres rettigheter og friheter negativt.

7. Rett til å protestere

På grunnlag av din spesielle situasjon har du når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger iht. art. 6(1)(e) eller (f) i GDPR, inkludert profilering basert på disse bestemmelsene. Vi vil ikke lenger behandle personopplysningene dine med mindre vi kan fremvise overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, utøve eller forsvare oss mot rettslige krav.

Dersom personopplysninger behandles for direktemarkedsføringsformål, har du til enhver tid rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger for slik markedsføring, som inkluderer profilering, i den grad det er relatert til slik direktemarkedsføring.

Hvis du protesterer mot behandling for direktemarkedsføringsformål, skal dine personopplysninger ikke lenger behandles for slike formål.

I sammenheng med bruken av informasjonssamfunnstjenester og uten å berøre direktiv 2002/58/EF kan du utøve din rett til å protestere ved å bruke automatiserte metoder og tekniske spesifikasjoner.

8. Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har når som helst rett til å trekke tilbake samtykkeerklæringen din i henhold til personvernlovgivning. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen før tilbaketrekkingen.

9. Automatisert individuell beslutningstaking, inkludert profilering

Du har rett til ikke å bli underlagt en beslutning som utelukkende er basert på automatisert behandling, inkludert profilering, som innebærer rettslige virkninger for deg eller på lignende måte påvirker deg i vesentlig grad.

Det ovennevnte gjelder ikke dersom beslutningen:

 1. Er nødvendig for å inngå eller oppfylle en kontrakt mellom deg og oss,
 2. er autorisert av europeisk eller nasjonal lovgivning som vi er underlagt, og som også fastsetter passende tiltak for å ivareta dine rettigheter og friheter, og legitime interesser; eller
 3. er basert på ditt uttrykkelige samtykke.

I tilfellene nevnt i punkt (1) og (3) vil vi iverksette passende tiltak for å ivareta dine rettigheter og friheter, og legitime interesser, som minst innebærer retten til menneskelig inngripen fra vår side, til å uttrykke ditt synspunkt og til å bestride avgjørelsen.

Slike beslutninger skal ikke være basert på spesielle kategorier av personopplysninger nevnt i artikkel 9(1) i GDPR, med mindre artikkel 9(2)(a) eller (g) i GDPR gjelder og egnede tiltak for å ivareta dine rettigheter og friheter og legitime interesser er på plass.

10. Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Uten at det berører andre administrative eller rettslige rettsmidler, har du rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten der du har ditt vanlige opphold, arbeidssted eller stedet for den påståtte overtredelsen, hvis du mener at behandlingen av din personopplysninger er i strid med GDPR.

22. Sluttbestemmelser

Vi kan endre, supplere eller erstatte denne personvernerklæringen fra tid til annen, og kan gjøre det etter eget skjønn, i samsvar med gjeldende personvernlover og -regler. Alle revisjoner av vår personvernerklæring vil bli lagt ut på https://privacy.innogames.com samt varsles på en tydelig måte i tjenestene. Du må bekrefte å ha sett personvernerklæringen for å fortsette å bruke tjenestene våre. Eventuelle endrede retningslinjer vil erstatte tidligere personvernerklæringer med virkning fra datoen de legges ut. Din bruk av tjenestene etter at en revidert personvernerklæring har blitt publisert, bekrefter din aksept av alle slike endringer.

© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Med enerett.