OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost InnoGames GmbH (dále jen „společnost InnoGames“) si při zpracování osobních údajů velmi zakládá na ochraně soukromí svých uživatelů a zohledňuje ji při všech obchodních procesech. Společnost InnoGames dodržuje příslušné předpisy o ochraně osobních údajů. Tato ustanovení o ochraně osobních údajů platí pro veškeré služby, které jsou nabízeny na webových stránkách, jež společnost InnoGames provozuje, i na portálech a ve veškerých online hrách společnosti InnoGames (dále jen „Stránka“), nikoli však pro služby jiných poskytovatelů, na které Stránka může odkazovat. Pro tyto služby platí podmínky ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů.

Tento dokument informuje o tom, jak údaje sbíráme a používáme.

Přístupem na Stránku a jejím používáním vyjadřujete, že jste srozuměni s následujícími ustanoveními o ochraně osobních údajů. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem (viz oddíl 8 „Možnost odvolání“). Máte-li otázky k tomu, jak společnost InnoGames používá Vaše osobní údaje, obraťte se na nás prosím (viz oddíl 9 „Otázky k ochraně osobních údajů a kontaktní údaje“).

1. Shromažďování a využívání Vašich osobních údajů ve společnosti InnoGames

1.1 Při návštěvě Stránky zůstáváte v anonymitě. Kdykoli uživatel navštíví Stránku a stáhne nějaký soubor, do protokolu na našem serveru se v zásadě ukládají následující informace o přístupu, ze kterých nelze odvodit totožnost: internetový protokol, adresa / IP adresa, stránka, z níž byl soubor vyžádán, datum, čas, typ prohlížeče a operační systém, navštívená stránka, objem přenesených dat, status přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen apod.). Z těchto údajů se vytvářejí statistiky, s jejichž pomocí společnost InnoGames přizpůsobuje nabízené služby Vašim potřebám.

1.2 Společnost InnoGames v zásadě zjišťuje, shromažďuje a využívá pouze údaje, které během používání Stránky sdělíte při svém přihlášení či registraci a při případném využití zpoplatněných služeb. Při přihlášení a registraci od Vás požadujeme pouze uživatelské jméno a e-mailovou adresu.

1.3 Při plnění uzavřené smlouvy o poskytování služeb, zejména pak při využívání Vámi zvolených zpoplatněných služeb, může být nutné zadání dalších údajů, například úplného jména, adresy, čísla účtu, čísla platební karty apod. I při zpracovávání Vašich dotazů či při poskytování zákaznických služeb někdy potřebujeme Vaše osobní údaje (například jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo). Společnost InnoGames s těmito údaji nakládá důvěrně a s ohledem na zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů. Společnost InnoGames tyto informace nepředá třetím stranám bez Vašeho svolení, a sice výjimkou případů, kdy se jedná o údaje v rozsahu, který je potřebný k plnění smlouvy, zpracování Vašich dotazů či poskytování zákaznických služeb. Další podrobnosti k předávání údajů třetím stranám najdete v oddíle 6 („Předávání osobních údajů třetím stranám“).

1.4 Společnost InnoGames na tomto místě upozorňuje, že v rámci paragrafů 14 a 15 TMG (telekomunikační zákon), popř. paragrafu 28 BDSG (spolkový zákon o ochraně osobních údajů) jsou zjišťovány, zpracovávány a používány kmenové údaje, údaje o používání a fakturační údaje, a to i nad rámec plnění smlouvy, je-li to nutné. Společnost InnoGames si vyhrazuje právo ukládat IP adresy a protokolové soubory po přiměřenou dobu po návštěvě Stránky za účelem sledování toho, zda jsou dodržovány podmínky využití služeb a pravidla hry, zejména pak za účelem řádného provedení Vámi zadané platby. Tento postup slouží zejména k zamezení případného zneužití, k objasnění těchto případů a výjimečně i k předání údajů vyšetřovacím orgánům za účelem objasnění. V ostatních případech probíhá další vyhodnocování údajů anonymně, je-li to možné. Na konci této lhůty IP adresy a protokolové soubory kompletně smažeme, pokud nebyla zahájena konkrétní trestní řízení či zjišťovací řízení v případě zneužití.

1.5 Společnost InnoGames může ze své vůle či na Vaše přání doplnit, opravit či smazat neúplné, chybné a/nebo zastaralé osobní údaje, které uložila v souvislosti s provozováním Stránky.

1.6 Společnost InnoGames v rámci zákonných ustanovení maže osobní údaje neprodleně na žádost oprávněné osoby, nebrání-li tomu zákonná povinnost tyto údaje uchovávat.

2. Zasílání informací ke hře / newsletteru

Při registraci či při přihlášení k odběru newsletteru jste vyjádřili souhlas s tím, že Vám budeme e-mailem pravidelně zasílat informace o hře (např. informace o aktualizacích), k níž jste se přihlásili/zaregistrovali, a newsletter s aktuálními informacemi o ostatních hrách. Rovněž jste nám výslovně poskytli níže uvedený souhlas a my jsme jej zaznamenali. Telekomunikační zákon nám ukládá povinnost mít obsah souhlasů kdykoli k dispozici.

Souhlas s využitím e-mailové adresy k zasílání informací ke hře a newsletteru můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem (kontaktní údaje – viz oddíly 8 a 9). Kromě toho máte možnost využít jedinečný odkaz přímo v informacích o hře či v newsletteru a odhlásit se od dalšího odběru.

Souhlas s využitím e-mailové adresy pro zasílání informací o hře a newsletteru: „Přeji si e-mailem pravidelně dostávat informace o hře (např. informace o aktualizacích), k níž jsem se přihlásil(a), a newsletter s aktuálními informace o ostatních hrách. Má e-mailová adresa nebude poskytnuta jiným společnostem. Tento souhlas s využitím své e-mailové adresy mohu kdykoli odvolat s budoucím účinkem.“

3. Použití cookies a web beacons

3.1 Vlastní cookies a web beacons, reklama třetích stran, odkazy na jiné stránky

Aby pro Vás bylo využívání naší internetové nabídky co nejpříjemnější, využíváme – stejně jako mnohé jiné společnosti – tzv. stálé či dočasné cookies a web beacons. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači uživatele a umožňují analýzu používání internetové stránky uživatelem. Jsou ukládány například proto, aby umožnily automatické přihlášení, takže nemusíte pokaždé znovu zadávat své přihlašovací údaje. Na základě údajů uložených v cookies nelze zjistit totožnost uživatele.

Pokud si nepřejete, aby se na Vašem počítači cookies ukládaly, nebo pokud chcete o jejich uložení být vyrozuměni, můžete instalaci cookies zamezit příslušným nastavením ve svém prohlížeči – zvolte možnost „zakázat cookies“. Podrobnosti najdete v pokynech od vydavatele svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě je možné, že nebudete moci plně využívat veškerých funkcí Stránky.

3.2.1 Google Analytics

Google Analytics, analytická služba společnosti Google Incorporated („Google“), na Stránce společnosti Innogames shromažďuje a ukládá údaje, ze kterých lze s použitím pseudonymů vytvořit uživatelské profily. Tyto uživatelské profily slouží k analýze chování návštěvníků a jsou vyhodnocovány v zájmu vylepšení Stránky a jejího uspořádání tak, aby odpovídala potřebám uživatelů. K tomuto účelu lze využít cookies. Instalaci cookies můžete zamezit příslušným nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případně je možné, že nebudete moci plně využívat veškerých funkcí Stránky. Pseudonymní uživatelské profily nelze bez výslovného svolení dotčené osoby, které musí být uděleno zvlášť, spojit s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Shromažďování a ukládání údajů pro účely analýzy internetových stránek můžete zamezit s budoucím účinkem, pokud si pro prohlížeč instalujete doplněk k deaktivaci služby Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz).

3.2.2 Hotjar

Tato stránka využívá nástroj společnosti Hotjar Ltd, Malta. Jedná se o analytický nástroj sloužící ke sledování toho, jak používáte naši stránku, např. jak konkrétně se po ní pohybujete. Účelem je optimalizace webu s cílem zpříjemnění vaší návštěvy a zatraktivnění naší nabídky. Hotjar používá soubory cookies (malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítači). Více informací o tom, jak Hotjar používá cookies, najdete zde: https://www.hotjar.com/cookies. Pokud si nepřejete, aby se cookies na váš počítač instalovaly, můžete jejich použití vypnout dle postupu uvedeného v oddílu 3.1. Dále jsme na náš web implementovali Hotjar-Tracking-Code, který nám umožňuje shromažďování následujících informací: (i) data o zařízení (IP adresu vašeho zařízení, ukládanou v anonymním formátu), velikost obrazovky zařízení, typ zařízení (v podobě unikátních identifikátorů) a informace o prohlížeči, lokalitě (v podobě země) a zvoleném jazyku (ve kterém si web prohlížíte), a (ii) data o návštěvě (odkazující doména, navštívená stránka/stránky, lokalita v podobě země, jazyk sloužící k prohlížení webu, datum a čas přístupu na stránku). Obecně platí, že vaše data se shromažďují a ukládají v anonymní podobě a bez jakýchkoliv osobních identifikačních údajů. Pokud se zaregistrujete k použití našich služeb, nebudou data z nástroje Hotjar nikterak propojena s vašimi osobními údaji z registrace. Hotjar také využívá služeb třetích stran, např. Google Analytics a Optimizely. Bližší informace o zásadách ochrany soukromí vztahujících se na nástroj Hotjar naleznete zde: https://www.hotjar.com/privacy. Na této stránce můžete zvolit, že si v budoucnu nepřejete, aby Hotjar shromažďoval a ukládal vaše data: https://www.hotjar.com/opt-out.

3.3. Reklama třetích stran, odkazy na jiné stránky, Google AdSense, tlačítko Facebooku

3.3.1 Na Stránce mohou příležitostně být reklamy třetích stran a interaktivní odkazy na internetové stránky třetích stran, za které společnost InnoGames nenese odpovědnost. Společnost InnoGames zejména nemá žádný vliv na obsah a uspořádání externích stránek, na něž odkazuje, popř. na internetové stránky, na něž se dostanete prostřednictvím těchto externích stránek. Za obsah a uspořádání těchto internetových stránek i za dodržování ustanovení o ochraně osobních údajů odpovídají výlučně příslušní poskytovatelé.

3.3.2 Stránka používá Google AdSense, službu společnosti Google, jejímž prostřednictvím se na Stránce objevují reklamy třetích stran. Při těchto reklamách může společnost Google na pevný disk uživatele ukládat cookies ke čtení dat a používat ke sběru informací „web beacons“ (malé, neviditelné grafické soubory). Informace vytvořené prostřednictvím cookies a/nebo web beacons se ukládají na serveru společnosti Google v USA a tam se i zpracovávají.

3.3.3 Zadavatelé reklam či společnosti někdy používají technologie, s jejichž pomocí se reklama objevující se na stránce společnosti InnoGames zašle bezprostředně do Vašeho prohlížeče, takže je automaticky sdělena Vaše IP adresa. Dotčení zadavatelé reklam či společnosti někdy rovněž používají cookies i jiné technické prostředky k měření efektivnosti reklamy či optimalizaci jejího obsahu. To se týká zejména, nikoli však výlučně přiřazení internetových stránek ke konkrétním kategoriím zájmů v rámci Vašeho používání internetu. Tyto informace však nejsou spojovány s Vaším jménem, adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou. Společnost InnoGames to nemůže ovlivnit. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se tedy nevztahuje na zacházení těchto třetích stran s údaji. V nastavení prohlížeče můžete použití cookies zakázat (viz oddíl 3.1). Dále můžete provést deaktivaci na stráncehttp://www.google.com/privacy_ads.html, a zamezit tak zjišťování údajů o svých zájmech a jejich třídění.

3.3.4 Stránka může obsahovat tlačítko „To se mi líbí“, za něž odpovídá výlučně sociální síť Facebook a tedy společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“). Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ a nemáte účet na Facebooku či k němu momentálně nejste přihlášeni, Facebook Vás požádá o přihlášení, abyste tuto funkci mohli používat. Důsledkem je přenesení Vašich údajů na stránku Facebook. Pokud již účet na Facebooku máte a jste k němu během návštěvy na Stránce přihlášeni, vznikne automaticky (tj. aniž kliknete na tlačítko Facebooku) spojení se servery Facebooku, takže k přenosu dat na Facebook dojde bezprostředně při návštěvě Stránky. Přenos Vašich údajů a jejich přiřazení k Vašemu účtu na Facebooku tak probíhá automaticky bez dalšího upozornění. Společnost InnoGames to nemůže ovlivnit. Tomuto přenosu můžete zamezit jedině tak, že se od svého účtu na Facebooku předem odhlásíte. Společnost InnoGames výslovně upozorňuje, že více informací o údajích, které Facebook shromažďuje, a o právech, která Vám v této souvislosti vznikají, můžete získat na internetové stránce Facebooku a v tamních ustanoveních o ochraně osobních údajů. Ustanovení Facebooku o ochraně osobních údajů najdete na stránce http://cs-cz.facebook.com/privacy/explanation.php

3.3.5 Anonymizované ID vašeho zařízení (IDentifier For Advertisers – IDFA nebo Google Advertiser ID – GAID) předáme některým našim marketingovým partnerům v Evropě nebo mimo ni (např. do USA), abychom s jejich pomocí vytvořili reklamu cílenou na určité skupiny uživatelů, nebo za účelem vyloučení určitých skupin uživatelů ze zasílání speciálních reklam. Shromažďování, ukládání a předávání ID zařízení lze kdykoliv s platností do budoucna ukončit upravením nastavení vašeho mobilního zařízení, jak je uvedeno v sekci §3.5.

3.3.6 Naše stránka využívá Facebook Pixel společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, http://www.facebook.com („Facebook“). Facebook Pixel je součást kódu zabudovaného do naší stránky. Umožňuje zobrazovat konverze (ukazuje, jaká zařízení návštěvník stránek použil k provedení určité akce), vytvářet okruh podobných zákazníků, tzv. „lookalike audiences“ (s cílem zacílení reklamy na uživatele s podobným zájmovým profilem jako ostatní zákazníci) a vytvářet podrobné ucelené statistiky používání webové stránky. Pokud navštívíte naši stránku, Facebook Pixel se přímo připojí na servery Facebooku. Server Facebooku je poté informován o vaší návštěvě naší stránky a Facebook tuto informaci následně přiřadí k vašemu osobnímu facebookovému profilu. Další informace o shromažďování a používání vašich osobních dat prostřednictvím Facebooku, spolu s vašimi právy a dalšími možnostmi, najdete zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy/. Funkci můžete deaktivovat dle zde uvedeného postupu: https://cs-cz.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink. Za tímto účelem musíte mít registrovaný účet na Facebooku.

3.3.7 Povolili jsme společnosti AOL, aby reklamu na naše stránky umisťovala na stránku/y AOL a / nebo stránky třetích stran, které jsou našimi partnery nebo partnery společnosti AOL. Následující informace jsou mimo jiné shromažďovány společností AOL a / nebo třetími stranami: identifikátor zařízení, kliknutí, zobrazení reklamy, zobrazení stránky apod. Zobrazování této reklamy a shromažďování těchto dat v budoucnosti můžete vypnout dle postupu popsaného zde: http://www.youronlinechoices.com, http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp nebo http://www.aboutads.info.

3.3.8 InnoGames využívá služby třetí strany společnosti AppNexus Inc., 28 West 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA, https://www.appnexus.com („AppNexus“) k umisťování reklam. Z toho důvodujsme do naší webové stránky zabudovali Tracking Pixel (tedy součást kódu) společnosti AppNexus. Tracking Pixel slouží ke sledování akcí uživatelů. Výsledkem nejsou údaje o profilech s osobními preferencemi, ale statistické údaje, které se následně odesílají do AppNexus. Cílem je optimalizace reklamních kampaní a umisťování reklam v závislosti na zájmech uživatelů. Pokud si nepřejete, aby se tyto údaje o vás shromažďovaly, můžete tuto funkci deaktivovat pomocí tlačítka zde uvedeným postupem https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices. Další informace o zásadách ochrany osobních dat společnosti AppNexus najdete zde: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

3.3.9 InnoGames používá pro poskytování reklam poskytovatele třetích stran AdServer, které taktéž používá a čte Cookies spolu s Web Beacons, aby tak dokázal měřit efektivitu reklam nebo, aby mohl optimalizovat jejich obsah. Během této doby není zavedena žádná spojitost mezi takovými informacemi a vaším jménem, adresou, telefonním číslem ani e-mailovou adresou. Používání Cookies můžete zakázat ve vašem internetového prohlížeči (viz sekce 3.1). Zároveň můžete zabránit sbírání informací o zájmech a jejich kategorizaci deaktivací na následující webové stránce: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=cz

3.4 Využívání služeb přes platformu třetí strany; mobilní sledování

V zájmu průběžného zlepšování a optimalizace našich služeb používáme takzvané mobilní sledovací technologie. Pro tyto účely využíváme služeb společnosti adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlín, Německo (www.adjust.com). Pomocí těchto služeb shromažďujeme statistické údaje o používání našich aplikací, což nám umožňuje neustále vylepšovat nabízené služby. Když používáte naši aplikaci, vaše zařízení nám odesílá informace, které shromažďujeme a analyzujeme. Tímto způsobem shromažďujeme následující údaje: adresu IP, která je ihned převedena do anonymního formátu, adresu MAC, anonymizované ID zařízení (IDentifier For Advertisers – IDFA nebo Google Advertiser ID – GAID), typ prohlížeče, nastavení jazyka, poskytovatele internetových služeb, stav sítě, časové pásmo, adresu URL vstupních a výstupních stránek, datum přístupu a strávený čas, data clickstream a také další statistické informace o používání našich služeb. Přímá identifikace konkrétního uživatele není možná. Takto shromážděná data se používají k vytvoření anonymních uživatelských profilů. Data shromážděná sledovacími technologiemi nepoužijeme k osobní identifikaci žádného z návštěvníků našich stránek, aniž by k tomu dal výslovný souhlas. Shromažďování a ukládání dat lze kdykoliv s platností do budoucna ukončit upravením nastavení vašeho mobilního zařízení, jak je uvedeno v sekci §3.5.

3.5 Sledování ID svého zařízení zakážete takto:

4. Škálovatelné centrální měření

Stránka využívá systém „Skalierbares Zentrales Messverfahren“ (SZM) (škálovatelné centrální měření) společnosti INFOnline (https://www.infonline.de) ke zjištění statistických údajů o používání nabídky společnosti InnoGames, při kterém jsou shromažďovány anonymní ukazatele. Systém měření sledovanosti SZM používá k rozpoznání počítačových systémů buď cookie s názvem „ivwbox.de“, nebo podpis, který se vytváří z různých automaticky přenášených informací Vašeho počítače. IP adresy se při tomto procesu neukládají a zpracovávají se pouze anonymně.

Systém pro měření sledovanosti byl vyvinut s ohledem na ochranu osobních údajů. Jeho cílem je statisticky určit intenzitu používání a počet uživatelů internetové stránky. V žádném okamžiku nedochází k určení totožnosti jednotlivých uživatelů. Vaše totožnost je neustále chráněna. Prostřednictvím systému nebudete dostávat reklamu.

Pro internetové nabídky zapojené do sdružení Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW, Informační společnost pro zjišťování rozšíření reklamních nosičů,http://www.ivw.eu) či do studie „internet facts“ organizované sdružením Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF, Pracovní skupina pro internetový výzkum,http://www.agof.de) existují měsíční statistiky, které zveřejňují sdružení AGOF, Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma, Pracovní skupina pro analýzu médií,http://www.agma-mmc.de) a IVW. Lze si je prohlédnout na adresách http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de a http://www.ivw.eu.

Vedle zveřejňování zjištěných údajů sdružení IVW pravidelně ověřuje, zda proces SZM odpovídá pravidlům a požadavkům na ochranu osobních údajů.

Další informace o procesu SZM jsou k dispozici na stránce společnosti INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), která jej poskytuje, na stránce AGOF o ochraně osobních údajů (http://www.agof.de/datenschutz) a na stránce IVW o ochraně osobních údajů (http://www.ivw.eu).

Zpracování dat prostřednictvím SZM můžete zamezit kliknutím na tento odkaz: http://optout.ivwbox.de

5. Zabezpečení údajů

5.1 Společnost InnoGames se neustále snaží o přiměřená opatření k zamezení neoprávněného přístupu k Vašim osobním údajům a jejich neoprávněného používání či falšování a k minimalizaci příslušných rizik. Poskytnutí osobních údajů, ať již osobně, telefonicky či prostřednictvím internetu, je však vždy spojeno s riziky a žádný technologický systém není stoprocentně chráněn před manipulací či sabotáží.

5.2 Společnost InnoGames zpracovává informace získané od Vás podle německých norem pro ochranu osobních údajů. Všichni zaměstnanci jsou povinni zachovávat důvěrnost a ustanovení o ochraně osobních údajů a jsou v tomto ohledu poučeni. Při placení jsou Vaše údaje přenášeny šifrovaně pomocí technologie SSL.

6. Předávání osobních údajů třetím stranám

6.1 Společnost InnoGames v zásadě předá Vaše osobní a/nebo fakturační údaje třetím stranám, tj. partnerským společnostem, jiným spolupracujícím společnostem, externím poskytovatelům služeb a vyšetřovacím orgánům, jen pokud to ukládá zákon či pokud je to nutné k plnění smlouvy a k výše uvedeným účelům, zejména k provedení platby a ochraně jiných uživatelů. Platba probíhá prostřednictvím externích poskytovatelů (např. karetní společnosti, banky, PaySafe, Wallie, Clickandbuy, Moneybookers, PayPal nebo Global Collect). Vaše záležitosti požívající právní ochrany budou řešeny v souladu se zákonnými ustanoveními. Externí poskytovatelé služeb jsou zavázáni k důvěrnému a bezpečnému zacházení s Vašimi údaji a mohou je používat jen do té míry, do jaké je to nutné ke splnění jejich úkolu. Upozorňujeme, že společnost InnoGames může být ze zákona povinna poskytnout údaje (např. orgánům činným v trestním řízení). Údaje jsou předávány, jen pokud je to nutné či pokud to ukládá zákon.

V případě prodlení s platbou se společnost InnoGames za účelem vymáhání splatné pohledávky může obrátit na vymáhací společnost či na právního zástupce. K tomuto účelu dochází k předání potřebných údajů a k jejich použití v souladu se všemi předpisy pro ochranu osobních údajů.

6.2 Ve všech ostatních případech předá společnost InnoGames Vaše osobní údaje, které jste poskytli při registraci a pro zpracování objednávky, jen pokud k tomu předem dáte výslovný souhlas.

7. Změny

Společnost InnoGames může tato ustanovení o ochraně osobních údajů, obsah Stránky či přístup na ni kdykoli změnit či zablokovat. Na takové změny společnost InnoGames vhodnými prostředky upozorní.

8. Možnost odvolání a smazání údajů

8.1 Chcete-li odvolat svůj souhlas se zasíláním informací o hře či newsletteru, pošlete nám prosím e-mail na adresu privacy@innogames.com a udejte své hráčské jméno a e-mailovou adresu, na kterou jsme Vám informace a newsletter zasílali. Každý newsletter obsahuje odkaz, který umožňuje odvolání souhlasu a odhlášení odběru.

8.2 Společnost InnoGames na Vaše přání neprodleně smaže Vaše osobní údaje, tj. údaje, které obsahují informace o osobních a materiálních poměrech uživatele, pokud tomu nebrání zákonná či jiná povinnost tyto údaje uchovávat.

9. Otázky k ochraně osobních údajů a kontaktní údaje / informace, opravy, mazání a blokování

Informace o tom, které údaje o Vás společnost InnoGames ukládá, jejich původ, příjemce a účel uložení můžete získat kdykoli na požádání. Máte-li otázky k ochraně osobních údajů či přejete-li si opravu, zablokování či smazání svých osobních údajů, využijte následující kontaktní údaje a uveďte své uživatelské jméno a e-mailovou adresu:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Německo

Fax: +49 40 7889335-200
privacy@innogames.com

Stav k Březen 2017
© Copyright InnoGames 2009 – 2018. Veškerá práva vyhrazena.