Privatlivspolitik for slutbrugere

Sidste opdatering: 30. juni 2024

Indhold

 1. Indledning
 2. Den dataansvarliges navn og adresse
 3. Databeskyttelsesrådgiverens navn og adresse
 4. Generelle oplysninger om databehandling
 5. Levering af vores hjemmesider og mobilapps samt oprettelse af logfiler
 6. Henvendelser via kontaktformular, e-mail og supportværktøjer;juridiske anliggender
 7. Fremsendelse af nyhedsbreve
 8. Brug af push-meddelelser
 9. Brug af cookies
 10. Brug af tredjeparts analysetjenester
 11. Brug af tredjeparts kundesupporttjenester
 12. Brug af tredjeparts e-mailtjenester
 13. Brug af tredjeparts logintjenester
 14. Brug af tredjeparts markedsundersøgelsestjenester
 15. Brug af tredjeparts betalingstjenester
 16. Brug af tredjeparts sociale netværk
 17. Brug af tredjeparts brugerhvervningstjenester
 18. Brug af tredjeparts videoannoncetjenester
 19. Brug af andre tredjepartstjenester
 20. Koncernsamarbejde
 21. Den registreredes rettigheder
 22. Afsluttende bestemmelser

1. Indledning

InnoGames GmbH ("InnoGames", "vi", "os") er dataansvarlig for dine personoplysninger og er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du besøger en af vores hjemmesider, installerer en af vores mobilapps og interagerer med os på de sociale medier (under et kaldet "tjenesterne"). Denne privatlivspolitik hjælper dig med at forstå, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvorfor vi indsamler dem, hvordan vi behandler dem, og hvornår vi sletter dem. Det præciseres også i denne politik, hvordan du kan udøve dine rettigheder, når du overlader det til os at håndtere dine personoplysninger. Vi beder dig bruge et øjeblik på at læse denne privatlivspolitik grundigt og gøre dig bekendt med indholdet. Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os ved brug af de kontaktoplysninger, der er anført sidst i denne privatlivspolitik.

Vi er en del af en koncern af spiludviklere, der er ejet af vores moderselskab, Modern Times Group MTG AB ("MTG"), et svensk spilselskab. Vi samarbejder med MTG og de øvrige spiludviklere i koncernen (hver især kaldet et "koncernselskab") for at lære af hinanden, hjælpe hinanden og forbedre den måde, vi alle laver spil på. Vi kan godt lide at opfatte os selv som en lille "spilby", hvor vi sammen stræber efter at lave gode spil. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan vi som koncern behandler data, i afsnit 20 benævnt "koncernsamarbejde".

Vær opmærksom på, at vores tjenester kan indeholde links til eksterne hjemmesider, som tilhører andre virksomheder. Hvis du følger et link til en af disse hjemmesider, skal du være opmærksom på, at de har deres egen privatlivspolitik, og at vi ikke påtager os noget ansvar for deres behandling af dine personoplysninger. Derfor beder vi dig læse deres privatlivspolitikker.

Vi tilbyder kun vores tjenester til spillere, der er mindst 16 år gamle. Derfor markedsfører vi os ikke over for og anmoder ikke om personoplysninger fra personer under 16 år. Hvis du er under 16 år, skal du indhente samtykke fra din værge, før du bruger vores tjenester.

2. Den dataansvarliges navn og adresse

Den dataansvarlige er, i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning og anden national databeskyttelseslovgivning i medlemsstaterne samt øvrige juridiske databeskyttelsesbestemmelser:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamborg
Tyskland
E-mail: privacy@innogames.com
Hjemmeside: https://innogames.com

3. Databeskyttelsesrådgiverens navn og adresse

Databeskyttelsesrådgiverens navn og adresse er:

Prof. Dr. Christian Rauda
ARTANA Digital GmbH
Alstertwiete 3
20099 Hamborg
Tyskland
E-mail: dpo@innogames.com
Hjemmeside: https://artana.law

4. Generelle oplysninger om databehandling

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Generelt behandler vi kun de personoplysninger, som du videregiver til os, når du bruger en af vores tjenester. Persondata betyder enhver form for oplysning, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. Når du opretter dig som bruger på en af vores hjemmesider eller i en af vores apps, skal du kun angive et brugernavn, en e-mailadresse og (evt.) en adgangskode. Når du opretter dig som bruger af visse tjenester, såsom mobilapps, indsamles der ikke brugernavne og e-mailadresser; dette gøres alene i forbindelse med brug af tjenesten. Vi gemmer altid den adgangskode, du har valgt, i hash-format, hvilket betyder, at det ikke er muligt at udlede den faktiske adgangskode.

I forbindelse med gennemførelsen af en kontrakt, du har indgået med os, især i forbindelse med betalinger, kan det være nødvendigt at videregive yderligere oplysninger, såsom dit fulde navn, din fysiske adresse og dine betalingsoplysninger. Nogle gange er det også nødvendigt at anmode om yderligere personoplysninger for at behandle dine henvendelser eller yde dig support. InnoGames håndterer disse oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesbestemmelser. InnoGames videregiver principielt ikke personoplysninger til tredjeparter uden dit samtykke, medmindre der er et specifikt retsgrundlag for at gøre det.

2. Retsgrundlag for databehandling

I det omfang, vi indhenter samtykke hos den registrerede til behandling af personoplysninger, udgør artikel 6, stk. 1, litra a), i EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger.

I forhold til den behandling af personoplysninger, der er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, udgøres retsgrundlaget af artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Dette gælder også for den behandling, der er nødvendig for at udføre handlinger før kontraktens indgåelse.

I det omfang, det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at opfylde en retlig forpligtelse, som vores virksomhed er omfattet af, udgøres retsgrundlaget af artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR.

I tilfælde af, at den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser kræver behandling af personoplysninger, udgøres retsgrundlaget af artikel 6, stk. 1, litra d), i GDPR.

Hvis behandling er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesser, og hvis den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud for disse interesser, udgøres retsgrundlaget af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

3. Sletning af oplysninger og opbevaringens varighed

Den registreredes personoplysninger slettes eller anonymiseres, så snart formålet med opbevaringen er opfyldt. Derudover kan en sådan opbevaring finde sted, hvis det er fastsat i EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, som vi er underlagt. Oplysningerne vil også blive slettet eller anonymiseret, når den opbevaringsperiode, der er anført i ovennævnte lovgivning, udløber, medmindre yderligere opbevaring af oplysningerne er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.

4. Datasikkerhed

InnoGames gør rimelige bestræbelser på at forhindre uautoriseret adgang til dine personoplysninger samt misbrug eller forfalskning af disse oplysninger og på at minimere risiciene i den forbindelse. Afgivelsen af personoplysninger, hvad enten det er personligt, over telefonen eller via internettet, indebærer altid risici, og intet teknologisk system er helt uden risiko for manipulation eller sabotage.

InnoGames behandler de indsamlede oplysninger fra dig i overensstemmelse med tysk og europæisk databeskyttelseslovgivning. Alle medarbejdere er forpligtede til at overholde bestemmelser vedrørende datafortrolighed og databeskyttelse og er instrueret desangående. Dine oplysninger overføres i krypteret form ved hjælp af SSL-metoden.

5. Levering af vores hjemmesider, mobilapps og fora, oprettelse af logfiler

A) Spil

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Du kan spille vores spil via hjemmesiden, via mobilappen eller begge steder. Hver gang, der opnås adgang til en af vores hjemmesider eller mobilapps, gemmer vores system automatisk data fra det system, der tilgår enheden.

Når du går ind på en hjemmeside, indsamles følgende oplysninger:

Når du går ind i en mobilapp, indsamles følgende oplysninger:

Dato, klokkeslæt og IP-adresse gemmes også i logfilerne. Hvis der opstår en fejl i forbindelse med din brug af vores hjemmesider eller mobilapps, og vi ønsker at rette dette, kan vi også indsamle andre oplysninger, f.eks. spiller-id og brugernavn.

2. Formål med databehandlingen

For at gøre det muligt at levere hjemmesiden eller mobilappen til brugerens computer gemmes din IP-adresse i sessionens varighed. Derudover gemmer vi din IP-adresse og dine logfiler for at sikre hjemmesidens eller mobilappens funktionalitet, for at optimere hjemmesiden/appen og for at opretholde sikkerheden af vores informationsteknologiske systemer.

InnoGames forbeholder sig desuden ret til at gemme IP-adresser og logfiler og til at overvåge overholdelsen af vores brugsvilkår og spilleregler ("overtrædelse af vilkårene"). Især i dette tilfælde bruges dataene til at forhindre eventuel misbrug eller til at løse en tvist med eller uden rettens involvering ("tvist") og, i hvert enkelt tilfælde, til at videregive dataene til dette formål til undersøgelsesmyndigheder. Ud over dette sker al anden analyse af data så vidt muligt i anonymiseret form. Efter udløbet af denne periode bliver IP-adressen og logfilerne slettet, medmindre der er et lovpligtigt krav om opbevaring eller i tilfælde af retsforfølgning eller efterforskning af misbrug.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for denne behandling er legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med indsamlingen. I det tilfælde, hvor der indsamles oplysninger for at gøre hjemmesiden eller mobilappen tilgængelig, slettes oplysningerne, når den pågældende session er afsluttet.

Logfiler, der indeholder personoplysninger, slettes generelt efter senest syv dage, medmindre

Efter udløbet af denne periode slettes IP-adressen og logfilerne, medmindre der er et lovpligtigt krav om opbevaring eller i tilfælde af retsforfølgning eller efterforskning af misbrug.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Indsamlingen af oplysninger med henblik på at stille hjemmesiden eller mobilappen til rådighed samt opbevaringen af oplysningerne i logfiler er afgørende for driften af hjemmesiden. Som følge heraf har brugeren ikke mulighed for at gøre indsigelse. I tilfælde af fejllogninger og overtrædelse af brugsvilkårene er der heller ingen mulighed for at gøre indsigelse eller anmode om sletning af logfilerne. Denne beslutning er baseret på artikel 21, stk. 1, og artikel 17, stk. 3, litra f), i GDPR.

6. Automatiske afgørelser

InnoGames bruger et automatiseret værktøj til at afgøre, om du overtræder vores brugsvilkår eller spilleregler i forbindelse med brugen af forbudte bots og scripts ("værktøj til botdetektion"). Vores værktøj til botdetektion hjælper os med at analysere de data, der produceres af din hardware, når du spiller vores spil. Hvis værktøjet til botdetektion vurderer, at dine handlinger i spillet er uforenelige med handlinger, der udføres af et menneske, kan du blive omfattet af en automatisk udelukkelse.

B) Spilfora

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Ud over selve spillene giver InnoGames dig mulighed for at deltage i spilfora. For at bruge et forum skal du oprette en konto ved brug af din spilkonto og angive et brugernavn og en adgangskode. Følgende data behandles i forbindelse med foraene:

2. Formål med databehandling

Indsamlingen af disse data tjener følgende formål: at levere tjenesten til dig, identifikation over for andre brugere og identifikation af spilleren med henblik på moderering, kontotilpasning og administration.

Derudover vil dine personoplysninger blive delt, hvis dette er nødvendigt for at beskytte andre brugere eller imødegå trusler mod den nationale eller offentlige sikkerhed eller forfølge strafbare forhold, og for så vidt dette er tilladt i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Der tages hensyn til beskyttelsen af dine interesser i overensstemmelse med lovgivningen. Bemærk at InnoGames kan være forpligtet til at fremlægge oplysninger i henhold til lovgivningen eller for eksempel en retsafgørelse (f.eks. til efterforskningsmyndigheder). Fremlæggelse sker altid kun så vidt det er nødvendigt og tilladt eller påkrævet i henhold til lovgivningen.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af forumdata med henblik på at levere en tjeneste til dig er indgåelse af en kontrakt, og i forhold til at sikre kontraktens gennemførelse er retsgrundlaget opfyldelse af en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

Retsgrundlaget for behandlingen af brugergenereret indhold er vores legitime interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. InnoGames har en legitim interesse i at bevare alle individuelle spillerbidrag i forummet. Hvert bidrag giver værdifuld indsigt i spillet og fællesskabet. Hvis man sletter dele af disse kommentarer, bliver forummet ikke bare ulæseligt, men man sletter også historiske oplysninger, som kan hjælpe andre spillere med at nå deres mål i spillet.

I tilfælde, hvor InnoGames er juridisk forpligtet til at videregive data, er retsgrundlaget for behandlingen begrundet i artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Sletning af din spilkonto fører automatisk til sletning af din forumkonto. Sletning af din forumkonto fører dog ikke til sletning af brugergenereret indhold i forummet.

6. Henvendelser via kontaktformular, e-mail og supportværktøjer;juridiske anliggender

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Hvis vi modtager en direkte forespørgsel fra dig enten via kontaktformularen, pr. e-mail eller via supportværktøjet, er vi nødt til at behandle dine oplysninger for at svare på din anmodning. Hvis din anmodning kræver inddragelse af den juridiske afdeling, vil dine oplysninger også blive behandlet af dem. På samme måde kan den juridiske afdeling have brug for at behandle dine oplysninger, hvis du er involveret i et juridisk anliggende eller en tvist.

a) Kontaktformular

På vores hjemmeside er der en kontaktformular, der kan bruges til at kontakte os elektronisk. Hvis du vælger denne mulighed, vil de oplysninger, der indtastes i inputmasken, blive overført til os og opbevaret. Disse oplysninger er:

Derudover gemmes følgende oplysninger, når beskeden sendes:

For så vidt angår behandlingen af oplysninger henvises der til denne privatlivspolitik i forbindelse med indsendelsen.

b) E-mail

Alternativt kan vi kontaktes via de anførte e-mailadresser. I dette tilfælde vil personoplysningerne for den bruger, der har sendt mailen, blive gemt.

c) Supportværktøj

Alternativt kan du kontakte os via vores supportværktøj, som er integreret i tjenesten. Det gemmer dine brugeroplysninger og indholdet af din supporthenvendelse samt tidspunktet for henvendelsen.

Der overføres ingen oplysninger til tredjeparter i den forbindelse. Oplysningerne anvendes alene til at facilitere dialogen.

d) Juridiske anliggender

Den juridiske afdeling understøtter andre afdelinger i InnoGames. De arbejder enten selvstændigt eller med hjælp fra andre tredjepartskonsulenter. Hvis den juridiske afdeling bliver involveret i din sag, omfatter behandlingen følgende oplysninger, men er dog ikke begrænset hertil:

De specifikke typer af personoplysninger, der behandles af den juridiske afdeling, afhænger af den sag eller tvist, du er involveret i.

2. Formål med databehandlingen

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at behandle kontakt- og supportanmodningen i de ansvarlige afdelinger.

Hvis din kontakt vedrører et juridisk anliggende eller en tvist mellem dig og InnoGames, og denne sag eller tvist gør det nødvendigt at inddrage den juridiske afdeling, vil formålet med behandlingen af dine data være at håndtere juridiske anliggender eller tvister, opfylde juridiske forpligtelser, overholde lovgivningsmæssige krav og understøtte forretningsenhederne i at indhente og fortolke retskendelser og domme, herunder deltage i og forhandle tvister.

De øvrige personoplysninger, der behandles i forbindelse med indsendelsen, har til formål at forhindre misbrug af kontaktformularen samt at opretholde sikkerheden omkring vores it-systemer.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for denne behandling er legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Retsgrundlaget for behandlingen med henblik på at indgå en kontrakt eller sikre kontraktens gennemførelse er opfyldelse af en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

Retsgrundlaget for behandlingen med henblik på at opfylde juridiske forpligtelser og/eller overholde lovgivningsmæssige krav er opfyldelse af en juridisk forpligtelse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR.

Retsgrundlaget for behandlingen med henblik på at fastslå, forsvare eller gøre retskrav gældende er legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med indsamlingen.

Opbevaringsperioden for data, der bruges til at behandle juridiske anliggender eller tvister, bestemmes enten af den gældende forældelsesfrist eller af de relevante juridiske forpligtelser til at bevare optegnelser, såsom paragraf 147 i den tyske skattelov (Abgabenordnung) og paragraf 257 i den tyske handelslov (Handelsgesetzbuch). I tilfælde, hvor de samme data også bruges til et andet formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, gælder den opbevaringsperiode, der er gældende for dette formål, også.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

På et hvilket som helst tidspunkt efter du har kontaktet os, har du mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, uanset hvorvidt de er afgivet via en kontaktformular, pr. e-mail eller via et supportværktøj. I dette tilfælde kan kommunikationen ikke fortsætte, og din henvendelse vil ikke blive behandlet. Hvis du ønsker at slette alle personoplysninger, der er gemt i forbindelse med din henvendelse til os, har du mulighed for selv at slette din konto på: https://goodbye.innogames.com/login . Desuden sletter vi automatisk din konto, hvis du ikke har logget ind på et spil eller i et spilforum i tre år. Dette gælder ikke, hvis obligatoriske, lovbestemte opbevaringskrav er gældende.

Bemærk dog, at der kan være visse situationer, hvor den fortsatte behandling af dine oplysninger er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og din ret til at gøre indsigelse og anmode om sletning vil derfor være ikke kunne gøres gældende i henhold til artikel 17, stk. 3, litra e), og artikel 21, stk. 1, i GDPR.

7. Fremsendelse af nyhedsbreve

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Formålet med vores nyhedsbrev er at informere dig om produktændringer og nye udgivelser, at promovere vores produkter, at skabe call-to-action-budskaber og skabe mere interesse for vores spil og uddele gaver til abonnenter.

Med dit samtykke indsamler vi din e-mail for at sende dig nyhedsbreve og administrere og analysere leveringen af disse nyhedsbreve. Vær opmærksom på, at den såkaldte "bouncingliste" er en del af vores administration af nyhedsbrevet. Bouncinglister består af e-mailadresser, der tidligere har bouncet tilbage eller som ikke har modtaget vores nyhedsbreve. Ved at fjerne disse adresser fra vores mailliste kan vi forbedre leveringen af vores nyhedsbreve og opretholde et positivt omdømme som afsender.

Vores nyhedsbreve indeholder et billede i pixelstørrelse (sporingspixels), der hentes af en server hos nyhedsbrevets afsender, når nyhedsbrevet åbnes. Som en del af denne hentning indsamles der tekniske oplysninger, såsom oplysninger om din browser eller dit operativsystem samt din IP-adresse, din lokation og tidspunktet for hentningen. Disse oplysninger er anonymiseret og evalueres uafhængigt af den enkelte.

2. Formål med databehandlingen

Formålet med denne databehandling er at levere vores nyhedsbreve til dig og at administrere denne levering. Dette omfatter oplysninger om succesraten for levering af nyhedsbreve, hvilket omfatter en liste over de e-mails, som nyhedsbrevet ikke kunne leveres til, også kaldet en "bouncingliste".

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for denne databehandling er samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Vi opbevarer din e-mailadresse for at kunne sende dig nyhedsbreve, så længe du abonnerer på nyhedsbrevet. Din e-mailadresse vil ikke længere blive brugt til at sende dig nyhedsbreve, når du tilbagekalder dit samtykke.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Idet afsendelse og modtagelse af nyhedsbrevet afhænger af dit samtykke, kan du på ethvert tidspunkt tilbagekalde dette samtykke til indsamling og opbevaring af dine oplysninger uden at skulle begrunde denne tilbagekaldelse. Til dette formål kan du også bruge afmeldingslinket, der findes nederst i vores nyhedsbreve.

Derudover har du mulighed for at framelde dig at modtage nyhedsbreve i vinduet der viser dataforbrug i vores spil under "Indstillinger".

8. Brug af push-meddelelser

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Hvis du har tilvalgt det i indstillingerne på din enhed, kan InnoGames sende push-meddelelser til din mobilenhed for at give dig opdateringer om spil og andre relevante nyheder.

2. Formål med databehandlingen

Push-meddelelser er særlige meddelelser, der vises direkte på din mobilenhed. Meddelelserne indeholder for eksempel oplysninger om, at en af bygningerne i dit spil er blevet færdig. Generelt indeholder push-meddelelser korte beskeder med fokus på det vigtige.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for denne databehandling er opfyldelse af en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Meddelelserne gemmes i vores push-gateway i op til 21 dage. Meddelelserne gemmes også i anonymiseret form i vores event tracking-system i en tidsubegrænset periode. Så vidt vi ved, kan meddelelser blive gemt af leverandøren af din mobile enhed.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Du kan slå push-meddelelserne fra således:

a) Android

Åbn "Indstillinger" > "Apps & meddelelser" > "Meddelelser" > "App-meddelelser" > "Navn på appen". På denne skærm kan du tjekke, om og hvordan du får vist push-meddelelser.

b) iOS

Åbn "Indstillinger" > "Notifikationer" > "navn på appen". På denne skærm kan du tjekke, om og hvordan du får vist push-meddelelser.

c) Vindue der viser dataforbrug

Derudover har du mulighed for at framelde dig at modtage push-meddelelser i vinduet der viser dataforbrug i vores spil under "Indstillinger."

9. Brug af cookies

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

For at sikre, at du får de mest relevante oplysninger og den bedste service, når du besøger en af vores hjemmesider, indsamles der data ved hjælp af cookies. Det hjælper os (og andre autoriserede tredjeparter) med at give dig en skræddersyet oplevelse, når du besøger vores hjemmeside, og det gør det muligt for os at forbedre vores tjeneste og sikre, at du let kan finde det, du har brug for.

Cookies er små databidder (tekstfiler), der sendes til din browser fra en webserver og gemmes på din enhed, således at hjemmesiden kan genkende din enhed. Der findes to typer cookies: Permanente cookies (eller "persistent cookies") og midlertidige cookies (eller "sessionscookies"). Permanente cookies gemmes som en fil på din computer eller din mobilenhed i et længere tidsrum. Sessionscookies placeres midlertidigt på din computer, når du besøger vores hjemmeside, men slettes, når du lukker browseren. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies, kan du ændre indstillingerne i din webbrowsers sikkerhedspræferencer; se mere om dette nedenfor.

Vi og vores tjenesteleverandører kan gøre brug af følgende kategorier af cookies:

a) Nødvendige cookies

Disse cookies er strengt nødvendige for, at vi kan levere vores tjenester. For eksempel kan vi bruge disse cookies til at verificere og identificere vores medlemmer, når de bruger vores side, således at vi kan levere vores tjenester. Uden disse cookies ville vi ikke være i stand til at genkende dig, og du ville ikke kunne få adgang til vores tjenester. De hjælper os også med at håndhæve vores vilkår og betingelser og opretholde sikkerheden omkring vores tjenester.

b) Funktionalitetscookies

Disse cookies er ikke strengt nødvendige cookies, men de giver os mulighed for at skræddersy din onlineoplevelse på vores hjemmeside. For eksempel giver de os mulighed for at huske dine præferencer, hvilket betyder, at du ikke er nødt til at genindtaste oplysninger, du allerede har afgivet, f.eks. da du tilmeldte dig vores tjenester. Vi bruger også disse cookies til at indsamle oplysninger (f.eks. om populære sider, besøgsmønstre, click-throughs) om vores besøgendes brug af vores tjenester, således at vi kan forbedre vores side og tjenester samt foretage markedsundersøgelser. Hvis du vælger at slette disse cookies, vil du opleve, at vores tjenester har begrænset funktionalitet.

c) Reklamecookies

Disse cookies bruger oplysninger om din brug af vores hjemmesider, f.eks. de sider, du besøger, eller din reaktion på annoncer, til at levere annoncer, der er skræddersyet til dig, både på vores hjemmeside og andre steder. Disse typer annoncer kaldes "internetbaseret annoncering". Mange af disse typer cookies tilhører vores tjenesteleverandører. Vedrørende tredjepartsannoncører, se mere nedenfor.

2. Formål med databehandlingen

Vi bruger oplysningerne fra cookies til at gøre vores hjemmeside brugervenlig og til at gøre det muligt for os at levere skræddersyede funktioner til dig (førstepartscookies). Vi kan også videregive oplysninger fra cookies til flere autoriserede tredjeparter for at levere tjenester, de leverer på deres hjemmeside (tredjepartscookies).

Vi kan bruge sessionscookies til at gøre det muligt for dig at skifte mellem sider på vores hjemmeside, uden det er nødvendigt at genindtaste oplysninger.

Permanente cookies anvendes på flere forskellige måder, herunder:

Vi (og vores autoriserede tredjeparter) må bruge ikke-personhenførbare oplysninger fra både permanente cookies og sessionscookies til statistiske formål som følger:

Vi anvender og læser vores egne cookies til brug for følgende funktioner (førstepartscookies):

a) Husk mig-cookie

Til at levere "husk mig"-funktionaliteten til dig: Vi gør det muligt for brugere at logge ind på spillet via denne cookie. Dette kan ændres ved at fjerne markeringen af "husk mig" ved manuelt login. Hvis du vælger at bruge "husk mig"-funktionen, vil der blive installeret en permanent cookie på den enhed, du anvender, således at du ikke længere behøves at logge ind, når du bruger tjenesterne. Hvis du logger ud af en tjeneste, vil denne cookie blive slettet igen.

b) Sprogcookie

Til at sikre, at du får vist den rette sprogudgave af spillet.

c) Portalcookie

For at gøre det muligt for os at optimere vores landesider og forbedre vores markedsføring opbevarer vi oplysninger om den landeside, du har besøgt, samt en identifikator, i en cookie.

d) Tredjeparts snippet-cookie

Vi placerer en cookie, der registrerer dit valg vedrørende tredjeparts snippets og cookies.

Vi bruger også tredjepartscookies som en del af vores tjenester. Disse cookies administreres af de pågældende hjemmesider og kontrolleres ikke af os. Du kan afvise installationen af nogle af disse cookies i dine generelle browserindstillinger, for andre er det nødvendigt at gå ind på de pågældende hjemmesider og følge anvisningen.

For eksempel kontrolleres det, hvilken sprogudgave du bruger til at opnå adgang til vores tjenester. Hvis du er blevet bekendt med vores tjenester via en af vores partnere, gemmer vi oplysninger om, hvem partneren er.

Tredjepartsannoncører: Vi kan bruge annoncører, tredjeparts annoncenetværk og andre reklamevirksomheder til at vise reklamer på vores tjenester. Vær opmærksom på, at sådanne reklamevirksomheder kan indsamle oplysninger om dit besøg på vores tjenester eller andre sider, hvilket gør det muligt for sådanne reklamevirksomheder at markedsføre produkter eller tjenester over for dig, at overvåge, hvilke annoncer, du har fået vist i dine browser, og hvilke hjemmesider, du besøgte, da sådanne annoncer blev vist. Bemærk at tredjepartsannoncørers indsamling og brug af oplysninger ikke er omfattet af denne privatlivspolitik.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for denne behandling er legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med indsamlingen.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Hvis du ikke ønsker, at disse cookies skal gemmes på din computer, eller du ønsker at blive informeret om deres lagring, kan du afvise installation af cookies i din browsersoftware ved at vælge "accepter ikke cookies" i dine browserindstillinger eller afvise brugen af tredjepartssporing ved det første besøg på hjemmesiden. Din browserproducents vejledning giver dig flere oplysninger om, hvordan dette fungerer. Vi vil dog gerne understrege, at ved at fravælge cookies kan du muligvis ikke bruge alle hjemmesidens funktioner i fuldt omfang.

a) Android

Åbn "Indstillinger" > "Anonymitet" > "Annoncer". På denne skærm kan du tjekke, om og hvordan annoncer målrettes på denne enhed.

b) iOS

Åbn "Indstillinger" > "Anonymitet & sikkerhed" > "Sporing". På denne skærm kan du tjekke, om og hvordan apps kan spore dig på tværs af andre virksomheders apps og hjemmesider. Derudover kan du åbne "Indstillinger" > "Anonymitet & sikkerhed" > "Apple-reklamer". På denne skærm kan du tjekke, om og hvordan Apple viser dig målrettede annoncer.

c) Vindue der viser dataforbrug

Derudover har du mulighed for at afvise brugen af tredjepartssporing i vinduet med informationer om dataforbrug, der findes i alle vores spil under "Indstillinger."

10. Brug af tredjeparts analysetjenester

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

a) Tjenester til spilanalyse

Når du bruger vores tjenester, indsamler InnoGames og vores tredjepartsanalysepartnere personoplysninger. Det sker enten ved at placere en cookie i din browsers cache eller via et SDK, der er indlejret i vores apps, og som sender oplysninger til vores partnere. Oplysningerne omfatter generelt din IP-adresse og begivenheder i spillet.

b) Andre analysetjenester

Når du besøger afsnittet "Karriere" på vores hjemmeside og vores LinkedIn-side, indsamler InnoGames og vores tredjepartsanalysepartnere personoplysninger. Det sker ved at placere en cookie i din browsers cache, som kommunikerer med LinkedIns servere. Hvis du er LinkedIn-bruger, sender LinkedIn en anonymiseret sammenfatning af dine personoplysninger til os til statistiske formål.

2. Formål med databehandlingen

a) Tjenester til spilanalyse

InnoGames bruger disse tredjepartsanalysetjenester til at opdage og forebygge svindel, til at opdage overtrædelser af InnoGames' vilkår og betingelser, til at spore begivenheder i spillet for at oprette brugerrelaterede statistikker over aktivitet, til at måle ydeevnen på forskellige versioner af enheder og spillerens reaktion på versionsændringer samt stabiliteten og kompatibiliteten af den aktuelle spilversion.

b) Andre analysetjenester

InnoGames gør brug af disse tredjepartsanalysetjenester til at administrere og analysere effekten af stillingsopslag og forbedre brugeroplevelsen af karriereafsnittet på vores hjemmeside. Derudover anvendes de indsamlede oplysninger til at analysere effekten af markedsføringskampagner og generere performancerapporter.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

a) Retsgrundlaget for databehandlingen i forbindelse med spilanalysetjenester er opfyldelse af en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.
b) Retsgrundlaget for databehandlingen i forbindelse med andre analysetjenester er legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne opbevares af os, så længe du bruger tjenesten. Vores partnere opbevarer forespørgselsoplysninger, analyseoplysninger og kontaktoplysninger, så længe det er nødvendigt til forretningsformål, og derefter så længe det er nødvendigt af hensyn til arkivering.

5. Datamodtagere

11. Brug af tredjeparts kundesupporttjenester

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Ud over InnoGames' spilsupportkanaler har InnoGames en aktiv profil på forskellige sociale medier, som vi bruger til kommunikation og til at komme i dialog med vores spillere samt til at promovere vores produkter og tjenester. InnoGames gør brug af tredjeparts kundesupporttjenester til at administrere denne interaktion og til at sikre, at al din kontakt med os bliver håndteret. InnoGames bruger også sådanne kundesupporttjenester til at lette kommunikationen af vigtige meddelelser ved at indarbejde forkortede udgaver af links i meddelelser på vores sociale netværk.

Derudover bruger InnoGames maskinoversættelsesværktøjer til at oversætte indholdet af meddelelser, der sendes til os på fremmedsprog. De data, der overføres til tjenesteudbyderne, vil være begrænset til indholdet af din besked og vil kun blive gemt, så længe det er nødvendigt for at opnå formålet med oversættelsen.

2. Formål med databehandlingen

InnoGames gør brug af disse kundesupportværktøjer fra tredjepart for at lette informationsdelingen og varetage vores kommunikation med dig.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for denne behandling er legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen, medmindre du anmoder om sletning på et tidligere tidspunkt.

5. Datamodtagere

12. Brug af tredjeparts e-mailtjenester

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbreve fra os, eller hvis vi har brug for at kommunikere med dig via e-mail om din konto, herunder, men ikke begrænset til, om dine fremskridt i spillet eller nulstilling af din adgangskode, vil dette ske via tredjepartstjenesteudbydere. For at kunne administrere udsendelsen af nyhedsbreve indeholder disse e-mails et billede i pixelstørrelse (pixelkode), som hentes af tjenesteudbyderens server, når nyhedsbrevet åbnes. Med henblik på håndtering af e-mailkommunikation deler InnoGames dit kontonavn og din e-mail med tredjeparts e-mailtjenester.

2. Formål med databehandlingen

InnoGames gør brug af disse tredjepartstjenester til at levere nyhedsbreve og kommunikere med dig via e-mail.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for databehandling med henblik på at udsende nyhedsbreve er samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Retsgrundlaget for behandlingen af data med henblik på at kommunikere om kontoen er opfyldelsen af en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne opbevares, så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev eller har en konto hos os, og slettes, så snart du trækker dit samtykke tilbage eller anmoder om sletning af dine oplysninger.

5. Datamodtagere

13. Brug af tredjeparts logintjenester

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Vores spil giver dig mulighed for at logge ind på vores tjenester via tredjeparts login-tjenester. Hvis du bruger dem, er det ikke nødvendigt med en yderligere registrering på vores tjenester. Du vil blive omdirigeret til en ekstern tjeneste, hvor du kan logge ind med din konto. Dette forbinder din konto på den eksterne tjeneste med en gæstekonto på vores tjenester. Via linket modtager vi automatisk personoplysninger fra den eksterne tjeneste. Følgende oplysninger overføres til os: Din e-mailadresse, der bruges til at registrere dig hos den eksterne tjeneste, og eventuelle yderligere oplysninger, du vælger at dele i forbindelse med godkendelsesprocessen. Når du bruger Sign-in with Apple, kan du desuden vælge, om vi skal modtage din faktiske e-mailadresse eller en tilfældigt genereret e-mailadresse, der linker til din konto.

2. Formål med databehandlingen

Tredjeparts logintjenester hjælper os med at forenkle loginfunktionen for nye brugere, der ikke ønsker at oprette en ny konto på vores tjenester.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for denne databehandling er opfyldelse af en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne opbevares, så længe du har en konto hos vores tjenesteleverandører.

5. Indsigelse og sletning

Du kan gøre indsigelse mod denne behandling ved at fjerne forbindelsen mellem din konto på tredjeparts logintjeneste og din gæstekonto på vores tjenester. Du kan slette alle oplysninger, der er gemt på vores tjenester i forbindelse med databehandlingen, ved at slette din konto som beskrevet nedenfor i afsnit 21.

6. Datamodtagere

14. Brug af tredjeparts markedsundersøgelsestjenester

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

InnoGames gør brug af markedsundersøgelsesværktøjer, der tilbydes af tredjeparter, til bedre at forstå dine præferencer. Jo bedre vi forstår, hvad dine præferencer er, når du spiller vores spil, jo mere attraktive bliver de tjenester, vi tilbyder dig. Vores markedsundersøgelser kan bestå af en App Store-optimeringstest, hvor dine valg registreres, og du bliver bedt om at give os indsigt i, hvilke app-egenskaber, der er mest interessante, eller vi kan simpelthen bede dig om at deltage i en undersøgelse og dele din oplevelse af vores spil med os. Når du deltager i vores markedsundersøgelser, indsamler vi og vores partnere tekniske data, enhedsdata, brugsdata og de svar, du har givet os. Det hjælper os med at vurdere, hvordan vi kan forbedre de tjenester, vi tilbyder.

2. Formål med databehandlingen

InnoGames gør brug af disse tjenester til at udføre markedsundersøgelser med henblik på at forbedre eksisterende og/eller fremtidige produkter.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger med henblik på markedsundersøgelser er legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen, medmindre du anmoder om sletning på et tidligere tidspunkt.

5. Datamodtagere

15. Brug af tredjeparts betalingstjenester

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Ud over vores gratis spiltjenester tilbyder InnoGames også premium-tjenester. Hvis du beslutter dig for at købe en af InnoGames' premium-tjenester, overfører InnoGames dine person- og/eller faktureringsoplysninger til disse betalingspartnere. Dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten, for at håndtere betalinger samt for at beskytte andre brugere, og forudsat dette er tilladt eller påbudt i henhold til lovgivningen.

Derudover vil dine personoplysninger blive delt, hvis dette er nødvendigt for at beskytte andre brugere eller imødegå trusler mod den statslige eller offentlige sikkerhed eller forfølge strafbare forhold, og for så vidt dette er tilladt i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Der tages hensyn til beskyttelsen af dine interesser i overensstemmelse med lovgivningen. Bemærk at InnoGames kan være forpligtet til at fremlægge oplysninger i henhold til lovgivningen eller for eksempel en retsafgørelse (f.eks. til efterforskningsmyndigheder). Fremlæggelse sker altid kun så vidt det er nødvendigt og tilladt eller påkrævet i henhold til lovgivningen.

2. Formål med databehandlingen

InnoGames gør brug af tredjepartsbetalingstjenester til at gennemføre betalingstransaktioner. I tilfælde af en udestående betaling kan vi anmode en inkassovirksomhed eller en advokat om at inddrive det udestående beløb.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for denne databehandling er opfyldelse af en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Dine person- og/eller faktureringsoplysninger opbevares af InnoGames i maksimalt tre år fra købsdatoen, hvorefter de anonymiseres. Når dine oplysninger er blevet anonymiseret, opbevares de i overensstemmelse med lovgivningen i op til 10 år.

5. Datamodtagere

16. Brug af tredjeparts sociale netværk

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

InnoGames er til stede på forskellige sociale netværk. Vi bruger sociale medier til forskellige formål: Til at promovere vores virksomhed for at tiltrække gode talenter til vores team, til at opbygge og administrere vores fællesskaber samt til at markedsføre vores spil over for dig. Sociale netværk kan foretage omfattende analyser af din brugeradfærd, når du besøger deres hjemmesider eller sider med integreret socialt medieindhold, herunder, men ikke begrænset til, like-knapper, bannerreklamer etc., så besøg på vores sociale medier vil udløse flere processer, der er relevante i forhold til databeskyttelse. For nærmere oplysninger henvises der til de sociale mediers betingelser for brug og databeskyttelsespolitikker.

2. Formål med databehandlingen

InnoGames bruger sociale netværk fra tredjeparter til produkt- og HR-markedsføring, administration af kunderelationer samt til at opbygge og udvide vores community.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for denne databehandling er legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen, medmindre du anmoder om sletning på et tidligere tidspunkt.

5. Datamodtagere

17. Brug af tredjeparts brugerhvervningstjenester

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

InnoGames bruger digital annoncering til at promovere vores tjenester. Vi bruger forskellige annoncenetværk til at vise vores banner-, interstitial- eller videoannoncer. Vores partnere får betaling, når du installerer vores spil, så når du klikker på vores annonce og installerer vores app, indsamler både InnoGames og partnerne dine oplysninger for senere at sammenligne dem med hinanden for at afgøre, hvilket beløb, der skal betales. Dine oplysninger indsamles af annoncenetværkets cookie eller SDK, der er placeret på vores tjenester.

2. Formål med databehandlingen

InnoGames gør brug af disse tjenester for at udvide vores spillerbase og muliggøre krydssalg mellem InnoGames' produkter.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for denne behandling er legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen, medmindre du anmoder om sletning på et tidligere tidspunkt.

5. Datamodtagere

18. Brug af tredjeparts videoannoncetjenester

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Da vores spil generelt er gratis at downloade og spille, tjener vi penge på dem ved at vise annoncer i dem for at kunne vedligeholde og løbende udvikle vores spil. Når vi viser annoncer, bruger vi tredjepartsannoncører til at vise annoncerne i vores spil. Annoncørerne betaler os for at vise deres annoncer, og det er det, der gør det muligt for os at tilbyde dig spillet gratis. Derudover giver vi dig måske også mulighed for at se en annonce i stedet for at betale for en funktion, som du ellers skulle have betalt for. Tredjepartsannoncørerne kan indsamle og bruge nogle af dine personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, IP-adresse, geografisk placering og sprogindstillinger, for at tilbyde dig skræddersyede annoncer, men også for at konstatere, om du har klikket på og set videoannoncen. Der kan indsamles ikke-personhenførbare oplysninger til at administrere og måle leveringen af reklamer i det pågældende spil, herunder antallet af gange, den samme reklame bliver vist og set.

2. Formål med databehandlingen

Oplysningerne behandles af os for at levere annoncer for varer og tjenesteydelser, som kan have din interesse. Vi tilbyder vores mobilspil gratis, så disse annoncer giver os mulighed for at fortsætte med at lave og opdatere gratis spil i topkvalitet, hvilket er en legitim interesse for os, men også for dig, hvis du vil spille spil gratis. Hvis ikke vi viser annoncer, ville vi ikke tjene penge nok til fortsat at kunne tilbyde dig spillene gratis. Hvis du ikke ønsker, at dine personoplysninger behandles til annonceformål, må du ikke spille vores spil.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

a) iOS og browser

Skræddersyede annoncer: Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger (især din IDFA, systemidentifikator for annoncering) til skræddersyede annoncer på iOS er dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR, som du giver os ved at tillade sporing via pop-op-vinduet i starten af spillet.

Du kan tilbagekalde dit samtykke med fremadrettet virkning på følgende måde:

iOS: Vælg "Bed app om ikke at spore" i pop-op-vinduet vedrørende samtykke i starten af spillet (hvis du ikke allerede har deaktiveret sporing i dine systemindstillinger). Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage på et senere tidspunkt: Åbn "Indstillinger" > "Anonymitet & sikkerhed" > "Sporing". På denne skærm kan du tjekke, om og hvordan apps kan spore dig på tværs af andre virksomheders apps og hjemmesider. Derudover kan du åbne "Indstillinger" > "Anonymitet & sikkerhed" > "Apple-reklamer". På denne skærm kan du tjekke, om og hvordan Apple viser dig målrettede annoncer.

Browser: Fravælg "Tillad tredjeparts browsercookies og pixels" i vinduet dataforbrug i spillet.

Ikke-skræddersyede annoncer: Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger til visning af annoncer, der ikke er skræddersyede, er vores legitime interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vi tilbyder vores spil gratis. For at kunne blive ved med det, viser vi reklamer i vores spil, som annoncørerne betaler os for. Uden dette ville vi være nødt til at opkræve et gebyr for, at du kan spille vores spil. Det er en legitim interesse for os at behandle dine data for at vise annoncer, der ikke er skræddersyede, for at kunne fortsætte med at tilbyde dig vores spil gratis, og så vi forbliver i stand til at konkurrere med andre virksomheder på markedet og skabe gode og underholdende spil, som et stort publikum kan nyde, uanset hvor mange penge man har mulighed for at bruge. Denne interesse vejer tungere end en eventuel modsatrettet interesse fra din side, hvis du ikke ønsker, at dine data skal behandles med henblik på at vise annoncer. Desværre er det ikke teknisk muligt at vise annoncer effektivt uden at behandle nogle af dine personoplysninger til dette formål. Hvis du ikke ønsker, at dine personoplysninger behandles til annonceformål, må du ikke spille vores spil.

b) Android og Fire OS

Skræddersyede og ikke-skræddersyede annoncer: Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger til visning af annoncer, der er skræddersyede, samt annoncer, der ikke er skræddersyede, er vores legitime interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vi tilbyder vores spil gratis. For at kunne blive ved med det, viser vi reklamer i vores spil, som annoncørerne betaler os for. Uden dette ville vi være nødt til at opkræve et gebyr for, at du kan spille vores spil. Det er en legitim interesse for os at behandle dine data for at vise annoncer, der ikke er skræddersyede, for at kunne fortsætte med at tilbyde dig vores spil gratis, og så vi forbliver i stand til at konkurrere med andre virksomheder på markedet og skabe gode og underholdende spil, som et stort publikum kan nyde, uanset hvor mange penge man har mulighed for at bruge.

Du kan fravælge at få dine personoplysninger behandlet til skræddersyede annoncer på følgende måde:

Android: Åbn "Indstillinger" > "Anonymitet" > "Annoncer". På denne skærm kan du se, om og hvordan annoncer skræddersys på din enhed.

Fire OS: Åbn "Indstillinger" > "Sikkerhed & anonymitet" > "Annonce-ID" > "Interessebasserede annoncer". På denne skærm kan du se, om og hvordan annoncer skræddersys på din enhed.

Det er desværre ikke muligt at fravælge behandling af dine personoplysninger, når vi viser ikke-skræddersyede annoncer. I tilfælde af ikke-skræddersyede annoncer opvejer vores legitime interesse i at behandle oplysninger med henblik på at vise sådanne annoncer (se ovenfor) en potentiel modstridende interesse fra din side. Desværre er det ikke teknisk muligt at vise annoncer effektivt uden at behandle nogle af dine personoplysninger til dette formål. Hvis du ikke ønsker, at dine personoplysninger behandles til annonceformål, må du ikke spille vores spil.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne opbevares, så længe du har en konto hos os. Hvis du spiller som gæst, dvs. hvis du ikke har registreret og bekræftet din e-mail hos os, har du stadig en konto hos os ("gæstekonto"). Derudover vil din konto blive slettet efter tre års inaktivitet eller tidligere, hvis du aktivt anmoder om at få den slettet som beskrevet i afsnit 20.

5. Datamodtagere

19. Brug af andre tredjepartstjenester

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

InnoGames gør brug af forskellige tredjepartstjenester til hosting af vores hjemmeside og til at administrere din interaktion med vores tjenester. Hvis du går ind på en af vores sider, der viser et kort, hentes kortets indhold fra Googles servere. Hvis du er logget ind på din Google-konto, kan Google sammenkøre din søgeadfærd med andre oplysninger. Når du tilgår en tjeneste via en formular eller en anden måde at indtaste oplysninger på, hentes der en CAPTCHA fra Googles servere. Denne CAPTCHA analyserer din inputadfærd baseret på forskellige karakteristika (f.eks. IP-adresse, besøgets varighed, musens bevægelser) for at afgøre, om du er et menneske eller en maskine.

2. Formål med databehandlingen

InnoGames bruger tredjepartsleverandører til at hoste virksomhedens hjemmeside, formidle kontaktformularer til slutbrugere, vise ledige stillinger og administrere ansøgninger, administrere slutbrugernes interaktion med vores hjemmesider samt til at sikre vores hjemmeside mod svindel og spam.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for databehandlingen med henblik på at interagere med os via vores hjemmesider er legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Retsgrundlaget for databehandlingen med henblik på at håndtere din ansøgning vedrørende en stilling hos InnoGames er samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen, medmindre du anmoder om sletning på et tidligere tidspunkt.

5. Datamodtagere

20. Koncernsamarbejde

I – Fælles dataansvarlige

Hvad betyder fælles dataansvarlig?

I nogle tilfælde, hvor vi samarbejder med MTG og/eller et koncernselskab, bestemmer vi i fællesskab, om og hvordan visse af dine personoplysninger skal behandles. I et sådant tilfælde er de involverede virksomheder hver især dataansvarlige for dine personoplysninger, når de behandler dem, og der er tale om et fælles dataansvar. Vi har indgået en aftale med MTG og alle koncernselskaber, hvor reglerne for vores fælles dataansvar er fastlagt, og som også indeholder såkaldte standardkontraktbestemmelser, der sikrer, at europæiske spilleres personoplysninger er tilstrækkeligt beskyttede, når de overføres mellem os og et koncernselskab, der ikke er etableret i EU, eller et land, der anses for at have samme databeskyttelsesniveau som EU.

A) Fusioner og opkøb

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

MTG, koncernvirksomhederne og vi kan støtte hinanden, når vi køber eller sælger en virksomhed. I sådanne tilfælde kan et strengt begrænset antal medarbejdere, der er involveret i en sådan transaktion, få adgang til personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser, unikke identifikatorer) i relevant dokumentation, der deles af en potentiel sælger, eller bestemme, hvilke personoplysninger der skal deles med en potentiel køber, og hvordan dette skal gøres. Principielt anonymiseres personoplysninger, før de videregives, og hvis det er nødvendigt at videregive personoplysninger, vil en sådan videregivelse af personligoplysninger blive holdt på et minimum.

2. Formål med databehandlingen

Formålet med et sådant samarbejde er at gennemgå relevant materiale, som en potentiel sælger har delt med os, så vi og/eller MTG og/eller de involverede koncernselskaber kan træffe gode forretningsbeslutninger, eller at gøre det muligt for en potentiel køber at gøre det, når man deler sådanne oplysninger med dem. Dette er en legitim interesse for os, MTG, de involverede koncernselskaber og de potentielle sælgere eller købere.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger med henblik på fusioner og opkøb er legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Opbevaringsperioden for data, der behandles med henblik på håndtering af juridiske anliggender eller tvister, er underlagt den relevante forældelsesfrist, så vi i tilstrækkelig grad kan forsvare os mod krav, og af relevante juridiske forpligtelser til at opbevare dokumenter. Hvis en transaktion er blevet gennemført, kan vi være forpligtet til at gemme de pågældende personoplysninger i henhold til de gældende lovbestemmelser, i hvilket tilfælde vi vil gemme dokumenterne i henhold til de opbevaringsperioder, der er angivet i sådanne bestemmelser. Personoplysninger, der ikke længere er relevante, hvis en transaktion ikke er gennemført, vil blive slettet, hvis de ikke er relevante for et andet formål i henhold til denne privatlivspolitik.

5. Modtagere af oplysninger

Modtagere af de behandlede personoplysninger kan være vores leverandører af software, leverandører af datarum samt eksterne finansielle og juridiske rådgivere, MTG, involverede koncernselskaber og den potentielle køber. Vi kan modtage dine personoplysninger fra et koncernselskab eller en potentiel sælger, og i givet fald er der tale om de samme modtagere.

B) Business Intelligence

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Vi deler en begrænset mængde data med MTG for at få en bedre forståelse af, hvordan du spiller vores spil, og hvad du kan lide ved dem, så vi kan forbedre dem. Det omfatter en koncernintern unik identifikator, spiltitel, installationstidspunkt, platform, landekode pr. installation, marketingkanal/-kategori og marketingkampagne, browseroplysninger, involvering i spillet (log-in-sessioner), hvor mange penge der er brugt i spillet, og hvor effektiv en marketingkampagne var.

2. Formål med databehandlingen

En bedre forståelse af, hvordan du spiller vores spil, og hvad du kan lide ved dem, hjælper os med at gøre spillene bedre og forbedre den måde, vi markedsfører dem på. Som spiludvikler er det afgørende for os, at vi forstår, hvordan vores spil spilles, og hvor effektive vores markedsføringstiltag er for at sikre, at nok spillere spiller vores spil, så vi kan blive ved med at lave dem. Denne interesse deles af MTG og koncernvirksomhederne.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger med henblik på Business Intelligence er legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne gemmes, så længe du er en aktiv spiller i spillet. Dine oplysninger slettes eller anonymiseres efter tre års inaktivitet, dvs. datoen for sidste gang, du spillede et af vores spil.

5. Modtagere af oplysninger

Modtageren af de behandlede personoplysninger er vores moderselskab, MTG. Oplysningerne deles ikke med koncernselskaber.

C) Arbejde med overholdelse af databeskyttelsesreglerne

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

MTG hjælper os i vores arbejde med at overholde databeskyttelsesreglerne. Vi kan i fællesskab behandle personoplysninger, som er nødvendige for at sikre overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, f.eks. navn, e-mailadresse, brugernavn, unikke identifikatorer (f.eks. spiller-id). Det kan f.eks. være tilfældet, når du henvender dig til os med en anmodning om databeskyttelse, og vi indhenter hjælp hos MTG for at svare fyldestgørende og rettidigt.

2. Formål med databehandlingen

Vi ønsker at kunne tilbyde dig et højt niveau af databeskyttelse, når du spiller vores spil. For at sikre, at vi overholder den relevante databeskyttelseslovgivning, får vi hjælp fra MTG. Dette er en legitim interesse for os, MTG, de involverede koncernselskaber og dig.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger med henblik på arbejdet med overholdelse af databeskyttelsesreglerne er legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR, og overholdelse af en juridisk forpligtelse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at kunne dokumentere, at vi overholder databeskyttelseslovgivningen. Af den årsag vil dine henvendelser vedrørende databeskyttelse blive gemt i (...) år.

5. Modtagere af oplysninger

Modtagere af de behandlede personoplysninger kan være vores leverandører af software og MTG.

II – Andet samarbejde

Bortset fra de tilfælde, hvor vi behandler personoplysninger i fællesskab, samarbejder vi inden for koncernen i følgende tilfælde:

A) Udvikling eller distribution af spil

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

MTG kan hjælpe os, når vi udvikler eller distribuerer vores spil (f.eks. med rådgivning om spilegenskaber eller funktionaliteter). I denne proces er det muligt, at visse personoplysninger om spillere af vores spil kan blive videregivet til MTG, såsom navne, e-mailadresser, brugernavne eller unikke identifikatorer. Sådanne personoplysninger vil ikke blive aktivt gemt eller brugt af MTG i den forbindelse.

2. Formål med databehandlingen

Da vi er en del af den samme koncern, og MTG er vores moderselskab, deler vi begge den legitime interesse i at udvikle og distribuere gode spil. For at kunne gøre dette arbejder vi tæt sammen.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger med henblik på at udvikle eller distribuere spil er legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Personoplysningerne opbevares af os i henhold til de gældende opbevaringsperioder i denne privatlivspolitik (f.eks. opbevaringsperioden for dine kontooplysninger).

5. Modtagere af oplysninger

Modtagere af de behandlede personoplysninger kan være vores leverandører af software og MTG.

B) Juridisk bistand

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

MTG yder juridisk bistand til os i forbindelse med klager, krav, retssager eller andre juridiske spørgsmål, som vi måtte blive mødt med. I disse tilfælde kan MTG modtage personoplysninger (f.eks. navne og kontaktoplysninger på sagsøgere eller klagere) vedrørende personer, der er involveret i sådanne sager, fra os.

2. Formål med databehandlingen

Da vi er en del af den samme koncern, og MTG er vores moderselskab, deler vi begge den legitime interesse i effektivt at håndtere klager, krav, retssager eller andre juridiske spørgsmål, som vi måtte blive mødt med. For at kunne gøre dette arbejder vi tæt sammen.

3. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger med henblik på juridisk bistand er legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne opbevares i overensstemmelse med vores retlige forpligtelser (f.eks. ansættelseslovgivningen) eller vores legitime interesse i at forsvare os mod juridiske krav.

5. Modtagere af oplysninger

Modtagere af de behandlede personoplysninger kan være vores leverandører af software og MTG.

21. Den registreredes rettigheder

Hvis vi behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

1. Ret til adgang

Du kan anmode om, at vi informerer dig om de personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis en sådan behandling finder sted, kan du anmode om, at vi oplyser dig om følgende:

 1. Formålet med behandlingen.
 2. De kategorier af personoplysninger, der behandles.
 3. Modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem de relevante personoplysninger er blevet videregivet eller vil blive videregivet.
 4. Hvor det er muligt, det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum.
 5. Hvorvidt der eksisterer en ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysninger, begrænsning af behandling eller indsigelse mod en sådan behandling.
 6. Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.
 7. Hvis personoplysningerne ikke indsamles direkte fra dig, alle tilgængelige oplysninger om, hvorfra de stammer.
 8. Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig.
 9. Hvis dine personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation, skal der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen.

Vi besvarer henvendelser i løbet af en måned efter modtagelsen.

2. Ret til berigtigelse

Du kan anmode om, at vi berigtiger og/eller supplerer dine personoplysninger, hvis oplysningerne er forkerte eller ufuldstændige. Vi berigtiger eller supplerer oplysningerne hurtigst muligt.

3. Ret til sletning ("retten til at blive glemt")

Vi sletter automatisk alle konti efter tre års inaktivitet. Derudover kan du til enhver tid anmode om at få slettet din konto og tilknyttede personoplysninger på: https://goodbye.innogames.com/login. En anmodning om sletning udføres inden for syv dage ("hård sletning"). Indtil da kan du stadig annullere anmodningen ved at logge ind i spillet (toleranceperiode med "blød sletning").

a) Forpligtelse til sletning

Du kan anmode om, at vi sletter dine personoplysninger hurtigst muligt, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 1. Dine personoplysninger er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet.
 2. Du har tilbagekaldt det samtykke, der er grundlaget for dataindsamlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.
 3. Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der ikke er nogen mere tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller hvis du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
 4. Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.
 5. Dine personoplysninger skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, som vi er underlagt.
 6. Dine personoplysninger er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i GDPR.

b) Oplysninger til tredjeparter

Hvis vi har offentliggjort dine personoplysninger for tredjeparter og i henhold til artikel 17, stk. 1, i GDPR, og vi er forpligtet til at slette personoplysningerne, vil vi, under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, træffe rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de tredjeparter, der behandler dine personoplysninger, om at du har anmodet om, at alle links til eller kopier eller gengivelser af disse personoplysninger slettes.

c) Undtagelser

Retten til sletning gælder ikke i det omfang, behandlingen er nødvendig:

 1. For at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed.
 2. For at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, og som vi er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som vi har fået pålagt.
 3. GAf hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h) og i), samt artikel 9, stk. 3, i GDPR.
 4. Til arkiveringsformål i offentlighedens interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, forudsat at retten til sletning ikke gør det umuligt eller i alvorlig grad forringer opfyldelsen af målene for denne behandling.
 5. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

4. Ret til begrænsning af behandling

Du kan anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 1. Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af dig, i perioden indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.
 2. Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om, at anvendelse heraf begrænses.
 3. Vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 4. Du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i GDPR, og det endnu ikke er blevet fastlagt, om vores legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Hvis behandlingen er blevet begrænset, vil sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun blive behandlet med dit samtykke; med henblik på at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav; for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til Den Europæiske Unions eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser.

Hvis du har opnået begrænsning af behandling på baggrund af et af ovenstående forhold, informerer vi dig inden begrænsningen ophæves.

5. Ret til briefing

Hvis du påberåber dig retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen, underretter vi hver enkelt modtager, som dine personoplysninger er blevet videregivet til, om dette, medmindre dette viser sig umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats. Vi informerer dig om disse modtagere, hvis du beder om det.

6. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret de personoplysninger, som du har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Derudover har du ret til at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra os, når:

 1. behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR, eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og
 2. behandlingen foretages automatisk.

Ved udøvelsen af denne rettighed har du ret til at anmode om, at dine personoplysninger overføres direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvor det er teknisk muligt.

Retten til dataportabilitet skal ikke finde anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som vi har fået pålagt.

Denne ret til dataportabilitet må ikke krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder.

7. Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Vi vil ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må dine personoplysninger ikke længere behandles til dette formål.

I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan du udøve din ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

8. Ret til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

9. Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Ovennævnte finder ikke anvendelse, hvis afgørelsen:

 1. er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og os
 2. er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som vi er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, eller
 3. er baseret på dit udtrykkelige samtykke.

I de tilfælde, der er beskrevet i pkt. 1 og 3, gennemfører vi passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, som minimum retten til menneskelig indgriben fra vores side, til at fremkomme med synspunkter og til at bestride afgørelsen.

De afgørelser, der henvises til ovenfor, må ikke baseres på særlige kategorier af personoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, i GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a) eller g), finder anvendelse, og der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser.

10. Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at behandlingen af personoplysninger vedrørende dig overtræder GDPR.

22. Afsluttende bestemmelser

Vi kan til enhver tid ændre, supplere eller erstatte denne privatlivspolitik, og vi kan gøre det efter eget skøn i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og -regler. Eventuelle ændringer af vores databeskyttelsespolitik vil blive offentliggjort her på https://privacy.innogames.com samt i en meddelelse på et tydeligt sted på tjenesterne. Du skal bekræfte modtagelsen af databeskyttelsespolitikken for fortsat at kunne bruge vores tjenester. En eventuel revideret politik erstatter tidligere databeskyttelsespolitikker og træder i kraft på den dato, hvor de offentliggøres. Din fortsatte brug af tjenesterne, efter at en revideret databeskyttelsespolitik er blevet offentliggjort, betragtes som din godkendelse af alle sådanne ændringer.

© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Alle rettigheder forbeholdes.