Kullanıcılar için Gizlilik Politikası

Son güncelleme: 23 Mayıs 2018

Bu belgenin amacı nedir?

InnoGames GmbH (“InnoGames”), kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumaya kararlıdır.

Bu Gizlilik Politikası, mobil uygulamalarımızı, çevrimiçi oyunlarımızı, portallarımızı ve web sitelerimizi kullandığınızda kişisel verilerinizi nasıl toplayıp işlediğimizi açıklamaktadır.

Bu politika ücretli ve ücretsiz tüm son kullanıcılar için geçerlidir.

İçindekiler

 1. Giriş
 2. Veri sorumlusunun adı ve adresi
 3. Veri koruma görevlisinin adı ve adresi
 4. Verilerin işlenmesi hakkında genel bilgiler
 5. Hizmetlerimizin sunulması ve günlük dosyalarıının oluşturulması
 6. İletişim formu, e-posta ve destek aracı üzerinden gönderilen sorular
 7. Haber bültenlerinin gönderilmesi
 8. Anlık bildirimlerin gönderilmesi
 9. Çerez kullanımı
 10. Kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarılması
 11. Üçüncü taraf oturum açma hizmetlerinin (“sosyal oturum açma”) kullanımı
 12. Üçüncü taraf web analiz hizmetlerinin kullanımı
 13. Üçüncü taraf reklamcılık hizmetlerinin kullanımı
 14. Diğer üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımı
 15. Veri öznesinin (verileri toplanan kişi) hakları
 16. Nihai hükümler

I. Giriş

InnoGames GmbH (“InnoGames”, “Biz”) kişisel verilerinizle ilgili veri sorumlusuyuz ve tarafımızdan sunulan mobil uygulamalar ve çevrimiçi oyunlar ile portallar ve web sitelerini (birlikte “Hizmetler”) kullandığınızda gizliliğinizin ve kişisel bütünlüğünüzünkorunması vesaygı gösterilmesi amacına bağlıyız. Bu Gizlilik Politikası, hakkınızda hangi kişisel verileri topladığımızı, nasıl toplandığını ve tarafımızdan nasıl kullanıldığını anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu belge, kişisel verilerinizi sizin için kullanmamıza güven duyduğunuzda haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi açıklayacaktır. Zaman ayırıp bu Gizlilik Politikasını dikkatlice okumanızı ve içeriğin hakkında bilgi edinmenizi istiyoruz. Sorularınız olursa, bu Gizlilik Politikasının sonundaki irtibat bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Hizmetlerimizin ortağımız olan firmaların ve reklamcıların web sitelerinden ve sözkonusu web sitelerine linkler içerebileceğini lütfen unutmayın.Sözkonusu sayfalardan birine yönlendiren bir linki takip ederseniz veya bu üçüncü taraf hizmetleri kullanırsanız lütfen bu sayfaların kendi gizlilik politikaları olduğunu ve kişisel verilerinizi işlemelerinden dolayı herhangi bir sorumluluk veya sorumluluk kabul etmediğimizi göz önünde bulundurun. Bu nedenle, lütfenkişisel verilerinizi bu sitelere sunmadan öncesözkonusu sitelerin gizlilik politikalarını okuyun.

Hizmetlerimizi sadece 16 yaş ve üzerindeki oyunculara sunuyoruz. 16 yaşın altındaki çocuklardan bilerek kişisel veri talep etmiyor ve onlara pazarlama yapmıyoruz.

II. Veri sorumlusunun adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, üye devletlerin ulusal veri koruma yasaları ve verilerin korunmasıyla ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde, veri sorumlusu aşağıda belirtilmiştir:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Almanya
Fax: +49 40 7889335-200
E-posta: privacy@innogames.com
Web sitesi: www.innogames.com

III. Veri koruma görevlisinin adı ve adresi

Veri sorumlusunun veri koruma görevlisi:

Avukat ve baro onaylı bilgi teknolojisi uzmanı
Dr. Christian Rauda
GRAEF Rechtsanwälte Digital PartG mbB
Jungfrauenthal 8
20149 Hamburg
Almanya
E-posta: dpo@innogames.com
Web sitesi: www.graef.eu

IV. Verilerin işlenmesi hakkında genel bilgiler

1. Kişisel verileri işlemenin kapsamı

Genel olarak, sadece oturum açarken veya kayıt olurken ve muhtemelen ücretli hizmetleri kullanırken açıkladığınız kişisel verileri kaydederiz. Kişisel veriler, kişisel veya fiili gerçek durumlar hakkında bilgi içeren verilerdir. Web sitemize giriş yaparken veya kullanıcı olarak kayıt olurken sadece e-posta adresi ve varsa bir kullanıcı adı ve şifre sunmanız gerekir. Belirli Hizmetlere kaydolurken kayıt işlemi sırasında e-posta adresleri toplanmaz, fakat daha sonra Hizmetleri kullanırken toplanır. Parola, hiçbir zaman çözülemeyecek şekilde, şifrelenmiş bir formda muhafaza edilir.

İmzalanan kullanıcı sözleşmesinin uygulanması bağlamında, özellikle seçtiğiniz ücretli Hizmetler bağlamında, isim, adres, hesap bilgileri, kredi kartı numaraları vb. kişisel verilerin açıklanması gerekebilir. Bazen sorularınızın işlenmesi veya size destek sunulması için de isim, adresi, e-posta adresi ve telefon numarası gibi kişisel bilgileriniz gerekebilir. InnoGames bu tür verileri gizlilik içinde ve yasal veri koruma hükümlerine uygun olarak değerlendirecektir. İlke olarak, InnoGames, sözleşmenin uygulanması ve icrası, isteklerinizin işlenmesi, size destek sunulması veya yasal izinler dışında, bu tür bilgileri izniniz olmadan üçüncü taraflara açıklamayacaktır.

2. Kişisel verileri işlemenin yasal dayanağı

Kişisel verilerin işlenmesi konusunda veri öznesinin rızasını aldığımız ölçüde, AB Genel Verilerin Korunması Düzenlemesi'nin (GDPR) 6. madde (1)(a) hükmü kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağını oluşturmaktadır.

GDPR 6. madde (1)(b) hükmü, veri öznesinin taraf olduğu bir sözleşmenin uygulanması için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağını oluşturmaktadır. Bu durum sözleşme öncesi adımların uygulanması için gerekli işlemeler için de geçerlidir.

GDPR 6. madde (1)(c) hükmü, firmamızın tabi olduğu bir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağını oluşturmaktadır.

Veri öznesinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının kişisel verileri işlememizi zorunlu kılması halinde, verilerin işlenmesinin yasal dayanağı GDPR 6. madde (1)(d) bendi olacaktır.

Firmamızın veya bir üçüncü tarafın meşru menfaatlerinin korunması için gerekli olduğu ve veri öznesinin çıkarları ile temel hak ve özgürlüklerinin firmamızın veya bir üçüncü tarafın meşru çıkarlarına üstün olmadığı durumlarda, verilerin işlenmesinin yasal dayanağını GDPR 6. md. (1)(f) bendi oluşturacaktır.

3. Verilerin silinmesi ve saklama süresi

Verileri saklamanın amacı ortadan kalkar kalkmaz, veri öznesinin kişisel verileri silinir veya bunlara erişim engellenir. Ayrıca, veri sorumlusunun tabi olduğu Avrupa yönetmelikleri ve yasalar veya diğer düzenlemelerinde belirtilen bir Avrupa veya ulusal kanun yapıcı tarafından verilerin saklanması zorunlu tutulması halinde de, kişisel veriler saklanabilir. Sözkonusu mevzuatta öngörülen saklama süresi sona erdikten sonra da, bir sözleşmenin tamamlanması veya uygulanması için gerekli olmaması halinde, verileri silme veya bunlara erişimi engelleme işlemi uygulanır.

4. Veri güvenliği

InnoGames, kişisel verilerinize yetkisiz erişimi engellemek ve bu verilerin yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını veya çarpıtılmasını önlemek veya benzer riskleri en aza indirmek için makul çaba gösterir. Bununla birlikte, ister şahsen, ister telefonda veya internetten iletilsin, kişisel verilerin sunulması her zaman kaçınılmaz olarak bazı riskler içerir ve hiçbir teknolojik sistem manipüle veya sabote edilmeye karşı tamamen güvenli değildir.

InnoGames, sizden toplanan bilgileri Almanya ve Avrupa veri koruma yasalarına uygun olarak işler. Tüm çalışanlar verilerin gizliliği ve veri koruma hükümlerine uymakla yükümlüdür ve bu yönde talimatlandırılmışlardır. Verileriniz SSL yöntemi kullanılarak, şifrelenmiş bir şekilde iletilir.

V. Hizmetlerimizin sunulması ve günlük dosyalarının oluşturulması

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemize her erişildiğinde, sistemimiz erişen bilgisayarın sisteminden otomatik olarak veriler ve bilgiler alır.

Alınan veriler şunlardır:

Bu veriler sistemimizin günlük dosyalarında da saklanır. Bu veriler kullanıcının verileriyle birlikte saklanmaz.

Mobil uygulamalara erişilirken aşağıdaki veriler ve bilgiler toplanır:

Hizmetlerin kullanımı sırasında bir hata oluşması ve bunu düzeltmek istememiz halinde, Player ID kimlik bilgilerinizi ve kullanıcı adınız gibi diğer verilerinizi de toplayabiliriz.

2. Verileri işlemenin yasal dayanağı

Verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak depolanmasının yasal dayanağı GDPR 6. madde (1)(f) bendidir.

3. Verileri işlemenin amacı

Hizmetlerin kullanıcının bilgisayarına sunulabilmesi için IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması gerekir. Bu nedenle, kullanıcının IP adresinin oturum boyunca muhafaza edilmesi gerekir.

Günlük dosyalarının depolanması, hizmetlerin sorunsuz işlemesini sağlamak içindir. Ayrıca, bu veriler, web sitesini optimize etmemize ve bilgi teknoloji sistemlerimizin güvenliğini sağlamamıza da yardımcı olur. Bu bağlamda pazarlama amaçlı veri geliştirme sözkonusu değildir. Veri setleri sadece istatistiksel değerlendirmeye tabi tutulur.

InnoGames, kullanım koşullarına ve oyun kurallarına uyulup uyulmadığını izlemek amacıyla, web sitesi kullanıldıktan sonra IP adreslerini ve günlük dosyalarını en fazla 30 gün boyunca saklama hakkını saklı tutar. Bu prosedür özellikle istismar vakalarını önlemek veya çözmek ve duruma göre, gerektiğinde soruşturma mercilerine iletmek amacıyla kullanılır. Bunun dışında, diğer her türlü veri analizi olabildiğince anonimleştirilmiş (isimsiz) bir şekilde yapılır. Bu sürenin sonunda, yasal bir saklama zorunluluğu ya da devam eden bir yargılama veya istismar soruşturması yoksa, IP adresi ve günlük dosyaları silinir.

Sözkonusu amaçlar, GDPR 6. madde (1)(f) bendine uygun olarak, veri işleme konusundaki yasal ve öncelikli çıkarlarımızı da oluşturmaktadır.

4. Saklama süresi

Bu veriler toplanma amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olmaktan çıktıklarında, en kısa sürede silinecektir. Web sitesinin sunulabilmesi için verilerin toplanması halinde, sözkonusu oturumun sona ermesi buna örnek bir durumdur.

Kişisel verileri içeren günlük dosyaları genellikle en geç yedi gün sonra silinir. Hataları onarmamıza imkan veren hata kayıtları sözkonusu olduğunda ise sözkonusu veriler daha uzun süre saklanabilir. Bu hata kayıtları en geç 30 gün sonra silinir, toplanan IP adresleri 30 gün sonra anonimleştirilir.

5. İtiraz ve kaldırma imkanı

Web sitesinin kullanılabilir durumda tutulması için, verilerin toplanması ve günlük dosyalarında saklanması web sitesinin işleyişi bakımından gereklidir. Sonuç olarak, kullanıcının itiraz imkanı yoktur.

VI. İletişim formu, e-posta ve destek aracı üzerinden gönderilen sorular

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

a) İletişim formu

Web sitemizde elektronik olarak kullanılabilen bir iletişim formu mevcuttur. Kullanıcının bu seçeneği tercih etmesi halinde, giriş maskesine girilen veriler bize iletilir ve saklanır. Bu veriler şunları içerir:

Ayrıca, mesaj gönderme noktasında, aşağıdaki veriler saklanır:

Gönderim sürecinde, verilerin işlenmesi konusunda Gizlilik Politikasına atıfta bulunulur.

b) E-Posta

Alternatif olarak, sunulan e-posta adreslerimizden de bize ulaşabilirsiniz. Bu durumda, kullanıcının e-posta yoluyla gönderilen kişisel verileri saklanır.

c) Destek Aracı

Alternatif olarak, Hizmetlerimize entegre edilmiş olan Destek Aracımız üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Bu durumda, kullanıcı verileriniz, destek talebinin içeriği ve talebin saati saklanır.

Bu bağlamda, hiçbir veri üçüncü taraflara aktarılmaz. Bu veriler sadece sözkonusu iletişimin işlenmesi için kullanılır.

2. Yasal dayanak

Verileri işlemenin yasal dayanağı GDPR 6. madde (1)(f) bendidir. E-posta iletişimi bir sözleşme imzalama veya sözleşmeyi icra amacı taşıyorsa, işlemenin ilave yasal dayanağı 6. Madde (1)(b) bendidir.

3. Verileri işlemenin amacı

Kişisel verilerin işlenmesi sadece iletişim ve destek taleplerini işlememize yardımcı olur. Gönderme işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun ve bilgi teknoloji sistemlerimizin kötüye kullanılmasını önlemeye yardımcı olur.

4. Saklama süresi

Bu veriler toplanma amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olmaktan çıktıklarında, en kısa sürede silinir.

5. İtiraz ve kaldırma imkanı

Bize ulaştıktan sonra, dilediğiniz zaman iletişim formu, e-posta veya destek aracı vasıtasıyla kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme seçeneğiniz olacaktır. Böyle bir durumda, iletişim devam edemez ve endişeniz tam olarak giderilemez. Bu durumda, iletişim sırasında saklanan tüm kişisel veriler silinir. Zorunlu yasal saklama dönemlerinin bu durumu engellemesi halinde, diğer kurallar geçerli olur.

VII. Haber bültenlerinin gönderilmesi

Haber bültenine web sitelerimizden veya ilgili oyunların içinden abone olabilirsiniz. Bunun için, e-posta adresinizi almamız gerekir.

Ayrıca, ilgili yasal mevzuat uyarınca, bildirilen e-posta adresinin gerçek sahibi olduğunuzu ve haber bültenini almak istediğinizi teyit etmemiz gerekir. Bu amaçla, size bir doğrulama e-postası göndeririz.

Haber bültenlerimiz, bülten açıldığında göndericinin bir sunucusu tarafından alınan piksel boyutlu bir görüntü (tracking pixels) içerir. Bu alım sürecinde IP adresiniz, konumunuz ve alma zamanınız gibi teknik bilgiler ve tarayıcınız ve işletim sisteminiz gibi bilgiler toplanır. Bu bilgiler anonimleştirilir ve kişiden ayrı bir şekilde değerlendirilir.

Haber bülteninin gönderilmesi ve alınması izninize bağlı olduğundan, verilerinizin toplanmasına ve saklanmasına dair izninizi dilediğiniz zaman gerekçe göstermeden iptal edebilirsiniz. Bunun için, haber bültenimizin sonunda bulunan abonelikten ayrıl linkini kullanın.

Ayrıca, tüm oyunlarımızdaki "Seçenekler" başlığı altında Veri Kullanım Penceresinde haber bülteni almayı durdurma seçeneğine sahipsiniz.

VIII. Anlık bildirimlerin gönderilmesi

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Cihazınızda uygun ayarları seçerseniz, InnoGames size güncellemeler sunmak için mobil cihazınıza anlık bildirimleri ve diğer ilgili haberleri gönderebilir. Anlık bildirimleri mobil uygulamanızın "Seçenekler" veya "Ayarlar" menüsünden veya cihazınızın ayarlarından yönetebilirsiniz.

2. Verileri işlemenin yasal dayanağı

Bir sözleşme mevcut olduğunda, verileri işlemenin yasal dayanağı GDPR 6. madde (1)(b) bendidir.

3. Verileri işlemenin amacı

Anlık bildirimler, doğrudan mobil cihazınızda görüntülenen özel bildirimlerdir. Örneğin, bildirimleriniz oyundaki binalarınızdan birinin tamamlandığı bilgisini içerir. Kural olarak, anlık bildirimler özlü kısa mesajlar içerir.

4. Saklama süresi

Mesajlar saklanmaz.

5. İtiraz ve kaldırma imkanı

Anlık bildirimleri aşağıdaki şekilde kapatabilirsiniz:

a) Android

Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler > Bildirimler > Uygulama bildirimleri > Uygulama adını açın Bu ekrandan Anlık Bildirimlerin size gösterilip gösterilmeyeceğini ve nasıl gösterileceğini düzenleyebilirsiniz.

b) iOS

Ayarlar > Bildirimler > Uygulama adını açın. Bu ekrandan Anlık Bildirimlerin size gösterilip gösterilmeyeceğini ve nasıl gösterileceğini düzenleyebilirsiniz.

c) Veri Kullanım Penceresi

Ayrıca, tüm oyunlarımızdaki "Seçenekler" başlığı altında bulunan Veri Kullanım Penceresinden anlık bildirimler almayı durdurma seçeneğine sahipsiniz.

IX. Çerez kullanımı

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitesini ziyaret ettiğinizde en güncel bilgileri ve en iyi hizmeti almanızı sağlamak için çerezler vasıtasıyla bilgiler ve veriler toplanacaktır. Çerezler web sitemizi ziyaret ettiğinizde bizim (ve diğer üçüncü tarafların) size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmamıza yardımcı olur ve Hizmetlerimizi geliştirmemize ve aradıklarınızı kolayca bulmanızı sağlamamıza imkan sağlar. Çerezlerimizin kullanımını anlamanızı istiyoruz. Bu nedenle, kullandığımız teknolojilerin türlerini, neler yaptıklarını ve bunların kullanımına ilişkin tercihlerinizi açıklıyoruz.

Çerezler bir web sunucusundan tarayıcınıza gönderilen ve web sitesinin cihazınızı tanıması için cihazınızda saklanan küçük veri dosyalarıdır (metin dosyaları). İki tür çerez vardır: kalıcı ve geçici (veya "oturum") çerezler. Kalıcı çerezler bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda daha uzun süre saklanır. Oturum çerezleri ise Web sitesini ziyaret ettiğinizde geçici olarak bilgisayarınıza yerleştirilir, fakat sayfayı kapattığınızda silinir. Çerezleri kabul etmek istemiyorsanız, tarayıcınızın güvenlik tercihlerindeki ayarları düzenleyebilirsiniz, bu konuda aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Biz ve hizmet sağlayıcılarımız aşağıdaki tür çerezleri kullanabiliriz:

a) Temel (Essential) Çerezler

Bu çerezler Hizmetlerimizin sunulması için kesinlikle gereklidir. Örneğin, Sitemizi kullandıklarında üyelerimizi tespit edip doğrulayabilmek ve Hizmetlerimizi sunabilmek için bu çerezleri kullanabiliriz. Bu çerezler olmadan sizi tanıyamayız ve siz de Hizmetlerimize erişemezsiniz. Bu çerezler Hüküm ve Koşullarımızı uygulamamıza ve Hizmetlerimizin güvenliğini sürdürmemize de yardımcı olur.

b) Performans ve İşlevsellik Çerezleri

Bu çerezler mutlaka gerekli olan çerezlerden değildir, fakat çevrimiçi deneyiminizi ihtiyaçlarınıza uygun hale getirmemize imkan sağlar. Örneğin, tercihlerinizi hatırlamamıza yardımcı olur ve Hizmetlerimize kaydolurken verdiğiniz bilgileri tekrar girmenize gerek kalmaz. Bu çerezleri ziyaretçilerimizin Hizmetlerimizi nasıl kullandıklarına dair bilgiler (örneğin popüler sayfalar, görüntüleme modelleri, linklere tıklamalar) toplar ve bunları Hizmetlerimizi geliştirmek ve piyasa araştırması yapmak için kullanırız. Bu çerezleri silerseniz Hizmetlerimizin özelliklerini sınırlı şekilde kullanırsınız.

c) Reklamcılık Çerezleri

Bu çerezler, Sitemizde ve dışında ihtiyaçlarınıza uygun reklamları sunmak amacıyla, Sitemizi ve diğer web sitelerini kullanımınız hakkındaki bilgileri (örneğin, ziyaret ettiğiniz sayfalar veya reklamlara verdiğiniz tepkiler gibi) kullanır. Bu tür reklamlar "İlgi Alanlarına Dayalı Reklamcılık" olarak adlandırılır. Bu tür çerezlerin çoğu hizmet sağlayıcılarımıza aittir. Üçüncü taraf reklamcılar hakkında daha fazla bilgi aşağıda sunulmuştur.

2. Verileri işlemenin yasal dayanağı

Çerez kullanımı ile kişisel verileri işlemenin yasal dayanağı GDPR 6. madde (1)(f) bendidir.

3. Verileri işlemenin amacı

Çerezlerden gelen bilgileri Web sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirerek ihtiyaçlarınıza uygun öneriler sunmak için kullanırız. Hizmetlerini sunabilmeleri için Web sitemize çerez yerleştiren yetkili üçüncü tarafların çeşitli çerezlerini de kullanabiliriz (üçüncü taraf çerezleri).

Web sitemizdeki sayfalarda gezinirken daha önce sunduğunuz bilgileri her defasında tekrar girmenize gerek kalmaması için oturum çerezlerini kullanabiliriz.

Kalıcı çerezler aşağıdakiler de dahil, çeşitli şekillerde kullanılır:

Biz (ve yetkili üçüncü taraflar) kalıcı çerezlerden ve oturum çerezlerinden gelen kişisel olmayan bilgileri aşağıdaki istatistiksel amaçlarla kullanabiliriz:

Aşağıdaki özellikler için kendi çerezlerimizi kurar ve okuruz (Innogames çerezleri):

a) Beni Hatırla Çerezi

Size 'beni hatırla' özelliğini sunmak için: Kullanıcıların oyuna giriş yapmalarını bu çerez ile sağlarız. Bu özellik manüel giriş bölümünde "Beni Hatırla" seçimi kaldırılarak devre dışı bırakılabilir. "Beni Hatırla" özelliğini seçerseniz, kullandığınız cihaza bir kalıcı çerez yerleştirilir, böylece Hizmetleri kullanırken tekrar giriş yapmak zorunda kalmazsınız. Hizmetten çıkış yaparsanız, sözkonusu çerez tekrar silinir.

b) Dil Türü Çerezi

Size oyunu doğru dilde göstermemizi sağlar.

c) Portal Çerezi

Açılış sayfalarımızı optimize etmemize ve pazarlamamızı iyileştirmemize imkan vermesi için, ziyaret ettiğiniz açılış sayfasının bilgilerini ve bir tanımlayıcıyı bir çerezde saklarız.

d) Üçüncü Taraf Snippet Çerezi

Üçüncü taraf snippet'leri ve çerezleri hakkındaki kararınızı kaydetmek için bir çerez kurarız.

Hizmetlerimizin bir parçası olarak bir dizi üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. Bu çerezler sözkonusu siteler tarafından yönetilir, bizim bunlar üzerinde bir kontrolümüz yoktur. Bu çerezlerden bazılarının yüklenmesini genel tarayıcı ayarlarınızdan kapatabilirsiniz; bazıları için ise sözkonusu web sitesine giderek oradaki talimatları uygulamanız gerekir.

Örneğin, Hizmetlerimize erişmek için hangi dili kullandığınız kontrol edilir. Hizmetlerimizden ortaklarımızdan biri vasıtasıyla haberdar olduysanız, bunun hangi ortak olduğunu kaydederiz.

Üçüncü taraf reklamcılar: Hizmetlerimizde reklamlar sunmak için reklamcılar, üçüncü taraf reklam ağları ve diğer reklamcılık firmalarını kullanabiliriz. Bu tür reklamcılık firmalarının, ürün ve hizmetleri size pazarlayabilmek, hangi reklamların tarayıcınıza sunulduğunu izlemek ve bu reklamlar sunulurken hangi web sayfalarını görüntülediğinizi izlemek için Hizmetlerimize ve diğer sitelere erişiminiz hakkında bilgi toplayabileceğini lütfen unutmayın. Üçüncü taraf reklamcılar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen buraya tıklayın. Üçüncü taraf reklamcılar tarafından bilgilerin toplanması ve kullanılması konusunun bu gizlilik politikası kapsamına girmediğini lütfen göz önünde bulundurun.

Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde, GDPR 6. madde (1)(f) bendine uygun olarak, yasal çıkarlarımız kişisel verileri de kapsar.

4. Saklama süresi

Bu veriler toplanma amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olmaktan çıktıklarında, en kısa sürede silinir.

5. İtiraz ve kaldırma imkanı

Bu çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız veya bunların saklanması hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız, tarayıcı yazılımınızın ilgili ayarlarından "çerezleri kabul etme" seçeneğini işaretleyerek veya web sitesini ilk ziyaretinizde üçüncü tarafların izlemesini reddederek, bu tür çerezlerin yüklenmesini önleyebilirsiniz. Tarayıcınızın üreticisinin talimatları bu konuda size daha fazla bilgi sunacaktır (veya şu linki inceleyin: https://www.aboutcookies.org. Bununla birlikte, çerezleri önlerseniz web sitesinin özeliklerinin hepsini tam anlamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

Ayrıca, tüm oyunlarımızdaki "Seçenekler" başlığı altında Veri Kullanım Penceresinden üçüncü taraf izlemesini kullanmayı durdurma seçeneğine sahipsiniz.

a) Android

Uygulama listenizden ayarları açın ve "Reklam düğmesi"ne tıklayın. Reklam penceresi açıldığında, Google Advertising kimlik bilgilerini devre dışı bırakabilirsiniz.

b) iOS

Mobil uç cihazınızda (örneğin iPhone veya iPad) ayarları açın ve "Veri koruma" menü seçeneğini işaretleyin. "Reklamcılık" başlığından reklam takibini kapatabilirsiniz.

X. Kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarılması

InnoGames kişisel verilerinizi ve/veya faturalandırma ile ilgili verilerinizi InnoGames ile işbirliği yapan firma veya harici hizmet sağlayıcıları niteliğindeki üçüncü taraflara sadece sözleşmenin uygulanması, ödeme işlemlerinin yapılması, diğer kullanıcıların korunması için ve yasaların izin verdiği durumlarda ve öngördüğü şekillerde aktaracaktır.

Bu durum özellikle tarafınızdan seçilen harici hizmet sağlayıcıları (örneğin, bankalar ve kredi kartı firmaları ile llopass, Amazon, Apple, Boacompra, Facebook, Google, Boku Payments, DaoPay, HiPay, Mobiyo, PayPal, Samsung, Sofortüberweisung, Worldpay gibi ödeme hizmeti sağlayıcıları) vasıtasıyla yapılan ödemelerin işlenmesi için de geçerlidir. Yasal koruma altındaki çıkarlarınız yasal hükümlere uygun olarak değerlendirilecektir. Harici hizmet sağlayıcıları verilerinizi gizli ve güvenli şekilde işleme konusunda yasal bir zorunluluk altındadır ve sözkonusu verileri sadece görevlerini yapabilmek için gerektiği ölçüde kullanabilirler.

Ödemenin gecikmesi durumunda, bakiye borçları tahsil etmesi için bir borç tahsilat kuruluşunu veya avukatı görevlendirebiliriz. Bu amaçla, gerekli veriler aktarılacak ve veri koruma esaslarına uygun olarak kullanılacaktır.

Ayrıca, diğer kullanıcıların korunması veya devlete ya da kamu güvenliğine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi veya ceza gerektiren suçların kovuşturulması durumunda da kişisel bilgileriniz yasal veri koruma hükümlerine uygun olarak paylaşılacaktır. Yasal koruma altındaki çıkarlarınız yasal hükümlere uygun olarak değerlendirilecektir. InnoGames'in yasal şartlar gereği, örneğin bir yargı kararı nedeniyle, verileri paylaşmak (soruşturma makamlarına açıklamak) zorunda kalabileceğini lütfen unutmayın. Sözkonusu açıklama daima gerektiği ölçüyle sınırlı ve yasalın izin verdiği veya zorunlu kıldığı şekilde olacaktır.

XI. Üçüncü taraf oturum açma hizmetleri (“sosyal oturum açma”)

1. Facebook Connect ile Giriş

Hizmetlerimize Facebook Connect ile giriş yapmanıza imkan sağlıyoruz. Bu hizmet, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD adresinde yerleşik Facebook Inc. veya AB içinde ikamet ediyorsanız, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda adresinde yerleşik Facebook Ireland Ltd. (“Facebook”) firmasının bir hizmetidir. Sözkonusu hizmeti kullanıyorsanız, ilave kayıt gerekmez. Giriş yapmak için Facebook web sitesine yönlendirileceksiniz; oradan kullanıcı verilerinizle giriş yapabilirsiniz. Bu işlem Facebook profilinizi hizmetimize bağlar. Link vasıtasıyla, Facebook'tan otomatik olarak bilgi alırız. Aşağıdaki bilgiler bize aktarılır: E-posta adresi

Bu bilgiler, sizi tanımlayabilmek amacıyla sözleşmenin yapılabilmesi için zorunludur. Facebook ve gizlilik ayarları hakkında daha fazla bilgi, veri koruma esaslarında mevcuttur: https://tr-tr.facebook.com/about/privacy/update.

2. Google Sign-In ile Giriş

Hizmetlerimize Google hesabınızla giriş yapmanıza imkan sağlıyoruz. Bu, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, İrlanda adresinde yerleşik Google Ireland Ltd. firmasının (‘Google’) bir hizmetidir. Sözkonusu hizmeti kullanıyorsanız, ilave kayıt gerekmez. Giriş yapmak için Google web sitesine yönlendirileceksiniz; oradan kullanıcı verilerinizle giriş yapabilirsiniz. Bu işlem Google profilinizi hizmetimize bağlar. Link vasıtasıyla, Google'dan otomatik olarak bilgi alırız. Aşağıdaki bilgiler bize aktarılır: E-posta adresi

Bu bilgiler, sizi tanımlayabilmek amacıyla sözleşmenin yapılabilmesi için zorunludur. Google ve gizlilik ayarları hakkında daha fazla bilgi, veri koruma esaslarında mevcuttur: https://policies.google.com/privacy?hl=tr.

XII. Üçüncü taraf web analiz hizmetlerinin kullanımı

1. Adjust

a) Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Mobil izleme adı verilen teknolojileri kullanıyoruz. Bunun için, Saarbrücker St. 38a, 10405 Berlin, Almanya adresinde yerleşik Adjust GmbH hizmetlerini kullanıyoruz. (www.adjust.com) Bu hizmetlerin yardımıyla, hizmetlerimizin kullanımı hakkında istatistiksel veriler toplayarak hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Uygulamalarımızı kullandığınızda, cihazınız bize topladığımız ve analiz ettiğimiz bilgileri gönderir. Aşağıdaki veriler toplanır: Alındığında hemen anonimleştirilen IP adresi, MAC adresleri, anonimleştirilmiş Cihaz kimlik bilgileri (Reklamcılar için tanımlayıcı - IDF veya Google Reklamcısı kimlik bilgileri - GAID) tarayıcı türü, dil, internet hizmeti sağlayıcısı, giriş ve çıkış sayfasının URL adresi, erişim tarih ve saati, ağ durumu, zaman dilimi, tıklama verileri ve hizmetlerimizin kullanımı hakkındaki diğer istatistiksel bilgiler. Doğrudan kişisel tanımlayıcılar yoktur. Bu şekilde toplanan veriler anonim kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılır. İzleme teknolojisiyle toplanan veriler, ilgili kişinin açık izni olmadan, bu web sitelerini ziyaret eden kişiyi tanımlamak için kullanılmayacaktır. Daha fazla bilgi için lütfen Adjust veri koruma politikasını inceleyin: https://www.adjust.com/terms/privacy-policy.

b) Verileri işlemenin yasal dayanağı

Bu işlemenin yasal dayanağı GDPR 6. md. (1)(f) bendidir. Bir sipariş işleme sözleşmesi oluşturduk.

c) Verileri işlemenin amacı

Amaç, hizmetlerimizdeki kullanıcı deneyiminizi geliştirmek ve hizmetimizi sizin için daha cazip hale getirmektir. Ayrıca, toplanan veriler pazarlama kampanyalarının performansını analiz etmek ve performans raporları oluşturmak için kullanılır.

d) Saklama süresi

Sözkonusu veriler hizmetlerin kullanımı boyunca tarafımızdan ve 28 gün süreyle Adjust tarafından muhafaza edilir.

e) Değişiklik yapma ve silme

Veri toplama ve saklama işlemini mobil cihazınızı aşağıda belirtildiği şekilde yapılandırarak dilediğiniz zaman ve gelecek için etki doğuracak şekilde durdurabilirsiniz.

2. Google Analytics

a) Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Bu web sitesi, web sitesinin kullanıcılar tarafından kullanımını analiz etmek için, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, İrlanda adresinde yerleşik Google Ireland Ltd. firması tarafından sunulan "Google Analytics" hizmetini kullanmaktadır. Bu hizmet “çerezler”, yani cihazınızda saklanan metin dosyaları kullanır. Çerezler tarafından toplanan bilgiler genellikle bir Google sunucusuna gönderilir ve orada saklanır.

Bu web sitesinde IP anonimleştirmesi kullanılmaktadır. AB üyesi ülkelerdeki ve Avrupa Ekonomik Bölgesindeki kullanıcıların IP adresi kısaltıllır. Bu kısaltma işlemi IP adresinize kişisel referansı ortadan kaldırır. Google ile imzaladığımız siparişle ilgili veri işleme sözleşmesi uyarınca, Google, toplanan bilgileri web sitesinin kullanımını ve etkinliği analiz etmek ve internet kullanımıyla ilgili hizmetler sunmak için kullanır.

b) Verileri işlemenin yasal dayanağı

Bu işlemenin yasal dayanağı GDPR 6. md. (1)(f) bendidir. Google ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık.

c) Verileri işlemenin amacı

Bizim adımıza Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı analiz etmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sunmak için kullanır. Tarayıcınız tarafından Google Analytics vasıtasıyla bize iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmez.

d) Saklama süresi

Sözkonusu kişisel veriler Google tarafından 26 ay boyunca muhafaza edilecektir; IP adreslerinin kısaltılması nedeniyle hiçbir kişisel veri saklanmayacaktır.

e) İtiraz ve silme

Tarayıcınızı uygun şekilde yapılandırarak, çerezlerin cihazınızda saklanmasını önleme seçeneğine sahipsiniz. Tarayıcınız çerezlere izin vermezse bu web sitesinin tüm özelliklerini sınırsız olarak kullanabileceğiniz garanti edilemez. Ayrıca, çerezler tarafından toplanan bilgilerin (IP adresiniz dahil) Google firmasına gönderilmesini ve orada işlenmesini önlemek için bir tarayıcı eklentisi kullanabilirsiniz. Aşağıdaki link sizi gereken eklentinin bulunduğu sayfaya götürecektir: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google firmasının verilerinizi nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

3. Hotjar

a) Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Malta'da yerleşik Hotjar Ltd. firmasının hizmetlerini kullanıyoruz. Sözkonusu hizmet, web sitemizde nasıl gezindiğinizi takip etmemize yardımcı olan bir analiz aracıdır. Hotjar, analiz yapmak için diğerlerinin yanı sıra, "çerezler" de (görüntüleme cihazınızda saklanan metin dosyaları) kullanır. Hotjar çerezleri hakkında daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz: https://www.hotjar.com/cookies. Web sitemize aşağıdaki amaçlar için kullanılan Hotjar izleme kodu da yerleştirdik: (i) cihaza özel veriler (örneğin, IP adresinin anonimleştirilmiş olarak toplanması ve saklanması, cihaz ekranının boyutu, cihaz türü ve tarayıcı bilgileri, coğrafi konum olarak ülke ve bir web sitesi ziyaret edilirken tercih edilen dil) ve (ii) günlük verileri (örneğin, yönlendiren alan, ziyaret edilen sayfa(lar), coğrafi konum olarak ülke ve bir web sitesi ziyaret edilirken tercih edilen dil). Hotjar aynı zamanda Google Analytics ve Optimizely gibi üçüncü taraf hizmetleri de kullanır. Hotjar'ın veri koruma hizmetleri hakkında daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz:: https://www.hotjar.com/privacy.

b) Verileri işlemenin yasal dayanağı

Bu işlemenin yasal dayanağı GDPR 6. md. (1)(f) bendidir. Hotjar ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık.

c) Veri işlemenin amacı

Amaç, web sitemizdeki kullanıcı deneyiminizi geliştirmek ve sunumumuzu sizin için daha cazip hale getirmektir. Çerezlere izin vermek istemiyorsanız onları devre dışı bırakabilirsiniz (yukarı bakınız) Sitemize kaydolursanız, verileriniz kişisel verilerinizle bağlantılandırılmayacaktır.

d) Saklama süresi

Sözkonusu veriler Hotjar tarafından 365 gün boyunca muhafaza edilir ( https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011640427-Data-Retention).

e) İtiraz ve silme

Verilerinizin Hotjar tarafından toplanmasını ve saklanmasını buradan durdurabilirsiniz: https://www.hotjar.com/opt-out.

XIII. Üçüncü taraf reklamcılık hizmetlerinin kullanımı

1. Genel bilgiler

Bu web sitesi zaman zaman üçüncü taraflardan reklamlar ve üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir, bunlardan sorumlu değiliz. Özellikle, harici Web sitelerinin içeriği ve tasarımı veya bu siteler tarafından yönlendirilebileceğiniz siteler konusunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. İlgili sağlayıcılar bu web sitelerinin tasarım ve içeriğinden ve veri koruma şartlarına uyumdan münhasıran kendileri sorumludur. Reklamcılar zaman zaman web sitelerimize doğrudan tarayıcınızda görünen reklamlar gönderen teknolojiler kullanırlar ve bu teknolojiler IP adresinizi otomatik olarak iletirler. İlgili reklamcılar, reklamcılık faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek ve içeriklerini optimize etmek amacıyla, bazen çerezler ve diğer teknik araçlar da kullanırlar. Bu durum özellikle, fakat bununla sınırlı olmamak üzere, internet sitesini kullanımınız kapsamında web sitelerinin belirli kategorilere tasnif edilmesi için de geçerlidir. Bu bilgiler ile adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz arasında bağlantı kurulmayacaktır. Bu konuda herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu verilerin üçüncü taraflar tarafından işlenmesi bu veri koruma açıklamasının kapsamına girmez. Bu nedenle, ilgili sağlayıcının veri koruma düzenlemeleri hakkında bilgi almak için lütfen doğrudan sözkonusu sağlayıcı ile temas kurun. Çerez kullanımını tarayıcınızın ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz. (yukarıda açıklanmıştır)

Ortaklarımızın yardımıyla belirli gruplara reklam oluşturmak veya belirli grupları reklam çalışmalarının hedefinin dışında tutmak amacıyla, anonimleştirilmiş Cihaz kimlik bilgilerinizi (Reklamcılar için Tanımlayıcı - IDFA veya Google Reklamcısı kimlik bilgileri - GAID) AB içindeki veya dışındaki (orneğin ABD'deki) pazarlama ortaklarına iletiriz. Mobil cihazınızın ayarlarını yukarıda açıklandığı şekilde düzenleyerek verilerin toplanmasını, saklanmasını ve aktarılmasını iptal edebilirsiniz.

2. AppNexus

InnoGames, 28 West 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, ABD adresinde yerleşik olan dış tedarikçi AppNexus Inc. firmasının reklamcılık görüntüleme hizmetlerini kullanır https://www.appnexus.com (“AppNexus”). Bu amaçla, web sitemizde AppNexus izleme pikseli (kod parçacıkları) uygulamaktayız. Izleme pikseli, oyuncuların web sitemizdeki adımlarını izleme imkanı sağlar. Kişisel referans oluşturulmaz. Sadece istatistiksel bilgiler toplanır ve AppNexus'a iletilir. Bu işlemin amacı reklam kampanyalarını ve internet kullanıcılarının ilgisini çeken yayın reklamlarını optimize etmektir. Bunu istemezseniz, AppNexus izlemesini aşağıdaki linkte bulunan durdur düğmesine tıklayarak devre dışı bırakabilirsiniz https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices. Appnexus veri koruması hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu sayfayı inceleyin: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

3. Facebook Pikseli

Hizmetlerimizi analiz ve optimize etme ve ekonomik işletme konusundaki yasal çıkarlarımız ve bu amaçlar doğrultusunda, hizmetlerimiz 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD adresinde yerleşik Facebook Inc. veya AB içinde ikamet ediyorsanız, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda adresinde yerleşik Facebook Ireland Ltd. (“Facebook”) firmasının bir hizmeti olan ve Facebook Pikseli olarak bilinen bir takipçi kullanmaktadır.

Facebook Pikseli, web sitemize yerleştirilen bir kod parçacığıdır.

Facebook Pikseli, Facebook'un online içeriklerimizin ziyaretçilerini reklamlarımızı gösterecek ("Facebook reklamları olarak bilinir) hedef grup olarak tespit etmesini sağlar. Bu çerçevede, yayınlanan Facebook reklamlarımızı sadece hizmetlerimize ilgi gösteren kullanıcılara veya bazı faktörleri (belirli konulara veya ziyaret ettiğiniz web sayfaları çerçevesinde belirlenen ürünlere ilgi duyma) paylaşanlara göstermek için Facebook Pikseli kullanırız ve bunları Facebook'a iletiriz. (Özel Dinleyiciler olarak bilinir) Facebook Pikseli, benzer dinleyiciler ve istatistiksel ikizler (mevcut Müşterilere benzer grupları hedeflemek için yayıncılık reklamları) oluşturmak ve web sitesinin kullanımı hakkında kapsamlı istatistikler elde etmek için, kullanıcıların bir Facebook reklamına tıklayarak mı hizmetlerimize yönlendirildiklerini (dönüşüm olarak bilinir ve kullanıcıların hangi cihazlarda etkinlik gösterdiğini belirlemeye yardımcı olur) göstererek, istatistiksel ve araştırma amaçları çerçevesinde Facebook reklamlarının etkinliğini anlamamıza yardımcı olur. Facebook Pikseli, web sitemizi ziyaret ettiğinizde Facebook sunucuları ile doğrudan bağlantı kurar. Böylece, Facebook sunucusu web sitemizi ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir ve Facebook bu bilgiyi kişisel Facebook kullanıcı hesabınıza atar.

Facebook, Gizlilik Kalkanı Sözleşmesi (Privacy Shield Agreement) kapsamında sertifikalandırılmıştır; bu itibarla, Avrupa veri koruma yasalarına uyacağını garanti eder. ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Verilerin Facebook tarafından toplanması ve kullanımı ve gizliliğinizin korunması konusundaki haklarınız ve seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Facebook veri koruma politikasını inceleyin: https://www.facebook.com/about/privacy/update. Facebook Pikseli ve nasıl çalıştığı hakkında spesifik bilgi ve ayrıntı almak için lütfen Facebook yardım sayfasını inceleyin: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Bu özelliği https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink veya https://www.facebook.com/settings?tab=ads adresinde gösterildiği şekilde devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu yapmak için Facebook'ta oturum açmalısınız.

4. Google DoubleClick

DoubleClick, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, İrlanda adresinde yerleşik Google Ireland Ltd. firmasının (‘Google’) bir hizmetidir. DoubleClick size uygun reklamların gösterilmesi için çerezler kullanır. Tarayıcınızda hangi reklamların gösterildiği ve hangilerine tıklandığını incelemek için, tarayıcınıza bir tanımlama numarası anonimleştirici (ID) atanır. Bu çerezler, hiçbir kişisel bilgi içermez. DoubleClick çerezlerinin kullanımı sadece, Google ve ortağı Web sitelerinin web sitemize veya internetteki diğer web sitelerine önceki ziyaretlerinize dayalı olarak reklamlar göstermelerini sağlar. Çerezler tarafından oluşturulan bilgiler Google tarafından bir sunucuya gönderilir ve analiz için orada saklanır. Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Bununla birlikte, bu durumda web sitemizin tüm özelliklerini kullanamayabileceğinizi lütfen göz önünde bulundurun. Tarayıcınızın ayarlarından Çerez kullanımını devre dışı bırakarak (yukarıda anlatılmıştır), web sitesini kullanımınız hakkınızda çerezler tarafından oluşturulan verilerin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini önleyebilirsiniz. https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=tr sayfasındaki DoubleClick çerez ayarlarından, ilgi alanına dayalı bilgilerin toplanmasını ve kategorileştirilmesini durdurabilirsiniz.

XIV. Diğer üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımı

1. Episerver Campaign (eski adıyla optivo Broadmail)

Haber bültenlerimiz Wallstraße 16, 10179 Berlin adresinde yerleşik Episerver GmbH tarafından sunulan bir e-posta pazarlama platformu olan Episerver Campaign (eski adıyla optivo Broadmail) aracılığıyla gönderilir.

Haber bültenlerimizin alıcılarının e-posta adresleri ve bu duyuruda belirtilen diğer verileri bu amaçla geçici olarak Almanya'daki veri merkezlerinde bulunan Episerver sunucularında saklanır ve Almanya Veri Koruma Yasasına tabidir. Episerver bu bilgileri adımıza haber bültenleri göndermek ve değerlendirmek için kullanır. Episerver bu bilgileri kendi hizmetlerini geliştirmek, örneğin, haber bülteni gönderme ve sunum imkanlarını teknik olarak optimize etmek için de kullanabilir. Bununla birlikte, Episerver, haber bültenlerimizin alıcılarının verilerini onlara yazmak için kullanmaz ve yasal olarak zorunlu tutulmadığı sürece, hiçbir zaman bu bilgileri üçüncü taraflara iletmez. Episerver Campaign'in çoklu kanal için güvenlik programı ve e-posta pazarlama bulutu ISO 27001 onaylıdır. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: https://www.episerver.de/produkte/plattform/episerver-campaign/sicherheit.

Haber bültenlerimiz, bülten açıldığında bir Episerver sunucusu tarafından alınan piksel boyutlu bir görüntü (piksel kodu) içerir. Bu alma sürecinin bir parçası olarak, IP adresiniz, konumunuz ve alma yeriniz ve zamanınız gibi teknik bilgiler ile tarayıcı ve işletim sisteminiz gibi bilgiler toplanır. Bu bilgiler anonimleştirilir ve kişisel bilgiler olmadan değerlendirilir.

2. Google Maps

Web sitelerimiz 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD adresinde yerleşik Google Ireland Ltd. firmasının haritalarını kullanır. İlgili bir harita içeren sayfalarımızdan birini ziyaret ettiğinizde, harita içeriği Google sunucularından alınır. Google hesabınızla giriş yaparsanız, Google, internette gezinme bilgilerinizi diğer verilerle birleştirebilir. Google Maps haritalarının kullanımı hizmetlerimizin anlaşılır şekilde sunulabilmesine yardımcı olur. Bu durum GDPR 6(1)(f) uyarınca yasal bir çıkar niteliğindedir. Google veri koruma politikası uygulanır: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

3. LinkedIn

Web sitelerimiz 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde bulunan LinkedIn Corp. firmasının düğmelerini kullanır. İlgili bir düğme vasıtasıyla sayfalarımızdan birine ulaştığınızda, LinkedIn sunucularının içerikleri alınır. LinkedIn hesabınızla giriş yaparsanız, LinkedIn, internette gezinme bilgilerinizi diğer verilerle birleştirebilir. LinkedIn düğmelerinin kullanımı hizmetlerimizin anlaşılır sunulması ve geliştirilmesi için yararlıdır. Bu durum GDPR 6(1)(f) uyarınca yasal bir çıkar niteliğindedir. LinkedIn veri koruma politikası uygulanır: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4. Litmus

Litmus, e-postaların analiz edilmesi için (675 Massachusetts Ave., 10th Floor, Cambridge, MA 02139, ABD) adresinde bulunan Litmus Software Inc. tarafından sunulan bir hizmettir. Haber bültenlerimiz, bülten açıldığında bir Litmus sunucusu tarafından alınan piksel boyutlu bir görüntü (piksel kodu) içerir. Bu alma sürecinin bir parçası olarak, IP adresiniz, konumunuz ve alma yeriniz ve zamanınız gibi teknik bilgiler ile tarayıcı ve işletim sisteminiz gibi bilgiler toplanır. Bu bilgiler anonimleştirilir ve kişisel bilgiler olmadan değerlendirilir.

5. Mailgun

Mailgun, e-postalarımızı göndermek için (620 Folsom St, Ste 100, San Francisco, CA 94107, ABD) adresinde bulunan Mailgun Inc. tarafından sunulan bir hizmettir. Bu hizmet, mesajların kullanıcı tarafından okunduğu tarih ve saat bilgileri ile kullanıcının mesajlarla etkileşim bilgilerini (içerdikleri linklere tıklama gibi) alır. Bu firma AB ile Güvenli Liman (Safe Harbour Agreement) Anlaşmasına taraftır ve AB verilerin korunması standartlarına bağlıdır. ( https://www.mailgun.com/privacy).

6. Pinterest

Web sitelerimiz 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, ABD adresinde bulunan Pinterest Inc. firmasının düğmelerini kullanır. İlgili bir düğme vasıtasıyla sayfalarımızdan birine ulaştığınızda, Pinterest sunucularının içerikleri alınır. Pinterest hesabınızla giriş yaparsanız, Pinterest, internette gezinme bilgilerinizi diğer verilerle birleştirebilir. Pinterest veri koruma politikası uygulanır: http://pinterest.com/about/privacy/.

7. Twitter

Web sitelerimiz 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ABD adresinde bulunan Pinterest Inc. firmasının düğmelerini kullanır. İlgili bir düğme vasıtasıyla sayfalarımızdan birine ulaştığınızda, Twitter sunucularının içerikleri alınır. Twitter hesabınızla giriş yaparsanız, Twitter, internette gezinme bilgilerinizi diğer verilerle birleştirebilir. Twitter düğmelerinin kullanımı hizmetlerimizin anlaşılır sunulması ve geliştirilmesi için yararlıdır. Bu durum GDPR 6(1)(f) uyarınca yasal bir çıkar niteliğindedir. Twitter veri koruma politikası uygulanır: https://twitter.com/de/privacy.

8. YouTube

Web sitelerimiz, merkezi Gordon House, 4 Barrow Street, İrlanda adresinde bulunan Google Ireland Ltd. şirketlerinden birisi olan ve merkezi 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, ABD adresinde bulunan YouTube LLC şirketinin videolarını kullanır. Böylece, YouTube tarafından sunulan "Gelişmiş Veri Koruma Modu" seçeneğini kullanırız. Bir YouTube videosu vasıtasıyla sitelerimizden birini yükleyerek YouTube'dan içerikler yüklenir. YouTube hesabınıza giriş yaptıysanız, YouTube, gezinme bilgilerinizi diğer verilerle birleştirebilir. Youtube videolarının kullanımı, hizmetlerimizin anlaşılır bir şekilde sunulabilmesi amacına yöneliktir. YouTube gizlilik politikası uygulanır: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Xing

Web sitelerimiz, merkezi Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Almanya adresinde bulunan XING AG'nin düğmelerini kullanır. Sitelerimizden birini sözkonusu düğmeler vasıtasıyla yüklediğinizde Xing içerikleri yüklenir. Bildiğimiz kadarıyla, hiçbir kişisel bilginiz toplanmaz ve gezinme davranışı bilgileriniz analiz edilmez. Xing’in veri koruma hükümleri uygulanır: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

XV. Veri öznesinin (verileri toplanan kişi) hakları

Kişisel verileriniz işlenirse, GDPR tanımı çerçevesinde bir veri öznesi sayılırsınız ve veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahip olursunuz:

1. Bilgi alma hakkı

Veri sorumlusundan kişisel verilerinizin tarafımızdan işlenip işlenmediğini teyit etmesini isteyebilirsiniz.

Bu tür bir işleme varsa, veri sorumlusundan aşağıdaki bilgileri size vermesini isteyebilirsiniz:

 1. kişisel verilerinizin işlenme amacı;
 2. işlenen kişisel verilerin kategorileri;
 3. İlgili kişisel verilerinizin açıklandığı alıcılar ve/veya alıcı kategorileri ve açıklamanın devam edip etmediği;
 4. kişisel verilerinizin saklanması için öngörülen süre veya belirli bir bilgi sunulamıyorsa, saklama süresinin belirlenmesi için kriterler;
 5. Veri sorumlusundan kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini veya veri öznesinin kişisel verilerinin işlenmesinin sınırlandırılmasını isteme veya bu tür işlemeye itiraz etme hakkının olup olmadığı;
 6. Verilerin korunması konusunda denetleyici bir kuruma şikayette bulunma hakkı;
 7. Veri öznesinden kişisel verilerin toplanmadığı durumlarda, bunların kaynağı hakkında her türlü bilgi;
 8. GDPR md. 22(1) ve (4) uyarınca, profil çıkarma dahil, otomasyona dayalı karar alınıp alınmadığı ve -en azından bu tür durumlarda- bunun mantıksal gerekçeleri hakkında anlamlı bilgi ve veri öznesi için bu tür verilerin işlenmesinin öngörülen büyüklüğü ve sonuçları.

Hakkınızdaki kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya bir uluslararası kuruluşa aktarılıp aktarılmadığı hakkında bilgi isteme hakkına sahip olacaksınız. Bu bakımdan, GDPR 46. madde uyarınca, sözkonusu aktarma ile bağlantılı olarak sunulan garantiler hakkında bilgilendirilmenizi talep edebilirsiniz.

Bu konudaki taleplere, talebi aldıktan sonraki bir ay içinde yanıt vereceğiz.

2. Düzeltme hakkı

Hakkınızdaki işlenen kişisel verilerin yanlış veya eksik olması koşuluyla, veri sorumlusundan düzeltme ve/veya tamamlama isteme hakkına da sahipsiniz. Veri sorumlusu derhal düzeltme işlemini yapmakla yükümlüdür.

3. İşlemenin kısıtlanması hakkı

Aşağıdaki durumlarda hakkınızdaki kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını isteyebilirsiniz:

 1. Veri öznesi kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ediyorsa, veri sorumlusunun kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesi için gerekli bir süre;
 2. Verilerin işlenmesi yasaya aykırı ise ve kişisel verilerin silinmesine itiraz ediyorsanız ve bunların silinmesi yerine kullanımının kısıtlanmasını istiyorsanız;
 3. Veri sorumlusu işlemenin amaçları bakımından kişisel verilere artık ihtiyaç duymuyorsa fakat siz yasal çıkarlarınızı öne sürmek, uygulamak veya savunmak için bunlara ihtiyaç duyuyorsanız; veya
 4. GDPR md. 21(1) uyarınca verilerin işlenmesine itiraz ettiyseniz ve Veri sorumlusunun belirttiği gerekçelerin sizinkilerden öncelikli ve üstün olup olmadığı henüz belirlenmediyse.

Kişisel verilerinizin işlenmesi kısıtlandıysa, bu tür veriler -saklanmaları hariç- yalnızca izin vermeniz veya yasal çıkarlarınızı öne sürme, kullanma veya savunma veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin yasal çıkarlarının korunması veya Avrupa Birliği ya da bir Üye Devletin önemli kamusal çıkarları gerekçesiyle işlenebilir.

İşlemenin kısıtlanması aşağıdaki koşullardan biri çerçevesinde yapıldıysa, kısıtlama kaldırılmadan önce veri sorumlusu tarafından bilgilendirileceksiniz.

4. Silme hakkı

https://goodbye.innogames.com/login?locale=tr_TRadresinden hesabınızı kendiniz silme imkanına sahip olacaksınız. Ardından, bunların muhafaza edilmesi konusunda yasal bir zorunluluğumuz olmaması koşuluyla, kişisel verilerinizin tümünü sileceğiz. Bir yıl boyunca kullanılmadığı takdirde, bizdeki hesabınızı sileceğiz.

a) Silme zorunluluğu

Veri sorumlusunun hakkınızdaki tüm kişisel verileri gecikmeden silmesini isteme hakkına sahipsiniz ve veri sorumlusu aşağıdaki durumlarda kişisel verileri gecikmeden silmekle yükümlü olacaktır:

 1. hakkınızdaki kişisel veriler toplanma ve işlenme amaçları için artık gerekli değilse;
 2. GDPR 6(1)(a) veya 9(2)(a) uyarınca, verilerin toplanmasına izninizi iptal ettiğinizde ve bunların işlenmesi için yasal bir zorunluluk olmadığında.
 3. GDPR 21(1) uyarınca işlemeye itiraz ettiyseniz ve işleme için öncelikli nedenler yoksa veya GDPR 21(2) uyarınca işlemeye itiraz ettiyseniz.
 4. hakkınızdaki kişisel veriler yasaya aykırı şekilde toplanmışsa;
 5. veri sorumlusunun tabi olduğu AB ve Üye Devletlerin mevzuatına uyum sağlamak için hakkınızdaki kişisel verilerin silinmesi zorunluysa;
 6. hakkınızdaki kişisel veriler GDPR md. 8(1)'de belirtilen bilgi toplumu hizmetlerinin sunulmasıyla ilgili olarak toplandıysa.

b) Üçüncü Taraflar için Bilgi

Veri sorumlusu hakkınızdaki kişisel verileri kamuoyuna açıkladıysa ve GDPR 17(1) uyarınca kişisel verileri silmek zorundaysa, mevcut teknoloji ve uygulama maliyeti göz önünde tutularak, veri öznesi olarak sizin bu bilgilere link verilmesini, bunların kopyalanmasını veya çoğaltılmasını istemediğinizi ve bu kişisel verilerin silinmesini istediğinizi sözkonusu kişisel verileri işleyen veri sorumlularına bildirmek için, teknik önlemler dahil olmak üzere, makul adımları atacaktır.

c) İstisnalar

İşlemenin aşağıdaki nedenlerle yapılması durumunda silme hakkı uygulanmaz:

 1. ifade ve haber alma özgürlüğünün uygulanması;
 2. veri sorumlusunun tabi olduğu, işlemeyi zorunlu kılan bir AB Üyesi Ülkenin mevzuatına uyum veya kamu çıkarına yönelik bir görevin ifası veya veri sorumlusuna verilen bir kamu yetkisinin kullanılması;
 3. GDPR 9(2)(h) ve (3) uyarınca kamu sağlığı alanında kamu çıkarı nedenleri;
 4. GDPR (89)(1) uyarınca, bu hakkın sağlanmış olması koşuluyla, kamu çıkarına hizmet eden istatistiksel amaçlar ile arşivleme, bilim veya tarih yazımıyla ilgili araştırma amaçları
 5. yasal çıkarların öne sürülmesi, kullanılması ve savunulması.

5. Bilgilendirme hakkı

Veri sorumlusuna karşı verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya işlenmesinin kısıtlanması hakkını öne sürdüğünüzde, veri sorumlusu, bunu yapmak imkansız değilse veya olağanüstü maliyet gerektirmeyecekse, hakkınızdaki kişisel verilerin açıklandığı tüm alıcıları verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya işlenmesinin kısıtlanması konusunda bilgilendirmek zorundadır.

Veri sorumlusu tarafından bu alıcıların kim olduğu konusunda bilgilendirilme hakkına sahipsiniz.

6. Veri taşınabilirliği hakkı

Veri sorumlusuna sunduğunuz kişisel verilerinizi yapılandırılmış, erişilebilir ve makinada okunabilir formatta alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, bu verileri, aşağıdaki şartlar çerçevesinde, daha önce sunduğunuz veri sorumlusundan herhangi bir kısıtlama olmadan başka bir veri sorumlusuna aktarma hakkına sahipsiniz:

 1. işleme işlemi GDPR 6(1)(a) veya 9(2)(a) uyarınca verilen izne veya GDPR 6(1)(b) çerçevesinde bir sözleşmeye dayanması, ve
 2. işleme otomatik araçlarla gerçekleştirilmesi.

Bu hakkın kullanılması sırasında, bunun teknik olarak mümkün olması şartıyla, hakkınızdaki kişisel verilerin bir veri sorumlusundan doğrudan başka bir veri sorumlusuna aktarması hakkına da sahipsiniz. Diğer kişilerin hak ve özgürlükleri bu işlemlerden etkilenmez.

Verilerin taşınabilirliği hakkı, kamu çıkarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine veya veri sorumlusuna verilen kamu otoritesinin uygulanmasına uygulanamaz.

7. İtiraz hakkı

GDPR 6(1)(e) veya (f) uyarınca, bu hükümlere dayalı olarak, profil çıkarma dahil, kendi özel durumunuzla ilgili gerekçelerle dilediğiniz zaman hakkınızdaki kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Veri sorumlusu, sizin hak, özgürlük ve çıkarlarınıza üstün bir yasal zorlayıcı neden göstermediği veya yasal çıkarların öne sürülmesi, kullanılması veya savunulması için gerekçeler sunmadığı sürece, kişisel verilerinizi artık işlemeyecektir.

Kişisel verilerin doğrudan pazarlama amaçlarıyla kullanılması halinde, hakkınızdaki kişisel verilerin pazarlama amaçlarıyla kullanılmasına, bu amaçlarla bağlantılı olarak profil çıkarma dahil, dilediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Doğrudan pazarlama amaçlarıyla yapılan işlemeye itiraz ederseniz, hakkınızdaki kişisel veriler artık bu tür amaçlarla kullanılmayacaktır.

Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında ve 2002/58/EC Direktifine bakılmaksızın, teknik özellikleri kullanan otomasyona dayalı araçlar vasıtasıyla itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz.

8. Veri koruma yasaları çerçevesinde iznin geri alınması

Daha önce verdiğiniz izin beyanlarını dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz. Verdiğiniz iznin geri alınması, daha önce izninize dayanarak yaptığımız veri işleme faaliyetinin hukuka uygunluğuna halel getirmez.

9. Otomasyona dayalı bireysel karar alma, profil çıkarma dahil

Sizin açınızdan yasal etkiler doğurabilecek veya benzer bir şekilde sizi önemli bir ölçüde etkileyebilecek olan, profil çıkarma faaliyeti dahil, sadece otomasyona dayalı işlemeyi esas alan bir karara tabi tutulmama hakkına sahipsiniz. Bu hüküm aşağıdaki durumlarda uygulanmaz

 1. sözkonusu karar sizinle bir veri sorumlusu arasındaki bir sözleşmenin yürürlüğe girmesi veya uygulanması için gerekliyse,
 2. sözkonusu karar, veri sorumlusunun tabi olduğu AB veya bir Üye Devlet yasaları tarafından yetkilendirilmişse veya hak, özgürlük ve yasal çıkarlarınızı korumak için uygun önlemler öngörüyorsa; veya
 3. sözkonusu karar açık izniniz çerçevesinde alınmışsa.

GDPR 9(2)(a) veya (g) hükümleri geçerli olmadığı ve hak, özgürlük ve yasal çıkarlarınızın korunması için uygun önlemler alınmadığı sürece, ikinci paragrafta değinilen kararlar GDPR 9(1) hükümlerindeki özel kişisel veri kategorilerine dayandırılmayacaktır.

(1) ve (3)'te belirtilen durumlarda veri sorumlusu hak, özgürlük ve yasal çıkarlarınızı korumak için yeterli önlemler alacak ve bu önlemler en azından veri sorumlusu adına bir kişinin müdahalede bulunmasını, kendi düşüncelerini ifade etmesini ve karara itiraz etmesini içerecektir.

10. Bir denetim merciine şikayette bulunma hakkı

Başvurabileceğiniz diğer idari ve yargısal çözüm yollarına halel getirmeksizin, o kişinin özellikle bir Üye Devletteki mutat ikametgahının veya işyerinin bulunduğu veya kişisel verilerinizin ihlal edildiğine inandığınız yerdeki bir merciye kişisel verilerin işlenmesinin GDPR hükümlerini ihlal ettiği yönünde şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Şikayetin sunulduğu denetleyici kuruluş gelişmeler ve şikayetin sonucu hakkında, GDPR 78. md. uyarınca yargısal çözüm imkanı dahil, şikayet sahibini bilgilendirecektir.

XVI. Son hükümler

InnoGames bu veri koruma hükümlerini herhangi bir zamanda değiştirebilir. InnoGames, olabilecek bu tür değişiklikler hakkında uygun kanallardan bilgi sunacaktır.

© Copyright InnoGames 2018. Tüm hakları saklıdır