BEPALINGEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Bij de verwerking van persoonsgegevens hecht InnoGames GmbH (hierna: „InnoGames”) zeer veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers en zij houdt hier bij al haar commerciële handelingen rekening mee. InnoGames leeft de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming na. De bepalingen inzake gegevensbescherming zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden op de websites die door InnoGames worden gerund, zoals internetportalen en in alle online-spelletjes van InnoGames (hierna: „website”), maar niet op pagina´s van andere aanbieders die links op de site hebben staan. In dat opzicht zijn de bepalingen inzake gegevensbescherming van deze aanbieder van toepassing.

Wij brengen u hier op de hoogte van de wijze waarop wij gegevens verzamelen en verwerken.

Door het oproepen en gebruiken van de „website", verklaart u akkoord te zijn met de volgende bepalingen inzake gegevensbescherming. Een eventueel verleende instemming kan op elk ogenblik voor de toekomst worden herroepen (zie nr. 8 „Mogelijkheid tot herroeping”). Gelieve zich voor vragen inzake het gebruik van uw persoonsgegevens door InnoGames tot ons te wenden (zie nr. 9 „Vragen inzake gegevensbescherming en contact“).

1. Registratie en gebruik van uw persoonsgegevens door InnoGames

1.1 U blijft bij bezoek aan de website anoniem. Bij elke toegang door een gebruiker tot de website en telkens als een bestand wordt opgevraagd, worden in beginsel toegangsgegevens daarover, zonder verwijzing naar de persoon in een protocolbestand op onze server opgeslagen. Dat gebeurt als volgt: internetprotocol, adres/IP-adres, pagina van waaruit het bestand is opgevraagd, datum, tijdstip, soort browser en besturingssysteem, de bezochte pagina, de hoeveelheid overgedragen gegevens, toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden etc.). Op basis van deze gegevens worden statistieken opgemaakt die InnoGames erbij helpen om de aangeboden diensten aan uw behoeften aan te passen.

1.2 InnoGames ontvangt, registreert en gebruikt principieel uitsluitend de gegevens die u bij het gebruik van de website in het kader van uw inschrijving of registratie, en eventueel bij gebruikmaking van diensten tegen betaling meedeelt. Bij de inschrijving en registratie als gebruiker moet u uitsluitend een gebruikersnaam en een e-mailadres meedelen.

1.3 In het kader van de uitvoering van de gesloten gebruiksovereenkomst, in het bijzonder in het kader van de door u gekozen diensten tegen betaling, kan het noodzakelijk zijn dat u meer gegevens meedeelt, zoals uw volledige naam, adres, rekeningnummer, creditcardnummer etc. Het kan ook noodzakelijk zijn om bij de behandeling van uw aanvragen of om u te helpen om naar persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer te vragen. InnoGames zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming naleven. InnoGames zal dergelijke informatie niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dat nodig is om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, om uw aanvragen te kunnen behandelen of om u te kunnen helpen. Verdere details wat betreft de mededeling van gegevens aan derden staan vermeld onder nr. 6(„Mededeling van persoonsgegevens aan derden”).

1.4 InnoGames wijst hier erop dat bestands-, gebruiks- en afrekeningsgegevens in het kader van de §§ 14, 15 van de Duitse Telemediengesetz of § 28 van de Duitse Bundesdatenschutzgesetz worden verzameld, verwerkt en gebruikt en dat, indien nodig, met name buiten de grenzen van de uitvoering van de opdracht. InnoGames behoudt zich het recht voor om IP-adressen en logfiles gedurende een adequate periode na gebruikmaking van de website op te slaan om te controleren of de gebruiksvoorwaarden en de spelregels zijn nageleefd, en in het bijzonder met het oog op de juiste afwikkeling van de gegeven betalingsopdracht. Deze handelswijze is in het bijzonder ertoe bestemd om eventuele gevallen van misbruik te kunnen vermijden of ze op te sporen en de gegevens met het oog daarop in een concreet geval aan de onderzoeksinstanties te kunnen doorgeven. Voor het overige worden gegevens bij elk ander gebruik ervan, waar mogelijk op anonieme wijze gebruikt. Na afloop van deze termijn worden het IP-adres en logfiles volledig gewist, tenzij een strafrechtelijke vervolging of een onderzoek wegens misbruik lopende is.

1.5 InnoGames kan op eigen initiatief of op uw aanvraag onvolledige, onjuiste en/of verouderde persoonsgegevens die door InnoGames in verband met de exploitatie van de website worden opgeslagen, aanvullen, corrigeren of wissen.

1.6 In het kader van de wettelijke bepalingen wist InnoGames persoonsgegevens onmiddellijk op verzoek van de gerechtigde, in zoverre geen bindende wettelijke opslagverplichtingen daarvoor in de weg staan.

2. Ontvangst van informatie over het spel / newsletter

Bij de registratie of bij de inschrijving op de newsletter heeft u zich ermee akkoord verklaard om regelmatig per e-mail informatie over het spel (bijvoorbeeld informatie over updates etc. ) waarvoor u bent ingeschreven/geregistreerd, en een newsletter met actuele informatie over andere spelletjes etc. te ontvangen. Die instemming heeft u ons in voorkomend geval uitdrukkelijk verleend en wij hebben deze instemming vastgelegd. In overeenstemming met de Duitse Telemediengesetz zijn wij verplicht om de inhoud van instemmingen op elk ogenblik voor bevraging beschikbaar te houden.

U kunt uw instemming tot het gebruik van uw e-mailadres om informatie inzake het spel en de newsletters te ontvangen op elk ogenblik voor de toekomst herroepen ( contact zie nrs. 8 en 9). Bovendien kunt u zich op elk ogenblik laten uitschrijven via een afzonderlijke link die direct in de informatie over het spel of in de newsletter te vinden is.

Instemming tot het gebruik van het e-mailadres om informatie over het spel en de newsletter te ontvangen: „Ik wens regelmatig informatie over het spel (bijvoorbeeld informatie over updates etc.) waarvoor ik ben ingeschreven, en een newsletter met actuele informatie over bijkomende spelletjes per e-mail te ontvangen. Mijn e-mailadres wordt niet aan andere ondernemingen doorgegeven. Deze instemming om mijn e-mailadres te gebruiken kan ik op elk ogenblik voor de toekomst herroepen.”

3. Gebruik van cookies en web beacons

3.1 Eigen cookies en web beacons, publiciteit van derden, links naar andere websites

Om ons internetaanbod voor u zo aangenaam mogelijk te maken, gebruiken wij, net als veel andere ondernemingen, zogeheten permanente of tijdelijke cookies en web beacons. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website door de gebruiker kan worden geanalyseerd. Door deze opslag is bijvoorbeeld een auto-login mogelijk, zodat u zich niet elke keer hoeft aan te melden. Er vindt aan de hand van de in de cookies opgeslagen gegevens geen persoonlijke identificatie van de gebruiker plaats.

Indien u niet wilt dat cookies op uw PC worden opgeslagen of indien u mededeling wenst wanneer cookies worden opgeslagen, kunt u de installatie van cookies verhinderen door uw browsersoftware daarop in te stellen, namelijk door in uw browserinstellingen „geen cookies accepteren” aan te vinken. Hoe u dit precies moet doen, is te vinden in de handleiding van uw browserfabrikant. Wij wijzen u echter erop dat u dan in voorkomend geval niet alle functionaliteiten van de website volledig zult kunnen gebruiken.

3.2.1 Google Analytics

Op de website van de onderneming worden door Google Analytics, een webanalysedienst van Google Incorporated (hierna: „Google”), gegevens verzameld en opgeslagen waaruit met gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen worden opgemaakt. Deze gebruiksprofielen zijn bestemd voor de analyse van het gedrag van bezoekers en worden geëvalueerd om ons aanbod beter te maken en aan de behoeften aan te passen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. U kunt de installatie van de cookies vermijden door uw browsersoftware daarop in te stellen; we wijzen u echter erop dat u dan in voorkomend geval niet alle functionaliteiten van de website volledig zult kunnen gebruiken. De gebruiksprofielen met pseudoniemen worden behoudens een apart door de betrokkene te geven uitdrukkelijke instemming, niet met persoonsgegevens inzake de drager van het pseudoniem in verbinding gebracht. Het verzamelen en opslaan van gegevens met het oog op webanalyse kunt u voor de toekomst weigeren door de installatie van de browser-add-on waarmee Google Analytics wordt gedeactiveerd (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

3.2.2 Hotjar

Deze website maakt gebruik van de diensten van Hotjar Ltd in Malta. Dit is een analysetool die ons helpt uw gebruik van onze website te volgen, bijvoorbeeld om te zien hoe u door onze site navigeert. Het doel is om uw ervaring als bezoeker van onze website te optimaliseren en om ons aanbod voor u nog aantrekkelijker te maken. Hotjar maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat opgeslagen worden. Ga voor meer informatie over de door Hotjar gebruikte cookies naar: https://www.hotjar.com/cookies. Indien u niet wilt dat er cookies geïnstalleerd worden, kunt u deze uitzetten zoals beschreven in sectie 3.1. Daarnaast hebben we de Hotjar tracking-code op onze website geïmplementeerd, waarmee we de volgende informatie kunnen verzamelen: (i) gegevens specifiek voor uw apparaat (het IP-adres van uw apparaat - verzameld en in een geanonimiseerd formaat opgeslagen, schermgrootte apparaat, type apparaat (unieke apparaatidentificatoren) en browserinformatie, land als geografische locatie, de voorkeurstaal voor weergave van de webpagina) en (ii) logboekgegevens (verwijzend domein, bezochte pagina('s), land als geografische locatie, de voorkeurstaal voor weergave van de webpagina, tijd en datum dat de webpagina's bezocht werden). In het algemeen worden uw gegevens uitsluitend geanonimiseerd verzameld en worden er geen persoonlijke referenties gemaakt. Indien u zich registreert voor onze diensten, zullen uw gegevens van Hotjar niet gekoppeld worden aan uw persoonlijke informatie. Hotjar gebruikt tevens diensten van derden, zoals Google Analytics en Optimizely. Nadere informatie over het privacybeleid van Hotjar vindt u hier: https://www.hotjar.com/privacy. U kunt zich uitschrijven (opt-out) voor toekomstige verzameling en opslag van uw gegevens door Hotjar op: https://www.hotjar.com/opt-out.

3.3. Publiciteit van derden, links naar andere websites, Google AdSense, Facebook-Button

3.3.1 De website bevat soms publiciteit van derden en interactieve verwijzingen (zogeheten links) naar internetpagina´s van derden waarvoor InnoGames niet verantwoordelijk is. In het bijzonder heeft InnoGames geen invloed op de inhoud en de vormgeving van de externe webpagina´s waarnaar een link verwijst, of van de website waarop u via onze pagina´s belandt. Voor de inhoud en de vormgeving van deze websites en de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming zijn uitsluitend de respectievelijke aanbieders verantwoordelijk.

3.3.2 De website gebruikt Google AdSense, een webdienst van Google, waarmee publiciteit van derden op de website wordt geplaatst. Bij deze advertentie kan Google cookies op de harde schijf van de gebruiker plaatsen om gegevens te lezen en kan Google „web beacons” (kleine onzichtbare grafiekbestanden) gebruiken om informatie te verzamelen. De door cookies en/of web beacons gegenereerde informatie wordt op een server van Google in de VS overgedragen en daar verwerkt.

3.3.3 De reclamemakers of de ondernemingen gebruiken soms technologieën waarmee publiciteit die op de pagina van InnoGames verschijnt onmiddellijk naar hun browser wordt gestuurd, zodat uw IP-adres automatisch wordt meegedeeld. De betrokken reclamemakers of ondernemingen gebruiken soms ook cookies en andere technische middelen om de efficiëntie van hun publiciteit te meten of de inhoud ervan te optimaliseren. Dit betreft in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de onderbrenging van internetpagina´s onder bepaalde interessecategorieën in het kader van het internetgebruik. Hierbij wordt geen verband gelegd tussen deze informatie en uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. InnoGames heeft daarop geen invloed. De omgang met gegevens door deze derden valt daarom niet binnen de onderhavige verklaring inzake gegevensbescherming. U kunt het gebruik van cookies in uw browserinstellingen deactiveren (zie onder nr. 3.1). Voorts kunt u het verzamelen van gegevens in verband met uw interesses, en de klassering ervan verbieden door deactivering ervan op de paginahttp://www.google.com/privacy_ads.html .

3.3.4 De website kan de zogeheten Facebook-button „Vind ik leuk” bevatten, welke uitsluitend door het sociale netwerk Facebook en dus door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (hierna: „Facebook”) wordt gerund. Indien u klikt op de Facebook-button „Vind ik leuk”, dan vraagt Facebook u, indien u geen Facebook-account heeft of u niet op uw Facebook-account ingelogd bent, om zich bij Facebook in te schrijven om die functionaliteit te gebruiken. Dat heeft dan tot gevolg dat uw gegevens naar Facebook worden overgedragen. Indien u echter reeds een Facebook-account heeft en indien u tegelijkertijd, dus tijdens bezoek van de website, ook bij Facebook bent aangemeld, dan ontstaat automatisch, dus ook als u de Facebook-button niet aanklikt, een verbinding met de servers van Facebook, zodat onmiddellijk bij bezoek van de website gegevens aan Facebook worden overgedragen. De overdracht van uw gegevens en de plaatsing bij uw Facebook-account gebeurt dus automatisch zonder een verdere kennisgeving daarvan. InnoGames heeft daarop geen invloed. U kunt deze overdracht uitsluitend verhinderen indien u zich vooraf van uw Facebook-account afmeldt. InnoGames wijst uitdrukkelijk erop dat u meer informatie over de gegevens die Facebook verwerft en welke rechten u in het bijzonder op dit gebied heeft, kunt verkrijgen op de website van Facebook en in de daar vermelde bepalingen inzake gegevensbescherming. De bepalingen inzake gegevensbescherming van Facebook zijn te vinden op de pagina http://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.php

3.3.5 We verzenden uw geanonimiseerde apparaat-ID (IDentifier For Advertisers - IDFA of Google Advertiser ID - GAID) naar een aantal van onze marketingpartners binnen of buiten Europa (bijvoorbeeld de VS) om met behulp van onze partners advertenties te genereren voor bepaalde gebruikersgroepen of om bepaalde gebruikersgroepen uit te sluiten bij speciale advertenties. Het verzamelen en opslaan van de gegevens kan op elk moment worden uitgeschakeld voor de toekomst door de instellingen van uw mobiele toestel aan te passen zoals wordt uitgelegd in sectie §3.5.

3.3.6 Onze website maakt gebruik van de zogenaamde Facebook-pixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS, http://www.facebook.com (“Facebook”). De Facebook-pixel maakt deel uit van code die in onze website geïmplementeerd is. De bedoeling hiervan is om conversies te tonen (d.w.z. welke apparaten gebruikt werden door een gebruiker om een actie uit te voeren), om zogenaamde vergelijkbare doelgroepen te creëren (d.w.z. om gebruikers die dezelfde kenmerken hebben als andere gebruikers reclame aan te kunnen bieden) en om uitgebreide statistieken te genereren over het gebruik van onze website. Wanneer u onze website bezoekt, genereert de Facebook-pixel direct een verbinding met de servers van Facebook. In dit geval wordt de Facebook-server medegedeeld dat u onze website bezocht hebt en Facebook wijst die informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-profiel. Nadere informatie over het verzamelen en gebruik van uw persoonlijke gegevens via Facebook evenals over uw rechten en mogelijkheden vindt u hier: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/. Zie hier hoe u deze functie kunt deactiveren: https://nl-nl.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink. U dient hiervoor aangemeld te zijn bij uw Facebook-account.

3.3.7 We staan AOL toe reclame te maken voor onze websites samen met website(s) van AOL) en/of websites van derden die onze partners of partners van AOL zijn. Onder andere de volgende informatie wordt door AOL en/of websites van derden verzameld: apparaat-id, kliks, impressies, bekeken pagina's enz. U kunt deze reclame en het verzamelen van gegevens stopzetten door te opt-outen zoals hier beschreven: http://www.youronlinechoices.com, http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp of http://www.aboutads.info.

3.3.8 InnoGames gebruikt een service van derden van AppNexus Inc., 28 West 23rd Street , 4th Floor, New York, NY 10010, VS, https://www.appnexus.com („AppNexus“) om advertenties te plaatsen. Hiervoor hebben wij de tracking-pixel (d.w.z. een deel van een code) van AppNexus op onze website geïmplementeerd. Met behulp van de tracking-pixel kunnen de acties van gebruikers gevolgd worden. Hiermee worden geen gebruikersprofielen met persoonlijke voorkeuren gegenereerd, maar meer algemene statistische informatie wordt verzameld en naar AppNexus verstuurd. Het doel is om reclamecampagnes te optimaliseren en op interesses gebaseerde advertenties te plaatsen voor internetgebruikers. Indien u hier geen gebruik van wenst te maken, kunt u deze functie deactiveren met de Opt Out-knop op: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices. Nadere informatie over de bescherming van persoonsgegevens door AppNexus vindt u hier: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

3.3.9 InnoGames gebruikt voor het aanbieden van advertenties een Adserver van een derde partij die zowel cookies als web beacons gebruikt en uitleest om de effectiviteit van de advertentie te meten of om de inhoud te optimaliseren. Door dit proces is er geen koppeling tussen je naam, ons adres, telefoonnummer of e-mailadres. Je kan het gebruik van cookies desactiveren in je browser (zie sectie 3.1). Toevoegend kan je interest-gebaseerde dataverzameling en categorisatie voorkomen door het deactiveren op de volgende website: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl

3.4 Gebruik via een extern platform; MobileTracking

Om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en te optimaliseren gebruiken we zogenaamde mobiele trackingtechnologieën. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlin, Germany (www.adjust.com). Met behulp van deze diensten verzamelen we statistiekgegevens over het gebruik van onze apps, zodat we ons aanbod voortdurend kunnen verbeteren. Tijdens uw gebruik van onze apps wordt er informatie van uw toestel naar ons opgestuurd die we verzamelen en analyseren. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld: het IP-adres, dat direct wordt geanonimiseerd, het MAC-adres, het geanonimiseerde apparaat-ID ( (IDentifier For Advertisers - IDFA of Google Advertiser ID - GAID), het browsertype, taalinstellingen, de internetprovider, de netwerkstatus, de tijdzone, de URL van de pagina vanwaar u komt en de URL van de pagina waar u naartoe gaat, de toegangsdatum en bestede tijd, clickstream-informatie en andere statistische gegevens over het gebruik van onze diensten. Het is niet mogelijk gebruikers direct individueel te identificeren. De op deze manier verzamelde gegevens worden gebruikt voor anonieme gebruikersprofielen. De met de trackingtechnologieën verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor het persoonlijk identificeren van bezoekers van onze websites zonder hun expliciete toestemming daarvoor. Het verzamelen en opslaan van de gegevens kan op elk moment worden uitgeschakeld voor de toekomst door de instellingen van uw mobiele toestel aan te passen zoals wordt uitgelegd in sectie §3.5.

3.5 U kunt het tracken van uw apparaat-ID als volgt uitschakelen:

4. Gebruik van het Skalierbare Zentrale Messeverfahren (meetprocedure met toekenning van schaalwaarden)

De website gebruikt het „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ (SZM) van de firma INFOnline (https://www.infonline.de) voor de vaststelling van statistische kengetallen inzake het gebruik van het aanbod van InnoGames. Daarbij worden anonieme meetwaarden verzameld. Bij de meting van het publiek via de SZM wordt voor de herkenning van computersystemen ofwel een cookie met identificatie „ivwbox.de“ ofwel een signatuur die uit uiteenlopende, automatisch overgedragen informatie van uw computer wordt vervaardigd gebruikt. IP-adressen worden in de procedure niet opgeslagen en uitsluitend op anonieme wijze verwerkt.

Bij de ontwikkeling van de methode tot meting van het publiek werd rekening gehouden met de gegevensbescherming. Met de meting van het publiek wordt beoogd met behulp van statistieken te bepalen hoe vaak de website wordt gebruikt en hoeveel gebruikers er waren. Op geen enkel moment worden individuele gebruikers geïdentificeerd. Uw identiteit blijft steeds beschermd. U ontvangt via het systeem geen publiciteit.

Voor websites die lid zijn van de Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (informatiegroep voor de vaststelling van de verspreiding van publiciteitsmiddelen, IVW –http://www.ivw.eu) of deelnemen aan het onderzoek „internet facts“ van de Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (Werkgroep online-onderzoek, AGOF –http://www.agof.de) worden de gebruiksstatistieken maandelijks door de AGOF en de Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (Werkgroep media analyse, ag.ma -http://www.agma-mmc.de) en door IVW gepubliceerd. Deze gebruiksstatistieken kunnen op http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de en http://www.ivw.eu worden ingezien.

Naast de publicatie van meetgegevens controleert IVW regelmatig de SZM-procedure op gebruik in overeenstemming met de regelgeving en de gegevensbescherming.

Meer informatie inzake de SZM-procedure is te vinden op de website van INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) die de SZM-procedure runt, op de website inzake gegevensbescherming van de AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) en de website inzake gegevensbescherming van IVW (http://www.ivw.eu).

Via onderstaande link kunt u tegen de gegevensverwerking door SZM bezwaar maken: http://optout.ivwbox.de

5. Beveiliging van de gegevens

5.1InnoGames stelt alles in het werk om in redelijke mate voorzorgsmaatregelen te treffen om te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, of dat deze gegevens door onbevoegden worden gebruikt of vervalst. Zij stelt alles in het werk om deze risico's te minimaliseren. De beschikbaarstelling van persoonlijke gegevens, persoonlijk, per telefoon of via internet, houdt echter steeds risico's in en bij geen enkel technologisch systeem is de kans op manipulatie of sabotage nul.

5.2InnoGames verwerkt de van u ontvangen informatie in overeenstemming met het Duitse recht inzake gegevensbescherming. Alle medewerkers zijn gebonden door de geheimhouding van gegevens en moeten de bepalingen inzake gegevensbescherming naleven. Zij zijn dienaangaande geïnstrueerd. Bij betalingstransacties worden uw gegevens versleuteld via de SSL-procedure overgedragen.

6. Mededeling van persoonsgegevens aan derden

6.1InnoGames zal uw persoonsgegevens en gegevens inzake de afrekening in beginsel uitsluitend aan derden, zijnde partnerondernemingen, andere ondernemingen die met InnoGames samenwerken, externe dienstverleners en onderzoeksinstanties doorgeven voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de eerder vermelde doelstellingen, in het bijzonder voor de afwikkeling van de betaling en voor de bescherming van andere gebruikers, noodzakelijk is of bij wet is voorgeschreven. De afwikkeling van de betaling gebeurt via externe dienstverleners (bijvoorbeeld creditcardondernemingen, banken, PaySafe, Wallie, Clickandbuy, Moneybookers, Paypal, Global Collect). Uw gerechtvaardigde belangen worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in aanmerking genomen. De externe dienstverleners moeten uw gegevens vertrouwelijk en veilig behandelen en mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken als dit nodig is voor de uitvoering van hun taak. Wij benadrukken dat InnoGames in voorkomend geval op grond van wettelijke bepalingen verplicht kan zijn om gegevens door te geven (bijvoorbeeld mededeling ervan aan onderzoeksinstanties). Deze mededeling gebeurt steeds uitsluitend als dit nodig of wettelijk verplicht is.

Bij laattijdige betaling belast InnoGames desgevallend een incasso-onderneming of een advocaat met de invordering van de verschuldigde schuldvordering. Daartoe worden de nodige gegevens doorgegeven en met inachtneming van alle gegevensbeschermingsrichtlijnen gebruikt.

6.2In alle andere gevallen zal InnoGames de persoonsgegevens die u InnoGames in het kader van uw registratie en ter behandeling van de opdracht heeft meegedeeld uitsluitend doorgeven indien u uitdrukkelijk daarmee heeft ingestemd.

7. Wijzigingen

InnoGames kan op elk ogenblik deze bepalingen inzake gegevensbescherming of de inhoud van de pagina wijzigen of de toegang tot deze pagina wijzigen of blokkeren. InnoGames zal dergelijke wijzigingen met passende middelen aankondigen.

8. Mogelijkheid van herroeping of schrapping van gegevens

8.1 Indien u uw instemming tot toezending van de informatie betreffende het spel of van de newsletter wenst te herroepen gelieve een e-mail te sturen naar privacy@innogames.com met vermelding van uw spelersnaam en uw e-mailadres waarnaar de informatie of de newsletter werd gestuurd. Alle newsletters bevatten een link zodat u de mogelijkheid heeft om uw instemming te herroepen en u voor de newsletter af te melden.

8.2 Op uw verzoek wist InnoGames onmiddellijk persoonsgegevens, d.w.z. gegevens die vermeldingen inzake persoonlijke en materiële verhoudingen van de gebruiker bevatten, voor zover geen bindende wettelijke opslagverplichtingen of andere verplichtingen daarvoor in de weg staan.

9. Vragen inzake gegevensbescherming en contact /informatie, rectificatie, schrapping en blokkering

Op verzoek ontvangt u op elk ogenblik informatie erover welke gegevens over u InnoGames heeft opgeslagen, alsook over de herkomst en de ontvanger ervan, en erover met welk oogmerk ze zijn opgeslagen. Bij vragen inzake gegevensbescherming of indien u wenst dat gegevens over uw persoon die opgeslagen zijn worden gerectificeerd, geblokkeerd of gewist, kunt u zich onder vermelding van uw gebruikersnaam en uw e-mailadres wenden tot:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg

Fax: +49 40 7889335-200
privacy@innogames.com

Stand: Maart 2017
© Copyright InnoGames 2009 – 2018. Alle rechten voorbehouden.