Notă de informare privind confidențialitatea pentru utilizatorii finali

Ultima actualizare: 30 iunie 2024

Cuprins

 1. Introducere
 2. Numele și adresa operatorului
 3. Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor
 4. Informații generale privind prelucrarea datelor
 5. Facilitarea accesului la site-urile noastre web și la aplicațiile mobile; crearea de fișiere jurnal
 6. Solicitări de informații folosind formularul de contact, e-mailul, instrumentul de asistență; probleme juridice
 7. Trimiterea buletinelor informative
 8. Trimiterea notificărilor push
 9. Utilizarea modulelor cookie
 10. Utilizarea serviciilor de analiză terță parte
 11. Utilizarea serviciilor de asistență pentru clienți terță parte
 12. Utilizarea serviciilor de e-mail terță parte
 13. Utilizarea serviciilor de autentificare terță parte
 14. Utilizarea serviciilor de cercetare de piață terță parte
 15. Utilizarea serviciilor de plată terță parte
 16. Utilizarea rețelelor de socializare terță parte
 17. Utilizarea serviciilor terță parte de atragere a utilizatorilor
 18. Utilizarea serviciilor de publicitate video terță parte
 19. Utilizarea altor servicii terță parte
 20. Colaborările în cadrul grupului
 21. Drepturile persoanei vizate
 22. Dispoziții finale

1. Introducere

InnoGames GmbH („InnoGames", „Noi") este operatorul de date în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal atunci când vizitați unul dintre site-urile noastre web, instalați una dintre aplicațiile noastre mobile și interacționați cu prezențele noastre pe rețelele de socializare (numite colectiv „Servicii"). Această notă de informare privind confidențialitatea vă va ajuta să înțelegeți care sunt datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, motivul pentru care le colectăm, modul în care le prelucrăm și momentul în care le ștergem. Această notă de informare va clarifica, de asemenea, modul în care vă puteți exercita drepturile atunci când ne încredințați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă invităm să dedicați câteva minute pentru a citi cu atenție această notă de informare și să vă familiarizați cu conținutul acesteia. Dacă aveți întrebări, vă invităm să ne contactați folosind informațiile de contact furnizate la sfârșitul acestei note de informare.

Facem parte dintr-un grup de studiouri de jocuri video care sunt deținute de compania noastră mamă Modern Times Group MTG AB („MTG"), o companie de origine suedeză specializată în jocuri video. Colaborăm cu MTG și cu celelalte studiouri de jocuri video din cadrul grupului (fiecare dintre ele fiind o „Companie din cadrul grupului") pentru a învăța unii de la alții, pentru a ne ajuta reciproc și pentru a îmbunătăți modul în care creăm jocuri. Ne place să ne privim ca pe un mic sat de jocuri în care ne străduim împreună să realizăm jocuri grozave. Veți găsi mai multe informații despre modul în care prelucrăm datele la nivel de grup la capitolul 20 „Colaborări în cadrul grupului".

Vă rugăm să rețineți că serviciile noastre pot conține linkuri către site-uri web externe ale altor companii. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, trebuie să știți că acestea au propria lor notă de confidențialitate și că nu ne asumăm nicio răspundere pentru prelucrarea de către acestea a datelor dumneavoastră cu caracter personal. De aceea, nu uitați să citiți notele de informare privind confidențialitatea ale acestora.

Le oferim serviciile noastre doar jucătorilor care au cel puțin 16 ani. Prin urmare, nu promovăm și nu solicităm date cu caracter personal de la persoane cu vârsta sub 16 ani. Dacă nu ați împlinit încă vârsta de 16 ani, vă rugăm să obțineți consimțământul tutorelui dvs. legal înainte de a utiliza serviciile noastre.

2. Numele și adresa operatorului

Operatorul, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și cu alte legi naționale privind protecția datelor din statele membre, precum și cu alte dispoziții legale privind protecția datelor, este:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Germania
Email: privacy@innogames.com
Site web: https://innogames.com

3. Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al operatorului este:

Prof. Dr. Christian Rauda
ARTANA Digital GmbH
Alstertwiete 3
20099 Hamburg
Germania
Email: dpo@innogames.com
Site web: https://artana.law

4. Informații generale privind prelucrarea datelor

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

În general, prelucrăm numai datele cu caracter personal pe care ni le divulgați atunci când utilizați unul dintre serviciile noastre. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Atunci când vă înregistrați ca utilizator pe unul dintre site-urile noastre web sau în una dintre aplicațiile noastre, trebuie doar să furnizați un nume de utilizator, o adresă de e-mail și, dacă este cazul, o parolă. Atunci când vă înregistrați pentru anumite servicii, cum ar fi aplicațiile mobile, numele de utilizator și adresele de e-mail nu sunt colectate în timpul înregistrării, ci doar ulterior, în timpul utilizării serviciului. Vă stocăm întotdeauna parola pe care ați ales-o în format ascuns, ceea ce nu permite niciodată deducerea parolei reale.

În contextul punerii în aplicare a unui contract pe care l-ați încheiat cu noi, în special în contextul serviciilor cu plată pe care le-ați ales, poate fi necesară divulgarea unor date suplimentare, cum ar fi numele dvs. complet, adresa fizică, informațiile de plată. De asemenea, uneori este necesar să solicităm și alte date cu caracter personal cu scopul de a vă procesa întrebările sau de a vă oferi asistență. InnoGames va trata aceste date în mod confidențial și în conformitate cu dispozițiile aplicabile privind confidențialitatea datelor. Din principiu, InnoGames nu va divulga date cu caracter personal unor terțe părți fără consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care există un temei juridic concret pentru aceasta.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În măsura în care obținem consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, art. 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general al UE privind protecția datelor („RGPD") reprezintă temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, art. 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD reprezintă temeiul juridic. Acest lucru se aplică, de asemenea, prelucrării necesare pentru a îndeplini acțiuni precontractuale.

In măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supusă compania noastră, art. 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD reprezintă temeiul juridic.

În eventualitatea în care există interese de importanță vitală ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice care necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, art. 6 alineatul (1) litera (d) din RGPD reprezintă temeiul juridic.

Dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele legitime ale companiei noastre sau ale unei terțe părți și dacă interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu prevalează asupra intereselor menționate mai sus, art. 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD reprezintă temeiul juridic.

3. Ștergerea datelor și durata de stocare

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt șterse sau anonimizate de îndată ce dispare scopul stocării. În plus, poate avea loc o astfel de stocare în cazul în care acest lucru este prevăzut de legislația UE sau de legile statelor membre la care ne supunem. Ștergerea sau anonimizarea datelor are loc, de asemenea, atunci când expiră perioada de stocare prevăzută în legile menționate mai sus, cu excepția cazului în care este necesară stocarea ulterioară a datelor pentru încheierea sau executarea unui contract.

4. Securitatea datelor

InnoGames depune eforturi întemeiate pentru a preveni accesul neautorizat la datele dvs. cu caracter personal, precum și utilizarea neautorizată sau falsificarea acestor date și pentru a minimiza riscurile asociate. Cu toate acestea, transmiterea de date cu caracter personal, fie că se realizează personal, prin telefon sau pe internet, implică întotdeauna riscuri și niciun sistem tehnologic nu este complet ferit de posibilitatea de a fi manipulat sau sabotat.

InnoGames prelucrează informațiile colectate de la dumneavoastră în conformitate cu legislația germană și europeană privind protecția datelor. Toți angajații sunt obligați să respecte dispozițiile privind confidențialitatea și protecția datelor și sunt instruiți în acest sens. Datele dvs. sunt transmise într-o formă criptată prin metoda SSL.

5. Asigurarea disponibilității site-urilor web, a aplicațiilor mobile și a forumurilor; crearea de fișiere jurnal

A) Jocuri

1. Descrierea și domeniul de aplicare al operațiunilor de prelucrare a datelor

Jocurile noastre pot fi jucate pe site-ul web, pe aplicația mobilă sau pe ambele. De fiecare dată când unul dintre site-urile noastre web sau aplicațiile noastre mobile este accesat, sistemul nostru colectează automat date din sistemul dispozitivului de accesare.

La accesarea unui site web, sunt colectate următoarele date:

La accesarea unei aplicații mobile, sunt colectate următoarele date:

Data, ora și adresa IP sunt, de asemenea, stocate în fișierele jurnal. Dacă în timpul utilizării site-urilor noastre web sau a aplicațiilor noastre mobile se produce o eroare pe care dorim să o corectăm, este posibil să colectăm și alte date, de exemplu, ID-ul jucătorului și numele de utilizator.

2. Scopul prelucrării datelor

Pentru a permite accesul la site-ul web sau la aplicația mobilă de pe computerul utilizatorului, adresa IP a acestuia trebuie să fie stocată pe întreaga durată a sesiunii. În plus, stocăm adresa IP și fișierele jurnal ale utilizatorului pentru a asigura buna funcționare a site-ului web sau a aplicației mobile, pentru a optimiza site-ul web/aplicația mobilă, pentru a asigura securitatea sistemelor noastre informatice.

Totodată, InnoGames își rezervă dreptul de a stoca adresele IP și fișierele jurnal, precum și de a supraveghea respectarea Condițiilor de utilizare și a Regulamentului de joc („Încălcarea condițiilor de utilizare”). În cazul de față, datele sunt utilizate pentru a preveni eventualele abuzuri sau pentru a le soluționa într-o instanță de judecată sau în afara acesteia („Litigiu”) și, în funcție de caz, pentru a transmite datele în acest scop autorităților de investigare. În toate celelalte cazuri, analiza datelor (în oricare dintre formele sale) se face, pe cât posibil, în mod anonim. După încheierea acestei perioade, adresa IP și fișierele jurnal sunt șterse, cu excepția cazului în care există cerințe legale obligatorii de stocare sau proceduri specifice de urmărire penală și de investigare a abuzurilor care sunt în curs de aplicare.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru această prelucrare este interesul legitim (art. 6(1)(f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

4. Durata de stocare a datelor

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare în scopul îndeplinirii obiectivelor pentru care au fost colectate. În cazul în care datele sunt colectate în scopul asigurării accesului la site-ul web sau la aplicația mobilă, acest lucru se întâmplă atunci când sesiunea respectivă s-a încheiat.

Fișierele jurnal care conțin date cu caracter personal sunt șterse, în general, după cel mult șapte zile, excepție făcând:

După încheierea acestei perioade, adresa IP și fișierele jurnal sunt șterse, cu excepția cazului în care există cerințe legale obligatorii de stocare sau proceduri specifice de urmărire penală care sunt în curs de aplicare.

5. Posibilitatea de contestare și de eliminare a datelor

Colectarea datelor în scopul asigurării accesului la site-ul web sau la aplicația mobilă și stocarea datelor în cadrul fișierelor jurnal sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului web. În consecință, nu există nicio posibilitate de obiecție din partea utilizatorului. În mod similar, existența jurnalelor de erori și încălcarea condițiilor de utilizare exclud posibilitatea de a contesta stocarea sau de a solicita ștergerea fișierelor jurnal. Această decizie se bazează pe art. 21(1) și 17(3)(f) din Regulamentul general privind protecția datelor.

6. Existența unui proces decizional automatizat

InnoGames utilizează un instrument automatizat pentru a determina dacă utilizatorii încalcă Condițiile de utilizare sau Regulamentul de joc în ceea ce privește folosirea de boți și scripturi interzise („Instrumentul de detectare a boților”). Instrumentul de detectare a boților ne ajută să analizăm datele produse de hardware-ul utilizatorului atunci când acesta joacă jocurile noastre. În cazul în care Instrumentul de detectare a boților stabilește că acțiunile sale din joc sunt incompatibile cu acțiunile produse de un om, s-ar putea ca utilizatorul să primească o interdicție automată.

B) Forumurile jocurilor

1. Descrierea și domeniul de aplicare al operațiunilor de prelucrare a datelor

Pe lângă jocurile propriu-zise, InnoGames oferă utilizatorilor posibilitatea de a participa la discuțiile de pe forumurile dedicate acestora. Pentru a putea accesa forumurile, utilizatorul trebuie să creeze un cont de forum folosind contul de joc și să furnizeze un nume de utilizator și o parolă. Următoarele date sunt prelucrate în contextul forumurilor:

Notă: adresa de e-mail alias este creată automat de InnoGames și nu este vizibilă pentru alții.

2. Scopul prelucrării datelor

Colectarea acestor date are ca scop asigurarea accesului la serviciu, identificarea în raport cu alți utilizatori și detectarea jucătorului în scopul moderării, personalizării și administrării contului.

În plus, informațiile personale ale utilizatorului vor fi partajate dacă acest lucru este necesar pentru a proteja alți utilizatori, pentru a contracara amenințările la adresa securității statului sau a siguranței publice, pentru a asigura urmărirea penală a infracțiunilor și dacă acest lucru este permis de legea privind protecția datelor. Interesele protejate ale utilizatorului vor fi luate în considerare conform dispozițiilor legale. Notă: InnoGames poate fi obligată să divulge date datorită legislației sau, de exemplu, unui mandat judecătoresc (spre exemplu, autorităților de investigație). Divulgarea este efectuată doar la nivelul necesar și permis sau impus de lege.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor de pe forumuri, în scopul furnizării serviciului și încheierii sau executării unui contract, este execuția unui contract conform Art. 6(1)(b) din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Temeiul juridic pentru prelucrarea conținutului generat de utilizatori este interesul nostru legitim, conform Art. 6(1)(f) din GDPR. InnoGames are un interes legitim în a păstra toate contribuțiile individuale ale jucătorilor pe forumuri. Fiecare contribuție oferă informații valoroase despre joc și comunitatea de jucători. De asemenea, eliminarea comentariilor ar face forumurile ilizibile și ar șterge informații istorice care pot ajuta alți jucători să-și atingă obiectivele în joc.

În cazurile în care InnoGames este obligată legal să divulge date, temeiul juridic pentru procesare este stabilit prin Art. 6(1)(c) din GDPR.

4. Durata de stocare a datelor

Ștergerea contului de joc conduce automat la ștergerea contului de pe forum. Totuși, ștergerea contului de pe forum nu implică ștergerea conținutului generat de utilizator de pe forum.

6. Solicitări de informații folosind formularul de contact, e-mailul, instrumentul de asistență; probleme juridice

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

În situația în care primim o solicitare directă din partea dvs., fie prin formularul de contact, fie prin e-mail sau prin instrumentul de asistență, trebuie să vă prelucrăm datele pentru a putea răspunde la această cerere. În situația în care cererea dumneavoastră presupune implicarea departamentului juridic, datele dumneavoastră vor fi prelucrate și de către acesta. Totodată, este posibil ca departamentul juridic să fie nevoit să vă prelucreze datele în cazul în care sunteți implicat(ă) într-o problemă juridică sau într-un litigiu.

a) Formularul de contact

Pe site-ul web al companiei noastre este disponibil un formular de contact care poate fi utilizat pentru a ne contacta în mod electronic. Dacă alegeți această opțiune, datele introduse în fereastra de introducere a datelor ne vor fi transmise și stocate. Aceste date sunt:

În plus, la momentul trimiterii mesajului, sunt stocate următoarele date:

În ceea ce privește prelucrarea datelor, se face trimitere la prezenta Notă de informare privind confidențialitatea în contextul procesului de transmitere.

b) E-mail

Totodată, este posibil să ne contactați prin intermediul adreselor de e-mail furnizate. În acest caz, se stochează datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise prin e-mail.

c) Instrumentul de asistență

De asemenea, ne puteți contacta prin intermediul instrumentului de asistență integrat în serviciul nostru. Acesta va stoca apoi datele dumneavoastră de utilizator și conținutul solicitării de asistență, precum și ora solicitării.

În acest context, nu se transmit date către terți. Datele sunt utilizate exclusiv pentru procesarea conversației.

d) Aspecte juridice

Departamentul juridic vine în sprijinul altor departamente ale InnoGames. Aceasta lucrează fie independent, fie cu ajutorul altor consultanți terți. În situația în care departamentul juridic este implicat în cazul dumneavoastră, datele prelucrate includ, dar nu se limitează la:

Tipurile exacte de date cu caracter personal prelucrate de departamentul juridic depind de problema sau litigiul în care sunteți implicat(ă).

2. Scopul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal ne permite să prelucrăm contactele și solicitările de asistență din partea departamentelor responsabile.

În situația în care contactarea de către dumneavoastră se referă la o problemă juridică sau la un litigiu între dumneavoastră și InnoGames, iar această problemă sau acest litigiu necesită atenția departamentului juridic, prelucrarea datelor dumneavoastră va fi utilizată în scopul gestionării problemelor juridice sau a litigiilor, al îndeplinirii obligațiilor legale, al respectării cerințelor de reglementare și pentru a sprijini unitățile de afaceri în obținerea și interpretarea hotărârilor și deciziilor judecătorești, inclusiv în ceea ce privește monitorizarea și negocierea litigiilor.

Celelalte date cu caracter personal prelucrate în timpul procesului de trimitere au rolul de a preveni utilizarea abuzivă a formularului de contact și de a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru această prelucrare de date este interesul legitim, conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

Temeiul juridic pentru prelucrarea în scopul încheierii unui contract sau pentru a permite executarea contractului este îndeplinirea unui contract, art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD.

Temeiul juridic pentru prelucrarea în scopul îndeplinirii obligațiilor legale și/sau al respectării cerințelor de reglementare este îndeplinirea unei obligații legale, art. 6 alin. (1) lit. (c) din RGPD.

Temeiul juridic pentru prelucrarea în scopul stabilirii, apărării sau exercitării unor drepturi legale este interesul legitim, art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

4. Durata de stocare a datelor

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului colectării lor.

Durata de păstrare a datelor utilizate pentru gestionarea problemelor juridice sau a litigiilor este determinată fie de termenul de prescripție aplicabil, fie de obligațiile legale relevante de păstrare a înregistrărilor, cum ar fi secțiunea 147 din Codul fiscal german (Abgabenordnung) și secțiunea 257 din Codul comercial german (Handelsgesetzbuch). În situațiile în care aceleași date sunt utilizate și pentru un alt scop descris în prezenta Notă de informare privind confidențialitatea, se aplică, de asemenea, perioada de păstrare a datelor referitoare la acel scop.

5. Posibilitatea de opoziție și de ștergere

Aveți posibilitatea de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment de la data la care ne-ați contactat, indiferent dacă acest lucru a fost făcut prin intermediul unui formular de contact, al unui e-mail sau al unui instrument de asistență. În astfel de cazuri, conversația nu va mai putea continua și s-ar putea ca problema dumneavoastră să nu fie rezolvată în mod concludent. Dacă doriți să ștergeți toate datele personale stocate în cursul procesului prin care ne-ați contactat, aveți posibilitatea de a vă șterge singur contul la: https://goodbye.innogames.com/login . În plus, vă vom șterge automat contul dacă nu v-ați conectat la un joc sau la un forum de jocuri timp de trei ani. Acest lucru nu se aplică în cazul existenței unor cerințe legale obligatorii de păstrare.

Cu toate acestea, rețineți că pot exista anumite situații în care prelucrarea continuă a datelor dvs. este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță și, prin urmare, dreptul dvs. de a vă opune și de a solicita ștergerea va fi exclus, în conformitate cu art. 17 alin. (3) lit. (e) și art. 21 alin. (1) din RGPD.

7. Trimiterea buletinelor informative

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Buletinul nostru informativ are rolul de a vă informa cu privire la modificările și noile lansări de produse, de a ne promova produsele, de a crea mesaje de apel la acțiune și de a genera mai mult interes pentru jocurile noastre, precum și de a oferi cadouri jucătorilor abonați.

Cu consimțământul dvs., vă colectăm adresa de e-mail pentru a vă furniza buletine informative și pentru a gestiona și analiza livrarea acestora. Rețineți, de asemenea, că așa-numita „listă de e-mailuri respinse” face parte din gestionarea buletinului informativ. Listele de e-mailuri respinse sunt alcătuite din adrese de e-mail care au fost respinse anterior sau care nu au reușit să primească buletinele noastre de știri. Prin eliminarea acestor adrese din lista noastră de corespondență, ne putem îmbunătăți rata de livrare a buletinelor de știri și ne putem păstra o reputație pozitivă în calitate de expeditor.

Buletinele noastre informative conțin o imagine de dimensiunea unui pixel (pixeli de urmărire), care este recuperată de un server al expeditorului buletinului informativ atunci când acesta este deschis. Ca parte a acestei recuperări, sunt colectate informații tehnice, cum ar fi informații despre browserul sau sistemul dvs. de operare, precum și adresa IP, locația și momentul recuperării. Aceste informații sunt anonimizate și evaluate independent de persoana în cauză.

2. Scopul prelucrării datelor

Scopul acestei prelucrări de date este de a vă trimite buletinele noastre informative și de a gestiona livrarea acestora. Aceasta include informații cu privire la rata de succes a livrării buletinului informativ, care include o listă a e-mailurilor la care buletinul informativ nu a putut fi livrat, denumită „Listă de e-mailuri respinse”.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru această prelucrare de date este consimțământul, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD.

4. Durata de stocare a datelor

Vă stocăm adresa de e-mail cu scopul de a vă trimite buletine informative pe perioada în care sunteți abonat(ă) la buletinul informativ. Odată ce v-ați revocat consimțământul, adresa dvs. de e-mail nu va mai fi utilizată pentru a vă trimite buletine informative.

5. Posibilitatea de opoziție și de ștergere

Având în vedere că trimiterea și primirea buletinului informativ depind de consimțământul dumneavoastră, puteți revoca acest consimțământ pentru colectarea și stocarea datelor dumneavoastră în orice moment, fără a oferi motive pentru aceasta. În acest scop, puteți utiliza, de asemenea, linkul de dezabonare care se găsește la sfârșitul fiecăruia dintre buletinele noastre informative.

În plus, aveți opțiunea de a renunța la primirea buletinelor informative în fereastra de utilizare a datelor care se află în cadrul oricăruia dintre jocurile noastre, la rubrica „Setări".

8. Trimiterea notificărilor push

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Dacă ați selectat setările necesare pe dispozitivul dvs., InnoGames poate trimite notificări push pe dispozitivul dvs. mobil pentru a vă oferi actualizări pentru jocuri și alte știri relevante.

2. Scopul prelucrării datelor

Notificările push sunt notificări speciale care sunt afișate direct pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Aceste notificări conțin, de exemplu, informația că una dintre clădirile dumneavoastră din joc a fost construită. De regulă, notificările push conțin mesaje scurte, care se concentrează pe aspectele esențiale.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru această prelucrare de date este executarea unui contract, conform art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD.

4. Durata de stocare a datelor

Mesajele sunt stocate în gateway-ul nostru pentru notificări push pe o perioadă de până la 21 de zile. Aceste mesaje sunt, de asemenea, stocate în formă anonimă în sistemul nostru de urmărire a evenimentelor pe o perioadă de timp nedeterminată. Din informațiile noastre, este posibil ca mesajele să fie stocate de către furnizorul dispozitivului dumneavoastră mobil.

5. Posibilitatea de opoziție și de ștergere

Puteți dezactiva notificările push după cum urmează:

a) Android

Deschideți „Setări” > „Aplicații și notificări” > „Notificări” > „Notificări aplicații” > „numele aplicației”. În acest ecran puteți controla dacă și cum vor fi afișate notificările push.

b) iOS

Deschideți „Setări” > „Notificări” > „numele aplicației”. În acest ecran puteți controla dacă și cum vor fi afișate notificările push.

c) Fereastra de utilizare a datelor

În plus, aveți opțiunea de a renunța la primirea notificărilor push în fereastra de utilizare a datelor care se află în cadrul oricăruia dintre jocurile noastre, la rubrica „Setări".

9. Utilizarea modulelor cookie

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Pentru a ne asigura că primiți cele mai relevante informații și cele mai bune servicii atunci când vizitați unul dintre site-urile noastre, se vor colecta date prin utilizarea de module cookie. Acestea ne ajută pe noi (și pe alte părți terțe autorizate) să vă oferim o experiență personalizată atunci când ne accesați site-ul web și, de asemenea, ne permit să ne îmbunătățim serviciile și să ne asigurăm că veți găsi cu ușurință ceea ce doriți.

Modulele cookie sunt fragmente mici de date (fișiere text) care sunt trimise către browserul dvs. de către un server web și stocate pe dispozitivul dvs., astfel încât site-ul web să vă poată recunoaște dispozitivul. Există două tipuri de module cookie: module cookie permanente (sau „persistente”) și temporare (sau „de sesiune”). Modulele cookie permanente sunt stocate sub formă de fișier pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil pentru o perioadă mai lungă de timp. Modulele cookie de sesiune sunt stocate temporar pe computerul dvs. atunci când ne accesați site-ul web, dar sunt șterse atunci când închideți browserul. Dacă nu doriți să acceptați modulele cookie, puteți ajusta setările din preferințele de securitate ale browserului dvs. web, vedeți mai multe informații despre acest lucru mai jos.

Este posibil ca noi și furnizorii noștri de servicii să folosim următoarele categorii de module cookie:

a) Module cookie esențiale

Aceste module cookie sunt strict necesare pentru ca să ne putem furniza serviciile. De exemplu, s-ar putea să folosim aceste module cookie pentru a ne autentifica și identifica membrii atunci când ne folosesc site-ul, astfel încât să le putem furniza serviciile noastre. Fără aceste module cookie, nu am putea să vă recunoaștem și nu ați putea accesa serviciile noastre. Acestea ne ajută, de asemenea, să ne punem în aplicare Termenii și Condițiile și să ne garantăm securitatea serviciilor.

b) Module cookie funcționale

Aceste module cookie nu sunt strict necesare, dar ne permit să vă personalizăm experiența online pe site-ul nostru. De exemplu, acestea ne permit să ne amintim preferințele dvs. și înseamnă că nu trebuie să reintroduceți informațiile pe care le-ați furnizat deja, de exemplu, atunci când vă înscrieți la serviciile noastre. De asemenea, folosim aceste module cookie pentru a colecta informații (de exemplu, pagini populare, tipare de vizualizare, accesări) despre utilizarea serviciilor noastre de către vizitatori, astfel încât să ne putem îmbunătăți serviciile și să realizăm studii de piață. Dacă alegeți să ștergeți aceste module cookie, funcționalitatea serviciilor noastre va fi limitată.

c) Module cookie de publicitate

Aceste module cookie utilizează informații despre modul în care ne utilizați site-urile web, de exemplu, paginile pe care le vizitați sau răspunsul dvs. la anunțuri, pentru a vă oferi anunțuri mai bine adaptate la specificul dvs., atât pe site-ul nostru web, cât și în afara acestuia. Aceste tipuri de anunțuri se numesc „publicitate bazată pe interese”. Multe dintre aceste tipuri de module cookie le aparțin furnizorilor noștri de servicii. Pentru anunțurile publicitare ale terților, consultați informațiile de mai jos.

2. Scopul prelucrării datelor

Utilizăm informațiile provenite din modulele cookie pentru a facilita utilizarea site-ului nostru web și pentru a vă oferi funcții de personalizare (module cookie primă parte). În plus, s-ar putea să transmitem informații provenite din modulele cookie unor terțe părți autorizate pentru a furniza servicii pe care acestea le oferă pe site-ul lor (module cookie terță parte).

S-ar putea să folosim module cookie de sesiune pentru a vă permite să navigați de la o pagină la alta pe site-ul nostru web fără a fi nevoie să reintroduceți informațiile.

Modulele cookie permanente pot fi utilizate în mai multe moduri, inclusiv:

Noi (și partenerii noștri terți autorizați) putem utiliza informații nepersonale provenite atât din modulele cookie permanente, cât și din modulele cookie de sesiune, în scopuri statistice, după cum urmează:

Instalăm și citim propriile noastre module cookie pentru a furniza următoarele funcții (module cookie primă parte):

a) Modul cookie „Ține-mă minte”

Pentru a vă oferi funcția "ține-mă minte": Le permitem utilizatorilor să se conecteze la joc prin intermediul acestui modul cookie. Această funcție poate fi dezactivată prin deselectarea opțiunii „Ține-mă minte" în timpul autentificării manuale. Prin selectarea funcției „Ține-mă minte”, va fi instalat un cookie permanent în dispozitivul pe care îl utilizați, astfel încât nu va trebui să vă conectați din nou atunci când accesați serviciile. Dacă vă deconectați de la un serviciu, cookie-ul va fi șters din nou.

b) Modul cookie pentru versiunea de limbă

Pentru a garanta că vi se afișează versiunea de joc în limba corectă.

c) Modul cookie de portal

Pentru a ne permite să ne optimizăm paginile de destinație și să ne îmbunătățim strategia de marketing: stocăm detalii despre pagina de destinație pe care ați vizitat-o, precum și un identificator într-un modul cookie.

d) Modul cookie pentru snippeturi terță parte

Utilizăm un modul cookie pentru a înregistra decizia dvs. cu privire la snippeturile și modulele cookie de urmărire ale terților.

De asemenea, folosim mai multe module cookie terță parte în cadrul serviciilor noastre. Aceste module cookie sunt gestionate de site-urile respective și nu sunt controlate de către compania noastră. Puteți dezactiva instalarea unora dintre aceste module cookie în setările generale ale browserului dumneavoastră, iar pentru altele va trebui să accesați site-urile web respective și să urmați instrucțiunile furnizate.

De exemplu, este verificată versiunea de limbă pe care o utilizați pentru a accesa serviciile noastre. Dacă ați aflat de serviciile noastre prin intermediul unuia dintre partenerii noștri, vom stoca informații despre cine este partenerul respectiv.

Agenții de publicitate terță parte: Este posibil să folosim agenții de publicitate, rețele publicitare terțe și alte companii de publicitate pentru a distribui anunțuri în cadrul serviciilor noastre. Vă informăm că astfel de companii de publicitate pot colecta informații despre accesul dvs. la serviciile noastre sau la alte site-uri pentru a le permite acestor companii de publicitate să promoveze produse sau servicii pentru dvs., pentru a monitoriza ce anunțuri au fost transmise în browserul dvs. și ce pagini web ați vizualizat atunci când au fost transmise aceste anunțuri. Vă informăm că această notă de informare privind confidențialitatea nu vizează colectarea și utilizarea informațiilor de către agențiile de publicitate terță parte.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru această prelucrare de date este interesul legitim, conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

4. Durata de stocare a datelor

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului colectării lor.

5. Posibilitatea de opoziție și de ștergere

Dacă nu doriți ca aceste module cookie să fie stocate pe computerul dumneavoastră sau dacă doriți să fiți informat cu privire la stocarea lor, puteți bloca instalarea modulelor cookie printr-o ajustare corespunzătoare a software-ului dumneavoastră de navigare, selectând opțiunea "nu accept cookie-uri" în setările browserului dumneavoastră sau refuzând utilizarea urmăririi de către terți la prima vizită pe site-ul web. Instrucțiunile oferite de producătorul browserului dvs. vor conține mai multe detalii despre cum funcționează această funcție. Cu toate acestea, menționăm că, dacă blocați modulele cookie, s-ar putea să constatați că nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului web la capacitate maximă.

a) Android

Deschideți „Setări” > „Confidențialitate” > „Publicitate”. În acest ecran puteți controla dacă și cum are loc personalizarea anunțurilor pe acest dispozitiv.

b) iOS

Deschideți „Setări” > „Confidențialitate și securitate” > „Urmărire”. În acest ecran puteți controla dacă și cum vă pot urmări aplicațiile în cadrul aplicațiilor și site-urilor web ale altor companii. În plus, deschideți „Setări” > „Confidențialitate” > „Securitate” > „Publicitate Apple”. În acest ecran puteți controla dacă și cum vă afișează Apple anunțuri personalizate.

c) Fereastra de utilizare a datelor

În plus, aveți opțiunea de a renunța la utilizarea urmăririi de către terți în fereastra de utilizare a datelor care se află în cadrul oricăruia dintre jocurile noastre, la rubrica „Setări".

10. Utilizarea serviciilor de analiză terță parte

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

a) Servicii de analiză a jocurilor

Atunci când ne utilizați serviciile, InnoGames și partenerii noștri de servicii de analiză terță parte colectează date cu caracter personal. Acest lucru se realizează fie prin plasarea unui cookie în memoria cache a browserului dvs., fie prin intermediul unui SDK încorporat în aplicațiile noastre, care le trimite informații partenerilor noștri. Aceste date cuprind, în general, adresa dumneavoastră IP și evenimentele din cadrul jocului.

b) Alte servicii de analiză

Atunci când vizitați secțiunea „Cariere” de pe site-ul companiei noastre și pagina companiei noastre de pe LinkedIn, InnoGames și partenerii noștri de servicii de analiză terță parte colectează date cu caracter personal. Acest lucru se realizează prin plasarea unui modul cookie în memoria cache a browserului dumneavoastră, care comunică cu serverele LinkedIn. Dacă sunteți un utilizator LinkedIn, LinkedIn ne va transmite un rezumat anonimizat al datelor dvs. personale în scopuri statistice.

2. Scopul prelucrării datelor

a) Servicii de analiză a jocurilor

InnoGames utilizează aceste servicii de analiză terță parte pentru a detecta și preveni frauda, pentru a detecta eventualele încălcări ale Termenilor și condițiilor InnoGames, pentru a urmări evenimentele din joc pentru a crea statistici privind activitatea utilizatorilor, pentru a măsura performanța pe diferite versiuni de dispozitive și reacția jucătorilor la schimbările de versiune, precum și stabilitatea și compatibilitatea versiunii actuale a jocului.

b) Alte servicii de analiză

InnoGames utilizează aceste servicii de analiză terță parte pentru a gestiona și a analiza eficacitatea anunțurilor de angajare și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului din secțiunea „Cariere” a site-ului companiei noastre. În plus, datele colectate sunt utilizate pentru a analiza performanța campaniilor publicitare și pentru a genera rapoarte de performanță.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

a) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor destinate serviciilor de analiză a jocurilor este executarea unui contract, conform art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD.
b) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor destinate altor servicii de analiză este interesul legitim, conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

4. Durata de stocare a datelor

Datele vor fi păstrate de noi pe durata utilizării serviciului. Partenerii noștri vor păstra informațiile de anchetă, informațiile analitice și informațiile de contact pe perioada necesară în scopuri comerciale și, ulterior, în funcție de necesitățile de păstrare a evidenței.

5. Destinatarii datelor

11. Utilizarea serviciilor de asistență pentru clienți terță parte

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării

În afară de canalele de asistență pentru jocuri oferite de InnoGames, InnoGames menține un profil activ pe diferite rețele de socializare, pe care îl folosim pentru a comunica și a interacționa cu jucătorii noștri, precum și pentru a ne promova produsele și serviciile. InnoGames utilizează serviciile de asistență pentru clienți terță parte pentru a gestiona aceste interacțiuni și pentru a se asigura că sunt preluate toate mesajele pe care ni le adresați. InnoGames utilizează, de asemenea, astfel de servicii de asistență pentru clienți pentru a facilita comunicarea anunțurilor importante prin încorporarea unor versiuni prescurtate ale link-urilor în postările noastre de pe rețelele de socializare.

În plus, InnoGames utilizează instrumente de traducere automată pentru a traduce conținutul mesajelor primite în limbi străine. Datele transferate furnizorilor de servicii se vor limita la conținutul mesajului dvs. și vor fi stocate doar atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului traducerii.

2. Scopul prelucrării datelor

InnoGames utilizează aceste instrumente terță parte de servicii pentru clienți pentru a facilita schimbul de informații și pentru a gestiona comunicarea pe care o avem cu dumneavoastră.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru această prelucrare de date este interesul legitim, conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

4. Durata de stocare a datelor

Datele vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul colectării lor, cu excepția cazului în care solicitați ștergerea lor mai devreme.

5. Destinatarii datelor

12. Utilizarea serviciilor de e-mail terță parte

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării

Dacă v-ați înregistrat cu scopul de a primi buletine informative din partea noastră sau dacă trebuie să comunicăm cu dvs. prin e-mail cu privire la contul dvs., inclusiv, dar fără a se limita la progresul dvs. în joc sau la resetarea parolei dvs., acest lucru va avea loc prin intermediul unor furnizori de servicii terță parte. Pentru a gestiona trimiterea buletinelor informative, e-mailurile conțin o imagine de dimensiunea unui pixel (cod pixel) care este preluată de serverul furnizorilor de servicii atunci când este deschis buletinul informativ. Pentru procesarea comunicării prin e-mail, InnoGames împărtășește numele contului dvs. și adresa de e-mail cu serviciile de e-mail terță parte.

2. Scopul prelucrării datelor

InnoGames utilizează aceste servicii terță parte pentru a vă trimite buletine informative și pentru a comunica cu dumneavoastră prin e-mail.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea în scopul trimiterii de buletine informative este consimțământul, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în scopul transmiterii de comunicări despre cont este executarea unui contract, conform art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD.

4. Durata de stocare a datelor

Datele vor fi păstrate atât timp cât sunteți înregistrat(ă) în vederea primirii buletinului nostru informativ sau aveți un cont pe platforma noastră și vor fi șterse de îndată ce vă retrageți consimțământul sau solicitați ștergerea datelor dumneavoastră.

5. Destinatarii datelor

13. Utilizarea serviciilor de autentificare terță parte

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Jocurile noastre vă oferă posibilitatea de a vă conecta la serviciile noastre prin intermediul unor servicii de autentificare terță parte. Dacă le utilizați, nu este necesară o înregistrare suplimentară în cadrul serviciilor noastre. Veți fi redirecționat către un serviciu extern unde vă puteți autentifica cu contul dumneavoastră. Acest lucru asociază contul dvs. de pe serviciul extern cu un cont de vizitator în cadrul serviciilor noastre. Prin intermediul acestei asocieri, primim automat date cu caracter personal de la serviciul extern. Ne sunt transmise următoarele date: Adresa de e-mail utilizată pentru a vă înregistra la serviciul extern și orice informație suplimentară pe care alegeți să o comunicați în timpul autentificării. Atunci când utilizați serviciul de Autentificare prin Apple, puteți alege suplimentar dacă vom primi adresa dvs. de e-mail reală sau o adresă de e-mail generată aleatoriu care este asociată contului dvs.

2. Scopul prelucrării datelor

Serviciile de autentificare terță parte ne ajută să simplificăm procesul de autentificare pentru noii utilizatori care nu doresc să creeze un cont nou în cadrul serviciilor noastre.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru această prelucrare este executarea unui contract, conform art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD.

4. Durata de stocare a datelor

Datele sunt păstrate pe toată durata existenței contului dvs. în cadrul serviciilor noastre.

5. Opoziție și ștergere

Vă puteți opune acestei prelucrări eliminând asocierea dintre contul dvs. pe serviciul de autentificare terță parte și contul dvs. de vizitator din cadrul serviciilor noastre. Puteți șterge orice fel de date stocate în timpul prelucrării în cadrul serviciilor noastre ștergându-vă contul, așa cum este descris mai jos, la secțiunea 21.

6. Destinatarii datelor

14. Utilizarea serviciilor de cercetare de piață terță parte

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

InnoGames utilizează instrumente de cercetare de piață oferite de terțe părți pentru a vă putea cunoaște mai bine preferințele. Cu cât vă cunoaștem mai bine preferințele pe care le aveți atunci când vă jucați jocurile noastre, cu atât vor fi mai atractive pentru dumneavoastră serviciile pe care le oferim. Cercetările noastre de piață pot lua forma unui test de optimizare a magazinului de aplicații, în care vă vor fi înregistrate opțiunile, iar dumneavoastră veți fi rugat(ă) să ne oferiți informații despre caracteristicile aplicațiilor care vă atrag mai mult, sau vă putem cere pur și simplu să participați la un sondaj și să ne împărtășiți experiența dumneavoastră în legătură cu jocurile noastre. Atunci când participați la cercetarea noastră de piață, noi și partenerii noștri vă colectăm datele tehnice, datele despre dispozitiv, datele de utilizare și răspunsurile pe care ni le-ați dat. Aceste informații ne ajută să determinăm modalitățile de îmbunătățire a serviciilor pe care le oferim.

2. Scopul prelucrării datelor

InnoGames utilizează aceste servicii pentru a efectua cercetări de piață în vederea îmbunătățirii produselor existente și/sau viitoare.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul cercetării de piață este interesul legitim, conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

4. Durata de stocare a datelor

Datele vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul colectării lor, cu excepția cazului în care solicitați ștergerea lor mai devreme.

5. Destinatarii datelor

15. Utilizarea serviciilor de plată terță parte

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării

Pe lângă serviciile de joc gratuite, InnoGames oferă servicii premium pentru jucătorii noștri. În cazul în care vă decideți să achiziționați unul dintre serviciile premium ale InnoGames, În cazul în care vă decideți să achiziționați unul dintre serviciile premium ale InnoGames. InnoGames vă va transfera datele cu caracter personal și/sau datele legate de facturare către acești parteneri de plată. Aceste informații sunt necesare pentru executarea contractului, pentru procesarea plăților, precum și pentru protecția altor utilizatori și sunt permise sau prescrise de lege.

În plus, informațiile dvs. cu caracter personal vor fi partajate dacă sunt necesare pentru a proteja alți utilizatori sau pentru a contracara amenințările la adresa securității statului sau a securității publice sau pentru a intenta o urmărire penală și dacă acest lucru este permis de dispozițiile legale privind protecția datelor. Se vor lua în considerare interesele dumneavoastră protejate în conformitate cu dispozițiile legale. Menționăm că InnoGames poate fi obligată să divulge anumite date ca urmare a unor dispoziții legale sau, de exemplu, a unui ordin judecătoresc (de exemplu, divulgarea către organele de anchetă). Divulgarea are loc întotdeauna numai în măsura în care este necesară și permisă sau prescrisă de lege.

2. Scopul prelucrării datelor

InnoGames utilizează servicii de plată terță parte pentru a efectua tranzacții de plată. În cazul întârzierii unei plăți, putem mandata o agenție de colectare a creanțelor sau un avocat să recupereze creanța restantă.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru această prelucrare de date este executarea unui contract, conform art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD.

4. Durata de stocare a datelor

Datele dvs. cu caracter personal și/sau legate de facturare vor fi reținute de InnoGames pentru o perioadă maximă de 3 ani de la data achiziției, înainte de a fi supuse unui proces de anonimizare. După anonimizarea datelor dvs., acestea vor fi păstrate în scopuri juridice și de reglementare pentru o perioadă de până la 10 ani.

5. Destinatarii datelor

16. Utilizarea rețelelor de socializare terță parte

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

InnoGames este prezentă pe diferite rețele de socializare. Folosim rețelele de socializare în diferite scopuri: de la promovarea companiei noastre, la recrutarea de personal competent care să facă parte din echipa noastră, la consolidarea și gestionarea comunităților noastre, precum și la comercializarea jocurilor noastre către dumneavoastră. Rețelele de socializare pot analiza în mod detaliat comportamentul dvs. de utilizator atunci când le accesați site-urile web sau site-urile conținut pentru rețelele de socializare integrat, inclusiv, dar fără a se limita la butoane de apreciere, bannere publicitare etc., astfel încât vizitarea prezențelor noastre pe rețelele de socializare va declanșa mai multe procese care sunt relevante pentru confidențialitatea datelor. Pentru detalii, vă rugăm să consultați termenii de utilizare și politicile de confidențialitate a datelor ale portalurilor de socializare respective.

2. Scopul prelucrării datelor

InnoGames folosește rețelele de socializare terță parte pentru promovarea produselor și recrutarea de personal, pentru gestionarea relațiilor cu clienții, precum și pentru a ne consolida și dezvolta comunitatea.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru această prelucrare de date este interesul legitim, conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

4. Durata de stocare a datelor

Datele vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul colectării lor, cu excepția cazului în care solicitați ștergerea lor mai devreme.

5. Destinatarii datelor

17. Utilizarea serviciilor terță parte de atragere a utilizatorilor

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării

InnoGames se bazează pe publicitatea digitală pentru a-și promova serviciile. Utilizăm diferite rețele de publicitate pentru a ne afișa anunțurile de tip banner, interstițial sau video. Partenerii noștri sunt remunerați atunci când instalați jocul nostru, prin urmare, atunci când faceți clic pe anunțul nostru și ne instalați aplicația, atât InnoGames, cât și partenerii vă colectează datele pentru a le compara mai târziu între ele, pentru a determina valoarea remunerației datorate. Datele dvs. sunt colectate de către modulul cookie sau SDK-ul rețelei de publicitate care este plasat în cadrul serviciilor noastre.

2. Scopul prelucrării datelor

InnoGames utilizează aceste servicii pentru a ne extinde baza de jucători, precum și pentru a permite vânzarea încrucișată între produsele InnoGames.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru această prelucrare de date este interesul legitim, conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

4. Durata de stocare a datelor

Datele vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul colectării lor, cu excepția cazului în care solicitați ștergerea lor mai devreme.

5. Destinatarii datelor

18. Utilizarea serviciilor de publicitate video terță parte

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării

Deoarece în general jocurile noastre pot fi descărcate și jucate gratuit, pentru a le putea menține și dezvolta în mod continuu, le monetizăm afișând anunțuri în interiorul acestora. Atunci când afișăm anunțuri, folosim companii de publicitate terță parte pentru a difuza anunțurile în jocurile noastre. Companiile de publicitate ne plătesc pentru a le afișa anunțurile, ceea ce ne permite să vă oferim jocul gratuit. În afară de aceasta, s-ar putea să vă oferim posibilitatea de a viziona o reclamă în loc să plătiți pentru o funcție pe care altfel ar trebui să o plătiți. Companiile de publicitate terță parte pot colecta și utiliza unele dintre informațiile dvs. cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la adresa IP, locația geografică și setările de limbă, pentru a vă oferi anunțuri personalizate, dar și pentru a ști dacă ați făcut clic pe anunțul video și dacă l-ați vizionat. Pot fi colectate informații care nu permit identificarea personală pentru a gestiona și măsura difuzarea publicității în cadrul jocului respectiv, inclusiv numărul de afișări și vizualizări ale aceluiași anunț.

2. Scopul prelucrării datelor

Prelucrăm aceste date pentru a vă oferi anunțuri despre bunuri și servicii care v-ar putea interesa. Vă punem la dispoziție jocurile mobile în mod gratuit, astfel încât aceste anunțuri ne permit să continuăm să creăm și să actualizăm jocuri gratuite de calitate superioară, ceea ce reprezintă un interes legitim al nostru, dar și al dumneavoastră, dacă doriți să vă bucurați de jocuri gratuite. Fără afișarea de anunțuri, nu am putea obține suficiente fonduri pentru a continua să vă oferim jocurile gratuit. Vă rugăm să nu vă jucați jocurile noastre dacă nu doriți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scopuri publicitare.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

a) iOS și browser

Anunțuri personalizate: Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (în special IDFA) pentru anunțurile personalizate pe iOS este consimțământul dvs., conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD, pe care ni-l acordați permițând urmărirea prin intermediul ferestrei pop-up de la începutul jocului.

Vă puteți revoca consimțământul, cu efect în viitor, după cum urmează:

iOS: Selectați „Cereți aplicației să nu vă urmărească” în fereastra de consimțământ de la începutul jocului (dacă nu ați dezactivat deja urmărirea în setările sistemului). Dacă doriți să vă retrageți consimțământul ulterior: Deschideți „Setări” > „Confidențialitate și securitate” > „Urmărire”. În acest ecran puteți controla dacă și cum vă pot urmări aplicațiile în cadrul aplicațiilor și site-urilor web ale altor companii. În plus, deschideți „Setări” > „Confidențialitate” > „Securitate” > „Publicitate Apple”. În acest ecran puteți controla dacă și cum vă afișează Apple anunțuri personalizate.

Browser: Deselectați „Permiteți modulele cookie și pixelii browserului terță parte” în fereastra de utilizare a datelor din joc.

Anunțuri nepersonalizate: Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în vederea afișării de anunțuri care nu sunt personalizate este un interes legitim al nostru, conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD. Vă punem la dispoziție jocurile noastre în mod gratuit. Pentru a putea continua să facem acest lucru, afișăm anunțuri în jocurile noastre, pentru care companiile de publicitate ne oferă bani. Fără acestea, am fi nevoiți să percepem o taxă pentru a vă permite să vă bucurați de jocurile noastre. Prelucrarea datelor dvs. pentru a vă afișa anunțuri care nu sunt personalizate este un interes legitim al nostru pentru a putea continua să vă furnizăm jocurile noastre în mod gratuit și pentru a putea continua să concurăm cu alte companii de pe piață și să creăm jocuri grozave și distractive de care să se poată bucura un public larg, indiferent de cât de mulți bani ar putea cineva să cheltuiască. Acest interes prevalează asupra unui potențial interes contrar al dvs. dacă nu doriți ca datele dvs. să fie prelucrate pentru a afișa anunțuri. Din păcate, din punct de vedere tehnic, nu este posibil să afișăm în mod eficient anunțuri fără a vă prelucra o parte din datele dvs. cu caracter personal în acest scop. Vă rugăm să nu vă jucați jocurile noastre dacă nu doriți ca datele dvs. cu caracter personal să fie prelucrate pentru ca noi să putem afișa anunțuri nepersonalizate.

b) Android și Fire OS

Anunțuri personalizate și nepersonalizate: Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în vederea afișării de atât de anunțuri personalizate, cât și de anunțuri care nu sunt personalizate este un interes legitim al nostru, conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD. Vă punem la dispoziție jocurile noastre în mod gratuit. Pentru a putea continua să facem acest lucru, afișăm anunțuri în jocurile noastre, pentru care companiile de publicitate ne oferă bani. Fără acestea, am fi nevoiți să percepem o taxă pentru a vă permite să vă bucurați de jocurile noastre. Prelucrarea datelor dvs. pentru a vă afișa anunțuri care nu sunt personalizate este un interes legitim al nostru pentru a putea continua să vă furnizăm jocurile noastre în mod gratuit și pentru a putea continua să concurăm cu alte companii de pe piață și să creăm jocuri grozave și distractive de care să se poată bucura un public larg, indiferent de cât de mulți bani ar putea cineva să cheltuiască.

Puteți renunța la prelucrarea datelor dvs. personale pentru afișarea de anunțuri personalizate după cum urmează:

Android: Deschideți „Setări” > „Confidențialitate” > „Publicitate”. În acest ecran puteți controla dacă și cum are loc personalizarea anunțurilor pe dispozitiv.

Fire OS: Deschideți „Setări” > „Securitate și confidențialitate” > „ID de publicitate” > „Anunțuri bazate pe interese”. În acest ecran puteți controla dacă și cum are loc personalizarea anunțurilor pe dispozitiv.

Din păcate, nu este posibil să renunțați la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal atunci când afișăm anunțuri nepersonalizate. În cazul anunțurilor nepersonalizate, interesul nostru legitim de a prelucra datele pentru a afișa astfel de anunțuri (a se vedea mai sus) prevalează asupra unui potențial interes contrar al dumneavoastră. Din păcate, din punct de vedere tehnic, nu este posibil să afișăm în mod eficient anunțuri fără a vă prelucra o parte din datele dvs. cu caracter personal în acest scop. Vă rugăm să nu vă jucați jocurile noastre dacă nu doriți ca datele dvs. cu caracter personal să fie prelucrate pentru ca noi să putem afișa anunțuri nepersonalizate.

4. Durata de stocare a datelor

Datele vor fi păstrate pe toată perioada în care vă păstrați contul deschis pe platforma noastră. Rețineți că, jucând ca vizitator, adică, chiar dacă nu v-ați înregistrat și nu v-ați confirmat e-mailul către noi, aveți totuși un cont e platforma noastră („Cont de vizitator"). În plus, contul dvs. va fi șters după 3 ani de inactivitate sau mai devreme, dacă solicitați în mod explicit ștergerea acestuia, așa cum este descris în secțiunea 20.

5. Destinatarii datelor

19. Utilizarea altor servicii terță parte

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

InnoGames utilizează diferite servicii terță parte pentru a ne găzdui site-ul web al companiei și pentru a gestiona interacțiunea dvs. cu serviciile noastre. În cazul în care accesați una dintre paginile noastre care conține o hartă relevantă, conținutul hărții este preluat de pe serverele Google. Dacă v-ați conectat cu contul Google, Google poate combina comportamentul dvs. de navigare cu alte informații. Atunci când accesați un serviciu care conține un formular sau o altă modalitate de a introduce informații, se va prelua un cod CAPTCHA de pe serverele Google. Codul CAPTCHA analizează comportamentul dvs. de utilizare pe baza mai multor caracteristici (de exemplu, adresa IP, durata vizitei, mișcările mouse-ului) pentru a stabili dacă sunteți un om sau un robot.

2. Scopul prelucrării datelor

InnoGames apelează la furnizori de servicii terță parte pentru a găzdui site-ul web al companiei, pentru a le oferi utilizatorilor finali servicii sub formă de formulare de contact, pentru a afișa ofertele de angajare disponibile și pentru a gestiona candidaturile, pentru a gestiona interacțiunea utilizatorilor finali cu site-urile noastre web, precum și pentru a ne proteja site-ul web de fraude și spam.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în scopul interacțiunii cu noi prin intermediul site-urilor noastre web este interesul legitim, conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în scopul gestionării candidaturii dumneavoastră pentru un post în cadrul InnoGames este consimțământul, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD.

4. Durata de stocare a datelor

Datele vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul colectării lor, cu excepția cazului în care solicitați ștergerea lor mai devreme.

5. Destinatarii datelor

20. Colaborările în cadrul grupului

I - Operarea comună

Ce înseamnă operarea comună?

În unele cazuri, atunci când colaborăm cu MTG și/sau cu o companie din cadrul grupului, stabilim împreună dacă și cum sunt prelucrate anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră. Într-un astfel de caz, companiile implicate sunt fiecare operatori ai datelor dumneavoastră atunci când procedează astfel, iar relația de colaborare se numește operare comună. Am încheiat un acord cu MTG și cu toate companiile din cadrul grupului, în care sunt stabilite regulile pentru operarea comună și care include, de asemenea, așa-numitele clauze contractuale standard care garantează că datele cu caracter personal ale jucătorilor europeni sunt protejate în mod corespunzător atunci când sunt transferate între noi și o companie din cadrul grupului care nu este stabilită în Uniunea Europeană sau într-o țară considerată a avea același nivel de protecție a datelor ca și Uniunea Europeană.

A) Fuziuni și achiziții

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării

MTG, companiile din cadrul grupului și compania noastră ne putem sprijini reciproc atunci când cumpărăm sau vindem o companie. În astfel de cazuri, un număr foarte restrâns de persoane implicate într-o astfel de tranzacție poate primi acces la datele cu caracter personal (de exemplu, nume, adrese de e-mail, identificatori unici) incluse în documentația relevantă pusă la dispoziție de un potențial vânzător sau poate determina ce date cu caracter personal îi vor fi comunicate unui potențial cumpărător și modul în care se va face acest lucru. În principal, datele cu caracter personal sunt anonimizate înainte de a fi divulgate și, în cazul în care este necesară divulgarea datelor cu caracter personal, aceasta va fi redusă la minimum.

2. Scopul prelucrării datelor

Scopul unei astfel de colaborări este acela de a analiza materialele relevante care ne-au fost comunicate de către un potențial vânzător, astfel încât compania noastră și/sau MTG și/sau companiile implicate din cadrul grupului să putem lua decizii comerciale corecte sau pentru a-i permite unui potențial cumpărător să facă acest lucru atunci când ne comunică astfel de date. Acesta este un interes legitim al companiei noastre, al MTG, al companiilor implicate din cadrul grupului și al potențialilor vânzători sau cumpărători.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul fuziunilor și achizițiilor este interesul legitim, conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

4. Durata de stocare a datelor

Perioada de stocare a datelor prelucrate în scopul soluționării problemelor juridice sau a litigiilor este reglementată de termenul de prescripție aplicabil, astfel încât să ne putem apăra în mod satisfăcător un drept în instanță, precum și de obligațiile legale aplicabile privind păstrarea documentelor. În cazul unei tranzacții reușite, s-ar putea să fim obligați să stocăm datele cu caracter personal respective în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, caz în care vom stoca documentele în conformitate cu perioadele de păstrare prevăzute în aceste dispoziții. Datele cu caracter personal care nu mai sunt relevante în situația unei tranzacții nereușite vor fi șterse dacă nu mai sunt relevante pentru un alt scop în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.

5. Destinatarii datelor

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate pot fi furnizorii noștri de instrumente de birotică, furnizorii de camere de date, precum și consilierii financiari și juridici externi, MTG, companiile implicate din cadrul grupului și potențialul cumpărător. Este posibil să primim datele dvs. cu caracter personal de la o companie din cadrul grupului sau de la un potențial vânzător, caz în care se pot considera aceiași destinatari.

B) Business Intelligence

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Împărtășim o cantitate limitată de date cu MTG pentru a înțelege mai bine cum vă jucați jocurile noastre și ce apreciați la ele, astfel încât să le putem îmbunătăți. Acestea includ un identificator unic intern al grupului, titlul jocului, momentul instalării, platforma, codul țării pentru fiecare instalare, canalul/categoria de marketing și campania de marketing, informații despre browser, implicarea în joc (sesiuni de conectare), suma de bani cheltuită în joc și eficiența campaniei de marketing.

2. Scopul prelucrării datelor

O mai bună înțelegere a modului în care vă jucați jocurile noastre și a ceea ce apreciați la ele ne ajută să le îmbunătățim și să optimizăm modul în care le comercializăm. În calitate de studio de jocuri video, este esențial pentru noi să înțelegem cum sunt jucate jocurile și cât de eficiente sunt eforturile noastre de marketing pentru a ne asigura că un număr suficient de jucători se bucură de jocurile noastre, astfel încât să putem continua să le producem. Acest interes este împărtășit de MTG și de companiile din cadrul grupului.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul de Business Intelligence este interesul legitim, conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

4. Durata de stocare a datelor

Datele sunt stocate pe toată perioada în care sunteți un jucător activ al jocului. Datele dvs. vor fi șterse sau anonimizate după 3 ani de inactivitate, în funcție de data la care v-ați jucat ultima dată un joc de-al nostru.

5. Destinatarii datelor

Destinatarul datelor cu caracter personal prelucrate este compania noastră mamă, MTG. Informațiile nu le sunt transmise companiilor din cadrul grupului.

C) Activitatea de asigurare a conformității cu protecția datelor

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

MTG ne sprijină în activitatea noastră de asigurare a conformității cu protecția datelor. S-ar putea să vă prelucrăm în comun datele cu caracter personal necesare pentru a asigura conformitatea cu legile privind protecția datelor, cu ar fi, nume, adrese de e-mail, nume de utilizator, identificatori unici (de exemplu, ID-ul din joc al jucătorilor). De exemplu, acest lucru se poate întâmpla atunci când ne contactați cu o solicitare privind protecția datelor, iar noi apelăm la sprijinul MTG pentru a vă răspunde în mod adecvat și la timp.

2. Scopul prelucrării datelor

Dorim să vă putem oferi un nivel ridicat de protecție a datelor atunci când vă jucați jocurile noastre. Pentru a ne asigura că respectăm legile aplicabile în materie de protecție a datelor, primim sprijin din partea MTG. Acesta este un interes legitim al companiei noastre, al MTG, al celorlalte companii din cadrul grupului și al dumneavoastră.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul activității de asigurare a conformității cu protecția datelor este interesul legitim, conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD și respectarea unei obligații legale, conform art. 6 alin. (1) lit. (c) din RGPD.

4. Durata de stocare a datelor

Datele vor fi stocate pe toată perioada de care avem nevoie pentru a putea dovedi că respectăm legile privind protecția datelor. Prin urmare, solicitările dumneavoastră privind protecția datelor vor fi stocate timp de (...) ani.

5. Destinatarii datelor

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate pot fi furnizorii noștri de instrumente de birotică și MTG.

II - Alte forme de colaborare

În afară de cazurile în care prelucrăm în comun date cu caracter personal, colaborăm în cadrul grupului în următoarele cazuri:

A) Dezvoltarea sau distribuirea de jocuri

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

MTG ne poate sprijini atunci când ne dezvoltăm sau distribuim jocurile (de exemplu, oferind consultanță cu privire la caracteristicile sau funcționalitățile jocului). În cadrul acestui proces, este posibil ca anumite date cu caracter personal ale jucătorilor care joacă jocurile noastre să fie divulgate către MTG, cum ar fi nume, adrese de e-mail, nume de utilizator sau identificatori unici. Astfel de date cu caracter personal nu vor fi stocate sau utilizate în mod activ de către MTG pentru un astfel de sprijin.

2. Scopul prelucrării datelor

Având în vedere că facem parte din același grup și că MTG este compania-mamă, împărtășim interesul legitim de a dezvolta și distribui jocuri de calitate. Pentru a putea face toate acestea, lucrăm în strânsă colaborare.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul dezvoltării și distribuirii de jocuri este interesul legitim, conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

4. Durata de stocare a datelor

Stocăm datele cu caracter personal în conformitate cu perioadele de păstrare aplicabile din această politică de confidențialitate (de exemplu, perioada de păstrare pentru datele contului dumneavoastră).

5. Destinatarii datelor

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate pot fi furnizorii noștri de instrumente de birotică și MTG.

B) Asistență juridică

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

MTG ne sprijină oferindu-ne consultanță juridică cu privire la plângeri, pretenții, proceduri în instanță sau alte probleme juridice cu care ne-am putea confrunta. În astfel de cazuri, MTG ar putea primi de la noi date cu caracter personal (de exemplu, numele și datele de contact ale reclamanților sau ale denunțătorilor) ale persoanelor implicate în astfel de probleme juridice.

2. Scopul prelucrării datelor

Deoarece facem parte din același grup, iar MTG este compania noastră mamă, împărtășim interesul legitim de a gestiona în mod eficient plângerile, pretențiile, procedurile judiciare sau alte probleme juridice cu care ne-am putea confrunta. Pentru a putea face toate acestea, lucrăm în strânsă colaborare.

3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul acordării de asistență juridică este interesul legitim, conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

4. Durata de stocare a datelor

Datele vor fi păstrate în conformitate cu obligațiile legale (de exemplu, legile privind ocuparea forței de muncă) sau cu interesul nostru legitim de a ne apăra un drept în instanță.

5. Destinatarii datelor

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate pot fi furnizorii noștri de instrumente de birotică și MTG.

21. Drepturile persoanei vizate

În situația în care prelucrăm date cu caracter personal despre dumneavoastră, aveți următoarele drepturi:

1. Dreptul de acces

Puteți solicita să vă informăm cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Dacă există o astfel de prelucrare, puteți solicita să vă furnizăm următoarele informații:

 1. Scopurile prelucrării.
 2. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate.
 3. Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal implicate.
 4. Dacă este posibil, durata planificată de stocare a datelor dvs. cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile de determinare a duratei de stocare.
 5. Dacă există un drept de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării sau obiecția la o astfel de prelucrare.
 6. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.
 7. Dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la dumneavoastră, orice tip de informații disponibile cu privire la sursa acestora.
 8. Existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, menționat la art. 22 alineatele (1) și (4) din RGPD și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și la semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru dvs.
 9. Dacă datele dvs. cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională, se aplică garanțiile necesare în conformitate cu art. 46 din RGPD referitor la acest transfer.

Vom răspunde solicitării dumneavoastră în termen de o lună de la primirea cererii.

2. Dreptul la rectificare

Ne puteți solicita să rectificăm și/sau să vă completăm datele cu caracter personal, cu condiția ca acestea să fie incorecte sau incomplete. Vom rectifica sau completa datele fără întârzieri nejustificate.

3. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat")

Ștergem automat toate conturile după 3 ani de inactivitate. În plus, puteți solicita în orice moment ștergerea anticipată a contului și a datelor cu caracter personal asociate la: https://goodbye.innogames.com/login. O cerere de ștergere se efectuează în termen de 7 zile („ștergere definitivă"). Până atunci, încă mai puteți anula cererea conectându-vă la joc (perioada de grație „ștergere incompletă”).

a) Obligația de ștergere

Ne puteți solicita să vă ștergem datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații:

 1. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate.
 2. V-ați revocat consimțământul pe care s-a bazat colectarea de date în conformitate cu art. 6 alineatul (1) litera (a) sau art. 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
 3. Vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21 alineatul (1) din RGPD și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21 alineatul (2) din RGPD.
 4. Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
 5. Datele dvs. cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau a unui stat membru sub incidența căreia ne aflăm.
 6. Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8 alin. (1) din RGPD.

b) Informații destinate părților terțe

Dacă v-am divulgat datele dvs. personale unor terțe părți și suntem obligați, în conformitate cu art. 17 alin. (1) din RGPD de a șterge datele cu caracter personal, noi, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa părțile terțe care vă prelucrează datele cu caracter personal că ați solicitat ștergerea oricăror linkuri către aceste date cu caracter personal, precum și a oricărei copii sau replicări a acestora.

c) Excepții

Dreptul la ștergere nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

 1. Pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare.
 2. Pentru a respecta o obligație legală care necesită prelucrarea în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau a unui stat membru, sub incidența căreia ne aflăm, sau pentru a îndeplini o sarcină de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care am fost investiți.
 3. Din motive de interes public privind sănătatea publică, în conformitate cu art. 9 alineatul (2) literele (h) și (i), precum și cu art. 9 alineatul (3) din RGPD.
 4. În scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu art. 89 alineatul (1) din RGPD, cu condiția ca dreptul de ștergere să nu facă imposibilă sau să afecteze grav realizarea obiectivelor prelucrării respective.
 5. Pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării

Ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații:

 1. Contestați exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal.
 2. Prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând, în schimb, ca utilizarea acestora să fie restricționată.
 3. Noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 4. V-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alineatul (1) din RGPD și nu s-a stabilit încă dacă motivele noastre legitime prevalează asupra motivelor dumneavoastră.

În situația în care prelucrarea a fost restricționată, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate, cu excepția stocării, numai cu consimțământul dumneavoastră; în scopul stabilirii, exercitării sau apărării unui drept în instanță; pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice; sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

În situația în care restricția de prelucrare a fost impusă în temeiul oricăreia dintre circumstanțele de mai sus, vă vom informa înainte de ridicarea restricției.

5. Dreptul la informare

În situația în care vă afirmați dreptul la rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării, vom informa fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat. Vă vom informa cu privire la acești destinatari dacă ne solicitați acest lucru.

6. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. În plus, aveți dreptul de a-i transmite aceste date unui alt operator, fără impedimente din partea operatorului nostru, cu condiția ca:

 1. Prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu art. 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau cu art. 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD, sau pe un contract în conformitate cu art. 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, și
 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate.

În exercitarea acestui drept, aveți dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal care vă privesc să fie transmise direct de la un operator la altul, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care am fost investiți.

Acest drept la portabilitatea datelor nu trebuie să afecteze în mod negativ interesele legitime, libertățile și drepturile altora.

7. Dreptul la opoziție

Aveți dreptul, din motive legate de situația dvs. particulară, să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe baza art. 6 alineatul (1) literele (e) sau (f) din RGPD, inclusiv creării de profiluri pe baza acestor dispoziții. Noi nu vă vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În situația în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în vederea unui astfel de marketing, care include crearea de profiluri în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct.

În situația în care vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în astfel de scopuri.

în contextul utilizării serviciilor oferite de societatea informațională și fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, vă puteți exercita dreptul de a vă opune prin folosirea unor mijloace automatizate care utilizează specificații tehnice.

8. Dreptul la retragerea consimțământului

Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor bazată pe consimțământul valabil înainte de retragerea acestuia.

9. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau vă afectează în mod similar într-un mod semnificativ.

Cele de mai sus nu se aplică în cazul în care decizia:

 1. Este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și compania noastră,
 2. este autorizată de legislația Uniunii Europene sau a unui stat membru sub incidența căreia ne aflăm și care stabilește, de asemenea, măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime; sau
 3. se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat.

În cazurile menționate la punctele (1) și (3), vom pune în aplicare măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime, ceea ce implică cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea noastră, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Deciziile menționate mai sus nu se bazează pe categoriile speciale de date cu caracter personal menționate la articolul 9 alineatul (1) din RGPD, cu excepția cazului în care se aplică articolul 9 alineatul (2) literele (a) sau (g) din RGPD și există măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime.

10. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care vă aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă RGPD.

22. Dispoziții finale

Putem modifica, completa sau înlocui această Notă de informare privind confidențialitatea din când în când și putem face acest lucru la discreția noastră, în conformitate cu legile și normele aplicabile privind protecția datelor. Orice actualizare adusă Notei noastre de informare privind confidențialitatea va fi postată aici, la https://privacy.innogames.com , împreună cu o notă de informare plasată într-un loc vizibil în cadrul serviciilor. Trebuie să confirmați primirea Notei de informare privind confidențialitatea pentru a continua să utilizați serviciile noastre. Orice politică actualizată va anula și va înlocui notele de informare privind confidențialitatea anterioare, începând cu data la care sunt publicate. Prin utilizarea serviciilor după publicarea oricărei note de informare actualizate privind confidențialitatea confirmați că sunteți de acord cu toate aceste modificări.

© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Toate drepturile sunt rezervate.