Privatlivspolitik for slutbrugere

Senest ajourført: 8. juni 2022

Hvad er formålet med dette dokument?

InnoGames GmbH ("InnoGames") er forpligtet til at beskytte brugernes privatliv og sikkerheden af dine personoplysninger.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger, når du bruger vores mobilapps, onlinespil samt portaler og hjemmesider

Den er gældende for alle slutbrugere, herunder betalende og ikke-betalende brugere.

Indhold

 1. Indledning
 2. Den dataansvarliges navn og adresse
 3. Databeskyttelsesrådgiverens navn og adresse
 4. Databeskyttelsesrådgiverens navn og adresse/a>
 5. Levering af vores tjenester og oprettelse af logfiler
 6. Henvendelser via kontaktformular, e-mail og supportværktøjer
 7. Fremsendelse af nyhedsbreve
 8. Afsendelse af push-meddelelser
 9. Brug af cookies
 10. Overførsel af personoplysninger til tredjeparter
 11. Brug af tredjeparts logintjenester ("sociale logins")
 12. Brug af tredjeparts analysetjenester
 13. Brug af tredjeparts reklametjenester
 14. Brug af andre tredjepartstjenester
 15. Den registreredes rettigheder
 16. Afsluttende bestemmelser

I. Indledning

InnoGames GmbH ("InnoGames", "vi") er dataansvarlig i forhold til dine personoplysninger og er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv og din personlige integritet, når du bruger de mobil-apps og onlinespil samt portaler og hjemmesider, der stilles til rådighed af os (under et kaldet "tjenesterne"). Denne privatlivspolitik vil hjælpe dig med at forstå, hvilke personoplysninger, vi indsamler om dig, hvorfor de indsamles, og hvordan de anvendes af os. Den vil præcisere, hvordan du kan håndhæve dine rettigheder, når du betror os at forvalte dine personoplysninger på dine vegne. Vi beder dig bruge et øjeblik på at læse denne privatlivspolitik grundigt og gøre dig bekendt med indholdet. Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er anført i slutningen af denne privatlivspolitik.

Bemærk at vores tjenester kan indeholde links fra og til hjemmesider, der tilhører partnervirksomheder og annoncører. Hvis du følger et link til en af disse hjemmesider eller bruger disse tredjepartstjenester, skal du være opmærksom på, at de har deres egne privatlivspolitikker, og at vi ikke påtager os noget ansvar for deres behandling af dine personoplysninger. Derfor beder vi dig læse deres privatlivspolitikker, før du udleverer dine personoplysninger til dem.

Vi tilbyder kun vores tjenester til spillere, der er mindst 16 år gamle. Vi markedsfører således ikke vores ydelser over for og anmoder ikke bevidst om personoplysninger fra børn under 16 år.

II. Den dataansvarliges navn og adresse

Den dataansvarlige er, i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning og anden national databeskyttelseslovgivning i medlemsstaterne samt øvrige juridiske databeskyttelsesbestemmelser:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Tyskland
Fax: +49 40 7889335-200
E-Mail: privacy@innogames.com
Hjemmeside: www.innogames.com

III. Databeskyttelsesrådgiverens navn og adresse

Databeskyttelsesrådgiverens navn og adresse er:

Advokat og certificeret specialist i it-ret
Dr. Christian Rauda
GRAEF Rechtsanwälte Digital PartG mbB
Jungfrauenthal 8
20149 Hamburg
Tyskland
E-Mail: dpo@innogames.com
Hjemmeside: www.graef.eu

IV. Generelle oplysninger om databehandling

1. Omfang af behandlingen af personoplysninger

Generelt registrerer vi kun de personoplysninger, som du videregiver, når du bruger tjenesterne i forbindelse med dit login eller din registrering og eventuelt i forbindelse med brug af betalingstjenester. Personoplysninger er oplysninger, der indeholder oplysninger om personlige eller faktiske forhold. Når du logger ind og registrerer dig som bruger på vores hjemmeside, skal du kun oplyse en e-mailadresse og evt. et brugernavn og password. Når du tilmelder dig visse tjenester, indsamles der ikke e-mailadresser i forbindelse med tilmeldingen, men kun senere i forbindelse med brugen af tjenesten. Passwordet gemmes i krypteret form, hvilket betyder, at det faktiske password aldrig kan udledes.

I forbindelse med gennemførelsen af den indgåede brugeraftale, navnlig i forbindelse med betalingstjenester, du har valgt, vil det være nødvendigt at videregive yderligere oplysninger, såsom dit fulde navn, din adresse, kontooplysninger, kreditkortnumre osv. Det er nogle gange også nødvendigt at anmode om personoplysninger såsom dit navn, din adresse, e-mailadresse og telefonnummer med henblik på at behandle dine forespørgsler eller yde dig support. InnoGames håndterer disse oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesbestemmelser. Som udgangspunkt vil InnoGames ikke videregive sådanne oplysninger til tredjeparter uden din tilladelse, medmindre dette er påkrævet for kontraktens gennemførelse og håndhævelse, for behandling af din anmodning eller for at yde support eller på baggrund af en tilladelse.

2. Retsgrundlag for databehandling

I det omfang, vi indhenter samtykke hos den registrerede til behandling af personoplysninger, tjener artikel 6, stk. 1, litra a), i EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) som retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger.

I forhold til den behandling af personoplysninger, der er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, tjener artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR som retsgrundlaget. Dette gælder også for den behandling, der skal foretages, med henblik på at udføre handlinger forud for kontraktens indgåelse.

I det omfang, behandling af personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en juridisk forpligtelse, som vores virksomhed er omfattet af, tjener artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR som retsgrundlaget.

I tilfælde af, at den registreredes eller en anden fysiske persons vitale interesser kræver behandling af personoplysninger, tjener artikel 6, stk. 1, litra d), i GDPR som retsgrundlaget.

Hvis behandling er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesser, og hvis den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud for de interesser, der er nævnt først, tjener artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR som retsgrundlaget.

3. Sletning af oplysninger og opbevaringens længde

Den registreredes personoplysninger slettes eller spærres, så snart formålet med opbevaringen ikke længere eksisterer. Derudover kan en sådan opbevaring finde sted, hvis dette er tilladt af den europæiske eller nationale lovgiver i EU-forordninger, love eller andre bestemmelser, som den dataansvarlige er omfattet af. Oplysningerne vil også blive spærret eller slettet, når den opbevaringsperiode, der er anført i ovennævnte bestemmelser, udløber, medmindre yderligere opbevaring af oplysningerne er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.

4. Datasikkerhed

InnoGames gør en rimelig indsats for at forhindre uberettiget adgang til dine personoplysninger samt uberettiget brug eller forfalskning af disse oplysninger og minimere de tilknyttede risici. Tilvejebringelsen af personoplysninger, det være sig personligt, via telefonen eller via internettet, involverer altid risici, og intet teknologisk system er fuldstændigt frit for muligheden for manipulation eller sabotage.

InnoGames behandler de fra dig indsamlede oplysninger i overensstemmelse med tysk og europæisk databeskyttelseslovgivning. Alle medarbejdere er forpligtede til at overholde bestemmelser vedrørende datafortrolighed og databeskyttelse og er instrueret desangående. Dine oplysninger overføres i krypteret form ved hjælp af SSL-metoden.

V. Levering af vores tjenester og oprettelse af logfiler

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

Hver gang, der opnås adgang til vores hjemmeside, gemmer vores system automatisk data og oplysninger fra det computersystem, der tilgår hjemmesiden.

Her indsamles følgende oplysninger:

Oplysningerne gemmes også i logfilerne i vores system. Disse oplysninger opbevares ikke sammen med brugerens øvrige personoplysninger.

Når du opnår adgang til mobil-apps, indsamles følgende data og oplysninger:

Hvis der opstår en fejl i forbindelse med din brug af vores tjenester, og vi ønsker at rette dette, kan vi også indsamle andre oplysninger, f.eks. Player ID og brugernavn.

2. Retsgrundlag for databehandling

Det juridiske grundlag for den midlertidige opbevaring af data og logfiler er fastlagt i artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

3. Formål med databehandling

Systemets midlertidige opbevaring af IP-adresser er nødvendig for at gøre det muligt at levere tjenesterne til brugerens computer. Til dette formål skal brugerens IP-adresse gemmes i sessionens varighed.

Opbevaringen i logfiler sker for at sikre tjenesternes funktionalitet. Derudover anvendes oplysningerne af os til at optimere hjemmesiden og til at opretholde sikkerheden af vores informationsteknologiske systemer. Oplysningerne vil ikke blive anvendt til markedsføringsformål i den forbindelse. Der sker kun en statistisk evaluering af datasæt.

InnoGames forbeholder sig retten til at gemme IP-adresser og logfiler i et tidsrum på maks. 30 dage efter hjemmesiden blev anvendt for at sikre overensstemmelse med vilkårene for brug og spillets regler. Denne procedure anvendes navnlig til at forhindre tilfælde af misbrug eller opklare dem, og fra sag til sag videregive oplysninger til dette formål til undersøgende myndigheder. Ud over dette sker al anden analyse af data så vidt muligt i anonymiseret form. Efter udløbet af denne periode bliver IP-adressen og logfilerne fuldstændig slettet, medmindre der er et lovpligtigt krav om opbevaring eller i tilfælde af retsforfølgning eller efterforskning af misbrug.

Disse formål udgør også vores legitime og altovervejende interesse i databehandling i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med indsamlingen. I det tilfælde, hvor oplysninger indsamles for at stille hjemmesiden til rådighed, er dette, når den pågældende session er afsluttet.

Logfiler, de indeholder personoplysninger, slettes generelt efter senest syv dage. Yderligere opbevaring er muligt i tilfælde af såkaldte fejllogs, der giver os mulighed for at rette fejl. Disse fejllogs slettes efter maks. 30 dage, indsamlede IP-adresser anonymiseres efter 30 dage.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Indsamlingen af oplysninger med henblik på at stille hjemmesiden til rådighed samt opbevaringen af oplysningerne i logfiler er afgørende for driften af hjemmesiden. Som følge heraf har brugeren ikke mulighed for at nedlægge indsigelse.

VI. Henvendelser via kontaktformular, e-mail og supportværktøjer

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

a) Kontaktformular

På vores hjemmeside findes der en kontaktformular, der kan bruges til at kontakte os elektronisk. Hvis en bruger vælger denne mulighed, vil de oplysninger, der indtastes i inputmasken, blive sendt til os og opbevaret. Disse oplysninger er:

Derudover gemmes følgende oplysninger, når beskeden sendes:

Vedrørende behandlingen af oplysninger henvises der til denne privatlivspolitik i forbindelse med fremsendelsen.

b) Email

Alternativt er det muligt at kontakte os via de anførte e-mailadresser. I dette tilfælde vil personoplysningerne for den bruger, der har sendt mailen, blive gemt.

c) Supportværktøj

Alternativt kan du kontakte os via vores supportværktøj, som er integreret i tjenesten. Det gemmer dine brugeroplysninger og indholdet af din supporthenvendelse samt tidspunktet for henvendelsen.

Der overføres ingen oplysninger til tredjeparter i den forbindelse. Oplysningerne anvendes alene til at facilitere dialogen.

2. Retsgrundlag

Retsgrundlaget for databehandling er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Hvis formålet med henvendelsen pr. e-mail er at indgå en kontrakt eller at effektuere kontrakten, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

3. Formål med databehandlingen

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er alene at behandle kontakt- og supportanmodningen. De øvrige personoplysninger, der behandles i forbindelse med fremsendelsen, har til formål at forhindre misbrug af kontaktformularen samt at opretholde sikkerheden omkring vores it-systemer.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med indsamlingen.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

På et hvilket som helst tidspunkt, efter du har kontaktet os, har du mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, uanset hvorvidt de er afgivet via en kontaktformular, pr. e-mail eller et supportværktøj. I dette tilfælde kan samtalen ikke fortsætte, og din henvendelse vil ikke blive behandlet. Alle personoplysninger, der opbevares i forbindelse med din henvendelse, vil i dette tilfælde blive slettet. Dette skal ikke gælde, hvis lovpligtige opbevaringsperioder udelukker dette.

VII. Fremsendelse af nyhedsbreve

Du kan på vores hjemmesider eller i vores spil abonnere på et nyhedsbrev for det specifikke spil. Til det formål har vi brug for din e-mailadresse.

Derudover skal vi verificere, under hensyntagen til relevante lovbestemmelser, at du er den faktiske ejer af den afgivne e-mailadresse og ønsker at modtage nyhedsbrevet. Til dette formål sender vi dig en bekræftelsesmail.

Vores nyhedsbreve indeholder et billede i pixelstørrelse (sporingspixels), der hentes af en server hos nyhedsbrevets afsender, når nyhedsbrevet åbnes. Som en del af denne hentning indsamles der tekniske oplysninger, såsom oplysninger om din browser eller dit operativsystem, samt din IP-adresse, din lokation og tidspunktet for hentningen. Disse oplysninger anonymiseres og evalueres uafhængigt af personen.

Idet afsendelse og modtagelse af nyhedsbrevet afhænger af dit samtykke, kan du på ethvert tidspunkt tilbagekalde dette samtykke til indsamling og opbevaring af dine oplysninger uden at skulle begrunde denne tilbagekaldelse. Til dette formål kan du bruge linket "afmeld", der findes nederst i vores nyhedsbrev.

Derudover har du muligheden for at framelde dig at modtage nyhedsbreve i afsnittet om dataanvendelse i vores spil under "Funktioner".

VIII. Afsendelse af push-meddelelser

1. Retsgrundlag for databehandling

Hvis du har valgt de relevante indstillinger på din enhed, kan InnoGames sende push-meddelelser til din mobilenhed for at give dig opdateringer om spil og andre relevante nyheder. Du kan administrere push-meddelelserne på siden "Funktioner" eller "Indstillinger" i mobil-appen eller i indstillingerne på din enhed.

2. Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for databehandling ved tilstedeværelsen af en kontrakt er artikel 6 , stk. 1, litra b), i GDPR.

3. Formål med databehandling

Push-meddelelser er særlige meddelelser, der vises direkte på din mobilenhed. Meddelelserne indeholder for eksempel oplysninger om, at en af bygningerne i dit spil er blevet færdig. Generelt indeholder push-meddelelser korte beskeder med fokus på det vigtige.

4. Opbevaringens varighed

Meddelelserne gemmes ikke.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse.

Du kan slå push-meddelelserne fra således:

a) Android

Åbn Indstillinger > Apps & meddelelser > Meddelelser > App-meddelelser > Navn på denne app. På denne skærm kan du tjekke, om og hvordan du får vist push-meddelelser.

b) iOS

Åbn Indstillinger > Meddelelser > Navn på appen. På denne skærm kan du tjekke, om og hvordan du får vist push-meddelelser.

c) Databrugsvindue

Derudover har du muligheden for at framelde dig at modtage push-meddelelser i databrugsvinduet i et af vores spil under "Funktioner".

IX. Brug af cookies

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

Med henblik på at sikre, at du modtager de mest relevante oplysninger og får den bedste service, når du besøger hjemmesiden, vil oplysninger og data blive indsamlet ved hjælp af cookies. Det hjælper os (og andre autoriserede tredjeparter) med at give dig en skræddersyet oplevelse, når du besøger vores hjemmeside, og det gør det muligt for os at forbedre vores tjeneste og sikre os, at du let kan finde det, du har brug for. Vi vil gerne have, at du forstår vores brug af cookies. Derfor redegør vi for de typer af teknologier, vi anvender, hvad de gør, og de valgmuligheder du har vedrørende deres brug.

Cookies er små stykker af data (tekstfiler), der sendes til din browser fra en webserver og gemmes på din enhed, således at hjemmesiden kan genkende din enhed. Der er to typer af cookies; permanente og midlertidige (også kaldet "sessionscookies"). Permanente cookies gemmes som en fil på din computer eller din mobilenhed i et længere tidsrum. Sessionscookies placeres midlertidigt på din computer, når du besøger vores hjemmeside, men slettes, når du lukker siden. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies, kan du justere indstillingerne i din webbrowsers sikkerhedspræferencer; se mere om dette nedenfor.

Vi og vores tjenesteleverandører kan gøre brug af følgende kategorier af cookies:

a) Nødvendige cookies

Disse cookies er strengt nødvendige for, at vi kan levere vores tjenester. For eksempel kan vi bruge disse cookies til at verificere og identificere vores medlemmer, når de bruger vores side, således at vi kan levere vores tjenester. Uden disse cookies ville vi ikke have mulighed for at genkende dig, og du ville ikke have mulighed for at opnå adgang til vores tjenester. De hjælper os også med at håndhæve vores vilkår og betingelser og opretholde sikkerheden omkring vores tjenester.

b) Performance- og funktionalitetscookies

Disse cookies er ikke strengt nødvendige cookies, men de giver os mulighed for at skræddersy din onlineoplevelse på vores side. For eksempel giver de os mulighed for at huske dine præferencer, hvilket betyder, at du ikke er nødt til at genindtaste oplysninger, du allerede har afgivet, f.eks. da du tilmeldte dig vores tjenester. Vi kan også bruge disse cookies til at indsamle oplysninger (f.eks. populære sider, besøgsmønstre, click-throughs) om vores besøgendes brug af vores tjenester, således at vi kan forbedre vores side og tjenester samt foretage markedsundersøgelser. Hvis du vælger at slette disse cookies, vil du opleve, at vores tjenester har begrænset funktionalitet.

c) Reklamecookies

Disse cookies bruger oplysninger om din brug af vores side og andre hjemmesider, f.eks. de sider, du besøger, eller din reaktion på annoncer, til at levere annoncer, der i højere grad er skræddersyet til dig, både på vores side og andre steder. Disse typer af annoncer kaldes "internetbaseret annoncering". Mange af disse typer af cookies tilhører vores tjenesteleverandører. Vedrørende tredjepartsannoncører, se mere nedenfor.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

3. Formål med databehandling

Vi bruger oplysningerne fra cookies til at gøre vores hjemmeside brugervenlig og til at gøre det muligt for os at levere skræddersyede anbefalinger til dig. Vi kan også bruge en række autoriserede tredjeparter, der placerer cookies på vores hjemmeside for at levere de tjenester, de udbyder (tredjepartscookies).

Vi kan bruge sessionscookies til at gøre det muligt for dig at skifte mellem sider på vores hjemmeside, uden det er nødvendigt at genindtaste oplysninger.

Permanente cookies anvendes på en række forskellige måder, herunder:

Vi (og vores autoriserede tredjeparter) kan bruge ikke-personhenførbare oplysninger fra både permanente cookies og sessionscookies til statistiske formål som følger:

Vi anvender og læser vores egne cookies til brug for følgende funktionalitet (førstepartscookies):

a) Husk mig-cookie

Til at levere "husk mig"-funktionaliteten til dig: Vi gør det muligt for brugere at logge ind på spillet via denne cookie. Dette kan ændres ved at fjerne markeringen af "husk mig" ved manuelt login. Hvis du vælger at bruge "husk mig"-funktionen, vil der blive installeret en permanent cookie på den enhed, du anvender, således at du ikke længere behøves at logge ind, når du bruger tjenesten. Hvis du logger ud af en tjeneste, vil denne cookie blive slettet igen.

b) Sprogcookie

Til at sikre, at du får vist den rette sprogudgave af spillet.

c) Portalcookie

For at gøre det muligt for os at optimere vores landesider og forbedre vores markedsføring opbevarer vi oplysninger om den landeside, du har besøgt, samt en identifikator i en cookie.

d) Tredjeparts snippets og cookies

Vi placerer en cookie, der registrerer dit valg vedrørende tredjeparts snippets og cookies.

Vi bruger også en række tredjepartscookies som en del af vores tjenester. Disse cookies reguleres af de pågældende sider og kontrolleres ikke af os. Du kan afvise installationen af nogle af disse cookies i dine generelle browserindstillinger, for andre er det nødvendigt at gå ind på de pågældende hjemmesider og følge anvisningen.

For eksempel kontrolleres det, hvilken sprogudgave du bruger til at opnå adgang til vores tjenester. Hvis du blev bekendt med vores tjenester via en af vores partnere, gemmer vi oplysninger om, hvem partneren er.

Tredjepartsannoncører: Vi kan bruge annoncører, tredjeparts annoncenetværk og andre reklamevirksomheder til at vise reklamer på vores tjenester. Vær opmærksom på, at sådanne reklamevirksomheder kan indsamle oplysninger om dit besøg på vores tjenester eller andre sider, hvilket gør det muligt for sådanne reklamevirksomheder at markedsføre produkter eller tjenester over for dig, at overvåge, hvilke annoncer, du har fået vist i dine browser, og hvilke hjemmesider, du besøgte, da sådanne annoncer blev vist. Hvis du ønsker flere oplysninger om tredjepartsannoncører, kan du klikke here. Bemærk at tredjepartsannoncørers indsamling og brug af oplysninger ikke er omfattet af denne privatlivspolitik.

I ovennævnte formål består vores legitime interesse også i behandling af personoplysninger i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med indsamlingen.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Hvis du ikke ønsker, at disse cookies skal gemmes på din computer, eller ønsker at blive orienteret om deres opbevaring, kan du afvise brugen af cookies i din browsersoftware ved at vælge "fravælg cookies" i dine browserindstillinger eller afvise brugen af tredjepartssporing ved det første besøg på hjemmesiden. Din browserproducents vejledning giver dig flere oplysninger om, hvordan dette fungerer (eller se https://www.aboutcookies.org. Vi vil dog gerne understrege, at ved at fravælge cookies kan du muligvis ikke bruge alle hjemmesidens funktioner i fuldt omfang.

Derudover har du mulighed for at afvise brugen af tredjepartssporing i databrugsvinduet i alle vores spil under "Funktioner".

a) Android

Åbn indstillingerne i din oversigt over apps og klik på "Annoncer". Når du har åbnet annoncevinduet, kan du fravælge Googles annonce-ID.

b) iOS

Åbn indstillingerne på din mobilenhed (f.eks. iPhone eller iPad) og vælg menupunktet "Databeskyttelse". Under "Annoncer" kan du afvise annoncesporing.

X. Overførsel af personoplysninger til tredjeparter

InnoGames overfører kun dine person- og/eller faktureringsoplysninger til tredjeparter i form af virksomheder, der samarbejder med InnoGames, eller eksterne tjenesteleverandører, for så vidt dette er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten, for håndtering af betalinger samt for at beskytte andre brugere, og forudsat dette er tilladt eller påbudt i henhold til lovgivningen.

Dette gælder navnlig for håndteringen af betalinger foretaget via eksterne tjenesteleverandører valgt af dig (f.eks. banker, kreditkortvirksomheder, betalingstjenesteleverandører såsom Allopass, Amazon, Apple, Boacompra, Facebook, Google, Boku Payments, DaoPay, HiPay, Mobiyo, PayPal, Samsung, Sofortüberweisung, Worldpay). Der tages hensyn til beskyttelsen af dine interesser i overensstemmelse med lovgivningen. De eksterne tjenesteleverandører skal behandle dine oplysninger fortroligt og sikkert og må kun bruge dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at udføre deres opgave.

I tilfælde af en betalingsforsinkelse kan vi anmode en inkassovirksomhed eller en advokat om at inddrive det udestående beløb. Til dette formål vil de nødvendige oplysninger blive videregivet og anvendt i overensstemmelse med alle retningslinjer for databeskyttelse.

Derudover vil dine personoplysninger blive delt, hvis dette er nødvendigt for at beskytte andre brugere eller imødegå trusler mod den statslige eller offentlige sikkerhed eller forfølge strafbare forhold, og for så vidt dette er tilladt i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Der tages hensyn til beskyttelsen af dine interesser i overensstemmelse med lovgivningen. Bemærk at InnoGames kan være forpligtet til at fremlægge oplysninger på baggrund af lovbestemmelser eller for eksempel en dommerkendelse (f.eks. fremlæggelse for efterforskningsmyndigheder). Fremlæggelse sker altid kun så vidt det er nødvendigt og tilladt eller påkrævet i henhold til lovgivningen.

XI. Brug af tredjeparters logintjenester

1. Beskrivelse af og omfang for databehandlingen

Vores spil giver mulighed for at logge ind på vores tjenester via tredjeparters logintjenester. Hvis du ser dem, behøver du ikke tilmelde dig vores tjeneste separat. Du bliver videresendt til en ekstern tjeneste, hvor du kan logge ind på din konto. Dette forbinder din konto hos den eksterne tjeneste med en gæstekonto på vores tjenester. Via dette link henter vi automatisk personlige oplysninger fra den eksterne tjeneste. Følgende data overføres til os: Den e-mailadresse, du har brugt til at tilmelde dig den eksterne tjeneste, og eventuelle andre oplysninger, du vælger at dele i forbindelse med godkendelse. Når du bruger Apple til at logge ind, kan du også vælge, om vi skal modtage din faktiske e-mailadresse eller en tilfældigt genereret e-mailadresse, der er forbundet til din konto. Du kan bruge følgende sociale logins på vores tjenester:

a) Login via Apple Sign-In

Vi giver dig mulighed for at logge ind på vores tjenester vha. din Facebook-konto. Denne tjeneste udbydes af Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland). Flere oplysninger: https://support.apple.com/en-us/HT210318.

b) Login via Facebook Login

Vi giver dig mulighed for at logge ind på vores tjenester vha. din Facebook-konto. Denne tjeneste udbydes af Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland). Flere oplysninger: https://www.facebook.com/help/2230503797265156.

c) Login via Google Sign-In

Vi giver dig mulighed for at logge ind på vores tjenester vha. din Google-konto. Denne tjeneste udbydes af Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irland). Flere oplysninger: https://support.google.com/accounts/answer/10130420.

2. Juridisk basis for databehandling

Den juridiske basis for denne behandling er kontrakt-indgåelse eller -ydelse i overensstemmelse med Art. 6(1)(b) GDPR. Vi har indgået databehandlingsaftaler med tredjeparternes login-tjenester.

3. Formål med databehandlingen

Tredjeparternes login-tjenester hjælper os med at forenkle loginprocessen for nye brugere, der ikke ønsker at oprette en ny konto på vores tjenester.

4. Lagringsvarighed

Dataene gemmes, så længe din konto på vores tjenester eksisterer.

5. Protest og sletning

Du kan modsætte dig denne behandling ved at afbryde forbindelsen mellem din konto hos tredjeparternes login-tjeneste og din gæstekonto på vores tjenester. Du kan få mere at vide på:

Du kan slette alle data, der er blevet indsamlet af vores tjenester ved at slette din konto som beskrevet herunder i XV.4.

XII. Brug af tredjeparters analysetjenester

1. 24metrics Fraudshield

a) Beskrivelse af og omfang for databehandlingen

Vores spil-landingssider bruger Fraudshield. Fraudshield er en bedragiregistreringstjeneste, der udbydes af 24metrics GmbH (Tieckstraße 25, 10115 Berlin, Tyskland). Når du besøger en af vores spillandingssider, behandler Fraudshield personlige data som din IP-interesse i det omfang, det er relevant for at registrere reklamebedrageri ("reklamebedrageri"). Det gøres ved at placere en funktionel cookie i din browsers cache, der kommunikerer med 24metrics. Som en del af dette bliver relevante, personlige oplysninger overført til 24metrics. 24metrics videresender en risikovurdering til os baseret på disse data.

b) Juridisk basis for databehandling

Den juridiske basis for denne behandling er kontrakt-indgåelse eller -ydelse i overensstemmelse med Art. 6(1)(b) GDPR. Vi har indgået en databehandlingsaftale med 24metrics.

c) Formål med databehandlingen

Tjenesten hjælper os med at registrere, undersøge og forhindre bedragerisk adfærd som botter/emulatorer, klik-spam, IP-duplikering, proxyservere/VPN'er, der er i strid med vores betingelser og vilkår.

d) Lagringsvarighed

Dataene gemmes i 6 måneder.

e) Protest og sletning

Du kan ikke modsætte dig denne behandling eller anmode om sletning af data, fordi dette er et obligatorisk sikkerhedstiltag.

2. Adjust

a) Beskrivelse af og omfang for databehandling

Vores mobilapps bruger Adjust. Adjust er en mobil målingstjeneste, der udbydes af adjust GmbH, (Saarbrücker St. 38a, 10405 Berlin, Tyskland). Når du bruger en mobil enhed til at tilgå vores tjenester, behandler Adjust dine personlige oplysninger. Følgende data behandles: Hash af IP-adressen, mobilidentifikation som ID For Advertisers (IDFA) eller Google Advertising ID (GAID), tidspunkt for installation og første åbning af vores mobilapp på din mobilenhed, dine interaktioner i vores app (f.eks. køb i appen, registrering), oplysninger om de reklamer, du har set eller trykket på. Flere oplysninger: https://www.adjust.com/privacy-policy.

b) Juridisk basis for databehandling

Den juridiske basis for denne behandling er Art. 6(1)(f) GDPR. Vi har indgået en databehandlingsaftale med Adjust.

c) Formål med databehandlingen

Tjenesten hjælper os med at analyser markedsføringskampagners præstation og udarbejdning af ydelsesrapporter.

d) Lagringsvarighed

Dataene bliver gemt, så længe din konto på vores tjenester eksisterer.

e) Protest og sletning

Du kan modsætte dig denne behandling ved at konfigurere din mobilenhed som beskrevet herover i IX.5. Du kan slette alle data, der er blevet indsamlet, ved at slette din konto som beskrevet herunder i XV.4.

3. Google Analytics

a) Beskrivelse af omfanget for databehandling

"Career"-sektionen af innogames.com bruger Google Analytics. Derudover bruger vores mobilapps Google Analytics for Firebase. Google Analytics og Google Analytics for Firebase (kollektivt "Google Analytics") er tjenester, der udbydes af Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irland). Når du besøger "Career"-sektionen på innogames.com eller tilgår vores tjenester via en mobilapp, behandler Google Analytics dine personlige oplysninger.

Følgende data behandles af Google Analytics: App-instansidentifikation, IP-adresse. Flere oplysninger: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Følgende data behandles af Google Analytics for Firebase: App-åbninger, app-opdateringer, enhedsmodel, første åbning, geografi, køb i appen, antal brugere og sessioner, styresystemer, sessioners varighed. Flere oplysninger: https://support.google.com/firebase/answer/6318039.

Både Google Analytics og Google Analytics for Firebase bruger IP-anonymisering. Det betyder, at den sidste oktet i din IPv4-adresse eller de sidste 80 bit af din IPv6-adresse, afhængigt af forholdene, bliver ændret til nuller i hukommelsen, når den er sendt til Google Analytics. Den fulde IP-adresse bliver aldrig skrevet til disken.

b) Juridisk basis for databehandling

Den juridiske basis for denne behandling er Art. 6(1)(f) GDPR. Vi har indgået en databehandlingsaftale med Google.

c) Formål med databehandlingen

Tjenesten hjælper os med at analyser markedsføringskampagners præstation og udarbejdning af ydelsesrapporter.

d) Lagringsvarighed

Dataene gemmes af Google Analytics i 14 måneder.

Dine personlige oplysninger gemmes af Google i op til 14 måneder eller så længe, som din brug af tjenesterne kræver. InnoGames gemmer ingen personlige data, hvis du ikke aktivt har kommunikeret med os.

Dataene gemmes af Google Analytics i 26 måneder. Fordi IP-adresserne bliver forkortet, bliver ingen personlige oplysninger gemt.

e) Protest og sletning

Du kan fravælge behandlingen, modsætte dig behandlingen eller anmode om sletning af dine data i vores privatlivsindstillinger.

Du kan fravælge lagring af cookies på din enhed ved at konfigurere din browser til det. Vi kan ikke garantere, at du kan tilgå alle hjemmesidens funktioner uden begrænsninger, hvis din browser ikke modtager cookies. Derudover kan du bruge et browser-plugin til at forhindre, at oplysninger indsamlet af cookies (inklusive din IP-adresse) bliver sendt til og brugt af Google. Følgende link fører dig til det nødvendige plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan læse mere om, hvordan Google bruger dine data, her: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

4. Google Firebase

a) Beskrivelse af omfanget for databehandling

Google Firebase er en tjeneste, der leveres af Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irland). Firebase er en udviklingsplatform for mobil- og web-applikationer. Firebase giver os et softwareudviklingssæt. Tjenesten bruger den Firebase-SDK, som vi har implementeret i spillets kode. Dette SDK sender generelle informationer, som vores Firebase-undertjenester har brug for, til en Google-server, hvor de gemmes.Firebase giver værktøjer og infrastruktur, som gør det muligt at levere enkle og mere effektive funktioner via programmeringsgrænseflader på forskellige platforme. Grundet dataprivatliv bruger vi ikke alle Firebase-undertjenester. Vi bruger følgende tjenester: Firebase Realtime Database, Firebase Hosting og Crashlytics. Vi bruger Firebase Realtime Database til at registrere begivenheder i spil på alle mobile enheder, så vi kan skabe brugerrelateret aktivitetsstatistik. Denne statistik indeholder gennemsnitlige spilletider og crashes i statistiske værdier. Vi bruger Firebase Hosting til at skabe og sende push-notifikationer til spilleren. Vi bruger Crashlytics til at måle vores aktuelle spilversions stabilitet og kompatibilitet.

b) Juridisk basis for databehandling

Brugen af Firebase Realtime Database, Firebase Hosting og Crashlytics-databehandling finder sted på basis af juridiske årsager som udførelsen af en kontrakt ved at sikre drift, tilgængelighed og spilbarhed af spillene for alle spillere i overensstemmelse med Art. 6(1)(b) GDPR. Derudover har vi indgået en databehandlingsaftale med Google.

c) Formål med databehandlingen

Firebase-tjenesterne er essentielle for at drive vores spil. Firebase måler ydelsen på forskellige versioner af enheder og spillernes reaktioner på versionsændringer osv. Crashlytics er nødvendige for at forbedre vores spils stabilitet og forbedre ydelsen ved at indsamle systeminformation og spildata fra en enhed, hvor et crash har fundet sted. Firebase Realtime Database hjælper os med at forstå den generelle brugeradfærd. Det giver os et statistisk overblik over, hvor mange spillere der har gjort hvilke fremskridt i spillet eller købt luksustjenester i butikken. Vi kan definere, hvilken specifik adfærd vi vil holde øje med. Den viden hjælper os med at forfine, forbedre og redigere spillet til gavn for spillerne. Vi bruger Firebase Hosting Players til at notificere spilleren og forbedre brugeroplevelsen, når vi tilpasser vores spil.

d) Lagringsvarighed

Dine personlige oplysninger gemmes af Google i op til 14 måneder eller så længe, som din brug af tjenesterne kræver. InnoGames gemmer ingen personlige data, hvis du ikke aktivt har kommunikeret med os.

e) Protest og sletning

Du kan fravælge behandlingen, modsætte dig behandlingen eller anmode om sletning af dine data i vores privatlivsindstillinger.

5. LinkedIn Analytics

a) Beskrivelse af omfanget for databehandling

"Career"-sektionen af vores virksomheds hjemmeside og vores LinkedIn-virksomhedsside bruger LinkedIn Analytics. LinkedIn Analytics er en web-analysetjeneste leveret af LinkedIn Ireland Unlimited Company, (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland). Når du besøger "Career"-sektionen på vores hjemmeside, behandler LinkedIn dine personlige oplysninger. Det gøres ved at placere en funktionel cookie i din browsers cache, der kommunikerer med LinkedIn-serverne. Hvis du er LinkedIn-bruger, sender LinkedIn et anonymiseret resumé af dine personlige oplysninger til os til statistiske formål. Når du besøger vores virksomheds side på LinkedIn, behandler LinkedIn dine personlige oplysninger og sender et anonymiseret resumé af dem til os til statistiske formål. Når du kommunikerer med os på LinkedIn-sider eller -opslag, sender LinkedIn os også dit profilnavn. Du kan få mere at vide i LinkedIns privatlivsnotits på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

b) Juridisk basis for databehandling

Den juridiske basis for denne behandling er legitim interesse i jvf. Art. 6(1)(f) GDPR. Derudover har vi indgået en databehandlingsaftale med LinkedIn.

c) Formål med databehandlingen

Denne tjeneste hjælper os med at forstå, hvordan vores Career-sektion og LinkedIn-side bliver brugt, og hvor effektive vores jobopslag er. Den hjælper også dig med at interagere med os angående karrieremuligheder.

d) Lagringsvarighed

Dine personlige oplysninger gemmes af LinkedIn, så længe din LinkedIn-konto findes eller så længe, som din brug af tjenesterne kræver. InnoGames gemmer ingen personlige data, hvis du ikke aktivt har kommunikeret med os på vores LinkedIn-side. I så fald bliver dine personlige data gemt, indtil du slette kommunikationen eller din LinkedIn-konto.

e) Protest og sletning

Du kan fravælge behandlingen, modsætte dig behandlingen eller anmode om sletning af dine data i dine privatlivsindstillinger på LinkedIn eller på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

6. Singular Labs

a) Beskrivelse af og omfang for databehandling

Vi bruger mobile sporingsteknologier. Til det formål bruger vi tjenester fra Singular Labs, Inc. (181 South Park Street, Unit 2, San Francisco, CA 94107, USA). Ved hjælp af disse tjenester indsamler vi statistiske data om brugen of vores tjenester for fortsat at forbedre dem. Når du bruger vores apps eller hjemmesider, sender din enhed os oplysninger, som vi indsamler og analyserer. Følgende data indsamles: Anonymiseret IP-adresse, anonymiseret Apples Id for Advertisers (IDFA) eller Google Advertising ID (GAID) og geolokationsinformation, data om adfærd og brugsmønstre hos slutbrugere af mobilapplikationer. Der er ingen direkte personlig identifikation. Data indsamlet på denne måde bruges til at oprette anonyme brugerprofiler. De data, der indsamles med sporingsteknologien bliver ikke brugt til personligt at identificere brugeren af vores tjenester uden den involverede persons udtrykkelige samtykke. Du kan få mere at vide i Singular Labs' privatlivspolitik på https://www.singular.net/privacy-policy/.

b) Juridisk basis for databehandling

Den juridiske basis for denne behandling er Art. 6(1)(f) GDPR. Vi har indgået en databehandlingsaftale med Singular Labs.

c) Formål med databehandlingen

Formålet er at forbedre din brugeroplevelse med vores tjenester og at gøre vores tilbud mere attraktive for dig. Derudover bruges de indsamlede data til at analysere markedsføringskampagners præstation og udarbejdning af ydelsesrapporter.

d) Lagringsvarighed

De data bliver gemt af os, så længe tjenesten er i brug. Singular Labs gemmer dine henvendelsesoplysninger, analyseinformationer og kontaktoplysninger, så længe som nødvendigt for forretningsformål og derefter for bogholderi.

e) Protest og sletning

Dataindsamling og -lagring kan stoppes når som helst med fremtidig virkning ved at konfigurere din mobile enhed som beskrevet ovenfor i IX.5. Du kan modsætte dig eller anmode om sletning af dine data hos Singular Labs ved at kontakte dem på privacy@singular.net.

XIII. Brug af tredjeparts annoncetjenester

1. Brug af tredjeparts annoncetjenester

Hjemmesiden kan fra tid til anden indeholde annoncer fra tredjeparter og interaktive links til tredjeparters hjemmesider, som vi ikke er ansvarlige for. Navnlig har vi overhovedet ingen indflydelse på indholdet og designet af de eksterne sider, der linkes til, eller de hjemmesider, som du viderestilles til via disse sider. De pågældende leverandører er alene ansvarlige for indholdet og designet på disse hjemmesider samt for overholdelse af databeskyttelseslovgivningen. Annoncører bruger lejlighedsvis teknologier, der sender annoncer, der bliver vist på vores hjemmesider, direkte til din browser, hvor din IP-adresse automatisk medsendes. De pågældende annoncører bruger nogle gange også cookies og andre tekniske foranstaltninger til at måle effekten af deres annoncering eller til at optimere indholdet. Dette gælder i særdeleshed, men ikke alene, klassificeringen af hjemmesider til visse interessekategorier inden for rammerne af din internetbrug. Der etableres ingen forbindelse mellem disse oplysninger og dit navn, din adresse, dit telefonnummer eller din e-mailadresse. Vi har ingen indflydelse derpå. Disse tredjeparters håndtering af oplysninger er derfor ikke omfattet af denne databeskyttelseserklæring. Du bedes således kontakte den pågældende leverandør direkte for at få oplysninger om deres databeskyttelsesbestemmelser. Du kan afvise brugen af cookies i dine browserindstillinger (se ovenfor).

Vi fremsender dit anonymiserede enheds-ID (IDentifier For Advertisers – IDFA eller Google Advertiser ID - GAID) til nogle af vores markedsføringspartnere i og uden for Europa (f.eks. i USA) med henblik på at generere annoncering til visse brugergrupper med hjælp for vores partnere eller til at udelukke brugere fra visse markedsføringsindsatser. Du kan afvise dataindsamling, opbevaring og overdragelse ved at opsætte indstillingerne på din mobilenhed som beskrevet ovenfor.

2. AppNexus

InnoGames bruger tjenester til visning af annoncer fra den eksterne leverandør AppNexus Inc., 28 West 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA, https://www.appnexus.com („AppNexus“). Til dette formål har vi implementeret AppNexus' sporingspixel (f.eks. en code snippet) på vores hjemmeside. Med denne sporingspixel er det muligt at følge spillernes interaktion på vores hjemmeside. Der etableres ingen personlig reference. Kun statistiske oplysninger indsamles og overføres til AppNexus. Formålet er at optimere annoncekampagner og vise annoncer, der har interesse for internetbrugerne. Hvis du ønsker det, kan du afvise AppNexus' sporing ved at klikke på knappen "Opt Out" på https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices deaktivieren. Du kan finde yderligere oplysninger om AppNexus' databeskyttelse her: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

3. Facebook Pixel

Grundet vores legitime interesse i analysen, optimeringen og den økonomiske drift af vores tjenester og til disse formål, bruger vores tjenester en tracker kaldet "Facebook-pixel", der leveres af Facebooks sociale netværk, der drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, eller, hvis du er bosiddende i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook").

Denne Facebook-pixel er en code snippet, der placeres på vores hjemmeside.

Med Facebook-pixelen er det muligt for Facebook at identificere dem, der besøge vores onlineindhold, som en målgruppe til visning af annoncer (kaldet "Facebook-annoncer"). Således bruger vi Facebook-pixelen til kun at vise vores Facebook-annoncer for Facebook-brugere, der har vist interesse for vores tjenester, eller som har visse ting til fælles (såsom interesse i bestemte emner eller produkter, der bestemmes med udgangspunkt i besøgte hjemmesider), hvilket vi sender til Facebook (også kaldet Custom Audiences). Facebook-pixelen hjælper os også med at forstå effekten af Facebook-annoncer til statistiske og markedsundersøgelsesformål ved at vise os, om brugerne er blevet omdirigeret til vores tjenester efter at have klikket på Facebook-annoncen (kaldet samtale, og som gør det muligt for at bestemme, på hvilke enheder, en bruger udfører en handling), med henblik på at skabe såkaldte lookalike audiences eller statistical twins (dvs. til at sende annoncer til målgrupper, der ligner de eksisterende kunder) og til at få omfattende statistik om brugen af hjemmesiden. Facebook-pixelen etablerer en direkte forbindelse til Facebooks servere, når du besøger vores hjemmeside. På denne måde får Facebooks server meddelelse om, at du har besøgt vores hjemmeside, og Facebook tilknytter disse oplysninger til din personlige brugerkonto på Facebook.

Facebook er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og tilbyder derfor en garanti for overholdelse af europæiske databeskyttelseslove: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

For yderligere oplysninger om Facebooks indsamling og brug af data og dine databeskyttelsesrettigheder og muligheder henviser vi til Facebooks databeskyttelsespolitik på https://www.facebook.com/about/privacy/update. For konkrete oplysninger og nærmere oplysninger om Facebook-pixelen og hvordan den fungerer, kan du gå ind på Facebook og læse mere under Hjælp på https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Du kan slå denne funktion fra som vist på https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink eller på https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Du skal være logget ind på Facebook for at gøre dette.

4. Google DoubleClick

DoubleClick er en tjeneste, der leveres af Google Ireland Inc. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland ("Google")). DoubleClick bruger cookies til at vise annoncer, der er relevante for dig. Din browser tildeles et pseudonymiseret identifikationsnummer (ID) til at kontrollere, hvilke oplysninger, der har været vist i dine browser, og hvilke annoncer, der er blevet klikket på. Disse cookies indeholder ikke nogen personoplysninger. Brugen af DoubleClick-cookies gør det alene muligt for Google og dennes partnerhjemmesider at vise annoncer, der er baseret på tidligere besøg på vores hjemmeside og andre hjemmesider på internettet. De oplysninger, der genereres af disse cookies, sendes til Google til en server placeret og gemmes til analyseformål. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at det kan dog begrænse dine muligheder for brug af alle hjemmesidens funktioner. Du kan også sige nej til, at Google må indsamle og behandle cookiegenererede oplysninger om din brug af hjemmesiden, ved at afvise brugen af cookies i dine browserindstillinger (se ovenfor). Du kan også afvise indsamling og kategorisering af internetbaserede oplysninger ved at gå ind på DoubleClicks side for cookie-indstillinger på: https://support.google.com/ads/answer/7395996

XIV. Brug af andre tredjepartstjenester

1. Episerver Campaign (tidligere optivo Broadmail)

Vores nyhedsbreve sendes via Episerver Campaign (tidligere optivo broadmail), en platform til e-mailmarkedsføring leveret af Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

E-mailadresserne på modtagerne af vores nyhedsbrev og øvrige oplysninger, der er beskrevet i denne meddelelse, opbevares midlertidigt til dette formål på Episervers servere i datacentre i Tyskland og er omfattet af den tyske lov om databeskyttelse. Episerver bruger disse oplysninger til at sende og evaluere nyhedsbreve på vores vegne. Episerver kan også bruge disse oplysninger til at forbedre sine egne tjenester, såsom teknisk at optimere afsendelsen og præsentationen af nyhedsbreve. Episerver bruger dog ikke oplysningerne om modtagerne af vores nyhedsbrev til at skrive til dem og videregiver aldrig oplysningerne til tredjeparter, hvis de ikke er juridisk forpligtet dertil. Episerver Campaigns sikkerhedsanordning for Omnichannel Marketing og e-mailmarkedsføringsskyen er ISO 27001-certificeret. For yderligere oplysninger, se https://www.episerver.de/produkte/plattform/episerver-campaign/sicherheit.

Vores nyhedsbreve indeholder et billede i pixelstørrelse (pixelkode), der hentes af en Episerver-server, når nyhedsbrevet åbnes. Der indsamles tekniske oplysninger som en del af denne hentning, såsom oplysninger om din browser eller dit operativsystem samt din IP-adresse og tid og sted for hentningen. Disse oplysninger anonymiseres og evalueres uden personoplysninger.

2. Google Maps

Vores hjemmesider bruger kort fra Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Når du opnår adgang til en af vores sider, der viser et relevant kort, hentes kortets indhold fra Googles servere. Hvis du er logget ind på din Google-konto, kan Google sammenkøre din søgeadfærd med andre oplysninger. Brugen af Google Maps sker for at sikre en tydelig visning af vores tjenester. Dette udgør en legitim interesse inden for betydningen af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Googles databeskyttelsespolitik finder anvendelse: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

3. LinkedIn

Vores hjemmesider bruger knapper fra LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Indholdet fra LinkedIns servere hentes, når du opnår adgang til en af vores sider ved at klikke på en relevant knap. Hvis du er logget ind på din LinkedIn-konto, kan LinkedIn sammenkøre din søgeadfærd med andre oplysninger. Brugen af LinkedIn-knapper sker for at udveksle oplysninger om vores tjenester og forbedre dem. Dette udgør en legitim interesse inden for betydningen af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. LinkedIns privatlivspolitik finder anvendelse https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4. Litmus

Litmus er en tjeneste, der leveres af Litmus Software, Inc. (675 Massachusetts Ave., 10th Floor, Cambridge, MA 02139, USA) til analyse af e-mails. Vores nyhedsbreve indeholder et billede i pixelstørrelse (pixelkode), der hendes af en Litmus-server, når nyhedsbrevet åbnes. Der indsamles tekniske oplysninger som en del af denne hentning, såsom oplysninger om din browser eller dit operativsystem samt din IP-adresse og tid og sted for hentningen. Disse oplysninger anonymiseres og evalueres uden personoplysninger.

5. Mailgun

Mailgun er en tjeneste, der leveres af Mailgun, Inc. (620 Folsom St, Ste 100, San Francisco, CA 94107, USA) til afsendelse af vores e-mails. Denne tjeneste kan også indsamle oplysninger om den dato og det tidspunkt, hvor brugeren læser meddelelsen, og hvornår brugeren interagerer med indgående meddelelser (såsom ved at klikke på links deri). Virksomheden er part i Safe Harbour-aftalen med EU og er forpligtet til at overholde europæiske databeskyttelsesstandarder https://www.mailgun.com/privacy.

6. Pinterest

Vores hjemmeside bruger knapper fra Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Indholdet på Pinterests servere hentes, når du opnår adgang til en af vores sider ved at klikke på en relevant knap. Hvis du er logget ind på din Pinterest-konto, kan Pinterest sammenkøre din søgeadfærd med andre oplysninger. Pinterests persondatapolitik finder anvendelse http://pinterest.com/about/privacy/.

7. Twitter

Vores hjemmeside bruger knapper fra Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Indholdet på Twitters servere hentes, når du opnår adgang til en af vores sider ved at klikke på en relevant knap. Hvis du er logget ind på din Twitter-konto, kan Twitter sammenkøre din søgeadfærd med andre oplysninger. Brugen af Twitter-knapper sker for at udveksle oplysninger om vores tjenester og forbedre dem. Dette udgør en legitim interesse inden for betydningen af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Twitters databeskyttelsespolitik finder anvendelse: https://twitter.com/de/privacy.

8. YouTube

Vores hjemmesider bruger videoer fra YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, en virksomhed tilhørende Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). I den forbindelse bruger vi funktionen "Enhanced Data Protection Mode", som YouTube stiller til rådighed, der loader en af vores sider via en YouTube-video, hvor der hentes indhold fra YouTube. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, skal YouTube have mulighed for at sammenkøre din navigationsadfærd med andre oplysninger. Brugen af YouTube-videoer har til formål at give en tydelig visning af vores tjenester. YouTubes privatlivspolitik finder anvendelse https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Xing

Vores hjemmeside bruger knapper fra Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany. Ved at loade en af vores sider via disse knapper vil der blive loadet indhold fra Xing. Efter vores bedste overbevisning indsamles der ingen personoplysninger, og din navigationsadfærd bliver ikke analyseret. Databeskyttelsesbestemmelserne for Xings knapper finder anvendelse: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

XV. Den registreredes rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles, er du en registreret som defineret i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder i forhold til den dataansvarlige:

1. Ret til indsigt

Du kan anmode den dataansvarlige om at bekræfte over for dig, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig.

Hvis en sådan behandling finder sted, kan du kræve, at den dataansvarlige giver dig følgende oplysninger:

 1. formålet med behandlingen af dine oplysninger;
 2. de kategorier af personoplysninger, der behandles;
 3. modtagerne og/eller kategorierne af modtagere, til hvem de relevante personoplysninger er blevet videregivet eller fortsat videregives;
 4. det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum;
 5. tretten til at anmode den dataansvarlige om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandling;
 6. retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed;
 7. enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede;
 8. forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Du skal være berettiget til at kræve oplysninger om, hvorvidt dine personoplysninger bliver overført til et tredjeland eller til en international organisation. I den forbindelse kan du kræve at få oplysninger om de gældende garantier i henhold til artikel 46 i GDPR i forbindelse med en sådan overførsel.

Vi besvarer henvendelser i løbet af en måned efter modtagelse af henvendelsen.

2. Ret til berigtigelse

Du har også ret til at få berigtiget og/eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger af den dataansvarlige, hvis de behandlede personoplysninger om dig er urigtige eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal være forpligtet til straks at foretage berigtigelsen.

3. Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til fra den dataansvarlige at opnå begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 1. rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede, i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte;
 2. behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om, at anvendelse heraf begrænses;
 3. den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares;
 4. du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i GDPR, i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Hvis behandling er blevet begrænset, må sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser.

Hvis du har opnået begrænsning af behandling på baggrund af et af ovenstående forhold, underrettes du af den dataansvarlige, inden begrænsningen af behandlingen ophæves.

4. Ret til sletning (retten til at blive glemt)

Du har ret til at slette din konto på https://goodbye.innogames.com/login. Vi sletter derefter alle dine personoplysninger, forudsat vi ikke længere er juridisk forpligtet til at gemme dem. Efter et års inaktivitet sletter vi også din konto hos os.

a) Forpligtelse til sletning

Du har ret til at krave, at den dataansvarlige sletter alle dine personoplysninger uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 1. Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet;
 2. Du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.
 3. Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2, i GDPR.
 4. Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt;
 5. Dine personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt;
 6. Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i GDPR.

b) Oplysninger til tredjeparter

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort dine personoplysninger og i henhold til artikel 17, stk. 1, i GDPR, er forpligtet til at slette personoplysningerne, skal den dataansvarlige, under hensyntagen til tilgængelig teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen, træffe rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, til at informere de dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om at du, som registreret, har anmodet de pågældende dataansvarlige om at få slettet alle links til, kopier af eller replikering af disse personoplysninger.

c) Undtagelser

Retten til sletning skal ikke finde anvendelse, når behandlingen er nødvendig:

 1. for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
 2. for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt;
 3. af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h) og i), samt artikel 9, stk. 3, i GDPR;
 4. til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i stk. 1, sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller ;
 5. for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

5. Ret til orientering

Hvis du gør retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af den dataansvarliges behandling gældende, er sidstnævnte forpligtet til at give meddelelse til alle modtagere, som dine personoplysninger er blevet videregivet til, om dette berigtigelse, sletning eller begrænsning i behandlingen, medmindre dette viser sig at være umuligt eller er forbundet med uforholdsmæssige omkostninger.

Du har retten til at blive orienteret om disse modtagere af den dataansvarlige.

6. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret de personoplysninger, som du har afgivet til den dataansvarlige, i et struktureret, tilgængeligt og maskinlæsbart format. Derudover har du, uden begrænsning, ret til at få overført disse oplysninger fra en dataansvarlig til en anden, når

 1. behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR, eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og
 2. behandlingen foretages automatisk.

Ved udøvelsen af denne rettighed er du endvidere berettiget til at kræve, at dine personoplysninger overføres direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt. Disse handlinger må ikke krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder.

Retten til dataportabilitet skal ikke finde anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt

7. Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser.

Den dataansvarlige må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan du udøve din ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

8. Retten til at trække samtykke tilbage i henhold til databeskyttelseslovgivning

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

9. Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Ovennævnte finder ikke anvendelse, hvis afgørelsen

 1. er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og en dataansvarlig,
 2. er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, eller
 3. er baseret på dit udtrykkelige samtykke.

De afgørelser, der er omhandlet i stk. 2, må ikke baseres på særlige kategorier af personoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, i GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a) eller g), finder anvendelse, og der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser.

I de tilfælde, der er omhandlet i punkt 1 og 3, gennemfører den dataansvarlige passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste retten til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

10. Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller sit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at behandlingen af personoplysninger vedrørende dig overtræder GDPR.

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, underretter klageren om forløbet og resultatet af klagen, herunder om muligheden for anvendelse af retsmidler, jf. artikel 78 i GDPR.

XVI. Afsluttende bestemmelser

InnoGames kan til enhver tid ændre disse databeskyttelsesbestemmelser. InnoGames skal give meddelelse om sådanne ændringer via de relevante kanaler.

© Copyright InnoGames 2018. Alle rettigheder forbeholdes.