ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

สารบัญ

 1. ข้อ 1. การมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
 2. ข้อ 2 การทำสัญญา ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. ข้อ 3 แอปบนมือถือ
 4. ข้อ 4 ชื่อ
 5. ข้อ 5 บัญชี
 6. ข้อ 6 อุปกรณ์ทางเทคนิคที่จำเป็น
 7. ข้อ 7 ขอบเขตของเนื้อหา
 8. ข้อ 8 ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิระดับพรีเมียม
 9. ข้อ 9 สิทธิในการเพิกถอน การแจ้งการเพิกถอนเกี่ยวกับบริการระดับพรีเมียม
 10. ข้อ 10 ระยะเวลาของสัญญาและการยกเลิก
 11. ข้อ 11 ความปลอดภัย การทุจริต
 12. ข้อ 12 หน้าที่ของคุณ
 13. ข้อ 13 การให้สิทธิ ซอฟต์แวร์แอปบนมือถือ
 14. ข้อ 14 ความพร้อมใช้งาน
 15. ข้อ 15 การรับประกันสำหรับข้อบกพร่องและข้อจำกัดความรับผิดชอบ
 16. ข้อ 16 การป้องกันข้อมูล
 17. ข้อ 17 การระงับข้อพิพาทนอกศาล
 18. ข้อ 18 การเลือกใช้กฎหมาย/เขตอํานาจศาล

ข้อ 1. การมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

 1. 1.1 อินโนเกม จีเอมบีเอช, ถนนฟรีเซ่น 13, 20097 ฮัมบูร์ก ("เรา") จัดจำหน่ายเกมออนไลน์ ("เกม") หลากหลายประเภทผ่านทางโดเมนระดับบนสุดตลอดจนโดเมนย่อยต่าง ๆ และพันธมิตรของโดเมนเหล่านี้ ซึ่งคุณสามารถใช้เกมได้ในฐานะผู้ใช้ ("ผู้ใช้") ผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ("แอปบนมือถือ") หรือเบราว์เซอร์

  การให้บริการและประสิทธิภาพที่มอบให้ในขอบเขตของเกมเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงหน้าโปรไฟล์ของคุณ การเข้าร่วมในฟอรัม การแสดงเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ อาทิ ภาพถ่าย ภาพกราฟิกหรือภาพเคลื่อนไหว การจัดเตรียมระบบข่าวสารในเกม ("บริการ") จะดำเนินการตามหลักพื้นฐานของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้เท่านั้น ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่สำหรับแอปบนมือถือระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อของแอปที่เกี่ยวข้อง และอยู่บนเว็บไซต์ของเกมด้วย ซึ่งสามารถเข้าถึงและพิมพ์ออกมาได้ทุกเมื่อ นอกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ กฎของเกมที่เกี่ยวข้องและคำแนะนำในการเล่นเกม (ถ้ามี) สำหรับเกมที่ให้บริการผ่านแอปที่ได้ดาวน์โหลดหรือระบุไว้บนเว็บไซต์จะมีผลบังคับใช้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้กับกฎของเกมหรือคำแนะนำในการเล่นเกม ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปใช้บังคับเหนือกฎอื่นใด ข้อกำหนดการใช้งานพิเศษอาจนำไปใช้กับเกมแต่ละเกมและรูปแบบต่าง ๆ ของเกม ในกรณีเช่นว่านี้ คุณจะได้รับแจ้งอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าว ก่อนที่จะใช้ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
 2. 1.2 การรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หมายความว่าเราได้ทำข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิกับคุณ เมื่อใช้งานเกมผ่านทางเบราว์เซอร์ คุณในฐานะผู้ใช้รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับบริการของเราด้วยการทำเครื่องหมายในช่อง "ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป" และการกดปุ่มลงทะเบียน
 3. 1.3 เมื่อใช้งานเกมผ่านทางแอปบนมือถือ คุณรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปด้วยการดาวน์โหลดแอปบนมือถือที่เกี่ยวข้องในแต่ละครั้ง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของคุณเองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาโดยชัดแจ้ง
 4. 1.4 เรามีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนดอื่น ๆ โดยมีผลบังคับใช้ในอนาคต เราจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เมื่อมีเหตุผลที่สำคัญเท่านั้น โดยเฉพาะกับการพัฒนาทางเทคนิคใหม่ การขยายบริการของเรา การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือหลักกฎหมาย หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่เทียบเท่า หากการเปลี่ยนแปลงบิดเบือนความเท่าเทียมซึ่งผูกพันโดยสัญญาระหว่างคู่สัญญาอย่างมีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้น ส่วนในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงต้องได้รับความยินยอมจากคุณ ซึ่งคุณตกลงที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบนแพลตฟอร์มเกมที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านทางข้อความในเกม หรืออีเมลถึงที่อยู่อีเมลที่คุณแจ้งล่าสุด ทั้งนี้ จะถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปได้รับการยอมรับ หากคุณไม่ได้คัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบข้อความ (เช่น ด้วยอีเมลหรือโทรสาร) ภายในแปดสัปดาห์หลังจากได้รับ ("กำหนดเวลาการคัดค้าน") เมื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับตัวเลือกนี้ เราขอแนะนำให้คุณส่งคำคัดค้านใด ๆ ให้เราเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ในกรณีหลัง ขอแนะนำให้ระบุชื่อของเกมและชื่อของคุณในบรรทัดหัวเรื่อง
 5. 1.5 หากคุณในฐานะผู้ใช้ไม่ได้คัดค้านการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปกับเราภายในกำหนดเวลาการคัดค้าน หรือคุณใช้งานเกมต่อ ทั้ง ๆ ที่ได้เข้าถึงการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปจะมีผลบังคับใช้
  หากคุณในฐานะผู้ใช้คัดค้านภายในกำหนดเวลา ทั้งคุณและเรามีสิทธิยุติข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิระดับพรีเมียมตาม ข้อ 10 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และลบบัญชีหลังจากหมดระยะเวลาการแจ้งให้ทราบที่เป็นไปได้ ทั้งนี้ จะมีการชำระคืนค่าบริการล่วงหน้าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาหลังการยุติให้ผู้ใช้ตามสัดส่วนหรือให้เครดิตกับเกมอื่น ๆ เมื่อมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลง เราจะชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนเสมอถึงความเป็นไปได้ของการคัดค้านและการยุติ ตลอดจนระยะเวลาของการแจ้งให้ทราบและผลทางกฎหมาย โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการคัดค้านเกิดขึ้น

ข้อ 2 การทำสัญญา ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 1. 2.1 ในฐานะผู้ใช้ คุณทำสัญญากับเราสำหรับการใช้งานเกมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทางเบราว์เซอร์หรือผ่านทางแอปบนมือถือ ("ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ") คุณไม่มีสิทธิตามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ การใช้บริการหรือบริการระดับพรีเมียม ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถถูกยุติโดยเราและคุณได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล และสามารถหยุดให้บริการได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
 2. 2.2 เราให้บริการเกมของเรากับผู้เล่นที่มีอายุอย่างน้อย 16 ปีเท่านั้น ผู้ที่มีอายุต่ำกว่านี้ไม่สามารถใช้งานเกมของเราได้
 3. ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับการใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทางเบราว์เซอร์จะมีผลด้วยการเข้าถึงข้อมูลจากการลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่คุณกรอกและส่งมาให้เรา และการเปิดใช้งานบัญชีโดยเรา และการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ของคุณตามข้อ 1.2. ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 4. 2.4 นอกเหนือจากข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามที่กล่าวไว้ใน 2.3 นั้น เรายังให้บริการโดยมีค่าใช้จ่าย ("บริการระดับพรีเมียม") ซึ่งคุณเลือกได้ว่าต้องการใช้บริการเหล่านี้หรือไม่ ทั้งนี้ ก่อนการใช้งานดังกล่าว คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับภาระผูกพันของคุณในการชำระค่าบริการเหล่านี้ โดยการทำเครื่องหมายที่ชัดเจนอย่างเหมาะสม และคุณต้องยืนยันการใช้งานนี้โดยเฉพาะ รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการระดับพรีเมียม โดยเฉพาะการทำสัญญา คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการบริการระดับพรีเมียม การชำระเงินและการแจ้งเพิกถอนได้ระบุไว้ใน ข้อ 8 ภายใต้ "ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิระดับพรีเมียม"
 5. ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิทำกับอินโนเกม จีเอมบีเอช, ถนนฟรีเซ่น 13, 20097 ฮัมบูร์กในฐานะคู่สัญญา สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา โดยเฉพาะรายละเอียดข้อมูลการติดต่อ (โทรสารและอีเมล) เลขทะเบียนการค้าและชื่อตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ได้ที่ "ข้อมูลบริษัท" บนเว็บไซต์ของเรา
 6. 2.6 ในฐานะผู้ใช้ คุณมีทางเลือกในการใช้บริการที่มอบให้โดยพันธมิตรผู้ร่วมมือกับเราสำหรับเกมต่าง ๆ ในกรณีเหล่านี้ จะมีการทำข้อตกลงแยกต่างหากระหว่างคุณกับพันธมิตรผู้ร่วมมือกับเรา ข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขพิเศษ ซึ่งพันธมิตรผู้ร่วมมือกับเราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนในการทำข้อตกลง

ข้อ 3 แอปบนมือถือ

 1. 3.1 เกมให้บริการเป็นการดาวน์โหลดแอปบนมือถือผ่านทางผู้ให้บริการที่หลากหลาย (เช่น iTunes, Google, Google Play Store) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ("ร้านค้า") ในฐานะผู้ใช้ คุณสามารถใช้เกมผ่านทางแอปบนมือถือด้วยการดาวน์โหลดแอปบนมือถือที่เกี่ยวข้องจากร้านค้าไปยังอุปกรณ์ปลายทางของคุณ
 2. ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับการใช้งานแอปบนมือถือฟรีเกิดขึ้นด้วยการดาวน์โหลดแอปบนมือถือบนอุปกรณ์ปลายทางของคุณและการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามข้อ 1.2.
 3. 3.3 นอกเหนือจากข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังที่ได้กล่าวไว้ใน 3.2 ด้านบน คุณยังสามารถซื้อบริการระดับพรีเมียมพร้อมแอปบนมือถือในร้านค้าที่เกี่ยวข้อง (เรียกว่า การซื้อภายในแอป) ทั้งนี้ เป็นทางเลือกของคุณว่าต้องการใช้การซื้อภายในแอปหรือไม่ คุณจะรับทราบว่ามีภาระผูกพันในการชำระค่าบริการเหล่านี้ด้วยการทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนและต้องยืนยันการใช้โดยชัดแจ้งด้วยการกดบนปุ่ม "ซื้อ” หรือปุ่มที่คล้ายกัน
 4. 3.4 ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้บริการพรีเมียมโดยมีค่าใช้จ่าย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ยังนำไปใช้เป็นส่วนเสริมกับข้อกำหนดการใช้งานของร้านค้าด้วยเช่นกัน รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการระดับพรีเมียม โดยเฉพาะการทำสัญญา คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการบริการระดับพรีเมียม การชำระเงินและการแจ้งเพิกถอนได้ระบุไว้ใน ข้อ 8 ภายใต้ "ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิระดับพรีเมียม"
 5. ข้อตกลงสำหรับการใช้งานแอปบนมือถือฟรีหรือการใช้งานระดับพรีเมียมทำกับอินโนเกม จีเอมบีเอช, ถนนฟรีเซ่น 13, 20097 ฮัมบูร์กในฐานะคู่สัญญา และไม่ได้ทำกับร้านค้าที่เกี่ยวข้อง เราเป็นเพียงผู้เดียวที่รับผิดชอบแอปบนมือถือที่ได้รับอนุญาตและเนื้อหา มิใช่ร้านค้า หากคุณมีข้อร้องเรียน คำร้องขอหรือคำถามใด ๆ เกี่ยวกับแอปบนมือถือ กรุณาติดต่อเรา สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา โดยเฉพาะรายละเอียดข้อมูลการติดต่อ (โทรสารและอีเมล) เลขทะเบียนการค้าและชื่อตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ได้ที่ "ข้อมูลบริษัท" บนเว็บไซต์ของเรา
 6. 3.6 ในฐานะผู้ใช้ คุณตกลงว่าจะไม่ใช้แอปบนมือถือในทางใดที่ขัดแย้งหรือละเมิดต่อข้อกำหนดการใช้งานและเงื่อนไขการอนุญาต หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ระหว่างคุณกับร้านค้า
 7. 3.7 ร้านค้าที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับผิดชอบต่อการมอบการบำรุงรักษาและความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับแอปบนมือถือ
 8. 3.8 ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับการบริการระดับพรีเมียมโดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณ โดยเฉพาะแต่ไม่ได้ชี้ชัด ที่เกี่ยวกับการรับประกันสำหรับความบกพร่องหรือค่าตั้งต้นอื่น ๆ ต้องได้รับการยืนยันจากเราในฐานะคู่สัญญา มิใช่ร้านค้า โดยใช้ข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ข้อบังคับของสิทธิการรับประกันและขอบเขตความรับผิดชอบระบุไว้ใน ข้อ 15 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้
 9. 3.9 ในกรณีที่แอปบนมือถือ และ/หรือข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิกับคุณในฐานะผู้ใช้ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม เราเป็นเพียงผู้เดียวที่รับผิดชอบการโต้แย้งและยุติการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ จากแอปบนมือถือที่ได้รับการดาวน์โหลด มิใช่ร้านค้า
 10. 3.10 หากคุณดาวน์โหลดแอปบนมือถือผ่านทางร้านค้า คุณต้องตระหนักถึงข้อจำกัดต่อไปนี้:
  หากคุณพำนักอาศัยในประเทศที่ถูกระงับอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา หรือที่ซึ่งรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้าย เมื่อคุณดาวน์โหลดแอปบนมือถือผ่านทางร้านค้า ในฐานะผู้ใช้คุณต้องมั่นใจว่า
  • คุณไม่ได้พำนักอาศัยในประเทศที่ถูกระงับอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา หรือที่ซึ่งรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดเป็นประเทศที่ “สนับสนุนการก่อการร้าย” และ
  • คุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อ “บุคคลต้องห้ามหรือถูกจำกัด” ตามที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเผยแพร่
 11. 3.11 ร้านค้าที่คุณซื้อแอปบนมือถือเป็นผู้รับผลประโยชน์ภายนอกของสัญญาระหว่างคุณกับเรา และในฐานะผู้รับผลประโยชน์ภายนอก พวกเขามีสิทธิบังคับใช้สัญญานี้กับคุณ

ข้อ 4 ชื่อ

 1. 4.1 ในฐานะผู้ใช้ คุณจะเลือกชื่อผู้เล่นเป็นนามแฝงเพื่อเข้าร่วมในเกม (“ชื่อผู้ใช้”) คุณไม่มีสิทธิได้รับการกำหนดชื่อผู้ใช้เฉพาะ
 2. 4.2 เรามีสิทธิในการเปลี่ยนหรือลบชื่อผู้ใช้ ไม่เพียงแต่ทางเทคนิคเท่านั้น หากยังรวมถึงเหตุผลทางศีลธรรมหรือกฎหมายโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากคุณ

ข้อ 5 บัญชี

 1. 5.1 ในฐานะผู้ใช้คุณจะได้รับบัญชีผู้ใช้ (“บัญชี”) พร้อมกับข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลของคุณและจัดการเกมด้วยบัญชีนี้
 2. 5.2 บัญชีสามารถถูกสร้างโดยเราบนพอร์ทัลเกมหรือเว็บไซต์ของเกมที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านทางการดาวน์โหลดแอปบนมือถือไปยังอุปกรณ์ปลายทางของคุณ
 3. 5.3 ไม่สามารถโอนย้ายบัญชี หากไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งจากเรา ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีค่าใช้จ่ายก็ตาม
 4. 5.4 คุณสามารถมีได้เพียงหนึ่งบัญชีต่อโลกของเกม (หนึ่งส่วนของเกม) คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณผ่านทั้งทางเว็บไซต์ของเกมที่เกี่ยวข้องหรือผ่านทางแอปที่คุณดาวน์โหลด การใช้งานหลายบัญชี (“หลายบัญชี”) ภายในโลกของเกม (ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดผ่านทางแอปบนมือหรือเว็บไซต์ของเกม) เป็นข้อต้องห้ามและอาจได้รับการลงโทษด้วยการถูกระงับทันทีหรือการยกเลิกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ที่ผิดธรรมดา ทั้งนี้ การเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ของคุณไม่รวมอยู่ในกรณีดังกล่าว
 5. 5.5 ในฐานะผู้ใช้ คุณมีหน้าที่รักษาข้อมูลลงชื่อเข้าใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลการเข้าถึงใด ๆ (เรียกรวมกันว่า “รายละเอียดลงชื่อเข้าใช้”) สำหรับบัญชีของคุณให้เป็นความลับ และแจ้งให้เราทราบโดยไม่รีรอเมื่อคุณตระหนักหรือสงสัยว่ามีบุคคลที่สามได้รับข้อมูลรายละเอียดลงชื่อเข้าใช้ของคุณ ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องเปลี่ยนข้อมูลของคุณหรือให้เราเป็นผู้เปลี่ยน และเรายังสงวนสิทธิในการปิดกั้นการเข้าถึงของคุณชั่วคราว คุณจะได้รับอนุมัติให้ใช้งานเกมอีกครั้งทันทีที่เราได้กำจัดข้อสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดรายละเอียดลงชื่อเข้าใช้ใด ๆ โดยคุณหรือบุคคลที่สาม
 6. 5.6 หากบุคคลที่สามใช้บัญชีโดยไม่ได้รับการอนุญาตด้วยการเข้าถึงรายละเอียดลงชื่อเข้าใช้ของคุณซึ่งคุณถูกกล่าวโทษ คุณจะได้รับการปฏิบัติราวกับคุณเป็นผู้กระทำเอง
 7. 5.7 ห้ามใช้ประโยชน์จากบัญชีผู้ใช้รายอื่น นอกจากกฎของเกมเอื้อให้โดยเฉพาะ (เช่น "การทดแทนวันหยุด”)
 8. 5.8 หากเราสงสัยว่าบุคคลที่สามได้ทราบถึงรายละเอียดลงชื่อเข้าใช้ เรามีสิทธิ แต่มิได้มีหน้าที่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดลงชื่อเข้าใช้หรือปิดกั้นบัญชีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยไม่รีรอและมอบรายละเอียดลงชื่อเข้าใช้ใหม่ตามคำร้องขอภายในกำหนดเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อเรียกร้องเพิ่มเติมจากคุณ อันเป็นผลของการปิดกั้นบัญชีของคุณชั่วคราวหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดลงชื่อเข้าใช้ของคุณ
 9. 5.9 เรามีสิทธิลบบัญชีที่ไม่ไช้งานตามกฎของเกมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ จะยุติข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยอัตโนมัติ

ข้อ 6 อุปกรณ์ทางเทคนิคที่จำเป็น

 1. การใช้งานเกมสามารถทำได้ผ่านซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในเครื่องเท่านั้น รวมถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน และอุปกรณ์ปลายทางอื่น ๆ ของคุณ (“อุปกรณ์ปลายทาง”) ซึ่งรวมถึงอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมเสริมที่เป็นไปได้ เช่น จาวา (Java) หรือแฟลช (Flash) และเครื่องลูกข่าย (client) ที่อาจจำเป็นสำหรับการใช้งานเกม คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันนี้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นหน้าที่ของคุณในการรักษาอุปกรณ์ปลายทางของคุณให้อยู่ในสภาพที่มั่นใจได้สำหรับการใช้งานเกม เราไม่ได้ให้การสนับสนุนใด ๆ สำหรับเรื่องนี้

ข้อ 7 ขอบเขตของเนื้อหา

 1. 7.1 เราให้บริการเกมและบริการอื่น ๆ ภายในขอบเขตความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการปฏิบัติการของเรา บริการของเกมเปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่มีข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิและจึงมีบัญชี
 2. 7.2 เกม บริการ บริการระดับพรีเมียม ไอเทม หรือสกุลเงินทั้งหมดที่เรานำเสนอได้รับการปรับปรุงและทำให้เป็นปัจจุบันตามดุลยพินิจของเราเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงน่าสนใจสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในเกมได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้ทุกคนจะต้องใช้เกม บริการ บริการระดับพรีเมียม ไอเทม หรือสกุลเงินเวอร์ชันเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถใช้เกม บริการ บริการระดับพรีเมียม ไอเทม หรือสกุลเงินที่เกี่ยวข้องในเวอร์ชันล่าสุดเท่านั้น
 3. 7.3 เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการดำเนินการของเกมหรือบางส่วนของเกม โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
 4. 7.4 เราขอสงวนสิทธิ์ในการโต้แย้งสัญญาโดยชัดแจ้ง หากมีการทำสัญญาตั้งแต่แรก ตัวอย่างเช่น เกิดปัญหาทางเทคนิคหรือการแทรกแซงข้อเสนอโดยบุคคลที่สามหรือเหตุการณ์คล้ายคลึงกันที่นำไปสู่ข้อเสนอที่ผิดพลาดให้คุณ (เช่น ราคาของคะแนนพรีเมียมที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง) และการเรียกร้องการฟื้นคืนบริการที่มอบให้คุณ โดยเฉพาะคะแนนพรีเมียมที่ได้รับจากการชำระเงินคืนของจำนวนที่คุณอาจได้จ่ายไป ทั้งนี้ คุณมีสิทธิเช่นเดียวกันในฐานะผู้ใช้

ข้อ 8 ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิระดับพรีเมียม

 1. 8.1 เมื่อคุณเลือกบริการระดับพรีเมียมและส่งการยืนยันคำสั่งซื้อผ่านทางข่าวสารในเกมหรืออีเมลที่คุณได้รับข้อเสนอ สัญญาสำหรับบริการระดับพรีเมียม (“ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิระดับพรีเมียม”) จะถูกทำผ่านทางเบราว์เซอร์เกมรวมถึงแอปบนมือถือ ทันทีที่คุณกดปุ่ม “ชำระเงินตอนนี้” หรือปุ่มที่คล้ายคลึงกัน
 2. 8.2 บริการระดับพรีเมียมโดยเฉพาะ แต่ไม่รวมถึงข้อกำหนดของสกุลเงินเสมือนจริง (เช่น "คะแนนพรีเมียม ทอง") และการใช้ประโยชน์ในเกมด้วยการใช้สินค้าเสมือน ("ไอเทม")
 3. 8.3 จะใช้เนื้อหา คุณสมบัติ และเงื่อนไขเบื้องต้นของบริการระดับพรีเมียมที่ใช้ได้ ณ เวลาที่สั่งซื้อและในลักษณะที่แสดงบนเว็บไซต์และในแอปบนมือถือ รวมถึงในตะกร้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งถึงคุณตามการยืนยันคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
 4. 8.4 โดยทั่วไปแล้ว ในฐานะผู้ใช้ คุณสามารถใช้ไอเทมได้ในช่วงเวลาที่กำหนด คุณสามารถสูญเสียไอเทมระหว่างการเล่นเกมได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากไอเทมถูกทำลายระหว่างการเล่นเกมหรือถูกผู้เล่นรายอื่นเอาไป
 5. 8.5 สามารถซื้อบริการระดับพรีเมียมผ่านคำสั่งซื้อแยกต่างหากเท่านั้น ไม่มีภาระผูกพันถาวรหรือทำซ้ำในการซื้อบริการระดับพรีเมียม
 6. 8.6 ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานเกมผ่านทางเบราว์เซอร์ จะใช้ราคาที่ถูกต้อง ณ เวลาที่สั่งซื้อตามที่แสดงในตะกร้าที่เกี่ยวข้อง และถูกส่งในการยืนยันคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ซึ่งราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายที่เป็นไปได้
 7. 8.7 ในบางกรณี ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดจากผู้ให้บริการชำระเงินต่าง ๆ ไม่รวมอยู่ในราคา ซึ่งจะชี้ให้เห็นโดยชัดแจ้งตราบเท่าที่คุณอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการเลือกผู้ให้บริการชำระเงิน หากคุณเล่นในเบราว์เซอร์ คุณสามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการชำระเงินก่อนดำเนินการขั้นตอนการชำระเงินขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ เราไม่มีอิทธิพลใด ๆ ต่อค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการชำระเงินเพิ่มขึ้น ข้อมูลที่มีผลผูกพันเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสามารถให้ได้โดยผู้ให้บริการชำระเงินเท่านั้น
 8. 8.8 ในส่วนที่เกี่ยวกับแอปบนมือถือ มีการระบุราคาไว้ในร้านค้าที่เกี่ยวข้อง (เช่น App Store หรือ Google Play Store) และในการยืนยันคำสั่งซื้อที่ส่งให้คุณสำหรับการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ซึ่งราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายที่เป็นไปได้ การชำระเงินสำหรับแอปบนมือถือดำเนินการผ่านร้านค้าที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ ใช้ข้อกำหนดการใช้งานและข้อกำหนดการชำระเงินของร้านค้า และใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้เป็นการเพิ่มเติม ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของร้านค้ากับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของร้านค้าใช้บังคับเหนือข้อกำหนดอื่นใด
 9. 8.9 เกมจำลองสกุลเงิน เช่น คะแนนพรีเมียม สิ่งเหล่านี้เป็นบริการระดับพรีเมียมและไม่ใช่เงินจริง การเปลี่ยนสภาพใหม่ของบริการระบบพรีเมียม (เช่น สกุลเงิน และอื่น ๆ) เป็นเงินจริงมีความเป็นไปได้หากเว็บไซต์และแอปบนมือถือทั้งหมดยุติการดำเนินการถาวรเท่านั้น ในกรณีเช่นว่านี้ การชำระเงินใด ๆ ที่คุณดำเนินการไปแล้วจะได้รับการชำระเงินคืน หากบริการระดับพรีเมียมหรือไอเทมที่ซื้อมายังไม่ได้รับการปลดล็อก
 10. 8.10 การชำระค่าบริการจะต้องชำระล่วงหน้าด้วยการซื้อการใช้งานระดับพรีเมียม
 11. 8.11 ในฐานะผู้ใช้ คุณไม่มีสิทธิใช้วิธีการชำระเงินที่เจาะจง
 12. 8.12 คุณจะต้องรับผิดต่อเราสำหรับการยกเลิกหรือการหักบัญชีย้อนกลับใด ๆ ซึ่งคุณต้องรับผิดชอบ (เช่น เนื่องจากเงินในบัญชีของคุณไม่เพียงพอ) คุณจะต้องรับภาระค่าใช้จ่าย (เช่น ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการชำระเงิน) และค่าธรรมเนียมการจัดการ 4.00 ยูโรที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาดังกล่าว เรามีสิทธิเรียกเก็บจำนวนเหล่านี้พร้อมกับการชำระเงินเดิมจากบัญชีของคุณ คุณมีสิทธิจะพิสูจน์ว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น หรือไม่มีความเสียหายที่เทียบเท่ากับจำนวนที่มีการร้องขอ
 13. 8.13 หากคุณค้างชำระเงิน เรามีสิทธิหยุดการให้บริการของเราและปิดกั้นบัญชี แม้ว่าคุณจะมีภาระผูกพันในการชำระเงินต่อไปก็ตาม ซึ่งจะไม่มีกำหนดชำระค่าบริการในช่วงเวลานี้ อย่างไรก็ตาม เรามีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 3.00 ยูโร เพื่อปลดการปิดกั้นบัญชีเมื่อมีการชำระยอดเต็มจำนวน (เนื่องจากคุณเป็นผู้รับผิดชอบการผิดสัญญา) ทั้งนี้ คุณมีโอกาสพิสูจน์ว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นหรือมีเพียงระดับเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนี้ เรามีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยตามกฎหมายจากการค้างชำระร้อยละ 5 เหนืออัตราดอกเบี้ยพื้นฐานที่มีผลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 14. 8.14 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดัดแปลงและการทำให้เกมเป็นปัจจุบันในแง่ของ ข้อ 7.2 และ ข้อ 7.3 ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เราอาจนำเสนอบริการระดับพรีเมียม ไอเทม หรือสกุลเงิน หรือเปลี่ยนแปลง หรือยุติบริการระดับพรีเมียมที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับการใช้งานเกมในอนาคต ในกรณีของการดัดแปลงและการยุติดังกล่าว เรายินดีมอบโอกาสให้คุณสมัครและใช้บริการระดับพรีเมียม ไอเทม และสกุลเงินที่คุณได้ซื้อไปแล้วโดยจ่ายค่าธรรมเนียม ภายในกำหนดที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือมิฉะนั้น เราจะให้ตัวเลือกแก่คุณในฐานะผู้ใช้ในการเปลี่ยนแปลงบริการระดับพรีเมียม ไอเทม และสกุลเงินที่คุณได้ซื้อไปแล้วโดยจ่ายค่าธรรมเนียม โดยให้เป็นเครดิตที่คุณสามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้ ส่วนในกรณีที่เกมยุติการให้บริการ คุณมีสิทธิใช้บริการระดับพรีเมียม ไอเทม และสกุลเงินเหล่านั้นจนถึงวันที่ยุติการให้บริการและแปลงสิ่งเหล่านี้เป็นเครดิต ซึ่งสามารถใช้สำหรับเกมอื่นได้ ทั้งนี้ ไม่รวมการเรียกร้องเพิ่มเติมในส่วนของคุณ
 15. 8.15 เรามีสิทธิเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับบริการระดับพรีเมียมตามดุลยพินิจของเรา

ข้อ 9 สิทธิในการเพิกถอน การแจ้งการเพิกถอนเกี่ยวกับบริการระดับพรีเมียม

 1. หากคุณส่งการเพิกถอนของคุณด้วยอีเมล เราขอแนะนำให้คุณกรอกชื่อของคุณและชื่อของเกมไว้ที่บรรทัดหัวเรื่องเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการจัดการที่รวดเร็วขึ้น
 2. คำแนะนำการเพิกถอน
 3. สิทธิในการเพิกถอน
 4. คุณมีสิทธิเพิกถอนสัญญานี้ภายในสิบสี่วันโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
 5. ช่วงเวลาการเพิกถอนคือสิบสี่วันจากวันที่ทำสัญญา
 6. การใช้สิทธิในการเพิกถอนของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบ (อินโนเกม จีเอมบีเอช, ถนนฟรีเซ่น 13, 20097 ฮัมบูร์ก; โทรศัพท์ +49 40 7889335-0; โทรสาร: +49 40 7889335-200, อีเมล: info@innogames.com ) ถึงการตัดสินใจยกเลิกสัญญานี้ด้วยแถลงการณ์ที่ชัดเจน (เช่น จดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์ โทรสาร หรืออีเมล) คุณสามารถใช้แบบฟอร์มตัวอย่าง นี้ เพื่อส่งการเพิกถอนของคุณ แม้ว่าจะไม่ใช่เงื่อนไขก็ตาม
 7. เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลาการเพิกถอน คุณจำเป็นต้องส่งการแจ้งให้ทราบก่อนการสิ้นสุดของกำหนดเวลาการเพิกถอนที่ระบุถึงการใช้สิทธิในการเพิกถอนที่คุณต้องการ
 8. ผลของการเพิกถอน
 9. หากคุณเพิกถอนสัญญานี้ เราจะคืนเงินที่เราได้รับการชำระจากคุณทั้งหมดโดยไม่รีรอและภายในไม่เกินสิบสี่วัน นับแต่วันที่เราได้รับการแจ้งเพิกถอนสัญญานี้จากคุณ การชำระเงินคืนนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (ยกเว้นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น เนื่องจากคุณเลือกประเภทการจัดส่งที่แตกต่างจากการจัดส่งมาตรฐานที่ประหยัดต้นทุนที่สุด) สำหรับการชำระเงินคืนดังกล่าว เราจะใช้วิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่คุณใช้สำหรับธุรกรรมเดิม นอกจากมีวิธีอื่นที่ได้ตกลงกับคุณโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระเงินคืนนี้
 10. การสิ้นสุดของการแจ้งการเพิกถอน
 11. หมายเหตุพิเศษเกี่ยวกับการหมดอายุก่อนกำหนดของสิทธิในการเพิกถอน:
 12. สิทธิในการเพิกถอนของคุณจะสิ้นสุดก่อนกำหนด หากสัญญาได้เริ่มขึ้นก่อนการสิ้นสุดกำหนดเวลาในการเพิกถอน หลังจากคุณในฐานะผู้ใช้ได้ให้การอนุมัติโดยชัดแจ้ง และตระหนักถึงผลลัพธ์ว่าคุณจะสูญเสียสิทธิในการเพิกถอนเมื่อมีการดำเนินการตามสัญญา
 13. หมายเหตุพิเศษเกี่ยวกับข้อความในสัญญา:
 14. เราจะยืนยันการทำสัญญากับคุณซึ่งเป็น “ผู้ใช้” ผ่านทางอีเมลด้วยการส่งใบแจ้งหนี้และการยืนยันข้อความสัญญา

ข้อ 10 ระยะเวลาของสัญญาและการยกเลิก

 1. 10.1 หากไม่มีข้อขัดแย้งในการตกลงข้อเสนอที่แท้จริงของเรา การทำข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิและ/หรือข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิระดับพรีเมียมระหว่างคุณกับเราไม่มีกำหนดเวลา ทั้งนี้ อาจใช้ข้อกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับข้อกำหนดของบริการระดับพรีเมียม
 2. 10.2 หากไม่มีการตกลงกันเกี่ยวกับระยะเวลาของข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ ข้อตกลงดังกล่าวสามารถถูกยกเลิกได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล
 3. 10.3 ข้อตกลงระดับพรีเมียมสามารถถูกยกเลิกได้โดยทั้งสองฝ่าย (คุณและเรา) ด้วยการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างถูกต้องสาม (3) เดือน ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลใด ๆ สำหรับการยกเลิกดังกล่าว
 4. 10.4 สิทธิของคู่สัญญาในการยกเลิกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิระดับพรีเมียมได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลสำคัญยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น
 5. 10.5 เรามีสิทธิโดยเฉพาะ แต่ไม่ใช่เพียงผู้เดียว ในการยกเลิกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิระดับพรีเมียมด้วยเหตุผลสำคัญ หาก
 6. 10.6 หากไม่มีการยกเลิกที่กำหนดไว้สำหรับเกมที่เกี่ยวข้อง (เช่น ลบคุณสมบัติ) การแจ้งยกเลิกต้องมีผลในรูปแบบลายลักษณ์อักษร (จดหมาย โทรสาร อีเมล) จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลสำหรับการยกเลิกในกรณีที่มีการแจ้งยกเลิกที่ผิดธรร
 7. 10.7 สำหรับเหตุผลทางเทคนิค การลบบัญชีและข้อมูลผู้ใช้อย่างเด็ดขาดจะเกิดขึ้นหลังจากผ่านไปหลายวันเท่านั้น
 8. 10.8 ในกรณีที่มีการยกเลิกอย่างเหมาะสมโดยคุณ หรือมีการแจ้งการยกเลิกโดยเราด้วยเหตุผลสำคัญ คุณไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนสำหรับการชำระที่คุณได้ดำเนินการ เมื่อการแจ้งมีผลบังคับใช้ ในฐานะผู้ใช้ คุณมีทางเลือกที่จะใช้ไอเทมใด ๆ ที่ซื้อมาด้วยการชำระค่าธรรมเนียมและใช้จนหมด จนถึงเวลาที่การแจ้งมีผลบังคับใช้ หลังจากนั้นคุณไม่มีสิทธิที่จะอ้างสิทธิเรียกร้องการชำระเงินคืนใด ๆ กับเรา โดยเฉพาะบริการระดับพรีเมียมที่ไม่ได้ใช้ นอกจากนี้ การเรียกร้องใด ๆ สำหรับข้อกำหนดของการให้บริการระดับพรีเมียมจะสิ้นสุดลง ยิ่งไปกว่านั้น เราได้รับอนุญาตให้เรียกร้องยอดรวมของการชำระเงินทั้งหมดที่คุณต้องจ่าย (โดยเฉพาะบริการระดับพรีเมียมที่ได้ทำการสั่งซื้อแล้ว) ทั้งนี้ คุณมีสิทธิพิสูจน์ว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นหรือความเสียหายที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญยังคงไม่ได้รับผลกระทบ

ข้อ 11 ความปลอดภัย การทุจริต

 1. 11.1 คุณไม่มีสิทธิใช้กลไก ซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือชุดคำสั่งอื่น ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบของเรา คุณไม่สามารถใช้วิธีการใด ๆ ที่อาจส่งผลถึงการรับภาระเกินพิกัดของระบบอย่างไม่เหมาะสม การใช้ซอฟต์แวร์พิเศษ โดยเฉพาะการควบคุมตามระบบหรือการควบคุมอัตโนมัติของเกม หรือคุณการใช้สมบัติพิเศษของเกม (บอต, มาโคร) เพื่อสร้างการจำลองหรือประเมินผลเกมเป็นสิ่งต้องห้าม
 2. 11.2 ห้ามใช้ประโยชน์จากบั๊ก (bug) หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมของเกมและระหว่างการเล่นเกมที่อาจแสดงถึงความได้เปรียบสำหรับคุณเป็นการส่วนตัวและ/หรือสำหรับบุคคลที่สาม หากคุณพบบั๊กใด ๆ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันที ทั้งนี้ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่คุณได้รับจากเรื่องดังกล่าว ผลประโยชน์นั้นต้องได้รับการชำระคืนเท่าที่จะทำได้ ซึ่งการใช้ประโยชน์จากบั๊กหรือข้อบกพร่อง หรือการเผยแพร่ช่องโหว่ดังกล่าวบนอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันบนมือถือโดยเจตนา สามารถนำไปสู่การยกเลิกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการลบบัญชี
 3. 11.3 การใช้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้มีการขุดข้อมูลหรือการกระทำอื่นใดที่สามารถเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกมเป็นสิ่งต้องห้าม
 4. 11.4 การใช้ไอเทมนอกเกม การซื้อหรือขายด้วยเงินจริงหรือการแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งต้องห้าม

ข้อ 12 หน้าที่ของคุณ

 1. 12.1 ในฐานะผู้ใช้ คุณมีหน้าที่มอบข้อมูลที่เป็นจริงและสมบูรณ์กับเราในการลงทะเบียนและเมื่อใช้บริการระดับพรีเมียม คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่ให้มาและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเมื่อร้องขอ
 2. 12.2 คุณมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ เพื่อรักษากฎของเกม และปฏิบัติตามคำแนะนำของเราและของพนักงานของเรา ตลอดจนตัวแทนและผู้ช่วยเหลือของเรา ซึ่งรวมถึงคำแนะนำของผู้ดูแลระบบและผู้ดำเนินเกม (ผู้จัดการชุมชน ผู้สนับสนุน) ในฟอรัมของเกม
 3. 12.3 ในฐานะผู้ใช้ คุณจะละเว้นจากการกระทำใด ๆ ที่เป็นอันตรายหรือขัดขวางการปฏิบัติการและระบบของเกม และความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จกับผู้ใช้รายอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้
 4. 12.4 การกรอกข้อมูลเท็จโดยเจตนา การใช้หรือจัดวางเนื้อหาที่ไม่รับอนุญาตหรือละเมิด ข้อ 11 และ ข้อ 12.3 หรือการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดทำให้เรามีสิทธิแจ้งเตือนที่ผิดธรรมดา เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
 5. 12.5 เรามีสิทธิลบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น โดยเฉพาะเนื้อหาที่ละเมิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้

ข้อ 13 การให้สิทธิ ซอฟต์แวร์แอปบนมือถือ

 1. 13.1 เกมและแอปบนมือถือจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ปลายทางของคุณ ("ซอฟต์แวร์แอปบนมือถือ”) ในฐานะผู้ใช้ คุณต้องตระหนักว่าเรามีสิทธิทุกประการในซอฟต์แวร์แอปบนมือถือและผู้ออกใบอนุญาต หากมี เราให้บริการซอฟต์แวร์แอปบนมือถือนี้และให้สิทธิผู้ใช้งานแบบทั่วไปที่เกี่ยวข้องแก่คุณสำหรับการใช้งานส่วนตัวบนอุปกรณ์ปลายทางของคุณ ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์แอปบนมือถือต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือเปิดเผยต่อสาธารณะบนอินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเครือข่าย หรือจัดเก็บไว้กับผู้ให้บริการข้อมูลนอกเหนือจากการใช้งานที่ระบุไว้ข้างต้น และไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์หรือใช้หาประโยชน์ได้ นอกจากนี้ การดัดแปลง แยกส่วน รื้อ และทำวิศวกรรมย้อนรอยเป็นสิ่งต้องห้าม การเรี่ยไรหรือช่วยเหลือบุคคลที่สามในการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน เราสามารถเพิกถอนสิทธิที่มอบให้คุณได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ในกรณีเช่นว่านี้ คุณในฐานะผู้ใช้มีหน้าที่ลบซอฟต์แวร์แอปบนมือถือบนอุปกรณ์ปลายทางของคุณ การอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ได้รับจะหมดอายุอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการหมดอายุของข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณ
 2. 13.2 ในส่วนที่เกี่ยวกับแอปบนมือถือ นอกเหนือจาก ข้อ 13.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ข้อตกลงการใช้งานของร้านค้าและสิทธิที่ได้รับมีผลบังคับใช้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น คุณในฐานะผู้ใช้มีสิทธิแบบทั่วไปในการใช้แอปบนมือถือหรือซอฟต์แวร์บนมือถือที่ดาวน์โหลดมาสำหรับการใช้งานส่วนตัวบนอุปกรณ์ปลายทางแต่ละเครื่องที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม
 3. 13.3 หากคุณให้ข้อมูลที่พร้อมใช้งานผ่านทางข้อความ ภาพถ่าย ภาพกราฟิก วิดีโอ ลิงก์ เพลง ฯลฯ (“เนื้อหา”) ภายในขอบเขตของเกมหรือฟอรัมใด ๆ ที่ดำเนินการโดยเรา เท่ากับคุณให้สิทธิสามัญที่เป็นสากลแก่เราในการทำซ้ำเนื้อหา และเผยแพร่ต่อสาธารณะได้อย่างอิสระ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกมและฟอรัม ทั้งนี้ คุณต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลนี้เป็นการส่วนตัว เราไม่มีการควบคุมในส่วนนี้และไม่นำเนื้อหามาเป็นของเราเอง เราไม่พินิจหรือตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าว หากเราทราบถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเนื้อหาตามข้อ 12.3 เนื้อหาดังกล่าวจะถูกลบออกทันที
 4. 13.4 คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เราสำหรับการเรียกร้องทั้งหมด รวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายที่ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลภายนอกกล่าวอ้างกับเรา เนื่องจากการละเมิดสิทธิโดยพฤติกรรมของคุณและ/หรือโดยเนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณโพสต์ นอกจากนี้คุณยังต้องชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมให้กับเรา โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการแก้ต่างทางกฎหมายที่จำเป็น สิทธิเพิ่มเติมและการเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนของเราทั้งหมดจะไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ภาระผูกพันดังกล่าวข้างต้นของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้ หากคุณไม่ได้รับผิดชอบต่อการละเมิดที่เกี่ยวข้อง หากเนื้อหาของคุณละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม คุณจะให้สิทธิเราในการใช้เนื้อหาหรือออกแบบเนื้อหาที่ปราศจากสิทธิในการป้องกันเท่าที่จะทำได้ตามดุลยพินิจของเราและด้วยค่าใช้จ่ายของคุณ หากการใช้บริการของคุณละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม คุณจะยุติการใช้งานใด ๆ ที่ละเมิดสัญญาและ/หรือผิดกฎหมายทันทีตามคำร้องขอของเรา

ข้อ 14 ความพร้อมใช้งาน

 1. เรารับประกันความพร้อมใช้งานของเกมร้อยละ 98 โดยเฉลี่ยต่อปี ยกเว้นในกรณีที่เป็นช่วงเวลาสำหรับการปรับปรุงเกมตามปกติ ซึ่งจะเล่นได้ในโหมดออฟไลน์เท่านั้น และเมื่อไม่สามารถเข้าเกมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย การจัดการภายนอกหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเรา หรือตัวแทนของเรา เราจะรับผิดชอบต่อความไม่พร้อมของเกมเฉพาะกรณีที่มีเจตนา หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการละเมิดอย่างร้ายแรงในชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ

ข้อ 15 การรับประกันสำหรับข้อบกพร่องและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 1. 15.1 คุณในฐานะผู้ใช้ได้รับทางเลือกสำหรับการใช้งานเกมในเวอร์ชันปัจจุบันที่เกี่ยวข้องด้วยข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ คุณตระหนักว่าเกมที่เราให้บริการไม่สามารถปราศจากข้อบกพร่องได้โดยสิ้นเชิง เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ใด ๆ ก็ตาม
 2. 15.2 คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อพบข้อบกพร่องใด ๆ สำหรับการเก็บหลักฐาน คุณควรบันทึกในรูปแบบข้อความ (เช่น โทรสาร จดหมายหรืออีเมล) และส่งข้อมูลให้กับเรา ทั้งนี้ ก่อนแจ้งข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ใด ๆ กับเรา คุณควรอ่านหน้าช่วยเหลือ หน้าคำถามที่พบบ่อยและการแจ้งเตือนที่เป็นไปได้ในฟอรัม
 3. 15.3 ข้อบกพร่องที่อยู่นอกเหนือการรับประกันคือข้อบกพร่องที่เกิดจากอิทธิพลภายนอก ความผิดพลาดในการใช้งานซึ่งคุณต้องรับผิดชอบ หรือข้อบกพร่องจากเหตุสุดวิสัย
 4. 15.4 คุณมีหน้าที่ในการให้ความร่วมมือเพื่อกำจัดข้อบกพร่องของเกมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 5. 15.5 โดยหลักการ ความรับผิดใด ๆ ในส่วนของเราได้รับการยกเว้นและมีผลบังคับใช้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น:
 6. เรารับผิดต่อการเรียกร้องสำหรับความเสียหายและการทดแทนค่าใช้จ่ายที่ไร้ประโยชน์ ("ข้อเรียกร้องค่าเสียหาย”) เนื่องจากการละเมิดสัญญาหรือภาระผูกพันตามสัญญาพิเศษเฉพาะกรณี
 7. การเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับการละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาที่สำคัญจำกัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปและสามารถคาดการณ์ได้สำหรับสัญญา หากมีเจตนา หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการการละเมิดอย่างร้ายแรงในชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ หรือจากการรับประกันโดยชัดแจ้งของเงื่อนไข และคุณภาพหรือจากความรับผิดต่อสินค้า
 8. 15.6 ข้อจำกัดความรับผิดใน ข้อ 15.5 ดังกล่าวในข้างต้นยังมีผลบังคับใช้กับความรับผิดชอบส่วนบุคคลของพนักงาน หุ้นส่วน ผู้แทน องค์กรและสมาชิก ผู้จัดการชุมชน ผู้ดำเนินเกม ผู้สนับสนุน และตัวแทน ด้วยเช่นกัน
 9. 15.7 ข้อกำหนดข้างต้นไม่ได้มีนัยถึงการเปลี่ยนแปลงภาระการพิสูจน์ความเสียหายของคุณ
 10. 15.8 เราเว้นจากพฤติกรรมดังกล่าวโดยชัดแจ้งจากเนื้อหาของเว็บไซต์ทั้งหมดที่ประกอบด้วยแหล่งอ้างอิง (เรียกว่า “ลิงก์”) ทางตรงและทางอ้อมที่ไปยังผลิตภัณฑ์ของเรา เราไม่รับผิดใด ๆ สำหรับเนื้อหาและเพจดังกล่าว ผู้ให้บริการเพจที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบเนื้อหาของเพจเหล่านี้เป็นการส่วนตัว

ข้อ 16 การป้องกันข้อมูล

 1. ข้อมูลที่เกี่ยวกับประเภท ขอบเขต สถานที่ และวัตถุประสงค์ในการรวมรวบ ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับข้อตกลง ตลอดจนการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและการส่งจดหมายข่าวจากทางฝั่งเรา รวมถึงสิทธิของคุณในข้อมูลและสิทธิในการแก้ไข ปิดกั้น และลบ สามารถพบได้ใน ข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูล.

ข้อ 17 การระงับข้อพิพาทนอกศาล

 1. 17.1 สำหรับการสนับสนุนเกมและคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับเกมโปรดติดต่อ: ฝ่ายบริการลูกค้า.
 2. 17.2 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้เปิดแพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภค ("new online dispute resolution, ODR") เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและผู้ค้าออนไลน์ ไปที่: http://ec.europa.eu/consumers/odr. คุณสามารถติดต่อเราผ่านทาง ODR โดยปกติ เราจะติดต่อคุณโดยตรง เนื่องจากเราไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในขั้นตอนการระงับข้อพิพาทต่อหน้าหน่วยงานอนุญาโตตุลาการของผู้บริโภค

ข้อ 18 การเลือกใช้กฎหมาย/เขตอํานาจศาล

 1. 18.1 ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายสหพันธ์ของเยอรมนีด้วยการยกเว้นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) และการยกเว้นการขัดกฎหมาย
 2. 18.2 สำหรับข้อพิพาทกับคุณ เขตอำนาจศาลตามกฎหมายจะมีผลบังคับใช้เท่าที่คุณมีเขตอำนาจศาลทั่วไปในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สำหรับข้อพิพาทที่เกิดจากการทำธุรกรรมทางธุรกิจตามกฎหมายกับร้านค้า นิติบุคคลภายใต้กฎหมายมหาชน หรือกองทุนพิเศษภายใต้กฎหมายมหาชน จะถือว่าความสามารถพิเศษของเขตอำนาจศาลฮัมบูร์กได้รับการยอมรับในทุกกรณี

ปรับปรุงล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
© ลิขสิทธิ์ InnoGames 2009 – 2023. สงวนลิขสิทธิ์