บทบัญญัติการคุ้มครองข้อมูล

InnoGames GmbH ("InnoGames") ดำเนินการอย่างจริงจังในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ในระหว่างการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว และคำนึงถึงเรื่องนี้ในทุกๆ กระบวนการทางธุรกิจ InnoGames ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบทบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับบริการทั้งหมดที่ InnoGames นำเสนอบนเว็บไซต์ รวมถึงพอร์ทัลและเกมออนไลน์ทั้งหมดที่นำเสนอโดย InnoGames ("เว็บไซต์") ทั้งนี้ไม่รวมถึงหน้าเว็บของผู้ให้บริการอื่นที่เว็บไซต์ได้เชื่อมต่อไปถึง ในกรณีดังกล่าวเงื่อนไขตามบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ให้บริการรายนั้นจะมีผลบังคับใช้แทน

เราต้องการแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของเราดังต่อไปนี้

การที่คุณเปิดใช้ "เว็บไซต์" จะถือว่าเป็นการยินยอมรับบทบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลต่อไปนี้ คุณมีสิทธิ์ขอยกเลิกการยินยอมใดๆ เพื่อไม่ให้มีผลต่อไปในอนาคตได้ทุกเมื่อ (โปรดดูข้อ 8 "การขอยกเลิก") หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย InnoGames โปรดติดต่อเรา (โปรดดูข้อ 9 "คำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลและการติดต่อ")

1. การรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย InnoGames

1.1 คุณจะอยู่ในสถานภาพไม่ระบุชื่อในระหว่างการเข้าชมเว็บไซต์ ทุกๆ ครั้งที่ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์และเปิดข้อมูล ข้อมูลการเข้าสู่ระบบดังกล่าวโดยไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว แต่อย่างใดจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในข้อมูลโพรโทคอลบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเสมอ และจะถูกจัดเก็บดังต่อไปนี้: โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต, ที่อยู่ / ที่อยู่ไอพี, หน้าเว็บที่มีการขอข้อมูล, วันที่, เวลา, ประเภทของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการ, หน้าเว็บที่คุณเข้าชม, ปริมาณข้อมูลที่มีการถ่ายโอน, สถานะการเข้าสู่ระบบ (รับโอนข้อมูลแล้ว, ไม่พบข้อมูล ฯลฯ) ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ในการสร้างสถิติ ซึ่งจะช่วยให้ InnoGames สามารถปรับแต่งบริการให้ตรงตามความประสงค์ของคุณได้

1.2 โดยหลักการแล้ว InnoGames จะรับรู้ รวบรวม และใช้เฉพาะข้อมูลที่คุณแจ้งไว้ผ่านการใช้เว็บไซต์ ระหว่างการลงทะเบียนเริ่มต้นหรือการลงทะเบียนผู้ใช้โดยสมบูรณ์ และเมื่อมีการใช้บริการที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องมอบในการลงทะเบียนเริ่มต้นหรือการลงทะเบียนผู้ใช้โดยสมบูรณ์คือ ชื่อผู้ใช้ และที่อยู่อีเมล

1.3 ภายใต้ขอบเขตของการดำเนินการสัญญาการใช้ที่ได้ลงนามไว้ โดยเฉพาะในขอบเขตของบริการที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่คุณเลือก คุณอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อนามสกุลเต็ม, ที่อยู่, ข้อมูลบัญชีธนาคาร, หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ นอกจากนั้นเราอาจจำเป็นต้องสอบถามข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณหรือเพื่อให้การสนับสนุน ทาง InnoGames จะดำเนินการกับข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นความลับและเป็นไปตามหลักกฎหมายของบทบัญญัติการคุ้มครองข้อมูล InnoGames จะไม่มอบข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ นอกเสียจากว่าคำขอของคุณหรือการให้การสนับสนุนนั้นจะครอบคลุมและข้องเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบข้อมูลไปยังบุคคลที่สามได้ในข้อ 6 ("การมอบข้อมูลส่วนตัวไปยังบุคคลที่สาม")

1.4InnoGames ขอแจ้งให้ทราบไว้ ณ ที่นี้ ว่าข้อมูลรายการทรัพย์สิน ข้อมูลการใช้ และข้อมูลการเรียกชำระเงินจะถูกเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้งานตามมาตรา 14, 15 ของกฎหมาย Telecommunications Act หรือมาตรา 28 ของกฎหมาย Federal Data Protection Act และอาจเกินกว่าที่ได้ตกลงไว้ หากจำเป็น InnoGames สงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บที่อยู่ไอพีและไฟล์ปูมบันทึกเป็นระยะเวลาอันสมควรหลังจากการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้และกฎของเกมหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อยืนยันว่ามีการประมวลผลอย่างถูกต้องสำหรับการชำระเงินตามที่คุณได้ตกลงไว้ กระบวนการนี้สามารถป้องกันการกระทำอันมิชอบใดๆ หรืออธิบายกรณีดังกล่าวให้กระจ่างชัด และมอบข้อมูลเหล่านี้ไปยังหน่วยงานด้านการสืบสวนเป็นรายกรณีได้เหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับกรณีอื่น การประเมินข้อมูลจะถูกดำเนินการในรูปแบบที่ไม่มีการระบุชื่อ ตราบเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้หากไม่มีการเตรียมการดำเนินคดีใดๆ ที่คงค้างอยู่และไม่มีการเริ่มการไต่สวนขั้นต้นเกี่ยวกับการกระทำอันมิชอบใดๆ ที่อยู่ไอพีและไฟล์ปูมบันทึกจะถูกลบออกจากระบบทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดกำหนดเวลานี้

1.5ทาง InnoGames สามารถเติมข้อมูลส่วนตัวที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง และ/หรือล้าสมัยที่ InnoGames จัดเก็บไว้ในการทำงานของเว็บไซต์เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง หรือลบข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเองหรือตามคำร้องขอของคุณได้

1.6ภายใต้ขอบเขตทางกฎหมายของบทบัญญัติ InnoGames จะลบข้อมูลส่วนตัวตามคำร้องขอของบุคคลที่ถือสิทธิ์โดยทันที ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อพันธะการเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมาย

2. การรับข้อมูลเกี่ยวกับเกม / จดหมายข่าว

เมื่อคุณลงทะเบียนโดยสมบูรณ์หรือลงทะเบียนขอรับจดหมายข่าว คุณได้ยืนยันว่าคุณได้ยินยอมที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับเกมที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านทางอีเมลเป็นประจำ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดต ฯลฯ) รวมถึงจดหมายข่าวที่มีข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับเกมอื่นๆ ฯลฯ นอกจากนั้นคุณได้มอบคำยินยอมต่อไปนี้ซึ่งเราได้ทำการบันทึกไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมาย Telecommunications Act แล้ว เรามีหน้าที่ที่จะแสดงเนื้อหาในคำยินยอมดังกล่าวให้คุณรับทราบทุกเวลา

คุณสามารถยกเลิกการยินยอมในการใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับเกมและ/หรือจดหมายข่าวซึ่งจะส่งผลต่อไปในอนาคตได้ทุกเมื่อ(สำหรับข้อมูลการติดต่อโปรดดูที่ข้อ 8 และ 9)นอกจากนี้คุณยังสามารถยกเลิกการรับข้อมูลผ่านลิงก์พิเศษที่อยู่ในข้อมูลเกี่ยวกับเกมหรือในจดหมายข่าวได้โดยตรงทุกเวลาเช่นกัน

คำอนุญาตให้ใช้ที่อยู่อีเมลเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับเกมและจดหมายข่าว: "ข้าพเจ้าต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับเกมที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างสม่ำเสมอ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดต ฯลฯ) รวมถึงจดหมายข่าวที่มีข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับเกมอื่นๆ ผ่านทางอีเมล จะไม่มีการมอบที่อยู่อีเมลของข้าพเจ้าไปยังบริษัทอื่น และข้าพเจ้าสามารถยกเลิกคำยินยอมในการใช้ที่อยู่อีเมลได้ทุกเมื่อ ซึ่งจะมีผลต่อไปในอนาคต"

3. การใช้คุกกี้และเว็บบีคอน

3.1 คุกกี้และเว็บบีคอนของตนเอง, การโฆษณาโดยบุคคลที่สาม, ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เพื่อช่วยให้เราสามารถออกแบบข้อเสนอบนอินเทอร์เน็ตของเราในรูปแบบที่เป็นมิตรสำหรับคุณให้มากที่สุดได้นั้น เราใช้สิ่งคุกกี้และเว็บบีคอนทั้งแบบถาวรและชั่วคราว ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่บริษัทอื่นๆ จำนวนมากใช้เช่นกัน คุกกี้เป็นข้อมูลข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ และช่วยให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ใช้มีการใช้งานเว็บไซต์อย่างไรบ้าง การจัดเก็บนี้สามารถทำให้ดำเนินการบางอย่างได้ เช่น สามารถทำให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องระบุตัวตนของตนเองทุกครั้งที่เข้าสู่เว็บไซต์ จะไม่มีข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนใดๆ ของผู้ใช้ปรากฏในข้อมูลที่ถูกจัดเก็บลงในคุกกี้

หากคุณไม่ต้องการให้มีการจัดเก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือต้องการได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการจัดเก็บดังกล่าว คุณสามารถป้องกันการติดตั้งคุกกี้ได้โดยการปรับแต่งการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณโดยเลือกตัวเลือก "ไม่รับคุกกี้" คุณสามารถดูรายละเอียดวิธีการตั้งค่าดังกล่าวเพิ่มเติมได้จากขั้นตอนของผู้ผลิตเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราต้องแจ้งให้ทราบว่าคุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์ได้อย่างครบถ้วน หากมีการป้องกันคุกกี้ดังกล่าว

3.2.1 Google Analytics

Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ของ Google Incorporated ("Google") โดยการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สามารถสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ภายใต้นามสมมุติได้ โปรไฟล์ผู้ใช้เหล่านี้จะถูกใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เข้าชม และในการประเมินเพื่อปรับปรุงและออกแบบสิ่งที่เรานำเสนอให้ตรงตามความต้องการมากขึ้น ซึ่งคุกกี้สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ได้ คุณสามารถป้องกันการติดตั้งคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามเราต้องแจ้งให้ทราบว่า เมื่อมีการป้องกันคุกกี้ดังกล่าว คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์ได้อย่างครบถ้วน โปรไฟล์ผู้ใช้ภายใต้นามสมมุติจะไม่ถูกรวมเข้ากับข้อมูลส่วนตัวผ่านนามสมมุติโดยไม่ได้รับการยินยอมอย่างจำเพาะเจาะจงจากผู้ที่ได้รับผลกระทบเสียก่อน คุณสามารถปฏิเสธการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เว็บได้ ซึ่งจะส่งผลต่อไปในอนาคต โดยการติดตั้งส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อยกเลิกการทำงานของ Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th)

3.2.2 Hotjar

เว็บไซต์นี้ใช้บริการของบริษัท Hotjar Ltd สาธารณรัฐมอลตา นี่คือเครื่องมือวิเคราะห์ที่จะช่วยให้เราติดตามการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณเข้าชมส่วนใดของเว็บไซต์บ้าง โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับประสบการณ์การใช้งานของคุณในฐานะผู้เข้าชมเว็บไซต์ และช่วยให้เรานำเสนอสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคุณมากขึ้น Hotjar มีการใช้คุกกี้ (ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บเอาไว้ในเครื่องของคุณ) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้โดย Hotjar ได้ที่ https://www.hotjar.com/cookies หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการติดตั้งคุกกี้ คุณสามารถปิดการใช้งานดังที่อธิบายไว้ในข้อ 3.1 นอกจากนี้ เรายังได้นำ Hotjar-Tracking-Code มาใช้บนเว็บไซต์ของเรา ทำให้เราสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ได้แก่ (1) ข้อมูลอุปกรณ์ (IP ของอุปกรณ์ที่คุณใช้ – รวบรวมและจัดเก็บไว้ในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยตัวตน ขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ ประเภทของอุปกรณ์ (ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน) และข้อมูลเบราว์เซอร์ ประเทศตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ภาษาที่ใช้เพื่อแสดงเว็บเพจ) และ (2) ข้อมูลบันทึก (หมายถึงโดเมน เพจที่เข้าชม ประเทศตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ภาษาที่ใช้เพื่อแสดงเว็บเพจ วันที่และเวลาที่เข้าสู่เว็บไซต์) โดยทั่วไป ข้อมูลของคุณจะได้รับการรวบรวมในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยตัวตนและปราศจากข้อมูลส่วนตัว ในกรณีที่คุณลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของเรา ข้อมูลของคุณจาก Hotjar จะไม่เชื่อมต่อกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ Hotjar ไม่ใช่บริการของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics และ Optimizely อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hotjar ได้ที่นี่: https://www.hotjar.com/privacy คุณสามารถกำหนดการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของคุณโดย Hotjar ได้ที่ https://www.hotjar.com/opt-out

3.3. การโฆษณาโดยบุคคลที่สาม, ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น, Google AdSense, ปุ่ม Facebook

3.3.1 บางครั้งเว็บไซต์อาจมีโฆษณาโดยบุคคลที่สามและลิงก์โต้ตอบไปยังบุคคลที่สามบนอินเทอร์เน็ตปรากฏขึ้น โดยที่ InnoGames ไม่มีส่วนรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง InnoGames ไม่มีอำนาจในการกำหนดเนื้อหาและการออกแบบของหน้าเว็บภายนอกที่เชื่อมต่อ หรือการแสดงผลบนอินเทอร์เน็ตที่คุณเข้าถึงผ่านหน้าเว็บเหล่านี้ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาและการออกแบบการแสดงผลบนอินเทอร์เน็ต รวมถึงการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย Data Protection Act ด้วย

3.3.2 เว็บไซต์มีการใช้ Google AdSense ซึ่งเป็นบริการบนเว็บของ Google เพื่อให้โฆษณาของบุคคลที่สามสามารถโพสต์ลงบนเว็บไซต์ได้ โดยภายในโฆษณาเหล่านี้ Google สามารถโพสต์คุกกี้บนฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้ เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลและสามารถใช้เว็บบีคอน (ไฟล์กราฟิกขนาดเล็กที่มองไม่เห็น) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้และ/หรือเว็บบีคอนจะถูกส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและถูกประมวลผล ณ ที่ดังกล่าว

3.3.3 ในบางครั้งผู้โฆษณาหรือบริษัทโฆษณาจะใช้เทคโนโลยีที่ทำให้โฆษณาที่ปรากฏบนหน้าเว็บของ InnoGames ถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณโดยตรง ซึ่งส่งผลให้มีการส่งที่อยู่ไอพีของคุณโดยอัตโนมัติ ผู้โฆษณาหรือบริษัทดังกล่าวยังมีการใช้คุกกี้รวมถึงวิธีการทางเทคนิคอื่นๆ ในการตรวจวัดประสิทธิภาพของโฆษณาหรือเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของตน ซึ่งส่งผลอย่างมากในการจัดหน้าเว็บบนอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปตามหัวข้อความสนใจตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณ โดยในบริบทนี้จะไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลดังกล่าวกับชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลของคุณเกิดขึ้น InnoGames ไม่มีอำนาจในการควบคุมประเด็นนี้ ข้อมูลที่ถูกดำเนินการโดยบุคคลที่สามเหล่านี้จึงไม่ถูกรวบรวมลงในคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้ คุณสามารถยกเลิกการใช้คุกกี้ได้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ (โปรดดูข้อ 3.1) นอกจากนี้คุณสามารถป้องกันการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและการจำแนกประเภทได้โดยการยกเลิกการทำงานที่ www.google.com/privacy_ads.html ได้เช่นกัน

3.3.4 เว็บไซต์สามารถมีปุ่ม "Like" ของ Facebook ซึ่งให้บริการแต่เพียงผู้เดียวโดยเครือข่ายสังคม Facebook และ Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") หากคุณไม่มีบัญชี Facebook หรือไม่ได้เข้าสู่บัญชี Facebook ของคุณอยู่ และคุณคลิกปุ่ม "Like" ของ Facebook คุณจะถูกสอบถามโดย Facebook ให้ลงทะเบียนกับ Facebook เพื่อใช้ฟังก์ชันดังกล่าว ซึ่งจะเป็นผลให้ข้อมูลของคุณถูกส่งไปยัง Facebook อย่างไรก็ตาม หากคุณมีบัญชี Facebook อยู่แล้วและได้เข้าสู่บัญชี Facebook ของคุณอยู่ในขณะที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ การเชื่อมต่อจะถูกสร้างขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook โดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้คลิกปุ่มของ Facebook ก็ตาม ซึ่งหมายความว่าข้อมูลจะถูกส่งไปยัง Facebook ในทันทีที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ การส่งข้อมูลของคุณและจัดสรรไปยังบัญชี Facebook ของคุณจึงเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ InnoGames ไม่มีอำนาจในการควบคุมสิ่งนี้ คุณสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการส่งข้อมูลได้หากคุณทำการล็อกเอาต์ออกจากบัญชี Facebook ของคุณก่อน InnoGames ขอบ่งชี้อย่างชัดแจ้งว่า คุณสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ Facebook เก็บรวบรวม และสิทธิ์ส่วนบุคคลของคุณในกรณีนี้ได้จากเว็บไซต์ของ Facebook และบทบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลที่ระบุอยู่ ณ ที่นั้น คุณสามารถอ่านบทบัญญัติการค้มครองข้อมูลของ Facebook ได้ที่หน้าเว็บ http://th-th.facebook.com/privacy/explanation.php

3.3.5 เราถ่ายโอนรหัสอุปกรณ์แบบไม่เปิดเผยตัวตน (IDentifier For Advertisers - IDFA หรือ Google Advertiser ID - GAID) ให้แก่พันธมิตรทางการตลาดของเราบางรายซึ่งอยู่ภายในหรือภายนอกยุโรป (เช่น สหรัฐอเมริกา) เพื่อใช้ในการสร้างโฆษณาสำหรับกลุ่มผู้ใช้เฉพาะด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรของเรา หรือเพื่อยกเว้นกลุ่มผู้ใช้บางกลุ่มออกจากโฆษณาพิเศษ คุณสามารถปิดใช้งานการวบรวม การจัดเก็บ และการถ่ายโอนรหัสอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา ซึ่งจะมีผลในอนาคต โดยการปรับการตั้งค่าอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณตามที่กำหนดไว้ภายใต้ส่วนของ §3.5.

3.3.6 เว็บไซต์ของเราใช้ “conversion tracking pixel” ของ Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, www.facebook.com (“Facebook”) และ/หรือ Twitter International Company, The Academy 42, Pearse Street, Dublin 2, Ireland, http://www.twitter.com (“Twitter”) เครื่องมือนี้ช่วยให้เราสามารถติดตามการดำเนินการของผู้ใช้หลังจากที่มีการเปลี่ยนเส้นทางให้พวกเขาเข้าไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ โดยการคลิกที่โฆษณาของพันธมิตร ดังนั้น เราจึงสามารถบันทึกประสิทธิภาพของโฆษณาใน Facebook หรือ Twitter เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูข้อมูลสถิติและการวิจัยทางการตลาด ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้จะเป็นแบบไม่เปิดเผยตัวตน ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่เห็นข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้จะได้รับการบันทึกและประมวลผลโดย Facebook หรือ Twitter เราแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการดำเนินการนี้ตามข้อมูลที่เรามีอยู่ในเวลานี้ Facebook และ Twitter จะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับบัญชี Facebook หรือ Twitter ของคุณได้ และอาจใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อการโฆษณาของพวกเขาเองโดยมีความสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา: https://www.facebook.com/about/privacy/ หรือ https://twitter.com/privacy Conversion tracking อนุญาตให้ Facebook, Twitter และพันธมิตรที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงโฆษณาแก่คุณทั้งในและนอก Facebook หรือ Twitter นอกเหนือจากนี้ จะมีการบันทึกคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อวัตุประสงค์เหล่านี้ในทั้งสองกรณี โปรดคลิกที่นี่หากคุณต้องการยกเลิกสิทธิอนุญาตของคุณ: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ หรือ https://twitter.com/settings/security

3.3.7 เว็บไซต์ของเราใช้สิ่งที่เรียกกันว่า Facebook Pixel ของ Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, สหรัฐอเมริกา, http://www.facebook.com (“Facebook”) Facebook Pixel คือส่วนหนึ่งของโค้ดที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ของเรา โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงการแปลงค่า (กล่าวคือเป็นการแสดงว่าอุปกรณ์ใดถูกใช้โดยผู้ใช้เพื่อทำอะไร) เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมาย (เพื่อเข้าถึงผู้ใช้ด้วยโฆษณาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับลูกค้าคนอื่น) และเพื่อสร้างสถิติที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา Facebook Pixel ได้สร้างการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook ในกรณีนี้เซิร์ฟเวอร์ของ Facebook ได้รับรายงานว่าคุณได้มายังเว็บไซต์ของเราและ Facebook ได้แบ่งข้อมูลนั้นไปยังประวัติส่วนตัว Facebook ของคุณ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่าน Facebook ตลอดจนเกี่ยวกับสิทธิ์และความเป็นไปได้ได้ที่นี่ : https://th-th.facebook.com/about/privacy/ คุณสามารถปิดการใช้งานฟังก์ชันตามที่ได้อธิบายเอาไว้ใน: https://th-th.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink โดยคุณต้องลงทะเบียนด้วยบัญชี Facebook

3.3.8 InnoGames ใช้บริการของบุคคลที่สาม AppNexus Inc., 28 West 23rd Street , 4th Floor, New York, NY 10010, สหรัฐอเมริกา, https://www.appnexus.com („AppNexus“) เพื่อวางโฆษณา ด้วยประการฉะนี้เราจึงได้นำ Tracking Pixel (ส่วนหนึ่งของโค้ด) ของ AppNexus มาใช้บนเว็บไซต์ของเรา ด้วยความช่วยเหลือของ Tracking Pixel จึงสามารถติดตามการใช้งานของผู้ใช้ได้ โดยไม่ได้ทำการสร้างประวัติส่วนตัวของผู้ใช้พร้อมด้วยการอ้างอิงส่วนบุคคล แต่จะรวบรวมข้อมูลทางสถิติและส่งไปยัง AppNexus เป้าหมายคือเพื่อปรับแคมเปญโฆษณาและเพื่อโพสต์โฆษณาตามความสนใจให้ผู้ใช้ทางอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่ต้องการ คุณสามารถปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ได้โดยการใช้ปุ่มทางเลือกใน https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลของ AppNexus ได้ที่นี่: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy

3.3.9 InnoGames ใช้สำหรับการแสดงโฆษณา บน Adserver ของผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งใช้และอ่าน cookies เช่นเดียวกับ web beacons เพื่อวัดประสิทธิภาพของการโฆษณา หรือทำให้เนื้อหาของพวกเขาเหมาะสม โดยการทำสิ่งนี้ จะไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลนี้และชื่อของคุณ, ที่อยู่ของเรา, เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์ จะถูกสร้างขึ้น คุณสามารถปิดการใช้งาน cookies ในการตั้งค่าของ browser ของคุณ (ดูในส่วนที่ 3.1) เพิ่มเติม สามารถป้องกันการเก็บข้อมูล interest-based และการจำแนกหมวดหมู่โดยการปิดการใช้งานตามเว็ปไซต์นี้: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=th

3.4 การใช้แพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม การติดตามโทรศัพท์มือถือ

เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง เราใช้สิ่งที่เรียกว่า เทคโนโลยีการติดตามโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อการนี้ เรามีการใช้บริการของ adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlin, Germany (www.adjust.com) จากความช่วยเหลือของบริการเหล่านี้ เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานแอปของเราเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงข้อเสนอของเราได้ตลอดเวลา ในระหว่างที่ใช้แอปของเรา จะมีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งมาถึงเราจากอุปกรณ์ของคุณ โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้: ที่อยู่ IP ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแบบไม่เปิดเผยตัวตนในทันที ที่อยู่ MAC Device ID ที่ไม่เปิดเผยตัวตน (IDentifier For Advertisers – IDFA หรือ Google Advertiser ID - GAID) ชนิดเบราว์เซอร์ การตั้งค่าภาษา ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต สถานะเครือข่าย โซนเวลา URL ของหน้าทางเข้าและทางออก วันที่ใช้งานและระยะเวลาที่ใช้ ข้อมูล clickstream และข้อมูลสถิติอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้บริการของเรา ไม่สามารถทำการระบุตัวบุคคลโดยตรงของผู้ใช้ จะมีการใช้ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีนี้เพื่อใช้ในการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้แบบไม่เปิดเผยตัวตน จะไม่มีการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยเทคโนโลยีการติดตามในการระบุตัวบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับความยินยอม คุณสามารถปิดใช้งานการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลได้ตลอดเวลาซึ่งจะมีผลในอนาคต โดยการปรับการตั้งค่าของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณตามที่กำหนดไว้ในส่วนของ §3.5

3.5 คุณสามารถปิดใช้งานการติดตามรหัสอุปกรณ์ของคุณได้โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้:

4. การใช้ Scalable Central Measurement Method

เว็บไซต์มีการใช้ "Scalable Central Measurement Method / Skalierbares Zentrales Messverfahren" [SZM] ของ INFOnline (https://www.infonline.de) ในการประเมินค่าลักษณะเฉพาะทางสถิติในการใช้ข้อเสนอของ InnoGames ค่าที่วัดโดยไม่มีการระบุชื่อจะถูกเก็บรวบรวมในกระบวนการนี้ สำหรับการรู้จำของระบบคอมพิวเตอร์นั้นการวัดระดับผู้เข้าชมของ SZM ใช้คุกกี้ที่มีตัวระบุ "ivwbox.de" หรือลายเซ็นที่สร้างขึ้นจากข้อมูลหลายชนิดที่ถูกส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ที่อยู่ไอพีจะไม่ถูกจัดเก็บในวิธีการนี้ และจะถูกประมวลผลในแบบไม่ระบุชื่อเท่านั้น

การวัดระดับผู้เข้าชมนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยการสังเกตการณ์ของการคุ้มครองข้อมูล เป้าหมายของการวัดระดับผู้เข้าชมนี้คือการประเมินความหนาแน่นของผู้ใช้ และจำนวนผู้ใช้บนแต่ละเว็บไซต์ในทางสถิติ จะไม่มีการระบุตัวตนผู้ใช้เมื่อใดก็ตามที ตัวตนของคุณจะได้รับการคุ้มครองอยู่เสมอ และคุณจะไม่ได้รับการโฆษณาใดๆ ผ่านระบบดังกล่าว

สำหรับเว็บไซต์ที่เป็นสมาชิกของ IVW German Audit Bureau of Circulation (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.,http://www.ivw.eu) [กลุ่มความร่วมมือด้านข้อมูลเพื่อการประเมินการเผยแพร่ของผู้โฆษณา] หรือเข้าร่วมในการศึกษา "ข้อเท็จจริงทางอินเทอร์เน็ต" ที่จัดโดย Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF -http://www.agof.de) [กลุ่มดำเนินงานวิจัยออนไลน์] สถิติของผู้ใช้จะถูกเผยแพร่เป็นรายเดือนโดย AGOF และ Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma -http://www.agma-mmc.de) [กลุ่มความร่วมมือเพื่อการวิเคราะห์สื่อ] รวมถึง IVW และสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de และ http://www.ivw.eu

นอกเหนือไปจากการเผยแพร่ข้อมูลการวัดค่าแล้ว IVW ยังตรวจสอบกระบวนการของ SZM อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าจะถูกใช้งานอย่างสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและการคุ้มครองข้อมูล

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการของ SZM ได้บนเว็บไซต์ของ INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกระบวนการ SZM, ที่เว็บไซต์การคุ้มครองข้อมูลของ AGOF (http://agof.de/datenschutz) และเว็บไซต์การคุ้มครองข้อมูลของ IVW (http://www.ivw.eu)

คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลด้วย SZM ได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: http://optout.ivwbox.de

5. ความปลอดภัยของข้อมูล

5.1 InnoGames พยายามอย่างมากตลอดเวลาในการระมัดระวังป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการปลอมแปลงข้อมูลเหล่านี้ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามการแจ้งข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะดำเนินการด้วยตนเอง ผ่านทางโทรศัพท์ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ล้วนมีความเสี่ยงอยู่เสมอ และไม่มีระบบเทคโนโลยีใดๆ ที่พ้นจากการดำเนินการดังกล่าวหรือการวินาศกรรมอย่างสิ้นเชิงได้

5.2 InnoGames ประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณตามกฎหมาย Data Protection Law ของเยอรมนี พนักงานทุกคนมีหน้าที่และพันธะที่จะต้องเก็บความลับของข้อมูลและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับบทบัญญัติการคุ้มครองข้อมูล สำหรับการทำธุรกรรมด้านการเงินต่างๆ ข้อมูลของคุณจะถูกเข้ารหัสและส่งต่อด้วยกระบวนการ SSL

6. การมอบข้อมูลส่วนตัวไปยังบุคคลที่สาม

6.1 โดยทั่วไปแล้ว InnoGames จะมอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคิดค่าบริการของคุณไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตร บริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับ InnoGames ผู้ให้บริการภายนอก และหน่วยงานด้านการสืบสวน เพื่อให้ข้อตกลงเสร็จสิ้นสมบูรณ์และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น โดยเฉพาะเพื่อจุดประสงค์ด้านการชำระเงิน และการคุ้มครองผู้ใช้อื่นหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ การชำระเงินจะได้รับการดำเนินการผ่านผู้ให้บริการภายนอก (เช่น บริษัทบัตรเครดิต, ธนาคาร, PaySafe, Wallie, Clickandbuy, Moneybookers, Paypal, Global Collect) ผลประโยชน์ของคุณจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายตามบทบัญญัติ ผู้ให้บริการภายนอกมีพันธะในการดำเนินการกับข้อมูลของคุณอย่างเป็นความลับและด้วยความปลอดภัย และสามารถนำข้อมูลของไปใช้เพื่อให้บรรลุผลตามความประสงค์ของคุณเท่านั้น เราขอชี้แจงให้ทราบว่าทาง InnoGames อาจมีพันธะตามกฎหมายที่จะต้องมอบข้อมูลต่อไปยังบุคคลที่สาม (เช่น ไปยังหน่วยงานด้านการสืบสวน) ซึ่งจะเป็นไปตามเท่าที่จำเป็นหรือมีการระบุไว้ตามกฎหมายเท่านั้น

ในกรณีที่มีการค้างชำระ ทาง InnoGames อาจขอให้บริษัทติดตามหนี้สินหรือทนายความเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าว ฉะนั้นข้อมูลที่จำเป็นจะถูกส่งไปเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์นี้และจะถูกใช้งานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลทั้งหมด

6.2 ในกรณีอื่นๆ InnoGames จะมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณได้แจ้งไว้กับทาง InnoGames ระหว่างการลงทะเบียนของคุณและเพื่อประมวลผลคำสั่งของคุณ ก็ต่อเมื่อคุณได้ให้การยินยอมไว้ก่อนหน้าแล้วอย่างชัดเจน

7. การเปลี่ยนแปลง

InnoGames สามารถเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติการคุ้มครองข้อมูล เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหน้าเว็บ หรือเปลี่ยนแปลงหรือบล็อกการเข้าสู่หน้าเว็บนี้ได้ทุกเมื่อ ซึ่งทาง InnoGames จะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้รับทราบด้วยวิธีที่เหมาะสม

8. การขอยกเลิกและการลบข้อมูล

8.1 หากคุณต้องการขอยกเลิกการยินยอมของคุณในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเกมหรือจดหมายข่าว โปรดส่งอีเมลไปที่privacy@innogames.com โดยระบุชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมลที่คุณใช้รับข้อมูลและ/หรือจดหมายข่าว ในจดหมายข่าวแต่ละฉบับจะมีลิงก์ที่มอบโอกาสให้คุณขอยกเลิกการยินยอมของคุณและยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้

8.2 หากได้รับการร้องขอจากคุณ ทาง InnoGames จะลบข้อมูลส่วนตัวในทันที โดยข้อมูลที่กล่าวหมายถึงข้อมูลของผู้ใช้ทั้งที่เป็นรายละเอียดส่วนตัวและที่เป็นข้อเท็จจริง เว้นเสียแต่ว่าจะมีพันธะตามกฎหมายที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูล หรือพันธะอื่นที่ขัดต่อการลบดังกล่าว

9. คำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลและการติดต่อ / การขอข้อมูล, การปรับข้อมูลให้ถูกต้อง, การลบและการบล็อกข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ขอข้อมูลของคุณที่ทาง InnoGames ได้เก็บรวบรวมไว้ รวมถึงแหล่งที่มา ผู้รับและวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวได้เสมอ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล หรือในกรณีที่ต้องการให้มีการแก้ไข บล็อก หรือลบข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณที่ได้บันทึกไว้ โปรดติดต่อมาที่ที่อยู่ด้านล่าง โดยแจ้งชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมลของคุณมาพร้อมกันด้วย:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Germany

แฟ็กซ์: +49 40 7889335-200
privacy@innogames.com

มีนาคม 2017
ลิขสิทธิ์ InnoGames 2009 – 2018. สงวนสิทธิ์ทั้งหมด